Sunteți pe pagina 1din 16

RPUBLICA POPULAR POLON

Contextul istoric

n iunie 1945, dup conferin a de la Ialta, a fost creat Guvernul Provizoriu Polonez al Unit ii Na ionale i, n luna urm toare, a fost recunoscut de ONU. De i n acord se cereau alegeri libere, cele organizate n ianuarie 1947 au fost controlate de partidul comunist. Comuni tii au instalat apoi un regim n totalitate sub controlul lor. Guvernul polonez exilat a existat pn n 1990, dar influen a lui a fost foarte limitat .

 n octombrie 1956, dup al XX-lea congres al PCUS ( inut n acela i an la Moscova i care a ini iat destalinizarea), n Polonia a avut loc o zguduire a regimului communist polonez, ca urmare a revoltei muncitorilor din Pozna . De i regimul a men inut n cea mai mare parte elurile comuniste economice i societale, guvernarea condus de prim-secretarul partidului comunist, W adys aw Gomu ka, a nceput liberalizarea vie ii n Polonia.

n 1968, aceasta tendin a fost anulat , cnd demonstra iile studen ilor au fost reprimate i o campanie antisionist , ini ial viznd adep ii lui Gomu ka, a cauzat emigrarea majorit ii evreilor r ma i n Polonia dup al doilea r zboi mondial. n decembrie 1970, au avut loc noi tulbur ri i greve n trei porturi principale: Gda sk, Gdynia i Szczecin, izbucnite din cauza major rii pre urilor la produsele de baz . Grevele au reflectat nemul umirea n societatea polonez fa de condi iile de trai i de munc . Gomu ka a fost nlocuit cu Edward Gierek (20 decembrie 1970).

W adys aw Gomu ka

Sprijinit prin infuzii mari de credite din rile vestice, rata cre terii economiei poloneze a fost una dintre cele mai mari n lume n prima jum tate a anilor '70 ai secolului XX. ns capitalul mprumutat a fost n majoritate prost investit i, n consecin , pierdut. Economia dirijat de stat nu a putut folosi eficient resursele noi. Povara datoriilor a devenit insuportabil la sfr itul deceniului opt, iar cre terea economic a devenit negativ n 1979.

Avnd o datorie extern de circa 20 de miliarde de dolari, guvernul a f cut la 1 iulie 1980 a recurs la o nou majorare a pre urilor la carne. O reac ie n lan a paralizat sectorul economic pe coasta Balticii la sfr itul lunii august, i, pentru prima dat , s-au nchis majoritatea minelor din Silezia. Polonia a ntrat ntr-o criz major , care avea s -i influen eze puternic viitorul.

La 31 august 1980, muncitorii de la antierele navale V. I. Lenin n Gda sk, condu i de electricianul Lech Wa sa, au semnat un acord de 21 de puncte cu guvernul, dup care i-au ncetat greva. Acorduri similare au fost semnate i cu muncitorii din Szczecin i din provincia Silezia. Principala clauz a acordurilor prevedea garantarea drepturlor muncitore ti de a nfiin a sindicate libere i dreptul la grev . Dup semnarea acordului de la Gda sk, noua mi care sindical Solidaritatea (Solidarno ) s-a extins n toat Polonia.

Nemul umirea exprimat n greve a crescut n urma tirilor despre acte grave de corup ie i erori de guvernare i management, de care se f ceau responsabile n primul rnd e aloanele superioare din conducerea partidului comunist din Polonia. n septembrie 1980, Edward Gierek a fost nlocuit cu Stanis aw Kania n func ia de prim-secretar al partidului. Alarmat de PZPR din cauza slabirii rapide a autorit ii dup acordul de la Gda sk, Uniunea Sovietic a reac ionat n decembrie 1980 prin

Edward Gierek

 prin masarea de trupe de-a lungul frontierei cu Polonia. n februarie 1981, ministrul ap rarii, generalul Wojciech Jaruzelski, a devenit primministru iar n octombrie, n acela i an, a fost numit prim secretar al partidului comunist. n timpul primului congres al Solidarit ii (septembrie-octombrie 1981), Lech Wa sa a fost ales pre edintele na ional sindicatului.

Legea marial
 n noaptea de 12-13 decembrie, regimul a introdus legea mar ial l. Armata i Unit ile Armate ale Mili iei Cet ene ti (Zbrojne Oddzia y Milicji Obywatelskiej) au fost folosite pentru a combate Solidaritatea. Practic to i conduc torii sindicatului Solidaritatea i mul i sus in tori au fost aresta i. Statele Unite ale Americii i alte ri occidentale au reac ionat prin impunerea de sanc iuni mpotriva guvernului polonez i a Uniunii Sovietice. Starea de nelini te n stat a persistat mul i ani dup aceste evenimente.

 Regimul comunist polonez a suspendat legea mar ial , n cadrul unei serii de m suri lente i neuniforme. Suspendarea legii mar iale a avut loc n 1982; au fost elibera i c iva de inu i politici. De i dreptul formal s-a finalizat n iulie 1983 i amnistia general a fost legiferat , sute de prizonieri de con tiin au continuat s r mn n deten ie.  n iulie 1984 a fost declarat nc o amnistie general i, dup dou ani, au fost eliberat aproape to i de inu ii politici.

Solidaritatea a r mas proscris i publica ile ei erau interzise, iar publica iile independente erau cenzurate.  La sfr itul anilor '80, regimul a fost nevoit s negocieze cu Solidaritatea n a a-zisele negocieri la masa rotund . Alegerile legislative din 1989 au fost unul dintre cele mai importante evenimente, deoarece au marcat c derea comunismului, la nceput n Polonia, apoi n alte ri ale Europei centrale i r s ritene.

Bibliografie  Francis Demier, Istoria politicilor sociale- Europa, sec.XIX-XX, Institutul European, Iai, 1998.  Michel Dreyfus, Europa Socialitilor, Institutul European, Iai, 2000.  Vladimir, Tism neanu, Reinventarea politiculuiEuropa R s ritean de la Stalin la Havel, Polirom, Iai, 1997.