Sunteți pe pagina 1din 16

onomic al explotatiei agricole

2.1 Prezentarea exploatatiei agricole Societatea agricola SPICUL DE AUR S.A. s-a constituit de catre proprietarii de terenuri in anul 1997. Ea exista ca persoana juridica romana si functioneaza potrivit prevederilor legii 36/1991 privind societatile agricole. In statutul societatii SPICUL DE AUR obiectul de activitate consta in prestarea de servicii mecanizate si in obtinerea de productie vegetala pe terenurile agricole detinute ( pamant apartinand proprietarilor acestuia). Societatea dispune de sedii pentru fermele vegetale, de baza tehnica ( masini, tractoare si utilaje agricole, ateliere pentru reparatii mecanice, magazii de depozitare a cerealelor) si baza materiala ( carburanti, lubrifianti, seminte, pesticide, piese de schimb, ingrasaminte). De asemenea, dispune de forta de munca necesara, respectiv specialisti agricoli (ingineri, agronomi, tehnicieni,economisti, conducatori auto, ecanizatori agricoli), precum si alte categorii de personal care contribute la desfasurarea normala a activitatii societatii. Societatea agricola este situata in zona de campie (in apropierea Pitestiului), terenurile aflandu-se in clasa I de fertilitate a solului. Ea face parte din unitatile producatoare, cu potential, participand la aprovizionarea pietei si industriei locale ( de exemplu: industria de morarit sipanificatie, industria de prelucrare a semintelor oleaginoase, industria de conserve). Avand in vedere pozitia societatii din punct de vedere natural si economic, ea doreste ca, in sensul cresterii dimensiunilor sale, sa arendeze teren i 23123j917x n conditiile legii 65/1998. Asociatii sunt persoane fizice, atat fosti proprietari de terenuri cat si mostenitori ai celor care au detinut pamant, beneficiari ai legii 18/1991 a fondului funciar.

2.2 Analiza potentialului tehnico-productiv

2.2.1 Diagnosticul organizarii structurale Structura organizatorica

Analiza structurii organizatorice urmareste existenta unei organigrame care evidentiaz alegaturile ierarhice si functionale. Aceasta schema trebuie sa fie insotita si de o situatie actuala a functiilor in raport cu varsta, care ne permite sa cunoastem, in orice moment daca succesiunile sunt bine pregatite si asigurate la toate niveluriie ierarhice. De asemenea , este examinata organizarea administrativa generala (Regulamentul deorganizare si functionare) a societatii comerciale. Astfel se porneste de la organigrama pentru avedea , nu atat calitatea oamenilor, cat mai ales modul rational in care sunt distribute functiile inintreprindere si maniera in care informatia circula de la un esalon la altul, atat in plan vertical cat si in plan orizontal. Este bine de sesizat daca instructiunile si informatiile circula cu usurinta de sus in jos si de jos in sus (sub aspect ierarhic) si daca exista comunicare intre servicii, fara de care nu se poate spera intr-o veritabila coordonare. Trebuie studiata apoi organizarea fiecarui serviciu , inspecial organizarea contabiia si existenta unui control de gestiune. Structura organizatorica a societatii agricole, de data recenta, raspunde obiectivelorstrategice privind organizarea activitatilor de productie agricola. In cadrul organigramei se observa pe primul nivel ierarhic Adunarea Generala a Asociatilor iar pe urmatorul nivel ierarhic conducerea administrativ executiva fiind asigurata de manager cu atributii si raspunderi specifice postului. Subordonati managerului general sunt directorul economic, directorul tehnic si compartimentul de marketing. Pe urmatorul nivel intalnim compartimentul economico-financiar subordonat directorului economic si si compartimentul de productie subordonat directorului tehnic. Personalul salariat are intocmita fisa postului de in baza careia isi desfasoara activitatea la fiecare loc de munca (ferma, sector, compartiment functional).

Forta de munca de care dispune societatea agricola este formata din muncitori permanenti si din asociatii care doresc sa participe la procesuni de munca. Structura fortei de munca este diferita atat din punct de vedere al pregatirii profesionale catsi ca varsta si sex: Structura fortei de munca: Tab nr.2 Specificatie Total salariati Salariati cu studii superioare Salariati aflati peste limita de varsta Numar Femei 45 20 8 Sex Barbati 15 25 9 11 3 5

In cadrul societatii agricole SPICUL DE AUR, prin managementul resurselor umane se foloseste sistemul de plata pentru a atinge trei puncte care uneori nu se intrepatrund: - de a motiva - de a creste productivitatea si de a reduce costurile

- de a angaja personal calificat Se observa ca in cadrul societatii forta de munca cu studii superioare este in proportie de44,44 % de unde rezulta ca nivelul de pregatire este foarte ridicat. In ceea ce priveste gradul deimbatranire se poate observa ca 17,78 % din personal sunt salariati peste limita de varsta. In timpul campaniilor agricole societatea va utiliza forta de munca ziliera pentru a putea face fata volumului de lucrari ce trebuiesc efectuate. Structura de productie Intre structura organizatorica si structura de productie trebuie sa existe o stransa legatura sirelatii de conditionare. Organizarea si dezvoltarea unei structuri de productie eficiente este onecesitate pentru competitivitatea societatii pe piata interna. Structura culturilor din societatea agricola SPICUL DE AUR este specifica zonei de campie, societatea cultivand doar culturi de camp. In perioada analizata cele 1000 ha teren arabil de care dispune societatea au fost repartizate pe culturi dupa cum urmeaza: Structura culturilor:

NR.

CULTURA

SUPRAFATA ha % 750 300 250 1300 57,70 23,08 19,22 100

CRT. 1 GRAU 3 FLOAREA SOARELUI 4 CARTOFI 5 TOTAL

2.2.2 Diagnosticul potentialului material Evolutia ascendenta a tehnicii agricole a creat o diversitate a productiei de utilaje astfel caexista posibilitatea unor optiuni in alegerea solutiilor de mecanizare, realizandu-se ceea ce in literatura de specialitate se defmeste ca "activitati concurentiale". Din acest punct de vedere,eficienta mecanizarii apare conditionata, pe de o parte de complexul de factori ce deflnesc conditiiie naturale si economice in care are loc folosirea tractoarelor si masinilor agricole. In ceea ce priveste analiza bazei tehnico-materiale, aceasta trebuie privita atat prin evolutiasa in dinamica, cat si din punct de vedere al elementelor sale componente. Utilizarea mijloacelor mecanice are loc in scopul realizarii unui ansamblu de lucrari care sa permita un consum mai redus de timp de munca pe unitatea de produs. Mijioacele fixe existente in societate constau din: sediul central si din parcul de masimi siutilaje agricole. Masinile si utilajele au fost in cea mai mare parte , achizitionate dupa anul 1995, deci au odurata scurta de utilizare fapt ce asigura indici calitativi de lucru, contribuind la crestere productie. Structura parcului de masini Nr crt 1 SpecificareTractoar e U650 UMbu Cantitate c 7 buc 4

2 3 4 5 6

U800 Plug PP 3-30 Semanatoare SUP 29 M6 Semanatoare SPC 8M Disc GD 3,2 Remorca 2KB 5 A

buc buc buc buc buc buc

3 6 3 2 2 4

Datele contabile , pregatite intr-o forma adecvata analizei , constituie fundamental diacnosticulul financiar. Lucrarea de diacnosticare financiara va viza studiul evolutiei activitatii prin comparatii interanuale iar principalele probleme vor fi: exploatarea si rezultatele, echilibrulfinanciar, sinteza rezultatelor si fluxurile financiare. Datele privind activitatea financiara a societatii agricole in perioada anterioara suntprezenrate in tabelui de mai jos: Indicatori financiari Tab nr. 7 Nr.crt Indicatori 2003 I 2 3 4 5 6 7 Stocuri Active circulante Active curente TOTAL ACTIVE Capitaluri proprii Total datoriiPas ive curente Cifra de afaceri B productia vanduta venituri din vz mf Venituri din exploatare B prestari servicii terti Venituri fmanciare Venituri exceptionale Tolat venituri 9396 375218 375218 701686 496030 2056565893 50 Valoare 2004 12580 543000 543000 1280000 550835 52212 7 52212 7 3263219 3263219 0 3263219 0 0 0 3263219

2005 53845 639445 585600 1375480 683405 6012826012 82

8 9 10

3063563 3063563 o 3063563 0 0 0 3063563

3389400 3389400 0 3389400 0 0 0 3389400

11 12 13 14

1 5
16

Ch pt exploatare B ch cu servicii prestate Ch. fmanciare Ch. exceptionale Total cheltuieli Profit brut Impozit pe profit Profit net

2815781 48512 0 0 2815781 247782 61945,5 185836,5

2973535 55620 0 0 2973535 269984 67421 202263

3025620 62428 0 0 3025620 363780 90945 272835

NOTA: Datele au fost preluate si prelucrate din bilantui contabil din ultimii 3 ani, al societatiiagricole. 2.3 Rezultatele de productie si economice Pe baza acestor informatii se pot calcula urmatorii indicatori financiari: l) Indicatori de lichiditate - rata lichiditatii imediate= (active circulante stocuri)/pasive curente - rata lichiditatii curente= active circulante/pasive curente 2) lndicatori de solvabilitate - rata datoriilor totale=(total datorii/total active)xlOO - solvabilitatea financiara= capital propriu/cifra de afaceri 3) Indicatori de gestiune - viteza de rotatie a activelor= cifra de afaceri/active circulante 4) indicatori de rentabilitate - marja de profit=(profit net/cifra de afacerl)x100 - rata rentabilitatii resurselor consumate=(profit/cheltuieli)xlOO Indicatori 2003 l)Indicatori de lichiditate Rata lichiditatii 0,62 imediate Rata lichiditatii 0,63 curente 2004 1,015 1,039 2005 0,97 1,063 .

2)Indicatori de solvabilitate Rata datoriilor totale 29,30 Solvabilitatea 0,16 fmanciara 3)Indicatori de gestiune Viteza de rotatie a 8,16 activelor 4) Indicatori de rentabilitate Marj a de profit 6,06 Rata rentabilitatii 8,79 resurselor consumate

40,79 0,16

43,71 0,20

5,3

6,19 9,07

8,04 12,02

Analizand evolutia acestor indicatori se pot preciza urmatoarele concluzii: capacitatea societatii de a-si plati imediat datoriile a avut o evolutie oscilanta in ultimii 3 ani. Avand in vedere ca valoarea indicatorului rata lichiditatii imediate trebuie sa tinda catre 1, rezulta ca in anul 2004 societatea a avut capacitatea cea mai eficienta de a-si achita datoriile. Rata rapida reflecta posibilitatea activelor circulante concretizate in creante si trezorerie de a acoperi datoriile curente; se scad stocurile deoarece au cel mai putin caracterul de lichiditate dintre activele curente (ele reprezinta activele la care apar cel mai probabil pierderi in cazul lichidarii). Lichiditatea rapida e satisfacatoare pentru valori cuprinse intre 0.65 si 1. Rata lichiditatii curente este un indicator ce , urmarit , ofera garantia acoperirii datoriilorcurente din activele curente.Tendinta acestui indicator a fost crescatoare. Rata curenta reflecta posibilitatea elementelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un timp scurt in lichiditati pentru a achita datoriile curente. Valoarea totala a pasivelor curente a fost mai mare decat valoarea totala a activelor curente in ultimii 2 ani acest indicator fiind si aceasta ar putea arata ca finantarea pe termen scurt a fost folosita pentru achizitionarea de "active pe termen lung" ceea ce in mod normal e considerat periculos, cu toate ca exista ramuri pentru care o valoare mai mica decat 1 a acestui indicator este considerata acceptabila. Lichiditatea generala e considerata satisfacatoare pentru valori cuprinse intre 1.2 si 1.9. Rata datoriilor totale la total activ masoara procentajul, din totalitatea fondurilor, asigurat de creditori. Creditorii prefera rate ale obligatiiior scazute, deoarece cu cat este mai scazuta rata cu atat este mai mare protectia la pierderile creditorilor in cazul lichidarii. Cea mai mica rata a datoorilor s-a inregistrat in 2003.

Marja profitului indica marimea profitabilitatii agentului economic. Profitabilitatea cea maimare s-a inregistrat in anul 2005.

2.4 Piata Piata produselor agricole si in special piata cerealelor va creste considerabil in urmatorii ani, la fel si nivelul de competitivitate. Acestea vor fi de fapt, consecinte normale ale integrarii in UE. Aderarea Romaniei necesita un cadru economic care sa fie compatibil cu functionarea U.E. si cu mecanismele comunitare. Intrarea pe piata unica va fi o provocare pentru majoritatea societatilor agricole din Romania, fiind un proces lung si anevoios, cu implicatii in toate sectoarele. Firmele din Romania trebuie sa adopte un management european, care presupune reglementare, planificare, consecventa, performanta, deschidere. Piata tinta este reprezentata de acele societati care isi doresc o gama de produse agricolede calitate superioara obtinute cu tehnologie de ultima ora. Aceste societati fac parte fie dinmarile corporatii sau din intreprinderile mici si mijlocii. Trasatura comuna a acestora consta inaprecierea calitatii produselor si dorinta de a obtine , in urma procesarii, a unor produse finiteecologice. Segmente de piata vizate: societati comerciale de procesare a produselor agricole cedoresc obtinerea unor materii prime de cea mai buna calitate la preturi avantajoase. In conditiileevolutiei preferintelor consumatorilor finali catre un consum de cereale cat mai ridicat, precum si in conditiile aderarii la UE , un numar din ce in ce mai mare de companii cu capital stain precum si romanesc vor investi in prelucrarea produselor agricole , ca urmare a cresterii cererii acestora. Strategia pentru segmentul de piata tinta Definirea segmentului de piata este prin ea insasi strategics. Societatea doreste sa se adreseze acelui segment de procesatori ce sunt dispusi sa plateasca un pret mai mare pentru calitate.Pe acest segment particular, ea cauta acei cumparatori care apreciaza raportul calitate-pret. A. Furnizorii de materiale
PRODUSUL FURNIZORII PRET LEI/KG 0,25

SAMANTA

Grau

S.C. AGROBEL

Floarea soarelui

Cartofi INGRASAMINTE - N CHIMICE -P

-K

COMBUSTIBIL

S.R.L. S.C. KLASTORF S.R.L. S.C. EVERDE S.R.L. S.C. COMFERT S.R.L. S.C. COMFERT S.R.L. S.C. COMFERT S.R.L. AGIP S.A.

0,30

0.27 0,81

0,902

1,158

3,25

B. CIientii Piata care asigura preluarea produselor de la societatea agricola SPICUL DE AUR esteformata din societati comerciale de prelucrare din zona. Acestea sunt reprezentate de: 1. S.C. ZARIS S.R.L. Este o intreprindere din orasul Curtea de Arges si are ca obiect de activitate moraritul si productia de paine neagra. 2.PATI PAN MARIANO Societatea are ca obiect de activitate fabricarea si comercializarea produselor de morarit, panificatie si patiserie. Firma functioneaza in Pitesti din anul 1998, oferind o gama diversificata de produse de panificatie. 3. S.C. PIC PITESTI S.A. S-a infiintat in anul 1991 si are ca obiect de activitate prelucrarea semintelor de floarea soarelui si fabricarea uleiului. C. Concurenta

Mediul de afaceri este un mediu volatil si inalt competitiv , de aceea pentru a avea succes,trebuie sa iti cunosti foarte bine concurenta. Primii 2 concurenti: SC NAZNA SA . Suprafata arabila este de 1500 ha, propietate a 300 membrii asociati. SC CORBENI S.R.L. cultiva o gama larga de cereale: grau, secara, orz, ovaz, porumb.Cu o suprafata de 1300 ha teren arabil, a realizat productii ce nu au satisfacut in mare masura cerintele pietei locale in acest domeniu. Situatia financiara a acestor concurenti este in crestere, avand urmatoarele puncte forte: - suprafata de productie mai mare ecat a societatii - experianta in domeniu de mai bine de 20 ani - echipa manageriala formata din ingineri agronomi - privatizate inca din 1997 respectiv 2000 Puncte slabe: - reputatia acestora, drept societati ce au acumulat datorii imense - lipsa abilitatii de a satisface nevoile clientilor Concurenta indirecta este reprezentata de firmele importatoare de produse agricole. Acestea ofera pe piata produse de o calitate asemanatoare , dar la preturi mai scazute decat preturile produselor romanesti, punand in dificultate producatorii romani. III Programul de productie Pentru a corespunde cerintelor pietei, societatea Agrana Romania trebuie sa isi organizezestructura de productie. Astfel, estimandu-se o crestere a cererii, aceasta a decis marirea suprafetei de productie cu 200 de ha prin arendare. Cunoasterea cerintelor pietei pentru produsele vegetale determina restructurarea suprafeteinou detinute , realizata si in concordanta cu potentialul productiv al pamantului , eficientaeconomica a fiecarei culturi, asigurarea de forta de munca, etc.

3.1 Prognoza nivelului productiei medii

In vedera prognozarii productiilor medii, societatea are nevoie de date privind rezultatele deproductie inregistrate in ultimii ani: Cultura U.M. Anii 2001 2002 2003 2004 2005 Grau Kg/ha 1623 1682 1110 3789 4154 Floarea Kg/ha 1099 977 1168 1730 1932 soarelui Cartofi Kg/ha 12891 12043 14502 17154 16994 Evolutia productiei pe ultimii 5 ani

In vederea prognozarii nivelului productiei medie se foloseste metoda mediilor mobile. Pentru a afla media se fac incercari successive de 2, 3 termeni pana cand ceea ce a rezultat este liniar crescator, fie liniar descrescator. Cultura Grau Floarea soarelui Cartofi Productia medie prognozata(kg/ha) 2471,6 1381,2 14716,8

3.2 Optimizarea structurii de productie

Structura de productie se defineste prin felul si numarul ramurilor, prin proportiile dintre ele si prin ponderea fiecaruia in activitatea exploatatiei. Structura de productie se reprezinta sub forma tabelara astfel: NR. CULTURA SUPRAFATA ha % 750 300 250 1300 57,70 23,08 19,22 100

CRT. 1 GRAU 3 FLOAREA SOARELUI 4 CARTOFI 5 TOTAL

Pentru optimizarea structurii de productie sunt necesare anumite elemente de intrare cum ar fi : -suprafata totala detinuta -resursele totale disponibile -forta de munca disponibila

Optimizarea inseamna alegerea celei mai bune variante de structura de productie. Pentru aceasta se pot utiliza mai multe metode. Metoda programarii liniare are la baza un model economico-matematic format din o functie obiectiv de maximizare a profitului sau minimizare a cheltuielilor si un sistem de restrictii cu privire la incadrarea in disponibilitatile de resurse, restrictii de negatitivitate si restrictii de asolament.
Nr. Crt. Specificari U.M. Grau(x1) 750 Ramuri Floarea Soarelui(x3) 300 Disponibilitati de resurse Cartofi(x3) 250

3 4

Suprafata Chelt.de Prod. La ha Consum de zile/om la ha Profit la ha

ha mii lei/ha

1300

20000

24000

22000

20000000

Pe baza tabelului se scrie un model matematicoeconomic de programare liniara. Functia obiectiv:

z.o. mii lei/ha

45 5000

35 6000

50 4000

5000 maximum

Max (f(x)) = 5000x1 + 6000x2 + 4000x3 Sistem de restrictii: a)x1 + x2 + x3 = 1300 b)20 000x1 + 24 000x2 + 22 000x3= 20 000 000 c)x1,x2,x3 > 0 ( restrictii de nenegativitate) d)restrictii de asolament: x1< 650 x2>300 In urma folosirii pachetului de programe QM noua structura de productie se prezinta astfel: NR. CULTURA SUPRAFATA ha % 650 350 300 50 26,92 23,08

CRT. 1 GRAU 3 FLOAREA SOARELUI 4 CARTOFI

5 TOTAL Noua structura de productie

1300

100

Prezentarea asolamentului

Floarea Cartofi soarelui

Grau Grau Grau Floarea Grau Grau soarelui

Cartofi

Floarea soarelui

Cartofi

Cartofi

Floarea soarelui

Floarea soarelui

Rezutatele de productie din perioada prognozata

Nr.crt

Cultura

1 2 3

Grau Floarea soarelui Cartofi

Productia Suprafata Productia Costul Pret medie cultivata totala (kg/ha) Lei/kg Lei/kg (ha) 2471,6 650 1606540 20 000 25000 1381,2 350 483420 24 000 32000 14716,8 300 4415040 22 000 26000

Estimarea cantitativa a resurselor de productie si sursele de asigurare

Nr.crt Cultura

Suprafata Necesar de samanta La ha 40 30 70 Total

Necesar de

Sursele de

ingrsaminte la asigurare(%) ha N P K Sam Ingr 20 25 14 12 20 46 100 100 100 100 100 100

1 2 3 4

Grau Floarea soarelui cartofi TOTAL

650 350 300 1300

26000 30 10500 32

21000 40 34 102 79