Sunteți pe pagina 1din 5

Model de evaluare a valorii adaugate

VA = Rex + Chp + Cham + Chimp


VA2007=568336
VA2008=
Indicatori
2007
2008
Indicatori de
structura
Rata medie a
62.82%
38.59%
cheltuielilor
materiale
Rata medie a
24.09%
14.01%
cheltuielilor
cu personalul
Rata medie a
29.92%
30.89%
cheltuielilor
cu
amortizarile
Rata medie a
5.27%
30.30%
cheltuielilor
cu impozite si
taxe
Indicatori de
dinamica
Indicele VA
179.80
189.94
Rata medie
15.55%
26.01%
aferent CA
Indicatori de
eficienta
Valoarea
26.55
159.32
adugat la
100 lei
mijloace fixe
Valoarea
667.72
1715.38
adugat la
100 lei capital
angajat
Valoarea
252243
-511202
adugat
medie pe
salariat

2009
19.14%
15%
20.13%

26.67%

110.53
21.85%

-38.53

93.66

-56855.2

Punctaj

Calificativ

Semnificatie

Metod de analiz a lichiditii i solvabilitii


Indicatori
2007
2008
2009
Rata
0.50%
0.70%
0.55%
lichiditii
curente
Rata
0.50%
0.70%
0.55%
lichiditii
pariale
Rata
0.05%
0.44%
0.20%
lichiditii
imediate
Rata
1.10%
1.14%
1.18%
solvabilitii
generale
Rata
0.16%
0.13%
0.20%
solvabilitii
patrimoniale
Metod de analiz a rezultatului
Indicatori
2007
2008
Indicatori de
structura
Rezultatul
3154436
3575542
operaional
(marja
brut)
Rezultatul
231355
267567
din
exploatare
(Rex)
Rezultat
-185699
-232525
financiar
(Rf)
Rezultat
0
0
extraordinar
(Rextr)
Rezultat
45656
35042
brut (Rbr)
Rezultat net
37776
29801
(Rnet)
Indicatori de
dinamica
Rata marjei
86.32%
86.18%
brute

2009
5045408

455698

-413667
0
42031
32137

92.39%

Punctaj

Calificativ

Semnificatie

Punctaj

Calificativ

Semnificatie

Metod de analiz a rentabilitii


Indicatori
2007
2008
Rata
1.03%
0.71%
rentabilitii
comerciale
Rata
1.41%
1.07%
rentabilitii
economice
Viteza de
1.13
1.27
rotaie a
activelor n
CA
Rata
12.81%
9.18%
rentabilitii
financiare a
capitalului
Braul
10.95
10.05
prghiei
financiare
Metod de analiz a bilanului financiar
Indicatori
2007
2008
Rata activelor
75.85%
84.91%
imobilizate
Rata
72.63%
81.72%
imobilizrilor
corporale
Rata activelor
23.32%
15.08%
circulante
Rata creanelor
20.94%
5.43%
Rata stabilitii
54.25%
77.90%
financiare
Rata autonomiei
9.12%
10.21%
globale
Rata ndatorrii
167.48%
115.25%
globale
Rata datoriilor
45.13%
67.68%
pe termen lung
Rata datoriilor
45.74%
22.09%
pe termen scurt

2009
0.58%

Punctaj

Calificativ

Semnificatie

Calificativ

Semnificatie

1.34%
1.75

7.20%

6.99

2009
80.13%
76.01%
16.49%
10.29%
69.65%
14.52%
122.71%
55.13%
30.34%

Punctaj

Metod de analiz a situaiei nete


SN = At Dt Vavans Ch prov

Indicatori
Situaia net
Indicele SN
Indicele
activelor
totale
Indicele
datoriilor
totale

2007
294724
101.14
203.94

2008
324525
110.11
101.03

2009
445929
137.40
95.61

221.22

97.18

92.01

Punctaj

Calificativ

Semnificatie

Punctaj

Calificativ

Semnificatie

Metod de analiz a fondului de rulment


Indicatori
Fondul de
rulment
propriu
Fond de
rulment total
Indicele FR
Active
curente
Resurse
temporare
Fond de
rulment total
Indicele
activelor
curente
Indicele
resurselor
temporare

2007
-2155436

2008
-2446541

2009
-2054556

-697649

-296081

-361463

128.82
779721

42.43
492254

122.08
619874

1477370

788335

981337

-697649

-296081

-361463

671.43

63.13

125.92

224.63

53.36

124.48

Metod de analiz a necesarului de fond de rulment


Indicator
2007
2008
2009
Active
676347
177432
321105
ciclice
Resurse
1477370
788335
981337
temporare
(ciclice)
Necesarul
-801023
-610903
-660232
de fond de
rulment
Indicele
136.42
76.26
108.07
NFR
Metod de analiz a trezoreriei nete
Indicator
2007
2008
Fond de
-697649
-296081
rulment
Necesar de
-801023
-610903
fond de
rulment
Trezoreria
103375
314822
net
Indicele TN
272.73
304.54

2009
-361463

Punctaj

Calificativ

Semnificatie

Punctaj

Calificativ

Semnificatie

Punctaj

Calificativ

Semnificatie

-660232
298769
94.90

Metod de analiz a riscului de rentabilitate


Indicator
2007
2008
2009