Sunteți pe pagina 1din 73

MASTER 2010 UPG

Cap. 1 Teoria si politica economica.Sistemul intereselor economice


1. Menajele sunt agenti economici care indeplinesc urmatoarele functii: a. furnizeaza factorul de productie munca obtinand venituri; b. sunt principalul cumparator-consumator al bunurilor oferite de firme; c. produc bunuri economice prin vanzarea carora isi sporesc veniturile. 2. Care dintre urmatoarele trasaturi apartin intreprinderilor mici si mijlocii: 1. se pot adapta mai usor la cerintele pietei; 2. pot mai usor utiliza forta de munca temporar sau pe o durata a zilei de munca redusa; 3. dispun,de regula,de dezavantaje privind costurile,datorita practicarii unor salarii si a unor cheltuieli sociale mai mari fata de firmele mari; 4. realizeaza,de regula,produse cu o valoare adaugata mai mica; 5.procesul decizional este complex si greoi in comparatie cu cel din firmele mari; 6.sistemul de informare dintre angajati este complicat; // 7.au o mare capacitate de creare a unor noi locuri de munca 3. Printre cauzele care au determinat aparitia unui nou tip de intreprinzator in economia contemporana Consiliul de Administratie- se inscriu: a. Amplificarea complexitatii vietii economice; b. atenuarea concurentei; c. diminuarea resurselor; d.amplificarea raspunderilor creatorului firmei fata de clienti, furnizori,salariati,public,etc 4. Calitatea actului de conducere este reflectata de urmatoarele aspecte: a.randamentul factorilor de productie utilizati b. gradul de responsabilitate a angajatilor in respectarea problemelor firmei; c. abordarea previzionala a problemelor cu care se confrunta firma; d. stimularea creativitatii individuale si de grup a personalului; e.flexibilitatea sistemului de conducere; 5. Care dintre urmatoarele bunuri reprezinta un bun primar? a. plugul; b. automobilul; c. otelul; d. sina de cale ferata; e. minereul de fier. 6. Care dintre urmatoarele bunuri reprezinta un bun final? a.cheresteaua b. carbunele c. strungul d. fonta e.minereul de fier 7. Ritmul de crestere si gradul de diversificare a resurselor,in raport cu cele ale nevoilor,sunt: a. de aceeasi intensitate si amploare; b. mai inalt si mai mare; c. mai scazut si de o mai mica amploare; d. datorita progresului tehnic,ritmul de crestere a resurselor depaseste ritmul de sporire a nevoilor; e.nici una din afirmatiile anterioare nu este corecta

R spuns corect Fals

Fals

Fals

Fals

Fals

Fals

Fals

8. Existenta unor nevoi reduse si in scadere,concomitent cu existenta pe piata a factorilor de productie corespunzatori,constituie pt intreprinzatori premise pentru: a. maximizarea productiei de bunuri; b. minimizarea consumului de factori c. sporirea si diversificarea productiei; d. cresterea pretului de vanzare; e. diminuarea productivitatii muncii si cresterea productivitatii capitalului. 9. Care dintre afirmatiile de mai jos referitoare la obiectul microeconomiei sunt adevarate? a.studiaza ocupatiile individului in viata sa profesionala; b.studiaza modul de imbogatire a statelor; c.studiaza comportamentul economic al agentilor economici producatori in conditiile economiei de piata concurentiala in vederea adaptarii acesteia la conditiile pietei; d.studiaza comportamentul consumatorilor, cererea si oferta de bunuri si servicii bine individualizate, modul de alocare a resurselor limitate pt satisfacerea nevoilor nelimitate; e. c+d

Fals

Fals

10. Care dintre urmatoarele caracteristici apartin microeconomiei: a. investigheaza comportamentul subiectilor economici indeosebi prin prisma preturilor; b. are ca principal domeniu de investigare piata; c. ofera solutii concrete la problemele economice cu care se confrunta toti agentii economici; d. a+b; e.b+c. 11. Printre caracteristicile economiei de piata se inscriu: a. asigurarea echilibrului relativ dintre resursele limitate si nevoile umane nelimitate pe baza liberei initiative a agentilor economici; b. apararea intereselor ag ec. cu ajutorul fortelor economice; c.asigurarea echilibrului dintre productie si consum cu ajutorul parghiilor econ pe baza cererii si a ofertei d.pretul este instrumentul cel mai important de reglare a accesului indivizilor la bunurile economice; e.desfasurarea schimbului de bunuri materiale si servicii,in cea mai mare parte,pe baze noneconomice f.interventia directa a statului in activ ag ec. g. concurenta detine locul principal in realizarea progresului. A. a+b+c+d B. a+e+f+g C. b+f+e+g D.a+c+e+g 12. Obiectul actiunii economice il constituie: a. relatia nevoi-resurse b. volumul,structura si dinamica resurselor de munca; c. divizibilitatea fact de productie; d. combinarea fact de prod in vederea obt de bunuri; e. forma de proprietate.

Fals

Fals

Fals

13. Subiectul actiunii economice il constituie : a. productia de bunuri materiale si servicii; b. mijloacele de munca utilizate; c. satisfacerea cat mai deplina a trebuintelor; d. cresterea profitului; e. agentul economic,omul,privit individual sau colectiv

Fals

14. Dimensiunile unei firme dintr-o anumita ramura si subramura economica nu depind de: a. tipul de progres tehnic existent la un moment dat; b. marimea cererii, a pietei interne si externe; c. exigentele concurentei; d. tendintele caracteristice diviziunii internationale a muncii; e.natura activitatii economice. 15. Bunurile economice se dovedesc esential de cele libere prin aceea ca: a.sunt destinate autoconsumului; b. satisfac nevoi vitale; c. se afla in proprietate particulara; d. sunt insuficiente in raport cu nevoile,in conditii date de loc si timp; e.sunt destinate vanz-cumpararii. 16.Agentii economici sunt aceia care : a. obtin bunuri ec fara a consuma fact de prod; b. se afla numai in prorietate privata; c. se afla numai in prorietate publica; d. nu constituie surse de venituri; e.produc bunuri economice.

Fals

Fals

Fals

17. Micromediul nu cuprinde: a. furnizorii de marfuri; b. prestatorii de servicii; c. mediu demografic; d. furnizorii de forta de munca e.clientii 18. Macromediul nu cuprinde: a. furnizorii fortei de munca; b. mediu demografic; c. mediu tehnologic; d. mediu cultural; e.clientii. 19. Despre relatia dintre firma si piata nu se poate afirma ca: a.studiul pietei constituie punctul de plecare pt stabilirea perspectivelor firmei; b. legaturile firmei cu piata sunt reflectate doar de procesele de desfacere a bunurilor economice c. indentificarea cererilor nesatisfacatoare de pe piata si stabilirea programelor de aprovizionare de productie sunt importante pt fundamentarea activitatii firmei; d. cresterea adaptabilitatii firmei la cerintele pietei este un obiectiv important al managementului firmei; e.satisfacerea in conditii superioare a nevoilor consumatorilor conduce la cresterea eficientei economice.

Fals

Fals

Fals

20. Printre mijloacele utilizate in relatiile de concurenta nu se afla: a. produsele b. structura fortei de munca c. pretul d.promovarea e.distribuirea 21. Despre concurenta directa se poate spune ca: a. se manifesta intre firmele care apar pe piata cu bunuri identice sau cu mici diferentieri destinate satisfacerii acelorasi game de nevoi; b. diferentierea dintre concurenti se realizeaza prin imaginea de marca si prin concurenta dintre marci; c. se manifesta cand firmele se adreseaza acelorasi nevoi sau unor nevoi diferite, prin oferirea unei game variate de bunuri; d. a+b e. b+c 22. Studiul mediului concurential nu necesita investigarea cu prioritate a unor aspecte,cum sunt: a. cota de piata b. tipul de proprietate c. pozitia concurentiala d. structura concurentei e. avantajul concurential national si international 23. Rata de fidelitate reprezinta: a. procentul consumatorilor care au cumparat produsul unei firme de-a lungul perioadelor precedente si care continua sa-l cumpere si in perioada precedenta; b. procentul cumparatorilor care in perioadele precedente au cumparat produsul de la firmele concurente iar in perioada actuala il cumpara de la firma analizata; c. modificarile pretului bunului unei firme; d. a+b e. b+c

Fals

Fals

Fals

Fals

24.Printre problemele specifice cu care se confrunta firma in perioada de lansare nu se afla: a. cresterea rapida a productiei si a vanzarilor b. obtinerea, cel mai adesea, a unor rezultate negative datorita cheltuielilor fixe ridicate pe care firma le suporta si si care sunt repartizate asupra unui volum de productie restrans; c. nevoia firmei de credite externe pe care le solicita in conditii nefavorabile; d.confruntarea firmei cu importante nevoi de finantare; e.cautarea stringenta a fondurilor externe pt asigurarea supravietuirii. 25. Printre problemele specifice cu care se confrunta firma in perioada de crestere nu se afla: a. cresterea moderata si instabila a productiei; b. nevoi de amploare de investiti; c. insuficienta resurselor de autofinantare; d. posibilitatea de a obtine finantari externe in conditii avantajoase; e. a+b

Fals

Fals

26. .Printre problemele specifice cu care se confrunta firma in perioada de maturitate nu se afla: a. cresterea lenta a productiei si vanzarilor; b. reducerea productiei si vanzarilor firmei; c. reducerea puternica a nevoilor de finantare suplimentare; d. absorbirea considerabila a chltuielilor fixe si degajarea unor resurse de autofinantare abundente; e. situatia de supralichidarea a firmei care va cauta sa-si plaseze excedentele in plasamente sau investitii rentabile; 27.Printre problemele specifice cu care se confrunta firma in perioada de declin nu se afla: a. reducerea productiei si vanzarilor firmei; b. dezinvestirea c. orientarea catre alte activitati; d. cresterea gradului de utilizare a capacitatii de productie; e. c+d

Fals

Fals

28. Obiectul proprietatii se limiteaza la: a. bunurile primare b. bunurile finale; c. bunurile materiale; d. serviciile e.orice bun existent sau rezultat dintr-o activitate economica. 29. Pluralismul formelor de proprietate reprezinta: a. coexistenta mai multor forme de proprietate , in aceeasi tara; b. o caracteristica a economiilor aflate in tranzitie; c. o caracteristica a economiilor dezvoltate; d.o caracteristica a economiilor naturale; e.o caracteristica a economiilor conduse centralizat.

Fals

Fals

30. Care dintre urmatoarele atribute ale proprietatii nu este exercitat de proprietarul care nu este producator: a. dreptul de utilizare; b. dreptul de posesiune; c. dreptul de dispozitie; dreptul de administratie; d. dreptul de uzufruct. 31. Pe termen scurt, conditia care maximizaeaza profitul firmei aflate in concurenta perfecta este: a. costul marginal=venitul marginal=pretul de vanzare b. diferenta dintre pretul de vanzare si costul marginal sa fie pozitiva si cat mai mare; c. pretul de vanzare sa fie stabilit pe baza jocului liber al fortelor pietei; d. a+b; e. b+c

Fals

Fals

32. Pe termen lung. conditia de echilibru a firmei aflata in concurenta perfecta este: a. costul marginal=pretul de vanzare=costul mediu minim b. costul marginal < costul mediu; c. pretul de vanzare> costul mediu; d.a+b 33. Pe termen lung, firma da faliment daca: a. pretul de vanzare = venitul marginal; b. pretul de vanzare < costul variabil mediu; c. pretul de vanzare e mai mic decat costul total mediu, dar mai mare decat costul variabil mediu; d. a+b e. b+c 34. Pe termen scurt, deciziile luate de firma monopolista privind nivelul optim al productiei are la baza urmatoarele principii: a. venitul margina = costul marginal b. pretul de vanzare este mai mare sau egal decat costul variabil mediu; c. venitul marginal este mai mare decat costul marginal; d. a+b e. b+c 35. Principala caracteristica a pietei cu concurenta monopolista , care-o diferentiaza de alte tipuri de piete este: a. numarul mare de competitori; b. libertate de intrare si iesire a firmei; c. bunurile care fac obiectul vanzarii-cumpararii sunt diferentiate; d. a+b e. b+c

Fals

Fals

Fals

Fals

36. Pe o perioada indelungata de timp activitatea unei firme este eficienta daca: a. costul marginal este egal cu venitul marginal; b. pretul este egal cu costul total mediu; c. raportul dintre costul marginal si venitul marginal este supraunitr; d. a+b e. b+c

Fals

37. Masurile antitrust urmaresc: a. acordarea de facilitati clientilor; b. cresterea disponibilitatilor de cumparare; c. crestera puterii unor producatori; d. limitarea tendintei de monopolizare a productiei; e.eliminarea liberei concurente.

Fals

Cap. 2 Cererea si oferta.Utilitatea bunurilor economice.Pretul

Fals

1) Cererea de bunuri economice desemneaz : 1. dorin a de a intra n posesia unui bun economic la care se adaug posibilitatea i dispozi ia de a pl ti pre ul curent pentru acesta; 2. num rul de unit i dintr-un bun pe care cump r torii sunt gata s le procure la un anumit pre i la un moment dat; 3. nevoile de bunuri ale industriilor, chiar dac ei nu dispun de mijloacele financiare care s le permit achizi ionarea lor; 4. leg tura func ional pentru fiecare nivel al pre ului bunului luat n considerare. a) 1,3,4; b) 1,2,4; c) 1,2,3; d. 2,3,4; e.1,2 2) Factorii care influen eaz direct cererea sunt: 1. nevoia social ; 2. nevoile cump r torilor; 3. reparti ia veniturilor, 4. pre ul m rfurilor; 5. schimbarea n gusturile i preferin ele cunsumatorului; 6. anticip rile consumatorilor, 7. tendin a de imitare; 8. snobismul; 9. conjunctura economic ; 10. modificarea num rului de firme produc toare. a) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; b) 1,2,4,5,6 c) 1,2,3,4,8,10 d) 2,3,4,5,7,9 e) 1,3,4,5,7,9,8,19

Fals

Fals

3) Dac valoarea elasticit ii cererii la venit este mai mare dect 1, cererea n func ie de venit este: a) mai mic dect 1; b) egal cu 1; c) mai mare dect 1; d) a+b; e) b+c.

Fals

4) Un bun de prim necesitate este: a) ct mai elastic Ia venit; b) ct mai inelastic la venit; c) elasticitatea cererii la venit nu permite clasificarea bunurilor n func ie de gradul lor de necesitate; d) a+b; e) b+c.

Fals

5) Dac pre ul unui bun cre te ntr-o m sur mai mare dect se diminueaz cererea, ncas rile firmei: a) scad; b) cresc; c) sunt constante; d) a+b; e) b+c.

Fals

6) In cadrul unei cereri perfect inelastice la pre , rela ia dintre pre a) invers propor ional ; b) nu exist nici o leg tur ntre evolu ia pre ului i evolu ia venitului; c) direct propor ional . d) a+b; e) a+c.

i venit este:

Fals

7) In cazul unei cereri elastice la pre , rela ia dintre pre i venit este? a) direct propor ional ; b) invers propor ional ; c) nu exist nici o rela ie ntre evolu ia pre ului i evolu ia venitului; d) a+b; e) b+c.

Fals

8) In cazul unei cereri perfect elastice la pre , rela ia dintre pre a) direct propor ional ; b) invers propor ional ; c) nu exist nici o rela ie ntre evolu ia pre ului i evolu ia venitului; d) a+b; e) a+c.

i venit este:

Fals

9) ncas rile unei firme sunt maxime atunci cnd cererea este ? a) perfect elastic ; b) inelastic ; c) unitar ; d) a+b; e) b+c.

Fals

10) In care din urm toarele situa ii decizia optim a produc torului este de a scade pre ul: a) cnd cererea este perfect elastic ; b) cnd cererea este inelastic ; c) cnd cererea are elasticitate unitar ; d) a+b; e) b+c.

Fals

11) Nivelul de trai al consumatorilor va spori dac : a) indicele de cre tere a veniturilor devanseaz indicele de cre tere a pre urilor bunurilor de consum; b) indicele de cre tere a pre urilor bunurilor de consum devanseaz indicele de cre tere a veniturilor i nregistreaz un excedent al bugetului de stat; c) a+b; d) produsul intern brut scade; e) venitul na ional scade.

Fals

12) Consumul din perioada de baz este identic cu cel din perioada curent n cazul: a) indicelui lui Paasche; b) indicelui lui Laspeyres; c) ambilor indici; d) a+b; e) b+c.

Fals

13) La care dintre categoriile urm toare de bunuri coeficientul de elasticitate a cererii la pre are valoarea cea mai mare? a) bunuri de lux; b) bunuri alimentare de prim necesitate; c) bunuri care sunt utilizate extrem de rar; d) a+b; e) b+c.

Fals

14) n cazul n care pre ul unei m rfi se reduce venitul total ob inut poate s creasc , s scad sau s r mn constant, n func ie de forma cerereii. Care dintre urm toarele afirma ii sunt corecte? a) cererea este elastic , venitul total cre te; b) cererea are elasticitate unitar , venitul total este constant; c) cererea este inelastic , venitul total scade; d) cererea este elastic , venitul total scade; e) cererea este inelastic , venitul total cre te.

Fals

15) In cazul n care pre ul unei m rfi cre te, nivelul total de inut poate s creasc , s scad ori s r mn constant, n func ie de forma cererii Care dintre afirma iile urm toare sunt corecte? 1) cererea este elastic , iar venitul total scade; 2) cererea are elasticitate unitar , iar venitul total este constant; 3) cererea este inelastic , iar venitul total cre te; 4) cererea este elastic , iar venitul total cre te; 5) cererea este inelastic , iar venitul total scade. a) 1,2,4; b) 2,4,5; c) 3,4,5; d) 3,4,1 e) 1,2,3.

Fals

16) Factorii care influen eaz oferta sunt: a) pre ul m rfii i pre ul altor bunuri, complementare sau substituibile; b) costurile de produc ie i ofertele i pre urile factorilor de produc ie prin intermediul c rora se de ine bunul respectiv; c) schimb rile n tehnologiile de fabrica ie i modificarea num rului de ofertan i i previziunile privind evolu ia pre ului; d) a+b+c; e) a+b.

Fals

17) In cazul n care oferta unei m rfi este perfect inelastic la modificarea pre ului, nivelul coeficientului de elasticitate este: a) egal cu zero; b) mai mic dect 1; c) egal cu 1; d) mai mare dect 1; e) b+d.

Fals

18) Oferta de apartamente scade dac : a) prefabricatele de beton se ieftinesc; b) hot rrile guvernamentale determin un nivel mai ridicat al taxelor pe profitul de inut de firmele de construcii; c) se folosesc tehnologii de produc ie mai performante; d) a+b; e) b+c.

Fals

19) Cererea pentru produsul x este de 1 milion de buc i. Care va fi nivelul cererii cunoscnd c elasticitatea acesteia n raport cu venitul este 1,5, iar venitul mediu annual al consumatorilor va cre te de la 10 milioane u.m. la 12 milioane u.m. a) 1300000 buc; b) 1000000 buc; c) 6000000 buc; d) 1200000 buc; e) 1400000 buc.

Fals

20) La pre ul de 20000 u.mJbucat o firm nregistreaz stocuri echivalente cu 12% din nivelul produc iei. Elasticitatea cerereii n raport de pre ul m rfii este 1,2. Pre ul pe care trebuie s -1 practice firma pentru a sc pa de stocul de produse este: a) 18000 u.m.; b) 15000 u.m.; c) 25000 u.m.; d) 19000 u.m.; e) 20000 u.m.

Fals

21) S presupunem c pia a bunului x este descris de urm toarele func ii ale cererii i ofertei: C(p) = -40 + 24 p i Q(p) = 320 - 16 p; A) Pre ul de echilibru i cantitatea de echilibru sunt: a) 9 u.m. i 176 buc; b) 10 u.m. i 120 buc;. c) 15 u.m. i 200 buc; d) 11 u.m. i 160 buc; e) 8 u.m. i 150 buc. B) Dac autoritatea central fixeaz arbitrar cantitatea care poate fi vndut cump r torilor pe pia la x = 44 buc, pre ul la care produc torii ar putea produce i pre ul la care consumatorii ar dorii s cumpere aceast cantitate sunt: a) 4 u.m. i 20 u.m.; b) 3,5 u.m. i 17,25 u.m.; c) 10 u.m. i 30 u.m.; d) 2,5 u.m. i 20,25 u.m.; e) 1,5 u.m. i 18,75 u.m.

Fals

22) Sa presupunem c o pia este descris de urm toarele func ii ale cererii i ofertei: C(P)= 300-12 p i Q(P)= 12 +4p A)Cantitatea cerut n exces atunci cnd pre ul ar fi stabilit arbitrar de autoritatea central la 15 u.m. este: a) 40 buc; b) 50 buc; c) 36 buc; d) 45 buc; e)50 buc; II) Dac pre ul este stabilit arbitrar de c tre autoritatea central 60 u.m., cantitatea oferit n exces este: a) 190 buc; b) 168 buc; c) 75 buc; d) 180 buc; e) 190 buc;

Fals

23) Venitul cre te cu 10%. Atunci cnd coeficientul de elasticitate a cererii n func ie de venit este 1.5, care este modificarea procentual a cantit ii cerute? a) cre te cu 10%; b) cre te cu 15%; c) scade cu 15%; d) cre te cu 20%; e) cre te cu 25%.

Fals

24) Elasticitatea cererii n func ie de pre este 3/2. S se arate ce rela ii exist ntre evolu ia pre ului i a cantit ii cerute cnd p/po = |0,02| a) pre ul (p) a crescut cu 3%, iar C (cererea) a crescut cu 2%; b) pre ul a crescut cu 5%, iar cererea a sc zut cu 2%; c) pre ul a crescut cu 3%, iar cererea a sc zut cu 2%; d) pre ul a crescut cu 5%, iar cererea a sc zut cu 3% sau pre ul a sc zut cu 5% iar cererea a crescut cu 2%; e) pre ul a crescut cu 2%, iar cantitatea cerut a sc zut cu 3 procente sau pre ul a sc zut cu 2%, iar cantitatea cerut a crescut cu 3%.

Fals

25) In cazul unui bun X" cererea este inelastic dac : a) pre ul scade cu 100% i cererea cre te cu 200%; b) cre terea pre urilor altor bunuri determin cre terea cererii bunului X; c) cererea bunului respectiv scade cu 20%, iar pre ul s u cre te de 1.25 ori; d) pre ul bunului x cre te de 1.25 ori, iar cererea pentru bunul respectiv reduce cu 25%; e) pre ul bunului x cre te de 2 ori, iar cererea pentru bunul respectiv se reduce cu 50/%. 26) Coeficientul elasticit ii cererii la venit (Ec/v) este 2, iar nclina ia marginal spre economii este 0.2. Rata consumului este: a) 0.4; I b) 0.5; c) 0.7; d) 0.9; e) 0.8.

Fals

Fals

27) Pentru care dintre urm toarele motive fiecare nou unitate dintr-un bun care se consum continuu are o utilitate mai mic , descresc toare? a) calitatea bunului este mai redus ; b) pre ul bunului este mai redus; c) nevoia consumatorului este mai intens ; d) cantitatea consumat este mai redus ; e) intensitatea nevoii satisf cute continuu scade.

Fals

28) Un cump r tor dore te s cumpere cu 70000 u.m. dou bunuri, x i y, care au acela i pre unitar, de 10000 u.m./buc. Utilitatea total ale celor dou bunuri se prezint astfel: Tabel 2.4. Utilitatea totala Unit i 0 l 2 3 4 5 Utilitatea total a bunului x 0 12 18 22 24 24 Utilitatea total a bunului y 0 6 12 14 14 12 1) care este utilitatea marginal a fiec rei unit i din cele dou bunuri? 2) care sunt cantit ile cump rate din cele dou bunuri? 3) care este utilitatea total ob inut ? 4) care vor fi cantit ile cump rate dac pre ul la bunul y se dubleaz ? 5) care va fi utilitatea total n situa ia de mai sus? 1. a) 12,6,4, 2,0 i 6, 6,2,0,-2; b) 14, 8, 6,4,0 i 8, 8,4,0,0; c) 17,11,9, 3 i 11,11,7,3,3; d) 14, 8,6,4,0 i 11, 11,7,3,3; e) 14, 8, 6,4, 0 i 8, 8,4, 2, 4. 2. a) 2x i 3y; b) 3x i 4y; c) 4x i 3y; d) 5x i 2y; e) 5x i 6y. 3. a) 40; b) 38; c) 33; d) 42; e) 49. 4. a) 2x i 2y; 29) Dac se substituie munca prin capital, iar productivitatea marginal a capitalului este 800, fiind cu 20 % mai mic dect productivitatea marginal a muncii, care este rata marginal de substituire a muncii cu capital? a) 0.75; b) 2.25; c) 1.25; d) 1.5; e) 2.5.

Fals

Fals

30) Dac raportul dintre productivitatea marginal a factorului ce substituie i productivitatea marginal a factorului substituit este - 0.5, care este rata marginal de substituire a muncii cu capital? a) 4; b) 2; c) 1; d) 2.5; e) 1.5.

Fals

31) Utilitatea se transform n dezutilitate (insatisfac ie) atunci cnd: a) utilitatea total r mne constant prin continuarea consumului dintr-un bun; b) utilitatea marginal esfte egal cu zero; c) utilitatea marginal este negativ ; d) a+b; e) b+c.

Fals

32) Utilitatea total este maxim atunci cnd: a) utilitatea marginal este maxim ; b) utilitatea marginal estenegativ ; c) utilitatea marginal este egal cu zero; d) a+b; e) b+c.

Fals

33) Utilitatea marginal este egal cu derivata ntia a func iei de utilitate atunci cnd: a) utilitatea total este cardinal (exprimat cifric); b) utilitatea total este ordinal ; c) ipotezele de la punctele a i b sunt cumulative; d) a+b; e) b+c.

Fals

34) Un program de consum reprezint : a) specificarea unor anumite cantit i din diferite bunuri care-i asigur unui consumator dat o anumit satisfac ie agregat ; b) combina ii dintre diferite bunuri care pot fi achizi ionate cu aceea i sum de bani; c) specificarea unor cantit i de diferite bunuri care reflect nevoile vitale . de consum ale unei colectivit i; d) a+b; e) b+c.

Fals

35) Programele de consum pot fi: 1. individuale i subunitare ; 2. colective i subiective; 3. colective i obiective; 4. influen ate de statutul social i situa ia familial a consumatorului; 5. influen ate de orientarea consumatorului prin reclam , publicitate, mod , imita ie etc. a. 1,4,5; b. 1+2+3; c. 2+3+4; d. 3+4+5; e. 4+4+5.

Fals

36) Dou sau mai multe programe de consum sunt echivalente atunci cnd : a) prin combina iile dintre anumite cantit i din diverse bunuri asigur aceea i utilitate agregat ; b) procurarea bunurilor pe care le implic programul se face cu aceea i sum de bani; c) dac ndepline te simultan condi iile de Ia punctul a i b; d) a+b; e) b+c.

Fals

37) Dac un consumator ra ional se situeaz pe o curb de indiferen mai nalt , aceasta nseamn c el ob ine: a) un nivel de satisfac ie mai mare; b) un nivel de satisfac ie mai redus; c) acela i nivel de satisfac ie datorat consumului unor cantit i sporite de bunuri; d) a+b; e) b+c.

Fals

38) Potrivit axiomei insatura iei: a) satura ie n consum nu poate exista pentru toate bunurile n mod simultan; b) consumatorul dore te s consume mai mult cel pu in dintr-un singur bun; c) consumatorul nu mai dore te s - i m reasc , pentru o perioad de timp, consumul din nici un bun; d) a+b; e) b+c. 39) Curbele de indiferen exprim fiecare n parte: a) programe de consum echivalente; b) programe de consum care reflect preferin ele unui consumator fa bunuri; c) preferin ele unor indivizi fa de anumite bunuri; d) a+b; e) b+c.

Fals

de aceea i cantitate consumat din diferite

Fals

40) linie bugetar are rolul de a descrie comportamentul unui consumator: a) care posed venituri limitate i pe care i propune s le cheltuiasc n totalitate pe un set de bunuri ale c ror pre uri sunt date; b) care posed venituri limitate i pe care i propune s le cheltuiasc achizi ionnd un set de bunuri la pre uri ct mai mici; c) pentru determinarea combina iilor de bunuri care i asigur consumatorului o satisfac ie agregat constant ; d) a+b; e) b+c. 41) Cantitatea dintr-o marj anumit pe care consumatorul dore te s o poat procura este dependent de urm torii factori: a) m rimea veniturilor consumatorului; b) pre ul m rfii n cauz ; c) pre ul celorlalte m rfuri de care consumatorul are nevoie; d) a+b+c. 42) Pentru determinarea parametrilor ecua iei liniei bugetare este necesar i suficient s se cunoasc : a) pre urile respectivelor bunuri; b) veniturile consumatorului; c) reclama care se face pentru aceste bunuri; d) veniturile cump r torului i preturile bunurilor; e) toate variantele anterioare.

Fals

Fals

Fals

43) Corespunz tor legii substitu iei, pe m sur ce un bun de consum este nlocuit de un alt bun, rata marginal de substituire: a) se diminueaz ; b) r mne constant ; c) cre te; d) a+b; e) b+c.

Fals

44) Rata marginal de substituire a bunurilor reprezint : a) raportul n care se substituie n consum dou bunuri astfel nct consumatorul s r mn la acela i nivel de utilitate; b) raportul n care se substituie n consum dou bunuri atunci cnd se modific pre urile lor astfel nct bugetul cump r torului s nu fie afectat; c) raportul de substituire n consumul a dou bunuri astfel nct satisfac ia, consumatorului s fie maxim ; d) a+b; e) b+c.

Fals

45) Dac pre ul unitar al bunului B este de 4000 u.m. i cel al bunului A este de 8000 u.m. pentru orice nivel al venitului panta dreptei bugetului unui consumator alegnd ntre aceste bunuri (cu A pe ordonat i cu B pe abscis ): a) este 8; b) este mereu egal cu -1/2; c) nu se poate determina; d) 5; e) 6.

Fals

46) Un consumator i folose te venitul s u pentru a achizi iona dou bunuri x iy. Pre ul unitar al bunului y este de 3000 u.mJkg. tiindu-se c atunci cnd consumatorul i cheltuie te veniturile exclusiv pe o singur marf , el poate achizi iona 80 de unit i din bunul y i 40 unit i din bunul x, se cere s se afle venitul consumatorului i pre ul bunului A. a) 100000 u.m.; 4000 u.m. b) 240000 u.m.; 6000 u.m. c) 200000 u.m.; 10000 u.m. d) 50000 u.m.; 2000 u.m.; e) 25000u.m.; 5000 u.m.

Fals

47) S se determine combina ia optim de m rfuri pentru un consumator care dispune de 2 mii. u.m. venituri i dore te s cumpere o marf x avnd pre ul px de 0,5 mii. u.m. i marf y, avnd pre ul py de 0,25 mii. u.m. Se presupune c func ia de utilitate este de forma: U = xy a) x = 4;y = 8 b) x = 2;y = 4 c) x = 3 ; y=7 d) x = 1; y = 2 e) x = 6; y = 1

Fals

48) S se determine linia bugetar in condi iile unui consumator care dispune de 2mil.u.m. venituri i dore te s cumpere o marf x, avnd pre ul de 0,5 mii. u.m. i o marf y, avnd pre ul Py = 0,25 mii. u.m. a) y = 7 - 6x b) y = 10-x c) y = 8-2x d) y = 6-5x e) y = 4-3x

Fals

49) Despre probabilitatea obiectiv se poate afirma c : a) este accea i pentru toate persoanele; b) se determin prin m surarea unui num r suficient de experimente; c) nu se determin pe baza experien ei; d) difer de Ia o persoana Ia alta; e) a+b.

Fals

50) Coeficientul de volatilitate reprezint : a) indicatorul de pozi ie n m rime absolut ; b) starea si calitatea factorilor de produc ie folosi i; c) structura organizatoric a firmei; d) indicatorul de pozi ie n m rimi relative; e) b+c.

Fals

51) Se poate afirma ,referitor la rela ia dintre valoarea coeficientului de elasticitate i pozi ia nivelului de activitate fa de pragul de rentabilitate c : a) elasticitatea e cu atat mai redus i riscul de exploatare e cu atat mai mic, cu cat firma se ndep rteaz de pragul de rentabilitate; b) elasticitatea exploat rii este mai ridicat , iar riscul de exploatare m rit atunci cand activitatea firmei se situeaz n proximitatea pragului de rentabilitate; c) elasticitatea e cu atat mai mare i riscul de exploatare m rit; cu cat firma se ndep rteaz de pragul de rentabilitate; d) a+b; e) a+c.

Fals

52) Despre investi ia specific se poate afirma c : a) este investi ia pe unitatea de produc ie; b) are un nivel minim corespunz tor unei dimensiuni optime a capacit ii de produc ie; c) este investi ia a c rei rat de rentabibitate este egal cu rata medie a dobnzii de pe pia a financiar . d) a+b; e) b+c.

Fals

53) Riscul de imobilizare pe pia a financiar-bancara se exprima a) existen a unor excedente de lichidit i la firme care trebuie plasate; b) existen a unor deficite de lichidit i la firme care trebuie acoperite cu credite; c) imposibilitatea institu iilor financiare de a satisface cererile titularilor de depozite datorit gestiunii gre ite a creditelor; d) a+b; e) a+c.

Fals

54) Levierul financiar exprim : a) influen a ndator rii firmei asupra rentabilit ii capitalului propriu; b) viteza de rotatie a activelor; c) previziuni ale procentului mediu al ratei dobnzii; d) a+b; e) a+c.

Fals

55) Nu constituie cauz care s conduc la falimentul unei firme: a) accentuarea concuren ei interne si interna ionale; b) falimentul unui furnizor important de materii prime, materiale; c) posibilitatea renoirii creditelor; d) sc derea continu a cota iei la burs ; e) falimentul unei b nci cu care firma avea rela ii financiare preponderente.

Fals

56) Nu constituie cauz a falimentului unei firme: a) nen elegerile dintre membrii conducerii; b) preg tirea necorespunz toare a managerilor; c) cuno terea costului complet; d) lipsa nlocuitorilor pentru conduc torii actuali ai firmei; e) calamit ile. 57) Fondul de rulment patrimonial poate fi definit ca: a) parte a capitalului permanent care acoper valoarea activelor imobilizate nete i finan eaza activele circulante; b) acea parte a activelor circulante finan ate din alte surse dect obliga iile pe termen scurt; c) acea parte a activelor circulante finantate din obliga iile pe termen scurt; d) a+b; e) a+c.

Fals

Fals

58) Intre activele circulante reprezentate de realizarea stocurilor, ncasarea crean elor i existen a unor disponibilit i i obliga ii exigibile pe o perioad mai mic de un an pot s apar urm toarele rela ii: a| egalitatea activelor circulante cu obliga iile pe termen scurt iar fondul de rulment s fie obligatoriu diferit de zero; b) existen a unor active circulante mai mari dect obliga iile pe termen scurt,caz n care firma dispune de lichidit i care i permit acoperirea datoriilor exigibile i p strarea unui surplus de lichidit i poten iale; c) existen a unor active circulante mai mici dect obliga iile pe termen scurt i a posibilit ilor apari iei unor dificult i n ceea ce prive te echilibrul financiar; d) a+b; e) b+c.

Fals

59) Cand capitalul permanent este mai mare dect activele imobilizate: a) fondul de rulment e negativ; b) cea mai mare parte a capitalului permanent nu este folosit pentru finan area activit ii curente; c) a+c; d) fondul de rulment e pozitiv; e) b+c.

Fals

60) Atunci cand activele imobilizate sunt mai mari dect capitalul permanent se poate afirma c : a) fondul de rulment este negativ; b) fondul de rulment eviden iaz finan area unei p r i din imobiliz ri, din datorii pe termen scurt; c) echilibrul financiar poate fi men inut dac activele circulante sunt foarte lichide, iar datoriile pe termen scurt sunt pu in exigibile; d) nu exist posibilitatea apari iei unor dificult i n ceea ce prive te echilibrul financiar e) a+b+c.

Fals

61) Fondul de rulment net global disponibil pentru finan area opera iilor ciclului de exploatare se determin prin rela iile: a) resurse durabile diminuate cu nevoi stabile b) capitaluri permanente- activ imobilizat net; c) resurse durabile-amortiz ri; d) a+b; e) b+c.

Fals

62) Nevoia de fond de rulment total reprezint : a) nevoi ciclice-resurse ciclice; b) nevoia de fond de rulment de exploatare + nevoia de fond de rulment n afara expoat rii; c) nevoi de exploatare i cele din afara exploat rii plus datoriile firmei; d) a+b; e) b+c.

Fals

63) Conform pragului critic al trezoreriei negative: a) mprumuturile bancare nu trebuie s dep easc de doua ori cifra de afaceri; b) mprumuturile bancare nu trebuie s dep easc jum tate din nevoia de fond de rulment pentru exploatare; c) mprumuturile bancare s fie egale cu cifra de afaceri; d) a+b; e) b+c.

Fals

64) Printre cauzele deterior rii echilibrului func ional se afl : a) cre terea foarte rapid a cifrei de afaceri ceea ce face ca nevoia de fond de rulment s cresc propor ional cu cifra de afaceri iar fondul de rulment are o dinamic inferioar ; b) cre terea insuficienta a cifrei de afaceri astfel nct s antreneze o cre tere brusc a nevoii de fond de rulment care degradeaz situa ia trezoreriei; c) ntarzierea execut rii investi iilor, ceea ce nu permite firmei men inerea ratei sale de cre tere; d) a+b+c; e) egalitatea dintre fondul de rulment net global i necesarul de fond de rulment.

Fals

65) Lichiditatea desemneaz : i a) proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma n bani; b) capacitatea unui agent economic de a- i respecta angajamentele de plata, de a-si onora pl ile le termenele scadente; c) existen a unor mijloace de plat la dispozi ia firmei; d) a+b; e) b+c.

Fals

66) Lichiditatea patrimonial se determin cu rela ia: a) disponobilitati + mijloace care pot deveni lichide/ datorii curente b) capitalulpropriu/ capitalulpropriu + creditebancare c) activecirculante/ datorii curente d) activecirculante stocuri / obligatii e)activecirculante + activefixe / datorii totale

Fals

67) Rata solvabilit ii generale se determin pe baza rela iei: a) activecirculante stocuri obligatii pe termen scurt b) crean e + titluri de plasament + disponibilit i /obligatii pe termen scurt c) active circulante /obligatii pe termen scurt d) plasamente + disponibilit iobligatii pe termen scurt e) Nici una din variante nu este corecta 68) Regula echilibrului financiar minim presupune c : a) lichiditate-fondul de rulment >0 b) resursele utilizate pentru finan area activelor imobilizatea dispozi ia firmei pe durata unei perioade care trebuie s corespund la minim aceleia de imobilizare; c) fondul de rulment- lichiditate>0 ; d) b+c; e) a+b.

Fals

Fals

69) Regula ndator rii maxime presupune c : a) suma datoriilor pe termen mediu i lung nu trebuie s dep esc suma capitalurilor proprii; b) datoriile pe termen mediu i lung trebuie s fie mai mari dect capitalurile permanente; c) datoriile pe termen mediu i lung nu trebuie sa dep easc 50% din capitalurile permanente; d) suma datoriile pe termen mediu si lung nu trebuie s dep easc autofinan area medie aferent unei perioade de 3 ani; e) a+c+d.

Fals

70) Conform teoriei obiective a valorii, pre ul reflect : a) expresia b neasc a valorii; b) utilitatea marginal i raritatea unui bun; c) att expresia b neasc ct i utilitatea marginal a bunului; d) a+b+c; e) b+c.

Fals

71) Pre urile ndeplinesc urm toarele func ii: 1. de evaluare a cheltuielilor i rezultatelor; 2. de corelare a cererii cu oferta pie ei; 3. de informare; 4. de stimulare a produc torilor; 5. de recuperarea a costurilor i de distribuire a veniturilor; 6. de satisfacere a nevoilor umane; 7. de asigurare a existen ei individului. a) 1,2,3,5,7; b) 1,2,3,4,5; c) 2,3,4; d) 4,5,6,7; e) 5,6,7.

Fals

72) Preturile administrate sunt stabilite: a) de c tre firmele care au un anumit control asupra pie ei; b) prin interven ia statului; c) de c tre consumatori; d) a+b; e) b+c.

Fals

73) Factorii care influen eaz nivelul pre ului sunt: 1. cererea; 2. noutatea produsului; 3. costul total de produc ie; 4. tipul pie ei; 5. profitul; 6. supravie uirea firmei. a) 1,2,3,4; b) 2,3,4,5; c) 3,4,5,6; d) 1,2,3,4,5,6; e) a,d,f.

Fals

74) Practicarea pre ului de penetrare este favorizat de urm toarele condi ii: a) numeroase segmente ale pie ei sunt sensibile la pre ; b) un pre ini ial sc zut descurajeaz concuren a de a intra pe pia ; c) intrarea concuren ei pe pia este descurajat de un pre ini ial ridicat; d) costul fabric rii i vnz rii produsului scade semnificativ dac volumul produc iei cre te; e) a,b,d.

Fals

75) Costul concuren ial este costul individual cu nivelul: a) cel mai ridicat; b) mediu; c) cel mai sc zut. d) a+b; e) b+c.

Fals

76) Metoda de dimensionare a pre urilor pe baza costurilor par iale const n: a) a ad uga la costul par ial mediu contribu ia de acoperire b) a ad uga la costul total mediu profitul unitar; c) a ad uga la costul total mediu contribu ia de acoperire. d) a+b; e) b+c. 77) Practici neloiale de concuren , care fac obiectul legisla iei privind protec ia consumatorilor, pot fi: 1.indica ii inexacte n publicitate sau n oferta de bunuri economice; 2. atribuirea unor titluri sau denumiri inexacte agen ilor economici i reprezentan elor acestora; 3. inducerea n eroare prin crearea de confuzii privind m rfurile, lucr rile sau afacerile unui agent, n scopul n el rii clien ilor; 4. utilizarea condi iilor comerciale abuzive n detrimentul unor p r i contractante; 5. discriminarea prin pre a clien ilor; 6. stabilirea unor pre uri de "ruinare", care vizeaz scoaterea unui concurent de pe pia ; 7. fixarea pre ului pe baza jocului liber al cererii i ofertei. a) 1,2,3,4 ; b) 2,3,4 ; c) 4,5,6 ; d) 5,6; e) 1,2,3,4,5,6.

Fals

Fals

78) Practicarea de pre uri 'n el toare" care induc n eroare pe cump r tori i fa de care ace tia, cel mai adesea, nu pot fl proteja i, are loc atunci cnd: 1. se condi ioneaz vnzarea unui produs de cump rarea altui produs; 2. stabilirea pre ului innd cont de pragul psihologic al pre ului; 3. practicarea "reducerii de pre " f r ca pre ul mai mare s fi fost practicat o anumit perioad ; 4. oferirea unui pre sc zut n vitrin pentru a a trage cump r torul n magazin, ca apoi s i se ofere ceva mai scump, invocndu-se diverse motive. a) 1,3,4 b) 2,3,4 c) 1,2,3 4 1,2; e) 2.

Fals

CAP.3 FACTORII DE PRODUCTIE.CONTINUTUL SI STRUCTURILE COSTULUI DE PRODUCTIE


1) Reprezint capital fix: a) energia electric ; b) materiile prime; c) combustibilul; d) cl dirile firmelor; e) apele curg toare.

Fals

Fals

2) Cheltuielile materiale: 60 mii. u.m.; amortizarea: 20 mii. u.m.. Capitalul circulant utilizat reprezint : a) 60 mii. u.m.; b) 20 mii. u.m.; c) 50 mii. u.m.; d) 40 mii. u.m.; e) 45 mii. u.m..

Fals

3) Valoarea amortizat a capitalului fix: 20 mii. u.m., iar valoarea r mas de amortizat: 40 mii. u.m.. Capitalul fix utilizat este: a) 40 mii. u.m.; b) 80 mii. u.m.; c) 100 mii. u.m.; d) 20 mii. u.m.; e) 60 mii. u.m..

Fals

4) Valoarea capitalului fix: 20 mii. u.m., iar termenul de amortizare este de 10 ani. Amortizarea anual este: a) 1 mii. u.m.; b) 2 mii. u.m.; c) 0.5 mii. u.m.; d) 1.5 mii. u.m.; e) 2.5 mii. u.m..

Fals

5) Dac termenul de amortizare este 5 ani, care este rata anual de amortizare? A) 25 %; b) 30 %; c) 20 %; d) 15 %; e) 50 %. 6) Dup patru ani, capitalul fix amortizat este de 16 mii. u.m., iar capitalul fix neamortizat 4 mii. u.m.. Termenul de amortizare este: a) 4 ani; b) 6 ani; c) 5 ani; d) 5.5 ani; e) 8 ani. 7) Dac rata anual de amortizare este 10 % care este durata de amortizare? a) 10 ani; b) 11 ani; c) 12 ani; d) 9 ani; e) 8 ani;

Fals

Fals

Fals

8) Dac valoarea r mas de amortizat dup 3 ani este de 70 mii. u.m., iar rata anual de amortizare este de 10 care este valoarea capitalului fix? a) 80 mii. u.m.; b) 120 mii. u.m.; c) 70 mii. u.m.; d) 100 mii. u.m.; e) 90 mii. u.m..

Fals

9) n primul an de func ionare a firmei, diferen a dintre capitalul utilizat i capitalul consumat este de 10 mii. u.m.. Care este valoarea capitalului fix neamortizat? A) 12 mii. u.m.; b) 5 mii. u.m.; c) 20 mii. u.m.; d) 15 mii. u.m.; e) 10 mii. u.m..

Fals

10) Valoarea ini ial (pre ul de achizi ie) a unui utilaj este de 10 mii. u.m., iar durata de amortizare este de 10 ani. Amortizarea anual i rata de amortizare sunt: a) 1 mii. u.m.; 20 %; b) 10 mii. u.m.; 10%; c) 0.5 mii. u.m.; 5 %; d) 1.5 mii.u.m.; 15 %; e) 1 mii. u.m.; 10 %.

Fals

11) Dup 9 ani de func ionare, valoarea r mas de amortizat este de 2 mii. u.m.. Rata de amortizare: 10 %. Valoarea ini ial (pre ul de achizi ie) a utilajului i termenul de amortizare sunt: a) 25 mii. u.m.; 5 ani; b) 20 mii. u.m.; 10 ani; c) 10 mii. u.m.; 10 ani; d) 20 mii. u.m.; 5 ani; e) 25 mii. u.m.; 10 ani.

Fals

12) O firm a achizi ionat n anul 2009 un utilaj cu 6 mii. u.m.. Termenul de amortizare este de 8 ani. Valoarea amortizat a utilajului peste cinci ani, valoarea r mas de amortizat i rata medie anual de amortizare sunt: a) 3.75 mii. u.m.; 2.25 mii. u.m.; 10.5 %; b) 3.75 mii. u.m.; 3.25 mii. u.m.; 12.5 %; c) 4.75 mii. u.m.; 2.25 mii. u.m.; 10 %; d) 3.75 mii. u.m.; 2.25 mii. u.m.; 12.5 %; e) 2.75 mii. u.m.; 2.25 mii. u.m.; 12.5 %.

Fals

13) ncas rile anuale sunt de 20 mld. u.m., iar consumul de factori necesar ob inerii unei unit i de venit este de 0.80 u.m. Dac valoarea factorilor de produc ie utiliza i este de 40 mld. u.m., care este ponderea factorilor de produc ie consuma i n ansamblul celor utiliza i? a) 45 %; b) 40 %; c) 50 %; d) 20 %; e) 25%

Fals

14) Capitalul circulant utilizat de ine 25 % din valoarea bunurilor de produc ie utilizate. Consumul capitalului tehnic este de 2 mii. u.m., din care 25 % este amortizarea capitalului fix. M rimea capitalului utilizat este: a) 5 mii. u.m.; b) 4 mii. u.m.; c) 6 mii. u.m.; d) 7 mii. u.m.; e) 4.5 mii. u.m..

Fals

15) ncas rile anuale ale unei firme sunt de 60 mii. u.m., iar rata profitului calculat n func ie de cifra de afaceri este de 20 %. Capitalul consumat n anul respectiv este egal cu costurile salariate, amortizarea este de 4 ori mai mic dect capitalul circulant utilizat, iar termenul de func ionare a capitalului fix este de 10 ani. M rimea capitalului tehnic utilizat n anul respectiv este: a) 67.2 mii. u.m.; b) 80 mii. u.m.; c) 70 mii. u.m..; d) 45 mii. u.m.; e) 55 mii. u.m.

Fals

16) Mijloacele fixe pot fi exprimate la : a) valoarea de intrare n gestiune ; b) valoarea r mas ; c) valoarea de nlocuire net ; d) a+b+c; e) costul istoric mai pu in valoarea de intrare n gestiune.

Fals

17) Cre terea mijloacelor fixe este favorabil atunci cand : a) determin o cre tere mai mare a cifrei de afaceri; b) indicele cifrei de afaceri este mai mic dect indicele mijloacelor fixe; c) mijloacele fixe aflate n conservare sunt din categoria celor noi; d) b+c; e) a+c.

Fals

18) Printre indicatorii care sunt folosi i n analiza st rii mijloacelor fixe nu se afl : a) coeficientul amortiz rii; b) coeficientul investi iilor; c) consumul specific; d) coeficientul de amortizare ; e) c+d.

Fals

19) Printre factorii direc i care influen eaz cifra de afaceri la 1000 lei mijloace fixe se afl : a) ponderea mijloacelor fixe active n totalul mijloacelor fixe; b) cifra de afaceri la 1000 lei mijloace fixe active; c) a+b ; d) structura for ei de munc ; e) a+d.

Fals

20) Printre factorii direc i care influen eaz profitul la 1000 lei mijloace fixe se afl : a) cifra de afaceri la 1000 lei mijloace fixe ; b) rata rentabilit ii comerciale ; c) coeficientul amortiz rii; d) a+b ; e) b+c.

Fals

21) Nu constituie factor principal de influen are a m rimii stocurilor active: a) fluxul intr rilor; b) structura mijloacelor fixe active ; c) natura produsului; d) costul stoc rii; e) fluxul ie irilor.

Fals

22) Analiza stocurilor nu urm re te : a) m rimea stocurilor efective n corela ie cu cele optime, medii sau antecalculate; b) stabilirea cauzelor abaterilor stocurilor de la m rimea lor optim i a m surilor care se impun pentru eliminarea lor ; c) schimbarea tehnologiei de fabrica ie ; d) cunoa terea structurii cantitative i calitative a stocurilor, a produselor greu vandabile sau neutilizabile e) analiza lipsurilor n gestiunile de valori materiale .

Fals

23) Nu constituie cauz a modific rii stocurile finale n faza de aprovizionare: a) alegerea nepotrivit a furnizorilor ; b) neritmicitatea produc iei; c) oprirea nea teptat a activit ii furnizorilor; d) dep irea consumurilor specifice ; e) respingerea la recep ia calitativ a unor sortimente necorespunz toare.

Fals

24) Nu constituie cauz a modific rii stocurilor finale n faza de produc ie: a) modificarea tehnologiei de fabrica ie; b) neritmicitatea produc iei; c) existen a unui ritm mai lent la vanzare dect la fabrica ie; d) dep irea duratei procesului de produc ie ; e) schimbarea volumului prev zut al produc iei.

Fals

25) Nu constituie cauz a modific rii stocurilor finale n faza de comercializare: a) schimbarea pre urilor produselor ; b) schimbarea sortimenta iei; c) neritmicitatea intr rilor datorit nerespect rii de furnizori a termenilor de r spuns la cererile de aprovizionare,expedierii cu ntrziere a bunurilor solicitate ; d) lipsa mijloacelor de transport; e) existen a unui ritm mai lent la vanzare dect la fabrica ie.

Fals

26) Nu constituie cauz a form rii unor stocuri de m rfuri lent i greu vandabile: a) acceptarea livr rilor n avans la m rfurile cu vanzare lent ; b) aprovizionarea cu ntrziere a m rfurilor de sezon care nu mai au vanzarea asigurat ; c) efectuarea unor reduceri de pre uri; d) necunoa terea structurii stocurilor din punct de vedere al vandabilit ii datorit unor diferen e ale sistemului informa ional; e) neefecluarea unor reduceri de pre uri.

Fals

27) In func ie de frecven a consumului, stocurile pot fi : a) normale; b) cu mi care lent ; c) disponibile; d) far mi care; e) a+b+c+d.

Fals

28) Modificarea stocurilor medii de produse este determinat de: a) modificarea cifrei de afaceri medii zilnice ; b) modificarea vitezei de circula ie ; c) a+b ; d) cerin a ca dinamica vitezei de circula ie a stocurilor s fie mai mic dect indicele cifrei de afaceri; e) b+d.

Fals

29) Pentru a cre te viteza de circula ie a activelor circulante trebuie ca: a) num rul de rota ii s fie cat mai mare ; b) num rul de zile s fie cat mai mic ; c) num rul de rota ii s fie cat mai mic ; d) a+b; e) b+c.

Fals

30) Nu constituie cale de accelerare a vitezei de circula ie a mijloacelor circulante n faza de aprovizionare : a) aprovizionarea la timp cu toate resursele materiale necesare; b) constituirea i men inerea unui stoc optim de materii prime i materiale; c) eliminarea stocurilor supranecesare; d) constituirea unor stocuri supranecesare; e) alegerea atent a furnizorilor.

Fals

31) Nu constituie cale de accelerare a vitezei de circula ie a activelor circulante n faza de produc ie : a) cre terea gradului de utilizare a capacit ilor de produc ie prin aplicarea m surilor corespuz toare ; b) alegerea tehnologiei optime de produc ie ; c) ridicarea calific rii for ei de munc ; d) sc derea gradului de utilizare a capacit ii de produc ie; e) realizarea de investi ii i inova ii.

Fals

32) Nu constituie cale de accelerare a vitezei de circula ie a bunurilor circulante n faza de comercializare : a) realizarea de bunuri cerute de consumatori; b) vanzarea rapid a bunurilor produse i ncasarea sumelor de bani corespunz toare; c) investirea promt a resurselor b ne ti; d) respectarea clauzelor contractuale; e) ntocmirea rapid i corect a documenta iei.

Fals

33) Coeficientul de elasticitate a produc iei n raport cu capitalul exprim : a) raportul dintre productivitatea marginal a capitalului i productivitatea medie a acestui factor; b) raportul dintre productivit ile marginale ale muncii i capitalului; c) raportul dintre productivitatea medie a capitalului i productivitatea marginal a capitalului; d) b+c; e) a+b.

Fals

34) Conform rela iei matematice a func iei Cobb- Douglas, atunci cnd valoarea factorului de produc ie munc sau capital este zero, valoarea func iei este : a) minim ; b) egal cu zero; c) maxim ; d) a+b; e) a+c

Fals

35) n cadrul func iei Cobb-Douglas, dac randamentul factorilor de produc ie munc i capital este constant, suma dintre coeficien ii de elasticitate ai produc iei n raport cu factorii munc i capital este: a) mai mare dect 1; b) egal cu 1; c) mai mic dect 1; d) a+b; e) a+c.

Fals

36) n cadrul func iei Cobb-Douglas, dac randamentul factorilor de produc ie munc i capital este cresc tor, suma dintre coeficien ii de elsticitate ai produc iei n raport cu factorii munc i capital, este: a) mai mare dect 1; b) egal cu 1; c) mai mic dect 1; d) a+b; e) a+c.

Fals

37) Amortizarea este un cost: a) variabil; b) aferent consumului de munc vie; c) material, aferent consumului de capital fix; d) aferent consumului de materii prime i materiale ocazionat de producerea bunului; e) nici una dintre afirma ii nu este valabil .

Fals

38) Nu sunt costuri de desfacere cheltuielile cu: a) reclame; b) transportul la beneficiar; c) ambalarea m rfurilor; d) nc rcatul m rfurilor n vederea expedierii la destinatar; e) combustibilul utilizat pentru producerea m rfurilor. 39) Sunt costuri fixe materiale cheltuielile cu: a) materiile prime folosite pentru producerea bunului; b) consumul de capital fix; c) energia consumat pentru fabricarea bunului; d) salariile personalului administrativ; e) combustibilul utilizat n procesul de fabrica ie a bunului

Fals

Fals

40) Sunt costuri variabile: a) amortizarea capitalului fix; b) costul energiei utilizate pentru iluminat n cadrul firmei; c) materiile prime folosite pentru producerea bunului; d) salariile personalului de paz ; e) cheltuielile cu ntre inerea capitalului fix;

Fals

41) Consumul nu este direct propor ional cu: a) m rimea venitului; b) nivelul de dezvoltare a societ ii; c) gradul de cultur ; d) profesia individului; e) nici una dintre afirma iile anterioare nu este adev rat .

Fals

42) Capitalul circulant folosit este egal cu amortizarea, iar cheltuielile materiale de in 75% din cost. Profitul este de 10 mld. u.m, iar rata profitului calculat la cifra de afaceri este de 20%. Consumul de capital fix este: a) 15 mld. u.m; b) 20 mld. u.m; c) 10 mld. u.m; d) 25 mld. u.m; e) 12 mld. u.m.

Fals

43) Indicele ratei profitului calculat n func ie de cifra de afaceri n to este 87,5%. Profitul cre te cu 20%, iar indicele cifrei de afaceri este 0.70. Rata profitului calculat n func ie de cifra de afaceri n ti este: a) 175%; b) 160%; c) 150%; d) 155%; e) 175%.

Fals

44) Costul fix de ine 20% din costul total, n condi iile n care costul variabil reprezint 8 mld. u.m.. Care va fi costul n anul urm tor, dac indicele s u va fi 200%: a) 15 mld. u.m.; b) 10 mld. u.m.; c) 40 mld. u.m.; d) 20 mld. u.m.; e) 12 mld. u.m..

Fals

45) n to, costul total mediu este de 40000 u.m., din care 90% este costul variabil unitar. Costul variabil mediu din ti, cre te de 2.5 ori, iar produc ia ajunge la 60000 buc i, sporind cu 200%. In asemenea condi ii: a) costul marginal va fi negativ; b) costul marginal va fi egal cu costul mediu din to; c) costul total mediu va cre te; d) costul total mediu va sc dea; e) e costul total mediu va fi constant.

Fals

46) n to, costurile variabile totale erau de 6 mld. u.m, iar produc ia realizat de 300000 buc i. n ti produc ia este cu 50% mai mare, iar costul marginal este de 1.5 ori mai mare dect costul variabil mediu n to. Care este sporul absolut al costurilor? a) 20.5 mld. u.m; b) 10.5 mld. u.m; c) 15.3 mld. u.m; d) 4.5 mld. u.m; e) 11.5 mld. u.m.

Fals

47) n anul 2008, costurile fixe ale unei firme de in 20% din costul de produc ie. n anul urm tor, la o produc ie dubl , costurile fixe au fost de 4 mld. u.m, iar costurile variabile au crescut cu 150%. Care este m rimea costurilor variabile n anul 2000? Dar costul marginal? a) 40 mld. u.m; 24 mld. u.m /Q0; b) 10 mld. u.m; 7 mld. u.m/Qo; c) 8 mld. u.m; 5 mld. u.m /Q0; d) d.8 mld. u.m; 4 mld. u.m /Qo; e) e. 7 mld. u.m; 4 mld. u.m /Qo.

Fals

48) In condi iile n care costurile variabile totale cresc cu 25%, iar indicele produc iei n perioada respectiv este 125%, rezult c : a) indicele costului variabil mediu este de 100%; b) costul total mediu este egal cu costul variabil mediu din perioada de baz ; c) costul fix total din perioada de baz este zero; d) costul marginal este mai mare dect costul variabil mediu din perioada de baz ; e) costul marginal este inferior costului variabil mediu.

Fals

49) Se cunosc urm toarele date din activitatea unei firme: capitalul utilizat 20 mld. u.m., din care 20% capital circulant; durata de amortizare a capitalului fix 8 ani; salarii 10 mld. u.m.. Calcula i: costurile materiale, costurile cu materiile prime i materialele, costul total i diferen a dintre capitalul utilizat i cel consumat: a) 7 mld. u.m.; 16 mld. u.m.; 27 mld. u.m.; 2 mld. u.m.; b) 6 mld. u.m.; 4 mld. u.m.; 16 mld. u.m.; 14 mld. u.m.; c) 18 mld. u.m.; 15 mld. u.m.; 26 mld. u.m.; 2 mld. u.m.; d) 20 mld. u.m.; 17 mld. u.m.; 29 mld. u.m.; 2 mld. u.m.; e) 16 mld. u.m.; 18 mld. u.m.; 30 mld. u.m.; 2 mld. u.m..

Fals

50)0 firm realizeaz 2000 buc i din produsul "X" cu un cost total mediu de 80000 u.m., din care 25% reprezint costul fix mediu. Se reduc CFM cu 20% i CVM cu 40%. Cte produse suplimentare, aproximativ, se pot produce din economiile realizate? a) 1077 buc.; b) 1600 buc.; c) 1346 buc.; d) 1400 buc.; e) 1200 buc.

Fals

51) Costuri fixe materiale 200 mld. u.m.; costuri variabile 160 mld. u.m.; costuri variabile salariale 60 mld. u.m.; salarii 180 mld. u.m.. Costurile materiale, costurile fixe i costul total sunt: a) 350 mld. u.m.; 200 mld. u.m.; 480 mld. u.m.; b) 300 mld. u.m.; 320 mld. u.m.; 480 mld. u.m.; c) 250 mld. u.m.; 150 mld. u.m.; 480 mld. u.m.; d) 200 mld. u.m.; 100 mld. u.m.; 480 mld. u.m.; e) 400 mld. u.m.; 300 mld. u.m.; 480 mld. u.m..

Fals

52) Costuri fixe 40 mld. u.m.; costuri variabile 60 mld. u.m.; salarii directe 20 mld. u.m.; salariile personalului auxiliar i de conducere 10 mld. u.m.; consumul de capital fix 6 mld. u.m.. Costurile materiale: totale, variabile i fixe i capital circulant consumat pe total i cel inclus n costurile fixe i n costurile variabile sunt: a) 25 mld. u.m.; 35 mld. u.m.; 60 mld. u.m.; 60 mld. u.m.; 24 mld. u.m.; 40 mld. u.m.; b) 35 mld. u.m.; 40 mld. u.m.; 50 mld. u.m.; 62 mld. u.m.; 24 mld. u.m.; 40 mld. u.m.; c) 70 mld. u.m.; 40 mld. u.m.; 30 mld. u.m.; 64 mld. u.m.; 24 mld. u.m.; 40 mld. u.m.; d) 40 mld. u.m.; 45 mld. u.m.; 80 mld. u.m.; 64 mld. u.m.; 24 mld. u.m.; 40 mld. u.m.; e) 45 mld. u.m.; 42 mld. u.m.; 75 mld. u.m.; 63 mld. u.m.; 24 mld. u.m.; 40 mld. u.m..

Fals

53) Cnd Q 2 (Q - num r piese/lun ), costul total este de 8 mii. u.m., iar cnd Q 3, costul total este 11 mii. u.m.. Costul marginal al ceu.m. de-a treia unit i este: a) 11 mii. u.m.; b) 8 mii. u.m.; c) 3 mii. u.m.; d) 14 mii. u.m.; e) 5 mii. u.m.. 54) Costul fix este de 10 mii. u.m., costul variabil mediu este de 15.000 u.m, iar pre ul unitar de vnzare este de 25000 u.m. De la ce nivel al produc iei firma devine rentabil ? a) mai mare dect 100 buc.; b) mai mare dect 10000 buc.; c) mai mare dect 1000 buc.; d) mai mare dect 15000 buc.; e) mai mare dect 12000 buc.

Fals

Fals

55) Costul marginal reprezint : a) valoarea produc iei suplimentare ob inut prin cre terea costului de produc ie cu o unitate; b) cheltuielile f cute pentru ob inerea unei unit i de produs; c) cheltuielile suplimentare pentru sporirea produc iei cu o unitate; d) cheltuielile f cute pentru achizi ionarea cu factorilor de produc ie din afara firmei pentru cre terea produc iei; e) cheltuielile materiale pentru sporirea produc iei cu o unitate.

Fals

56) Costurile fixe reprezint : a) cele mai mici costuri nregistrate de firm ; b) costurile care se modific numai atunci cnd spore te volumul produc iei; c) costurile care nu se modific odat cu modificarea volumului produc iei; d) expresia b neasc a consumului de factori de produc ie ocazionat de producerea unui bun; e) cheltuielile aferente capitalului fix utilizat pentru producerea unui bun economic.

Fals

57) Costul variabil reprezint : a) costurile care difer de la o perioad la alta; b) costurile care se modific ntr-o m sur mai mic atunci cnd se modific produc ia; c) costurile care se modific strict propor ional cu produc ia; d) costurile care se modific odat cu volumul produc iei; e) costurile aferente materiilor prime, materialelor etc. incluse n produsele fabricate i cheltuielile salariale f cute cu personalul administrativ de paz etc.

Fals

58) Capitalul fix al unei firme este de 16 mld. u.m iar termenul de amortizare de 8 ani. Ciclul de produc ie dureaz 3 luni. Care este m rimea amortiz rii incluse n cost? a) 1.5 mld. u.m; b) 1 mld. u.m; c) 2 mld. u.m; d) 0.5 mld. u.m; e) 2.5 mld. u.m.

Fals

59) Capitalul circulant reprezint 20% din capitalul total, iar capitalul fix este de 20 mld. u.m., amortizabil cu 10 ani. Costurile materiale sunt: a) 8 mld. u.m.; b) 7 mld. u.m.; c) 7.5 mld. u.m.; d) 6 mld. u.m.; e) 6.5 mld. u.m..

Fals

60) Un produs se realizeaz cu urm toarele cheltuieli: 1) materii prime: 20 mii. u.m.; 2) combustibil pentru nc lzit: 2 mii. u.m.; 3) combustibil pentru fabrica ie: 4 mii. u.m.; 4) amortizare: 8 mii. u.m.; 5) salarii directe: 24 mii. u.m.; 6) salarii totale: 34 mii u.m.; Ponderea costului material n costul total este: a) 47%; b) 66%; c) 75%; d) 57 %; e) 50%.

Fals

61) Un produs se realizeaz cu urm toarele cheltuieli: 1) materii prime: 20 mii. u.m.; 2) combustibil pentru nc lzit: 2 mii. u.m.; 3) combustibil pentru fabrica ie: 4 mii. u.m.; 4) amortizare: 6 mii. u.m.; 5) salarii directe: 24 mii. u.m.. Costurile variabile sunt: a) 44 mii. u.m.; b) 42 mii. u.m.; c) 48 mii. u.m.; d) 50 mii. u.m.; e) 46 mii. u.m..

Fals

62) La o firm costul total este de 50 mld. u.m., costul variabil este de 40 mld. u.m., iar costul material este de 30 mld. u.m.. Costul fix i costul salarial reprezint : a) 10 mii; 20 mld.; b) 40 mii; 30 mld.; c) 30 mii; 40 mld.; d) 50 mii; 30 mld.; e) 50 mii; 40 mld.

Fals

63) In leg tur cu activitatea desf urat ntr-un an de c tre un ntreprinz tor se cunosc urm toarele date: - capitalul fix utilizat - 12 mld. u.m.; - capitalul consumat reprezint 75% din costul produc iei; - valoarea produc iei realizat 100 mld. u.m.; - costul salarial - 20 mld. u.m.; - pre ul de vnzare pe unitate de produs - 40000 u.m.; Dac durata de func ionare a capitalului fix este de 12 ani; determina i pentru anul respectiv: - volumul capitalului utilizat; - valoarea capitalului circulant consumat; - costul total al produc iei i cel unitar; - rata profitului n func ie de CA; - consumul unitar de capital fix; a) 71 mld. u.m.; 59 mld. u.m.; 80 mld. u.m.; 32000 u.m.; 20%; 400 u.m.; b) 41 mld. u.m.; 21 mld. u.m.; 20 mld. u.m.; 35000 u.m.; 20%; 10000 u.m.; c) 40 mld. u.m.; 31 mld. u.m.; 25 mld. u.m.; 30000 u.m.; 30%; 11000 u.m.; d) 39 mld. u.m.; 30 mld. u.m.; 30 mld. u.m.; 25000 u.m.; 10%; 12000 u.m.; e) 41 mld. u.m.; 28 mld. u.m.; 32 mld. u.m.; 20000 u.m.; 15%; 12000 u.m..

Fals

64) Raportul dintre ncas rile totale anuale i costul total al produc iei este de 4/3, iar m rimea profitului de 12 mld. u.m.. Ponderea costului total n veniturile anuale este: a) 85%; b) 80%; c) 70%; d) 75%; e) 90%.

OK

65) In condi iile n care costurile variabile totale scad mai repede dect scade produc ia, rezultnd o sc dere absolut a nivelului costurilor variabile unitare mai mic dect cre terea nivelului costurilor fixe unitare, ar ta i care dintre enun urile urm toare sunt adev rate: a) costul unitar i costul marginal cresc; b) costul unitar este constant, iar costul marginal cre te; c) costul unitar cre te, iar costul marginal scade; d) costul unitar scade, iar costul marginal este constant; e) costul unitar i costul marginal scad. 66) n condi iile n care costurile variabile totale scad mai repede dect scade produc ia, rezultnd o reducere net a costurilor variabile unitare egale cu sporul costurilor fixe unitare, ar ta i care dintre consecin ele urm toare este adev rat : a) costul unitar este constant; b) costul unitar scade; c) costul unitar cre te; d) costul unitar cre te i costul marginal scade; e) costul unitar scade i costul marginal cre te.

Fals

Fals

67) In condi iile n care costurile variabile totale cresc n acela i ritm cu produc ia, ar ta i care dintre consecin ele de mai jos sunt adev rate: a) costul unitar este constant, iar costul marginal cre te; b) costul unitar cre te, iar costul marginal este constant; c) costul unitar scade, iar costul marginal cre te; d) costul unitar i costul marginal scad; e) costul unitar scade, iar costul marginal este constant.

Fals

68) In condi iile m care costurile variabile totale cresc mai repede dect produc ia, rezultnd un spor al costurilor variabile unitare superior volumului absolut cu care scad costurile fixe, ar ta i care dintre consecin ele urm toare sunt adev rate: a) costul unitar este constant, iar costul marginal scade; b) costul unitar cre te i costul marginal scade; c) costul unitar scade i costul marginal cre te; d) costul unitar i costul marginal scad; e) costul unitar i costul marginal cresc.

Fals

69) n condi iile n care costurile variabile totale cresc mai repede dect produc ia, rezultnd un spor al costurilor variabile unitare egal cu volumul absolut al sc derii costurilor fixe unitare, ar ta i care dintre consecin ele de mai jos sunt adev rate: a) costul unitar scade, iar costul marginal cre te; b) costul unitar cre te, iar costul marginal cre te; c) costul unitar cre te, iar costul marginal scade; d) costul unitar este constant, iar costul marginal cre te; e) costul unitar este constant, iar costul marginal scade. 70) n condi iile n care costurile variabile totale scad mai ncet dect produc ia, ar ta i care dintre consecin ele de mai jos este adev rat : a) costul unitar i costul marginal scad; b) costul unitar i costul marginal cresc; c) costul unitar cre te i costul marginal scade; d) costul unitar cre te i costul marginal este constant; e) costul unitar este constant i costul marginal cre te.

Fals

Fals

71) La baza mp r irii costurilor de produc ie n fixe i variabile se afl : a) volumul capitalului utilizat; b) eficien a economic ; c) leg tura lor cu produc ia; d) abunden a resurselor; e) elasticitatea ofertei.

Fals

72) Substituirea factorilor de produc ie se bazeaz pe: a) consumurile specifice; b) costurile variabile; c) calitatea factorilor de produc ie; d) compatibilitatea caracteristicilor de utilitate i adaptabilitate a p r ilor ce se combin ; e) tehnici de marketing.

Fals

73) Rata marginal de substituire a factorilor de produc ie se poate exprima prin: a) raportul dintre costul marginal i costul mediu; b) raportul dintre profit i consumul intermediar; c) cantitatea necesar dintr-un factor de produc ie pentru a compensa reducerea cu o unitate a altui factor; d) raportul dintre sporul factorilor de produc ie folosit i sporul de produc ie; e) costul marginal.

Fals

74) Care din aprecierile urm toare reflect corect con inutul costului marginal? a) cheltuielile efectuate pentru ntreaga produc ie ob inut ; b) sporul de cheltuieli determinat de cre terea eficien ei economice; c) cheltuielile fixe i variabile efectuate pentru ob inerea unei unit i de produs; d) sporul de cheltuieli pentru cre terea factorului munc ; e) sporul de cheltuieli totale ocazionate de cre terea cu o unitate a produc iei.

Fals

75) Cnd costul variabil total cre te mai ncet dect cre te produc ia, costul variabil mediu: a) cre te; b) scade; c) nu se modific ; d) este egal cu costul fix mediu; e) este inferior costului fix mediu.

Fals

76) In m rime valoric (monetar ), consumul specific este influen at: a) numai de expresia sa fizic ; b) de expresia sa fizic i de pre ul elementelor de capital circulant; c) numai de pre ul elementelor de capital circulant; d) de uzura capitalului fix; e) de politica social .

Fals

77) In costurile variabile nu sunt cuprinse: a) salariile lucr torilor din produc ie; b) consumul de capital fix; c) cheltuielile cu materiile prime pentru produc ie; d) cheltuielile cu combustibilul folosit n produc ie; e) materia prim folosit n lucr rile agricole mecanizate.

Fals

78) Costurile globale variabile cresc propor ional cu cre terea cantit ii produse. Diferen a dintre costul mediu total i cel mediu variabil va: a) scade; b) cre te; c) r mne neschimbat ; d) depinde de elasticitatea cererii pe pia ; e) depinde de m rimea productivit ii muncii.

Fals

79) Cu ct trebuie redus costul pentru ca rata profitului n func ie de cost s creasc cu 400%, pre ul fiind de 20000 u.m., din care 20% profit? a) 7000 u.m.; b) 5000 u.m.; c) 8000 u.m.; d) 6000 u.m.; e) 4000 u.m.

Fals

80) Amortizarea se include n : a) cheltuielile generale; b) cheltuielile cu munca; c) cheltuielile materiale ale ntreprinderii. d) a+b; e) b+c

Fals

81) Cheltuielile cu materiile prime directe i cu manopera direct sunt: a) costuri variabilele non-propor ionale; b) costuri variabilele propor ionale; c) costuri financiare; d) a+b; e) b+c.

Fals

82) Costurile progresive sunt costuri non- propor ionale care: a) cresc sau scad mai lent dect cre te sau se diminueaz volumul produc iei; b) cresc sau scad mai ncet i mai rapid dect cre te sau se diminueaz volumul produc iei; c) cresc sau scad mai rapid dect cre te sau scade volumul produc iei; d) a+b; e) b+c.

Fals

83) Costurile degresive sunt costuri non-propor ionale care: a) se m resc mai ncet dect spore te volumul produc iei; b) scad atunci cnd volumul produc iei cre te; c) se mai numesc i costuri regresive; d) a+b; e) b+c.

Fals

84) Evolu ia costurilor totale variabile se caracterizeaz , nainte de declan area ac unii legii randamentelor descrescnde, printr-o cre tere cu o rat : a) cresc toare; b) descresc toare; c) constant ; d) a+b; e) b+c.

Fals

85) Evolu ia costurilor totale variabile se caracterizeaz , dup declan area ac iunii legii randamentelor descrescnde, printr-o sporire cu o rat : a) cresc toare; b) descresc toare; c) constant ; d) a+b; e) b+c.

Fals

86) Costurile totale globale i cele variabile evolueaz linear atunci cnd randamentul factorilor de produc ie este: a) cresc tor; b) constant; c) descresc tor; d) a+b; e) b+c.

Fals

87) Costurile totale globale i cele variabile cresc mai rapid dect produc ia atunci cnd randamentul factorilor de produc ie este: a) constant; b) cresc tor; c) descresc tor; d) a+b; e) b+c.

Fals

88) Costurile totale globale i cele variabile cresc mai ncet dect produc ia atunci cnd randamentul factorilor de produc ie este: a) cresc tor; b) constant; c) descresc tor; d) a+b; e) b+c.

Fals

89) Care dintre urm toarele afirma ii sunt adev rate? a) costul economic al unui factor de produc ie desemneaz plata care este necesar c tre acest factor pentru al men ine n ocupa ia prezent ; b) costul economic al unui factor egaleaz venitul pe care acesta l-ar ob ine n alternativa de ocupare cea mai bun ; c) costul economic al unui factor de produc ie este egal cu valoarea pe care firma ar ob ine-o prin vnzarea respectivului factor la pre ul pie ei; d) a+b; e) b+c.

Fals

90) Costul de oportunitate se poate exprima: a) numai n unit i monetare; b) numai n unit i fizice; c) att n unit i monetare, ct i fizice de bunuri materiale sau servicii la care trebuie s se renun e pentru a se produce sau cump ra un alt bun, n condi iile unui comportament ra ional al agentului economic; d) a+b; e) b+c.

Fals

91) Care dintre urm toarele afirma ii sunt adev rate? a) costul unitar de oportunitate este egal cu rata marginal de substituire n produc ie sau n consum a unei m rfi cu alta; b) costul unitar de oportunitate arat la cte unit i dintr-o marla trebuie s se renun e, pentru a se produce sau consuma o cantitate n plus din alt marfa; c) costul unitar de oportunitate este egal cu costul mediu; d) a+b; e) b+c.

Fals

92) Care dintre urm toarele afirma ii sunt corecte? 1) profitul normal este egal cu costul de oportunitate; 2) profitul normal i costul de oportunitate sunt concepte total diferite; 3) profitul economic se ob ine sc zndu-se din venitul total costul explicit i costul implicit; 4) profitul contabil reprezint diferen a dintre venitul patronului ntreprinz tor i costurile ocazionate de activitatea desf urat ; 5) profitul contabil se ob ine ca diferen a ntre venitul total i costurile explicite. a) 1,2,3,4; b) 2,3,4,5; c) 1,3,4,5; d) 1,2,3; e) 2,3,5. 93) Costul contabil este egal cu: a) costul implicit; b) costul explicit; c) suma dintre costul implicit i costul explicit; d) costul marginal e) a+d.

Fals

Fals

94) Costurile explicite includ: a) cheltuieli efectuate de firm pentru achizi ionarea de materii prime, materiale, combustibil, energia; b) cheltuieli f cute cu salariile pl tite angaja ilor (muncitori i manageri); c) cheltuieli reprezentate de pl i f cute c tre proprietarul firmei; d) amortizarea capitalului fix; e) a+b+c.

Fals

95) In anumite circumstan e, costul de oportunitate ar putea fi zero, ceea ce semnific faptul c : a) nu exist alternativ de utilizare a factorilor de produc ie n cauz ; b) unul sau altul din factorii de produc ie utiliza i este zero; c) veniturile care ar fi putut fi achizi ionate de ntreprinz tor de pe urma resurselor avute n proprietate n cea mai bun variant de utilizare a acestora sunt maxime d) a+b; e) b+c; 96) Care dintre urm toarele afirma ii sunt valabile? 1. costul contabil plus profilul contabil este egal cu venitul total; 2. costul contabil este egal cu costul explicit; 3. costul explicit plus costul implicit este mai mare dect costul contabil; 4. profitul economic este mai mare dect profitul contabil; 5. profitul normal este egal cu profitul contabil minus profilul economic; 6. costul explicit plus profitul contabil este egal cu venitul total. a) 1,3,4,5,6; b) 1,2,3,4,5,6; c) 1,4,6; d) 2,3,4,5 ; e) 2,4,5,6.

Fals

Fals

97) Cnd volumul produc iei cre te, costul fix mediu: a) cre te; b) este constant; c) scade, putnd c p ta chiar valoarea zero; d) scade, dar nu va putea lua niciodat valoarea zero; e) a+b.

Fals

98) Intr-un prim intreval de varia ie a produc iei, cnd randamentele unor factori de produc ie sunt cresc toare, costul variabil mediu: a) scade; b) cre te; c) este constant; d) a+b; e) b+c

Fals

99) Pe m sur ce productivitatea medie a) cre te; b) se reduce; c) este constant d) a+b; e) b+c.

muncii cre te costul variabil mediu:

Fals

100) La punctul de minim al costului variabil mediu, nivelul productivit ii medii este: a) maxim; b) minim; c) egal cu zero d) a+b; e) b+c.

Fals

101) Reprezentate grafic, evolu ia costului total mediu i a costului variabil mediu se deosebesc prin aceea c : a) curba costului total mediu este situat mai sus i la dreapta fa de curba costului variabil mediu; b) datorit costului fix mediu, curba costului total mediu este situat sub curba costului variabil mediu; c) curba costului total mediu se intersecteaz cu curba costului variabil mediu; d) a+b; e) b+c. 102) Sporirea profitului i reducerea sensibil a costului fix mediu conduce la: a) apropierea curbei costului total mediu de curba costului variabil mediu; b) dep rtatrea celor dou curbe; c) distanta dintre cele dou curbe se men ine constant ; d) a+b; e) b+c.

Fals

Fals

103) Costul marginal exprim : a) cu cte unit i monetare cre te sau scade costul total atunci cnd volumul produc iei spore te sau se mic oreaz cu o unitate; b) raportul dintre varia ia costului total i varia ia produc ie; c) costul producerii unei unit i suplimentare de produs; d) a+b+c; e) numai a+b.

Fals

104) Cnd costul marginal scade, productivitatea marginal : a) scade; b) cre te; c) este constant ; d) a+b; e) b+c.

Fals

105) Intr-o reliefare grafic a evolu iei costului total n care, pe abscis este reprezentat produc ia , iar pe ordonat costul total,, m rimea costului mediu ntr-un punct oarecare de pe curba costurilor totale este: a) egal cu tangenta unghiului format de dreapta care une te originea sistemului de axe cu punctul respectiv i axa absciselor; b) egal cu costul marginal; c) egal cu zero; d) a+b; e) b+c.

Fals

106) Reprezentarea grafic a rela iei dintre costurile totale, medii i marginale se caracterizeaz prin aceea c : a) curba costului marginal intersecteaz n punctul de minim att curba costului variabil mediu, ct i pe cea a costului mediu; b) curba costului total mediu se afl deasupra i la dreapta fa de curba costului variabil mediu; c) curba costului total mediu se afl sub curba costului variabil, mediu; d) a+b; e) b+c.

Fals

107) In general, curba costului mediu: a) este descresc toare att timp ct costul marginal este mai mic dect costul mediu; b) este cresc toare pe intervalul de varia ie n care costul marginal este superior celui mediu; c) este cresc toare atunci cnd costul marginal este mai mic dect costul mediu; d) a+b; e) b+c.

Fals

108) Costul marginal are o influen favorabil asupra costului mediu atunci cnd: a) costul marginal este egal cu costul mediu; b) costul marginal este mai mic dect costul mediu; c) costul marginal este mai mare dect costul mediu; d) a+b; e) b+c.

Fals

109) Izocosturile definesc: a) toate combina iile de factori c rora le corespunde acela i cost; b) toate combina iile de factori c rora le corespunde acela i volum al produc iei; c) numai combina ii optime ale factorilor de produc ie; d) a+b; e) b+c.

Fals

110) Combina iile optime de factori de produc ie desemneaz : a) punctele n care izocuantele aferente diferitelor niveluri ale produc iei devin tangente la cele mai coborte izocosturi posibile; b) nivelul maxim al costurilor cu care se poate realiza un anumit nivel al produc iei; c) nivelul mediu al costurilor cu care se poate realiza un anumit nivel al produc iei; d) a+b; e) b+c. 111) Costurile medii de administra ie, pe termen lung, evolueaz astfel: a) scad, ntr-o prim etap , atunci cnd dimensiunile firmei cresc; b) cresc mai rapid dect cre terea produc iei, dup ce dimensiunile firmei dep esc anumite limite; c) att pe termen scurt, ct i pe termen lung, costurile medii de fabriacatie sunt fixe; d) a+b; e) b+c.

Fals

Fals

112) Care dintre urm toarele afirma i sunt corecte: a) costurile totale cresc continuu cu o rat descresc toare; b) costurile totale medii au tendin de sc dere, dar cu o rat descresc toare, urmat uneori i de o tendin cre tere; c) costurile totale cresc continuu cu o rat cresc toare; d) a+b; e) b+c.

de

Fals

113) Economiile interne Ia scar se ob in pe intervalul de varia ie n care costurile totale medii: a) descresc; b) cresc; c) sunt constante; d) a+b; e) b+c. 114) Reducerea costurilor n cazul produc iei de serie mare sau de mas este datorat ac iunii urm torilor factori: a) cre terea productivit ii muncii; b) cre terea randamentelor utilajelor; c) specializ rii manageriale; d) subven iilor acordate de stat, cu prioritate acestei categorii de ntreprinderi; e) a+b+c. 115) Care dintre urm torii factori determin o tendin de m rire a costurilor totale medii, odat cu cre terea produc iei: 1. dep irea nivelului optim al capacit ii de produc ie ; 2. amplificarea dificult ilor manageriale cnd dimensiunile firmei dep esc anumite limite; 3. cre terea puternic a cheltuielilor legate de gestionarea stocurilor; 4. dificult i ample pentru adaptarea produc iei la schimb rile pie ei; 5. tendin a de sc dere a costurilor marginale. a) 1,2,4,5; b) 1,4,5; c) 1,2,3,4; d) 2,4,5; e) 4,5.

Fals

Fals

Fals

116) Care dintre urm toarele afirma ii sunt corecte: a) nivelul optim al produc iei unei firme este acela la care costul marginal este egal cu venitul marginal; b) profitul poate atinge nivelul maxim atunci cnd costul marginal este egal cu pre ul; c) nivelul optim al produc iei unei firme este acela la care diferen a a dintre venitul marginal i costul marginal este pozitiv i maxim ; d) a+b; e) b+c.

Fals

117) La pragul de rentabilitate: a) nivelurile totale sunt egale cu veniturile totale; b) pre ul de vnzare este egal cu costul total mediu; c) costul marginal este minim; d) a+b; e) b+c.

Fals

118) O Urm comercializeaz unul din produsele ei de baz la pre ul de 12000 u.m./kg. Costurile fixe necesare realiz rii acestui produs au reprezentat 575 mii. u.m./lun , iar costul variabil unitar a fost de 6400 u.m. In luna precedent , firma a vndut 130000 kg. Sa sc determine profitul si nivelul minim al productici pentru a se obtine profit pe seama acestui produs? a) 153.020.000 si 4423 u.m.; b) 100.000.000 si 4843 u.m.; c) 50.000.000 si 4523 u.m.; d) 124.020.000 si 4825 u.m.; e) 115.000.000 si 4725 u.m.;

Fals

119) O firm este specializat n fabricarea unui produs p.In decursul unei luni de activitate costurile fixe, costurile variabile i evolu ia cererii n func ie de pre se prezint astfel: Tabel nr.4.1. Situatie firma

Pre ul lei CV lei 0 Cantit ile CF buc lei 0 20 000 46 000 44 000 42 000 40 000 36 000 32 000 30 000 56 000 78 000 94 000 108 000 120 000 2 3 4 5 6 28 000 7 140 000 24 000 8 166 000 20 000 9 197 820 16 000 10 197440 Nivelul optim al produc ie lunare este : a) 6buc; b) 8 buc; c) 9buc ; d) 10 buc ; e) 12 buc;

Fals

120) O firm , specializat n realizarea unui singur produs, ncaseaz lunar 126 mii. u.m. Produc ia este de inut n condi iile urm toare: - CTM = 32,667 mii. u.m. /'buc; - CVM =26,0 mii. u.m./buc.; - rata rentabilit ii pe produs, calculat la CTM = 28,5% - costul marginal evolueaz astfel: - n cazul sporirii produc iei la 4 buc.; 16 000 mii u.m. - n cazul sporirii produc iei la 5 buc.; 14 000 mii u.m. - n cazul sporirii produc iei la 6 buc.; 12 000 mii u.m. S se determine nivelul fizic al produc iei realizate, profitul pe bucat i costul total mediu cnd volumul produc iei este de 6 buc i. a) 3 buc.; 9,31 mii. u.m. / buc.; 23,33 mii. u.m. / buc. b) 5 buc.; 10 mii. u.m. / buc.; 25 mii. u.m. / buc. c) 10 buc.; 20 mii. u.m. / buc.; 30 mii. u.m. / buc. d) 4 buc.; 8 mii. u.m. / buc.; 26 mii. u.m. / buc. e) 6 buc.; 10 mii. u.m. / buc.; 28 mii. u.m. / buc. 121) O firm ncaseaz lunar din produc ia realizat i vndut , 1000 mii. u.m. Produc ia respectiv este ob inut n urm toarele condi ii: - CTM= 160 000 u.m. - rentabilitate pe produs = 25% S se determine nivelul produc iei lunare i profitul unitar realizat. a) 2 000 buc.; 30 000 u.m. / buc. b) 1 000 buc.; 20 000 u.m. / buc. c) 5 000 buc.; 40 000 u.m. / buc; d) 6 000 buc.; 42 000 u.m. / buc. e) 41 000 buc.; 44 000 u.m. / buc. 122) Cu ct trebie redus costul pentru ca rata profitului n func ie de cost s creasc cu 200%, pre ul fiind 20 000 u.m. din care 20% profit ? a) 10 000 u.m. b) 5 000 u.m. c) 3 500 u.m. d) 4 000 u.m. e) 8 000 u.m.

OK

Fals

123) Care din urm toarele resurse desemneaz factorii de produc ie? 1. bunuri sub form de materii prime i materiale utilizate pentru ob inerea unei anumite produc ii; 2. bunuri sub form de ma ini, utilaje, instala ii ale unei firme aflate n activitate; 3. fondul funciar utilizat al unei ri; 4. popula ia unei ri; 5. capitalul uman utilizat pentru producerea bunurilor economice; 6. salarii. a) 1,2,3,5; b) 2,3,4,5; c) 3,4,5,6; d) 1,3,4,5; e) 2,3,4,5.

Fals

124) Care din urm toarele caracteristici nu pot fi atribuite muncii, n calitate de factor de produc ie: a) factor primar; b) factor activ i determinant; c) resurs productiv conservabil i recuperabil ; d) a+b; e) b+c.

Fals

125) In popula ia ocupat se includ: a) ntreprinz torii; b) militarii n termen; c) studen ii; d) femeile casnice; e) omerii nregistra i oficial. 1. a+b; 2. b+c; 3. a; 4. c+d; 5. d+e.

Fals

126)Tendin a de reducere de-a lungul timpului, a duratei muncii a fost determinat , n principal de: a) pre uirea ntr-o mai mare m sur a timpului liber n raport cu venitul ob inut din munc ; b) amplific rii omajului; c) cre terii productivit ii muncii; d) a+b; e) a+c.

Fals

127) Factorul de produc ie capital se refer la: a) banii investi i pentru pornirea unei afaceri; b) banii ob inu i de la banc prin mprumut i folosi i pentru finan area cre terii produc iei firmei; c) bunurile produse i destinate producerii altor bunuri materiale sau servicii; d) a+b; e) a+c.

Fals

128) Dac durata de rota ie a capitaluli scade, aceasta nseamn c : a) costurile de produc ie cresc; b) viteza de rota ie a capitalului scade; c) valoarea r mas de amortizat cre te; d) a+b; e) a+c.

Fals

129) Capitalul fix al unei ferme agricole nu cuprinde urm toarele elemente: a) instala ia de efectuare a iriga iei; b) suprafa a de teren din circuitul agricol; c) substan ele chimice folosite mpotriva d un torilor; d) animale la ngr at; e) a+c.

Fals

130) Capitalul fix al unei firme nu cuprinde : a) suprafa a de teren pe care se g se te firma; b) uleiurile folosite pentru men inerea utilajelor n stare de func ionare; c) pavilionul administartiv al firmei; d) cl dirile sec iilor de produc ie e) a+b

Fals

131) Care din afirma iile de mai jos referitoare la factorul de produc ie "p mnt1' sunt adev rate: a) principalul mijloc de produc ie din agricultur ; b) factor de poduc ie limitat; c) factor de produc ie neregenerabil; d) a+b e) a+c 132) Func ia de produc ie reprezint : a) nivelul mediu care se poate ob ine cu fiecare combina ie a factorilor; b) expresia matematic a leg turilor care exist ntre cantit ile consumate din diferi i factori de produc ie i cantit ile de bunuri care pot fi ob inute n anumite condi ii tehnice, organizatorice etc; c) expresia matematic a combin rii factorilor de produc ie; d) a+b; e) c+d. 133) Termenul scurt reprezint o perioad de timp n cadrul c reia, de regul : a) se modific factorul capital; b) se modific factorul natur ; c) nu se modific tehnologia de fabrica ie i nzestrarea tehnic a firmei; d) a+b; e) a+c.

Fals

Fals

Fals

134) Termenul lung reprezint o perioad de timp n cadrul c reia : a) se modific numai tehnologia de fabrica ie i nzestrare tehnic a firmei; b) se adapteaz factorul munc la modific rile capitalului; c) se modific to i factorii de produc ie; d) a+b; e) a+c.

Fals

135) Care din urm toarele afirma ii sunt adev rate: a) capacitatea de produc ie se fundamenteaz n condi iile unui regim de trei schimburi; b) indicatorul "produc ia maxim posibil " se fundamenteaz n condi iile regimului de schimburi n care lucreaz ntreprinderea; c) distinc ia ntre capacitatea de produc ie i produc ia maxim posibil este dat , n prinicipiu, de regimul de schimburi folosit n fundamentarea celor doi indicatori. d) a+b+c; e) numai a+b.

Fals

136) Func ia de produc ie pe termen scurt desemneaz o rela ie deteminant tehnologic ntre nivelul produc iei i consumul de factori deproduc ie n care: a) se schimb elementele variabile ale factorilor de produc ie angaja i; b) se schimb to i factorii de produc ie; c) productivitatea marginal global este maxim . d) a+b; e) b+c

Fals

137) n cadrul func iei Cabb-Douglas, calitatea de factor de produc ie variabil o are: a) munca; b) capitalul fix pe termen scurt i lung; c) capitalul fix pe termen lung; d) a+c; e) b+c.

Fals

138) Coeficientul de elasticitate a produc iei n raport cu factorul munc exprim : a) cu cte procente se modific factorul munc ntr-o perioad de timp pentru ca produc ia s creasc cu un procent, n condi iile n care ceilal i factori r mn nemodifica i; b) cu cte procente cre te produc ia ntr-o perioad de timp, la cre terea cu un procent a factorului munc , n condi iile n care cel lalt factor de produc ie, capitalul, r mne nemodificat; c) raportul dintre productivitatea medie a muncii i productivitatea marginal a capitalului; d) b+c; e) a+b.

Fals

Cap.IV Eficienta economica.Continutul si sistemul indicatorilor de apreciere


1) Pragul minim al rentabilit ii firmei se realizeaz atunci cnd: a) veniturile totale sunt egale cu costul marginal; b) veniturile totale sunt egale cu costul mediu; c) venitul mediu este egal cu costul marginal; d) venitul total este egal cu costul total; e) costul mediu este egal cu costul marginal.

Fals

2) Pentru cre terea eficien ei, ntreprinderea trebuie s ia m suri precum: a) cre terea cheltuielilor pentru mbun t irea calit ii bunurilor (pre ul bunurilor r mne constant); b) reducerea cheltuilelilor cu implementarea noi tehnologii; c) cre terea activit ii economice (a produc iei) indiferent de condi iile de pia ; d) reducerea cheltuielilor sociale i de protec ie a mediului; e) reducerea general a costurilor pe baza criteriilor economice.

Fals

3) Echilibrul economic apare astfel: a) statul creeaz printr-o legisla ie corespunz toare condi iile apari iei echilibrului economic; b) numai patronatul este cel care ac ioneaz pentru ob inerea i men inerea echilibrului economic; c) bugetul de stat este cel ce creeaz condi iile exiten ei st rii de echilibru; d) agen ii economici, n totalitate, ac ioneaz pe pia conform intereselor lor determinnd apari ia echilibrului economic; e) consumatorii, prin comportamentul lor fac s apar echilibrul economic.

Fals

4) Printre condi iile care trebuie s Ie ndeplinesc echilibrul pie ei monetare se num r : a) cererea i oferta de moned s fie n concordan cu cererea i oferta de bunuri economice; b) viteza de circula ie a banilor s scad ; c) volumul global al tranzac iilor de pe pia s fie constant; d) lipsa infla ia; e) oferta real de bani s dep easc cererea real de bani.

Fals

5) Starea de presiune care relev dezechilibrul pe pia se manifest prin: a) existen a unei oferte mai mici dect cererea; b) cre terea valorii indicatorilor economici; c) cre terea puternic a pre urilor; d) atragerea cump r torului prin oferte mai bune calitativ; e) investi ii masive pentru cre terea produc iei.

Fals

6) Starea de absorb ie care determin dezechilibrul pe pia se caracterizeaz prin: a) cre terea omajului; b) sc derea pre urilor; c) exces de cerere; d) cump r torii sunt satisf cu i mai ales de calitatea n cre tere a bunurilor; e) marea majoritate a investi iilor servesc direct l rgirii gamei sortimentale i calitative a produselor.

Fals

7) Referitor la activitatea economic a unei societ i comerciale se cunosc urm toarele date: - capitalul folosit de 100 mld. u.m., din care 60 mld. u.m. reprezint capitalul fix cu o durat normal de func ionare de 12 ani; - ponderea cheltuielilor materiale n totalul costurilor de produc ie este de 80 %; - num rul de salaria i este de 100 persoane; - valoarea produc iei anuale este de 80 mld. u.m.; M rimile productivit ii muncii, ratei profitul prin costuri i consumul de factori de produc ie pe unitatea de venit realizat, sunt n ordine, urm toarele: a) 0,08 mld. u.m./salariat; 42,2 %; 0,7 u.m. cheltuieli/1 leu venit; b) 0,8 mld. u.m./salariat; 29,7 %; 1,25 u.m. cheltuieli/l leu venit; c) 0,8 mld. u.m7salariat; 42,2 %; 1,25 u.m. cheltuieli/l leu venit; d) 0,8 mld. u.m./salariat; 42,2 %; 0,7 u.m. cheltuieli/l leu venit; e) 0,8 mld. u.m./salariat; 29,7 %; 0,7 u.m. cheltuieli/l leu venit.

Fals

8) In cadrul unei economii na ionale valoarea m rfurilor destinate vnz rii este de 5000 mld. $, iar nivelul indicelui pre urilor este de 175 %; n condi iile acelea i cantit i fizice. Viteza de circula ie a banilor n condi iile unei mase monetare de 2000 mld. $ este egal cu: a) 437,5 rota ii; b) 2,500 rota ii; c) 28,571 rota ii; d) 4,375 rota ii e) nu se poate determina. 9) Pentru a produce marfa A" un agent economic are un cost variabil unitar de 5000 $ i un cost fix global de 20000 $ In condi iile n care pre ul unitar este de 10000$, pragul minim al rentabilit ii este aferent unei produc ii de: a) 9 buc i; b) 5 buc i; c) 6 buc i; d) 4 buc i; e) 3 buc i.

Fals

Fals

10) Elasticitatea produc iei n raport cu un factor exprim : a) sensibilitatea (modificarea) produc iei la modificarea valorii unui factor, celelalte r mnnd nemodificate; b) cre terea sau sc derea produc iei n func ie de faza ciclului economic; c) modificarea unui factor de produc ie tar a determina schimbarea produc iei; d) a+b; e) a+c.

Fals

11) Coeficientul elasticit ii produc iei n raport cu un factor reprezint : a) raportul dintre productivitatea marginal i productivitatea medie a acelui factor; b) raportul dintre productivitatea medie i productivitatea marginal a factorului respectiv; c) modificarea produc iei ca urmare a sporirii eficien ei utiliz rii unui factor de produc ie; d) a+b; e) a+c.

Fals

12) n situa ia n care coeficientul elasticit ii produc iei (ei) n raport cu un factor este mai mare dect 1, sporirea volumului factorului determin : a) cre terea produc iei ntr-o m sur mai mare dect spore te volumul factorilor; b) cre terea produc iei ntr-o m sur mai mic dect spore te vol-umul factorilor; c) sc derea produc iei ntr-o m sur mai mic dect se diminueaz volumul factorilor; d) a+b; e) a+c.

Fals

13) Productivitatea medie a unui factor de produc ie este maxim atunci cnd coeficientul elasticit ii produc iei n raport cu fac-torul respectiv este: a) mai mare dect 1; b) egal cu 1; c) mai mic dect 1; d) egal cu zero; e) mai mic dect zero

Fals

14) In situa ia n care coeficientul elasticit ii produc iei n raport cu un factor este mai mic dect 1: a) produc ia cre te mai ncet dect volumul factorului; b) productivitatea marginal a factorului respectiv este mai mic dect productivitatea medie; c) produc ia cre te mai rapid dect volumul factorului; d) a+b; e) b+c.

Fals

15) Cnd coeficientul elasticit ii produc iei n raport cu un factor (ej) este egal cu zero: a) productivitatea marginal a factorului respectiv este zero; b) produc ia r mne neschimbat cnd spore te volumul factorului; c) produc ia cre te n aceea i m sur n care spore te volumul factorului; d) a+b; e) b+c.

Fals

16) Cnd coeficientul elasticit ii produc iei n raport cu un factor este negativ: a) suplimentarea volumului factorului va determina sc derea produc iei; b) productivitatea marginal a factorului este negativ ; c) suplimentarea volumului factorului va determina cre terea produc iei, dar ntr-o m sur mai mic . d) a+b; e) b+c.

Fals

17) Elasticitatea global reflect : a) cu cte procente cre te produc ia, atunci cnd valoarea fiec rui factor n parte cre te concomitent cu un procent; b) modificarea ntregii produc ii atunci cnd se modific un factor ,ceilal i r mnnd constan i; c) cu cte procente cre te produc ia, atunci cnd cre te eficien a utiliz rii unui factor de produc ie; d) a+b; e) b+c.

Fals

18) Coeficientul elasticit ii globale este egal cu: a) derivata logaritmic a func iei de produc ie n raport cu factorul de propor ionalitate; b) suma coeficien ilor de elasticitate a produc iei n raport cu fiecare factor al produc iei; c) raportul dintre modificarea absolut a produc iei i modificarea factorilor de produc ie utiliza i. d) a+b; e) b+c.

Fals

19) Substituibilitatea factorilor de produc ie desemneaz : a) posibilitatea substituirii unei cantit i date dintr-un factor de produc ie cu o cantitate dintr-un altul, n condi iile n care nivelul produc iei r mne acela i; b) posibilitatea substituirii unei cantit i date dintr-un factor de produc ie cu o cantitate dintr-un altul, n condi iile n care nivelul produc iei cre te cu o unitate; c) raportul dintre cantitatea din factorul la care se renun i modificarea absolut a produc iei; d) a+c; e) b+c.

Fals

20) Rata tehnic marginal de substitu ie (RTMS) se determin ca: a) raport ntre productivitatea marginal a factorului substituent i productivitatea marginal a factorului ce se substitue; b) raport ntre productivitatea marginal a factorului ce se substituie i productivitatea marginal a factorului substituent; c) raport ntre cantitatea suplimentar dintr-un factor necesar pentru nlocuirea unei unit i din alt factor astfel nct produc ia s r mn neschimbat ; d) b+c; e) a+b.

Fals

21) RTMS are tendin a) sc dere; b) cre tere; c) r mne constant ; d) a+c; e) a+b.

de:

Fals

22) Func ia de produc ie reflect : a) nivelul minim al costurilor totale cu care se ob ine un volum dat al produc iei; b) nivelul minim al produc iei care se poate ob ine cu fiecare combina ie a factorilor de produc ie; c) a+b d) a+c; e) a+b+c.

Fals

23) Termenul scurt reprezint o perioad de timp: a) n cadrul c reia se modific factorul munc i tehnologia de fabrica ie; b) n cadrul c reia se modific to i factorii de produc ie; c) ti cadrul c reia de regul nu se modific tehnologia de fabrica ie i nzestrarea tehnic a firmei; d) a+b; e) a+c.

Fals

24) Intre no iunea de capacitate de produc ie i produc ia maxim posibil este o deosebire care const In: a) capacitatea de produc ie se fundamenteaz n condi iile unui regim de func ionare de trei schimburi, iar produc ia maxim posibil se fundamenteaz n condi iile regimului de schimburi n care lucreaz ntreprinderea; b) nu exist nici o deosebire, ambele no iuni reflectnd nivelul cel mai nalt al produc iei unei firme; c) de regul , produc ia maxim posibil a unei firme, ntr-o perioad dat , este mai mare dect capacitatea de produc ie; d) a+b; e) a+c.

Fals

25) Productivitatea medie a unui factor de produc ie reprezint : a) produc ia suplimentar la o unitate din factorul utilizat; b) produc ia care se ob ine la o unitate din factorul utilizat; c) modificarea produc iei datorat schimb rii volumului unui factor de produc ie; d) a+b; e) b+c. 26) Productivitatea marginal a unui factor de produc ie reprezint : a) cantitatea de produc ie ob inut la o unitate din factorul analizat; b) cantitatea suplimentar de produc ie ob inut prin utilizarea suplimentar a unui factor, nivelul celorlal i r mnnd constant; c) cantitatea suplimentar utilizat dintr-un factor de produc ie pentru a de ine o unitate de produs; d) a+b; e) a+c.

Fals

Fals

27) Conform legii productivit ii marginale descrescnde: a) propor ia n care este folosit factorul variabil cre te continuu; b) propor iile n care sunt angaja i ceilal i factori scad; c) propor iile n care sunt angaja i ceilal i factori r mn constan i; d) a+b; e) a+c.

Fals

28) Curba productivit ii marginale este deasupra curbei productivit ii medii, cnd: productivitatea marginal este descresc toare pn n punctul n care este egal cu maximul productivit ii medii; productivitatea marginal este negativ ; productivitatea marginal este cresc toare; a+b; a+c.

Fals

29) Limita extensiv a factorului munc este reprezentat de nivelul la care produsul marginal al muncii este: a) minim; b) maxim; c) egal cu zero; d) este egal cu produsul mediu; e) b+d;

Fals

30) Limita intensiv a factorului munc este reprezentat de nivelul la care produsul marginal al muncii este: a) minim; b) maxim; c) egal cu zero; d) a+b; e) a+c.

Fals

31) . In cazul combin rii unui factor de produc ie fix cu altul variabil, varianta optim de combinare va fi: a) mai aproape de marginea extensiv , atunci cnd pre ul factorului variabil cre te, iar pre ul factorului fix nu se modific ; b) mai aproape de marginea intensiv , n situa ia n care pre ul factorului fix cre te, iar pre ul factorului variabil nu se modific ; c) nu exist nici o rela ie ntre varianta de combinare i pre urile relative ale factorilor de produc ie; d) a+c; e) a+b.

Fals

32) Randamentele cresc toare exist atunci cnd: a) o cre tere propor ional a volumului produc iei necesit o m rire mai pu in dect propor ional a cantit ii de factori de produc ie; b) o cre tere propor ional a volumului de produc ie implic o m rire mai mult dect propor ional a cantit ii de factori utiliza i; c) o cre tere a produc iei necesit o cre tere strict propor ional a cantit ii de factori utiliza i; d a+b; e) a+c.

Fals

33) n 2008, pia a produsului x a fost de 600 mii buc., pre ul mediu unitar fiind de 15000 u.m. Pentru 2009 se estimeaz o cre tere cu 25% a volumului fizic al desfacerii produsului x, n condi iile n care pre ul mediu unitar cre te cu 20%.O firm inten ioneaz s introduc n fabrica ie i s lanseze pe pia , n 2009, produsul x la un pre de 18000 u.m./buc, costul variabil unitar fiind de 10000 u.m.fbuc. iar costurile fixe de 120 mii u.m./an. Cota de pia pe care firma trebuie s-o cucereasc pentru ca produsul s fie rentabil este: a) 5%; b) 6%; c) 2%; d) 4%; e) 7%.

Fals

34) In perioada t0, n totalul vnz rilor unui produs pe o anumit pia a, firma A are 10% , iar B are 14%. In perioada t|| vnz rile firmei A sunt cu 10% mai mari, iar cele ale firmei B cu 8%. tiindu-se c vnz rile totale pe pia a respectiv sunt n tj cu 9% mai mari dect n to, nivelul la care se situeaz cota de pe pia a firmelor n ti este: a) 20%; 25%; b) 10%; 14%; c) 10%; 18%; d) 12%; 16%; e) 7%; 18%

Fals

35) Se cunosc urm toarele date referitoare la activitatea unei mari societ i comerciale din perioada de baz : produc ia = 8000 mld. u.m;. productivitatea medie a muncii = 20 mii. u.m. Pentru urm torii 5 ani se estimeaz c produc ia va cre te cu un ritm mediu anual de 4%. S se determine care trebuie s fie dinamica fondurilor fixe n perioada analizat dac : - coeficientul de elasticitate a produc iei n raport cu factorul munc este: a = 0,4; -coeficientul de elasticitate a produc iei n raport cu factorul capital este: P = 0,5; - propor ia modific rii produc iei peste cre terea determinat de sporirea factorilor munc i capital este: p = 0,95. a) 115%; b) 110%; c) 105%; d) 180%; e) 190%

Fals

36) Se cunosc urm toarele date anuale referitoare la o societate comercial : - produc ia realizat = 8 x IO1' lei; - valoarea capitalului fix utilizat = 8 x 109 lei; num rul de angaja i = 4000 persoane; - coeficientul elasticit ii produc iei n raport cu factorul munc : 0,5; - coeficientul elasticit ii produc iei n raport cu factorul capital: 0,4; - propor ia modific rii produc iei peste cre terea determinat de sporirea factorilor munc i capital este 0,95. S se determine pentru anul respectiv, productivitatea medie a muncii, productivitatea marginal a muncii i rata marginal de substituire a factorilor de produc ie. a) 2x 10' 8; 10' 3;2,5x 10' 5; b) 2x\(f\\0\25xl0\ c) 2xl0Vl0^xltf; d) 2xl07;l(f;235xl(; e) 2xl0Vl0^5xl07;

Fals

37) Pre ul de achizi ie al unui utilaj este de 4 mld. lei, iar durata de func ionare este de 25 ani. In cazul unei amortiz ri lineare rata de amortizare anual i amortizarea anual sunt: a) 6%; 16xl05; b) 4 %; 1 6xl07; c) 3 %; 16xl08; d) 5 %; 16xl06; e) 7%; 16xl04 38) Pre ul de achizi ie al unui utilaj este de 50 mii. u.m., iar durata de amortizare este de 10 ani. Rata de amortizare este de 8% n primii trei ani, 10% n urm torii 4 i 12% n ultimii trei ani. Valoarea r mas de amortizat dup 9 ani de func ionare este : a) 40000000 u.m.; b) 44000000 u.m.; c) 34000000 u.m.; d) 36000000 u.m.; e) 38000000 u.m..

OK

Fals

39) Pre ul de achizi ie al unui utilaj este de 50 mii. u.m., iar termenul de amortizare este de 10 ani. Firma posesoare a utilajului practic o amortizare regresiv , ratele de amortizare fiind: 12% n primii 3 ani; 10% n urm torii 3 ani; 8% n ultimii 3 ani; Valoarea r mas de amortizat dup 9 ani de func ionare este : a) 46000000 u.m.; b) 44000000 u.m.; c) 42000000 u.m.; d) 41000000 u.m.; e) 40000000 u.m..

Fals

40) Pre ul de achizi ie al unui utilaj este de 100 mii. u.m., iar durata de func ionare a utilajului este de 10 ani. S se determine valorile r mase de amortizat dup 9 ani n care firma practic o amortizare propor ional in cazul practic rii unei norme de amortizare de 30% din valoarea anual de pia a utilajului. S se reprezinte grafic cele dou tipuri de amortizare. a) 8 mii. u.m. i 5,05 mii. u.m.; b) 5 mii. u.m. i 4,0 mii. u.m.; c) 10 mii. u.m. i 4,03 mii. u.m.; d) 6 mii. u.m. i 5 mii. u.m.; e) 7 mii. u.m. i 8 mii. u.m.; 41) Dac se substituie factorul de produc ie capital prin munc , iar productivitatea marginal a capitalului este 800, fiind cu 20% mai mic dect productivitatea marginal a muncii, care este RTMS ? a) 0,5 ; b) 1,5; c) -0,83; d) -0,5; e) -0,60.

Fals

Fals

42) Dac reportul dintre productivitatea marginal a factorului ce substitue i productivitatea marginal a factorului substituit este 0,5 , care este RTMS ? a) 4 b) 2 c) 1 d) 3 e) 5 43) Pentru a produce marfa A" un agent economic are un cost variabil unitar de 5000 u.m. si un cost fix global de 20000 u.m. In conditiile in care pretul unitar este de 10000 u.m., pragul minim al rentabilitatii este aferent unei productii de ? a) 4 bucati ; b) 3 bucati; c) 6 bucati; d) 5 bucati; e) 7 bucati.

Fals

Fals

44) in condi iile economiei de pia agen ii economici din categoria firme consider ca fiind realizat ra ionalitatea activit i lor atunci c nd: a) ob in o anumit rat a profitului cu un capital c t mai mare; b) de in cea mai mare mas i rat a profitului, n condi iile unui num r c t mai mare de rota ii ale capitalului; c) la o mas a profitului egal cu a altor ntreprinderi, rata profitului este mai mic dec t a acestora; d) reu esc s pl teasc impozitele pe care le datoreaz statului; e) num rul persoanelor disponibilizate este mai mare dec t cel al altor firme.

Fals

45) Profitul nelegitim este: a) profitul ob inut pe c i nelegale; b) profitul care nu este nsu it de posesorul firmei de produc ie; c) profitul pe care l nsu e te agentul economic ca proprietar al firmei, dar nu este realizat n urma activit ii desf urate de el ca individ n cadrul firmei; d) profitul pe care l realizeaz un agent economic beneficiind de condi ii mai bune economice sau naturale i de care se folose te printr-o concuren imperfect ; e) profitul ob inut de un agent economic f r ca acesta s fi avut vreo contribu ie la activitatea economic . 46) Profitul care r m ne efectiv la dispozi ia agentului economic este: a) Profitul brut; b) supraprofitul; c) profitul legitim; d) profitul net; e) profitul total.

Fals

Fals

47) Factorii esen iali n stabilirea valorii profitului admis sunt: a) valoarea profitului brut i a impozitului pe profit; b) rata profitului calculat cu ajutorul cifrei de afaceri; c) valoarea profitului legitim; d) dorin a agentului economic de a admite o parte din venit drept profit; e) rata profitului care exprim gradul de rentabilitate a firmei.

Fals

48) Func ia de produc ie are rolul: a) de a exprima o leg tur ntre rezultatele ob inute i modul de combinare al factorilor de produc ie; b) de a da informa ii despre ce i c t trebuie s se produc ; c) s exprime modul de valorificare a produc iei; d) de a reflecta evolu ia produc iei n timp; e) de a indica ceea ce trebuie s Iac muncitorul n activitatea sa productiv .

Fals

49) Func ia de produc ie face leg tura ntre: a) pia a factorilor de produc ie i cea a rezultatelor; b) diferi i agen i economici; c) salarii i produc ia ob inut ; d) costul mediu al produc iei i produc ia fizic ob inut ; e) nivelul costului marginal i venitul total.

Fals

50) M rimea profitului pentru posesorul capitalului este direct propor ional cu: a) structura firmei care realizeaz produsele i serviciile; b) volumul serviciilor i produselor vndute; c) durata unei rota ii a capitalului; d) costul factorilor de produc ie utiliza i la ob inerea bunurilor sau serviciilor; e) nivelul impozitului pe profit.

Fals

51) Orice ini iativ economic se afl sub inciden a direct a profitului deoarece: a) profitul sintetizeaz rezultatele activit ii oric rei unit i economice; b) profitul este o component a valorii ad ugate; c) profitul este sursa fundamental a investi iilor; d) profitul este sursa salariului colectiv; e) profitul este scopul urm rit de ac ionari.

Fals

52) M rimea profitului nsu it este invers propor ional cu: a) nivelul pre ului m rfii; b) nivelul costului m rfii; c) volumul serviciilor i m rfurilor; d) num rul de rota ii al capitalului; e) valoarea produc iei. 53) Scopul ac iunii oric rui proprietar de capital este: a) cre terea i diversificarea volumului produc iei; b) limitarea consecin elor infla iei; c) ob inerea profitului; d) ridicarea calit ii produc iei; e) cre terea salariului real.

Fals

Fals

54) Rata profitului reflect n mod direct: a) nivelul calit ii m rfurilor; b) diferen a dintre pre ul unitar i costul produc iei; c) capacitatea concuren ial a firmei; d) gradul de rentabilitate al firmei; e) nivelul profitului admis.

Fals

55) Salariul se deosebe te de profit, n principal, prin aceea c : a) salariul este mai mic dec t profitul; b) salariul este impozitat mai mult dec t profitul; c) profitul este venit, iar salariul este cost; d) sunt dou forme de venit care revin unor factori de produc ie diferi i; e) profitul este folosit pentru investi ii, iar salariul pentru consum;

Fals

56) O firm dispune de un capital fix care are o durat normat de amortizare de 10 ani. Firma realizeaz anual o produc ie n valoare de 1.500.000.000 u.m, pentru care cheltuie te un capital circulant de 2 ori mai mic dect celelalte cheltuieli materiale i egal cu cheltuielile salariale. Av nd n vedere c dup vnzarea ntregii produc ii rata profitului calculat prin cost a fost 50 %, m rimea capitalului fix este: a) 500.000.000 u.m; b) 5.000.000.000 u.m; c) 5.250.000.000 u.m; d) 750.000.000 u.m; e) 250.000.000 u.m.

Fals

57) O banc dispune de un capital propriu de 100.000.000 u.m i mobilizeaz de la popula ie sub form de depuneri la termen 200.000.000 u.m, pe o perioad de 5 ani, cu o rat a dobnzii de 50 %. Banca acord sub form de credite o sum de 250.000.000 u.m, pe o perioad de 5 ani, cu o rat a dobnzii de 80 %, restituibili n cote egale. Dac cheltuielile anuale ale b ncii sunt de 50.000.000 u.m, rata anual a profitului realizat , n primul an, de banc pentru capitalul propriu este: a) 25 %; b) 33,3 %; c) 50 %; d) 100% e) 250 %.

Fals

58) O societate bancar are profit anual de 100.000.000 u.m i cheltuielile de func ionare anuale de 50.000.000 u.m. Banca mobilizeaz de la deponen i i plaseaz n mprumuturi acordate un capital egal. M rimea acestuia, dac ratele anuale ale dobnzilor practicate de banc sunt: 60 % pentru creditele acordate i 40 % pentru sumele depozitate este: a) 75.000.000 u.m; b) 750.000.000 u.m; c) 375.000.000 u.m; d) 500.000.000 u.m; e) 250.000.000 u.m.

Fals

59) Un agent economic ob ine un profit anual de 5.000.000 u.m. Valoarea mijloacelor de produc ie consumate este de 10.000.000 u.m, din care 40 % reprezint amortizarea capitalului fix. Cunoscnd faptul c ponderea capitalului circulant n totalul bunurilor de produc ie utilizate este de 20 % m rimea ratei profitului la capitalul utilizat este de : a) 41.67%; b) 22.73 %; c) 35.71 %; d) 16.67 %; e) 10.00 %.

Fals

60) Un agent economic produce 10.000 buc i din marfa <X> i efectueaz urm toarele cheltuieli: cheltuieli fixe - 1.000.000 u.m cheltuieli variabile - 4.000.000 u.m Din vanzarea m rfurilor ncaseaz 6.000.000 u.m. Cunoscnd faptul c elasticitatea ofertei n raport cu pre ul unitar este egal cu 3, m rimea profitului n condi iile cre terii pre ului unitar cu 50 % este: a) 8.000.000 u.m; b) 11.500.000 u.m; c) 1.000.000 u.m; d) 18.000.000 u.m; e) 3.000.000 u.m.

Fals

61) O firm realizeaz o cifr de afaceri de 5.600.000 $, pentru care cheltuie te cu salariile 2.000.000$. Cunoscnd faptul c amortizarea este egal cu salariile i mai mare de dou ori dec t celelalte cheltuieli materiale, m rimea ratei profitului calculat prin cost este: a) 40%; b) 12%; c) 22.4%; d) 32%; e) 10.7%.

Fals

62) O firm dispune de un capital fix care este prev zut s se amortizeze n 16 ani. Ea realizeaz anual o produc ie de 4.200.000 $, pentru care consum sub form de salarii o sum egal cu amortizarea i de trei ori mai mare dec t restul cheltuielilor materiale. n condi iile n care dup v nzarea produc iei rata profitului calculat prin cost a fost de 50 %, m rimea capitalului utilizat i a profitului sunt: a) 1.600.000 $; 1.400.000 $; b) 19.600.000 $; 1.400.000 $; c) 19.600.000 $; 2.100.000 $; d) 19.200.000 $; 1.400.000 $; e) 14.700.000 $; 2.100.000 $. 63) O firm poate produce anual 1.000 t din marfa <X> pentru care i propune s cheltuiasc 10.000.000 $ pentru salarii 2.000.000 $ pentru amortizare, 500.000 $ pentru protec ia mediului i 1.500.000$ alte cheltuieli materiale. In timpul execut rii produc iei aloc pentru salarii doar 8.500.000 $ i justific pentru protec ia mediului ntreaga sum , de i cheltuie te doar jum tate. Tin nd cont de faptul c restul cheltuielilor au fost efectuate la nivelul propus i c pre ul unitar de v nzare a fost de 20.000 $/t, m rimea profitului legitim este: a) 6.000.000 $; b) 7.500.000$; c) 7.750.000 $; d) 5.500.000 $; e) 8.000.000 $.

Fals

Fals

64) O firm dispune de un capital n sum de 100 mld. u.m i realizeaz o cifr de afaceri de 10 mld. u.m. Firma ob ine respecttiva produc ie cu un personal de 500 persoane, c rora le pl te te un salariu mediu de 2.000.000 u.m. In condi iile n care ponderea cheltuielilor materiale n totalul costului de produc ie este de 80 %, rata profitului calculat la capital, la cost i la cifr de afaceri este: a) 100%; 10%; 50 %; b) 10%; 50%; 50%; c) 5%; 50%; 100 %; d) 5%; 100%; 50%; e) 50%; 5%; 100 %.

Fals

65) O firm ob ine 1.000 t din produsul A, al c rui cost unitar este de 1.000 $ i reprezint 80 % din pre . Profitul total i rata profitului calculat prin cost, ca urmare a reducerii costului unitar, cu 20 % se modific , pentru aceea i produc ie fizic i acela i pre , astfel: a) cre te cu 40 % i r m ne constant ; b) cre te cu 80 % i cre te cu 125 %; c) cre te cu 80 % i cre te cu 31.25 %; d) cre te cu 80 % i cre te cu 16%; e) cre te cu 80 % i cre te cu 80 %. 66) O firm produce anual 10.000 buc i din marfa A, cu cheltuieli materiale n sum de 800.000 u.m din care 60 % sunt variabile. Cheltuielile salariate sunt de 600.000 u.m, din care 80 % sunt variabile. Pre ul de vnzare unitar este de 500 u.m.. Cre terea productivit ii muncii exprimat n unit i fizice cu 25 % va determina majorarea cheltuielilor variabile A cu 20 %, cu acela i personal. In condi iile men inerii pre ului unitar profitul i rata sa calculat prin costul de produc ie se modific astfel: cre te cu 29.4 % ; cre te cu 5.8 %; cre te cu 29.4 % ; cre te cu 13.8 %; cre te cu 129.4 %; cre te cu 13.8 %; cre te cu 29.4 % ; cre te cu 113.8 % cre te cu 26.9 % ; cre te cu 5.8 %. 67) Un agent economic produce o marf al c rei cost reprezint 70 % din pre ul de vnzare. Dac pre ul unitar r mne neschimbat, iar costul se reduce cu 30 %, rata profitului calculat prin cost se modific astfel: a) cre te cu 70 %; b) cre te cu 242.7 %; c) cre te cu 61.2 %; d) cre te cu 142.7 %; e) cre te cu 170 %.

Fals

Fals

Fals

68) Intr-o ntreprindere se execut dou produse, respectiv, produsul A n cantitatea de 1.000 buc i i produsul B n cantitatea 2.000 buc i. Pentru execu ia lui A se cheltuie 1.000.000 u.m costuri fixe i 3.000.0000 u.m costuri variabile, iar pentru B se cheltuie 3.000.000 u.m costuri fixe i 5.000.000 u.m costuri variabile. Pre ul unitar de vnzare este de 5.000 A u.m pentru A i 6.000 u.m pentru B. In vedere cre terii rentabilit ii, echipa managerial hot r te sporirea cu 30 % a produc iei fizice pentru produsul cel mai rentabil. In noile condi ii, pe fondul men inerii acelora i pre uri unitare de vnzare, rata profitului calculat prin cost pe total firm , se va modifica astfel: a) cre te cu 41.7 %; b) cre te cu 10.9 %; c) cre te cu 64.2 %; d) cre te cu 52.6 %; e) cre te cu 26.1 %

Fals

69) Valoarea ad ugat eviden iaz : 1. partea de valoare pe care ntreprinderea a ad ugat-o materiilor prime i materialelor prelucrate n procesul de ob inere a produc iei; 2. diferen a dintre produc ia ob inut i totalul consumurilor de bunuri i servicii furnizate de ter i; 3. consumul factorului munc i a capitalului fix; 4. suplimentul de valoare alc tuit din consumul de for de munc , de capital fix i circulant realizat n cadrul firmei respective; a) 2,3,4; b) 1,3,4; c) 1,2,3; d) 2,3; e) 3,4.

Fals

70) Rata varia iei valorii ad ugate se determin ca un raport ntre: a) cifra de afaceri i valoarea ad ugat ; b) valoarea ad ugat i profitul firmei; \ c) valoarea ad ugat i cifra de afaceri. d) a+b e) a+c.

Fals

71) Valoarea ad ugat , calculat prin nsumarea elementelor sale componente (metoda de reparti ie) nglobeaz remunerarea: 1. muncii, prin cheltuieli cu personalul; 2. capital propriu, prin dividende 3. capitalului fix, prin amortizare; 4. capitalului mprumutat, prin dobnzi; 5. statului ca generator de infrastructur , prin impozite i taxe; 6. capitalului propriu, prin dividende; a) 1,3,4,6; b) 2,3,4,5; c) 1,2,3; d) 4,5,6; e) 1,2,3,4,5.

Fals

72) Printre avantajele taxei pe valoare ad ugat se nscriu: 1. mod simplu de calcul, fiecare ntreprinz tor avnd obliga ia de a v rsa sumele datorate bugetului; 2. colectarea ei nu implic dificult i; 3. este nedureroas deoarece, fiind inclus n pre , indivizii nu sesizeaz c odat cu cump rarea m rfurilor pl tesc un impozit pe consum; 4. este un impozit progresiv i personal. a) 1,2,3; b) 2,3,4; c) 1,3,4; d) 1,2; e) 3,4.

Fals

73) Printre inconvenientele taxei pe valoare ad ugat se nscriu: a) este pl tit n acela i cuantum de orice cump r tor, indiferent ct de bogat sau de s rac este el; b) nu este un impozit progresiv i nici personal; c) toate cre terile de impozit se repercuteaz imediat n cre terea pre ului; d) determin cre terea consumului de materii prime i materiale; e) a+b+c

Fals

74) La o firm 50 de lucr tori munceau 8 ore pe zi i 6 zile lucr toare pe s pt mna, cu o productivitate a muncii de 5 piese/om or . Dac s pt mna de lucru se reduce la 5 zile lucr toare, cu ct trebuie s sporeasc rodnicia muncii pentru a se ob ine aceea i produc ie? a) 25 %; b) 10 %; c) 30 %; d) 20 % e) 15%

Fals

75) Produc ia cre te cu 50 %, iar timpul de lucru scade cu 25 % n perioada to-ti* Cu ct se modific productivitatea muncii? a) cre te cu 50 %; b) cre te cu 200 %; c) cre te cu 150 %; d) cre te cu 75 %; e) cre te cu 100 %.

Fals

76) Productivitatea muncii se poate exprima sub forma raportului dintre: a) capitalul fix folosit i produc ie; b) produc ia i capitalul tehnic folosit; c) num rul de salaria i i cheltuielile cu salariile; d) produc ie i num rul de salaria i; e) costurile de produc ie totale i produc ia ob inut . 77) Cnd productivitatea medie a muncii cre te mai repede dect salariul mediu, cheltuielile cu salariile pe unitatea de produs: a) scad; b) cresc; c) r mn constante; d) sunt egale cu capitalul variabil pe produs; e) determin cre terea costului unitar.

Fals

Fals

78) Nivelul i dinamica productivit ii muncii realizate ntr-o firm influen eaz direct propor ional: a) nivelul i evolu ia costului mediu; b) m rimea i dinamica costului salarial pe produs; c) nivelul i dinamica salariului nominal; d) nivelul cheltuielilor fixe pe unitatea de produs; e) volumul capitalului utilizat.

Fals

79) M rimea productivit ii muncii, la nivelul economiei na ionale se determin n principal prin: a) raportul dintre profit i capital fix; b) raportul dintre cifra de afaceri i venitul na ional; c) raportul dintre capitalul fix i num rul de personal; d) raportul dintre P.I.B. i popula ia ocupata; e) raportul dintre P.I.B. i popula ia total .

Fals

80) La punctul de maxim al produc iei totale, produsul marginal este? a) egal cu zero; b) maxim; c) minim; d) b+c; e) a+c.

Fals

81) Produc ia total ncepe s scad atunci cnd produsul marginal: a) descre te de la 1 la 0; b) devine negativ; c) este constant; d) a+b; e) b+c.

Fals

82) Reprezentarea gafic a corela iei dintre evolu ia productivit ii marginale a muncii i cea medie a muncii relev c : a) atta timp ct curba productivit ii marginale se afl deasupra curbei productivit ii medii, aceasta din urm este nclinat pozitiv; b) cnd curba productivit ii marginale se afl sub curba productivit ii medii, aceasta este nclinat negativ; c) curba productivit ii marginale intersecteaz curba productivit ii medii n punctul de minim al acesteia din urm ; d) a+b; e) b+c.

Fals

83) Punctele de pe dreapta izocostului exprim toate combina iile posibile de factori de produc ie, c rora le corespunde: a) acela i cost de produc ie; b) acela i volum de produc ie; c) nivelul minim al costului total necesar ob inerii unei produc ii; d) a+b; e) b+c.

Fals

84) Panta izocostului este egal cu: a) raportul dintre productivit ile medii ale celor doi factori de produc ie utiliza i; b) raportul dintre pre urile celor doi factori de produc ie; c) raportul dintre productivit ile marginale ale factorilor; d) a+b; e) b+c.

Fals

85) In punctul care desemneaz combina ia optim a factorilor, izocostul i izocuanta aferente produc iei: a) sunt perpendiculare; b) au aceea i nclina ie; c) sunt paralele; d) a+b; e) b+c.

Fals

86) In condi ii de echilibru, rapoartele dintre productivit ile marginale i pre urile factorilor de produc ie: a) sunt egale; b) sunt maxime; c) sunt minime; d) a+b; e) a+c.

Fals

87) Rata de substituire ntre factorii de produc ie exprim : a) raportul dintre productivitatea marginal a factorului ce se substituie i productivitatea marginal a factorului substituit; b) raportul dintre productivitatea marginal a factorului substituent i productivitatea marginal a factorului ce se substituie; c) cantitatea suplimentar dintr-un factor necesar pentru nlocuirea J unei unit i din alt factor, astfel nct produc ia s r mn nemodificat . d) a+b; e) b+c.

Fals

88) In condi iile combin rii unui factor de produc ie fix cu unul variabil n zona economic extensiv a produc iei are loc: a) cre terea produsului mediu i marginal, acesta din urm fiind mai mic dect produsul mediu; b) cre terea produsului mediu i marginal, acesta din urm fiind mai mare dect produsul mediu; c) prin utilizarea unei unit i suplimentare din factorul variabil, att produsul mediu, ct i produsul total cre te; d) factorul fix este folosit la cel mai nalt nivel posibil; e) nu exist o propor ie optim n cadrul combin rii factorului fix cu factorul variabil. 1. a+b+c; 2. c+d+e; 3. a+b+c; 4. b+c+e; 5. a+b.

Fals

89) Probabilitatea obiectiv reprezint : a) frecven a relativ cu care se produce un eveniment; b) frecven a relativ cu care crede un individ c apare un eveniment; c) probabilitatea maxim de apari ie a unui eveniment a teptat; d) a+b; e) b+c.

Fals

90) Rata a teptat a venitului este: a) valoarea medie a distribu iei probabilit ilor unor rezultate posibile; b) venitul mediu ponderat cu probabilitatea maxim de apari ie a evenimentului respectiv; c )venitul mediu ponderat cu probabilitatea minim de apari ie a, evenimentului respectiv; d) a+b; e) b+c.

Fals

91) Portofoliul speculativ urm re te : a) ob inerea unui venit ct mai mare tar a ine seama de gradul de risc; b) plasarea capitalului n titluri cu anse mari de c tig, far a accepta un risc ridicat; c) ob inerea de venituri rapide, acceptnd un risc ridicat; d) a+c; e) b+c.

Fals

92) Dup nivelul la care se face investigarea, analiza poate fi: a) microeconomic ; b) mezoeconomic ; c) macroeconomic ; d) a+b+c; e) tehnico-economic .

Fals

93) In func ie de orizontul de timp pe care se cerceteaz fenomenul distingem analiz : a) pe ramuri economice ; b) pe unit i organizatorice ; c) pe termen scurt; d) pe termen lung ; e) c+d.

Fals

94) Nu constituie metod calitativ utilizat n analiza economico- financiar : a) cercet rile opera ionale; b) compara ia; c) diviziunea i descompunerea rezultatelor; d) gruparea; e) evaluarea rezultatelor.

Fals

95) Nu constituie metod cantitativ utilizat n analiza economico-financiar : a) compara ia; b) metoda substituirilor n lan ; c) metoda balan ier ; d) metoda corela iei; e) metoda calculului matricial. 96) Cifra de afaceri marginal exprim : a) ncasarea realizat pe unitatea de bun economic; b) volumul total al afacerilor unei firme ; c) varia ia ncas rilor unei firme generat de modificarea cu o unitate a cantita ii vndute; d) a+b; e) b+c. 97) Intre cifra de afaceri total i cifra de afaceri marginal se afl urm toarele corela ii: a) cifra de afaceri marginal este nul cand cifra de afaceri total atinge valoarea minim ; b) cifra de afaceri marginal este nul cand cifra de afaceri total atinge valoarea maxim ; c) cifra de afaceri marginal este pozitiv cand ncasarea total cre te i negativ cand ncasarea total scade; d) b+c; e) a+c. 98) Valoarea ad ugat nu reprezint : a) surplusul de ncas ri peste valoarea consumurilor provenite de la terti; b) bog ia creat prin valorificarea resurselor umane,tehnice i financiare ale firmei; c) diferen a dintre valoarea bunurilor i serviciilor produse si valoarea consumurilor intermediare; d) valoarea produc ei agentului economic plus valoarea consumurilor intermediare; e) a+b+c. 99) Consumurile intermediare nu cuprind: a) materiile prime; b) energie; c) produsele semifabricate; d) serviciile marf cump rate de o firm de la altele; e) capitalul fix. 100) Valoarea adaugat nglobeaz remunerarea: a) muncii, prin cheltuielile cu personalul; b) capitalului propriu prin dividende ; c) capitalului tehnic prin amortizare i capitalului mprumutat prin dobnzi; d) statului ca generator de infrastructur prin impozite i taxe; e) a+b+c+d. 101) Produc ia exerci iului se determin prin nsumarea urm toarelor elemente: a) produc ia vndut ; b) produc ia stocat ; c) produc ia imobilizat ; d) a+b+c; e) produc ia ob inut prin nsumarea stocului ini ial i a stocului final.

Fals

Fals

Fals

Fals

Fals

Fals

Fals

102) Intr-un interval de timp dat, nu se consider ca fiind normale urm toarea situa ie: a) dinamica cifrei de afaceri s fie superioar dinamicii produc iei marf fabricat ; b) dinamica produc iei marf fabricat s fie superioar produc iei exerci iului c) dinamica valorii ad ugate s fie superioar dinamicii produc iei exerci iului; d) dinamica produc iei marf fabricat sa fie inferioar produc iei exerci iului; e) c+d. 103) Analiza structurii i dinamicii cifrei de afaceri trebuie s cuprind preciz ri privind cauzele evolu iilor nregistrate care, de regul sunt legate: a) dimensionarea necorespunz toare a produc iei n raport cu cerin ele pie ei; b) nerealizarea produc iei prev zute ; c) diminuarea cererii solvabile; d) apari ia de noi produse; e) a+b+c+d. 104) Faza de lansare nu se caracterizeaz prin: a) stabilizarea p r ii de pia ; b) construirea re elei de distribu ie ; c) patrunderea progresiva a produsului pe pia a; d) manifestarea unei concuren e slabe; e) nivelul sc zut al cifrei de afaceri. 105) Faza de cre tere nu se caracterizeaz prin: a) consolidarea circuitului de distribu ie; b) fidelizarea clientelei; c) manifestarea unei concuren e slabe; d) stabilizarea p r ii de pia ; e) cre terea substan ial a cifrei de afaceri 106) Faza de maturitate nu se caracterizeaz prin: a) satura ia pie ei; b) cre terea substan ial a cifrei de afaceri; c) ncetinirea ritmului vanzarilor; d) a+b. e) sta ionarea si descre terea cifrei de afaceri; 107) Cre terea cifrei de afaceri nu poate fi determinat de: a) cre terea num rului de salaria i; b) cre terea productivit ii anuale; c) m rirea productivit ii orare; d) cre terea num rului de ore lucrate pe zi; e) sc derea num rului de salaria i i a productivit ii anuale. 108) In structura valorii ad ugate nu intr : a) cheltuieli cu personalul; b) cheltuieli cu amortizarea; c) cheltuieli cu dobnzile; d) cheltuieli cu impozite si taxe; e) cheltuieli cu cercetarea dezvoltarea.

Fals

Fals

Fals

Fals

Fals

Fals

Fals

109) Nu constituie caracteristic principal a bilan ului n Romania in anul 2009: a) structurarea elementelor activului bilan ier n ordinea descresc toare a lichidit ii; b) structurarea pasivului bilan ier n urm toarea ordine:datorii pe termen scurt, datorii pe termen lung i capitaluri proprii; c) eviden ierea situa iei firmei la un moment dat; d) b+c; e) a+b. 110) Cand rezultatul ob inut de un agent economic la sfr itul exerci iului financiar este beneficiu: a) rezultatul este eviden iat n grupa capitalurilor proprii, n partea nedistribuit care r mne la dispozi ia agentului economic: b) rezultatul este eviden iat n grupa datoriilor n partea destinata a fi distribuit ca dividende proprietarilor; c) rezultatul se scade din valoarea capitalurilor proprii; d) a+b; e) b+c. 111) Despre activele imobilizate nu se poate afirma c : a) con in bunuri economice achizi ionate de firma; b) con in bunuri economice create de firma; c) se transform n lichidit i n perioade mai mici de un an; d) deprecierea lor anual se stabile te conform tehnicilor de amortizare; e) n bilan se nregistreaz la valoarea net mai pu in amortizarea calculat pan n momentul ntocmirii bilan ului. 112) In structura activelor imobilizate intr : a) imobiliz ri necorporale; b) imobiliz ri corporale; c) subven iile pentru investi ii; d) a+b; e) a+b+c. 113) Imobiliz rile necorporale: a) licen e; b) brevete; c) m rci de fabric ; d) fondul comercial; e) a+b+c+d. 114) Nu reprezint imobiliz ri necorporale: a) cheltuieli de cercetare-dezvoltare; b) concesiuni; c) programe informatice; d) echipamentul de birotic ; e) brevete. 115) Imobiliz rile corporale nu cuprind: a) terenurile; b) animalele; c) mobilierul; d) instala iile tehnice; e) programele informatice.

Fals

Fals

Fals

Fals

Fals

Fals

Fals

116) Imobiliz rile financiare nu cuprind: a) titluri de participa ie ; b) titluri imobilizate ale activit ii de portofoliu ; c) crean e legate de participa ii constituite cu prilejul acord rii unor mprumuturi pe termen lung unit ilor patrimoniale; d) fondul de amortizare ; e) a+d. 117) Activele circulante nu cuprind: a) stocuri ; b) crean e; c) titluri de plasament ; d) programe informatice ; e) disponibilit i b ne ti,capitalul social v rsat si nev rsat. 118) Pasivul bilan ier nu cuprinde: a) capitaluri proprii ; b) provizioanele pentru riscuri i cheltuielile, altele dect provizioanele reglementate; c) datorii ; d) conturile de regularizare i asimilate de pasiv; e) prime de rambursare a obliga iunilor. 119) Capitalurile proprii cuprind: a) subven iile pentru investi ii; b) fondul de amortizare; c) rezerve; d) provizioane; e) a+b+c+d. 120) In componen a capitalurilor proprii nu intra : a) capitalul social; b) primele legate de capital; c) diferen ele din reevaluare ; d) provizioanele pentru riscuri i cheltuieli; e) capitalul imprumutat 121) In componenta capitalurilor proprii intr : a) fondurile de rezerv ; b) rezultatul exerci iului; c) subven ii pentru investi ii alocate de la buget; d) sume provenite din vanzarea mijloacelor fixe; e) a+b+c+d. 122) Depasirea starii de recesiune se poate realiza, in principal, prin actiuni in directia: a) generalizarea managementului autoritar b) cresterea gradului de integrare cconomica regionala c) introducerea progresului tehnic d) incurajarea consumului de resurse energetic regenerabile c) cresterea abililatii structurilor de putere locala

Fals

Fals

Fals

Fals

Fals

Fals

Fals

123) Criza alimentara mondiala va fi rezolvata daca programele de actiune vor cuprinde, in principal, urmatoarele: a) cresterea importurilor de marfuri alimentare b) reducerea natalitatii c) cresterea veniturilor populatiei d) cresterea randamentelor agricole e) c si d

Fals

124 *) Cre terea stocurilor de active circulante nu este normal atunci cand: a) profitul de activitate al firmei e sezonier; b) s-au f cut stocuri de produse finite n vederea penetr rii pe anumite pie e; c) s-au constituit deliberat unele rezerve de materii prime; d) s-a schimbat profilul de activitate; e) cre te durata ciclului de produc ie. 124) Tipurile de dezechilibre economice care influenteaza pozitiv dezvoltarea umana durabila este: a) somajul natural b) deficitul balantei de plati c) deficitul bugetului consolidat d) deficitul balantei comerciale e) b si d

Fals

Fals

125) Realizarea unui echilibru economic foarte eficicent presupune, in principal, respectarea urmatoarei corelatii economice: a) cresterea exporturilor sa devanseze cresterea importurilor b) egalitatea dintre venituri si cheltuieli la nivelul bugetelor locale c) cresterea mai rapida a productivitatii muncii in raport cu marine salariilor nominale d) rata somajuIui sa depaseasca rata cresterii PGB-ului e) rata infialici sa fie superioara ratei salariului nominal net.

Fals