Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA DE TIIN E AGRICOLE I MEDICIN VETERINAR BANATULUI TIMI OARA

FACULTATEA DE HORTICULTUR

I SILVICULTUR

SPECIALIZAREA HORTICULTUR

PROIECT LA CONTAMINAN I N PRODUSE HORTICOLE

COORDONATOR : Asist.Dr.Ing.Cristea Teodor

REALIZATOR PROIECT : Bogdan Handaric

TIMI OARA 2011

TEMA PROIECTULUI : CONTAMINAREA PRODUSELOR HORTICOLE CU COMPU I CU AZOT

Cuprins

Cap 1. Considera ii generale Cap 2. Surse si factori care determina contaminarea in produsele horticole si cerealiere Cap 3. Masuri de reducere a continutului nitric in produsele horticole Cap 4. Toxicitatea nitritilor si nitratilor

1. Considera ii generale

Azotul este unul din elementele principale pentru sus inerea vie ii, intervenind in diferite faze de existen a plantelor i animalelor. Azotul este un element fundamental cu rol plastic, de construc ie. El se g se te n constitu ia substan elor cuaternare-proteine, aminoacizi, acizi nucleici, clorofil , alcaloizi, heteroglucide etc. Plantele asimileaz din sol azotul amoniacal i nitric, iar n cantit i mici i pe cel aminic i amidic. Amoniacul, nitri ii i nitra ii constituie etape importante ale prezen ei azotului anorganic n ciclul s u complex din natur i deci i din ap . Nitra ii constituie stadiul final de oxidare a azotului organic. Azotul din nitra i, la fel ca i cel din nitri i sau amoniac, constituie un element nutritiv pentru plante i al turi de fosfor este folosit la cultura intensiv n agricultur . Nitri ii constituie o etap important n metabolismul compu ilor azotului. Ei intervin n ciclul azotului ca faz intermediar ntre amoniac i nitra i. Prezen a lor se datoreaz fie oxid rii bacteriene a amoniacului, fie reducerii nitra ilor. Amoniacul constituie o faz intermediar n ciclul azotului. n stadiul s u ini ial amoniacul este un gaz solubil, dar n anumite condi ii ale pH-ului el se transform fie ntr-un compus necombinat, fie sub form ionizat .

Cap II Surse si factori care determina contaminarea cu nitriti si nitrati in produsele horticole si cerealiere
Necesarul de N al organismelor vegetale Plantele necesit pentru sinteza propriilor compu i carbon (organic sau anorganic), azot (sub form de amoniu sau nitra i), fosfat, potasiu, calciu, magneziu, sulf etc. Necesitatea plantelor n azot rezid din faptul c acest element intr n alc tuirea proteidelor cu rol complex, structural sau func ional, a acizilor nucleici, precum i a altor compu i vitali. Plantele au capacitatea de a utiliza carbonul din atmosfer (CO2), precum i pe

cel din compu i organici, dar nu pot fixa azotul, cu toate c acesta reprezint aproape 80% din gazele din atmosfer . Azotul este ns vital pentru supravie uirea plantelor, fiind constituient al unor compu i cum ar fi clorofila, acizii nucleici, proteidele vrgetale, enzimele etc. Azotul este un element cu reactivitate sc zut . Molecula de azot este constituit din 2 atomi lega i printr-o tripl leg tur N N, a c rei scindare necesit o cantitate mare de energie. Organismele care folosesc azotul produc nitrogenaz , o enzim care are capacitatea de a rupe tripla leg tur . ns ea este inactivat de oxigen, necesitnd condi ii anaerobe de activitate. Acesta poate fi unul dintre motivele pentru care plantele superioare nu i-au dezvoltat capacitatea de a folosi azotul atmosferic (Addiscott, T.M., 1991). Plantele au totu i capacitatea de a forma simbioze cu microorganisme fixatoare de azot. Aici intr specii de Fabaceae (Papillonaceae, precum maz rea, fasolea, trifoiul, lucerna, soia), dar i alte specii (c tina alb , aninul etc.). Multe microorganisme au capacitatea de a fixa azotul atmosferic i de a-l ncorpora n propriile structuri. Cea mai veche clas de organisme este reprezentat de algele albastre-verzi. O categorie special de microorganisme, prezente in sol, apartinnd genului Rhizobium, tr iesc in simbioz cu r d cinile plantelor n structuri denumite noduli (nodozit i). Aceste microorganisme au capacitatea de a fixa azotul din aer, pe care l furnizeaz apoi plantelor. De la plante primesc compu i cu carbon, ce furnizeaz energia necesar ruperii leg turii din molecula de N2. Odat p trun i n plante, anionii nitrat sunt converti i sub ac iunea nitratreductazei la anioni nitrit, care la rndul lor, sub ac iunea nitrit-reductazei sunt redu i la cationi amoniu. Ace tia sunt utiliza i n continuare pentru sinteza de amide, aminoacizi, proteine i acizi nucleici. Astfel, cantitatea de nitra i existent n plant la un moment dat este diferen a dintre cantitatea absorbit , i cea utilizat n proteinogenez (V , Cornelia, 1998).

NO3 +

NO2

NH4

Acumularea anionului nitrat n plante poate fi datorat prezen ei unor cantit i mici (deficitului) de nitrat-reductaz , caren ei de oligoelemente care asigur activitatea enzimelor, ilumin rii slabe etc., neasigurndu-se astfel energia necesar desf ur rii reac iilor. Nitri ii se g sesc n plante n cantit i mult mai reduse, fiind doar o etap tranzitorie n conversia de la nitrat la amoniu. Cteva considera ii privind circuitul azotului n sol Azotul din sol provine din trei surse: din mineralizarea materiei organice de c tre microflora solului, din folosirea ngr a azotului atmosferic. Materia organica din sol este al treilea mare depozit de azot, dupa atmosfer i mintelor chimice cu azot i din fixarea biologic

apa marin . Ea este constituit n principal din reziduurile plantelor. Sub actiunea diferi ilor saprofi i (microorganisme, gasteropode etc.), reziduurile vegetale si animale sunt degradate la compu i mai simpli. Fiecare organism implicat in acest proces re ine o parte din azot n celulele sale, pe care l utilizeaz pentru sinteza proteic i a acizilor

nucleici, restul de azot fiind reeliberat n humus sub form de compu i simpli minerali (s ruri de amoniu etc.). Procesul este denumit mineralizare. n unele soluri foarte acide sau pemanent udate, amoniacul este ultimul produs de mineralizare, dar in majoritatea solurilor este oxidat de microorganisme la nitri i si apoi la nitra i: N organic + NO2 NH4

NO3 amoniu nitrit nitrat

Nitri ii se acumuleaz rar n sol, ns produsul final al mineraliz rii sunt nitra ii. Primul proces este amonificarea, iar conversia amoniului la nitrat este denumit nitrificare. Amonificarea poate fi realizat de o larg gam de fungi i bacterii (Bacillus arborescens, B. subtilis, B. mesentericus, B. fluorescens, Pseudomonas fluorescens, Nitrificarea implic un num r mic de bacterii (Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrosobacter, Nitrosocystis) (Addiscott, T.M., 1991; Dejeu, L., 1999). Majoritatea plantelor pot utiliza att nitra ii ct i amoniul ca surse de azot. Amoniul prezint ns un avantaj fa de nitra i. Avnd sarcin pozitiv , are tendin a de a se lega de suprafe e nc rcate pozitiv, fiind astfel mai greu ndep rtat de apa din sol fa de nitra i. Procesul de mineralizare se poate desf ura totu i, i in sens invers, organismele din sol prelund amoniul i nitratul din sol i transformndu-l n compu i organici procesul de imobilizare (Addiscott, T.M., 1991). Biomasa din sol nu doar produce nitrat, ci l i distruge. Procesul chimic spontan de denitrificare poate avea loc doar cnd solul este complet uscat, ns majoritatea denitrific rii are loc atunci cnd solul este umed, desf urndu-se sub ac iunea microorganismelor din sol (Bacillus denitrificans, B. vermicularis, Clostridium americanum, C. giganteum). Microorganismele din sol folosesc oxigenul ca acceptor de electroni n procesul de degradare a compu ilor organici. n condi ii anaerobe, este utilizat nitratul cu formare de N2, sau oxid de azot N2O. Con inutul atmosferic de peste 78% N2 nu constitie o problem , n timp ce

oxidul de azot este implicat n dou probleme majore de mediu, anume modificarea climei i modificarea stratului de ozon. N2O absoarbe radia iile infra-ro ii, la fel ca i CO2, pe care le transform n c ldur , contribuind astfel la nc lzirea global . El se g se te n atmosfer ntr-o cantitate mult mai mic , dar cu o eficacitate mult mai mare pentru efectul de ser .P trunznd i n straturile superioare ale atmosferei unde se g se te ozonul, se transform n NO, care este implicat n reac ii ce distrug ozonul. O important propor ie a N2O antrenat n aceste reac ii provine din sol. Ea este de dou ori mai mare dect cea provenit din arderea combustibililor fosili i de patru ori mai mare dect propor ia care rezult din ocean (Addiscott, T.M., 1991). Cantitatea de N2O format n timpul denitrific rii depinde de o serie de factori: concentra ia de nitra i, pH, concentra ia de oxigen, cantitatea de material organic de descompunere etc. Utilizarea fertilizatorilor cu azot i acumularea azotului n plante Prim vara, odat cu cre terea temperaturii aerului i a solului, cre terea zilei i a intensit ii luminoase, plantele agricole i intensific fotosinteza. Producerea de substan e organice necesare cre terii i dezvolt rii plantelor, necesit azot. Ca urmare a cre terii temperaturii, microorganismele din sol i intensific i ele activitatea, ncepnd

s produc amoniu i nitra i. Totu i, cantitatea produs nu este suficient . Necesarul de azot poate fi suplimentat prin utilizarea ngr mintelor organice

naturale, a ngr s mintelor biologice produse de specii bacteriene ca Azotobacter (Azotobacterin), ns n majoritatea cazurilor se folosesc fertilizatori chimici (azotatul de amoniu, azotatul de sodiu, azotatul de calciu, ureea, amoniacul etc). Odat ajuns n sol, azotul poate fi absorbit de plantele de cultur , poate fi ncorporat n materia organic , denitrificat sau sp lat de ape. Ad ugarea de fertilizatori cu azot este benefic pentru dezvoltarea culturii, ducnd la cre tere produc iei. Prezen a unor cantit i mari de nitra i n sol determin ns

acumularea acestora n plante pn la concentra ii d un toare pentru om i animale Dintre factorii care influen eaz acumularea de nitra i n plante pot fi men iona i: poten ialul genetic (Cruciferae, Chenopodiaceae, Umbeliferae, Compozitae); dozele ridicate de ngr minte minerale cu azot, pH-ul solului, aportul de oligo-elemente,

intensitatea luminoas , durata zilei lumin , temperatura, condi iile de p strare dup recoltare etc (Bibicu, Miruna, 1994). n general, produsele horticole ob inute prin cultivarea n sere acumuleaz cantit i mult mai ridicate de nitra i. Depozitarea o perioad ndelungat a produselor alimentare dup recoltare conduce la m rirea concentra iei de nitri i, ca urmare a mic or rii activit ii nitrit-reductazei i a intensific rii activit ii nitrat-reductazei (endogene sau de origine microbian ). Cantitatea cea mai mare de nitra i se acumuleaz n legumele de frunze. Dup unele surse, limita maxim de nitra i n salat de ser este de 3500 mg/kg greutate proasp t , n perioada de var . Pentru perioada de iarna limita este de 4500 mg/kg greutate proasp t (McCall, D., 1998). Pentru salata cultivat n cmp limita maxim admis (LMA) este de 2000-3000 mg/kg. La spanac este de 2000 mg/kg, iar la varz poate varia n func ie de soi ntre 500-900 mg/kg. La r d cinoase se constat varia ii foarte mari n func ie de specie. La ridichi acestea sunt ntre 900-4500 mg/kg, dar LMA este de 600 mg/kg, n timp ce la morcov LMA este 200-300 mg/kg. n cazul leguminoaselor se constat varia ii, ntre 6-126 mg/kg la maz re i pn la 400-950 mg/kg la fasole (L c tu , V., 1997). Pentru fructe se men ioneaz valori reduse ale nitra ilor, de circa 10 mg/kg, excep ie f cnd bananele i c p unele care pot avea un con inut de 24-140 mg/kg

Cap 3 Masuri de reducere a contaminari nitrice in produsele horticole si cerealiere


n vederea reducerii potentialului de poluare cu nitrati n zonele vulnerabile se impun urmatoarele masuri: utilizarea metodelor specifice sistemelor de agricultura durabila si biologica: rotatia culturilor. Culturile de leguminoase perene (dar si anuale) sunt preferate pentru mbunatatirea bilantului azotului n sol, utilizare de materiale organice reziduale provenite de regula din sectorul zootehnic (de preferinta a celor solide compostate) n sectorul zootehnic (de preferinta a celor solide compostate), n combinatie cu ngrasamintele minerale se folosesc pentru asigurarea cu nutrienti a culturilor dar si pentru conservarea starii de fertilitate a solului. Dozele de ngrasaminte, ce urmeaza a fi aplicate, sunt stabilite pe baza calculelor de bilant a elementelor nutritive din sol n scopul evitarii supradozarii, mai ales n cazul azotului, att pentru reducerea cheltuielilor de productie ct si a poluarii mediului; depozitarea reziduurilor zootehnice trebuie sa respecte anumite reguli, n scopul minimizarii poluarii; utilizarea de tehnici de irigare care sa nu duca la infiltrarea fertilizantilor in subsol; protectia solului impotriva eroziunii ; amplasarea n afara zonelor sensibile si departe de sursele de apa; capacitate de stocare suficienta; constructie corespunzatoare, care sa nglobeze toate sistemele de siguranta si protectie; conditii de exploatare n siguranta, optime si eficiente; - cai corespunzatoare de acces; protectie mpotriva incendiilor; protectie mpotriva eventualelor scurgeri din hidranti.

Cap 4 TOXICITATEA NITRATILOR SI NITRITILOR


Efecte ale nitra ilor i nitri ilor n organismul uman i animal Pentru om, sursa de nitra i principal este apa consumat . Nitra ii sunt compu i solubili, care sunt antrena i de apa din sol, acumulndu-se n apele freatice. Printre plantele cultivate, legumele constituie principala surs (spanacul, salata verde, r d cinoasele). Pe plan secund putem enumera i fructe ca banane, c p uni, sau cereale ca gru, ov z, secar , porumb. A treia surs o reprezint utilizarea nitra ilor i nitri ilor

ca aditivi alimentari (E 247, E 251), n conservarea produselor prelucrate din carne ( unc , jambon). Nitra ii n sine sunt pu in toxici, avnd mai degrab un efect de iritare local a tubului digestiv, producnd congestii i hemoragii la nivel digestiv i renal. Organiza ia Mondial a S n t ii recomand s nu se dep easc pragul de 3,65 mg NO3/kg greutate corporal pentru un om adult pe zi, respectiv un maxim de 50 mg/l ap potabil . Intoxica iile se produc la o doz unic mai mare de 4 g, sau doze zilnice de 1 g, n timp ce o doz de 8 g poate fi letal . La obolanul mascul DL50 este de 3236 mg/kilocorp, iar la obolani femele, doza letal variaz ntre 460-1200 mg/kilocorp. Cantitatea de nitrit tolarat zilnic de organism este ns de numai 0,4-0,8 mg/kilocorp. Dozele letale pot varia ntre 180-2500 mg (Banu, C., 1982). Nitra ii devin o problem atunci cnd sunt conver i n nitri i. Procesul are loc la nivelul cavit ii bucale, stomacului sau a vezicii urinare, sub ac iunea bacteriilor. Ajungnd n cavitatea bucal , la glandele salivare, sunt redu i de microflora denitrificatoare de aici. La nivelul intestinului, nitra ii sunt absorbi i netransforma i, fiind transporta i prin fluxul sanguin la rinichi, unde are loc eliminarea lor. Intoxicarea cu azot a fost asociat cu un con inut ridicat de nitra i n ap , alimente, precum i cu prezen a microorganismelor care catalizeaz reac iile de conversie n nitri i. Nitri ii rezulta i pot duce la apari ia methemoglobinemiei i la formarea de nitrozamine cu poten ial cancerigen i mutagen. Methemoglobinemia (Blue-baby sindrome) apare la copii mai mici de un an, care au ingerat o cantitate ridicat de nitra i. Microflora endogen converte te nitra ii la nitri i. Cnd ace tia ajung n fluxul sanguin reac ioneaz cu hemoglobina, agentul de transport al oxigenului n organism. Astfel, oxihemoglobina, care con ine fierul n form feroas , este convertit n methemoglobin , n care fierul este n form feric . Capacitatea hemoglobinei de a fixa i transporta oxigenul este astfel blocat . Procesul

este frecvent la copii foarte mici deoarece hemoglobina fetal are o afinitate mai ridicat pentru nitra i dect hemoglobina normal . De asemenea, c sucul lor gastric nu este suficient de acid pentru a inhiba microflora gastric . Apare astfel o sufocare chimic care poate fi fatal (Addiscott, T.M., 1991). La adult n schimb, nitri ii produ i din nitra i reac ioneaz n stomac cu o amin secundar rezultat din metabolizarea c rnii. Rezultatul acestei reac ii este formarea de nitrozamine care pot cauza cancer, ca urmare a propriet ilor acestora de a modifica componente ale ADN-ului. Nu se tie ns mecanismul de formare a nitri ilor, deoarece sucul gastric al adultului este prea acid pentru a permite reac ia de conversie, reac ie care se desf oar la pH mai mare de 5 (Beceanu, D, 1992). R mne ca o posibilitate desf urarea reac iei la nivelul cavit ii bucale. Dac , ns procesul de conversie nu are loc, rezult c prin consumarea nitra ilor nu am fi expu i la nici un pericol, ci doar la consumul nitri ilor (Addiscott, T.M., 1991). Formula general a nitrozaminelor: Aceast situa ie apare n cazul indivizilor s n to i. Procesul de conversie a nitra ilor la nitri i poate avea loc i n stomac, la indivizii cu deficien e n secre ia gastric , cnd stomacul se populeaz cu bacterii ce determin desf urarea acestei reac ii. Viteza de formare a nitrozaminelor este influen at de prezen a unor compu i care o accelereaz (tiociana ii, halogenurile) sau o diminueaz (acidul ascorbic, galic, sulfi i, taninuri, glutation, cisteina). Prezen a vitaminei C n vegetale reprezint un factor de protec ie prin capacitatea sa antioxidant (Banu, C., 1982). n organismul uman nitri ii mai pot avea urm toarele ac iuni: - produc cancerul sistemului limfatic, au ac iune inhibitoare asupra glandei tiroide i a transform rii provitaminelor A n vitamine A, determinnd i reducerea absorb iei gr similor i proteinelor;

-au ac iune puternic vasodilatatoare, n cazul intoxica iilor acute determinnd colapsul.