Sunteți pe pagina 1din 9

MODELARE SIMULARE

Achizi ionarea unui nou sistem de armament n domeniul For elor Terestre
Achizi ionarea unui obuzier autopropulsat
Destina ia obuzierelor
Obuzierul este sistemul de armament destinat pentru sprijinul cu foc al opera iilor for elor lupt toare, constituind unul din mijloacele principale de lovire cu foc a obiectivelor terestre i de la suprafa a apei. Acesta posed : o mare putere de foc, b taie mare, precizie n executarea focului, capacitate mare de manevr .

De asemenea o grupare de mai multe obuziere pot s execute foc concentrat i masat, asupra obiectivelor de dimensiuni mici sau asupra unui grup de obiective, dispuse n limitele b t ii sale.

Implica ii ale localiz rii geografice


Deoarece ara noastr este situat intr-o zon cu o pondere a zonei muntoase de 30% i a dealurilor de 35%,obuzierele conven ionale nu au o aplicabilitate care s i justifice achizi ionarea unor astfel de sisteme datorit unei mobilit i foarte sc zute.Din acest motiv am ales achizi ionarea unor obuziere autopropulsate.

Cerin e ale obuzierului autopropulsat n func ie de for ele din zon


Obuzierele autopropulsate pe care le vom achizi iona trebuie s ntocmeasc urm toarele cerin e pentru a- i putea ndeplini obiectivele cu success: y putere de foc mare pentru a contracara artileria inamic de la distan e ct mai mari i pentru nimicirea blindatelor unui eventual inamic din zona noastr care nu sunt foarte rapide dar au un blindaj solid: o calibru minim de 120 mm o distan a eficace minim 35 km o caden de tragere minim 5 obuze/minut o mobilitate sporit pentru a evita angajarea de c tre tancurile inamice sau a infanteriei mecanizate a acestuia a for elor noastre: o viteza minim 45 km/h o raza de ac iune min 350 km o raz de viraj maxim 25 m protec ie ct mai mare mpotriva for ei de lovire a inamicului ,n principal bazat pe tunuri de 100mm i rachete antitank dirijate prin infraro u: o blindaj minim 800 mm o genuier maxim 300 cm o amprent termic maxim 80 grade C Pentru a proteja ct mai bine i pentru un cost mai mic de instruire ar fi de preferat un num r ct mai mic al echipajului dar acesta s - i poat desf ura activitatea cu u urin n interiorul obuzierului i chiar s le ofere posibilitatea de a stoca o gama variat de armament individuale: o Echipaj maxim 5 militari o Spa iu de lucru minim 3 mXm o Spa iu de stocare minim 1,5 mXm

Identificarea modelelor compatibile de pe pia

n urma procesului de identificare a obuzierelor care exist pe pia cerin elor noastre am depistat urm toarele modele:

i corespunde

1.PLZ-45
Cal.:122 mm Dist.eficace: 39 km Caden tr.:5 Vitez :56 Raz ac .:450 km Raz viraj:15 m Blindaj:1000 mm de Genuier :250 cm Ampr.termic .:60 grade C Echipaj:5 mil Spa iu:5 mXm Stocare: 2 mXm Produs de China. Pre :7.500.00

2.PzH-2000
Cal.:155 mm Dist.eficace: 40 km Caden Vitez :45 Raz ac .:400 km Raz viraj:20 m Blindaj:1250 de tr.:8 mm Genuier :300 cm Ampr.termic .:80 grade C Echipaj:5 mil Spa iu:6 mXm Stocare: 3 mXm Produs de Germania. Pre :4.500.000

3.XM2001 Crusader
Cal.:203 mm Dist.eficace: 45 km Caden tr.:12 Vitez :50 Raz ac .:500 km Raz viraj:10 m Produs de S.U.A de Blindaj:1400 mm Genuier :225 cm Ampr.termic .:30 grade C Echipaj:3 mil Spa iu:4 mXm Stocare: 3 mXm Pre :25.000.000$

Tabelul cu valorile coeficien ilor atributelor autopropulsate


Caracteristici Putere de foc(0,35) Varianta
Calibru (mm) 0,3 Distan a eficace(km) 0,4 Caden a de tragere(ob/m in) 0,3 Viteza (km/h) 0,4 Raza de ac iune (km) 0,4 Raz de viraj (m) 0,2 Grosimea blindajului (mm) 0,5

i ale atributelor obuzierelor

Mobilitate(0,3)

Protec ie(0,25)
Genuiera (cm) 0,35 Semn tur termic (grade celsius) 0,35

Personal(0,1)
Echipaj 0,45 Spa iu de lucru (mXm) 0,40 Spa iu echipament (mXm) 0,15

Varianta 1(PLZ45)

122

39

56

450

15

1000

250

60

Varianta 2(PzH 2000)

155

40

45

400

20

1250

300

80

Varianta 3(XM2001 Crusader)

203

45

12

50

500

10

1400

225

30

Maxim(pozitiv) Minim(negativ)

203 122

45 39

12 5

56 45

500 400

10 20

1400 1000

225 300

30 80

3 5

6 4

3 2

Normalizarea matricei dup formula:


Caracteristici Putere de foc (0,35) Varianta
Calibru (mm) 0,3 Distan a eficace(km) 0,4 Caden a de tragere(ob/mi n) 0,3 Viteza (km/h) 0,4 Raza de ac iune (km) 0,4 Raz de viraj (m) 0,2

/
Personal(0,1)

Mobilitate(0,3)

Protec ie(0,25)

Grosimea blindajului (mm) 0,5

Genuiera (cm) 0,35

Semn tur termic (grade celsius) 0,35

Echipaj 0,45

Spa iu de lucru (mXm) 0,40

Spa iu echipament (mXm) 0,15

Varianta 1(PLZ-45)

0,5

0,5

0,7

0,4

0,5

Varianta 2(PzH 2000)

0,4

0,17

0,75

0,62

Varianta 3(XM2001 Crusader)

0,45

Distribuirea coeficien ilor pe coloane ale sub atributelor


Caracteristici Putere de foc (0,35) Varianta
Calibru (mm) 0,3 Distan a eficace(km) 0,4 Caden a de tragere(ob/m in) 0,3 Viteza (km/h) 0,4 Raza de ac iune (km) 0,4 Raz de viraj (m) 0,2 Grosimea blindajului (mm) 0,5 Genuiera (cm) 0,35 Semn tur termic (grade celsius) 0,15 Echipaj 0,45 Spa iu de lucru (mXm) 0,40 Spa iu echipament (mXm) 0,15

Mobilitate(0,3)

Protec ie(0,25)

Personal(0,1)

Varianta 1(PLZ45)

0,4

0,2

0,1

0,245

0,06

0,2

Varianta 2(PzH 2000) Varianta 3(XM2001 Crusader)

0,12 0,3

0,068 0,4

0,225 0,3

0 0,18

0 0,4

0 0,2

0,31 0,5

0 0,35

0 0,15

0 0,45

0,4 0

0,15 0,15

Distribuirea coeficien ilor pe coloane ale atributelor


Caracteristici Putere de foc (0,35) Varianta Varianta 1(PLZ-45) 0 Mobilitate(0,3) 0,21 Protec ie(0,25) 0,076

i extragerea rezultatului MOE


MOE 0,306

Personal(0,1) 0,02

Varianta 2(PzH 2000) Varianta 3(XM2001 Crusader)

0,145 0,35

0 0,234

0,077 0,25

0,055 0,06

0,277 0,894

Dup performan ele care le are alegerea cea mai bun .

i cerin ele noastre obuzierul autopropulsat XM2001 Crusader reprezint

Alegerea obuzierului dup bugetul disponibil prin analiza COST/MOE


7500000=4,08 4500000=6,15

Dup analiza COST/MOE am ajuns la concluzia c modelul PLZ-45 reprezint cel mai bun compromis ntre calitate i pre .

S-ar putea să vă placă și