CALCULUL SI PROIECTAREA CONSTRUCTIILOR

CR 6-2006
IM 003-1996
NP 007-1997
NP 033-1999
GP 042-1999
P 73-1978
P 83-1981
P 85-1996
P 94-1977
P 100-1-2006
P 103-1982
P 119-1983
P 133-2004
P 133/1-1994
P 133/0-1994
NP 055-2001
GP 101-2004
MP 036-2004
MP 026-2004
NE 019-2003
ME 003-1999
GT 053-2004
GT 054-2004
GT 055-2004
Normativ privind consolidarea cu fibre a elementelor structurale de beton
CR 1-1-3-2005
CR 0-2005
CR 2-1-1.1-2005
NP 082-2004
P 100-3/2008
TERASAMENTE
GE 028-1997
C 29-1977
C 29-1985
P 125-1984
P 134-1995
C 168-1980
C 169-1988
C 178-1976
C 218-1984
FUNDATII
NP 001-1996
P 7- 2000
NE 008-1997
NP 112-2004
GP 014-1997
ST 015-1997
GE 026-1997
GE 029-1997
C 61-1974
NP 114-2004

C 159-1989
C 196-1986
C 213-1983
C 215-1988
C 230-1989
C 241-1992
GP 113-2004
C 251-1994
C 252-1994
NP 045-2000
NP 075-2002
NP 074-2002
GE 044-2001
NP 113-2004
NP 120-2006
GP 093-2006
NP 074-2007
NP 122-2010
NP 123-2010
NP 124-2010
NP 125-2010
*C 166-1973
*P 70-1979
*GT 035-2002
*C 176-1984
BETOANE
ST 009-2005
Ordinul 275-2009
NE 012-1999
C 28-1983
P 59-1986
C 122-1989
C 130-1978
P 134-2003
C 155-1989
C 156-1989
C 212-1987
C 221-1985
C 237-1992
C 248-1993
GE 039-2001
GE 040-2001
NE 013-2002
ST 043-2001
ST 042-2001
NP 093-2003
GP 081-2003
GP 075-2002
GP 080-2003
NE 012-1-2007
NE 012-2/2010
*C 8-1975
*C 238-1992

*NP 033-1999
*GP 042-1999
PROTECTIA CONSTRUCTIILOR CONTRA AGENTILOR
PC 1/1-1993
GM 018-2003
GM 017-2003
NP 013-1996
I 14-1976
GE 030-1997
GP 030-1998
GP 033-1998
GP 036-1998
P 127-1994
C 170-1987
C 225-1987
GE 045-2002
GE 053-2004
GP 111-2004
GP 107-2004
GE 054-2006
ZUGRAVELI
C 3-1976
PARDOSELI
NP 013-1996
GP 037/0-1998
C 55-1974
C 174-1979
C 187-1978
NP 063-2002
GP 089-2003
VERIFICAREA CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII
C 56-1985
C 26-1985
I 27-1982
C 54-1981
P 130-1999
C 150-1999
C 180-1988
C 181-1988
C 200-1981
C 204-1980
C 205-1981
C 214-1983
C 220-1985
C 222-1985
C 231-1989
C 236-1991
C 244-1993
C 247-1993

TAMPLARII
C 47-1986
C 199-1979
GEODEZIE **
C 83-1975
ST 016-1997
Metodologie privind executarea lucrarilor de introducere a cadastrului retelelor edilitare in localitati
Metodologie privind executarea lucrarilor de introducere a cadastrului imobiliar in localitati
CLADIRI DE LOCUIT SI SOCIAL-CULTURALE
NP 051-2001
NP 009-97
NP 010-1997
NP 011-1997
P 92-82
NP 24-97
NP 25-97
NP 057-2002
GP 088-2003
NP 002/0-96
NP 064-02
GP 110-04
NP 063-2002
P 41/1-1973
NP 021-1997
NP 022-1997
NP 023-1997
GP 089-03
NP 015-97
COFRAJE
C 11-1974
C 41-1986
C 162-1973
ZIDARII
MP 007-1999
C 14-1982
C 14/1-1994
C 17-1982
P 42-1971
P 104-1983
P 113-1981
P 113/1-1994
C 116-1982
C 193-1979
C 197-1989
C 226-1987
C 235-1991
GP 053-2000
GE 047-2002
GEx 006-2002
GE 045-2002

CONSTRUCTII METALICE
GP 003-1996
GP 004-1997
NP 012-1997
ST 013-1997
GP 016-1997
GP 018-1997
NP 041-2000
NP 042-2000
P 54-1980
P 74-1981
P 107-1979
P 108-1980
P 110-1981
P 115-1982
C 133-1982
C 172-1988
C 228-1988
GP 078-2003
GP 082-2003
*C 150-1999
CONSTRUCTII DIN MATERIALE LEMNOASE
NP 019-1997
C 36-1986
C 46-1986
NP 005-2003
INVELITORI
GP 065-2001
C 217-198
NP 069-2002
GP 112-2004
NP 119-2006
*C 37-1988
*C 151-1972
*C 172-1974
IZOLATII
GP 001-1996
GE 025-1997
C 107/0-2002
Ordinul 2513-2010
C 107-2005
P 121-1989
P 122-1989
P 123-1989
C 125-2005
C 142-1985
C 216-1983
C 233-1990
C 234-1991
NP 040-2002
PCC 016-2000

GP 058-2000
C 107/6-2002
C 107/7-2002
GT 039-2002
GT 040-2002
GP 072-2002
GP 070-2002
GE 047-2002
MP 022-2002
GT 043-2002
GT 044-2002
NP 064-2002
C 163-1987
NE 031-2004
NP 121-2006
*C 224-1986
*C 217-1983
*C 246-1993
*GP 065-2001
TENCUIELI
NE 001-1996
C 4-1977
C 6-1986
C 70-1986
C 202-1980
C 223-1986
GT 041-2002
GP 073-2002
SIGURANTA LA FOC
P 118-1999
MP 008-2000
NP 046-2000
GP 055-2000
NP 071-2002
NP 086-2005
Ordinul 217-2005
I 18/2-2002
GP 063-2001
GP 069-2002
ST 040-2000
SC 003-1999
PC 021-2001
GT 049-2002
GT 050-2002
GT 030-2001
Regulament privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la
foc
Ordin pentru modificarea si completarea Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru
constructii pe baza performantelor de comportare la foc
C 58-1996
Metodologie de atestare a persoanelor care proiecteaza, executa, verifica, intretin si/sau repara sisteme si instalatii
de aparare impotriva incendiilor

NP 073-2002
Lista cuprinzand indicativele de referinta ale standardelor romane care transpun standarde europene armonizate si
ale specificatiilor tehnice recunoscute din domeniul produselor pentru constructii
DISPOZITII GENERALE privind apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente
DISPOZITII GENERALE privind apararea impotriva incendiilor la spatii pentru comert
METODOLOGIE de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor
METODOLOGIE de certificare a conformitatii in vederea introducerii pe piata a mijloacelor tehnice pentru apararea
impotriva incendiilor
NORME METODOLOGICE de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila
DISPOZITII GENERALE de aparare impotriva incendiilor la ateliere si spatii de intretinere si reparatii
DISPOZITII GENERALE de aparare impotriva incendiilor la amenajari temporare in spatii inchise sau in aer liber
DISPOZITII GENERALE de aparare impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri
CERINTELE STABILITE PRIN LEGEA 10/1995
GP 063-2001
GT 030-2001
GP 069-2002
NP 086-2005
Ordinul 217-2005
P 118-1999
MP 008-2000
NP 046-2000
GP 055-2000
GT 049-2002
GT 050-2002
ST 040-2000
C 58-1996
C 300-1994
NP 073-2002
NP 071-2002
P 136-1995
PCC 003-1999
PCC 008-2000
PCC 010-2000
PCC 011-2000
PCC 012-2000
PCC 013-2000
PCC 014-2000
PCC 015-2000
PCC 021-2000
GT 063-2004
GT 058-2003
GT 059-2003
NP 068-2002
NP 065-2002
NP 066-2002
NP 079-2002
NP 006-1996
NC 001-1999
GT 051-2002
RRS 1-1994
GT 060-2003
Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii
NP 008-1997

GT 024-1999
C 125-2005
G 040-1999
C 253/0-1994
C 253/1-1994
NP 102-2004
DRUMURI SI PODURI *
Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice
Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor
PD 162-2002
NP 081-2002
PD 177-2001
NP 111-2004
Normativ privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator
DD 506-2001
AND 584-2002
PD 189-2000
NP 067-2002
Reglementare tehnica privind proiectarea si dotarea locurilor de parcare, oprire si stationare, aferente drumurilor
publice, situate in extravilanul localitatilor
Ordinul 1506-2005
Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor nationale
Norme tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor,
pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere
Ordinul 118-2002
ST 022-1999
AND 582-2002
Ordinul 576-2009
H.G. 28-2008
Ordinul 863-2008
Ordinul 276-2009
C 182-1987
CD 129-2002
GE 026-1997
GE 028-1997
NE 008-1997
CD 148-2003
NE 023-2003
CD 151-2002
CD 170-2003
NE 014-2002
CD 147-2002
CD 153-1985
NE 024-2003
AND 539-2002
NE 022-2003
AND 537-2003
NE 021-2003
Norme privind amplasarea si exploatarea balastierelor din zona drumurilor si a podurilor
Normativ privind determinarea starii tehnice a drumurilor moderne (revizuire CD 155-2001)
CD 31-2002
AND 540-2003
Ordinul 925-2005

NE 015-2002
PD 216-2001
DD 502-2001
CD 42-1985
NE 010-1999
NE 011-1999
AND 545-1998
CD 16-2000
AND 523-2003
DD 509-2003
NE 026-2004
AND 532-1997
NE 025-2003
Metodologie privind efectuarea receptiei lucrarilor de intretinere si reparare curenta drumuri-poduri (revizuire AND
514-2000)
Nomenclatorul activitatilor de administrare, exploatare, intretinere si reparatii la drumurile publice (extras)
Ordinul 346-2000
DD 505-2001
AND 525-2005
Ordinul 36-1996
Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane
Realizarea strazilor in localitatile rurale
NP 116-2004
NE 033-2005
Norme tehnice privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si
rurale
NP 062-2002
NP 115-2004
PD 165-2000
PD 95-2002
NP 104-2004
NP 043-2000
PD 46-2001
NP 115-2004
CD 72-1985
GE 029-1997
CD 63-2000
Normativ privind executia la cald a imbracamintei bituminoase cilindrate pe cale de pod, cu beton asfaltic cilindrat
CD 118-2003
P 19-2003
NP 103-2004
CD 99-2001
NP 105-2004
NE 031-2004
GT 061-2003
CONSTRUCTII INDUSTRIALE
P 17-1985
P 71-1986
P 117-1983
NP 004-2003
NP 108-2004
P 133-2004

LUCARARI DE CONSTRUCTII-MONTAJ
C 16-1984
P 82-1986
PCC 002-1999
LUCRARI DE REPARATII, INTRETINERE SI POSTUTILIZARE A CONSTRUCTIILOR
NE 005-1997
NE 006-1997
NE 007-1997
GE 032-1997
NP 035-1999
P 95-1977
C 149-1987
C 203-1991
MP 031-2003
MP 029-2003
MP 030-2003
GT 061-2003
GE 009-1997
GP 079-2003
MP 027-2003
ST 003-1996
GE 003-1996
GE 022-1997
GT 052-2002
NP 103-2004