Sunteți pe pagina 1din 6

Virtu ile cardinale

Virtu ile cardinale sunt cunoscute n cre tinism destul de timpuriu, dar n mod am nun it vorbesc despre ele abia P rin ii i scriitorii biserice ti din secolul al III-lea i al IV-lea i anume: Clement Alexandrinul, Origen, Grigorie Taumaturgul, Vasile cel Mare, Ioan Gur de Aur etc. n Apus de ele se ocup Ieronim, Ambrozie, Augustin i al ii. La Fericitul Augustin ele nu stau numai al turi de virtu ile teologice, ci se g sesc ntr-o strns leg tur i dependen intim fa de acestea, fiind socotite ca exterioriz ri ale lor<!--[if !supportFootnotes]->[1]<!--[endif]--> . Potrivit p rerii Fericitului Augustin, ele constituie sinteza tuturor virtu ilor morale, fapt pentru care el le aseam n cu cele patru fluvii ale raiului. a) n elepciunea Dup filosofii antici, n elepciunea este tiin a tiin ei i a ne tiin ei. Spre a ajunge la ea, Socrate ne spune c trebuie s pornim de la dictonul Cunoa te-te pe tine nsu i. n elepciunea antic trebuie n eleas ca fiind cunoa terea adev rului n ceea ce are el mai nalt i aceasta presupune c numai cel ce s-a preg tit n mod ndelungat prin medita ie i tiin poate ajunge la ea. A adar, mai nti, omul trebuie s se cunoasc pe sine nsu i spre a vedea ce tie i ce nu tie, apoi s se preg teasc n mod minu ios pentru a dobndi tiin a, numai astfel putnd ajunge n elept i n stare s judece i s aprecieze i pe ceilal i oameni. Dar, deoarece tiin a cea mai nalt este tiin a binelui, n elepciunea poate fi identificat numai cu tiin a a ceea ce este bine i a ceea ce este r u. De aceea zice Socrate nici din partea n elepciunii nu te po i a tepta la mai mult, ntruct, dac ea se ntemeiaz numai pe puterile omene ti, nu va putea ajunge niciodat la cunoa terea des vr it a adev rului i a binelui. n elepciunea cre tin se ntemeiaz pe voia cea sfnt a lui Dumnezeu. Cre tinismul pre uie te n elepciunea duhovniceasc pe care numai darul lui Dumnezeu o poate da credinciosului. De aceea cre tinul n elept tie cum s umble pe c ile Lui, fiindc el se adap din n elepciunea divin (Proverbe 3, 46). Adev rata n elepciune const n cunoa terea voii celei sfinte a lui Dumnezeu i n urmarea acesteia din partea cre tinului (Rom. 12,2). b) Dreptatea Virtutea drept ii dobnde te, de asemenea, un n eles nou n cre tinism. Dreptatea antic era considerat i la cei vechi drept fundamentul oric rei ornduiri sociale statornice. Astfel, legea talionului, care la antici era o expresie a drept ii, este nl turat prin dragostea cre tin , care completeaz i des vr e te dreptatea. Dreptatea antic n fond perpetua o aspr nedreptate social : inegalitatea oamenilor ca stare social (sclavi i oameni liberi), inegalitatea oamenilor ca sex (brbatul i femeia), inegalitatea n fa a legilor etc. Cre tinismul schimb sensul

no iunii drept ii i extensiunea acesteia: dreptatea cre tin vrea binele, ea aduce bun n elegere i armonie ntre oameni; de asemenea, ea nu caut s r spund r ului cu r u, ci vrea s nving r ul prin bine (Rom. 12,21). Deci n via a cre tin ea este a ezat n slujirea virtu ii teologice a iubirii. Una din cele mai grave deficien e a eticii p gne antice este aceea de a se fi n elat n concep ia sa despre dreptate i despre locul ei n via a moral . Elenismul i cultura roman nu au v zut c virtutea natural i fundamental a voin ei este iubirea. Pruden a era considerat ca virtute intelectual , dreptatea ca o virtute moral , iar iubirea ca o simpl pasiune. Aceasta implic o concep ie obiectivist despre moral , c ci dreptatea n sensul obi nuit al termenului are n vedere rela ia cu obiectele, cu lucrurile, folosirea bunurilor materiale, raportul cu aproapele n func ie de ordinea material i nu n vederea ordinii interioare a iubirii. Totu i n inima ns i a tradi iei greco-romane despre virtutea drept ii, apar anumite perspective ce ar putea fi interpretate n sensul unei iubiri personale. Dreptatea poate fi conceput ntr-adev r ca o virtute general a voin ei care vrea s dea fiec ruia ce i se cuvine (individ sau comunitate). Este vorba de o dreptate obiectiv , dar n sensul cel mai larg al cuvntului, adic de o dreptate ce are n vedere adev rata valoare a obiectului i aspira iile subiectului spre aceast valoare. n eleas astfel, dreptatea este o virtute deschis spre valoare i cea mai nalt dintre virtu ile morale. Ea are ca nucleu iubirea moral a valorii i a persoanei. 1. Forme ale drept ii ast zi a) Dreptatea comutativ . n cazul ei subiectele de drept sunt persoanele particulare (sau o colectivitate n eleas ca persoan moral ). Scopul s u este ap rarea bun st rii individului. Ea cere schimbul de valori egale. Ea interzice uzurparea drepturilor altuia sau furtul, frauda, paguba nedreapt . b) Dreptatea legal se limiteaz la o activitate legislativ i executiv i la observarea legilor comunit ii. Aici subiectul de drept este comunitatea, iar scopul dreptului este binele comun. Responsabilii de drept sunt to i cei care trebuie s slujeasc comunitatea, guvernan i i guverna i. Cei care de in puterea exercit aceast dreptate f cnd legi favorabile binelui comun. Subiectele practic aceast dreptate cnd respect fidel i con tient legile date n vederea binelui comun. c) Dreptatea distributiv . n cazul ei subiectul de drept este individul n raportul s cu comunitatea, iar scopul dreptului n cazul drept ii distributive este bun starea indivizilor unei comunit i. Responsabil de drept este comunitatea ce ac ioneaz prin reprezentan ii s i oficiali. Individul are vis--vis de comunitate drepturi fundamentale i aceasta trebuie s i le garanteze. Individul exercit dreptatea distributiv ca virtute, ntr-o manier pasiv , n m sura n care se mul ume te cu o mp r ire corect a responsabilit ilor i privilegiilor i nu are revendic ri exagerate fa de comunitate. ntr-o constitu ie democratic , n care fiecare poate s - i sus in drepturile i s - i fixeze datoriile,

dreptatea distributiv este o virtute extrem de necesar cet eanului. Ea trebuie s st pneasc propaganda politic prin dreptul de a vota. Aceast dreptate este r nit atunci cnd se ncurajeaz egoismul unui grup sau al unei clase. Dreptatea legal i cea distributiv trebuie s fie complementare. n m sura n care individul i consacr eforturile sale binelui comun, comunitatea trebuie s aib n vedere binele s u particular. Cel care face mai mult pentru comunitate trebuie s fie mai onorat i mai ajutat. Atribuirea de privilegii oblig individul s fac mai multe eforturi i s - i asume mai mari responsabilit i n slujba comunit ii. n aplicarea acestui principiu trebuie totu i pruden . Cel care a dobndit ntr-o manier dreapt sau nedreapt o mai mare parte din resursele na ionale i pl te te, n consecin , mai multe impozite nu are un drept la mai mari onoruri i privilegii. El nu face altceva n plus dect ceea ce trebuie s fac . Cel care posed o prea mare bog ie mpiedic prin aceasta pe al i membri ai grupului s foloseasc puterile lor pentru propriul lor bine i cel al comunit ii i trebuie considerat ca d un tor comunit ii, dac nu o sluje te ntr-o m sur mai mare dect cel obi nuit. Un act de dreptate de toat admira ia ar fi ca el s renun e n mod liber la privilegii i la posesiunea excesiv d un toare societ ii. d) Dreptatea social . Obiectul ei este constituit mai pu in din drepturi ntemeiate pe legi, ct pe drepturile naturale ale comunit ii i membrilor s i. Dreptatea social are ca i condi ie prealabil dreptatea comutativ , dar problemele pe care ea le pune dep esc acest cadru. Dreptatea social consider totdeauna antreprenorul i muncitorul ca membri a dou grupuri diferite: muncitorul este remunerat ca membru i sus in tor al familiei. De cealalt parte, salariile i beneficiile trebuie calculate innd cont de bun starea ntreprinderii i a economiei generale. Dreptatea social nu vede solu ia ultim a problemei pus de rela iile dintre capital i munc n dreptatea comutativ , bazat pe egalitatea material , i nici numai n dreptatea legal sau distributiv care, pe calea autorit ii, corecteaz practica drept ii comutative. Mergnd dincolo, n interesul nsu i al comunit ii ea acord aten ie celor slabi din punct de vedere politic, economic i social. Copilul, spre exemplu, are un drept inalienabil la via , ntre inere i educa ie. Toate comunit ile, de la familie pn la Stat, trebuie s participe i s respecte acest drept. P rin ii datoreaz copilului ceea ce este necesar dezvolt rii sale fizice i spirituale, n virtutea drept ii sociale, adic n virtutea calit ii naturale a p rin ilor care le confer un loc special n comunitate. Pe de alt parte i copilul trebuie s - i asume anumite responsabilit i ale familiei, s sprijine pe p rin i cnd vor fi b trni. Este datoria unui fiu ca fiu. La fel este de datoria Statului ( i oric rei celule sociale) s garanteze fiec rui membru al comunit ii umane via a, ntre inerea i posibilitatea de a lucra, att timp ct din gre eala sa nu a pierdut aceste drepturi. Dreptatea social are datoria de a ajuta pe cei ce sunt n nevoie, pentru ca ei s poat tr i ntr-o manier uman . Dreptul la acest ajutor rezult din dreptul natural al necesit ilor vie ii. Durata acestui ajutor este

limitat de durata necesit ii. Din moment ce cineva se poate ajuta singur, obliga ia de a-l ajuta nceteaz . n multe privin e, dreptatea social coincide cu dreptatea legal i distributiv . Totu i ea le dep e te prin ideea de ordine social . Dreptatea social accentueaz , mai mult dect alte forme de dreptate, obliga iile care rezult imediat din natura social a omului i din finalitatea social a bunurilor materiale. Rezult de aici c bogatul are obliga ia de a renun a la drepturile i bunurile sale legitime atunci cnd nevoia ntregii comunit i sau a unui membru al ei o cere. Dreptatea social confer victimelor sor ii un drept strict la sprijinul necesar, ce provine din surplusul aproapelui, n m sura n care ei sunt lega i unul de altul prin leg turile comunit ii. Prin aceasta doctrina social se apropie de doctrina cre tin a propriet ii. Dreptatea social dep e te justi ia legal i stabile te reguli pentru coexisten a popoarelor. Poporul care are un excedent de bunuri trebuie s cedeze vecinilor s i dezmo teni i de natur pentru a putea tr i mai uman i mai moral. Ideea de dreptate social este de ordin juridic i nu decurge doar din Revela ie. Dar ea nu s-ar putea dezvolta dect pe baza unei viziuni despre om pe care ne-o ofer Revela ia. Ea este, de fapt, dreptatea familial a fiilor lui Dumnezeu. Doar iubirea i va convinge pe cei boga i s renun e la privilegiile lor i la o ordine economic nedreapt i numai iubirea conduce la dep irea propriei situa ii i deschiderea spre mari categorii sociale. Iubirea, deci, este temeiul drept ii sociale. e) Dreptatea vindicativ . Este voin a de a restabili dreptatea nerespectat , printr-o pedeaps propor ional cu vina. Este virtutea celui care conduce, care atunci cnd pedepse te nu trebuie s aib ca scop dect binele comun (ordinea public , siguran a, ncrederea general n dreptate). 2. Curajul sau b rb ia Curajul este virtutea care ne face capabili s nfrunt m suferin a sau chiar moartea dac o cauz dreapt o cere. Aceast virtute nl tur sentimentele de spaim i mi c rile de fric sau de repulsie pe care le treze te perspectiva mor ii i a suferin ei. Evident c aceast virtute nu suprim total frica, ns aceasta nu mai paralizeaz voin a sa de a lupta pentru bine. Omul apatic, cel insensibil la suferin i persecu ii nu poate fi numit curajos, ca i disperatul care nu mai pune nici un pre pe via a aceasta. n principiu, cel curajos nu va ap ra Binele cu mijloace violente, doar dac du manul va folosi violen a. Deci curajul trebuie s slujeasc iubirii de Dumnezeu pentru a fi o virtute des vr it . Curajul f r iubire i dreptate este un instrument al r ului. Iubirea i dreptatea sunt virtu i prin ele nsele. Curajul nu este virtute dect slujind lor. Curajul nu trebuie s fie imprudent. Nu trebuie pus via a n pericol atta timp ct se poate lupta pentru dreptate i cu alte mijloace. Temeritatea orgolioas care se asum ntr-un pericol este opus adev ratului curaj. Adev ratul curaj are izvorul s u n rug ciune. De aceea n via a cre tin aceast virtute devine o t rie i o statornicie sufleteasc n

fa a tuturor primejdiilor vie ii, n vederea nf ptuirii idealului moral, c ruia i se opun puterile r ului (cf. Efes. 6,19 .u.). De aceea, b rb ia cre tin se manifest deopotriv i n nvingerea poftelor i a dorin elor proprii care-l ndep rteaz pe cre tin de la realizarea binelui, precum i n nfruntarea pericolelor externe care se opun realiz rii binelui n lume. Curajul cre tin se arat n suferin i n r bdare, deoarece cel ce va r bda pn la sfr it acela se va mntui (Mt. 24,13). 3. Cump tarea Cump tarea este virtutea prin care omul se ocup de sine nsu i. Exist ns dou forme de preocupare de sine: una dezinteresat , alta egoist . Prima este binef c toare, a doua este nociv . Cump rtarea este deci o p strare a sinelui, prin uitarea de sine. Pentru p strarea i ocrotirea vie ii fizice individuale exist instinctul de nutri ie (mncare i b utur ); pentru p strarea speciei exist instinctul sexual. Amndou sunt subordonate unui scop. Cnd se neglijeaz aceast subordonare, cnd se transform ele n mijloc pentru un scop, ca pl cerea biologic , aceste instincte devin puteri distructive, ruinnd via a fizic individual i amenin nd specia, r v ind via a spiritual , compromi nd mntuirea. Prin virtutea cump t rii se men in n ordine aceste afecte profunde, slujitoare ale vie ii trupe ti i ale speciei, ca i ale scopului ultim al omului. ntr-un sens mai larg, cump rtarea are ca scop a ezarea n ordine a tuturor manifest rilor sensibilit ii i facult ilor dorin ei, nu numai impunnd fiec rui act o conformare cu ierarhia obiectiv a valorilor, dar i modificndu-le puterea printr-un efort de educa ie personal . Cump tarea este o virtute indispensabil pentru omul marcat de p catul str mo esc. Datorit p catului str mo esc omul este nclinat s se iubeasc mai mult pe sine dect pe Dumnezeu. n m sura n care el se iube te mai mult pe sine dect pe Dumnezeu, cade n dezordine, c ci se intereseaz de sine n mod egoist i se iube te n mod dezordonat. Condi ia prealabil a cump t rii este orientarea sinelui spre Dumnezeu. Cump tarea este ultima dintre virtu ile cardinale, dar aceasta nu nseamn c ea este mai pu in important dect altele. Ea este legat de instinctele cele mai puternice: de mncare, de b utur , de instinctul sexual. Cnd acestea degenereaz , omul i pierde echilibrul fizic i spiritual i devine orb fa de celelalte virtu i. Iubirea este cea care confer virtu ii cump t rii adev rata str lucire. M sura n mncare i b utur , modera ia dorin ei de a cunoa te, dominarea pasiunilor nu devin virtu i str lucitoare dect atunci cnd sunt p trunse de iubire. Virtutea cump t rii este n strns rela ie cu virtutea nfrn rii. Postul este unul din actele semnificative ale cump t rii n mncare i b utur . Dezordinea interioar a omului p c tos cere o ascez general , o disciplin metodic , dar i o d ruire de sine i o renun are pentru un timp chiar la pl cerile care sunt compatibile cu virtutea cump t rii. Cre tinul tie c dezordinea se situeaz nu doar la nivelul sensibil, ci i la cel spiritual. De aceea

voin a trebuie s renun e la propria sa autonomie pentru a intra sub ascultare. Ra iunea i memoria trebuie s renun e la preocuparea exclusiv de ceea ce-i face pl cere i s se orienteze spre adev rurile credin ei. Renun area n sine este refuzul voluntar a tot ceea ce se opune iubirii de Dumnezeu i de aproapele. De aceea asceza trebuie s fie n acela i timp interioar i exterioar . Asceza poate fi periculoas dac nu combate du manul principal al omului religios: orgoliul spiritului. ns orgoliul spiritului nu poate fi nvins f r supunerea sim urilor legii morale. De aceea virtutea cump t rii este legat i de virtutea smereniei. n latina i greaca clasic , termenul de smerenie, de umilin nu exist . Idealul smereniei ni s-a revelat prin Iisus Hristos i este o virtute fundamental , temei al celorlalte virtu i. Noutatea acestei virtu i este c ea nu izvor te dintr-o lips , dintr-o sl biciune, ci din bog ia dumnezeiasc . Smerindu-se din iubire pn la creaturi, Dumnezeu nu se teme c pierde ceva. Doar orgoliul face eforturi pentru a men ine o grandoare preten ioas c reia i sim i fragilitatea. Cel care este cu adev rat mare n inima sa se angajeaz pe calea ndr znea a inimii, a iubirii fa de cei mici i umili. Din momentul na terii, Mntuitorul a tr it smerit: exil, persecu ie, via retras la Nazaret, ascultare fa de oameni, respect pentru p c to i i vame i (Lc. 22,27). Prima caracteristic a smereniei este raportarea ei la Mntuitorul. Smerenia singur este capabil de o dreapt apreciere a valorii i a bunelor calit i ale aproapelui. Cel orgolios apreciaz propriile sale valori amintindu- i de grandoarea sa. Cel smerit a eaz toate lucrurile n Dumnezeu. n afar de necesit ile sociale, cel smerit se ab ine s priveasc gre elile altuia i evit s gndeasc prea mult la propriile sale avantaje. Dac gnde te la ele o face pentru a mul umi lui Dumnezeu pentru ele. A recunoa te cu gratitudine demnitatea conferit de Dumnezeu face parte din atitudinea cre tin smerit . Cre tinul trebuie s - i cunoasc propriile daruri. Dar acestea i apar mai curnd ca datorii dect ca valori peste care el ar fi proprietar. Cel smerit nu st ruie s analizeze calea pe care deja a parcurs-o. El prive te mereu spre n l imi, spre sfin enia lui Dumnezeu. Smerenia este o condi ie prealabil a adev ratei cunoa teri de sine, i a poc in ei. Ea este indispensabil s n t ii con tiin ei morale.

S-ar putea să vă placă și