Sunteți pe pagina 1din 5

Strungul, descriere generala Strungul, una din cele mai vechi ma ini-unelte i totodat una dintre cele mai

r spndite n industria constructoare de ma ini, este destinat prelucr rii suprafe elor de revolu ie cilindrice, conice, plane, elicoidale (filete) i profilate, exterioare i interioare, n condi iile unei produc ii de serie mic , mijlocie sau mare. n acest scop se utilizeaz cu ite de diferite tipuri, burghie, alezoare, tarozi, filiere .a. Strunjirea asigur o productivitate bun i precizie satisf c toare pentru forma i dimensiunile suprafe elor prelucrate; este considerat o prelucrare de degro are i semifinisare i se preteaz la execu ia pieselor de dimensiuni mici (de mecanic fin ) pn la cele de dimensiuni foarte mari (de mecanic grea). Strunjirea este unul din procedeele de prelucrare prin a chiere cele mai r spndite (cca 30% din totalul opera iilor de a chiere), care const din compunerea mi c rii principale de rota ie a piesei I (n,v) cu mi carea de avans continuu II (s), executat de scula a chietoare, pe direc ie longitudinal , transversal sau combinat (cazul gener rii suprafe elor conice sau profilate) (fig. 1). naintea fiec rei treceri, se realizeaz pozi ionarea relativ scul - pies , pentru stabilirea adncimii de a chiere, prin deplasarea cu itului pe direc ie normal direc iei de avans (transversal sau longitudinal ). Fig. 1. Mi c rile de lucru la strunjirea suprafe elor plane frontale pe strungul normal Opera ia caracteristic pe strungul normal este cea de strunjire (cu cu ite de strung), dar se pot efectua i alte tipuri de opera ii, ca de exemplu: g urirea (cu burghiul); l rgirea (cu burghiul sau cu l rgitorul); adncirea (cu adncitorul sau cu cu itul); lamarea (cu lamatorul sau cu cu itul); alezarea (cu alezorul sau cu cu itul); filetarea (cu tarodul, cu filiera sau cu cu itul); rectificarea; chiar i frezarea dac freza este fixat n arborele principal, iar semifabricatul pe sania transversal sau direct pe c rucior. Strungurile se clasific dup diverse criterii: dup calitatea suprafe ei generate (strunguri de degro are, de finisare); dup precizia pieselor ob inute (strunguri cu precizie normal , strunguri de precizie); dup greutate i dimensiuni de gabarit (strunguri mici, mijlocii, grele i foarte grele); dup gradul de universalitate (strunguri universale, specializate i speciale); dup gradul de automatizare (strunguri cu comand manual , semiautomate i automate); dup pozi ia arborelui principal (strunguri orizontale, strunguri verticale sau carusel); dup num rul arborilor principali (strunguri monoax i multiaxe). Strungurile normale se caracterizeaz prin pozi ia orizontal a arborelui principal, avansul longitudinal continuu i universalitatea prelucr rilor pe care le poate efectua.

2. Principiul de lucru Generarea suprafe elor pe strungurile normale se realizeaz prin compunerea a dou mi c ri de lucru: o mi care de rota ie I (mi carea principal de a chiere) efectuat de piesa semifabricat fixat i antrenat de arborele principal, i o mi care de transla ie a sculei a chietoare II (mi carea de avans) ca mi care de repozi ionare continu a sculei fa suprafe e. Mi carea de avans poate fi executat : n lungul axei piesei (pe direc ie longitudinal ), pentru prelucrarea suprafe elor cilindrice; perpendicular pe axa piesei (pe direc ie transversal ), pentru prelucrarea suprafe elor plane frontale; combina ii ntre aceste dou direc ii, la prelucrarea suprafe elor conice sau profilate. 3. Strunjirea suprafe elor plane frontale La strunjirea suprafe elor plane frontale se disting dou situa ii, n func ie de direc ia de avans a sculei i de modul de generare a suprafe ei: Generarea suprafe elor plane prin forma i pozi ia t i ului sculei (fig.8.6) are n vedere orientarea t i ului activ al cu itului n planul suprafe ei de generat, astfel c generatoarea acesteia (rectilinie i normal pe axa de rota ie a semifabricatului) este materializat prin forma i pozi ia t i ului. Metoda se aplic la ob inerea suprafe elor cu l ime mai mic de 6...10 mm i are n vedere utilizarea avansului longitudinal II (normal la suprafa a prelucrat ), ntre scul i pies realizndu-se contact pe ntreaga lungime a generatoarei. Metoda impune o rigiditate sporit piesei i sculei, motiv pentru care se evit la prelucrarea suprafe elor frontale interioare. Generarea cu avans generator (fig.8.7), caz n care cu itul avanseaz pe direc ie transversal , n lungul generatoarei suprafe ei de prelucrat. De aceast dat , avansul II, pe direc ie transversal , este un avans generator. La strunjirea de finisare a suprafe elor plane inelare, sensul avansului transversal poate fi i de la interior spre exterior (v.fig.8.7b). 4 Alte opera ii tehnologice efectuate pe strungul normal Centruirea (fig. 8.14) este opera ia prin care se realizeaz g urile de centrare pe suprafe ele frontale ale pieselor lungi, n vederea prinderii i prelucr rii semifabricatului ntre vrfuri. Opera ia se execut dup strunjirea frontal , cu burghie de centruire fixate (prin intermediul unei mandrine) n pinola p pu ii mobile (n prezen a mi c rii de rota ie a piesei, burghiul va fi deplasat manual n direc ie axial ). Standardul romnesc STAS 1114/2-82 prezint trei forme de burghie de centruire: forma A, B i R, pentru prelucrarea g urilor de centrare de form A cu conicitate simpl (v. fig. 8.14a), form B cu conicitate dubl (v. fig. 8.14b) i respectiv forma R cu suprafa de contact sferic (v. fig. 8.14c). Fig. 8.14. Executarea pe strungul normal a g urilor de centrare de form A de pies , n vederea prelucr rii ntregii

(a), B (b) i R (c) Burghierea, l rgirea, adncirea, alezarea, lamarea sunt opera ii specifice ma inilor de g urit i alezat, dar pot fi efectuate i pe strung, ntocmai ca i centruirea: scula a chietoare corespunz toare (burghiu, l rgitor, adncitor, alezor, lamator) este fixat n pinola p pu ii mobile (direct n conul pinolei sau prin intermediul unor reduc ii, ori cu ajutorul unor dispozitive de prindere intermediare) i i se imprim manual mi carea de avans axial. Burghierea urmat eventual de l rgirea cu burghiul sau cu l rgitorul sunt opera ii premerg toare oric rei strunjiri interioare. Filetarea cu tarodul, filiera sau cu itul. Pe strung, filetarea se poate face cu ajutorul tarozilor, filierelor sau a cu itelor de filetat. La filetarea cu tarodul (filete interioare) sau filiera (filete exterioare) semifabricatul este fixat n dispozitivul universal de prindere al strungului (sau n alt dispozitiv similar) i execut mi carea principal de rota ie. Scula se fixeaz n pinola p pu ii mobile prin intermediul unei mandrine speciale, care i asigur deplasarea axial liber , dar o mpiedic la rotire. Tarodul sau filiera pot fi ac ionate i manual, de c tre operator, cu ajutorul unor dispozitive simple (port-tarodul sau port-filiera). Filetarea cu ajutorul cu itelor are la baz generarea suprafe elor elicoidale cu ajutorul cinematicii strungului, care asigur interdependen a dintre mi carea de rota ie a piesei i mi carea de avans a cu itului, astfel nct, la o rota ie complet a semifabricatului, s corespund o deplasare a cu itului egal cu pasul elicei. Aceast condi ie cinematic se realizeaz printr-un lan cinematic rigid (cu raport de transfer constant), numit lan de filetare, a c rui reglare pentru diver i pa i ai elicei, se realizeaz cu ajutorul ro ilor de schimb sau cu ajutorul cutiei de filete i avansuri. 4. Materiale necesare desf ur rii unei lucr rii practice Cu ite de strung standardizate i nestandardizate din o el rapid i cu pl cu e dure; Scule utilizabile la prelucr ri pe strung: burghie, l rgitoare, adncitoare, lamatoare, alezoare, tarozi, filiere etc; Dispozitive necesare opera iilor pe strung: platou cu patru bacuri; vrfuri de centrare; dispozitive de antrenare (inim de antrenare, vrfuri de antrenare). 5. Construc ia i cinematica strungului 5.1 Descrierea general a strungului Forma constructiv i principalele p r i componente ale strungului sunt prezentate n figura 6.1. Pe batiul (patul) 1, sprijinit pe dou picioare 2 i 3 i prev zut cu ghidajele longitudinale 4, se deplaseaz c ruciorul 5 pe care se afl sania principal 6, cu sania transversal 7 i s niu a longitudinal 8 cu suportul portscul 9. Pe batiul strungului este montat p pu a fix 10, n care se g sesc mecanismele

cutiei de viteze Cv i arborele principal 11 al strungului, la cap tul c ruia este montat dispozitivul de prindere 12 a semifabricatului. Sub cutia de viteze se afl cutia de avansuri i filete 13, care prime te mi carea de la cutia de viteze i, prin intermediul unei lire cu ro i de schimb AsBs (situat sub capacul de protec ie 14), o transmite c ruciorului 5 prin bara de avansuri 15 (la strunjirea obi nuit ) sau prin urubul conduc tor 16 (la filetare). P pu a mobil 17, a ezat pe ni te ghidaje interioare ale batiului, se poate deplasa longitudinal (manual la strungurile mici i mijlocii i mecanic la strungurile grele) i folose te la sprijinirea semifabricatelor lungi sau la opera ii de burghiere, burghiul montndu-se n pinola 18. Motorul electric de ac ionare 19 al cutiei de viteze este fixat n partea superioar a p pu ii fixe (ca n fig.6.1) sau n partea inferioar a piciorului 2. Unele strunguri universale posed suplimentar o bar 20 de leg tur a manetelor de pornire-oprire. Fig. 6.1. Principalele elemente componente ale strungului normal n afara subansamblurilor principale eviden iate n figura 6.1, strungul normal mai are o serie de organe de comand , ro i de mn , manete, butoane, specifice ca form i mod de pozi ionare fiec rui strung n parte. Parametrii caracteristici principali ai strungului sunt: distan a ntre vrfuri (vrful antrenor fixat pe arborele principal i vrful din pinola p pu ii mobile), care indic lungimea maxim a semifabricatului ce se poate prelucra ntre vrfuri; diametrul maxim al semifabricatelor care se pot prelucra, rotindu-se deasupra ghidajelor batiului - Db (cnd piesa este prins numai n dispozitivul universal sau platou), sau deasupra saniei transversale - Ds (fig. 6.2). Fig. 6.2 Dimensiunile maxime ale semifabricatelor prelucrate pe strung n afara parametrilor principali, strungurile universale sunt caracterizate i prin urm toarele m rimi: greutate i dimensiuni de gabarit; num rul treptelor de tura ii; valorile tura iilor limit ; limitele seriei de avansuri de lucru i de filetare; diametrul alezajului arborelui principal; m rimea conului Morse (alezajul conic ce permite montarea vrfului de centrare) la arborele principal i la pinola p pu ii mobile; pasul urubului conduc tor; puterea motorului de antrenare. 5.2 Structura cinematic a strungului Ma ina-unealt asigur , prin construc ia ei, att direc ia i sensul mi c rilor ct i materializarea anumitor viteze de lucru, care s ofer posibilitatea de reglare a ma inii la valorile optime ale parametrilor regimului de a chiere. Modul de realizare a mi c rilor de lucru, plecnd de la motorul electric de ac ionare a strungului, prin lan urile cinematice proprii fiec rei mi c ri, la scul i la pies , rezult din schema cinematic structural a strungului (fig. 6.3).

Mi carea principal I de rota ie a semifabricatului se asigur de lan ulcinematic principal, ce con ine, ca principale elemente, motorul electric ME i cutia de viteze Cv, avnd ca element final axul principal AP care antreneaz

S-ar putea să vă placă și