Sunteți pe pagina 1din 36

LUCRARE CECCAR STAGIU

MUNTEANU I. ANDREEA GABRIELA EXPERTI CONTABILI

A1. SC X SA, emite 10.000 de obligatiuni cu o valoare nominala de 2 lei. Inainte de a ajunge la scadenta se rascumpara 5.000 de obligatiuni la pretul de 1,85 lei/bucata, iar 5.000 de obligatiuni la pretul de 2,2 lei/bucata, dupa care toate obligatiunile se anuleaza. Dobanda datorata pana la rascumparare este de 30 de lei si se plateste in numerar. Rezolvare Emitere obligatiuni: 10.000 buc * 2 lei = 20.000 lei

5121 = 161

20.000 lei

Rascumpararea a 5.000 obligatiuni, la prt de 1,85 lei/obligatiune, inante de scadenta: 5.000 buc * 1,85 lei = 9.250 lei

505 = 5121

9.250 lei

Rascumpararea a 5.000 obligatiuni, la prt de 2,2 lei/obligatiune, inante de scadenta: 5.000 buc * 2,2 lei = 11.000 lei

505 = 5121

11.000 lei

Anularea proprilor obligatiuni rascumparate:

161 = 505 161 = 505

9.250 lei (5.000 buc * 1,85 lei/actiune) 11.000 lei (5.000 buc * 2,2 lei/actiune)

Pierdere din rascumpararea obligatiunilor inante de scadenta: S-au incasat la emiterea obligatiunilor 20.000 lei si s-au rascumparat cu 20.250 lei (9.250 + 11.000)

668 = 161

250 lei

Evidentierea dobanzii datorate pana la rascumparare. Se plateste in numerar.

666 = 1681 1681 = 5311

30 lei 30 lei

A2.

S.C. GAMA, emite un pachet de obligatiuni, in valoare de 6.000 lei, pe care le cumpara SC SIGMA SA. Dobanda cuvenita prin negocieri este de 1.000 lei. Dupa un an, SC GAMA SA, rascumpara pachetul de obligatiuni emis la pretul de 5.000 lei si le anuleaza. Sa se efectueze inregistrarile contabile la ambele societati comerciale.

Rezolvare

SOCIETATEA GAMA

Emiterea pachetului de obligatiuni de catre GAMA:

461 = 161 6.000 lei

Incasarea de la SC SIGMA: 3

5121 = 461 6.000 lei

Inregistrarea dobanzii:

666 = 1681 1.000 lei

Plata dobanzii:

1681 = 5121 1.000 lei

Rascumpararea pachetului de obligatiuni (dupa un an):

505 = 5121 5.000 lei

Anularea acestora si inregistrarea venitului. S-au emis si incasat cu 6.000 si s-au rascumparat cu 5.000 lei. (un prt inferior celui de emitere).

161 = 505 5.000 lei 161 = 764 1.000 lei

SOCIETATEA SIGMA Cumpararea pachetului de obligatiuni in valoare de 6.000 lei. 506 = 5121 6.000 lei

Inregistrarea dobanzii si a incasarii acesteia. 461 = 766 1.000 lei 5121 = 461 1.000 lei
Vanzarea pachetului de obligatiuni la un prt inferior celui de cumparare. Incasarea.

5121 = 506 5.000 lei 664 = 506 5.000 lei

A3. SC X SA, primeste prin contul de disponibil un credit bancar la 1.07.2004, cu scadenta la 31.12.2005, in valoare de 50.000 lei, cu o dobanda de 40%, ce se plateste in ultima zi lucratoare a fiecarui exercitiu financiar. Creditul bancar contractat nu poate fi rambursat la scadenta, ci in data de 31.01.2006, cu o dobanda penalizatoare de 1%, pentru fiecare zi de intarziere.

Rezolvare

1.07.2004

Primirea creditului in contul de disponibil:

5121 = 1621 50.000 lei

Calcul dobanda: 50.000 * 40% = 20.000 lei


5

Inregistrare dobanda:

666 = 168 20.000 lei

31.12.2005

Se transfera creditul current, la credit restant, nerambursat la scadenta:

1621 = 1622 50.000 lei

31.01.2006

Se ramburseaza creditul:

1622 = 5121 50.000 lei

Se calculeaza dobanda penalizatoare de 1% / zi intarziere: 20.000 *1% = 200 lei /zi * 31 zile = 6.200 penalitati intarziere Se plateste penalitatea.

6581 = 5121 6.200

A4

SC X SA beneficiaza la 1.04.2006, de un credit extern garantat de guvern de 40.000 USD, cu scadenta de la 31.03.2007, la un curs valutar de la data primirii creditului de 3,1 lei/USD. Cursul valutar la 31.12.2006, este de 3,2 lei/USD, dobanda de 6% platibila in ultima zi a exercitiului financiar. La scadenta se ramburseaza creditul extern garantat de govern, la un curs valutar de 3,3 lei/USD.

Rezolvare

1.04.2006

Se inregistreaza primirea creditului extern garantat de guvern.

40.000 USD * 3,1 lei/USD = 124.000 lei

5124 = 1624 124.000 lei

Calcul dobanda 6%: 40.000 USD * 6% = 2.400 USD

31.12.2006

Curs USD: 3,2 lei/USD


7

Se plateste dobanda (in ultima zi a exercitiului financiar) 2.400 USD * 3,2 = 7.680 lei

666 = 168 168 = 5124

7.680 lei 7.680 lei

Se evalueaza creditul (datoria) in valuta (31.12.2006):

40.000 USD * 3,2 lei/USD = 128.000 lei (128.000 124.000 = 4.000 lei) sau (3,2 3,1 *4000 USD = 4000 lei)

665 = 1624 4.000 lei

31.03.2007

Rambursarea la scadenta (curs USD = 3,3 lei)

40.000 USD * 3,3 = 132.000 lei (3,3 3,2)*40.000 USD = 4.000 lei diferenta nefavorabila.

1624 = 5124 665 = 5124

128.000 lei 4.000 lei

A5

SC X SA, primeste un credit bancar in valuta in valoare de 20.000 EUR, la cursul de 4,2 lei/EUR, care se ramburseaza in doua transe egale la sfarsitul fiecarui an.

Dobanda anuala este 8% si se achia la sfarsitul fiecarui an. Cursul EUR este: 4,3 lei/EUR la sfarsitul primului an 4,0 lei/EUR la sfarsitul anului doi.

Rezolvare

Primirea creditului de 20.000 EUR. 20.000 EUR * 4,2 = 84.000 lei.

5124 = 162

84.000 lei

La sfarsitul primului an, se inregistreaza dobanda, aferenta sumei de 20.000 EUR. Curs: 4,3 lei/EUR 20.000 EUR *8% = 1.600 EUR * 4,3 lei/EUR = 6.880 lei

666 = 168 168 = 5124

6.880 lei 6.880 lei

Se inregistreaza rambursarea primei transe, cu diferenta nefavorabila de curs valutar (4,3 4,2)10.000EUR = 1000:

162 = 5124 665 = 5124

42.000 lei 1.000 lei

Inregistrarea evaluarii aferente creditului ramas neachitat (datoria in EUR):


9

665 = 162

1.000 lei

La sfarsitul anului doi, se inregistreaza si se plateste dobanda (10.000 EUR*8%)*4 lei /EUR = 3200lei:

666 = 168 168 = 5124

3200 lei 3200 lei

Rambursarea celi de a doua transe, cu diferenta de curs favorabila: 10.000 *4,00 lei/EUR

162 = 5124 40.000 lei 162 = 765 3.000 lei

A6

SC XSA primeste un credit bancar in devize pe doi ani, in valoare de 10.000 USD la cursul de 3 lei/USD, care se restitue in doua transe egale, la sfarsitul fiecarui an. Dobanda anuala este de 10% si se achita la sfarsitul fiecarui an. La sfarsitul primului an cursul este 3,1 lei/USD, iar la sfarsitul anului doi, cursul este de 2,8 lei/USD

Rezolvare

Primirea creditului bancar 10.000 USD *3 = 30.000 lei

5124 = 162

30.000 lei

10

Primul an. Se inregistreaza si se plateste dobanda (10.000 USD *10%)*3,1 lei/USD:

666 = 168 168 = 5124

3.100 lei 3.100 lei

Rambursarea primei transe 5000 *3,1 lei/USD , cu diferenta de curs nefavorabila.

162 = 5124 665 = 5124

15.000 lei 500 lei

Se evalueaza datoria la sfarsitul primului an 5000*( 3,1 3,0 lei/USD):

665 = 162

500 lei

Se calculeaza si se inregistreaza dobanda la sfarsitul anului doi 5000 USD*2,8lei/USD *10%

666 = 5124

1.400 lei

Rambursarea celei de a doua transe de imprumut (5.000 USD *2,8lei /USD, cu diferenta favorabila de curs: (3,1 2,8)*5000 USD = 1500 lei

162 = 5124

14.000 lei
11

162 = 765

1.500 lei

A7

O filial primeste de la o societate mama, un imprumut de 40.000 lei, care urmeaza a fi rambursat in doua transe egale. Dobanda anula este de 10%, si se achita la sfarsitul fiecarui an. Sa se efectueze inregistrarile in contabilitatea ambelor societati comerciale. Rezolvare

Contabilitatea filialei

Primirea imprumutului:

5121 = 1661 40.000 lei

La sfarsitulu primului an, plata dobanzii si prima transa:

666 = 5121 1661 = 5121

4.000 lei 20.000 lei

12

La sfarsitul anului doi se plateste dobanda la creditul ramas si transa a doua:

666 = 5121 1661 = 5121

2.000 lei 20.000 lei

Contabilitatea societatii mame

Acordarea imprumutului

2671 = 5121 40.000 lei

Incasarea dobanzii si a primei transe:

5121 = 766 5121 = 2671

4000 lei 20.000 lei

LA sfarsitul anului doi dobanda creditului ramas (40.000 20.000 )*10% si ultima transa

5121 = 766

2.000 lei

5121 = 2671 20.000 lei

A8

SC X SA, preia in locatie de gestiune o cladire in valoare de 40.000 lei, pe o perioada de 8 ani,. Dobanda anuala este de 20%. Iar redeventa anuala de 1000 lei + tVA 24%.

13

Rezolvare

Se preia valoarea cladirii in debitul lui 8031 = 40.000 lei

Redeventa anuala = 1.000 lei

Se inregistreaza pe cheltuieli inregistrate in avans cont 471, care se va scadenta lunar, descarcandu-se prin contul 612.

Credit cont 471 = 1000 lei

Inregistrarea facturii anuale, de redeventa:

471 = 401 4426 = 401

1000 lei 240 lei

Plata facturii anuale:

401 = 5121

1240 lei

Lunar, se descarca contul 471, conform scadentarului:

612 = 471

83,34 lei

Dobanda anuala: 40.000 * 20% = 8.000 lei

14

666 = 5121

8.000 lei

A9

SC X SA isi adjudeca prin licitatie si incaseaza efectiv prin banca o subventie pentru investitii in valoare de 25.000 lei, cu care achizitioneaza un brevet la un prt negociat de 25.000 lei, TVA 19%, care urmeaza sa fie amortizat liniar in 5 ani.

Rezolvare

Dreptul de aprimi subventia.

445 = 475

25.000 lei

Incasrea subventiei

5121= 445

25.000 lei

Achizitionarea brevetului

205 = 404 4426 = 404

25.000 lei 4750 lei

15

Plata furnizorului

404 = 5121

29750 lei

Amortizarea anuala 25000: 5 ani = 5000 / an

6811 = 2805

5000 lei

Dupa 5 ani brevetul este scos din evident:

2805 = 205

25000 lei

A10. Ce lucrari poate executa un expert contabil

Lucrarile ce pot fi executate de un expert contabil sunt urmatoarele: a.Tinerea sau supravegherea contabilitatii si intocmirea bilantului contabil: - acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii, inclusive in cazul sistemelor informatice; - elaborarea si punerea in aplicare a procedeelor contabile, a planului de conturi adaptat unitatii, a contabilitatii de gestiune, a tabloului de bord, a controlului de gestiune si controlului prin buget, in baza si cu respectarea normelor generale. b. Efectuarea de analize economico-financiare : - analiza structurilor financiare; - analiza gestiunii financiare si a rentabilitatii capitalului investit; - tehnici de analiza si gestiune a fondului de rulment;
16

- sistem de credit leasing, factoring etc; - determinarea situatiilor financiare si de gestiune prin rapoarte procentuale; - elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie; - elaborarea de tablouri de utilizari si resurse; - asistenta in prevenirea si inlaturarea dificultatilor unitatii.

c. Efectuarea de audit financiar contabil, ca: - diagnostic-financiar - cresterea, rentabilitatea, echilibrul si riscuriile financiare; - audit intern, oraganizarea sau controlul regularitatii si sinceritatii sistemului;
- studii, asistenta pentru realizarea de investitii financiare;

- audit si certificarea bilantului contabil. d. Efectuarea de evaluari patrimoniale: - evaluari de bunuri si active patrimoniale; - evaluari de intreprinderi si valori mobiliare pentru vanzari, succesiuni, partaje, donatii, sau la cererea celor interesati: - evaluari de elemente intangibile. e. Efectuarea de expertize contabile: - amiabile( la cerere); - contabil-judiciare; - arbitraje in cauze civile; - expertize de gestiune. f. Executarea de lucrari cu caracter financiar-contabil, ca: - intocmirea de situatii periodice; - consolidarea conturilor si bilantului; - intocmirea de planuri de finantare pe termen mediu si lung. g. Executarea de lucrari cu caracter fiscal, ca:

17

- studii si consultatii pe probleme de ordin fiscal; - participarea la intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale; - asistenta in probleme de T.V.A si impozite: - fiscalitate imobiliara; - asistenta in aplicarea tarifului vamal; - asistarea contribuabilului cu ocazia verificarilor. h. Efectuarea de lucrari de organizare administrativa si informatica: - organigrame, structuri, definiri de functii; - legaturi intre servicii, circulatia documentelor si informatiilor; - analiza si organizarea fluxului informational; - formarea profesionala continua; - contributii la protectia patrimoniului unitatii; - mecanizarea si automatizarea prelucrarii informatiilor, alegerea echipamentelor; - alegerea softurilor necesare.

A11. Cum se exercita profesia de expert contabil si de contabil autorizat?

Profesia de expert contabil si de contabil autorizat se exercita de catre persoanele care au dobandit legal aceasta calitate. Exercitarea se realizeaza numai de catre persoanele fizice sau juridice, membre ale Corpului, inscrise in Tablou. Tabloul se publica anual in Monitorul Oficial al Romaniei. Atat expertii contabili cat si contabili autorizati pot exercita profesia individual ori in societati comerciale de expertiza contabila.

Atat expertii contabili cat si contabilii autorizati nu pot efectua lucrari pentru agentii economici sau pentru institutii unde sunt salariati si pentru cei cu care angajatii lor sunt in raporturi contractuale ori se afla in concurenta. De asemenea, le este interzis sa efectueze lucrari pentru agentii economici, in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea, inclusiv soti/sotii ale administratorului / administratoarei, ori in situatia in care exista care atesta starea de conflict de interese sau de incompatibilitate.

A12. Incompatibilitati in exercitarea profesiei


18

Atat O.G. nr.65/1994 actualizata, cat si regulamentul de Organizare si Functionare si Codul privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania se refera la situatiile de incompatibilitate.

Profesionistul contabil se bazeaza in conduita sa pe mai multe principii: a. Integritate sa fie drept, cinstit si sincer in executarea lucrarilor sale b. Obiectivitatea profesionistul contabil trebuie sa nu cedeze unor prejudecati sau concepte apriorice, care sa-i impiedice obiectivitatea, sa aibe o comportare impartiala atunci cand intocmeste un raport privind executarea lucrarilor sale. c. Independeta sa se manifeste liber de orice interes care ar putea fi avut in vedere, ca incompatibil cu obiectivitatea si integritatea sa: Implicarea financiara directa sau indirecta Implicarea in activitatile unui client (membru al executivului sau angajat sub controlul directiunii) Acte de comert sau slujbe asigurate in acelasi timp cu exercitarea unei profesii liberale ce pot genera conflict de interese, in contradictie cu exercitarea liberala a profesiei Incidenta relatiilor familiale si personale asupra independetei Conditiile in care onorariile primite de la un client constituie un procentaj neacceptabil de ridicat fata de cea a expertului Acceptarea executarii de lucrari in baza unor onorarii eventuale, neprecizate anticipat d. Secretul profesional sa fie respectat secretul, caracterul confidential al informatiilor obtinute cu ocazia executarii lucrarilor sale e. Norme tehnice si profesionale sa efectueze lucrarile sale in conformitate cu normele tehnice si profesionale care-i sunt aplicate f. Competenta profesionala sa fie intretinut nivelul de competenta pe tot parcursul carierei profesionale, sa execute lucrari ce le poate realiza cu competenta profesionala g. Comportare deontologica sa se comporte compatibil cu buna reputatie a profesiunii Incalcarea principiilor inseamna tot atatea incompatibilitati in exercitarea profesiei.

A13.Interesul propriu-amenintare la adresa independentei.

Amenintari legate de interesul propriu: Financiar: direct (dependenta de onorarii, onorarii restante, teama de a pierde clientul) si indirect; Amenintari legate de autocontrol( implicarea auditorului in alte lucrari in cadrul aceleiasi firme);
19

Familarism sau incredere prea mare in client ( testarea insuficienta a informatiei furnizate de client); Cunoasterea de multa vreme a clientului; Personalitatea si calitatea clientului; Intimidarea de catre un client prea dominant, ceea ce impune sa actioneze in maniera subiectiva.

Riscul legat de interesul propriu-explicatii Interes financiar direct sau indirect, dependenta de onorarii, dorinta de a incasa onorariile restante, teama de a pierde clientul etc.

A14. Slabirea autocontrolului-amenintare la adresa independentei.

Implicarea expertului contabil sau a firmei sale in tinerea contabilitatii, in decizia manageriale la client etc.

A15. Renuntarea la convingeri-amenintare la adresa independentei.

Independenta poate fi amenintata daca expertul contabil devine pledant in favoarea sau impotriva clientului sau.

A16. Manifestari la familiarism- amenintare la adresa independentei

Riscul ca expertul contabil sa fie influentat de personalitatea si caliatatile clientului, sa fie prea atent la interesele clientului, afectarea atentiei expertului de cunoasterea de mult timp a problemelor clientului, ceea ce poate conduce la o incredere excesiva in client si la testarea insuficienta a informatiilor prezentate de acesta.

20

A17. Actiuni de intimidare- amenintare la adresa independentei

Posibilitatea ca expertul sa fie intimidat de o amnintare sau de un client dominant si sa se teama de consecintele ce decurg din actionarea de o maniera obiectiva.

A18. Prezentarea metodelor de calcul al activului net corijat

Metodele de calcul sunt urmatoarele: - Metodat substractiva - Metoda aditiva Metoda subtractive: ANC= Total active Total Datorii Metoda aditiva: ANC = Total capitaluri proprii +/- diferente din reevaluare

A19. Care sunt metodele de evaluare a intreprinderii bazate pe performante

Pentru a evalua prin rentabilitate o intreprindere sunt necesare trei elemente de calcul care, direct sau indirect,sub o forma sau alta de exprimare, intra in logica lucrarilor :- indicatorul de performanta financiara care poate fi profitul net, dividendul sau fluxul de trezorerie degajat deintrepindere; acesti indicatori se determina de catre experti, pornind de la cei raportati prin situatiile financiareale firmei, care sunt retratati conform metodologiei ce calcul a capacitatii beneficiare.- rata de capitalizare sau de actualizare determinata de experti, eset formata de regula dintr-o rata de bazaneutra, la care se adauga prima de risc.Rata neutra corespunde unor plasamente fara riscuri si cel mai adeseamarimea ei se stabileste la nivelul dobanzii practicate la obligatiunile de stat. Prima de risc este cu atat mai mare cu cat exploatarea prezinta riscuri ; riscurile interne se stabilesc in cadrul diagnosticului, iar cele externe prindocumentarea si investigatiile exterioare facute de experti, inclusiv in legatura cu rentabilitatea ramurii din care face parte firma;- perioada de referinta exprimata in numar de ani (n). La stabilirea perioadei de referinta se are in vedere caaceasta sa corespunde perioadei de prognoza a intreprinderii, adica perioada la sfarsitul careia proprietarul ar trebui sa-si schimbe atitudinea fata de afacerea sa.
21

Schimbarea de atitutine consta in provocarea unor astfel demodificari in viata intreprinderii care sa-I permita sa-si reia ciclul vietii; astfel de modificari constau in initiereaunor cai de restructurare, cum ar fi : formarea de noi societati comerciale, fuziunea, divizare, asocierea cu partiale intreprinderii, injectii de capital pentru inlocuirea tehnologiilor , modernizarea echipamentelor, reinoirea produselor. Deci, perioada de referinta se exprima de regula in ani si corespunde limitei de prognoza stabilita deexperti pe baza constatarilor din diagnosticele sectoriale. Din punct de vedere al cumparatorului, aceasta perioada coincide cu termenul de recuperare a investitiei pe care acesta este pe cale sa o faca. Dintre numeroasele metode de evaluare bazate pe performantele intreprinderii enumeram in continuar epe cele mai des folosite; reamintim ca numai diagnosticul de evaluare este cel care-l orienteaza pe expertul evaluator spre metodele ce trebuiesc folosite in mod concret. Metoda capitalizarii veniturilor (Valoarea de rentabilitate); Valoarea de rentabilitate se determina prinaplicarea la capacitatea beneficiara a intreprinderii (CB) exprimata prin profitul net, a unui multiplicator capitalistic "y"

Metoda - Valoarea de randament propriu-zisa Potrivit acestei metode care se bazeaza pe randamentulinvestitiei facute de cumparator, exprimata prin dividendele pe care intreprinderea i le varsa, valoareainterprinderii este direct proportionala cu capacitatea beneficiara a sa exprimata prin dividende si inversproportionala cu randamentul actiunilor pe piata.

Metoda fluxurilor de disponibilitati actualizate (DCF) Cash Flow reprezinta fluxul de trezoreriedisponibila pe care il degaja un activ sau o societate. Exista mai multe interpretari care se dau continutului CashFlow-ului si deci si modului de calcul al acestui indicator financiar ; in toate cazurile insa in determinarea marimii acestuia se porneste de la capacitatea beneficiara exprimata prin profitul net, la care sa adauga toate celelalte fluxuri create de agentul economic ( amortismente, provizioane cu caracter de rezerva si se scadnevoile de finantare a activitatii curente - variatia NFR (investitiile pentru mentinerea capitalului actual alagentului economic si variatia fondului de rulment normativ). Exista mai multe metode de evaluare pe bazafluxurilor de disponibilitati. Metode cea mai utilizata poarta denumirea de "Discounted Cash Flow".

A20. Prezentati diferenta dintre pret si valoare in misiunea de evaluare a unei intreprinderi

22

Preul este suma de bani ce se poate obine din vnzarea unui bun de bunvoie, intre pari aflate in cunotina de cauza, in cadrul unei tranzacii in care preul este determinat obiectiv. Stabilirea preului presupune negocierea, evaluatorul nu-si propune sa determine preului ci gama de valori, respective zona in care ar putea ncepe negocierea si care ar putea probabil sa se situeze preul.

Valoarea unui bun se fondeaz pe noiune de schimb, se poate considera astfel ca valoarea comerciala constituie punctul de echilibru in care vnztorul accepta sa vanda si comparatorul sa cumpere. Valoarea depinde de unele criterii sau factori care influeneaz dorina de a cumpra sau vinde; aceste criterii pot fi subiective, de natura psihologica sau economica si obiective, prin aplicarea unor metode de evaluare care abordeaz att separate cat si mpreuna , latura patrimoniala si profitabilitatea bunului, activului sau ntreprinderii in ansamblul sau.

A21.Prezentati etapele lichidarii unei societati comerciale Etapele lichidrii societilor comerciale din punct de vedere contabil

Se ntocmesc situaiile patrimoniului la data nceperii lichidrii Se stabilesc valorile de lichidare de ctre un expert, de exemplu pentru terenuri, construcii, titluri de participare, mrfuri, clieni, se acord sconturi sau alte reduceri pentru plile nainte de termen, se stabilesc cheltuielile cu efectuarea lichidrii, onorariul lichidatorului, se iau n calcul i penalitile pentru anularea contractelor etc. Eliminarea activelor considerate non valori (cheltuieli de constituire i cheltuieli de dezvoltare-cercetare). % = 201 2801 6583 201 Cheltuieli de constituire 2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire 6583 Cheltuieli privind activele cedate i alte operaii de capital 203 Cheltuielilor de dezvoltare 2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare
23

% = 203 2803 6583

Cheltuieli nregistrate n avans

6588 = 471 471 Cheltuieli nregistrate n avans 6588 Alte cheltuieli de exploatare Vnzarea terenurilor cu ncasarea prin banc + TVA % = 7583 4427 5121 Conturi la bnci n lei 7583 Venituri din vnzarea activelor i alte operaii de capital 4427 TVA colectat
Scderea terenurilor din gestiune

5121

6583 = 2111 6583 Cheltuieli privind activele cedate i alte operaii de capital 2111 Terenuri

Vnzarea constructiilor + TVA si ncasarea prin banc 461 = % 7583 4427 5121 461 Debitori diveri 7583 Venituri din vnzarea activelor i alte operaii de capital 5121 Conturi la bnci n lei 4427 TVA colectat Scoaterea din gestiune a construciilor % = 212
24

= 461

2812 6583 212 Construcii 2812 Amortizarea construciilor 6583 Cheltuieli privind activele cedate i alte operaii de capital

Vnzarea titlurilor de participare 461 = 7641 461

5121 = 461 Debitori diveri

7641 Venituri din imobilizri financiare cedate 5121 Conturi la bnci n lei Scderea din activ a titlurilor de participare 6641 = 262

6641 Cheltuieli privind imobilizrile financiare cedate 262 Titluri de participare deinute la societi din afara grupului Vnzarea mrfurilor + TVA 4111 = % 707 4427 5121 4111 Clieni 707 Vnzri de mrfuri 5121 Conturi la bnci n lei Descrcarea din gestiune a mrfurilor 607 607 Cheltuieli cu mrfurile
25

4111

371

371 Mrfuri ncasarea anticipat a creanelor clieni cu acordarea unui scont % = 4111 5121 667 4111 Clieni 5121 Conturi la bnci n lei 667 Cheltuieli privind sconturile acordate Transferarea la venit a subveniilor pentru investiii 131 = 7584 131 Subvenii pentru investiii 7584 Venituri din subvenii pentru investiii Anularea ajustarilor pentru deprecierea activelor - pentru mrfuri - pentru creane-clienti % = 781 397 491 781 Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare 397 Ajustari pentru deprecierea mrfurilor 491 Ajustari pentru deprecierea creanelor-clieni Transferarea la venituri a provizioanelor rmase far obiect 1511 = 7812

1511 Provizioane pentru litigii 7812 Venituri din provizioane Achitarea prin banc a datoriilor % 401
26

5121

462 1621 404 519 5121 Conturi la bnci n lei 401 Furnizori 462 Creditori diveri 1621 Credite bancare pe termen lung 404 Furnizori de imobilizri 519 Credite bancare pe termen scurt Se nregistreaz cheltuieli cu operaiile de lichidare 628 628 = = 5121 462

628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri 462 Creditori diveri 5121 Conturi la bnci n lei Se achit cu O.P. onorariul lichidatorului i penalitile pentru anularea contractelor 462 = 5121 462 Creditori diveri 5121 Conturi la bnci n lei Se nchide contul de venituri % 7853 7584 7641 707 7583
27

121

781 7812 121 Profit sau pierdere 7583 Venituri din vnzarea activelor i alte operaii de capital 7641 Venituri din imobilizri financiare cedate 707 Mrfuri 7584 Venituri din subvenii pentru investiii 781 Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare 7812 Venituri din provizioane Se nchide contul de cheltuieli 121 = % 6583 6641 607 667 628 6583 Cheltuieli privind activele cedate 6641 Cheltuieli privind imobilizrile financiare cedate 607 Cheltuieli cu mrfuri 667 Cheltuieli privind stocurile acordate 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri Se calculeaz impozit pe profit asupra rezultatului de lichidare Pb = VT - CT Impozit profit 16% PN = Pb Impozitul pe profit 691 = 441 121 = 691
28

691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 441 Impozitul pe profit/venit 121 Profit sau pierdere Se nregistreaz TVA de plat 4427 = 4423 4427 TVA colectat 4423 TVA de plat Vrsarea la buget a obligaiilor % 4423 441 5121 Conturi la bnci n lei 441 Impozit pe profit/venit 4423 TVA de plat Se ntocmete n cele din urm bilanul final de lichidare Se realizeaz operaiile de partaj Partajul const n mprirea capitalului propriu (AN), rezultat din lichidare, ntre acionarii sau asociaii societii comerciale. Efectuarea partajului capitalului propriu al societii comerciale, rezultat din lichidare se face n funcie de: - prevederile statutului i/sau ale contractului de societate; - Hotrrea AGA sau asociailor, consemnat n registrul edinelor AGA; - Cota de participare la capitalul social. Partajul capitalului 1012 Capital social subscris varsat = % 456 Decontari cu asociatii privind capitalul/analitic
29

5121

distinct actionar A 456 Decontari cu asociatii privind capitalul/analitic

distinct actionar Partajul rezervelor: 1061 = % 456 /analitic distinct acionar A 456/analitic distinct acionar B Se nregistreaz dividendele cuvenite acionarilor in cazul lichidrii % = 456 1061 1068 117 121 456 Decontri cu acionarii/asociaii privind capitalul 1061 Rezerve legale 1068 Alte rezerve 117 Rezultat reportat 121 Profit sau pierdere Se nregistreaz impozit pe dividende % = 446

Rezerve legale

456/analitic distinct actionarul A 456/analitic distinct actionarul B 446 Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate Plata impozitului pe dividende:
30

446 = 5121 446 Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate 5121 Conturi la bnci n lei Achitarea sumelor datorate acionarilor % = 5121

456/analitic distinct pentru actionarul A 456/analitic distinct pentru actionarul B 456 Decontri cu acionarii/asociaii privind capitalul 5121 Conturi la bnci n lei n final toate conturile se soldeaz.

A22. Ce reprezinta etapa masei credale

In aceasta etapa, se depune o cerere, si distribuirea banilor va fi in urmatoarea ordine: salariatii ocupa primul loc, pentru ei nu este nevoie de cererea, deoarece ei sunt automat pe lista de la masa credala, apoi se achita creantele fata de bugetul de stat, creantele datorate unor terti pentru asigurarea mijloacelor de existenta, sume stabilite de judecatorul sindic privind intretinerea debitorului si a familiei sale cand el este persoana fizica.

A23.Ce reprezinta etapa falimentului

Aplicarea acestei proceduri are loc in momentul in care , in mod cert, redresarea unei societaticomerciale nu mai este posibila, singura solutie deachitarea datoriilor sale comerciale fiindlichidarea in intregime a activului. Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvariiacesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ.

Procedura falimentuluiparcurge urmatoarele etape: a) Luarea primelor masuri: ridicarea drepturilor debitorului de a-si administra averea;
31

sigilarea bunurilor care fac parte din averea debitorului; inventarierea acestor bunuri; luarea masurilor de conservare a bunurilor; vanzarea unor bunuri; blocarea depozitelor bancare; inscrieri sau inregistrari in registrele depublicitate imobiliara.

b) Stabilirea masei pasive: -

intocmirea listei creditorilor, a listei bunurilor debitorului si a contului deprofit si pierderi pe anul anterior depunerii cererii; verificarea creantelor si intocmirea tabelelor de creante; intocmirea de catrelichidator a tabelului preliminar al tuturor obligatiilor debitorului; solutionarea de catre judecatorul-sindic a contestatiilor;- intocmirea si afisarea tabelului definitiv al obligatiilor debitorului.

c) Efectuarea lichidarii: -

vanzarea bunurilor debitorului lalicitatiesau direct, cat mai avantajos si catmai repede, la timpul potrivit si la pretul maxim; evaluarea bunurilor prin expert; publicitatea vanzarilor; incasarea veniturilor rezultate din administrarea bunurilor debitorului; depunerea sumelor obtinute din vanzari; plata taxelor, a timbrelor si a tuturor cheltuielilor aferente vanzarii bunurilor,inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea acestor bunuri, precum si plata retributiilor persoanelor angajate in conditiile art.22din lege;- plata creditorilor care au garantii reale.

d) Distribuirea sumelor presupune:


-

intocmirea de catrelichidator a raportului si a planului de distribuire sinotificarea acestora catre creditori; solutionarea de catre judecatorul-sindic a obiectiilor la raport si la plan; acoperirea cheltuielilor aferente procedurii delichidaresi plata creantelor inordinea stabilita de lege consemnarea unor sume pentru plata ulterioara a unor creante; rezolvarea contestatiilor cu privire la creante; intocmirea raportului final si a bilantului de catre lichidator, solutionareaobiectiilor la acestea si aprobarea lor de catre judecatorul-sindic; distribuirea finala a fondurilor debitorului.

e) Inchiderea lichidarii, la cererea lichidatorului, printr-o hotarare.


32

A24. Ce reprezinta solvabilitatea

Solvabilitatea este capacitatea firmei de a plti la scaden datoriile fa de creditorii si. Un agent economic este solvabil cnd suma activelor sale investite n mijloace fixe, active circulante, creane certe, resurse bneti este mai mare sau cel puin egal cu totalul pasivului reprezentnd obligaii fa de parteneri, salariai, bugetul statului, banc. Un agent economic poate fi solvabil chiar dac la un moment dat nu are capacitate de plat. Lipsa capacitii de plat i a lichiditilor financiare pot fi temporare dac se bazeaza pe o solvabilitate cert a agentului economic. Pentru agentul economic solvabilitatea se asigur numai prin desfurarea unei activii eficiente din care se obine profit. Daca activitatea nu este profitabil pierderile din patrimoniu duc la starea de insolvabilitate. Solvabilitatea patrimonial este un indicator care se determin prin raportarea capitalului social la totatul elementelor patrimoniale, inclusiv capitalul social.

A25. Ce reprezinta lichiditatea

Lichiditatea financiar este capacitatea pe care o are unitatea economic de a-i ndeplini la termen cu resursele sale bneti de care dispune, obligaiile de plat. Ea reflect raportul supraunitar dintre mijloacele de plat i datoriile exigibile. Lichiditatea financiar se msoara cu ajutorul coeficientului de lichiditate imediat, care se calculeaza astfel:

Disponibiliti bneti proprii i mprumutate Ci = X 100 Plile exigibile

A26. Ce este profesia contabila

Profesia contabila este in mod curent definita ca totalitatea activitatiilor (serviciilor) care presupun cunostiinte in domeniul contabilitatii, a specialistilor care le efectueaza ( le presteaza), precum si organismele lor profesionale.

A27. Care sunt principalele activitati componente ale profesiei contabile

33

In toate statele membre UE, in pofida diferentelor istorice, economice, juridice si cultural, poate fi regasit un cumul de de activitati care sunt legate mai mult sau mai putin de procesul de elaborare si validare a informatiilor financiare, contabile sau fiscale. Lista principalelor activitati/servicii care compun profesia contabila este urmatoarea:

Tinerea contabilitatii Elaborarea, examinarea si prezentarea situatiior financiare Audit-statutar Alte lucrari de audit fnanciar contabil Management financiar-contabil Servicii fiscale Servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor Evaluari de intreprinderi si titluri Alte servici contabile si paracontabile. Sfera de activitate a profesionistului contabil acopera auditul statutar, auditul in sectorul public, contabilitatea, auditul fuziunilor si achizitiilor, auditul elementelor nemonetare, lichidari, insolvabilitate, expertiza contabila, consultant, consiliere si reprezentanta fiscala, consiliere in investitii etc. Numai motive intemeiate de competenta, integritate, independenta si obiectivitate pot limita aria de practica profesionala a profesionistilor contabili. Activitatile componente ale profesiei contabile se pot organiza si exercita prin compartimente proprii sau prin externalizare.

A28. Cum se clasifica profesionistii contabili

Profesionisti contabili se impart in functie de statutul juridic: - dependenti, cu statut de angajati; - independenti sau liber-profesionisti contabili, furnizori ai serviciilor component ale profesiei contabile.

34

Din punct de vedere al modului de organizare a activitatii liber-profesionistilor contabili, acestia pot sa-si desfasoare activitatea: individual; in forme de asociere potrivit legislatiei fiecarei-jurisdictii.

O parte din profesionistii contabili isi desfasoara activitatea in calitate de angajati sau ca furnizori de servicii- in domeniul auditului intern si controlului intren, activitati importante penru o buna guvernare a intreprinderilor.

A29. Atributiile Adunarii Generale a Filialelor CECCAR

a. Ia cunostinta, dezbate si aproba, prin vot deschis, raportul Consiliului filialei pentru exercitiul financiar expirat si raportul cenzorilor asupra gestiunii financiare a Consiliului filialei. b. Aproba, prin vot deschis, b.v.c. al filialei pentru exercitiul financiar viitor si executia b.v.c. pentru exercitiul financiar expirat. c. Ia cunostinta de raportul Consiliului filialei privind rezultatele analizei activitatii profesionale a expertilor individuali si a societatilor comerciale controlate, in vederea asigurarii bunei exercitari a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat pe teritoriul filialei. Aproba lista expertilor contabili individuali si a societatilor ce vor fi analizate in anul urmator. d. Noul R.O.F.: alege si revoca presedintele si doi membri ai Comisiei de disciplina a filialei. e. Alege si revoca pe membrii C.F.C., presedintele si membrii comisiei de cenzori. f. Propune , dintre membri sai, candidati pentru C.S. A30. Atributiile Conferintei Nationale a CECCAR

a. stabileste directiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat; b. aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, modificarile si completarile acestuia, avizate de Ministerul Finantelor si de Ministerul Justitiei, precum si Codul privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati; c. aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati; d. aproba sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si a filialelor acestuia, precum si pentru aparatul propriu al acestora; e. alege si revoca membrii Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si ai comisiei de cenzori a acestuia; f. examineaza activitatea desfasurata de Consiliul superior si de consiliile filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si dispune masurile necesare; g. hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului superior si ai consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati in conformitate cu prevederile art. 16 , la propunerea comisiei superioare de disciplina. Contestarea sanctiunilor hotarate de
35

Conferinta nationala poate fi facuta la Sectia contencios administrativ a Curtii de Apel, in termen de 30 de zile de la data instiintari oficiale. Hotararile Curtii de Apel sunt definitive. h. aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului superior si consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati; i. alege si revoca presedintele si doi membri ai comisiei superioare de disciplina indeplineste orice alte atributii prevazute de prezenta ordonata.

36