Sunteți pe pagina 1din 17

CURS 1

Limbajul HTML

No iuni introductive
Word Wide Web
 este un serviciu de acces la informa ia stocat pe un calculator aflat

oriunde n lume. WWW n traducere ad-litteram nseamn pnz de p ianj n ntins n ntreaga lume.

Hypertext
 Material sub forma de text i imagine, interconectat ntr-o manier

complex , nesecven ial de asocia ii, n care utilizatorul poate naviga, c uta informa ii referitoare la un obiect. Browser Aplica ie care permite unui utilizator s vizualizeze documente HTML de pe Web, s navigheze urm rind leg turile dintre ele i s transfere fi iere. Aceste aplica ii afi eaz att textul ct i grafica din aceste documente, redau fi ierele audio i video nglobate n documente. Cele mai populare browsere sunt: Microsoft Internet Explore, Netscape Navigator, HotJava, Opera

HTML
 HTML(HyperText Markup Language) este limbajul n

care sunt scrise paginile Web. Termenii "document HTML" i "pagina Web" sunt sinonime. Paginile Web sunt fi iere cu extensia .html sau .htm. Aceste fi iere se numesc fi iere surs . Aceste fi iere pot con ine:
   

text imagini sunete filme programe leg turi(link-uri) c tra alte pagini Web

HTML
 HTML nu este un limbaj de programare. HTML nu utilizeaz instruc iuni

( ca Pascal-ul sau C-ul) ori comenzi (ca Fox-ul), ci etichete, acestea fiind numite si balize, elemente sau tag-uri. Sintaxa oricarei etichete este:


<eticheta atribut1="val" atribut2="val">Text</eticheta>

 ntr-un fi ier html, se pot include: programe n JavaScript scripturi CSS tag-uri care s seteze parametrii unui applet (program scris n Java i care rezid pe retea) Un fi ier HTML se poate realiza: manual, scriind etichet dup etichet n Notepad cu ajutorul editoarelor HTML precum Homesite, Adobe Golive, Microsoft Frontpage, Macromedia Dreamweaver (aplica ia cea mai apreciata de profesionisti), CoffeeCup HTML Editor, Netscape Composer.

HTML
Site Web


O mul ime organizat de pagini Web, de obicei cu aceea i tematic , formeaz un site Web.

Crearea unei pagini Web


Cum realiz m o pagin Web ?
  

Crea i un director site-ului pe care inten iona i s -l realiza i. Clic pe butonul Start Programs Accessories Notepad pentru a lansa n execu ie editorul de text Notepad. Introduce i textul i etichetele. Salva i fi ierul cu extensia .html sau .htm n directorul dedicat. Pentru a vedea rezultatul NU este nevoie s fi i conecta i la Internet. Deschide i fi ierul salvat cu extensia .html n Microsoft Internet Explorer. Pentru a aduce modific ri fi ierului, executa i click-dreapta pe suprafa a acestuia i din meniul contextual alege i View Source i veti ob ine codulsurs . Dupa modificarea fi ierului, salva i-l; sau Porni i browserul Microsoft Internet Explorer; Alege i din meniul browserului File Open; Clic pe butonul Browse; Deschide i directorul n care a i salvat fi ierul i selecta i-l; Ap sa i butonul Open i apoi pe butonul OK.

Structura unui document HTML


 Orice document HTML ncepe cu eticheta <html> i se termin  

cu eticheta </html>. n cadrul blocului <html></html> sunt incluse dou subblocuri <head></head> (antetul) i <body></body> (corpul). Instruc iunile HTML sunt ntotdeauna ncadrate ntre parantezele unghiulare < i >. ntre paranteze nu trebuie s avem spa ii dect dac separ numele instruc iunii de atributele ei sau atributele ntre ele. Tag-urile HTML nu sunt case-senzitive, deci nu conteaz dac le scrie i cu litere mici sau cu litere mari.

Exemplul 1
<html> <head> </head> <body> Acesta este primul meu document HTML </body> </html>

Titlul unei pagini Web


 Pentru ca pagina Web s aib un titlu se utilizeaz

blocul <title></title>. Acest bloc se introduce n cadrul blocului <head></head>. Con inutul blocului <title>...</title> va ap rea n bara de titlu a ferestrei browser-ului. Dac acest bloc lipse te ntr-o pagin HTML, atunci n bara de titlu a ferstrei browser-ului va ap rea numele fi ierului.

Exemplul 2
<html> <head><title>Exemplul 2</title> </head> <body>Exemplul 2 apare scris n bara de titlu a ferestrei browser-ului. </body></html>

Eticheta <br>
<html> <head> <title>Exemplul 3</title> </head> <body> Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III </body> </html>

Tercerea pe o linie nou se realizeaz folosind eticheta <br>


<html> <head> <title>Exemplul 4</title> </head> <body> Trimestrul I<br> Trimestrul II<br> Trimestrul III </body> </html>

Observa ie
 Exist dou tipuri de etichete:
 

- de tip bloc (de exemplu <title>...</title>) - singulare (de exemplu <br>)

Linia orizontal
 Inserarea unei linii orizontale ntr-o pagin

Web se realizeaz cu ajutorul etichetei <hr>.

Exemplul 5
<html> <head> <title>Exemplul 5</title> </head> <body> <hr> </body> </html>

Atributele etichetei <hr>


 noshade elimin umbra liniei; size permite alegerea grosimii liniei (n pixeli).

Valoarea prestabilit este 2; width pemite stabilirea lungimei liniei, n pixeli sau n procente din l imea paginii; align permite alinierea liniei n pagin . Valorile posibile a atributului align sunt: left, center i right; color permite stabilirea culorii liniei.

Exemplul 6
<html> <head> <title>Exemplul 6</title> </head> <body> Linia urm toare este f r umdr : <hr noshade> Linia urm toare este cu umbr , de grosime 9 pixeli, de lungime 50%,de culoare ro ie si aliniat n centru: <hr size=9 width=50% color=red align=center> </body> </html>

>