Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE PARTENERIAT

SCOALA CU CLASELE I VIII, COLELIA Director, GHITA SILVIA .........................................

SCOALA CU CLASELE I VIII, COCORA Director, Negru Angelica .........................................

ECHIPA DE PROIECT: Ristea Ana Balasoiu Ecaterina Neagoe Elena Georgiana

DENUMIRE: ,,Sa fie pace pe pamant! ARGUMENT: Prin activitatile propuse se urmareste: sensibilitatea elevilor fata de valorile culturale si spirituale romanesti; cunoasterea si identificarea drepturilor omului si a responsabilitatilor asumate fiecarui drept; interes pentru rzolvarea problemelor publice si disponibilitati pentru participarea la viata societatii; manifestarea grijii fata de sine si fata de ceilalti; SCOP: - Captarea elevilor in diverse activitati de cunoastere si cinstire a eroilor acestui popor; - Dezvoltarea gandirii critice, capabila sa sustina participarea activa la viata societatii; OBIECTIVE GENERALE: - cunoasterea valorilor fundamentale ale democratiei, a practicilor democratice si a drepturilor omului; - manifestarea interesului fata de problemele grupului de apartenenta si fata de problemele comunitatii; - participarea la negocierea dreptuilor si a responsabilitatilor in grupurile de apartenenta; OBIECIVE SPECIFICE: - dezvoltarea capacitatilor de a dialoga si de a in conditiile acceptarii pluralismului si valorizarii pozitive a diferentelor; - respectarea demnitatii si a egalitatii, proeticarea tolerantei, participarea la viata sociala; - manifestarea unui comportament activ si responsabil adecvat unei lumi in schimbare; REZULTATE SCONTATE: - peste 80% dintre elevi trebuie sa cunoasca drepturile si responsabilitatile cetatenilor; - organizarea unei expozitii cu produsele proiectului;

cresterea prestigiului unitatilor de invatamant;

MODALITATI DE EVALUARE: - desene - pliante - fotografii - concursuri - spectacole - expozitie de cu lucrarile realizate de elevi - prezentare Power Point MEDIATIZAREA: - prezentarea proiectului la nivelul consiliilor metodice; - la activitati vor fi prezenti: parintii copiilor, autoritatile locale, cetatenii comunei; - rezultatele proiectului vor fi aduse la cunostinta institutiilor implicate in proiect; ECHIPA DE PROIECT: Prof. Ristea Ana Prof. Balasoiu Ecaterina Ed. Neagoe Elena Georgiana COLABORATORI: Neagu Marinela Cotoceanu Vevilia Sandu Zamfira Teava Olimpia PARTENERI: - Scoala Cocora - Scoala Colelia GRUP TINTA: Elevii ciclului primar si gimnazial

Cadrele didactice Autoritatile locale LOCUL DESFASURARII: - Soala Cocora - Scoala Colelia - Monumentul eroilor PERIOADA: 20 noiembrie 24ianuarie RESURSE UMANE: - cadrele didactice - autoritatile locale - elevi - parinti RESURSE MATERIALE: - creioane - acuarele - afise - pliante - fotografii - desene - panouri - video-proiector - C.D. - chestionare - ,,Conventia cu privire la drepturile copilului RESURSE FINANCIARE: - Fonduri proprii

Nr. crt 1.

ACTIUNI
Ziua Conventiei pentru drepturile copilului

ACTIVITATI
1. Prezentarea Conventiei cu privire la drepturile copilului; 2. Dezvoltarea unor situatii de caz despre drepturile si responsabilitatile elevilor. 1. 2. Referat cu tema:,, Unire-n cuget si-n simtire, prezentare Power-Point, prezentat de prof. de istorie; Moment artistic prezentat de elevi;

LOC DE DESFASURARE
Scoala

RESPONSABILI

PERIOADA

Ristea Ana Teava Olimpia

20. noiembrie

2.

Ziua Romaniei

Scoala

Balasoiu Ecaterina Sandu Zamfira

1. decembrie

3. 4.

Ziua mondiala a pacii

,,Luptam pentru pace prin arta colaje, desene, creatii literare ale copiilor 1. Actiuni la Monumentul Eroilor: Momente artistice; 2. Realizare de portofolii premierea lor;

Scoala

Neagoe Elena Cotroceanu Vevilia

ianuarie

Unirea principatelor romane

Monumentul Eroilor

Balasoiu Ecaterina

24. ianuarie