Sunteți pe pagina 1din 3

Contract nou 1.

PARTILE

CONTRACT PENTRU FURNIZAREA DE SERVICII ROMTELECOM NR. SO_7656691 X Act aditional din data de 16-NOV-11 FORMULAR

S.C. ROMTELECOM S.A. ("RT"), cu sediul in Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 3-5, cladirea City Gate, Etajele 7-18 din Turnul de Nord, sector 1, cod postal 013702, , nr. de ordine in Registrul Comertului J40/8926/1997, CUI/CIF RO427320, capital social subscris si varsat 318.464.490 RON, operator de date cu caracter personal nr. 292, prin reprezentant:_______________________________________________________________(Se completeaza cu nume, prenume salariat sau nume si cod agent) CLIENT: Denumire CLAUFUNGHI MARIO, cu sediul social in Hirieti STR Principal nr. 24, bl. ____, sc. __, ap. __, cod postal 215302, sector/judet GJ, telefon 0253466656, fax ___________, RC J __/ _______ / ______, CUI/CIF RO15201339, cont J2013460043481, deschis la _____________________________, reprezentata prin dl./dna ________________________________ in calitate de ___________________/prin mandatar persoana juridica: Denumire______________________________, RC J __/ _______ / ______, CUI/CIF __________ Cod Client: J2013460043481 Adresa de facturare: str. STR Principal; nr. 24; bl. _____; sc. ___; ap. ___; localitatea Hirieti; sector/judet __/GJ Persoana de contact Dl./Dna. PARASCHIVESCU CLAUDIA, telefon: 0253466656, fax: ___________, e-mail: ___________ Se completeaza cu nume, prenume, nr. BI/CI/pasaport si data eliberarii 2. SERVICIILE (Tarifele de mai jos sunt in Euro) Serviciul TV Dolce Pachete Principale Dolce Variat Dolce Extra Dolce Maxim MAXPAK Dolce HD Hungarian Pachete Suplimentare* 5,90 fara TVA 7,90 fara TVA 10,90 fara TVA 4,90 fara TVA 3,90 fara TVA 1,00 fara TVA Abonament lunar - Tarife de lista Oferta promotionala

*Pachetele Suplimentare pot fi achizitionate in cazul in care Clientul se aboneaza prin prezentul la unul dintre Pachetele Principale. Pachetul Hungarian se poate achizitiona numai cu Pachetul Principal Dolce Variat sau cu Pachetul Principal Dolce Extra. 3. DURATA Perioada minima* In cazul in care Contractul privind furnizarea Serviciului inceteaza inainte de expirarea Perioadei minime, din culpa sau la initiativa Clienului, Clientul datoreaza despagubiri pentru incetare prematura conform tabelului de mai jos Mai mult de 18 luni ramase pana la expirarea Perioadei minime 60 Intre 13 si 18 luni ramase pana la expirarea Perioadei minime 45 Intre 7 si 12 luni ramase pana la expirarea Perioadei minime 30 Mai putin de 6 luni ramase pana la expirarea Perioadei minime 15

24 luni

*Perioada minima se calculeaza de la data activarii Serviciului achizitionat de Client prin prezentul Contract. 4. LOCATIA Adresa: Localitate Hirieti Judet/sector GJ Str./Blvd STR Principal Nr. 24 Bloc ____ Scara ___ Etaj ___ Ap. ___, Cod postal 215302.

5. ECHIPAMENTE TERMINALE NECESARE RECEPTIEI, SOLUTII TEHNICE SI LUCRARI (Tarifele de mai jos sunt in Euro) Solutia de instalare: 5.1. Echipament: Echipamentul Serie Echipament Pret echipament digital Pret de lista Primul Kit de Instalare* 45 fara TVA Pret/Oferta promotionala in custodie Pret echipament digital HD Pret de lista Pret/Oferta promotionala In custodie Pret echipament digital HD PVR Pret de lista Pret/Oferta promotionala In custodie Modalitate plata Echipament (STB) asigurat de Client Individuala Colectiva

45 fara TVA

45 fara TVA

STB

Primul

Primul STB: Primul Smart Card (in custodie):

39,52 fara TVA

87,90 fara TVA

63,70 fara TVA

152,42 fara TVA

120,16 fara TVA

integrala

Al doilea Al doilea STB: STB Al doilea Smart Card (in custodie): Al treilea STB Al treilea STB: Al treilea Smart Card (in custodie): Al patrulea STB: Al patrulea Smart Card (in custodie):

39,52 fara TVA

87,90 fara TVA

63,70 fara TVA

152,42 fara TVA

120,16 fara TVA

integrala

39,52 fara TVA

87,90 fara TVA

63,70 fara TVA

152,42 fara TVA

120,16 fara TVA

integrala

Al patrulea STB

39,52 fara TVA

87,90 fara TVA

63,70 fara TVA

152,42 fara

120,16 fara TVA

integrala

Splitter (daca este necesar la instalare)

2 fara TVA

integrala

*Se va instala de RT si include echipamentele aferente instalarii (antena de satelit si LNB in cazul solutiei de instalare individuala), materialele si accesoriile necesare instalarii primului STB. 5.2 Lucrari Lucrari activare (Tarifele de mai jos sunt in Euro fara TVA) RT tarifeaza instalarea Serviciului cu 20 Euro, fara TVA, iar activarea Serviciului cu 40 Euro, fara TVA ca oferta promotionala tarifele pentru instalare si activare fiind reduse cu 100%. 6. Garantia ( Euro) 6.1 RT poate solicita Clientului depunerea unei garantii in situatiile mentionate la art. 2 din Conditiile Generale pentru Furnizarea Serviciilor RT precum si in situatia in care RT, urmare a unei analize interne, identifica un risc financiar al Clientului. In cadrul acestei analize se tine cont de criterii precum: istoric de plati, tipul si numarul abonamentelor/serviciilor/echipamentelor solicitate, consumul facturat si nefacturat, inregistrarile existente in bazele de date cu debitori care au inregistrat intarzieri la efectuarea oricaror plati de orice natura. 6.2 Prin exceptie de la art. 2 din Conditiile Generale pentru Furnizarea Serviciilor RT, garantia este returnata Clientului, la cererea sa, dupa un interval de minim 6 luni de la depunere, cu conditia ca, la data solicitarii, Clientul sa fi platit integral si pana la termenul scadent facturile emise de RT in ultimele 5 luni anterioare datei cererii. 7. INFORMATII DESPRE SERVICII (disponibile permanent pe site-ul www.romtelecom.ro, in contul personal al Clientului din sectiunea MyAccount) Numar de telefon _________;

8. ACTIVAREA SERVICIULUI In termen de 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii comenzii pentru furnizarea Serviciilor. 9. PREVEDERI SPECIFICE a)Dolce este un serviciu de televiziune in sistem DTH, ce consta in retransmisia de programe de televiziune si radio prin satelit, incluse in pachete diverse, precum si in furnizarea de servicii cu valoare adaugata (?SVA?, servicii suplimentare ce vor fi furnizate in viitor de RT la cererea Clientului - ex. serviciile pay-per-view - care contin programe de televiziune si/sau evenimente neincluse in Pachetul de Baza sau in Pachetele Suplimentare, in schimbul unui tarif pentru fiecare SVA, in plus fata de Abonamentul lunar aferent Serviciului. b) Semnalul va fi codificat si va putea fi receptionat de catre Client utilizand Echipamentele. (1)Primul Kit de Instalare cuprinde antena si LNB (pentru solutia de instalare individuala) si (2)STB (?STB? este receptorul digital impreuna cu telecomanda aferenta care, prin activarea unui Smart Card si conectat la o sursa de curent electric, la televizorul Clientului TV si la antena, face posibila receptia) . (3) Splitterul este un echipament care permite distributia simultana a semnalului TV catre toate STB-urile legate la o antena. c) Lista canalelor TV incluse in Pachetul de Baza si/sau in Pachetele Suplimentare este disponibila pe site-ul RT sau poate fi furnizata in format material Clientului, la cerere. d) Pentru a putea viziona canale TV diferite pe televizoare diferite, este necesara instalarea cate unui STB pentru fiecare televizor. Pentru a putea viziona canale TV de tip HD este necesara instalarea de echipament digital HD e) Solutia tehnica multipla permite Clientului sa beneficieze de pana la patru STB-uri pe acelasi Abonament lunar, f) Dolce poate fi receptionat de Client numai prin utilizarea Echipamentului furnizat de RT. g) Numai Clientul Pachetului de Baza se poate abona la unul sau mai multe Pachete Suplimentare si are dreptul sa solicite si sa receptioneze SVA. h) SVA sunt mentionate pe site-ul RT si in materialele publicitare ale RT. In cazul in care Clientul doreste sa primeasca SVA, le va putea comanda prin ghidul electronic TV, daca aceasta facilitate este disponibila, sau va suna la serviciul relatii cu clientii. Pe baza acestei solicitari si a identificarii Clientului, RT va acorda acces Clientului la respectivele SVA, conform grilei RT. Clientul are acces la SVA urmand procedura autorizata si anuntata de RT. i) RT este unicul proprieta al tuturor Smart Card-urilor (?Smart Cardul? este cardul de acces conditionat furnizat de RT ce permite accesul la Servicii prin decodarea canalelor TV retransmise). Clientul va utiliza orice Smart Card numai impreuna cu STB-ul aferent. Este interzisa transferarea oricarui Smart Card catre terte parti; in caz contrar, toate Smart Card-urile vor fi invalidate. In cazul incetarii Contractului din orice motiv, Clientul va restitui toate Smart Card-urile detinute in custodie in 5 zile de la incetarea Contractului. In cazul in care Clientul pierde/i se fura Smart Card-ul, va informa imediat serviciul relatii cu clientii; numai daca toate conditiile din prezentul articol sunt indeplinite, RT va furniza Clientului un alt Smart Card si va reactiva Serviciile. Clientul nu va fi scutit de plata Abonamentului lunar pe perioada in care Serviciul nu a putut fi transmis din cauza pierderii/furtului. In cazul in care obligatia de a returna Smart Card-ul nu este respectata in conditiile prevazute de acest articol, precum si in situatia in care Clientul a pierdut, a deteriorat sau i-a fost furat Smart Card-ul, Clientul va plati RT despagubiri de 30 Euro fara TVA. j) Clientului ii este interzisa expunerea Serviciilor in spatii publice, cum ar fi: baruri, cluburi, magazine, supermarketuri, receptiile si spatiile comune din cladiri k) Prezentul Formular se completeaza cu prevederile Conditiilor Generale pentru Furnizarea Serviciilor Romtelecom, parte integranta a Contractului. 10. PROTECTIA DATELOR Clientul este de acord ca Informatia sa fie prelucrata de RT in scopurile mentionate la art. 11.1 din Conditiile Generale pentru Furnizarea Serviciilor si sa fie dezvaluite categoriilor de destinatari mentionati la art. 11.1 din Conditiile Generale pentru Furnizarea Serviciilor.

DA

NU

(Va rugam marcati optiunea dvs.)

11. INFORMATII CLIENTI 1930 - ofera informatii si primeste cereri pentru Servicii (apel gratuit in reteaua RT); 021 9255 pentru clientii din Bucuresti si Ilfov sau 02 AB 925 (unde AB este indicativul de judet) - fax vanzari si relatii cu clientii (apel cu tarif normal); 08008 36523 (apel gratuit in reteaua RT) si 0214088065 (numar cu plata) - pentru solutionarea cererilor privind furnizarea Serviciului TV; www.romtelecom.ro - ofera informatii referitoare la tarifele si preturile in vigoare (Lista de tarife); sectiunea "Contact" a site-ului www.romtelecom.ro pentru solicitari de informatii de orice tip: vanzari si asistenta tehnica. Incheiat astazi, _______________, in __________________ (localitatea), in doua exemplare originale, cate un exemplar pentru fiecare parte.

CLIENT

ROMTELECOM