Sunteți pe pagina 1din 2

1. Numi i trei combustibili oxigena i Raspuns: - Alcooli (etanol, metanul) - Uleiuri vegetale (biodisel) - Dimetileter (DME) 2.

De ce se utilizeaza combustibilul E 85 si nu E 100. 3. Cum e bine s fie presiunea Reid pentru un combustibil ? Presiunea de vapori Reid este presiunea dezvoltata de vaporii unui anumit volum de combustibil la temperatura de 37,8OC in aparatul Reid.

Raportul intre volumul de lichid si volumul spatiului de deasupra lichidului trebuie s fie de la inceputul determin rii. Temperatura b ii de ap se mentine constant la valoarea de 37,8C (100 F). Presiunea de vapori Reid a benzinelor scade cu cresterea temperaturii de distilare. 4. Ce este cifra octanic ? Reprezinta procentul in volume de izooctan dintr-un amestec etalon n-heptan-izocon amestec ce are aceeasi sensibilitate la detonatie ca si combustibilul analizat (conditii standard de incercare) EXAMEN 1. Ce este cifra cetanic ? Reprezinta procentul in volume de cetan dintr-un amestec etalon cetan- -metilnaftalen, amestec ce are aceeasi sensibilitate la autoaprindere ca si combustibilul analizat (conditii standard de incercare: ASTM D613)

2. Care sunt parametrii prin care se apreciaz calit ile de pornire la temperaturi sc zute ale motorului diesel ? 3. Din punct de vedere al polu rii ce avantaje i ce dezavantaje au alcoolii la folosirea lor n motoarele cu ardere intern ? 4. Cum se mbun t esc propriet ile fizice i chimice ale uleiurilor vegetale brute, astfel nct acestea s se apropie de cel ale motorinei ? 5. Ce constata i la injectoarele motorului diesel alimentat cu biodiesel fa de cel alimentat cu motorin ? Indicele de cocsare la injectoarele motorului disel alimentat cu biodisel fata de cel alimentat cu motorina este mai mare (de doua sau trei ori). 6. Dimetileterul este un combustibil adecvat pentru motorul cu aprindere prin scnteie sau pentru motorul diesel ? Explica i (Justifica i) Dimetileterul este un combustibil adecvat pentu motorul disel.