Sunteți pe pagina 1din 4

GRUPUL COLAR ROZNOV DATA: 16.12.2011 CLASA: a II-a A, prof. ptr. nv.

ILIE ANA- SIMONA ARIA CURRICULARA: TEHNOLOGII DISCIPLINA: ABILIT I PRACTICE UNITATEA DE INV ARE: ACTIVIT I CU MATERIALE SINTETICE I DIN NATUR SUBIECTUL: ORNAMENT DE CR CIUN TIPUL LEC IEI: predare- nv are Obiective opera ionale: cognitive O1- s prezinte semnifica ia religioas a Cr ciunului; O2- s respecte etapele de lucru; O3- s utilizeze tehnici de lucru diferite: mpletire, t iere, lipire, r sucire. afective: s participe cu interes, ntr-o atmosfer destins , pl cut , stimulativ , la activitatea propriu-zis . psihomotrice: s verbalizeze ac iunile realizate; s lucreze ngrijit. Strategii didactice: a) metode i procedee: conversa ia, conversa ia euristic , observa ia, explica ia, exerci iul, munca n pereche, munca independent . b) mijloace de nv mnt: jetoane cu obiectivele opera ionale, colinde, materiale din natur ( crengu e de brad, castane, conuri ), materiale sintetice ( fire, ornamente mici ), suport, lipici, foarfec ; c) forme de organizare: frontal, n perechi, individual. Resurse bibliografice: a) oficiale: Programa colar pentru clasa a II- a
1

b) metodice: S. Breben, E. Gongea, G. Ruiu, M. Fulgu,- ,,Metode interactive de grup ,(ghid metodic) , Ed. Arves, Craiova, 2006; R ducu , N. D. Octavian,V. Vl descu , S Filip,-ndrum tor- Elemente de educa ie religioas pentru nv mntul pre colar , Ed. Grafika Print, Bucure ti, 1999; M. Lespezeanu -,,Tradi ional i modern n nv mntul pre colar O metodic a activit ilor instructiv-educative, Ed. S. C. Omfal Esen ial S.R.L.,Bucure ti, 2007; V. Preda, M. Pletea, F. Grama, A. Coco , D. Oprea, M. C lin, - Ghid pentru proiecte tematice , Ed. Humanitas Educa ional, Bucure ti, 2005. c) temporale: 45 minute.

DESF
MOMENTELE LEC IEI 1. MOMENT ORGANIZATORIC 3 min. OB. OP.

URAREA LEC IEI


STRATEGII DIDACTICE METODE MIJLOA FORME CE DE ACTIV. materiale frontal Conversa ia din natur ; materiale sintetice; lipici; foarfec ; frontal Observa ia videoEVALUARE

DESF URAREA ACTIVIT II ACTIVITATEA ACTIVITATEA NV TOAREI ELEVILOR

- Asigur condi ii optime pentru buna desf urare a lec iei i distribui materialele necesare.

Se preg tesc pentru nceperea orei de abilit i practice.

3. CAPTAREA ATEN IEI I REACTUALIZAREA CUNO TIN ELOR 10 min.

O1

Ce le d ruie te Dumnezeu de Cr ciun oamenilor? De ce crede i c a fost trimis Isus pe P mnt ? Cum ar trebui s fim

Conversa ia proiector euristic 1. Mergem cu colindul n Ajun;


2

Observare sistematic

4. ANUN AREA TEMEI I A OBIECTIVELOR LEC IEI 2 min. 5. DIRIJAREA NV RII 25 min.

noi acum n Ajunul 2. Preg tim s rb torilor de cozonaci, Cr ciun ? sarmale...; 3. mpodobim - Ce obi nuiesc s fac bradul; romnii de Cr ciun? 4. l a tept m pe - Care sunt tradi iile i Mo Cr ciun; obiceiurile legate de 5. Mergem cu aceast s rb toare? Steaua; Sosirea ngera ului va fi un moment surpriz , care i va motiva prezen a i i va induce afectiv s participe la lec ie. - Le comunic elevilor Sunt aten i la ceea ce Explica ia jetoane subiectul lec iei i voi se comunic . Observa ia enumera obiectivele opera ionale urm rite.

frontal

O2 O3

Le prezint elevilor ornamentul model, apoi etapele de lucru, exemplificnd realizarea lor. Anun timpul de lucru (20). Supraveghez i ndrum realizarea corect a lucr rii. Asigur fondul muzicalColinde. Le cer elevilor s ias n fa a clasei cu lucr rile i s prezinte etapele de lucru pe care le- au urmat n

Ascult explica iile.

Conversa ia ornaeuristic ment Explica ia model Observa ia plan cu ncep realizarea etapele ornamentului. de lucru

frontal

Observare sistematic

individual n perechi

Evaluarea reciproc

7. FIXAREA CUNO TIN ELOR I EVALUAREA 5 min.

Elevii se Conversa i autoevalueaz , a euristic apreciaz lucr rile colegilor i verific


3

individual frontal

Observare sistematic Aprecieri verbale

realizarea acesteia.

dac au fost realizate obiectivele lec iei.

Autoevaluare Calificative