Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE INCHIRIERE

INCHEIAT ASTAZI
A. PROPRIETARII:
1.______________________domiciliat
in
_______________________________
_________________________CNP________________ reprezentat de ______________
________________prin procura nr ___________________CNP____________________, nascut
la data de___________________, fiul lui ___________si_____________, posesor BI/CI seria
_____ nr. _______eliberat de politia____________la data de _____________
2.______________________domiciliat
in
_______________________________
_________________________CNP________________ reprezentat de ______________
________________prin procura nr ___________________CNP____________________, nascut
la data de___________________, fiul lui ___________si_____________, posesor BI/CI seria
_____ nr. _______eliberat de politia____________la data de _____________
B. CHIRIASII:
1.______________________domiciliat
in
_______________________________
_________________________________CNP_______________,
nascut
la
data
de
___________________, fiul lui ___________si_____________, posesor BI/CI seria _____ nr.
_______eliberat de politia____________la data de ______________________
2.______________________domiciliat
in
_______________________________
_________________________________CNP_______________,
nascut
la
data
de
___________________, fiul lui ___________si_____________, posesor BI/CI seria _____ nr.
_______eliberat de politia____________la data de ______________________
3.______________________domiciliat
in
_______________________________
_________________________________CNP_______________,
nascut
la
data
de
___________________, fiul lui ___________si_____________, posesor BI/CI seria _____ nr.
_______eliberat de politia____________la data de ______________________
I.
Proprietarii de la punctul A, inchiriaza chiriasilor de la punctul B, imobilul situat in
______________________________________________________________
II.
Termenul de inchiriere este de ____ani incepand de la data de ______________ pana
la data de ______________
III.
Chiria lunara este in suma de _______lei si va fi achitata _________________
_________________
IV.
Chiriasul nu are voie sa faca modificari in locuinta si va trebui sa plateasca toate
utilitatile si sa predea spatiul inchiriat in stare de folosinta si curatenie asa cum a fost preluat.
ALTE
CLAUZE
_________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
PROPRIETARI,

CHIRIASI,