Sunteți pe pagina 1din 2

Proiectul didactic

Proiectul didactic are un caracter strategic, preciznd ceea ce urmeaz s ntreprind profesorul mpreun cu elevii, obiectivele fiec rui eveniment fiind ntemeiate pe ceea ce sa realizat anterior, constatat prin intermediul conexiunii inverse. n timpul desf ur rii lec iei pot ap rea ntmpl ri neprev zute, profesorul fiind obligat s se abat de la cele stabilite i prev zute n proiect. Proiectul l oblig pe profesor s mediteze asupra tuturor detaliilor pe care le implic lec ia prin prisma obiectivelor generale urm rite, ferindu-l de improviza ie. Elaborarea proiectului i realizarea lui constituie doua momente cu semnifica ii diferite, primul eviden iind efortul proesorului pentru concretizarea unor teze i legit i tiin ifice la o situa ie concret de instruire, iar cel de-al doilea capacitatea lui de transpunere n practic a celor proiectate. Modelul teoretic pe care l reprezint proiectul nu se transform automat n modelul praxiologic pe care l reprezint lec ia. Fiind un model viu, acesta din urm se desf oar n mod probabilist, datorit varie ii combina iilor posibile ntre variabilele lec iei i apari iei unor st ri imprevizibile. Dep irea i rezolvarea lor r mne n seama profesorului, n asemenea situa ii deciziile fiindu-i sugerate de experien i n mai mic m sur de cele anticipate n proiect.

n consecin , elaborarea proiectului se face n limitele legalit ii dinamice, n timp ce realizarea lui se subordoneaz legalit ii statistice. Orict de minu ios ar fi elaborat,proiectul nu poate anticipa toate fenomenele lec iei, n virtutea legit ii dinamice el surprinde leg turi esen iale i necesare ntre obiectivele formulate i tehnologia propus pentru atingerea lor. Asemenea leg turi, anticipate teoretic, se nf ptuiesc, ns , pe fondul unor evenimente ntmplatoare i imprevizibile, carora profesorul trebuie s le vin n ntmpinare cu metode i procedee adecvate. Tocmai n aceasta const m iestria sa pedagogic . Proiectul confer activit ii didactice un suport tiin ific i imprim procesului de predare-nv are un caracter normativ i tehnic. Realizarea lui ntr-o situa ie concret este opera profesorului, respectiv rezultatul artei sale didactice. A a c gndit pe

plan mental sau elaborat n scris, proiectul constituie o fundamentare tiin ific a m iestriei pedagogice, a artei didactice.