Sunteți pe pagina 1din 2

Dep irile sau economiile aferente produc iei fabricate reprezint abaterile.

Abaterile negative (dep irile) au urm toarele cauze: nerespectarea procesului tehnologic, efectuarea unor opera ii suplimentare pentru recondi ionarea unor piese, dar se mai pot ad uga unele deficien e ivite n diferite compartimente ale ntreprinderii. Abaterile pozitive (economiile) se datoreaz ra ionaliz rilor n procesul de produc ie. Abaterile de la costul standard ale materiei prime i materialelor directe sunt: 1) Abaterile cantitative (de la consum); 2) Abateri din diferen e de pre . Formula matematic pentru determinarea abaterilor de la costurile standard pentru materii prime i materiale este: AVM = ACM + APM 1) Abaterile cantitative (de la consum) se determin n cadrul fiec rui sector de cheltuieli pe feluri de materii prime prin urm toarele c i: - documente de eliberare a materiei prime; - prin debitarea sau croirea de la nceput a ntregii cantitati de materii prime necesare efectu rii lotului de produse; - inventarierea materiilor prime i materialelor neconsumate la locurile de munc din sec ii. Abaterile se reflect n documentele de eliberare: cnd are loc nlocuirea unor materii prime cu altele sau cnd se solicit cantit i suplimentare din diferite motive. Formula pentru determinarea abaterilor cantitative este:
n

ACM =

i !1

[(C e - Cs) x PS]n x qe

n care: Ce - consumul efectiv; Cs - consumul standard; PS - pre standard de aprovizionare; qe - cantitate efectiv ob inut ; n - felul materiilor prime. 2) Abaterile din diferen e de pre uri se determin matematic astfel:
n

APM = n care: Pe - pre ul efectiv de aprovizionare; PS - pre standard de aprovizionare; Ce - consumul efectiv; qe - cantitate efectiv ob inut ; n - felul materiilor prime.

i !1

[(Pe - Ps) x C e]n x qe

Exemplu: pentru f in Ce = 800 kg, Cs = 765 kg, Pe = 8.500 lei/kg, Ps = 8 lei/kg, qe = 500 t, ACM = (800 765) x 8 x 500 = 140 APM = (8.500 8 ) x 800 x 500 = 200 Abaterile de la consumurile standard sunt provocate de urm toarele cauze: - folosirea de materii prime nestandardizate sau cu randament diferit; - lipsa ma inilor i utilajelor standard; - neactualizarea standardelor cu datele solu iilor constructive a produselor; - schimbarea surselor de aprovizionare, a pre urilor de achizi ie, i a condi iilor de transport. Determinarea abaterilor de le standardul de manoper 1) Abateri datorate modului de folosire a orelor productive; 2) Abateri de la tarifele de salarizare.

Se determin astfel:

Aw = Ao + At Ao = (te ts) x Ts x qe At = (Te Ts) x te x qe

n care: te timpul efectiv lucrat; ts timpul standard; Te tarif de salarizare efectiv; Ts tarif de salarizare standard; Qe cantitatea efectiv ob inut . Exemplu: pentru opera ia de cernere ts = 0,8, te = 0,5, Ts = 7,865, Te = 8,800 Ao = (0,5 0,8) x 7,865 x 500 = - 1.179,75 At = (8,800 7,865) x 0,5 x 500 = 233,75