Sunteți pe pagina 1din 4

Na iune stat na ional

Istoria lumii a fost i este, nainte de orice, istoria luptei na iunilor pentru p strarea identit ii lor, asigurat cel mai bine ntr-un Stat na ional, Statul na ional fiind idealul major al voin ei supreme a na iunilor. Acesta a fost i nc este cursul obiectiv al istoriei: de la na iune dominat la na iune independent , ntr-un Stat na ional. Iat de ce a sus ine idealul domina iei planetare al unor ale i i autopropulsa i nseamn a ignora cursul obiectiv al istoriei, a te a eza mpotriva lui, a milita pentru o himer , chinuind ns na iunile Planetei. Na iunea, este o comunitate uman etnolingvistic , constituit n cursul unui ndelungat proces istoric, pe un teritoriu stabil, al ei, caracterizat n primul rnd prin con tiin de sine i, deopotriv , prin voin politic , precum i prin alte tr s turi de natur material i spiritual , exprimate n forme specifice pe treptele istoriei, tr s turi care-i reflect unitatea n diversitate. Unele na iuni au ap rut n antichitate na iunea traco-geto-dac , na iunea greac , persan , evreiasc .a. -, altele la nceputul evului mediu, altele mai trziu, pe m sur ce respectiva comunitate a ajuns la nivelul amintit de con tiin i de voin politic . n ce ne prive te, na iunea romn a fost continuatoarea direct , f r nici o ntrerupere, a na iunii traco-geto-dace i ara ei s-ar fi numit Dacia, precum ne spun izvoarele, dac oamenii locului n-ar fi nceput, din ce timp nu se precizeaz , s se numeasc romni, denumirea extizndu-se ulterior. Na iunea traco-geto-dac i-a avut propriile ei State na ionale. Marile invazii din secolele III-XIII au avut loc n spa iul acestei na iuni constituite, traco-geto-dac , continuat prin na iunea romn ; iar n secolele XII-XIV na iunea romn i-a constituit State na ionale n spa iul existen ei sale. A fost, de fapt, o renfiin are a Statului na ional n acest spa iu, dup statele na ionale din etapa traco-geto-dac a na iunii, State lichidate prin cucerirea roman . Cnd statalitatea na iunii romane, n contextul marilor migra ii, a fost nevoit s se limiteze la nord de Dun re i pe litoralul pontic, cealalt parte a na iunii romne a continuat s existe la sud de Dun re, n cadrul noilor State na ionale nfiin ate n cadrul statelor balcanice. Evenimentele recente i-au dat o nou ans istoric , precum odinioar la sfr itul secolului XII. Depinde de romnii de acolo, ca i de pozi ia Romniei, evident i de contextul istoric, s fie fructificat aceast ans istoric . Din momentul apari iei lor, na iunile au fost i sunt principala permanen a istoriei umane.

Na ionalismul reprezint cel mai nobil sentiment i, deopotriv , cea mai sacr datorie, ale oric rui om care se revendic de la o na iune. Na ionalismul s u are la baz zestrea etnogenetic , modelat ulterior n mediile familial, na ional, social, spiritual, natural; apoi, na ionalismul s u se materializeaz i se define te printr-un efort de cunoa tere a mo tenirii al c rei beneficiar este, printr-un sentiment fundamental de pre uire a acestei mo teniri, ca i printr-un efort de amplificare i chiar de nnobilare a ei; n paralel, nativul este p truns, mereu mai mult, de datoria sacr de a- i ap ra, pn la sacrificiul suprem, valorile na iunii i ale mediului n care a venit pe lume. n al doilea rnd, crescut astfel, educat astfel n cultul valorilor proprii i al muncii pentru amplificarea, nnobiliarea i ap rarea lor -, ca na ionalist, dac este om ntreg la minte i la caracter, care nu poate fi manipulat, obiectiv vorbind nu poate ncerca sentimente de invidie, de du m nie, de ur i nu poate agresa pe semenul s u de alt na iune, nu poate agresa na iunea lui, pentru a- i nsu i ceea ce de drept nu-i apar ine! Iat de ce ura, du m nia, agresiunea nu se nasc la nivelul raporturilor fire ti ntre na iuni, ci la incitarea/manipularea promovat de for ele interesate n nvr jbirea na iunilor cu scopul de a le domina. Dac na ionalismul este conceput pe o singur direc ie aceea a pozi iei fa de ai t i , cum l concep nc mul i i n absen a sentimentului i datoriei de respect, pre uire, bun convie uire, neagresiune fa de alte na iuni, acel na ionalism nu numai c nu este complet, dar el degenereaz n xenofobie, ovinism, rasism sau agresiune direct . Deci, n ultim instan , nu mai este na ionalism. Din p cate, n istorie, sub manipularea unor for e interesate, mase mari de oameni, na iuni ntregi chiar s-au mi cat adesea pe prima direc ie precizat , cu convingerea inocult de cei interesa i c astfel sunt na ionali ti i au trecut la resentimente, chiar la agresiuni fa de cel lalt . Iar aceste exemple servesc, azi, amintitelor for e pentru repudierea/condamnarea na ionalismului. Un important front deschis de amintita crd ie neoimperialist mpotriva na iunilor i Statelor na ionale are ca obiectiv distrugerea na ionalismului, adic distrugerea sentimentului i datoriei de conservare, consolidare i ap rare a na iunii i a Statului na ional; deopotriv , distrugerea sentimentului autentic de pre uire, respect, neagresiune, solidaritate fa de celelalte na iuni. Cu o perseveren mpins la extrem, se merge de la efortul de acreditare a sensului deturnat al conceptului, la asocierea lui cu concepte/ cuvinte deja compromise (vezi: na ional-socialism , na ional-comunism ), la eliminarea manifest rilor na ionaliste din re eaua de instruc ie i educa ie a tineretului (vezi recentul scandal al manualelor alternative), la ncercarea de compromitere a valorilor care reprezint specificul na ional i na ionalismul (vezi, la noi dubla sacrificare a lui Eminescu, atacul vulgar al dilematicilor asupra poetului na ional) i pn la agresarea direct a liderilor na ionali ti, lichidarea lor fizic , agresarea Statelor care i bazeaz politica pe na ionalism (vezi, recent, cazul Serbiei, fa de care NATO, ignornd i sfidnd ONU organiza ie nfiin at ca garant al securit ii na iunilor -, a dezl n uit,
2

recent, o agresiune piratereasc ). Or, dup valoare i importan a lui, na ionalismul este i-am spus ntr-o carte blindajul din o el special al na iunii, al tuturor na iunilor lumii. Distrugerea lui nseamn distrugerea na iunii. Iat de ce neoimperialismul contemporan este att de pornit mpotriva na ionalismului. i, din p cate, este substan ial ajutat n acest scop de cozile de topor care n anii din urm au proliferat ngrijor tor n Statele na ionale; bine stipendiate i protejate, au ajuns s - i nf ptuiasc opera la scen deschis . Dac noi concepem corect, tiin ific, na ionalismul, adic a a cum ne nva istoria aceast c l uz a vie ii! -, atunci l putem considera ca una din cele mai trainice pun i de colaborare ntre na iune i State na ionale. Cu imperiile, colaborarea se a az pe alte criterii. Iar n politica intern l putem considera axul central al tuturor doctrinelor politice i al strategiilor dezvolt rii. Nu exist , n lumea modern , Stat na ional f r minorit i na ionale, adic p r i mai mari sau mai mici din alte na iuni, venite i r mase sau colonizate n spa iul altei na iuni, r mas majoritar n respectivul spa iu. A a a vrut istoria i acesta poate fi considerat un dat obiectiv al ei. Convie uind vreme ndelungat n acest spa iu, minorit ile na ionale i-au c tigat dreptul lor la acest spa iu, la propria lor identitate, devenind p r i componente ale Statului na ional, al turi de na iunea majoritar alc tuitoare de stat, n Patria comun , unic . Istoria a ar tat c minorit ile na ionale, ca entit i, nu se topesc n na iunea majoritar ; la nivel de indivizi, de familii ntregi chiar, faptul e posibil, dup cum e posibil i invers, dar la nivel de entitate distinct nu. ntr-un stat na ional, concepnd na ionalismul a a cum am ar tat mai sus, nimeni nu are dreptul s conteste identitatea i propriul na ionalism al unei minorit i conlocuitoare. Iar na ionalismul minorit ii respective devine, astfel, sau trebuie s devin o punte a prieteniei ntre Patria comun i na iunea matc din care a fost, cndva, dislocat , deci ntre respectivele State na ionale. La nivelul entit ii minoritare din Patria comun , sentimentul patriotic, de regul , nu lipse te. Absen a lui, atunci cnd se constat , este rezultatul manipul rii din partea unor for e interesate. n cazul nostru evident i n alte state este la fel absen a patriotismului romnesc, ca i antiromnismul unor minoritari, este o culp major i ea trebuie pedepsit ca atare. Absen a patriotismului, n ultim instan , ia dreptul oricui minoritar sau majoritar de a r mne ntr-o Patrie Stat na ional. n aceast viziune, a a zisa problem a minorit ilor, pus , ncepnd de la Conferin a de pace de la Paris din 1919-1920, nu este altceva dect o g selni , un cal troian al neoimperialismului contemporan, pentru destabilizarea, iar n ultim instan pentru dezmembrarea Statelor na ionale. n concluzie, istoricii, n primul rnd, au datoria s defineasc i s utilizeze corect, tiin ific, conceptele cu care opereaz , s consilieze operativ pe cei care nu cunosc sensul lor real, s combat argumentat caii troieni , n imi i de for e interesate care caut s
3

acrediteze sensul deturnat al respectivelor concepte i s le denigreze. Este, pentru istorici i nu numai pentru ei ci i pentru slujitorii altor tiin e nrudite, o datorie profesional , o r spundere i o datorie patriotic deopotriv .