Sunteți pe pagina 1din 3

I.

II.

III.
Formular nr. 1

MINISTERUL JUSTIIEI

CERERE
Nr. intrare: ...........................................

OFICIUL REGISTRULUI
COMERULUI DE PE LNG
TRIBUNALUL

.....................

verificare disponibilitate firm

Data : ...................................................

rezervare denumire firm

Stabilirea firmei se face la opiunea i pe rspunderea solicitantului cu respectarea dispoziiilor legale n vigoare i innd seama de
criteriile prevzute n Normele metodologice privind modul de inere a registrelor comerului, de efectuare a nregistrrilor i de eliberare
a informaiilor; oficiul registrului comerului rspunde numai de exactitatea datelor furnizate pe baza acestei cereri.

IV.
1. Subsemnat (ul/a) ...........................................................................................................................................................................
domiciliat n ........................................... str. .............................................................................................................. nr. ............
bloc. ............. scara. ........ etaj ........ ap. ....... jude/sector .................................................... telefon .........................................
act identitate ....................... seria ............ nr. ....................... eliberat de .....................................................................................
la data ..........................CNP/NIF ......................................................... n calitate de ..................................................................
prin .....................................................................................................................................................................................................
conform ........................................................................................................................................................................................ .
2. pentru firma(1) ..............................................................................................................................................................................
avnd numrul de ordine n registrul comerului(1) ................................................, CUI(1) ......................................................... .
3. solicit verificare disponibilitate i / sau rezervare firm(2) pentru :

autorizare i nmatriculare
schimbare denumire

prelungire rezervare denumire firm


schimbare sediu n alt jude
schimbare sediu din alt jude

4. menionez c, n perioada ................................................, dreptul de folosin exclusiv asupra denumirii solicitate a


aparinut ....................................................................................................................., avnd CUI ......................................... .
V.

VI.

Nr.
crt.

Denumiri propuse n ordinea preferinelor

Validare ORCT
(admis/respins)

1.

2.

3.

(nume, prenume, semntur)

VII.

vederea obinerii acordului prevzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, solicit naintarea documentaiei la:

Secretariatul General al Guvernului

Not : (1) Se completeaz n situaia n care firma este nmatriculat n registrul comerului;
(2) Dovada rezervrii firmei este valabil trei luni de la data emiterii acesteia.
cod : 11-10-181

Prefectura ......................................... .
Pag. 1

CERERE VERIFICARE DISPONIBILITATE I/SAU REZERVARE FIRM

VIII.

Nr. intrare : ............................. data : ..............................

1. Solicit(1) lista tiprit cu firmele similare denumirii rezervate


2. n situaia n care firma nu ndeplinete condiiile pentru a fi rezervat, solicit(1) lista tiprit cu firmele
identice sau similare

IX.
Nr.
crt.

OPIS DOCUMENTE DEPUSE


Denumirea actului

Nr.
file

Nr.
crt.

1.

Dovad taxe disponibilitate plus


rezervare

4.

2.

Dovad tarif list firme(2)

5.

Denumirea actului

Nr.
file

Total file :

3.

X. Persoana i domiciliul ales pentru comunicri, potrivit art.28 din Legea nr.26/1990, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare(3) :
1. Nume i prenume: ........................................................................................................................................................................ .
2. Adresa: localitatea ............................................................... str. .................................................................................................
nr. ................... bloc................... scara.............. etaj.............. ap........... jude/sector.....................................................................
cod potal................ telefon ..................................... fax ..................................... e-mail ............................................................ .

3.

Solicit comunicarea dovezii care atest efectuarea

rezervrii firmei n registrul comerului prin:

pot e-mail biroul eliberri, la sediul instituiei


ntocmit ntr-un exemplar, pe propria rspundere, cunoscnd c declaraiile inexacte, precum i svrirea de acte de
concuren neloial sunt pedepsite conform legii.
Data : ............................................

Semntura .....................................

Datele cu caracter personal cuprinse n prezenta cerere i n actele doveditoare sunt supuse prelucrrii, n condiiile prevzute de Legea nr. 677/2001 i Legea nr. 26/1990.

Not: (1) Pentru eliberarea listei tiprite se vor achita tarifele de furnizare informaii corespunztoare;
(2) Se depune numai dac se solicit lista tiprit cu firmele similare sau identice denumirii rezervate (VIII);
(3) Rubricile din caset se completeaz numai n cazul n care persoana difer de solicitantul cererii.
Pag. 2

NOTA DE CALCUL ESTIMATIV

TOTAL

Verificare disponibilitate denumire firm

10.00

Rezervare denumire firm

30.00

Taxa fond lichidare

20.00

Taxa fond buletin

4.00

Taxa de comunicare prin posta a documentelor ce atesta efectuarea inregistrarii

0.00

64.00