Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE COMODAT

I.

PRILE CONTRACTANTE

1. ............................... si .................................., cetateni romani, domiciliati


n ....................................................................................., Judetul .................................., posesori
a
...........
seria ........................,
nr.
......................../..........................,
eliberat
de .............................,
n calitate de comodanti, pe de o parte, i
2. S.C. ............................................... S.R.L.

cu sediul n ...............................................,

Jud. ................................, reprezentata de ................................................., cetean romn, nscut


la data de ..................................., in ................................., Jud. ..........................., domiciliat
n .........................................................................., Jud..................................., posesor al crii de
identitate seria ........., nr. ..................................., eliberat de .................................., Jud.
............................, la data de .................................., cod numeric personal .................................,
asociat si administrator, n calitate de comodatar, pe de alt parte,
au convenit s ncheie prezentul contract de mprumut de folosin (comodat), cu respectarea
urmtoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1.

Obiectul contractului este obinerea folosinei imobilului situat in


.........................................., Jud. ........................................., imobil proprietate personal
conform contractului de vnzare cumprare Nr. ............................................., n vederea
funcionrii sediului social al S.C. ................................................. S.R.L.
Art. 2.
Predarea bunurilor va avea loc la data de ........................................., dat la care
ncepe executarea contractului a crui durat se ncheie la data de
...................................................

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3.

Durata contractului este de 5 ani cu ncepere de la data de .......................................


pn la data de ............................................
Prin acordul prilor, prezentul contract poate s nceteze i nainte de termen
IV. OBLIGAIILE COMODATARULUI

Art. 4.

Comodatarul se oblig:
a)

b)
c)
d)
e)
f)

s se ngrijeasc de conservarea lucrului mprumutat ca un bun proprietar i


chiar mai bine dect de lucrurile sale, pe care este obligat s le sacrifice la
nevoie n vederea conservrii lucrului mprumutat, ntruct contractul este
ncheiat n interesul su;
s ntrebuineze lucrul numai la destinaia determinat prin natura lui sub
sanciunea plii de daune interese;
s suporte riscul pieirii fortuite a bunului, cu excepia ntrebuinrii normale
i fr culp din partea sa;
s suporte cheltuielile necesare folosinei lucrului, neavnd dreptul s cear
restituirea lor deoarece acestea sunt accesoriu al folosinei;
s nu ncredineze lucrul cu orice titlu unei tere persoane;
s restituie la scaden lucrul mprumutat n natura sa specific.

V. RSPUNDEREA COMODATARULUI
Art. 5.

Comodatarul rspunde pentru deteriorarea sau pieirea n tot sau n parte a lucrului,
dac nu dovedete c deteriorarea sau pieirea s-a produs fortuit sau c deteriorarea este
consecina folosirii potrivit destinaiei i fr culp din partea sa.
VI. STINGEREA EFECTELOR COMODATULUI

Art.6.

Raporturile contractuale nceteaz prin restituirea lucrului n stare coerespunztoare


la termenul prevzut n contract.
n cazul nerespectrii obligaiilor de ctre comodatar, comodantul poate cere
rezilierea contractului conform regulilor generale.
n caz de moarte a uneia dintre pri obligaiile trec asupra succesorilor n drepturi
potrivit regulilor generale.
Motenitorii comodatarului sunt obligai s restituie imediat bunul, chiar dac
termenul prevzut n contract nu a ajuns la scaden.

VII. LITIGII
Art. 7.

Litigiile de orice fel decurgnd din executarea prezentului contract de comodat, se


vor soluiona pe cale amiabil.

n cazul n care acest lucru este imposibil, litigiul va fi depus spre soluionare
instanelor judectoreti competente.
nscris sub semnatur privat ncheiat astzi .......................................... conform
art. 1560 C.civ. n trei exemplare originale (art. 1191 i urmtoarele C.civ.)

COMODANT,

COMODATAR,

_____________________
_____________________

____________________