P. 1
Pedagogia Invatamantului Primar Si Prescolar

Pedagogia Invatamantului Primar Si Prescolar

|Views: 792|Likes:
Published by Mona Deaconu

More info:

Published by: Mona Deaconu on Jan 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Extensie Sibiu Anul universitar: 2009-2010 Semestrul

: I 1. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR ( 2 ore curs şi 1 oră seminar) 2. Informaţii despre titularul de curs şi lucrări practice Nume, titlul ştiinţific: Prof. Mulesiu Monica Informaţii de contact: mulesiu_monica@yahoo.com 3. Bibliografia obligatorie: Chiş, V., (2001), Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca Cosmovici, A, Iacob, L., (1998), Psihologie şcolară, Ed. Polirom, Iaşi Glava, A., Glava, C., (2002), Introducere în pedagogia preşcolară, Ed. Dacia, ClujNapoca Ozunu, D., Pedagogie preşcolară şi a jocului, Ed. Genesis , Cluj-Napoca Şchiopu, U., Verza, E., (1997), Psihologia vârstelor, E.D.P., Bucureşti 4. Bibliografia opţională: Apostol, V.,Rafailă, E., Ţugui, L., Jurebie, S.(1999), Modele orientative de lucru cu preşcolarii, AllPedagogic, Bucureşti Badea, E., (1993), Caracterizarea dinamică a copilului şi adolescentului de la 3 la 18 ani cu aplicaţie la fişa şcolară, E.D.P., Bucureşti Chiş, V., (2002), Provocările pedagogiei contemporane, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca Claparede, E., (1975), Despre natura şi funcţiile jocului în Psihologia copilului şi pedagogia experimentală, E.D.P., Bucureşti Creţu, C., (1997), Curriculum diferenţiat şi personalizat, Ed. Polirom, Iaşi Creţu, C., (1997), Psihopedagogia succesului, Ed. Polirom, Iaşi Ionescu, M., (2000) Demersuri creative în predare şi învăţare, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca Lipman, M., (1993), Sânziana. Filosofia pentru copii, Ed. Humanitas, Bucureşti Lovinescu, A., (1979), Jocuri-exerciţiu pentru preşcolari, E.D.P., Bucureşti Piaget, J., (1973), Naşterea inteligenţei la copil, E.D.P., Bucureşti Piaget, J., Inhelder, B., (1968), Psihologia copilului, E.D.P., Bucureşti Popescu, E., (1982), Pedagogia preşcolară. Prelegeri pentru perfecţionarea educatoarelor din casele de copii preşcolari, E.D.P., Bucureşti

1

D..D.. Bucureşti 2 . E. AllPedagogic. (1997).. Verza.. Descrierea disciplinei: Disciplina Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar este o disciplină de sinteză în cadrul căreia principalele concepte şi principii acţionale ale pedagogiei generale şi a teoriei curriculum-ului vor fi aplicate pentru analiza şi înţelegerea specifiului educaţiei la vârsta preşcolară şi a învăţământului primar. Caracterizarea dinamică a copilului şi adolescentului de la 3 la 18 ani cu aplicaţie la fişa şcolară.. Bucureşti 5. Planificarea /Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor/examinărilor intermediare: Săptămâna 1: Tematica abordată: Repere în dezvoltarea psihofizică a copilului preşcolar şi şcolar mic Concepte de bază şi cuvinte cheie: dezvoltare cognitivă. Psihologia vârstelor.P. E. 6. U. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: Materialele utilizate în cadrul cursurilor şi al lucrărilor practice sunt: retroproiector.P. Construcţia unei fişe de sinteză privind achiziţiile fundamentale şi limitele in dezvoltare specifice celor două vârste Săptămâna 2: Tematica abordată: Cunoaşterea psihopedagogică a copilului preşcolar şi şcolar mic Concepte de bază şi cuvinte cheie: probe psihopedagogice. manuale. Bucureşti Obligaţiile studenţilor pentru seminar: să studieze cazurile oferite spre analiză Teme pentru studenţi la seminar: 1. Problemele psihologice ale jocului şi distracţiilor.. documente şi suporturi curriculare.Şchiopu.P. CD-uri cu filme educaţionale.. S.. E. U. programe şcolare.. dezvoltare socio-afectivă. profilul de competenţe ale profesorului pentru învăţământul primar şi preşcolar etc.Rafailă. E. Ţugui. V. studenţii fiind antrenaţi în rezolvarea de proiecte şi studii de caz. videoproiector. (1993). Modele orientative de lucru cu preşcolarii. Bucureşti Badea..(1970). dezvoltare psihomotorie Bibliografie: Şchiopu. portofoliu personal Bibliografie: Apostol. E. 7. Abordarea temelor se va realiza într-o manieră activizantă. precum integrarea şi diferenţierea curriculară. Vor fi abordate subiecte de interes curent în educaţia la vârstele mai sus amintite. Jurebie.(1999).D. E. L.

Introducere în pedagogia preşcolară. ClujNapoca Ozunu.. Ed..Obligaţiile studenţilor pentru seminar: să frecventeze seminarul Temă pentru studenţi la seminar: 1. Abordare comparativă Concepte de bază şi cuvinte cheie: norme educaţionale. (2002).. Eseu argumentativ 3 . C. construcţia unor probe de evaluare Săptămâna 3: Tematica abordată: Grădiniţa de copii . Pedagogie preşcolară şi a jocului. principii educaţionale. D. Glava. legi educaţionale Bibliografie: Glava. Genesis . Dacia. C.. educaţie preşcolară. A. Dacia.. (2002). Introducere în pedagogia preşcolară. A. Glava.istoric şi actualitate Concepte de bază şi cuvinte cheie: gradiniţa de copii. Redactarea unui eseu argumentativ privind necesitatea parcurgerii de către preşcolari a programului educaţional al grădiniţei Săptămâna 4: Tematica abordată: Principiile educaţiei preşcolare şi ale educaţiei la vârsta şcolară mică. Cluj-Napoca Obligaţiile studenţilor pentru seminar: Frecventarea seminarului Teme pentru studenţi la seminar: Argumentarea relevanţei setului de principii pentru educaţia la vârsta preşcolară pentru descrierea specificului programelor educaţionale la această vârstă. Ed. Ed. învăţământ preprimar Bibliografie: Glava. Cluj-Napoca Obligaţiile studenţilor pentru seminar: să frecventeze seminarul Temă pentru studenţi la lucrarea practică: 1.

Dacia. V. (2001). (2001).. Ed. (2002).. programa şcolară. V. Cluj-Napoca Obligaţiile studenţilor pentru seminar: analiza documentelor curriculare Teme pentru studenţi la seminar: 1. Sistemul finalităţilor învăţământului primar Concepte de bază şi cuvinte cheie: Obiective cadru şi de referinţă. modele şi paradigme de integrare curriculară Bibliografie: Chiş. Cluj-Napoca Obligaţiile studenţilor pentru seminar: frecventarea seminarului Teme pentru studenţi la seminar: Construcţia programei pentru o disciplină şcolară opţională Săptămânile 6 -7-8: Tematica abordată: Curriculum-ul preşcolar şi şcolar. Glava. Presa Universitară Clujeană.. Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare. în urma analizei documentelor curriculare: plan cadru de învăţământ. Exerciţii de construcţie a unor secvenţe de integrare curriculară. Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare. Aspecte descriptive Concepte de bază şi cuvinte cheie:curriculum.Săptămâna 5: Tematica abordată: Finalităţile educaţiei preşcolare. Introducere în pedagogia preşcolară. Ed. programa şcolară. Cluj-Napoca Glava. integrare curriculară. C. Ed. manuale şcolare 4 .. A. Presa Universitară Clujeană. nivele de definire a finalităţilor Bibliografie: Chiş.

Dacia. Cluj-Napoca Creţu. Polirom. C.. Introducere în pedagogia preşcolară. A. Sistemul Freinet. Polirom. Ed. C.. Ed.. C.Săptămâna 9: Tematica abordată: Principii de asigurare a continuităţii programelor educaţionale grădiniţă – şcoala primară Concepte de bază şi cuvinte cheie: criterii de calitate a curriculumului preşcolar şi şcolar. A. Sistemul Montessori. C. Iaşi Glava. principii de continuitate Bibliografie: Chiş. (2001). Dacia. V. (2002). Cluj-Napoca Teme pentru studenţi la seminar: 1. Lecţii învăţate din sistemele alternative de educaţie Concepte de bază şi cuvinte cheie: forme de organizare. Curriculum diferenţiat şi personalizat. Ed. centre de învăţare / interes Bibliografie: Creţu. Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare. (1997).. Glava. Ed. Cluj-Napoca Obligaţiile studenţilor pentru seminar: lecturarea specificului alternativelor educaţionale: Sistemul Waldorf.. alternative educaţionale. Curriculum diferenţiat şi personalizat. Sistemul Step by Step şi participarea la seminar Teme pentru studenţi la seminar: Fişe de studiu privind alternativele educaţionale 5 . Glava. Realizarea unui program de educaţie pentru societate pentru ciclul achiziţiilor fundamentale. Ed. (1997). Introducere în pedagogia preşcolară. Săptămâna 10: Tematica abordată: Forme de organizare a procesului instructiv-educativ din grădiniţă şi şcoala primară. (2002).. Presa Universitară Clujeană.. Iaşi Glava.

. funds raising Bibliografie: Fluieras. Ed. Prezentarea proiectelor restante 6 .de Şt. (2004). Cluj-Napoca Ionescu. Ed. relaţia şcoală – comunitate. (2000) Demersuri creative în predare şi învăţare. Ed. Tendinţe şi direcţii în metodologia didactică Concepte de bază şi cuvinte cheie: metode interactive.. M. Cluj-Napoca Obligaţiile studenţilor pentru seminar: participarea la seminar Teme pentru studenţi la lucrarea practică: Proiectarea unor situaţii de învăţare care integrează metode eficiente de predare – învăţare Săptămânile 12 . Cluj-Napoca Obligaţiile studenţilor pentru seminar: participarea la seminar şi prezentarea proiectelor Teme pentru studenţi la seminar: 1. (2000) Demersuri creative în predare şi învăţare. Presa Universitară Clujeană. Paideia şi gândire critică. Ed. strategii didactice moderne Bibliografie: Fluieras. Presa Universitară Clujeană. C. C.C. (2004). comunitate. V.. Paideia şi gândire critică.. Cluj-Napoca Ionescu.. Realizarea de materiale şi activităţi de asigurare a relaţiei eficiente şcoală comunitate Săptămâna 14: Tematica abordată: Pregătirea examenului prin recapitularea temelor parcurse şi realizarea temelor restante. M..Săptămâna 11: Tematica abordată: Metodologia didactică specifică activităţilor din grădiniţă şi şcoala primară.13: Tematica abordată: Câmpul relaţional al grădiniţei de copii şi al şcolii primare Concepte de bază şi cuvinte cheie: relaţia profesor – elev.de Şt. V.C.

8. organizarea şi coerenţa acestora. încadrarea în timp. 7 . originalitatea şi creativitatea. rezultatul la examenul scris. cu o pondere de 75%. iar cu o pondere de 25%. va conta. evidenţierea dimensiunii aplicative a temei abordate. Modul de evaluare: Examenul se desfăşoară în scris. În evaluarea activităţii şi rezultatelor proiectelor se vor avea în vedere criteriile: calitatea răspunsurilor şi a rezolvărilor de sarcini. la finele semestrului. În stabilirea notei finale. activitatea şi rezultatele studenţilor în rezolvarea proiectelor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->