P. 1
Pedagogia Invatamantului Primar Si Prescolar

Pedagogia Invatamantului Primar Si Prescolar

|Views: 819|Likes:
Published by Mona Deaconu

More info:

Published by: Mona Deaconu on Jan 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Extensie Sibiu Anul universitar: 2009-2010 Semestrul

: I 1. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR ( 2 ore curs şi 1 oră seminar) 2. Informaţii despre titularul de curs şi lucrări practice Nume, titlul ştiinţific: Prof. Mulesiu Monica Informaţii de contact: mulesiu_monica@yahoo.com 3. Bibliografia obligatorie: Chiş, V., (2001), Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca Cosmovici, A, Iacob, L., (1998), Psihologie şcolară, Ed. Polirom, Iaşi Glava, A., Glava, C., (2002), Introducere în pedagogia preşcolară, Ed. Dacia, ClujNapoca Ozunu, D., Pedagogie preşcolară şi a jocului, Ed. Genesis , Cluj-Napoca Şchiopu, U., Verza, E., (1997), Psihologia vârstelor, E.D.P., Bucureşti 4. Bibliografia opţională: Apostol, V.,Rafailă, E., Ţugui, L., Jurebie, S.(1999), Modele orientative de lucru cu preşcolarii, AllPedagogic, Bucureşti Badea, E., (1993), Caracterizarea dinamică a copilului şi adolescentului de la 3 la 18 ani cu aplicaţie la fişa şcolară, E.D.P., Bucureşti Chiş, V., (2002), Provocările pedagogiei contemporane, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca Claparede, E., (1975), Despre natura şi funcţiile jocului în Psihologia copilului şi pedagogia experimentală, E.D.P., Bucureşti Creţu, C., (1997), Curriculum diferenţiat şi personalizat, Ed. Polirom, Iaşi Creţu, C., (1997), Psihopedagogia succesului, Ed. Polirom, Iaşi Ionescu, M., (2000) Demersuri creative în predare şi învăţare, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca Lipman, M., (1993), Sânziana. Filosofia pentru copii, Ed. Humanitas, Bucureşti Lovinescu, A., (1979), Jocuri-exerciţiu pentru preşcolari, E.D.P., Bucureşti Piaget, J., (1973), Naşterea inteligenţei la copil, E.D.P., Bucureşti Piaget, J., Inhelder, B., (1968), Psihologia copilului, E.D.P., Bucureşti Popescu, E., (1982), Pedagogia preşcolară. Prelegeri pentru perfecţionarea educatoarelor din casele de copii preşcolari, E.D.P., Bucureşti

1

dezvoltare socio-afectivă.(1970). videoproiector. Modele orientative de lucru cu preşcolarii.. U. E. Bucureşti 2 . E. profilul de competenţe ale profesorului pentru învăţământul primar şi preşcolar etc..(1999). E. Planificarea /Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor/examinărilor intermediare: Săptămâna 1: Tematica abordată: Repere în dezvoltarea psihofizică a copilului preşcolar şi şcolar mic Concepte de bază şi cuvinte cheie: dezvoltare cognitivă. Bucureşti 5... L. precum integrarea şi diferenţierea curriculară.. E.P.Şchiopu.D. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei: Materialele utilizate în cadrul cursurilor şi al lucrărilor practice sunt: retroproiector.. CD-uri cu filme educaţionale. Problemele psihologice ale jocului şi distracţiilor. V.Rafailă. (1997). studenţii fiind antrenaţi în rezolvarea de proiecte şi studii de caz. Descrierea disciplinei: Disciplina Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar este o disciplină de sinteză în cadrul căreia principalele concepte şi principii acţionale ale pedagogiei generale şi a teoriei curriculum-ului vor fi aplicate pentru analiza şi înţelegerea specifiului educaţiei la vârsta preşcolară şi a învăţământului primar.. 6. E. Verza. dezvoltare psihomotorie Bibliografie: Şchiopu. Jurebie. (1993). Bucureşti Obligaţiile studenţilor pentru seminar: să studieze cazurile oferite spre analiză Teme pentru studenţi la seminar: 1. Abordarea temelor se va realiza într-o manieră activizantă. Construcţia unei fişe de sinteză privind achiziţiile fundamentale şi limitele in dezvoltare specifice celor două vârste Săptămâna 2: Tematica abordată: Cunoaşterea psihopedagogică a copilului preşcolar şi şcolar mic Concepte de bază şi cuvinte cheie: probe psihopedagogice. Psihologia vârstelor. manuale. documente şi suporturi curriculare.P.. U. Vor fi abordate subiecte de interes curent în educaţia la vârstele mai sus amintite.P. portofoliu personal Bibliografie: Apostol... Bucureşti Badea. AllPedagogic.D. programe şcolare. Ţugui. E.D. 7. S. Caracterizarea dinamică a copilului şi adolescentului de la 3 la 18 ani cu aplicaţie la fişa şcolară.

Introducere în pedagogia preşcolară. (2002). Pedagogie preşcolară şi a jocului. Introducere în pedagogia preşcolară. Genesis . Glava. învăţământ preprimar Bibliografie: Glava. Ed. Redactarea unui eseu argumentativ privind necesitatea parcurgerii de către preşcolari a programului educaţional al grădiniţei Săptămâna 4: Tematica abordată: Principiile educaţiei preşcolare şi ale educaţiei la vârsta şcolară mică. Ed. Dacia.. A. Glava... (2002). educaţie preşcolară. C. ClujNapoca Ozunu. legi educaţionale Bibliografie: Glava. Ed. Eseu argumentativ 3 . A. Cluj-Napoca Obligaţiile studenţilor pentru seminar: să frecventeze seminarul Temă pentru studenţi la lucrarea practică: 1. D. Abordare comparativă Concepte de bază şi cuvinte cheie: norme educaţionale.Obligaţiile studenţilor pentru seminar: să frecventeze seminarul Temă pentru studenţi la seminar: 1. C. construcţia unor probe de evaluare Săptămâna 3: Tematica abordată: Grădiniţa de copii . Cluj-Napoca Obligaţiile studenţilor pentru seminar: Frecventarea seminarului Teme pentru studenţi la seminar: Argumentarea relevanţei setului de principii pentru educaţia la vârsta preşcolară pentru descrierea specificului programelor educaţionale la această vârstă..istoric şi actualitate Concepte de bază şi cuvinte cheie: gradiniţa de copii. principii educaţionale. Dacia..

manuale şcolare 4 . Presa Universitară Clujeană. Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare. Cluj-Napoca Glava. (2002). Ed. Aspecte descriptive Concepte de bază şi cuvinte cheie:curriculum. Exerciţii de construcţie a unor secvenţe de integrare curriculară... Glava. integrare curriculară. A. (2001). Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare. programa şcolară. Ed... în urma analizei documentelor curriculare: plan cadru de învăţământ. Dacia. modele şi paradigme de integrare curriculară Bibliografie: Chiş. Cluj-Napoca Obligaţiile studenţilor pentru seminar: analiza documentelor curriculare Teme pentru studenţi la seminar: 1. programa şcolară. C. Sistemul finalităţilor învăţământului primar Concepte de bază şi cuvinte cheie: Obiective cadru şi de referinţă. V. V. (2001). Introducere în pedagogia preşcolară. Cluj-Napoca Obligaţiile studenţilor pentru seminar: frecventarea seminarului Teme pentru studenţi la seminar: Construcţia programei pentru o disciplină şcolară opţională Săptămânile 6 -7-8: Tematica abordată: Curriculum-ul preşcolar şi şcolar. Ed. nivele de definire a finalităţilor Bibliografie: Chiş.Săptămâna 5: Tematica abordată: Finalităţile educaţiei preşcolare. Presa Universitară Clujeană.

Ed. Glava. Introducere în pedagogia preşcolară. Glava. Dacia. (2002). A.. alternative educaţionale. Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare. Realizarea unui program de educaţie pentru societate pentru ciclul achiziţiilor fundamentale. C. A. (1997). C.. Dacia. Sistemul Freinet. Sistemul Step by Step şi participarea la seminar Teme pentru studenţi la seminar: Fişe de studiu privind alternativele educaţionale 5 . C. centre de învăţare / interes Bibliografie: Creţu.. Curriculum diferenţiat şi personalizat. Săptămâna 10: Tematica abordată: Forme de organizare a procesului instructiv-educativ din grădiniţă şi şcoala primară. C. Ed. Polirom. Iaşi Glava. Sistemul Montessori.. principii de continuitate Bibliografie: Chiş. (2002). Polirom.. V. Cluj-Napoca Teme pentru studenţi la seminar: 1. Presa Universitară Clujeană.. Cluj-Napoca Obligaţiile studenţilor pentru seminar: lecturarea specificului alternativelor educaţionale: Sistemul Waldorf.Săptămâna 9: Tematica abordată: Principii de asigurare a continuităţii programelor educaţionale grădiniţă – şcoala primară Concepte de bază şi cuvinte cheie: criterii de calitate a curriculumului preşcolar şi şcolar. Cluj-Napoca Creţu. Ed. (1997). Iaşi Glava.. Curriculum diferenţiat şi personalizat. Ed. Introducere în pedagogia preşcolară. Ed. (2001). Lecţii învăţate din sistemele alternative de educaţie Concepte de bază şi cuvinte cheie: forme de organizare.

relaţia şcoală – comunitate. V. Cluj-Napoca Obligaţiile studenţilor pentru seminar: participarea la seminar Teme pentru studenţi la lucrarea practică: Proiectarea unor situaţii de învăţare care integrează metode eficiente de predare – învăţare Săptămânile 12 . Paideia şi gândire critică.. Ed.. funds raising Bibliografie: Fluieras. Presa Universitară Clujeană. Ed.13: Tematica abordată: Câmpul relaţional al grădiniţei de copii şi al şcolii primare Concepte de bază şi cuvinte cheie: relaţia profesor – elev. strategii didactice moderne Bibliografie: Fluieras. Ed. comunitate.. Paideia şi gândire critică..de Şt. C. (2000) Demersuri creative în predare şi învăţare.C. Cluj-Napoca Obligaţiile studenţilor pentru seminar: participarea la seminar şi prezentarea proiectelor Teme pentru studenţi la seminar: 1. (2004). C. M.. Cluj-Napoca Ionescu.Săptămâna 11: Tematica abordată: Metodologia didactică specifică activităţilor din grădiniţă şi şcoala primară. Tendinţe şi direcţii în metodologia didactică Concepte de bază şi cuvinte cheie: metode interactive. M. (2000) Demersuri creative în predare şi învăţare. V. Prezentarea proiectelor restante 6 .. Ed.de Şt. Cluj-Napoca Ionescu. Realizarea de materiale şi activităţi de asigurare a relaţiei eficiente şcoală comunitate Săptămâna 14: Tematica abordată: Pregătirea examenului prin recapitularea temelor parcurse şi realizarea temelor restante. (2004).C. Presa Universitară Clujeană.

8. la finele semestrului. evidenţierea dimensiunii aplicative a temei abordate. rezultatul la examenul scris. În evaluarea activităţii şi rezultatelor proiectelor se vor avea în vedere criteriile: calitatea răspunsurilor şi a rezolvărilor de sarcini. 7 . activitatea şi rezultatele studenţilor în rezolvarea proiectelor. originalitatea şi creativitatea. va conta. încadrarea în timp. organizarea şi coerenţa acestora. În stabilirea notei finale. iar cu o pondere de 25%. Modul de evaluare: Examenul se desfăşoară în scris. cu o pondere de 75%.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->