Invazia lacustelor

in cronica sa, Miron Costin gaseste prilej si pentru a descrie catastrofe naturale, evenimente iesite din comun, fapte care l-au impresionat, trecand pe nesimtite in ipostaza de narator-martor, caracteristica prin excelenta prozei beletristice. Invazia lacustelor este un astfel de moment, surprinzator prin caracterul neobisnuit al imprejurarii. Norul de lacuste este o urgie ingrozitoare si devastatoare, tabloul descris de Miron Costin fiind dominat de spectrul mortii si de incapacitatea oamenilor de a se impotrivi catastrofei ecologice. c2p1915cp25vpk Momentul invaziei lacustelor este strict precizat, ca orice fapt memorabil, cuprinzand atat repere istorice, cat si detalii personale, ale naratorului: "Cu unu anu mainte de ce s-au radicat Hmil, hatmanul cazacescu, asupra lesilor, aproape de secere, eram pre atuncea la scoala la Baru, in Podoliia, pre cale fiindu de la sat spre oras." Privirii surprinse ("numai ce vadzum") i se arata "unu nuor", care seamana cu o negura, o furtuna, identificata in cele din urma cu un nor de lacuste, care venea ca "o oaste stol", de o putere extraordinara. Unele zburau mai jos, "de un stat de om si mai gios zbura de la pamantii", altele "mai sus, ca de trei sau patru sulite", astfel ca "ni s-au luat soarele de desimea mustelor". Urdia se comporta dezlantuit, cu un urlet fara seaman. Dimensiunile stolului sunt impresionante: "Sa radica in sus de la om o bucata mare de ceia poiada, si asea mergea pe deasupra pamantului, ca de doi coti, pana in trei sulite de sus, tot intr-o desime si intr-un chip." Invazia se realizeaza in stoluri, iar "un stol tinea un ceas bun si, daca trecea acela stol, la un ceas si giumatate sosiia altul...". Stolul cade pe pamant, formand adevarate covoare vii, precum albinele: "Cadea si la popasuri, insa unde manea, ramanea pamantul negru, imputit." in urma acestei forte distrugatoare nu ramane nimic: "Nice frundze, nice pai, ori de iarba, ori de samanatura, nu ramanea." Constructia negativa a frazei, enumeratia insistenta, comparatiile cu stihii ale naturii sugereaza dinamismul actiunii si amploarea dezastrului. Invazia lacustelor dureaza mult si se intinde peste tot: "atunci au fostu si aicea in tara lacuste, si dupa acela anu si la al doilea, insa mai putine." Tabloul invaziei lacustelor este hiperbolic, el vizand o anumita putere a fortei biologice dezlantuite, a naturii periculoase. Un tablou asemanator cu invazia lacustelor infatiseaza domnia lui Patru-Voda, relatata de Grigore Ureche in cronica sa, cand se intampla o serie de nenorociri: "mare secita s-au tamplatu in tara, de au secat toate izvoarale, vaile, baltile si unde mai nainte prindea peste, acolo ara si piatra prin multe locuri au cazut." Seceta si saracia tarii par a fi in concordanta cu firea cea rea a domnitorului, pentru ca vitele "n-au fostu avandu ce paste vara, ci le-a fost daramand frunza." Singura metafora a acestor domnii sarace este praful, care se asterne peste tot, "cat s-au fostu strangandu troieni la garduri si la gropi de pulbere ca de omet." Zac. 5. Cu unu anŭ mainte de ce s-au rădicat Hmil hatmanul căzăcescŭ asupra léșilor, aproape de secere, eram pre atuncea la școală la Barŭ, în Podoliia, pre cale fiindŭ de la sat spre oraș. Numai ce vădzum despre amiadzădzi unu nuor, cum să rădică deoparte de ceriu un nour sau o negură. Ne-am gîndit că vine o furtună cu ploaie, deodată, pănă ne-am timpinat cu nuorul cel de lăcuste, cum vine o oaste stol. în loc ni s-au luat soarele de desimea muștelor. Céle ce zbura mai sus, ca de trei sau patru sulițe nu era mai sus, iară

de un stat de om și mai gios zbura de la pămîntŭ. Să rădica în sus de la om o bucată mare de ceia poiadă și așea mergea pe deasupra pămîntului. Formarea Imperiului Roman. iară multe zbura alăturea cu omul. împuțit. au fostŭ lăcuste. pănă îndesară. III. Prezentarea geografică și etnografică à Italiei. nice cădea stol preste stol. ce trecea stol de stol și nu să porniia. . den părțile de gios. tot într-o desime și într-un chip. însă pre une locuri și nu ca acéia desime ca în céia anŭ. ca albinele de gros dzăcea. cît ținea de la aprîndzŭ. ori de iarbă. ori de sămănătură. care rămîne mărturie peste veacuri: „Lăsatau puternicul Dumnezeu iscusită oglindă minții omenești. Urlet. întunecare. Și apoi și în dzilile a lui Ștefan-vodă. Un stol ținea un ceas bun și dacă trecea acéia stol. care afirmaseră că moldovenii sunt urmașii tîlharilor de la Roma exilați în Dacia. Și tot atuncea au fostŭ și aicea în țară lăcuste și după acela anŭ și la al doilea. Românii trebuie să-și cunoască istoria. Predoslovia enumeră scopurile lucrării: a) afirmarea etnogenezei pentru „lăcuitorii țării noastre. ca la masul aceii mîniei a lui Dumnedzău. e) elogiul scriiturii și al lecturii: „… căci nu este alta și mai frumoasă și mai cu folos în toată viața omului zăbavă decît cetitul cărților”. fără sială de sunet. „toate alte țări știindu începuturile sale”. scrisoarea…”. Cîteva dzile au fostŭ acéia urgie. ca Simion Dascălul („om cu multă neștiință și minte puțină”) și Misail Călugărul. Unde cădea la mas. d) refacerea istoriei Moldovei de la primul descălecat. Opera propriu-zisă este alcătuită din șapte capitole: I. la un ceas și giumătate sosiia altul și așea. Moldovei și Țării Muntenești și românii din țările ungurești. c) dezmințirea ocărilor aduse de unii copiști ai cronicii lui Ureche. pănă în trei sulițe în sus. Și să cunoaște și unde poposiia. însă mai puține. care toți un neam și odată descălecați sîntu”. să rădica oarece mai sus. în sus mergea. Iarna să găsiia în pămîntŭ îngropate pre multe locuri. de ceva. Nice frundze. Cădea și la popasuri. stol după stol. asupra omului sosindŭ. nu rămînea. nice pai. b) conștientizarea valorii documentului scris. II. de care s-au scris. pănă nu să încăldziia bine soarele spre aprîndzŭ și călătoriia pănă îndesară și pănă la căderea de rnas. ca de doi coți. însă unde mînea. completînd astfel cronica lui Ureche. Înfățișarea Daciei. rămînea pămîntul negru.carile era mai gios. că era locul nu așea negru la popas.

IV. Încercarea de a completa răstimpul dintre colonizarea Daciei și întemeierea Moldovei. VII. . VI. Mărturii arheologice despre originea poporului român. V. Cucerirea și colonizarea Daciei de către Traian. Mărturii filologice și etnografice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful