Sunteți pe pagina 1din 4

PREDICA LA DUMINICA 28 DUPA RUSALII Pericopa evanghelic de azi se num r printre cele care preg tesc calea i via

a noastr duhovniceasc n aceste clipe de a teptare a Praznicului Na terii Domnului, ar tndu-ne deschis chemarea pe care Dumnezeu o adreseaz tuturor ca s vin la mntuire. In cuvinte simple, Mntuitorul prezint o ntmplare obi nuit , legat de realit ile vie ii, despre un om care a f cut o cin mare, la care "i-a chemat pe mul i". Un fapt obi nuit i atunci, ca i n zilele noastre, c ci oricine i poate s rb tori ziua na terii sau alt eveniment din familie, invitnd rude, prieteni i cunoscu i. " i la ceasul cinei, i-a trimis slujitorul s le spun celor chema i: Veni i, c iat acum toate sunt gata". Dar, ca i ast zi, cnd chemi pe cineva la masa ta, tot a a i omul din Evanghelie a fost refuzat de mul i dintre cei invita i, sub felurite pretexte. Primul dintre cei invita i i-a cump rat un lot de p mnt, o arin , deci trebuia s o vad , s constate la fa a locului ce s-ar putea cultiva acolo, ca investi ia lui s devin profitabil , cum am spune azi. Altul i-a cump rat cinci perechi de boi pe care voia s -i ncerce. Era chipul omului dornic de c tig, preocupare care i lua tot timpul f r ca s -i lase r gazul trebuitor spre a se ngriji de cele ale sufletului. i, n sfr it, un alt invitat a motivat c tocmai atunci se c s torise, deci nu putea participa la cin . Era omul preocupat mai mult de pl cerile trupului dect de via a sufleteasc . i multe alte pretexte, asem n toare acestora, vor fi mpiedicat pe cei invita i s r spund la poftirea ce li se f cuse. Iar slujitorul, venind la st pnul s u, i-a adus la cuno tin cele ntmplate. Se va fi ntristat, desigur, st pnul, se va fi sim it jignit, a a cum suntem i noi cnd un prieten sau cunoscut nu vine la masa noastr . Cu tot dreptul s-a sup rat i a poruncit slujitorului s ias degrab n pie ele i n uli ele cet ii i s cheme "pe s raci", pe neputincio i, pe orbi i pe chiopi". Au fost adu i deci i ace tia la cin , dup porunca st pnului, dar slujitorul 1-a informat c mai era nc loc. i atunci 1-a trimis pentru a treia oar , cu porunca de a ie i la drumuri i la garduri, ca "s -i sileasc " pe to i cei ntlni i s intre, pn i se va umple casa de oaspe i. Iar st pnul i ncheie porunca prin cuvintele: "Nici unul dintre b rba ii aceia care au fost chema i nu va gusta din cina mea". Interpretarea pe care o dau Sfin ii P rin i i marii dasc li ai Bisericii acestei parabole este urm toarea: Omul care a f cut cina este nsu i Dumnezeu, P rintele nostru al tuturor. Iar cina g tit de El este mp r ia Lui, de care vorbe te de attea ori Mntuitorul, adic o mp r ie sau o lume a drept ii, a fr iei, a iubirii i a p cii. L ca ul n care trebuia s aib loc cina era Biserica cre tin . Dupa cum spune Mantuitorul in alta parte, multi sunt chemati, putini alesi deci cei chemati sunt toti oamenii. Prin faptul ca omul este botezat in numele Sfintei Treimi, el este chemat in Imparatia lui Dumnezeu. Pe fiecare din noi Mntuitorul ne cheam prin cuvintele: "Veni i la Mine to i cei osteni i i mpov ra i i Eu v voi odihni; "Veni i binecuvnta ii P rintelui Meu i mo teni i mp r ia cea preg tit vou de la ntemeierea lumii". Ne cheam i azi Mntuitorul, stnd nev zut n mijlocul nostru, prin acelea i cuvinte: "Veni i, c iat toate sunt gata". Ce trebuie s n elegem prin cuvntul "toate"? Este vorba de "toate" cele ale mp r iei cere ti, care, dup cuvntul Sfntului Apostol Pavel, "nu reprezinta mncare i b utur , ci dreptate i pace i bucurie ntru Duhul Sfnt". Deci, mp r ia cerurilor nu este alc tuit din vistierii p mnte ti care dispar repede, ci din vistierii pe care adev ratul cre tin le adun n sufletul s u printr-o via duhovniceac aleas , prin poc in , rug ciune i fapte ale iubirii de Dumnezeu i de aproapele. Dar oare r spundem to i la chemarea care ni se face de a ne prezenta la Cina euharistic , la mp rt irea cu nsu i Trupul i Sngele Domnului? Multi chemati, putini alesi. Observam c n locul n care se preg te te i n care are loc Cina euharistic sau a Sfintei mp rt anii, adic n biseric , mai este loc i pentru al ii, de i chemarea la osp ul Sfintei Liturghii se adreseaz tuturor. Ca i n parabola Mntuitorului, se vor g si i azi mul i din cei care au fost chema i, deci dintre aceia care poart nume de cre tin, care vor

invoca felurite scuze c n-au putut veni la locul Cinei, adic n sfnta biseric i cu att mai pu in s se mp rt easc din aceast Cin . Unora ca ace tia le adres m chemarea ca i St pnul din Evanghelia de azi: "Veni i, c iat acum toate sunt gata"; De ce, oare, credeti ca s-a miniat stapinul pe cei poftiti? Oare, pentru ca s-au dus sa-si vada ogorul sau sa-si incerce boii, ori pentru ca s-au insurat? Nu pentru aceasta s-a miniat stapanul, ci pentru faptul ca s-au dus tocmai in ziua cand trebuia sa vina la cina. Atunci s-au gasit sa-si faca treburile pamintesti, tocmai cand trebuia sa se ingrijeasca de cele ceresti si sufletesti. Ne cheam Iisus Hristos la osp ul Sfintei Liturghii. n fiecare s rb toare auzim toaca, clopotele bisericilor care ne cheam la cina cea mare a Sfintei Liturghii. Destul ne ostenim pentru trup, s ne ostenim acum i pentru suflet, c n curnd vom pleca la marea judecat s d m socoteal de toate. S l s m dar tot p catul i s ne poc im de p catele noastre.De vom face a a, i pe p mnt vom fi ferici i i mul umi i, i n cer cu ngerii, cu sfin ii i cu nsu i Hristos vom cina n vecii vecilor. Amin.