P. 1
Curriculum AMG III

Curriculum AMG III

|Views: 1,316|Likes:
Published by Ioana Godan

More info:

Published by: Ioana Godan on Jan 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2013

pdf

text

original

Anexa nr. 3 la OMEdC nr. 4760/26.07.

2006 MINISTERUL EDUCA IEI I CERCET RII

CURRICULUM ANUL al III-lea ASISTENT MEDICAL GENERALIST

2006 Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III, Scoal Postliceal , Nivel 3avansat

PLAN DE INVATAMANT ANUL III Nr. crt. 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Denumirea modulului Managementul proiectelor Managementul calitatii Deontologie si etica profesionala Psihologie medicala Pedagogie Cercetare in nursing Ginecologie si nursing in ginecologie Obstetrica si nursing in obstetrica Puericultura si pediatrie si nursing specific Neurologie si nursing in neurologie Psihiatrie si nursing in psihiatrie Anestezie- terapie intensiva si nursing specific Conduita in urgente medicochirurgicale Gerontologie si geriatrie si nursing specific Oncologie si nursing in oncologie Ingrijiri paleative si elemente de nursing Nursing comunitar TOTAL Nr. De credite 2C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 2C 2C 2C 2C 1C 2C 2C 2C 1C 2C 26 C Detaliere ore (T + P) 48+72 24+36 24+36 pe tot anul scolar 24+36 24+36 24+36 24+36 48+72 48+72 36+84 36+84 24+36 48+72 36+84 36+84 24+36 36+84

Consemnarea orelor cu scris italic si subliniat este pe semestrul II An scolar: 42 saptamani din care, Sem I si Sem II: cate 12 saptamani teorie si 9 saptamani de practica

Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III, Scoal Postliceal , Nivel 3avansat

ASISTENT MEDICAL GENERALIST ANUL III ± SEMESTRUL I ± 21 SAPTAMANI
NR. CRT. UNITATEA DE COMPETENTA NR. CREDITE NR. TOTAL ORE TEORIE / PRACTICA TEORIE 12 SAPTAMANI NR. ORE TOTAL ORE / TEORIE SAPTAMANA +PRACTICA x 12 SAPTAMANI 2h teorie 5 3h lab. tehnologic 2h teorie+ 5 3h lab. tehnologic 2h teorie+ 5 3h lab. tehnologic 2h teorie 5 3h instr. practica 1h teorie m.nstr. 2 1h teorie medic 2h teorie m.instr. 4 2h teorie medic 2h teorie m.instr. 1h teorie medic 2h teorie m.instr. 1h teorie medic 1h teorie m.instr. 1h teorie medic 22 h teorie 9h lab.tehnologic 3h instr. practica 3 3 2 34 PRACTICA 9 SAPTAMANI NR. ORE TOTAL ORE / INSTRUIRE PRACTICA SAPTAMANA OBSERVATII

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Deontologie si etica profesionala Psihologie medicala Pedagogie Cercetare in nursing Ginecologie si nursing in ginecologie Obstetrica si nursing in obstetrica

1C 1C 1C 1C 1C 2C

24+36 24+36 24+36 24+36 24+36 48+72

36 72

-

-

7. 8. 9.

Psihiatrie si nursing in psihiatrie Neurologie si nursing in neurologie Anestezie- terapie intensiva si nursing specific TOTAL

2C 2C 1C 12 C

36+84 36+84 24+36 264+456

84 84 36 312

-

-

Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III, Scoal Postliceal , Nivel 3avansat

ASISTENT MEDICAL GENERALIST ANUL III ± SEMESTRUL II ± 21 SAPTAMANI NR. Conduita in urgente medicochirurgicale Nursing comunitar Ingrijiri paleative si elemente de nursing TOTAL 2C 2C 1C 14 C 48+72 36+84 24+36 300+540 72 84 36 432 - Se vor efectua 8 garzi de 9h Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Nivel 3avansat . 4 2h teorie medic 2h teorie m. UNITATEA DE COMPETENTA NR. 8.instr.tehnologic 4 3 2 34 PRACTICA 9 SAPTAMANI NR.instr. CRT. 3. 1h teorie medic 1h teorie m. 2h teorie medic 2h teorie m. 5.instr. 4. 7. 3 1h teorie medic 2h teorie m.nstr. tehnologic 2h teorie+ 5 3h lab. 2. ORE TOTAL ORE / INSTRUIRE PRACTICA SAPTAMANA OBSERVATII 1. ORE TOTAL ORE / TEORIE SAPTAMANA +PRACTICA x 12 SAPTAMANI 4h teorie 10 6h lab. CREDITE NR. TOTAL ORE TEORIE / PRACTICA TEORIE 12 SAPTAMANI NR. Instr. tehnologic 2h teorie m. Scoal Postliceal .instr. Managementul proiectelor Managementul calitatii Puericultura si pediatrie si nursing specific Gerontologie si geriatrie si nursing specific Oncologie si nursing in oncologie 2C 1C 2C 2C 2C 48+72 24+36 48+72 36+84 36+84 72 84 84 - - 6. 1h teorie medic 25 h teorie 9h lab. 3 1h teorie medic 2h teorie m.

monitorizare i evaluare a proiectelor. y responsabilizarea pentru asigurarea calit ii produselor.4 ore / s pt mân preg tire teoretic ( 48 de ore/ semestrul II). Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Nivel 3avansat . Prin parcurgerea modulului se urm re te dobândirea competen elor descrise în Standardele de Preg tire Profesional . y de a crea un vocabular specific domeniului. având repartizate un num r de 120 de ore. . 3. Unitatea de Competen a Con inuturi Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. y adaptarea la cerin ele pie ii muncii i la dinamica evolu iei tehnologice.Modulul 39: Not introductiv MANAGEMENTUL PROIECTELOR Modulul ³Managementul proiectelor³ se studiaz la nivelul 3 avansat. 2. Scopul acestui modul este : y de a oferi cursan ilor cuno tin e. planificare.6 ore / saptamana preg tire prin laborator tehnologic dotat cu tehnic de calcul (72 de ore /semestrul II). Orele sunt repartizate în modul urm tor: . abilit i i deprinderi în managementul proiectelor. y a dezvolta abilit i de concepere. y de a crea cultura managementului prin proiecte. 4. Scoal Postliceal . i are în vedere asigurarea preg tirii generale în viitorul domeniu de activitate. Modulul se va utiliza împreun cu Standardul de Preg tire Profesional specific calific rii. Identifica mediul de proiect Planifica proiectul Implementeaza proiectul Monitorizeaza proiectul Utilizeaza software specializat in managementul proiectelor Tabel de corelare a competen elor i con inuturilor Unitatea de competenta: MANAGEMENTUL PROIECTELOR ( 120 de ore din care 48 de ore teorie si 72 de ore de laborator tehnologic) Nr. 5.

competen 1. Identific mediul de proiect    No iunea de proiect. Aspecte generale. Prezentare comparativ . Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Caracteristicile unui proiect. Scoal Postliceal . Ciclul de via al proiectelor. Calitatea în managementul proiectelor. Tipuri de proiecte. Fazele unui proiect. Nivel 3avansat .Crt. Reducerea duratei i costurilor proiectelor. Six Sigma). Evaluarea proiectelor. Managementul unui proiect. Metodologii de management de proiect (Prince 2. TenStep. Managementul proiectelor 1. Aspecte generale. Proiecte multiple.

. Modele de comunicare în proiecte. Structuri de comunicare în proiect. Bariere de comunicare. Stiluri de comunicare mangerial .Documente specifice planific rii proiectelor: justificarea economic a proiectului. Pachete de activit i. prognoze.) Abilit i i responsabilit i.2.Alocarea resurselor pe pachete de activit i.Procedee de reprezentare a proiectelor (re ele.Tipuri de dependen e între activit i. traning clien i. director etc. Planificarea resurselor . Echipa de proiect . speciali ti exper i. în paralel. Tipuri de alocare: în serie. Desf urarea procesului de comunicare. Stabilirea dependen elor dintre activit ile din proiect. diagrame Gantt). întocmirea contractelor cu furnizori.Comunicarea în cadrul proiectului. contabili. achizi ii de produse/servicii. creditori. ingineri. . Planific proiectul   Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. alegere clien i / furnizori. anali ti. . Reprezentarea planului de proiect . analize de estimare a rezultatelor. manager financiar. . . . . Tipuri de comunicare. . formarea. .Tipuri de resurse.Tipuri de activit i specifice proiectelor: studii de pia . clien i. manager achizi ii.Ciclul de via al echipei de proiect. Nivel 3avansat Obiective i nonobiective ale proiectelor. . economi ti. PERT. . Scoal Postliceal .Formarea echipei. programatori. evaluarea i motivarea personalului din echip . formare/angajare/ selec ie personal etc.Roluri în echip (managerul de proiect.Echipa de proiect i tr s turile sale specifice. analize SWOT.Identificarea pachetelor de activit i pentru diferite tipuri de proiecte. compara ii cu alte proiecte.Recrutarea.

Controlul / verificarea configura iei /produsului final.Documente de raportare specifice: raport de sfâr it de etap . Controlul resurselor ± timp i buget alocat. planificare. necesitatea schimb rii). .Criterii/cerin e de calitate a configura iei / produsului final. replanificare.Definirea etapelor. . cost. raport de progres. Nivel 3avansat .Controlul bugetului alocat: controlul pe durata de via a proiectului. Managementul etapelor. planul de calitate. Con inut i dependen e. . Verificare. calitate. .3. produse. recomand ri de ac iune.Componentele configura iei / produsului final. comparare i raportare cu planul de proiect. .Controlul timpului: m surarea activit ilor. Scoal Postliceal . raportarea schimb rilor / problemelor configura iei / produsului final. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.Controlul progresului (timp. Documentelor specifice. analiza varia iilor Managementul configura iei . . produs. . .Documente specifice: planul de management al configura iei.Implementeaz proiectul Lansarea proiectului. Activit i. costuri actuale i cele prev zute în planul de proiect. registru de probleme.

. .Analiza schimb rii (impact. . aprecierea riscului. Plan de evaluare a proiectelor. avantaje/ dezavantaje). Nivel 3avansat . . . . tehnologie etc.Surse de risc (asociate cu costurile. de proiect. . risc.Elemente de evaluare i reevaluare a activit ilor i costurilor: compararea i interpretarea estim rilor. cost.Documente specifice: cerere de schimbare. Scoal Postliceal .Necesitatea schimb rii. Evaluarea proiectului . .Nivelarea înc rc rii resurselor. Controlul resurselor . registru de schimb ri.). planificarea calendaristic . Standarde/metrici în vigoare. planul de management al riscurilor. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. r spunsuri la risc (ac iuni de prevenire i reducere /transferare).Tipuri de risc: de bussines. Monitorizeaz proiectul Managementul riscurilor. execu ie.Tehnici i metode de evaluare i control al proiectelor.4.Documente specifice: registru de riscuri.Histograma înc rc rii resurselor. furnizori. Gestionarea schimb rilor. prognozelor i beneficiilor ob inute. .Analiza riscurilor: identificarea.

5. Utilizeaz software specializat în managementul proiectelor. 

Pachete software pentru management de proiect. - Aplica ii de calcul tabelar, simbolic i statistic; no iuni de analiz i realizare: de grafice, diagrame, histograme, boxploturi. (Ex. Ms. Visio, Ms. Excel, StarPlus, PHStat2). - Aplica ii specializate pe management de proiect/ planificare/ raportare: Microsoft Project, Primavera. Prezentare comparativ . Componente client / server. Facilit i oferite de aplica iile specializate în management de proiect. - Definirea calendarelor i a programului de lucru. - Declararea datei de începere a proiectului. - Planificarea activit ilor:definirea activit ilor, durata activit ilor, preceden ele, constrângerile dintre activit i. - Gruparea pe faze. - Analiza. Exportarea datelor (în Excel, Visio, XML). Simularea execu iei. Analiza execu iei. Managementul resurselor - Definirea resurselor - Alocarea resurselor pe activit i. - Analiza utiliz rii resurselor. Nivelarea resurselor 

Sugestii metodologice: Modulul ³Managementul proiectelor´ are în cadrul curriculum-ului, în calific rile din domeniile tehnice, o pozi ie distinct . Se parcurge cu un num r de ore constant pe întreaga durata a anului colar , nefiind condi ionat sau dependent de celelalte module din curriculum. Parcurgerea con inuturilor modulului «Managementul proiectelor» i adecvarea strategiilor didactice utilizate are drept scop formarea competen elor tehnice generale aferente, în scopul preg tirii profesionale a cursan ilor i dezvolt rii capacit ilor care s le permit integrarea pe pia a muncii.

Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III, Scoal Postliceal , Nivel 3avansat

Abordarea modular va oferi urm toarele avantaje: modulul este orientat asupra celui care înva , respectiv asupra disponibilit ilor sale, urmând s i le pun mai bine în valoare; y fiind o structur elastic , modulul poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice; y modulul permite individualizarea înv rii i articularea educa iei formale i informale; y modulul ofer maximul de deschidere, pe de o parte în plan orizontal, iar pe alt parte, în plan vertical, peste / lâng alte module parcurse, în prelungirea acestora pot fi ad ugate mereu noi module ceea ce se înscrie perfect în linia imperativului educa iei permanente. În elaborarea strategiei didactice, profesorul va trebui s in seama de urm toarele principii ale educa iei: Cursan ii înva cel mai bine atunci când consider c înv area r spunde nevoilor lor. Cursan ii înva când fac ceva i când sunt implica i activ în procesul de înv are. Cursan ii au stiluri proprii de înv are. Ei înva în moduri diferite, cu viteze diferite i din experien e diferite. Participan ii contribuie cu cuno tin e semnificative i importante la procesul de înv are. Cursan ii înva mai bine atunci când li se acord timp pentru a ³ordona´ informa iile noi i a le asocia cu ³cuno tin ele vechi´. Procesul de predare - înv are trebuie s aib un caracter activ i centrat pe cursant. În acest sens cadrul didactic trebuie s aib în vedere urm toarele aspecte i modalit i de lucru: Diferen ierea sarcinilor i timpului alocat, prin: - gradarea sarcinilor de la u or la dificil, utilizând în acest sens fi e de lucru; - fixarea unor sarcini deschise, pe care cursan ii s le abordeze în ritmuri i la niveluri diferite; - fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferi i, în func ie de abilit i; - prezentarea temelor în mai multe moduri (raport sau discu ie sau grafic); y 

Diferen ierea cuno tin elor, prin: - abordarea tuturor tipurilor de înv are (auditiv, vizual, practic sau prin contact direct); - formarea de perechi de cursan i cu aptitudini diferite care se pot ajuta reciproc; - utilizarea verific rii de c tre un coleg, verific rii prin îndrum tor, grupurilor de studiu. Diferen ierea r spunsului, prin: Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III, Scoal Postliceal , Nivel 3avansat

- utilizarea autoevalu rii i solicitarea cursan ilor de a- i impune obiective. EVALUAREA la disciplina Managementul proiectelor se va face prin: y lucr ri individuale ± studii de caz/analize 1 lucrare prin care s se identifice o surs de finan are pentru proiecte din domenii de activitate cunoscute de c tre cursan i i realizarea unei compara ii între ciclul de via al proiectului din suportul teoretic i cel identificat în documenta ia oferit de finan ator. schi a de proiect pentru sursa de finan are identificat la lucrarea anterioar , (va con ine ideea de proiect, promotorul proiectului, o scurt justificare, analiza SWOT, scopul, grupul int , obiectivele, documentele specifice). 1 lucrare prin care s se identifice resursele necesare realiz rii proiectului. un eseu prin care se identific echipa de proiect i planul de comunicare. O lucrare prin care se reprezint planul de proiect care va con ine: structura detaliat pe activit ile identificare, duratele, dependin ele dintre activit i, constrângerile, alocarea resurselor. O lucrare prin care se identific i se analizeaz (eliminare/diminuare) posibilele riscuri din proiectul realizat. O lucrare prin care s se analizeze etapele identificate într-un proiect. Elaborarea documentelor/rapoarte specifice metodologiei de proiect utilizat . y proiect propriu sau în echip Se evalueaz numai competen ele din acest modul, evaluarea altor competen e nefiind relevant . O competen se evalueaz o singur data. Demonstrarea unei alte abilit i în afara celor din competen ele specificate este lipsit de semnifica ie în cadrul evalu rii. Cursan ii trebuie evalua i numai în ceea ce prive te dobândirea competen elor specificate. Pe parcursul modulului se realizeaz evaluare continu , prin aplicarea instrumentelor de evaluare continu prev zute în Standardul de Preg tire Profesional (probe scrise, probe orale), iar la fâr itul lui se realizeaz evaluare sumativ , pentru verificarea atingerii competen elor. Rezultatele evalu rii continue vor fi consemnate în foaia matricol , al turi de rezultatele de la celelalte discipline de cultur de specialitate i de la disciplinele de cultur general . Dobândirea competen elor pentru nivelul trei+ de calificare se va certifica pe baza rezultatelor ob inute în urma aplic rii instrumentelor de evaluare a competen elor. La încheierea cu succes a unei evalu ri, este suficient un feedback de felicitare. În cazul unei încerc ri nereu ite, este esen ial transmiterea unui feedback clar i constructiv. Acesta trebuie s includ discu ii în leg tur cu motivele care au dus la insucces i identificarea unei noi ocazii pentru reevaluare, precum i a sprijinului suplimentar de care cursantul are nevoie. Pentru recuperare se poate propune o perioad de c tre evaluator sau de c tre cursant, dar numai în limitele orarului colar. Reevaluarea trebuie s utilizeze acela i instrument, de i locul de desf uare a evalu rii poate fi modificat. Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra num rului de ore alocat fiec rei teme, în func ie de: Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III, Scoal Postliceal , Nivel 3avansat

activit ile de înv are . Nivel 3avansat . Pentru atingerea obiectivelor programei i dezvoltarea la cursan i a competen elor vizate de parcurgerea modulului. recomand m ca în procesul de înv are±predare s se utilizeze cu prec dere metode bazate pe ac iune. competen ele determin con inuturile tematice. în vederea ob inerii calific rii de nivel 3 avansat Asistent medical generalist. cum ar fi: y efectuarea unor lucr ri de laborator y realizarea unor miniproiecte din domeniul calific rii Combinarea metodelor de mai sus cu metode explorative (observarea direct . Modulul va dezvolta competen ele din unitatea de competen cheie MANAGEMENTUL CALIT II. Modulul are alocate 60 de ore pe an din care 24 de ore teorie si 36 de ore de laborator tehnologic. cadrul de colaborare Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. iar parcurgerea acestora asigur dobândirea de c tre cursan i a competen elor dorite. coal i firme (societ i) acreditate s pentru abilit i Pentru atingerea competen elor din prezentul modul activitatea didactic va cuprinde formula unui parteneriat între gestioneze probleme specifice de asigurarea i managementul calit ii. Între competen e i con inuturi este o rela ie biunivoc . Scoal Postliceal .y y y y dificultatea temelor nivelul de cuno tin e anterioare ale grupului instruit complexitatea i varietatea materialului didactic utilizat ritmul de asimilare a cuno tin elor i de formare a deprinderilor proprii grupului instruit. descrierea. observarea independent . Modulul 40: MANAGEMENTUL CALIT II Not introductiv Modulul MANAGEMENTUL CALIT III-lea. Pentru dobândirea de c tre cursan i a competen elor prev zute în SPP-uri. al II se studiaz pe parcursul anului al colii postliceale pentru realizarea preg tirii de specialitate specific domeniului Sanatate si asistenta pedagogica. interactiv i centrat pe cursant. metode expozitive (explica ia.predare utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ. dar se au în vedere resursele locale pentru instruire: baza material a colii. exemplificarea) poate conduce la dobândirea de c tre cursan i a competen elor specifice calific rii. cu pondere sporit pe activit ile de înv are i nu pe cele de predare. analiz ).

cât i la finalul lui. Nivel 3avansat . abordarea procesual . cerin ele locale pentru preg tirea în calificarea de nivel 3 avansat Asistent medical generalist. Scopul acestui modul este de a forma deprinderi i abilit i de analiz . 2. Unitatea de competen Managementul calit ii Competen e C. Func iile managementului calit ii : planificarea calit ii. Modulul se va utiliza împreun cu Standardul de preg tire profesional specific calific rii. implicarea personalului. rela ii reciproc avantajoase cu furnizorii. de aplicare i de implementare a sistemului de management al calit ii pentru lucr rile din domeniu. crt. Prin parcurgerea modulului se urm re te dobândirea competen elor descrise în Standardul de preg tire profesional . de asigurarea calit ii atât pe timpul desf ur rii procesului. de interpretare. Efectueaza controlul statistic 3.cu agen ii economici. organizarea activit ilor Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Persoana care va absolvi acest modul este responsabil de execu ia propriei activit i. 1. Scoal Postliceal . Precizeaza principiile de management al calitatii 2. îmbun t irea continu . leadership. dar i de evaluare a cerin elor impuse pentru domeniul Sanatate si asistenta pedagogica. abordarea sistemului de c tre management. 1. abordarea concret în luarea deciziilor.Principiile de management al calit ii: orientarea c tre client. de îmbun t ire a calit ii. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului : 1. Aplica tehnici de imbunatatire continua a calitatii Tabelul de corelare a competen elor i con inuturilor Unitatea de competenta: MANAGEMENTUL CALITATII ( 60 de ore din care 24 de ore teorie si 36 de ore de laborator tehnologic) Nr. Actioneaza pentru mentinerea sistemului de asigurarea calitatii 4. Precizeaz principiile de management al calit ii Con inuturi 1.

Ciclul PEVA (planific -execut verific -ac ioneaz ). Etape ale controlului statistic: extragerea e antionului. 9. antrenarea personalului pentru realizarea obiectivelor calit ii. coordonarea activit ilor referitoare la calitate. compararea num rului de defecte identificate cu cifra de acceptare/de respingere. . penaliz ri pentru întârziere. planificarea între inerii. 3. mentenan .interpretarea lui. m rime e antion. C. 4. îmbun t irea calit ii.referitoare la calitate. 11. Efectueaz controlul statistic 3. standarde de firm . 12. cifra de respingere. Ghid pentru îmbun t irea calit ii conform standardului ISO 9004-4 i standardelor ISO specifice domeniului de activitate. recondi ion ri. reguli de extragere a e antionului.. identificarea defectelor. plan de control. Cerin ele pentru implementarea unui sistem de asigurarea calit ii: proceduri. AQL). satisfacerea clien ilor. repara ii. produse returnate. Strategii de îmbun t ire a calit ii: strategia Kaizen. reclama ii clien i. 4. costuri. inerea sub control a calit ii. grad de severitate. compararea caracteristicii controlate cu condi iile din standarde. determinarea caracteristicii conform procedurii specifice. Conceptul de îmbun t ire continu a calit ii.Ac ioneaz pentru men inerea sistemului de asigurarea calit ii C. Elementele controlului statistic: caracteristica controlat . 5. 10. produse neconforme. urm rirea parametrilor de func ionare. manualul calit ii. 7. desp gubiri pentru daune. Factori care afecteaz costurile calit ii: rebuturi. 8. Audit de calitate (intern/ extern dat) pe metode statistice. grafice de documentare. Instrumente de îmbun t ire a calit ii: C. Nivel 3avansat . asigurarea calit ii. 2. M surile care se impun în urma efectu rii controlului statistic: acceptare/ respingere lot de produse trecerea la alt plan de control (alt grad de severitate. feed-back. principiul ³zero defecte´. Scoal Postliceal . legisla ie. 6. Aplic tehnici de îmbun t ire continu a calit ii Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. cifra de acceptare. nivel de calitate acceptabil (AQL). lot.

metoda întreb rilor). colec ie de reglement ri tehnice i normative specifice construc iilor i instala iilor. proiecte pentru construc ii i instala ii. calculatoare cu programe de aplica ii pe tipuri de machete care vizeaz sistemul de management al calit ii. diagrame. fi e de autoevaluare. Scoal Postliceal . opera ionale. portofolii. stratificare. inând cont de nivelul ini ial de preg tire i de nivelul de performan cerut pentru absolventul de coal postliceal cu specialitatea Asistent medical generalist. În elaborarea strategiei didactice. Pentru atingerea competen elor din prezentul modul se vor proiecta activit i de înv are centrate pe elev. formarea aptitudinilor i a deprinderilor de analiz . proceduri de sistem. instrumentele calit ii (grafice. video. instruc iuni de lucru. interpretare a sistemului ce vizeaz asigurarea calit ii. Nivel 3avansat .instrumente ajut toare (brainstorming. fi e de lucru. histograme. dar i diferen iat . Orele de instruire teoretic se recomand a se desf ura în cabinete i laboratoare de specialitate dotate cu material didactic corespunz tor: retroproiector. la procesul de înv are Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. profesorul va trebui s in seama de urm toarele principii moderne ale educa iei: -elevii înva -elevii înva cel mai bine atunci când înv area r spunde nevoilor lor cînd fac ceva i cînd sunt implica i activ în procesul de înv are -elevii au stiluri diferite de înv are -elevii particip cu cuno tin ele lor. Condi ii de aplicare didactic i de evaluare II se va Parcurgerea con inuturilor modulului MANAGEMENTUL CALIT abordarea acestora trebuie s fie flexibil realiza integral. parcurgând tabelul de corelare a competen elor cu con inuturile . fi e de control statistic). care vor pune accent pe dezvoltarea gândirii. dobândite anterior. acces Internet.

-elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea informa iilor vechi cu cele noi i pentru ordonarea lor Evaluarea trebuie s fie, corelat cu criteriile de performan i cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de preg tire profesional . Se evalueaz numai competen ele din acest modul, evaluarea altor competen e nefiind relevant . O competen se evalueaz o singur dat . Pe parcursul modulului se realizeaz evaluarea formativ , iar la sfâr itul lui se realizeaz evaluarea sumativ , pentru verificarea atingerii competen elor. Proiectarea evalu rii competen elor se realizeaz prin stabilirea clar a programului i a modului de evaluare. Cadrele didactice care asigur preg tirea la acest modul î i stabilesc durata evalu rii fiec rei competen e, num rul de reevalu ri i distribu ia acestora pe parcursul anului colar. Modul de evaluare are în vedere nivelul de preg tire pe care trebuie s -l demonstreze elevul. Indiferent de locul, momentul i persoana care face evaluarea, SPP- ul stabile te un nivel na ional comun de performan , care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de preg tire. Se recomand individualizate. adaptarea programei la elevii cu nevoi speciale, prin fi e 

Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra num rului de ore alocat fiec rei teme în func ie de: dificultatea temei, volumul i nivelul de cuno tin e, deprinderi i abilit i anterioare ale elevilor, dotarea cu material didactic, ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instrui i. Se recomand ca parcurgerea temelor din program s se fac în ordinea stabilit în tabelul de corelare a competen elor cu con inuturile . Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III, Scoal Postliceal , Nivel 3avansat

Instruirea se va realiza în cabinete i laboratoare tehnologice cu o bun dotare material . Instruirea în laboratoare tehnologice are importan deosebit în realizarea corespunz toare a competen elor pentru viitorii Asistenti medicali generalisti. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul activit ilor privind proiectarea i implementarea sistemului calit ii, pe baza documenta iei tehnice de specialitate din domeniu: SR EN ISO 9000:2001 Sisteme de management al calit ii. Principii fundamentale i vocabular, SR EN ISO 9000:2001 Cerin e, PS ± Proceduri de sistem, PG ± Procedura general , PO ± Proceduri opera ionale, IL ± Instruc iuni de lucru, Înregistr ri, STAS- uri în vigoare.

MODULUL 41 :

DEONTOLOGIE SI ETICA PROFESIONALA

I. Nota introductiva Modulul Deontologie si etica profesionala face parte integranta din curriculumul ce are la baza standardul de pregatire profesionala in specialitatea asistent medical generalist si corespunde competentei specializate: Deontologie si etica profesionala Modulul se efectueaza in semestrul I si II al anului III de studiu si are alocate un numar de 60 ore, din care 24 ore teorie si 36 ore laborator (aplicatii). Orele vor fi derulate pe parcursul a 12 x 2 saptamani, cate 1 ora/sapt. teorie , a 9 x 2 saptamani , cate 2 ore/sapt. aplicatii. Curriculumul se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala. II . Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1.Descrie fiinta umana ca entitate biopsihosociala , cu valori si principii de viata 2.Raspunde din punct de vedere profesional, moral si legal 3.Acorda ingrijiri intr-un mediu terapeutic securizant III.Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor: Unitate de competenta : DEONTOLOGIE SI ETICA PROFESIONALA ( 60 ore , din care 36 ore aplicatii) Nr. Unitate de Competenta Continuturi tematice crt competenta 41. Deontologie C1. Descrie fiinta si etica umana ca entitate Totalitate si individualitate profesionala biopsihosociala , cu 1.1 - identificare personala (CI/BI, stare valori si principii de civila, viata foaie de observatie,dosar medical) Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III, Scoal Postliceal , Nivel 3avansat

-ingrijire holistica:fiinta unica,cu nevoi specifice;

-implicarea pacientului in propria ingrijire; -rolul de avocat al pacientului; -aspecte etice ale ingrijirii (compasiune, competenta, constiinta, angajare); 1.2 Valori si principii etice in nursing: - valori: viata;independenta;libertate;egalitate; nondiscriminare; -principii etice: binefacere vs.maleficienta; dreptate ( mod de impartire a adevarului); autonomie vs. paternalism; veracitate vs. sinceritate; fidelitate/confidentialitate; 1.3 Sisteme personale de valori: - devotament fata de profesie; - grija si afectiune; - incredere,putere/loialitate si libertate profesionala; - empatie,reputatie,imagine pozitiva de sine; 1.4 Drepturi si libertati: - Drepturile omului; - Drepturile pacientului; - Drepturile copilului; - Drepturile femeii in maternitate; etc. C2. Raspunde din punct de vedere profesional, moral si legal

Raspundere si responsabilitate:
2.1 raspundere - legala;morala ; responsabilitate-profesionala;civila; -neglijenta,culpa,fuga de raspundere; -eroare si greseala in nursing; deontologia actului medical; Norme de exercitare(conform legilor in vigoare) 2.2 drept medical- forme de scolarizare; - acces in profesiune; - statut socioprofesional; - pierderea dreptului de practica; -principiul OSCAR: reglementarea climatului de lucru al conducerii unitatilor sanitare (obiectivitate, specializare in munca de echipa,coordonare,autonomie si responsabilitate)

Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III, Scoal Postliceal , Nivel 3avansat

3.7 risc asumat (valoarea bunului supus riscului este mai mica decat efectul obtinut.6 eugenie.2. 3. -atitudine etica in situatii terminale.incredere exagerata in propriile forte.compasiune.obtinere atestat libera practica. . psihice.2 persoana informata: -ghiduri de informare a pacientului. Scoal Postliceal .solicitudine. conferinte. .daruire. C3.5 iatrogenie:de explorare. SIDA) Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. avort. familiei. inginerie genetica( genom uman si clonare).de institutionalizare. Acorda ingrijiri intr-un mediu terapeutic securizant Calitate in nursing 3. 3. risc evaluat (atitudine fata de un pacient agresiv).implicare in cercetarea in nursing.autonomie si delegare in nursing. Abordare in situatii de risc: 3. media. fecundare in vitro/in vivo.depasirea competentelor ) .fizice. .1 protocoale de ingrijire relatii profesionale (cooperare. activa. psihogena. 3.inregistrare in registrul unic al asistentilor medicali. internet.continuare studii). Nivel 3avansat . . comunitatii (pliante.brosuri). colaborare) comunicare eficienta.oportunitati de invatare( studiu individual. Invatare continua si perfectionare profesionala 2. -fisa postului.3 autorizare si acreditare: .8 eutanasie. abnegatie.3 abuzuri: verbale. medicamentoasa. 3. -standarde de ingrijire bazate pe probitate.4 competente profesionale pe baza SPP. sexuale.prezentari comunicari. Bioetica 3.participare la seminarii. -consimtamant sau refuz al ingrijirilor pe deplin informata.9 dileme etice ( ex:in boala canceroasa. .

a) Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza: 1. activitati de predare . momentul sau persoana care face evaluarea. Predarea modulului se face de catre asistentul medical cu modul de pedagogie. Se recomanda a fi utilizate metode alternative:brainstorming. Se evalueaza numai competentele din acest modul. fisa de lucru. Sugestii metodologice Modulul DEONTOLOGIE SI ETICA PROFESIONALA poate fi parcurs independent. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: 1. 2. in grupuri.munca independenta. y Gaseste motivatii intrinseci si valori in procesul experiential.invatare cu caracter interactiv: conversatia euristica. De retinut! Orele de predare-invatare cuprind continuturi si aplicatii.indiferent de locul. grup de discutii. test scris. ³Bulgarele de zapada´).observarea sistematica a elevilor . Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.) 2. probe orale ( intrebari. referate. In elaborarea strategiei didactice se va tine seama de urmatoarele principii ale invatamantului centrat pe elev si de abordarea unor metode de educatie a adultului: y Elevul invata predominant descoperind. eseuri. in timp ce profesorul il ghideaza. observatie dirijata. b) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala. 3. 3. ³Caruselul´. ii ofera informatie ³umpland vase goale´. probe practice (studiu de caz. y Lucreaza in mod cooperativ. y Nu se limiteaza doar la sala de curs. studiul de caz. Metodele traditionale de predare-invatare avantajeaza profesorul care devine expert asupra elevului pasiv (cu o motivatia extrinseca. Scoal Postliceal . Nivel 3avansat .eseu cu numar de cuvinte prestabilit. pentru a obtine acelasi nivel de performanta . problematizare. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. expunerea. descoperirea inductiva si deductiva. referat.joc de rol).joc de rol. y Experimenteaza problemele in globalitatea lor. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. lucrul in grup ( ³Bolul pestelui de aur´. analiza produselor( culegeri de date). y I se permite sa se exprime in mod creativ.recompense si competitie). activitati de invatare cu caracter aplicativ: fise de lucru. evaluarea altor competente nefiind relevanta. coevaluarea in grupul de lucru. y Elevul invata in mod activ.IV. ca subiect matur.

Bucuresti.Sugestii bibliografice 1. Exemple de teme pentru aplicatii: 1. CD-uri. folii de retroproiector. Nivel 3avansat . Vor fi utilizate metode de stimulare a creativitatii ca: o brainstorming. c) Sugestii cu privire la aplicatii ( laborator) Aplicatiile se vor realiza in sali de curs. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale.1998 4. cumulativa (verificari partiale. o sinectica. Cadrele didactice. Scoal Postliceal . ANR. ³Ranile invingatorilor se vindeca mai repede decat ranile cele ale invinsilor´ (vezi Totalitate si individualitate)-seminar de discutii ³Implicatii etice ale ingrijirii pacientului cu tulburari psihice(ex:agresivitate)´ ( vezi Risc asumat/risc evaluat) -lucru in grup ³Clarificarea propriilor valori´ (vezi Sisteme personale de valori) ± autoevaluare d) Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata : casete video. V. o metoda 6-3-5. o discutii panel. Bucuresti.Pe parcursul modulului. o Phillips 6-6.1979 Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. se poate aprecia nivelul de atingere a competentelor printr-o evaluare: y formativa (continua. Bucuresti.B. Dutescu.1998 3. y sumativa. 2.1985 2. 3. ANR. isi stabilesc numarul de ore alocat fiecarei teme .Grup national de etica (autor colectiv)-Cod de etica pentru asistenti medicali.Editura Medicala. Bucuresti.Grup national de etica (autor colectiv)-Glosar de etica in nursing. durata evaluarii. De retinut! Se recomanda parcurgerea temelor din curriculum sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. ANR.ritmica. -Etos in medicina .etc. American Nurses Association ± Codul pentru nurse . unitati medicale si scolare. pe secvente mai mari ) . numarul de reevaluari (cel putin egal cu numarul orelor alocate saptamanal) si distributia acestora pe parcursul perioadei de studiu. culegeri de date .2001 5. pe secvente mici). care asigura pregatirea la acest modul .Grup national de etica (autor colectiv)-Ghid de etica in nursing pentru asistenti medicali.

1995 11.Gh...1994 7. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor: Unitate de competenta : PSIHOLOGIE MEDICALA ( 60 ore . cate 2 ore/sapt. Miron.exprimare emotii. Scripcaru.Bucuresti. Psihologie medicala Competenta C1.Gh. ICN. Determina factorii psihici in dinamica sanatatii/bolii 2.6. teorie . Jurnalul de nursing . Marin.-Pledoarie pentru respect.-Etica in practica nursingului-ghid pentru luarea deciziilor in etica.S. Lemon-Materiale de educatie in nursing.Terminologie: factor.Deontologie medicala. Unitate de crt competenta 42. in total 5 ore/sapt. Fry.pulsiune(instinct). 1979 MODULUL 42 : PSIHOLOGIE MEDICALA I. Nursing -revista editata de ANR (colectia 1990-2006) 8.T. factorii psihici simptome psihosomatice(spasm. aplicatii. Copenhaga. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1.-Bioetica-Manual pentru invatamantul universitar si preuniversitar de specialitate-Editura Universul.Etica aplicata.adaptare psihofiziologica.sanatate/boala.Editura Albatros. Editura Alternative. Nicolau.A. OMS-Regional Office for Europe. Continuturi tematice Arie de preocupari 1. Determina trauma psihica. II. Abordeaza pacientul in perspectiva holistica 3. Nivel 3avansat . Modulul se efectueaza in semestrul I al anului III de studiu si are alocate un numar de 60 ore.T.HTA. Orele vor fi derulate pe parcursul a 12 saptamani.Ciornea.1. 1996 9. vertij versus manie. si 3 ore/sapt.identificare. din care 24 ore teorie si 36 ore laborator (aplicatii).imitatie.. Scoal Postliceal . Sustine pacientul in mentinerea/restaurarea calitatii vietii III. din care 36 aplicatii) Nr. agresivitate) Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III..Sara. Nota introductiva Modulul Psihologie medicala face parte integranta din curriculumul ce are la baza standardul de pregatire profesionala in specialitatea asistent medical generalist si corespunde competentei specializate: Psihologie medicala.sanogeneza.1978 10.1998 12.Editura medicala.

Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.dischinezii biliare.constrictie-paloare/vasodilatatieeritem cutanat). hipersecretie HCL. psihologia pacientului infirm . neacceptarea bolii). cardiovaculare(tahicardie.etc) 1. 1.hiperperistaltism).empatie. carente afective) 1. HTA.ajutor.crize anginoase.vulnerabilitate la stres( mecanisme de coping. raspunsuri calde. comportamente adictive( consum de alcool. autostima si egoidentitate (acceptarea autoimaginii de catre altii si acceptarea imaginii pe care o au altii despre sine).1.HTA.7 Fisa biografica (traume.3 Psihologia´situational-existentiala´ a bolnavului: dependenta (acceptare.crize de astm.noutatea experientei). droguri.2 Relatii asistent medical-pacient: intractiune sociala. eruptie).retea de sprijin). obezitate. Nivel 3avansat in dinamica sanatatii/ bolii . nevroza de spital). diagnostic de stres-clinic si de laborator.complianta pacientului(fuga in boala. traditii. accidente. urogenitale(colici renoureterale.6 Adaptare la stres: individuala (nivel de aspiratie si nivel de posibilitati/resurse. comunicarea diagnosticului de boala.securitate.lipotimii.prietenoase). factori de risc pentru profesia medicala.protectie). astm bronsic.apelul la reteaua de suport social. bulimie. educatie intrafamiliala.stranut in salve.nevoile lui Ralphafiliere.tulburari de dinamica sexuala).contact prin priviri.rol de bolnav si rol de pacient. 1.). afiliatie ( proximitate fizica. hiperventilatie).digestive (pilorospasm. metabolice (anorexie. motivatia de a fi ³pacient´ 1. 1.8 Raspunsuri somatice ale emotiilor: Respiratorii ( rinoree.tulburari menstruale. prevenirea burn-out-ului profesional) Tulburari functionale 1. tutun. colectiva (rezolvarea situatiilor conflictuale.dermatite atopice. cardiopatie ischemica.5 Credinte personale si tendinte fata de sanatate: influenta culturala( obiceiuri.separarea de habitatul personal.TBC. convingeri personale. violente.cresterea autocontrolului.trasaturi imunogene si disimunogene ale personalitatii. grila de evaluare a stresului.9 Afectiuni de etiologie psihogena : boala ulceroasa. mentalitati). Comportamente protectoare si de risc. Scoal Postliceal . cutanate( prurit. colon iritabil.locus of control.psihosociologia spitalului(organizare administrativa-sociala.4 Stres si disfunctionalitati:cauze. hiperglicemie).

anxiosi.factori extrafamiliali.dependenta medicamentoasa.1 Tip de personalitate:A si C(elemente caracteristice).flegmatici.fumat/droguri.etape. indicatii ci contraindicatii ale E. 2. presiuni).negarea.P.hiperperseverenti.reculul insertie/reinsertie sociala. exaltarea Eului.5 Transformari psihocomportamentale induse de boala :tulburari nevrotice.4 Psihologia actului chirurgical ( incarcatura emotionala.6 Psihologia medicamentului si complianta terapeutica:reactii adverse.contagiunea informationala. sanguinici. Abordeaza pacientul in perspectiva holistica Tipurile psihologice si boala 2.anxietatea. 3. supraalimentatie. La Senne (nervosi.reducerea/ pierderea timpului de contact cu lumea.bunuri si servicii . hipertimici. interventii psihologice in preoperator. atletic). psihologia medicala a femeii (pacienta.lehuza). exaltati.psihologia convalescentei C2.extravert).ignorarea. Eysenck (introvet.amorfi.distimici.1 Calitate a vietii si obiective sanogenetice: indicatori de calitate a vietii( stare de bine.Sustine pacientul in mentinerea / restaurarea calitatii vietii Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Tipologii constitutionale :Kretschmer(picnic. hiperexacti. colerici.perfectionare. sedentarism. Modalitati de optimizare a actului de ingrijire 3. imagine de sine si detaliile corporale ( stima de sine) 2. asistenta medicala.7 Efectul placebo:variabile ale pacientului/medicului. postoperator precoce si tardiv. emotivi) 2.3 Particularitati psihofiziologice legate de varsta si sex ( stadii. Corelate psihologice ale bolii 2.teama de necunoscut.2 Dimensiuni tipologice in biografie: reactii la boala ( recunosterea. noutatea anesteziei).evaziunea. Scoal Postliceal .capacitate de functionare fizica.apatici). sentimentali. Personalitati accentuate(demonstrativ. mezomorf. mijloace de crestere si evaluare a compliantei terapeutice.Heymans. mediu. Sheldon(endomorf.resemnarea). Wiersma. 2. crize). sociala. ectomorf).psihologia persoanei cu disabilitati. posibilitati de informare. gravida. pasionali.ideea de prejudiciu. Nivel 3avansat . regresia afectiva si comportamentala. 2.psihica. medicina alternativa). leptosom. prescrierea medicametelor( limite.2 Dinamica relatiei asistent medical-pacient C 3. de rol .

3.obiceiuri . gandurilor. 3. cresterea motivatiei pentru schimbare. Scoal Postliceal . a negarii. combaterea inchiderii in sine . 3. in perioada initierii tratamentului( abordare raportata la personalitatea pacientului). de mediu stabil). dar ferma). terapie prin joc. 3. autoculpabilizarii.4 Iatrogenia psihogena : contradictii intre mesajul verbal si nonverbal.resemnare. tutun). Psihoterapie 3.6 Asistenta psihologica a pacientilor neoplazici: in faza de stabilire a diagnosticului( atitudine optimista.necritica sau judicativa. de persoane. verbalizarea sentimentelor si trairilor.(relatie asimetrica vs. favorizarea exteriorizarii emotiilor.automedicatie.9 Psihoterapie suportiva simpla: activarea resurselor psihice personale ale pacientului. dezvoltarea resurselor fizice conservate.8 Suport psihologic in ingrijiri paliative atitudine fata de pacient si familia acestuia.relatie simetrica): asteptarile pacientului si libertatea de decizie. lipsa de tact.alcool.3Abordare in cazul pacientilor psihici activarea resurselor potentiale. crearea unui mediu e suport social si spiritual.suport emotional) 3. ascultare empatica.confuzie. menajarea si tactici de comunicare a vestilor proaste. presiuni. Abordare in situatii de criza si in faza terminala 3.gandire pozitiva. in recidiva sau stadiu terminal(sustinere . sustinere in acceptarea bolii. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.5 Timp de lucru si de loisir al pacientului: obiceiuri.11 Terapia pierderii la copii: pregatirea copiilor pentru pierderi(afective.7 Abordare si consiliere in HIV pozitiv combaterea socului emotional. siguranta protectie. incredere si confidentialitae in actul ingrijirii.acceptare traditii . sustinere in faza de negare. persuasiune ( cu elemente sugestive) 3. Nivel 3avansat . autovalorizare.10 Ghid de schimbare a unui comportament nociv: sfaturi vs coercitie ( restrictii alimentare. comunicare terapeutica ( in boli incurabile) bazata pe incredere . detectarea depresiei si prevenirea sinuciderii. 3. automonitorizarea comportamentelor legate de consum.

pentru a obtine acelasi nivel de performanta . y Elevul invata in mod activ.munca independenta. In elaborarea strategiei didactice se va tine seama de urmatoarele principii ale invatamantului centrat pe elev si de abordarea unor metode de educatie a adultului: y Elevul invata predominant descoperind.ritmica.joc de rol. Scoal Postliceal . probe practice (studiu de caz.observarea sistematica a elevilor . expunerea. grup de discutii.) 5. De retinut! Orele de predare-invatare cuprind continuturi si aplicatii. cumulativa (verificari partiale. Metodele traditionale de predare-invatare avantajeaza profesorul care devine expert asupra elevului pasiv (cu o motivatia extrinseca.IV. in grupuri. y Lucreaza in mod cooperativ. eseuri. ca subiect matur. y Nu se limiteaza doar la sala de curs. b) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala. fisa de lucru. Se evalueaza numai competentele din acest modul. pe secvente mai mari ) . Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. y I se permite sa se exprime in mod creativ. coevaluarea in grupul de lucru. Sugestii metodologice Modulul PSIHOLOGIE MEDICALA poate fi parcurs independent. test scris. activitati de predare . Predarea modulului se face de catre profesorul de specialitate ( studii socio umane) . a) Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza: 1. lucrul in grup ( ³Bolul pestelui de aur´. Pe parcursul modulului. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. se poate aprecia nivelul de atingere a competentelor printr-o evaluare: y formativa (continua. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul.eseu cu numar de cuvinte prestabilit. problematizare. referat. activitati de invatare cu caracter aplicativ: fise de lucru. y Experimenteaza problemele in globalitatea lor. evaluarea altor competente nefiind relevanta. y Gaseste motivatii intrinseci si valori in procesul experiential.invatare cu caracter interactiv: conversatia euristica. analiza produselor( culegeri de date). Se recomanda a fi utilizate metode alternative:brainstorming. probe orale ( intrebari. y sau sumativa. in timp ce profesorul il ghideaza. momentul sau persoana care face evaluarea. pe secvente mici). ³Bulgarele de zapada´). Nivel 3avansat . ³Caruselul´. studiul de caz. 2. 6. ii ofera informatie ³umpland vase goale´. referate. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: 4.recompense si competitie). observatie dirijata.joc de rol).indiferent de locul. 3. descoperirea inductiva si deductiva.

Ex:Scop:Sustinerea pacientului in mentinerea/restaurarea calitatii vietii Grup de discutii:´Mod de abordare a unui copil cu neoplasm-comunicare de vesti proaste´ Eseu (max. Rascanu. Editura Polirom.Buzducea. Grup de discutii : ³Ideea de prejudiciu in actul chirurgical´ Test scris :´Modalitati de crestere a compliantei pacientului´. 1999 6.I ± Dinamica psihosociala a practicii medicale. o metoda 6-3-5.I. Bucuresti.Bucuresti. unitati medicale si scolare. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. unitati medicale.2005 5.Editura Infomedica.1996 Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.. numarul de reevaluari (cel putin egal cu numarul orelor alocate saptamanal) si distributia acestora pe parcursul perioadei de studiu.teorie si aplicatii. o discutii panel. Athanasiu.2003 4. Bucuresti.. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata : casete video. Practic: ³Studiu de caz-Reactia la boala´.I. o sinectica.Editura Oscar Print. Bucuresti..Zanc. care asigura pregatirea la acest modul . durata evaluarii. Ex.Sociologie medicala. o Phillips 6-6. Editura Sper. CD-uri. Aplicatiile se vor realiza in sali de curs.Manual de psihologie medicala.A.2002 7.1998 2..R. Bucuresti. Aplicatiile se vor realiza in sali de curs. Sugestii bibliografice 1.-Psihologie medicala si asistenta sociala. Bradu-Iamandescu.I ± Psihologia medicala. 3.Psihologia pierderii si terapia durerii.Editura Polirom.etc.D. Scoal Postliceal . Nivel 3avansat . De retinut! Se recomanda parcurgerea temelor din curriculum sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile.I.Editura Societatea Stiinta si tehnica.vol I.Cadrele didactice. Neculau. c) Sugestii cu privire la aplicatii ( laborator) 2. Problema reala: interventia chirurgicala.1996 8. Bradu-Iamandescu. isi stabilesc numarul de ore alocat fiecarei teme .teste psihologice.1995 3.A.utilizeaza cunostintele detinute pentru a rezolva o problema aparuta.(coord). 3. Vor fi utilizate metode de stimulare a creativitatii ca: o brainstorming. Bradu-Iamandescu.urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale.Iasi. Lupu. Bucuresti.I. Aplicatiile vor urmari formarea de abilitati prin care elevul aplica. V.Editura Infomedica..-Tratat de psihologie medicala.250 cuvinte):´Cresterea motivatiei de a renunta la consumul de alcool(tutun)´ 4.Psihologie sociala. folii de retroproiector. Mitrofan. Editura Infomedica.bazandu-se pe o relationare logica a informatiilor in raport cu un scop.

Unitate de crt competenta 43.MODULUL 43 PEDAGOGIE I.obiectiv.. temperamentele si abordarea psihopedagogica.transmitere de informatii. Modulul este parcurs in semestrul I al anului III de studiu si are alocate un numar de 60 ore.religioasa. profesionala.3 educatie ±concept.juridica. deprinderi. caracter necesar. in dezvoltarea personalitatii Continuturi tematice Factorii dezvoltarii ontogenetice: 1. teorie. caracteristici: specific umane.proximal.caracter social-istoric. Stadialitate 1. permanent. particularitati anatomo. Pedagogie Competenta C1. 1. cate 2 ore/sapt. Aplica metodologia invatarii si studiului individual III.caracter national si universal.experiente.2 mediu. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Scoal Postliceal . Evidentiaza rolul educatiei. Nota introductiva Modulul Pedagogie face parte integranta din curriculumul ce are la baza standardul de pregatire profesionala in specialitatea asistent medical generalist si corespunde competentei specializate: Pedagogie. si 3 ore/sapt. moral-civica.tehnologica. 1. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor: Unitate de competenta : PEDAGOGIE ( 60 ore . din care 24 ore teorie si 36 ore laborator (aplicatii).distal. Evidentiaza rolul educatiei . Orele vor fi derulate pe parcursul a 12 saptamani. in dezvoltarea personalitatii 2. II. Utilizeaza comunicarea didactica 3. ca actiune sociala specifica. transmitere de norme etice.nisa de dezvoltare. ca actiune sociala specifica. functii: crestere si dezvoltare fizica armonioasa. igienosanitara).estetica. in total 5 ore/sapt. rol. Nivel 3avansat . din care 36 aplicatii) Nr. predispozitii ereditare. aplicatii.fiziologice ale analizatorilor si activitatii SNC.1 ereditate ±concept.laturi (intelectuala .4 stadii genetice si de varsta: stadialitate psihodinamica Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.

Utilizeaza comunicarea didactica Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.explozie demografica.psihomotor).informala. conferinte. Scoal Postliceal .utilizarea timpului liber.cod personal.accidentala. pedagogica.formala. comunicare didactica. instrumentala. principiul sistematizarii si continuitatii in invatare. Demers educational 1.) Sisteme de educatie si forme de comunicare: 2. obiective . .caracteristici( dimensiune explicativa. Educatia adultului 2. stadialitate psihosociala (Erickson-perioada intregii vieti). evolutia tehnologiei. evaluare. principiul accesibilitatii cunostintelor.autocontrolat).pericolul transferului de autoritate. 1. psihologica. .democratizarea vietii sociale.8 principii didactice: integrarea teoriei cu practica.) forme: (intraeducationale-postuniversitare. subiectiva. extraeducationale-munca intelectuala. capacitati. respectarea particularitatilor individuale si de varsta.invatarii.schema comunicarii(factori.invatare.asimilare de cunostinte. 1. distanta. Nivel 3avansat .5 stadialitate cognitiva ( Piaget-varsta cuprinsa intre 011/12 ani -15/16 ani). crearea unui stil de munca activ. nonformala. achizitii ale invatarii( in plan cognitiv.2 obiective : dobandirea autonomiei formative. comunicare. C2. distorsiune. simpozioane.6 ideal educational ±dimensiune sociala. .ale formarii (atitudini.multiplicarea profesiunilor.priceperi si deprinderi).1 educatie. stadialitate morala (Kohlberg-varsta cuprinsa intre 4-13 ani). 1. blocaj. filtrare mesaje).( invatare pe parcursul intregii vieti. principiul participarii active a elevului la procesul de predare.paravebala.7 operationalizarea obiectivelor pedagogice: conditii generale.nonverbala.bruiaj.verbala.mese rotunde). factori: accelerarea schimbarilor.training. cursuri perfectionare. logica pedagogica. .implicatii psihopedagogice.personalizarea comunicarii). afectiv.priceperilor si deprinderilor.

3 tip de evaluare : ritmica.parinte singur.recompensa meritata).conditii bune de viata.4 evaluare rata succes-esec: strategii de promovare a succesului: familiale-familie activa.cumulativa.spirit de independenta. Sugestii metodologice Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. chestionare orala. cauze insucces:familiale: familii dezorganizate.5 educatie interculturala concept.motivatie si vointa.capacitati psihologice. IV.6 formare intelectuala: atentie. de iluminare.de verificare. pedagogice. verificare prin lucrari practice.profesor.conditii precare. factori sociali. etape-perioada de preparare.baza tehnico-materiala necorespunzatoare.de tip algoritmizat. OSP necorespunzatoare.continua. de natura pedagogicacalitatea actului de predare.lucrul in grup) 3.1 metodologia instruirii (strategii didactice:de tip expositiv-euristic.sumativa. competenta si tact pedagogic. teste docimologice.psihocomportamentale psihosociale.stil de predare.7 creativitate umana: factori intelectuali.nivel de aspiratii. volumul experientei.4 profilul educatorului ( personalitatea profesorului. memorare inteligent. autoevaluare.temeinice. Scoal Postliceal . 2. extrinseca. observare si apreciere verbala. de natura psihofiziologica-stare de sanatate. 2. 3.relatii deficitare elev.memorie de lunga durata .invatare. 3.evaluare subiectiva. conditii ale memorarii facile. Creativitate 3.Aplica metodologia invatarii si studiului individual Strategii de formare si educatie 2. 3. elemente componente) Adaptarea evaluarii 3.de incubatie. consecinte pedagogice.5 specificul invatarii umane:rezolvare de probleme. lucrari practice .curriculum neadaptat. Nivel 3avansat . psihofiziologice-tulburari fiziologice.C3. tipuri de relatii profesor-elev).3 arta motivarii ( motivatie de realizare-intrinseca.2 proiect tehnologie didactica (obiective. Rolul educatorului: 3.

ritmica. activitati de invatare cu caracter aplicativ: fise de lucru. referate. ³Caruselul´. fisa de lucru. y Experimenteaza problemele in globalitatea lor. Nivel 3avansat . b) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. probe orale ( intrebari. y sumativa. test scris. activitati de predare .observarea sistematica a elevilor . c) Sugestii cu privire la aplicatii ( laborator) Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Predarea modulului se face de catre profesorul de specialitate ( studii socio umane) . in timp ce profesorul il ghideaza. observatie dirijata. care asigura pregatirea la acest modul . cumulativa (verificari partiale. coevaluarea in grupul de lucru. expunerea. in grupuri. analiza produselor ( culegeri de date). descoperirea inductiva si deductiva. y Nu se limiteaza doar la sala de curs. ii ofera informatie ³umpland vase goale´. y I se permite sa se exprime in mod creativ.indiferent de locul. 3. y Elevul invata in mod activ. Se recomanda a fi utilizate metode alternative: brainstorming.invatare cu caracter interactiv: conversatia euristica. durata evaluarii. problematizare. ³Bulgarele de zapada´). Ca instrumente de evaluare se pot folosi: 7. pentru a obtine acelasi nivel de performanta . pe secvente mici). lucrul in grup ( ³Bolul pestelui de aur´.) 8. Se evalueaza numai competentele din acest modul. evaluarea altor competente nefiind relevanta.Modulul PEDAGOGIE poate fi parcurs independent. isi stabilesc numarul de ore alocat fiecarei teme . y Gaseste motivatii intrinseci si valori in procesul experiential.recompense si competitie). studiul de caz. Scoal Postliceal . ca subiect matur. probe practice (studiu de caz. referat. 9. a) Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza: 1. pe secvente mai mari ) . eseuri. Metodele traditionale de predare-invatare avantajeaza profesorul care devine expert asupra elevului pasiv (cu o motivatia extrinseca.joc de rol. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. 2. y Lucreaza in mod cooperativ. numarul de reevaluari (cel putin egal cu numarul orelor alocate saptamanal) si distributia acestora pe parcursul perioadei de studiu. In elaborarea strategiei didactice se va tine seama de urmatoarele principii ale invatamantului centrat pe elev si de necesitatea abordarii unor metode de educatie a adultului: y Elevul invata predominant descoperind.eseu (ex: cu numar de cuvinte prestabilit). Pe parcursul modulului.munca independenta. grup de discutii. Cadrele didactice. se poate aprecia nivelul de atingere a competentelor printr-o evaluare: y formativa (continua. De retinut! Orele de predare-invatare cuprind continuturi si aplicatii.joc de rol). momentul sau persoana care face evaluarea.

unitati medicale si scolare.lucru pe grupe ³Care sunt deosebirile intre invatarea observata la mamifere si cea specific umana?´ ( vezi Creativitatea). Lista competentelor specifice corespunzatoare modulului: unitatii de competenta 1. 2.5 ori mai repede decat verbalul´ (vezi Comunicarea). CDuri. Nivel 3avansat . Aplicatiile se vor realiza in sali de curs. o discutii panel. Modulul 44: CERCETARE IN NURSING Nota introductiva Modulul CERCETARE IN NURSING face parte din pregatirea specifica din anul III. Modulul are alocate 60 ore din care 24 ore de teorie si 36 ore de pregatire practica. In modulul CERCETARE IN NURSING se regasesc abilitati din unitatea de competenta specializata CERCETARE IN NURSING. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. Exemple de teme pentru aplicatii: ³Argumentati de ce para. tehnicile si instrumentele de investigare in nursing.grup de discutii d) Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata : casete video. o sinectica. Vor fi utilizate metode de stimulare a creativitatii ca: o brainstorming. Concepe un proiect de cercetare in nursing. Descrie principalele domenii de cercetare in nursing.si nonverbalul sunt codificate de 4.etc. folii de retroproiector. o metoda 6-3-5. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. Explica metodele. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.proiecte de tehnologie didactica . Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardele de pregatire profesionala specifice calificarii. 2. pentru calificarea asistent medical generalist. 3.1. 3. o Phillips 6-6. Scoal Postliceal .

Scoal Postliceal . Experimentul natural: definitie. motivatia pacientului.2. de iesire din spital. 1. etc. cu intrebari C. Observatia clinica: definitie. consum de droguri. etc. 1.1. foaie de observatie. fumatul. alterarea stimei de sine. analize. conditiilor de mediu. Intelegerea sau acceptarea tratamentului prescris: in functie de obiceiurile familiale. varsta. Promovarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor: alimentatia. sedentarismul. Interviul direct-indirect. 2. tehnicile si instrumentele de investigare in nursing. 1. etc. etc.1. Grupele de populatie cu risc mare de imbolnavire: datorita stilului de viata.1. investigatii. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: CERCETARE IN NURSING (60 ore din care 24 ore de teorie si 36 ore de pregatire practica ) Nr.1. Tehnici si instrumente: 2. conditii.2. 1.3. Descrie principalele domenii ale cercetarii in nursing Continuturi Domenii: 1. Nivel 3avansat . planificarea examinarilor periodice. rezultate. Metode de cercetare: 1.2. etc. etc. 1. Procesul de ingrijire (nursing) pentru pacientii cu anorexie. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. conditii. nivelul educational. obisnuintelor familiale. competenta 44.3. 1. de transfer. sexul. Metoda analizei documentelor(analiza statistica si analiza de continut): bilet de trimitere. Unitatea de crt. Explica metodele.4. Cercetare in nursing Competente C.

sondajul de opinie. 4. alegerea mijloacelor de investigatie (metodele si tehnicile de cercetare). etc. socioeconomica. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind CERCETAREA IN NURSING. obiective.2.3. Ancheta demografica. Nivel 3avansat . deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. 3. Concepe un proiect de cercetare in nursing. etc. Continutul modulului este proiectat pentru 60 ore pe an si se va desfasura astfel: 2 ore /saptamana teorie si 3 ore aplicatii practice/semestrul I. 2. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. Analiza si interpretarea datelor: subiective. efortul cercetatorului. dotarea cu material didactic. inchise/deschise. 2. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. stabilirea ipotezelor de lucru.3. Colectarea datelor necesare: activitatea de teren. semne clinice. Chestionarul cu intrebari standardizate. 2.C. Etapele cercetarii in nursing: 1 Pregatirea cercetarii: alegerea temei si a obiectivelor investigatiei. Redactarea unui raport final cu propuneri si solutii. care respecta anonimatul persoanelor. Sugestii metodologice Modulul CERCETARE IN NURSING poate fi parcurs in mod independent. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. a confidentialitatii informatiilor. clinic. Scoal Postliceal . volumul si nivelul de cunostinte. informarea forurilor ierarhic superioare interesate de problema cercetata. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei.

care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. simularea. pentru verificarea atingerii competentelor. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. studiul de caz. discutiile si lucrul in grup. munca independenta. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. compararea. Nivel 3avansat . Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. test scris. observatia. Se evalueaza numai competentele din acest modul. Cadrele didactice. Scoal Postliceal . O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. C. dezbaterea. exercitiul. comun de performanta. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire.In elaborarea strategiei didactice profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne de educatie: elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare elevii au stiluri diferite de invatare elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior.D ± uri. conversatia. folii de retroproiector. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. Indiferent de locul. scheme. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. SPP-ul stabileste un nivel national. la procesul de invatare elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. evaluarea altor competente nefiind relevanta. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt prezentate in Standardul de Pregatire Profesionala. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. momentul si persoana care face evaluarea.

Lista competen elor specifice unit ii de competen corespunz toare modulului: 1. 45. Programa se va utiliza împreun cu standardul de preg tire profesional specific calific rii. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.Modulul: 45. Nr. Nivel 3avansat .1. Sindromul intermenstrual.1. menometroragia. Tulbur ri în exces: menoragia (hipermenoreea). Elaboreaz planul de îngrijire (planul nursing). 5. Analizeaz semnele i simptomele specifice afec iunilor ginecologice Con inuturi 1. Semne i simptome prezente în afec iunile ginecologice.1. Tabelul de corelare a competen elor i con inuturilor Unitatea de competen : GINECOLOGIE I NURSINGUL ÎN GINECOLOGIE (60 ore din care 36 ore de preg tire practic ± stagiu clinic). 2. amenoreea. Unitate de competen Ginecologie i nursingul în ginecologie. Analizeaz semnele i simptomele specifice afec iunilor ginecologice. Competen e C. 4. Modulul are alocate 60 ore din care 24 ore teorie (12 ore predate de medic. crt. Scoal Postliceal . În modulul GINECOLOGIE I NURSINGUL ÎN GINECOLOGIE se reg sesc abilit ile din unitatea de competen tehnic specializat GINECOLOGIE I NURSINGUL ÎN GINECOLOGIE. metroragia. semestrul I. Evalueaz rezultatele îngrijirilor aplicate. Tulbur ri în minus: hipomenoreea. 3. 1. Tulbur rile ciclului menstrual. oligomenoreea. Identific problemele de dependen i stabile te diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacientele cu afec iuni ginecologice. Aplic interven ii proprii i delegate. Prin parcurgerea programei colare se asigur dobândirea competen elor descrise în standardele de preg tire profesional . GINECOLOGIE I NURSINGUL ÎN GINECOLOGIE Not introductiv Modulul GINECOLOGIE I NURSINGUL ÎN GINECOLOGIE face parte din preg tirea specific din anul III.1. polimenoreea.1. 12 ore predate de instructorul de nursing) i 36 ore preg tire practic (stagiu clinic) în sec ia de specialitate. 1.2. 1.1. pentru calificarea: asistent medical generalist.3. 1.

2. 2. Scoal Postliceal . aspectul sângelui.3. principii de tratament. principii de tratament. subacuta. 2.2. simptomatologie i investiga ii.2. investiga ii. tratament. etiologie. 2. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. 2. în perioada pubertar i la femeia în plin activitate genital . semne i simptome. investiga ii.4.4. evolu ie.3. algii pelviene.4. manifest ri.1. Tumori ale aparatului genital. 2. tratament. Hemoragia: cauze generala i locale. Leucoreea: debut. simptomatologie. circumstan e de apari ie. investiga ii. Patologia sânului. stadializare.2. cancerul de col i corp uterin. tratament. principii de tratament. principii de tratament. usturimi la sfâr itul mic iunii.3. evolu ie. localizare i iradiere. evolu ie. Durerea pelvin : intensitate (supraacut . dispareunie. tumori ovariene benigne. Defini ie.3. Infec iile aparatului genital feminin. investiga ii.2.1. investiga ii. dispareunia. evolu ie. evolu ie. timpul de apari ie i durata. 1. 1. arsuri. hemoragii care survin în copil rie. 2. etiopatogenie. Tulbur ri de static uterin i incontinen a urinar ± defini ie. 2.1. Tumori maligne: leziuni precanceroase. semne func ionale asociate (prurit.1.2. simptomatologie. Incontinen a urinar la femeie: cauze.3.1. cantitatea. etiopatogenie. investiga ii. Cervicite (metrite cervicale) i displazii cervicale: defini ie.2. ritmul i durerea asociat . Nivel 3avansat . 2. factori provocatori sau paleativi. Bartholonita: defini ie. etiopatogenie.2. 2.2. Prolapsul genital ± defini ie. Tumori benigne: fibromul uterin. 2. Principalele afec iuni ginecologice. simptomatologie. investiga ii. acut .1. Vulvovaginite: defini ie. caracterul scurgerilor.1. tumori secretante. cronic ). Patologia netumoral . 2. cancerul de ovar: clasificare. evolu ie i complica ii. 2. simptomatologie. principii de tratament.1. evolu ie i pronostic. Boala inflamatorie pelvin (BIP): defini ie. 2. principii de tratament. etiopatogenie. Devia ii uterine.1.3.

postur inadecvat . cronic ). 2.3. sângerare uterin . 2. 2. tratamentul. R. ame eli.5 Diagnostic de îngrijire (nursing) = PES Elaboreaz Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. somn i odihn suficiente. mobilitate p strat . sentiment de utilitate.2. lips de cunostin e. re ete. observa ie. bilete de ie ire din spital i buletine de analiz . Analiza i sistematizarea datelor semnificative. 2. proces infec ios. cercetarea documentelor medicale (foaia de observa ie clinic . inapeten . discu ii cu membrii echipei de îngrijire i apar in torii. morfopatologie. screening-ul cancerului mamar. 2. Identific probleme de dependen i stabile te diagnosticul de îngrijire (nursing) la pacientele cu afec iuni ginecologice. confort asigurat. implica ii psihologice. Probleme de dependen : durere (supraacut .1. P. clasificarea stadial . carnet de s n tate). Contracep ia i planificarea familial . scrisori i trimiteri medicale. Culegerea de date (date subiective/obiective) prin diverse metode: interviu. stress.5. Sterilitatea conjugal . participarea la examenul clinic general i ginecologic. Metode locale i de barier .5. Nivel 3avansat C. alimenta ie i hidratare corespunz toare. . 2. tratament. Scoal Postliceal . Surse de dificultate: anxietate.3. Independen a/dependen a.4. Sterilitatea i infertilitatea. C. circula ie inadecvat . r nire. TA. Contracep ia hormonal . acut . pulsului.2. lipsa scurgerilor vaginale. Definirea termenilor.Cancerul de sân. elimin ri urinare i intestinale normale. investiga ii. tensiunii arteriale. Menopauza: defini ie. m surarea temperaturii. terapia de substitu ie.6. fatigabilitate. respira iei. hipertermie sau hipotermie.2. 1. 2. Dispozitivul intrauterin (DIU). 2.5. absen a durerii. comunicare eficient la nivel motor i afectiv. manifest ri clinice. 2.1. T0 în limite normale. iritabilitate. mobilitate limitat . 2. Manifest ri de dependen : nervozitate. Etiopatogenie. subacut . vulnerabilitate crescut fa de infec ii. Manifest ri de independen : stare de con tie prezent .

obiective pe termen scurt. histerometru. solu ii pentru investiga ii (acid acetic 3%. explica ii. nitrat de argint 5%. ce se poate face?. Scoal Postliceal . aparat Schultze. respectarea pudorii).1. realism. C.1. 2. observabilitate (cine?. Priorit i în îngrijire: supravegherea func iilor vitale i vegetative. ace lungi de 10-15 cm i groase de 0. solu ii anestezice.4. când?. mobilizare. 1. 1. lame. foarfece. educa ie. Instrumente: specul bivalv. asigurarea pozi iei adecvate. igien . lamele. solu ii dezinfectante. 2. electrocauter. pense pentru col. câmpuri.8-1 mm. valve vaginale. Interven ii delegate: preg tirea pentru investiga ii i analize. ce?. în ce m sur ?. Preg tirea psihic : informare. pense pentru biopsie. cum?. asigurarea confortului psihic. a raportului Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. recipiente pentru produsele recoltate. aparat pentru insufla ie. Resurse materiale. albastru de toluidin etc. spatula Ayre. histeropaque. implicare. 2. pense porttampon lungi. medicamente antihistaminice. chiurete. Interven ii proprii (autonome): comunicare. administrarea tratamentului general i local.1.2. prevenirea complica iilor. evitarea sp l turilor. 2. a st rii de con tien . manu i. odiston. Preg tirea fizic : asigurarea confortului ambiental. preg tirea pentru mici interven ii ginecologice. hidratare i alimentare. Lugol.planul de îngrijire (nursing). supravegherea elimin rilor. profilaxia infec iilor. 2. Aplic interven iile proprii i delegate. Nivel 3avansat . preg tirea preoperatorie i îngrijiri postoperatorii. toaleta local .). performan . 2.2. supravegherea scurgerilor vaginale. Preg tirea pacientei. Materiale: tampoane. comprese. ob inerea colabor rii i acordului. mediu i lung). celioscop.2. colposcop. (problema + sursa de dificultate + manifestarea de dependen ). 1. bisturiu. 1. seringi de m rimi diferite. Obiectivul nursing: specificitate. histeroscop. substan e de contrast (omnipaque.

1. tehnic . incidente i accidente. materiale necesare. studiul glerei.2.1.2. 3.2. rezonan a magnetic nuclear (RMN). 3. reorganizarea locului de munc . 3.4. incidente. cervix-col. 3. celioscopia. reorganizarea locului de munc .1. preg tirea pacientei. conduit . preg tirea materialelor i a pacientei.2.2. observarea con inutului extras. examenul citohormonal. incidente. recoltarea fragmentelor pentru examinare i trimitere la laborator. contraindica ii. determinarea PH-ului vaginal.2. Examene endoscopice: histeroscopia. Biopsia: defini ie. notarea în foaia de observa ie. Interven ii specifice. termografia. 3. observarea aspectului. supravegherea dup punc ie.3. tehnica efectu rii punc iei (rolul asistentei).2. scop. vagin. Preg tirea preoperatorie. indica ii/contraindica ii. endometru). accidente. doz ri hormonale în sânge i urin . Tamponamentul vaginal: indica ii. 3. galactografia. 3. tomografia computerizat (TC). preg tirea pacientei. Examene imagistice: ecografia. 3. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. preg tirea produsului pentru examen. Nivel 3avansat . rolul asistentei în timpul tehnicii. indica ii i contraindica ii.1. supravegherea dup interven ie. lichidului eliminat. colposcopia. 3.1. Curba termic bazal .sexual i a administr rii medicamentelor local. materiale necesare.3. scop. Histerometria: indica ii/contraindica ii. Examene de laborator: examenul secre iei cervico-vaginale (bacteriologic i parazitologic. examenul citotumoral Babe -Papanicolau. 3. mamografia. Sp l tura vaginal : defini ie. Chiuretajul uterin: defini ie. executarea tehnicii. Investiga ii. scop. locul recolt rii (vulv . stabilirea momentului optim.4.1. 3.3. Alte investiga ii. Interven ii ginecologice. histerosalpingografia. scop. xerografia.1. accidente. Punc ia vaginal (culdopunc ia): defini ie. notarea în foaia de observa ie. Scoal Postliceal . 3.

C. Scoal Postliceal . 3. Nerealizate ± manifest ri de dependen care se men in sau ap rute î perioada îngrijirii. îndep rtarea pilozit ii. prevenirea complica iilor postoperatorii. Obiective stabilite: 1. st ri abdominale. Realizate ± manifest ri de dependen absente sau ameliorate.2.4. Con inutul modulului este proiectat cu un num r de 60 de ore pe an i se va desfa ura astfel: 2 ore/s pt mâna teorie semestrul I anul II (1 or predat de medic si 1 or predat de maistrul instructor) si 36 ore preg tire practic (stagiul clinic). educarea pacientei în vederea extern rii. mobilizarea. Îngrijirea postoperatorie. chistul de ovar torsionat.3.5. preg tirea câmpului operator.3. pozi ia în pat. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Se recomand ca parcurgerea temelor din program s se fac în ordinea stabilit în tabelul de corelare a competen elor cu con inuturile. 2. Supravegherea postanestezic .3. Nivel 3avansat .1. a diurezei.2. 1. 3.1. Cadrele didactice au libertatea s decid num rul de ore alocat fiec rei teme in func ie de dificultatea temei: volumul i nivelul de cuno tin e. Reformularea obiectivelor ± adaptate la capacit ile fizice (resurselor) pacientului/familiei. bilan ul st rii de s n tate i investiga ii obligatorii. montarea sondei).1. 3. reluarea alimenta iei. Planificarea interven iilor adecvate manifest rilor de dependen prezente în evolu ia pacientului.3. combaterea durerii. 3. deprinderi i abilit i anterioare ale elevului. Transportul la salon.2. 3. Sugestii metodologice Modulul GINECOLOGIE I NURSINGUL ÎN GINECOLOGIE poate fi parcurs în mod independent Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul no iunilor i activit ilor privind GINECOLOGIE I NURSINGUL ÎN GINECOLOGIE. sus inerea psihic în interven iile mutilante. me are).4. examenul secre iei vaginale. Evalueaz rezultatele îngrijirilor aplicate.4. dotarea cu material didactic. 3. Supravegherea faciesului.3.4. supravegherea pansamentului. relu rii tranzitului intestinal. 3. Preg tirea special : aseptizarea cavit ii vaginale (sp lare. necrobioza fibromului uterin. particularit ile grupului de elevi instrui i. 3. 1. supravegherea func iilor vitale. Preg tirea în urgen e: sarcina ectopic . Preg tirea general . satisfac ia pacientului.

num rul de reevalu ri i distribu ia acestora pe parcursul parcurgerii modulului. Resursele materiale trebuie s cuprind o gam cât mai variat :plan e. În elaborarea strategiei didactice profesorul va ine seama de urm toarele principii moderne ale educa iei: . discu iile i lucrul în grup care stimuleaz spiritul critic. coevaluarea în grupul de lucru. Se va urm ri aplicarea cuno tin elor la probleme reale inându-se cont de nevoile de instruire a elevilor i formarea acestora ca asisten i medicali generali ti. O competen se evalueaz în cadrul unui singur modul. planuri de îngrijire. simularea. casete video. Cadrele didactice care asigur preg tirea la acest modul î i stabilesc durata evalu rii fiec rei competen e. Instruirea în sala de demonstra ie are o importan deosebita în realizarea la un nivel corespunz tor al competen elor specifice pentru viitorii asisten i medicali generali ti. Pe parcursul modulului se realizeaz evalu ri formative iar la sfâr itul lui se realizeaz evaluarea sumativ pentru verificarea atingerii competen elor.elevii înva când fac ceva i când sunt implica i activ în procesul de înv are. fi e de lucru. instrumente i materiale sanitare. Pentru atingerea competen elor din prezentul modul se vor realiza activit i de înv are cu caracter interactiv. problematizarea. folii de retroproiector. investiga ia. munca independent .elevii particip cu cuno tin ele lor dobândite anterior (cuno tin e pre tiin ifice sau însu ite în alte module) la procesul de înv are. Modul de evaluare are în vedere nivelul de preg tire pe care trebuie s -l demonstreze elevul indiferent de locul. momentul i persoana care face evaluarea SPP-ul stabile te un nivel na ional comun de performan care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de preg tire. observarea sistematic a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întreb ri).elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. simul ri. Se evalueaz numai competen ele din acest modul. descoperirea.elevii au stiluri diferite de înv are . Scoal Postliceal . mulaje. Se pot utiliza ca metode de înv are: expunerea. demonstra ia. planuri de educa ie. . probe practice (demonstra ie. Pentru atingerea competen elor din prezentul modul se vor organiza activit i de înv are cu caracter practic aplicativ: scheme. Se recomand metode alternative de evaluare: autoevaluarea. fi e de lucru.conversa ia. Se recomand urm toarele metode: observa ia. compararea. aplica ii pe caz concret. plan de îngrijire). Nivel 3avansat . Evaluarea trebuie s fie corelat cu criteriile de performan i cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Preg tire Profesional . fi e de lucru.creativitatea si capacitatea de a lua decizii. proiect de activitate. . scheme. exerci iul. observa ia. cd-uri. analizarea informa iilor vechi în raport cu cele noi i pentru ordonarea lor în vederea eviden iereii aspectelor semnificative. tema în clas .Instruirea se va realiza în s lile de demonstra ie i în unit i sanitare cu o buna dotare material . proiectul. plan de îngrijire. a atitudinilor fa de o sarcin dat i a comunic rii. studiu de caz. evaluarea altor competen e nefiind relevant . test scris. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.

travaliu precipitat i na tere la domiciliu sau în ambulan . Unitate de Competen e competen Obstetric i C. eclampsie).2.2. vaginul. inunda ii. Descrie aparatul genital feminin i bazinul obstetrical.Modulul 46: OBSTETRICA I NURSINGUL ÎN OBSTETRIC Modulul OBSTETRICA I NURSINGUL ÎN OBSTETRIC face parte din preg tirea specific din anul III semestrul I pentru calificare : asistent medical generalist. Supravegheaz perioada de l uzire si revenirea femeii în familie. Analizeaz modific rile organismului în timpul sarcinii. sângerare. Prin parcurgerea programei colare se asigur dobândirea competen elor descrise în standardele de preg tire profesional .No iuni de anatomie a aparatului genital 1. Lista competen elor specifice unit ii de competen corespunz toare modulului: 1.1.Notiuni de fiziologie a aparatului genital 2.Functiile ovarului: ovogeneza si functia endocrina 2. mai ales în maternitate.Organele genitale: inerne: ovarul. Modulul are alocate 120 de ore din care 48 ore teorie (24 ore predate de medic.Functiile trompei: cale de trecere pentru Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Supravegheaz travaliul normal. Con inuturi 1. particularit ile Descrie de îngrijire aparatul genital feminin i bazinul obstetrical. 5. 46. 2.1 Organele genitale externe: vulva 1. 3. 24 ore predate de instructorul de nursing) i 72 de ore preg tire practic (stagiu clinic) în sec ia de specialitate. Nivel 3avansat . crt. Preg tirea moa elor prin programe speciale reduce par ial competen ele asistentului medical generalist în domeniul îngrijirii gravidei.1. uterul. În modulul OBSTETRICA I NURSINGUL ÎN OBSTETRIC se reg sesc abilit ile din unitatea de competen tehnic specializat OBSTETRICA I NURSINGUL ÎN OBSTETRIC . Tabelul de corelare a competen elor i con inuturilor Unitatea de competen : OBSTETRICA I NURSINGUL ÎN OBSTETRIC (120 ore din care 72 ore preg tire practic ± stagiu clinic). Nr. trompa. 2. Scoal Postliceal . na terea normal i nou-n scutul în cazuri de urgen 4. Particip la identificarea i supravegherea gravidelor cu risc obstetrical. înz pezire.semne i simptome de sarcin . l uzei i nou-n scutului. Programa se va utiliza împreun cu standardul de preg tire profesional specific calific rii. Modulul cuprins în curriculum-ul asistentului medical generalist este absolut necesar având în vedere domeniul vast în care acesta poate s lucreze fiind pus în situa ia de a îndeplini unele din atribu iile moa ei în situa ii limit (izolare geografic .

bataile cordului fetal.4. nastrea naturala 2.elementele sexuale si ou. 2.2. 2. modificari de forma si volum ale uterului. migratia. Modificarile generale din partea sistemelor si aparatelor 1.2. Bazinul osos: alcatuire. Bazinul moale ± planseul pelviperineal.4.4. Trimestrul II ± amenoree.Modificarile organismului in timpul sarcinii. Functiile vaginului. iminenta iliopectinee.3. C. cresterea excitabilitatii si contractilitatii.5.Functiile uterului: ciclu mestrual si reintinerirea endometrului. articulatia sacro-iliaca. 2.Supravegherea prenatala 3. simfiza pubiana si arcul pubian. 3.1. Nivel 3avansat . Analizeaz modific rile organismului in timpul sarcinii.4. modificari de consistenta. miscari fetale active. cresterea in volum a uterului. nidatia. organ de copulatie si de trecere a fatului. rol. semne urinare. 2. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. 2. promontoriu.Trimestrul I: amenoreea. loc de fecundatie.1. loc de nidatie si dezvoltare a sarcinii. tuberozitatea ischiatica. semne si simptome de sarcina 1. 1.Obiectivele consultatiei prenatale si luarea in evidenta.Examenul lichidului amniotic: aminocenteza si amnioscopia.vegetative diminuate.2. tulburari neuro.3. spina iliaca antero-superioara.Trimestrul III ± uter marit de volum. Scoal Postliceal . ecografia.Modificari locale 2. bataile cordului fetal.1. linia arcuata).1.1. miscari fetale. repere obstetricale (creasta iliaca. manifestari deteminate de adaptarea a organismului la sarcina. parti mici fetale palpabile. Bazinul obstetrical. Fecundatia. 3. semne digestive. 3. manifestari neuropsihice. 3. stramtorile bazinului.2. 2. diametrele. Sarcina normala ± semne si simptome 2.4.Glanda mamara ± descriere.3.Investigatii paraclinice in sarcina. 2.Investigatii ultrasonice:auscultatia Doppler. 2.2.Examene de laborator: teste imunologice si radioimunologice.

Adaptarea la rolul de mama. Influenta sarcinii asupra sexualitatii si familiei 4. sarcinile asistentului medical privind monitorizarea mamei si copilului: masurarea tensiunii arteriale. alimentatia. Perioadele si timpii nasterii 3. Asistarea nasterii in cazuri de urgenta 3.1. stabilirea varstei sarcinii si a datei probabile a nasterii. aspectul lichidului amniotic. arsura epigastrica.4. III 3.1. nastere 1.1. constipatia. Nivel 3avansat . 3. temperaturii.Problemele de dependenta in sarcina: alterarea confortului in legatura cu gre urile i v rs turile.Igiena sarcinii. 1. eliminarea dopului gelatinos. na terea normala si nou nascutul in cazuri de urgenta 3.3. sangerarea gingiilor.3.C. Scoal Postliceal . nasterea.zisa pentru nastere 2.c. deficit de cunostinte in legatura cu evolutia sarcinii. igiena muncii. 4. examenul general pe aparate. Examenul gravidei la termen Pregatirea propriu . Medicamentele si sarcina. Supravegheaz travaliul normal.Schema repet rii testelor de laborator.Educatia gravidei. Semnele declansarii travaliului: contractii uterine ritmice si dureroase.2. 4.Pregatira geavidee ptr. pregatirea prenatala (pregatirea mameloanelor pentru alimentatia la san). observarea comportamentului.1.Conduita in expulzia fatului: pregatira campului operator. asigurarea materialelor pentru Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. igiena vestimentara si corporala. starea membranelor si colului. 3. Prima consultatie prenatala: bilantul starii de sanatate (anamneza. teste de laborator initiale. semne de suferinta fetala. Consultatiile prenatale din trimestrul II.2. activitatea. examenul obstetrical) si selectionarea gravidelor cu risc. pulsului.2. Conduita in perioada de dilatatie. 3. respectarea asepsiei si antisepsiei. ingrijirea copilului. deschidera colului. modificarea caracteristicilor contractiilor.1.f. hemoroizi si varice. supavegerea b.

3. 1.5.4. traumatisme obstetricale. prevenirea complicatiilor post ± partum. . 4.5.Conduita in delivrenta: semnele dezlipirii placentei . profilapsia oftalmiei. perioada a IV-a. pensarea. alb . igiena sanilor si a alaptarii. Scoal Postliceal . Educarea familiei pentru sprijinirea lauzei Rolul parintilor dupa nastere. 4.C.3. controlul integritatii placentei si a tesuturilor moi. parinti cu deficiente senzoriale si motorii. Nivel 3avansat . asfixia albastr . 1. 3. stabilirea scorului APGAR. reluarea activitatii fizice si sexuale. plaga ombilical . propriu-zisa. cânt rire i m surare.Lauzia fiziologica ± definitie. Perioadele lauziei (imediata. Primele îngrijiri acordate nou-n scutului in sala de na tere: dezobstruc ia. intocmirea planului de ingrijire. Plan de educatie.îngrijiri în apnee tranzitorie. identificarea eventualelor probleme . adaptarea copiilor existenti.Supravegherea lauzei in primele doua ore dupa nastere. Supravegheaz perioada de lauzie si revenirea in familie. ligaturarea i sec ionarea cordonului. Particip la identificarea i supravegherea gravidelor cu risc obstetrical. C.Educarea lauzei pentru autoingrijire:igiena corporala si locala. masuri contraceptive. supravegherea functiilor vitale.îngrijiri în primele ore i primele ore i primele zile dup externare: alimenta ia i igiena. identificarea malforma iilor.4. 2. Sarcina patologica Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. . 3. refacerea fiziologica si anatomica a organismului matern). alimentatia lauzei. involutia uterina. tardiva. primirea copilului. Supravegherea manifestarilor lauziei: scurgerea lohiilor. adaptarea bunicilor. secretia lactata ± culegerea datelor.

Sarcina cu risc prin factori materni de ordin general (varsta sub 20 sau peste 35 de ani. primele ingrijiri acordate nou-nascutului prematur. alterarea echilibrului hidroelectrolitic. 2. albuminurie. 1.11. rsic de alterare a integritatii tegumentelor si posibil risc de infectie. 1.Influenta sarcinii asupra bolii i a bolii asupra sarcinii.4.3. varsaturi incoercibile.Interventiile chirurgicale si sarcina. risc de sangerare. 1. intoxicatii cronice (alcoolism.1.6.4. 1. placenta praevia. Nivel 3avansat .5.Disgravidia tardiva (hipertensiunea de sarcina). bolile respiratorii. cauze. risc inalt de pierdere a starii de constienta. edeme.2. 1.1. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.7.9. mola hidatiforma.Disgravidia precoce: ptialismul.10.4.Hemoragiile din sarcina. 1. bolile endocrine. 1.Anomalii de durata a gestatiei.Hemoragii din prima jumatate: avortul. HTA.3.2. Distocii de dinamica si dilata ie ± no iuni sumare.1. Patologia anexelor fetale. distocii osoase.5. Patologia materna asociata cu sarcina: cardiopatiile. 1.Anomalii de numar. Probleme de ingrijire: hipersalivatie. bolile infectioase. dispnee. 1.3.1.Incompatibilitatea sanguina Rh si AOB. varsaturile incoercibile.1. diabetul. 1. Scoal Postliceal . 1. multiparitatea.Suferinta fetala. antecedente obstetricale si ginecologice. consum de droguri). 1. tabagism. 1. risc de anemie.2. 1. inaltime si/sau greutate sub limita) conditii de peristaza neprielnice.Hemoragii din a doua jumatate: avortul din lunile V-VI.Boli proprii sarcinii.8. sifilisul si gonoreea.Preeclampsia si eclampsia. 1. 1. abruptio placentae ruptura uterin . bolile renale.Sarcina prelungita ±suferinta fetala. moartea f tului in uter.5. bolile hematologice.Nasterea prematura: definitie. sarcina extrauterina.2.

4. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul no iunilor i activit ilor privind OBSTETRICA I NURSINGUL ÎN OBSTETRIC . Se recomand ca parcurgerea temelor din program s se fac în ordinea stabilit în tabelul de corelare a competen elor cu con inuturile.Prolabare de cordon.1. Planul de ingrijire pentru: 3. Cadrul didactic trebuie s structureze con inuturile astfel încât s -i permit elevului s . ceea ce presupune cuno tin e i abilit i în domeniu.Hiperemeza gravidica (varsaturi incoercibile). Con inutul modulului este proiectat cu un num r de 120 de ore pe an i se va desf ura astfel: 4 ore/s pt mâna instruire teoretic semestrul I anul III (2 ore predate de medic si 2 ore predate de maistrul instructor) i 72 ore preg tire practic (stagiul clinic). analizarea informa iilor vechi în raport cu cele noi i pentru ordonarea lor în vederea eviden iereii aspectelor semnificative.2 Disgravidie tardiva (preeclampsie si eclampsie). 3. În elaborarea strategiei didactice profesorul va ine seama de urm toarele principii moderne ale educa iei: .Placenta praevia.elevii au stiluri diferite de înv are. compararea.3. Cadrele didactice au libertatea s decid num rul de ore alocat fiec rei teme in func ie de dificultatea temei: volumul i nivelul de cuno tin e. .elevii particip cu cuno tin ele lor dobândite anterior (cuno tin e pre tiin ifice sau însu ite în alte module) la procesul de înv are.7. 3.Hemoragiile postpartum. .elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. Pentru atingerea competen elor din prezentul modul se vor realiza activit i de înv are Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.Nasterea prematura. . deprinderi i abilit i anterioare ale elevului. 3.6. Sugestii metodologice Modulul OBSTETRICA I NURSINGUL ÎN OBSTETRIC poate fi parcurs în mod independent sau în corelare cu modulul ÄPuericultur i pediatrie i nursingul specific´. dotarea cu material didactic. 3. 3. Nivel 3avansat .i însu easc baza de cuno tin e care s -l ajute la dobândirea competen elor stabilite având în vedere num rul relativ mic de ore teoretice i preg tire practic . Scoal Postliceal . Asistentul medical generalist lucreaz al turi de medicul de familie care are responsabilit i deosebite în supravegherea standard i special a gravidei în perioada prenatal i postpartum (de l uzie) la domiciliu precum i a nou-n scutului.Ruptura prematura a membranelor.Abruptio placentae (apoplexia uteroplacentara).5.3. 3.8.elevii înva când fac ceva i când sunt implica i activ în procesul de înv are. 3. particularit ile grupului de elevi instrui i.

proiectul. probe practice (demonstra ie. Instruirea sala de demonstra ie are o importan deosebita în realizarea la un nivel corespunz tor al competen elor specifice pentru viitorii asisten i medicali generali ti. tema în clas . Se pot utiliza ca metode de înv are: expunerea. proiect de activitate. problematizarea. Modul de evaluare are în vedere nivelul de preg tire pe care trebuie s -l demonstreze elevul indiferent de locul. Nivel 3avansat . În cadrul preg tiri practice din spital.observa ia. Se recomand urm toarele metode: observa ia. aplica ii pe caz concret. casete video. demonstra ia. instrumente si materiale sanitare. Instruirea se va realiza în s lile de demonstra ie i în unit i sanitare cu o buna dotare material . evaluarea altor competen e nefiind relevant .i manifeste spiritul critic i creativ. test scris. Cadrele didactice care asigur preg tirea la acest modul î i stabilesc durata evalu rii fiec rei competen e. formatorul va alege cazuri tipice care s i permit elevului s analizeze. joc de rol).exerci iul. Evaluarea trebuie s fie corelat cu criteriile de performan i cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Preg tire Profesional . fi e de lucru.simularea. Pe parcursul modulului se realizeaz evalu ri formative iar la sfâr itul lui se realizeaz evaluarea sumativ pentru verificarea atingerii competen elor.cu caracter interactiv. Scoal Postliceal .discu iile i lucrul în grup care stimuleaz spiritul critic. scheme. s ia decizii corecte. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întreb ri).creativitatea si capacitatea de a lua decizii. insistându-se asupra situa iilor în care asistentul medical generalist este pus în situa ia s hot rasc i s ac ioneze singur. Se va urm ri aplicarea cuno tin elor la probleme reale inându-se cont de nevoile de instruire a elevilor i formarea acestora ca asisten i medicali generali ti. studiu de caz. plan de îngrijire. cd-uri. num rul de reevalu ri i distribu ia acestora pe parcursul parcurgerii modulului. s . Se evalueaz numai competen ele din acest modul. mulaje. simul ri. Modulul 47: PUERICULTURA SI PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. descoperirea.conversa ia. investiga ia. O competen se evalueaz în cadrul unui singur modul. Resursele materiale trebuie s cuprind o gam cât mai variat : plan e. Se recomand metode alternative de evaluare: autoevaluarea. fi e de lucru. plan de îngrijire. coevaluarea în grupul de lucru. plan de educa ie. momentul i persoana care face evaluarea SPP-ul stabile te un nivel na ional comun de performan care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de preg tire. folii de retroproiector. observarea sistematic a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. a atitudinilor fa de o sarcin dat i a comunic rii. munca independent .

criza genitala a nou-nascutu. scaderea fiziologica in greutate. Supravegheaza activ cresterea si dezvoltarea copilului. In modulul PUERICULTURA SI PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitati din unitatea de competenta specializata PUERICULTURA SI PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: PUERICULTURA SI PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC (120 ore din care 48 ore de teorie si 72 ore de pregatire practica ) Nr. Nivel 3avansat . 3. pentru calificarea asistent medical generalist. 4. Analizeaza semnele si simptomele afectiunilor copilului. ligaturarea lantului ombilical profilaxia oftalmiei gonococice. Nota introductiva Modulul PUERICULTURA SI PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC face parte din pregatirea specifica din anul III.3. alimaenatatia artificiala. Ingrijiri la nastere (dezobstruarea cailor respiratorii superioare. Scoal Postliceal . eritem fesier febra tranzitorie) 1. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. 6. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la copii bolnavi. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1.1. crt. 2. Modulul are alocate 120 ore din care 48 ore de teorie si 72 ore de pregatire practica. Unitatea de competenta Puericultura si pediatrie si nursing specific Competente C. Alimentatia ( alimentatia naturala. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardele de pregatire profesionala specific calificarii. 5. Continuturi Ingrijirile nou-nascutului si sugarului 1.2. Incidente fiziologice ( involutia bontului ombilical. 1. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala.1. Aplica interventiile proprii si delegate. canatrire. Supravegheaza activ cresterea si dezvoltarea copilului 1. Elaboreaza planul de ingrijire (plan nursing). masurare) 1. determinarea scorului Apgar reflexe arhaice.

Nivel 3avansat . stenoza valvulara. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.2. malabsorbtie. Calendarul imunizarilor (imunitate. hepetomegalie. matanii costale.C. disurie. hiper/hipotensiune. tahicardie. cianoza.1. pleurezie ortopnee. Programul de imunizari si profilaxie 3. Cresterea staturo-ponderala ( legile cresterii si dezvolatarii. enurezis. hipotonie musculara. oligurie. melena. diaree. junghi toracic. diversificarea alimentatiei sugarului) 2.1. dentitia de lapte si definitiva ) 2. edeme de foame. persistenta pliului cutanat. Dezvoltarea psihomotorie ± etapele dezvoltarii psihomotorii 3. suflu sistolic. uscaciunea tegumentelor. cifoza. atonie musculara. Analizeaza semnele si simptomele afectiunilor copilului alimentatia mixta. apetit exagerat. paloare persistenta. cresterea staturala. scolioza. Principalele etape de crestere si dezvolatre. Scoal Postliceal . Semne si simptome: dispnee.2. expectoratie. eritem fesier. cresterea ponderala. dureri abdominale. apnee. ascita. anorexie. disfagie. Profilaxie ( profilaxia rahitismului) 1. tiraj. wheezing polipnee.2. 2. craniotabes. varsaturi. semn Chwostec. genuvalgum/varum. calendarul imunizarilor) 3. imunitate pasiva. imunitate activa. deshidratare. polakiurie. tuse. jugulare turgescente.

A. amigdalite 2. Afectiuni neo-natale: encefalopatia hipoxic-ischemica..hidronefroza. sindromul dureros abdominal. Afectiuni ale SNC: convulsii..3.2.5. tenesme vezicale. epilepsie. pericardita. hipo/hipercorticism. parazitoze intestinale.6. convulsii tonice.. talasemie.D. glomerulonefrita 2. hepatite 2. Afectiunile copilului ( definitie. Afectiuni digestive si glandele anexe: B.A. colaps vascular 2. Afectiuni carentiale: sindromul de malnutritie (distrofia) rahitismtetania rahitica. principii de tratament) 2. handicap motor si psihic 2. sindroame hemoragice. gastroenterita acuta.1. astm bronsic. Nivel 3avansat . «««. hemofilie. hematurie. contuzie. Afectiuni respiratorii: bronhopneumonia. avitaminoze 2. Afectiuni ale sangelui: anemii. echimoza. hemoragia cerebo-meningeala 2. Afectiuni urinare: infectii ale tractului urinar. convulsii tonicoclonice. Boli ale glandelor endocrine si de nutritie: hipo/hipertiroidism. etiopatogenie. Afectiuni cardiovasculare: cardiopatii congenitale.4. investigatii.7. anemii 2. 2. Scoal Postliceal . purpura epistaxis. insuficienta cardiaca. embolia.R. leucemii. gingivoragii etc. simptomatologie. petesii. paralizia flasca. diabet Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.9. disartrie. I.8.

Elaborarea planului de ingrijire (planul nursing) zaharat 1. manifestari de independenta 2. deficit de cunostinte.1. implicare. realism. hidratare. mobilizare.4. Interventii proprii: comunicare. comunicare ineficienta la nivel intelectual. risc de accidente. prevenirea complicatiilor 3. educatie Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. alterarea tegumentelor si mucoaselor. cercetare documente medicale. dezinteres fata de masurile de igiena. alimentatie exagerata cantitativ/calitativ. Modalitati de culegere de date: observatia clinica.3. comunicare ineficienta la nivel afectiv. Interventii: 3. alterarea procesului de crestere si dezvoltare 1.C. interviu apartinatori/copil. a starii de constienta. profilaxia infectiilor. manifestari de dependenta 2. Scoal Postliceal . vulnerabilitate. obstructia cailor respiratori. lipsa de cunostinte 3 Probleme de dependenta si diagnostice de ingrijire (nursing): alterarea vocii. Nivel 3avansat . diaree.1.2. supravegherea functiilor vegetative. psihologica. Criterii ± specificitate. igiena. alimentare. deficit nutritional legat de incapacitatea de a digera si absorbi substantele nutritive. sociologica. alimentatie insuficienta cantitativ/calitativ. discutii cu membrii echipei de ingrijire 2 Sinteza informatiilor 2. profilaxie. performanta.3. observabilitate 2 Prioritati de ingrijire: mentinerea functiilor vitale. surse de dificultate: fizica. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la copiii bolnavi C.

pregatirea pentru investigatii si analize.1. sonda Nelaton. substante de contrast 2. solutii perfuzabile. igiena.C.2. explicatii. incubatoare cort de oxigen etc 1. tampoane. trusa perfuzie. administrarea tratamentului general si local 1. Scoal Postliceal . pediometru. masti de oxigen adecvate. aspirator de secretii. branula (fluturas) recipiente speciale pentru colectat urina la copii. atela pentru imobilizat bratul. anestezice. ace de punctie. aerosoli. cantar de sugari. Materiale ± comprese. sonda de aspiratie.1. Metode si mijloace de pregatire a pacientului: 2. sursa oxigen.2. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Pregatirea psihica: informare. Resurse materiale: 1. camp operator 3. Pregatirea fizica: pozitii adecvate. medicamente. ace punctie. Instrumente: apasator de limba. seringa Guyon. solutii antiseptice. solutii de spalaturi. Interventii specifice: dezobstruarea cailor aeriene superioare. asigurarea confortului psihic al copilului si al apartinatorilor 2. eprubete (vacutainere) trocare. Interventii delegate: pregatirea si participarea la examenul clinic.2.5. seringi. Nivel 3avansat . Aplica interventiilor proprii si delegate copil/apartinatori 3.

1. Obiective stabilite: rezultatele 1. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei volumul si nivelul de cunostinte.1. drenaj postural. Nivel 3avansat . probe functionale respiratorii. ingrijiri de suplinire pentru sugar si copil mic C. Evalueaza 1. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. IDR la P. punctie rahidiana.manifestari de dependenta care se mentin 2 Restructurarea planului de ingrijire in caz de rezultat nefavorabil: 2.6. nerealizate. realizate.manifestari de ingrijirilor aplicate dependenta absente sau ameliorate 1. planificarea interventiilor adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia copilului Sugestii metodologice Modulul ÄPUERICULTURA SI PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC´ poate fi parcurs in mod independent.P. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitailor privind ÄPUERICULTURA SI PEDIATRIA SI NURSING SPECIFIC´. reformularea obiectivelor: adaptate capacitatilor copilului conform cu varsta si dezvoltarea 2.D. recoltari secretii buco-nazofaringiene. recoltarea sputei/urinei/materii fecale. toracocenteza. Continutul modulului este proiectat pentru 120 ore pe an si se va desfasura astfel: 4 ore teorie/saptamana din care 2 ore teorie medic si 2 ore teorie maistru instructor si 72 ore /semestrul II de pregatire practica (stagiu clinic).2. paracenteza.2.. Scoal Postliceal .aspirarea secretiilor orofaringiene instalatii.

planuri de ingrijire. compararea. simularea.deprinderi si abilitati anterioare ale elevilor. demonstratia. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt prezentate in Standardul de Pregatire Profesionala. munca independenta. Nivel 3avansat . Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: scheme. Scoal Postliceal .D ± uri. In elaborarea strategiei didactice profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne de educatie: elevii invata cand fac cevasi cand sunt implicati activ in procesul de invatare elevii au stiluri diferite de invatare elevii participa cu cunostintelelor dobandite anterior la procesul de invatare elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. casete video. fisa de lucru. scheme. proiectul plan de ingrijire. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie si unitati sanitare cu o buna dotare materiala (stagiu clinic). fise de lucru. manechin. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. dezbaterea care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. dotarea cu material didactic. folii de retroproiector. simulari. conversatia. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la problemele reale existente. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. studiul de caz. instrumentar si materiale sanitare diverse. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv se recomanda urmatoarele metode: observatia. descoperirea. problematizarea. exercitiul. discutiile. Se va urmari aplicarea cunostintelor la problemele reale. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. C. lucrul in grup.

Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). Analizez semnele i simptomele specifice afec iunilor neurologice 2. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. MODULUL 48 : NEUROLOGIE I NURSING ÎN NEUROLOGIE Not introductiv Modulul NEUROLOGIE I NURSING ÎN NEUROLOGIE face parte din preg tirea specific din anul III. Programa colar se va utiliza împreun cu standardul de preg tire profesional specific calific rii. Prin parcurgerea programei colare se asigur dobândirea competen elor descrise în standardele da preg tire profesional . Se evalueaza numai competentele din acest modul. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. momentul si persoana care face evaluarea. test scris. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. Lista competen elor specifice unit ii de competen i corespunz toare modulului: 1. Modulul NEUROLOGIE I NURSING ÎN NEUROLOGIE are alocate 120 de ore din care 36 de ore teorie i 84 stagiu clinic. Scoal Postliceal . În modulul NEUROLOGIE I NURSING ÎN NEUROLOGIE se re g sesc abilit ile din unitatea de competen tehnic specializat . pentru verificarea atingerii competentelor. Cadrele didactice. SPP-ul stabileste un nivel national. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. fise de lucru. Identific probleme de dependen i stabile te diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacient cu afec iuni neurologice.Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul. comun de performanta. evaluarea altor competente nefiind relevanta. Nivel 3avansat . studiu de caz ± plan de ingrijire). probe practice (demonstratie. Indiferent de locul. pentru calificarea: asistent medical generalist.

Patologia muscular (miastenia. Cefaleea. hemipelgie. nevralgia sciatic . principii de tratament) Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.O. Evalueaz rezultatele îngrijirilor aplicate Tabelul de corelare a competen elor i con inuturilor. pareze.3.5. 2. Elaboreaz planul de îngrijire (nursing) 4. vertij. Principalele afec iuni neurologice: 2. tetraplegie hipertonie. mobilitate activ i for muscular .T. Aplic interven iile proprii i delegate 5.3. paraplegie. pierderea memoriei.1. Patologia spinal 2. atrofie muscular . Epilepsia (defini ie. nevralgiile 2. cefalee. Scoal Postliceal . dizartrie. convulsii. afonie. incontinen urin i materii fecale. paralizii periferice izolate) 2. dezorientare în timp i spa iu. Sindrom de neuron motor central i periferic. Unitatea de competen : NEUROLOGIE I NURSING ÎN NEUROLOGIE (120 de ore din care 84 de ore stagiu clinic) Nr.4. Patologia nervilor periferici (polinevrite. Semnele i simptomele prezente în Neurologie: -atitudini particulare. tremur turi.6. tulbur ri de mers. Nivel 3avansat de Competen e Con inuturi tematice . manifest ri. ataxie. 48 Unitatea de competen Neurologice i nursing în neurologie C1 Analizez semnele i simptomele specifice afec iunilor neurologice 1. escare.2. crt. modific ri R. poliomiozitele) 2. paralizii. 2.

8.).10. mobilitate bun orientare în timp i spa iu prezent . intelectual. observa ie cercetare documente medicale (foaia de observa ie clinic . diminuarea sau absen a mi c rii. func iile vitale (R. Surse de dificultate de mediu fizic. risc de accidente. Boala Parkinson 2. 1.2. escar de decubit.1. Neuroinfec ii C2 Identific problemele de dependen i stabile te diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacient cu afec iuni neurologice. Procese expansive cerebreale 2. 2. postur in adecvat . de Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. trimiteri. comunicarea coerent eficient . P. Come 2. Imobilitate. TO) în limite normale.9.Culegerea de date (date subiecte. re ete) discu ii cu echipele de îngrijire i apar in torii. bilete de ie ire din spital. circula ia periferic deficitar . carnet de s n tate. TA. 2. Analizarea i organizarea datelor: informa ii semnificative. Dezorientare în timp i spa iu. Scoal Postliceal . examen fizic ( inspec ii.3.7. obiective) prin diverse metode: intervin (direct-indirect cu întreb ri inchise deschise). scrisori medicale. somn i odihn corespunz toare. Patologia vascular cerebral 2. Independen a/Dependen a: 2.11. ascultare. obnubilare. 2. 2. tegumente palide reci. Manifest ri de independen : pacientul con tient. somnolen .2. comunicare ineficient la nivel senzorial.2. Nivel 3avansat .

epubete. a st rii de con tien . mediu scurt. ce se poate face. hidratare. Interven ii delegate: preg tirea pentru investiga ii i analize. oxigen. îngrijire administrarea tratamentului local i general. Scoal Postliceal . Instrumente: ciocan de reflex. oftalmodinamometru. Priorit i de îngrijire: supravegherea func iilor vitale i reflective. trocare. substan e dezinfectante. transport. Interven ii propii (autonome) comunicare. solicitare intelectual . observabilitate (cine. Materiale: garou. prevenirea complica iilor 2. implicare. de mediu social (izolare. C3 Elaboreaz planul îngrijire (nursing) performan . tensiometru. preg tirea pentru punc ie rahidian . s rac ) lipsa cunoa terii 2.mediu psihologic (stres. Diagnosticul de îngrijire (nursing) = PES ( problema + sursa de dificultate+ manifestarea de depende a) 1. 1. pense. 1. masc de oxigen. seringi. alimentare.2. realism. igien . oftalmoscop.2.1.4. perfuzor. Nivel 3avansat . 2. Obiectivul nursing: specifitate. de cum în ce m sur . ce. solu ii perfuzabile. mobilizare. sonde vezical. irigator. educa ie 2. sonde de aspira ie. când?) obiective pe termen lung. Resurse materiale: C4 Aplic interven iile proprii i delegate 1.1. solu ie Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.

3.1. imobilizarea bolnavului pentru a preveni eventualele loviri) i dup criz verificarea permeabilit ii c ilor respiratorii.oftalmic .6.4. a anchilozei cauzate de imobilizarea prelungit Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Interven ii de urgen : oxigenoterapie. Prevenirea atrofiei musculare.1. explica ii.7. igiena. Interven ii în crize de epilepsie ( pozi ionarea orizontal . asigurarea confortului psihic 2. Interven ii specifice: 3. a stomatitei. termometru. Punc ia rahidian (preg tirea psihic fizic a bolnavului. pozi ia adecvat . Prevenirea escarelor 3.3. scutece unifolosibile. aspirarea secre ilor) 3.2. uleiuri. Nivel 3avansat i .Preg tirea psihic : informare. analgezice. ace.8. Preg tirea fizic : asigurarea confortului optim. mu ama i alez . urm rirea i notarea elimin rilor (v rs turilor . preg tirea pacientului pentru fund de ochi i TACR 3. a constipa iei. seringi. Scoal Postliceal . pozi ionarea pacientului preg tirea materialului i locului de punc ie) 3. diurez ) 3.5. Îngrijirea cavit ii bucale i prevenirea usc rii corneei la comato i 3. 2. intuba ie orotraheal 3.2. introducerea între arcadele dentare a unui obievt moale de cauciuc. Preg tirea pacientului: 2.

Scoal Postliceal .3. 3.3.2.10. 3. preg tirea local (pilozitate) recoltari de laborator.10.8. Prevenirea complica iilor postoperatorii reten ie urinar 3. 3. igien .12. sulfat de magneziu) 3.1. Reântoarcerea în salon. combaterea durerii.9 Administrare de oxigen. Preg tirea preoperat rie : Tumori craniene Preg tirea general bilan ul clinic general func iile vitale i vegetative.10.10. parametrii fisiologici.10. Examenul radiologic ( radiografic simpl ) i tomografia computerizat 3. Asigurarea confortului. Pentru corectarea cre terii tensiunii intracraniene ±perfuzie ( glucoz . Îngrijirea postoperatorie 3. trus pentru punc ie lombar ). 3. pierderi lichidiene ( sânge. v rs turi).10. trus pentru traheostomie.6 Supravegherea pacientului ( aspectul general.7. transfuzii 3.10. Nivel 3avansat . Preg tirea în urgen e 3.10. 3. sprijin psihologic pentru pacient i familie.10. în ziua opera iei).9. anxiet ii.5.4.10. urin . Preg tirea pentru interven ie ( în ziua precedent . ob inerea acordului scris cerut de neurochirurg. 3. transportul i pozi ia în pat.11. Preg tirea materialelor pentru îngrijirea postanastezic ( sond de aspira ie. Se verific posibile hipotensiune Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.

postural 1. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra num rului de ore alocat fiec rei teme în func ie de dificultatea temei. 3. Instruirea se va realiza în s li de demonstra ie. deprinderi i abilit i anterioare ale elevului. exerci iul. observa ia. Planificarea interven iei: adecvate manifest rii de dependen prezente în evolu ia pacientului. dezbaterea. volumul i nivelul de cuno tin e. simularea. Instruirea în s li de demonstra ie are o importan deosebit în realizarea corespunz toare a competen elor pentru viitorii asisten i medicali generali ti » Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul no iunilor i activit ilor privind NEURILOGIE I NURSING ÎN NEUROLOGIE. dotarea cu material didactic. munca independent .Realizate. Se recomand ca parcurgerea temelor din program s se fac în ordinea stabilit în tabelul de corelare a competen elor cu con inuturile. Nerealizate: manifestare de dependen care se men in. conversa ia. Sugestii metodologice Con inutul modulului este proiectat pentru u num r de 120 de ore pe an i se va desf ura astfel: 3 ore / s pt mân de instruire teoretic / semestrul I i 84 ore / semestrul I de instruire practic . discu iile i lucrul în grup care stimuleaz spiritul critic i crestivitatea. satisfac ia pacientului. Se va urm ri Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.manifestare de dependen absente sau analizate. unit i sanitare cu o bun dotare material .1. Se pot utiliza ca metode de înv are : expunerea. 2. Nivel 3avansat . 1. studiul de caz.2. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instrui i. Obiective stabilite: C5 Evalueaz rezultatele îngrijirilor aplicate 1. Scoal Postliceal . manifest ri de dependen ap rute pe perioada îngrijirii. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacit ile fizice ale pacientului. etc.

Prin dobândirea competen elor descrise in colare se asigur standardul de preg tire profesional . brancard . etc. Evalueaz rezultatele îngrijirilor aplicate. pentru a se putea ine cont în m sur mai mare de nevoile elevilor. din care 36 de ore de teorie i 84 de ore de preg tire practic in semestrul I. 49.) MODULUL 49: PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE Not introductiv Modulul PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE face parte din preg tirea specific din anul III.1. Identific problemele de dependen (nursing) la pacien ii cu boli psihice. instrumentar i materiale sanitare diverse (atele. Nivel 3avansat . Aplic interven iile proprii i delegate planificate. 49. Programa colar se va utiliza împreun cu standardul de preg tire profesional specific calific rii.2. i stabile te diagnosticele de îngrijire Tabelul de corelare a competen elor si con inuturilor Unitatea de competen : 49.aplicarea cuno tin elor la problemele reale. 49. fe i. folii de retroproiector. 24 de ore vor fi predate de instructor parcurgerea programei i 12 ore de medicul de specialitate. Elaboreaz planul de îngrijire (planul nursing). Modulul are alocate 120 de ore.3. Lista competen elor specifice unit ii de competen corespunz toare modulului: 49. Resursele materiale trebuie s cuprind o gam cât mai variat : plan e. Din cele 36 de ore de teorie din semestrul I.4. manechin. scheme. Analizeaz semnele i simptomele specifice bolilor psihice. CD ± uri. PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. pentru calificarea: asistent medical generalist.5. casate video. Scoal Postliceal . 49. In modulul PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE se reg sesc abilit i din unitatea de competen tehnic specializat PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE . comprese.

Tulbur ri ale personalit ii: tipuri de personalit i dezarmonice. Tulbur ri ale afectivit ii si voin ei: distimiile. caracteristici. manifest ri psihice in boli cu localizare encefalica (traumatisme cranio-cerebrale. memoria.3.1. Semne i simptome prezente in bolile psihice: 1. hiperbulia. Tulbur ri ale conduitei motorii: manierismul. clasificare. tumori cerebrale. epilepsii). catatonia. etiopatogenie. Principalele afec iuni psihice: 2. schizofrenia. 2. 49.2.4. 1. 2. agita ia maniacal . disfaziile. dislaliile. catalepsia. UNITATEA DE COMPETENTA COMPETENTE C 1. CONTINUTURI 1. clasificare. simptomatologie. caracteristici. de ap rare. fobiile. cenestopatia. investiga ii. Psihopatiile: defini ie. principii de tratament. clasificare. defini ie. akatisia. dislogiile. 1. caracteristici. manifest ri psihice in boli generale (infec ioase. Psihozele endogene: paranoia. bizareria. principii de tratament. clasificare. dismneziile. hipoestezia. impulsiunile. Psihozele toxice (alcoolismul. Patologia psihiatric secundar altor boli: manifest ri psihice din perioada purperal . aten ia.3. psihoza maniaco-depresiv . etc. Scoal Postliceal . crt. principii de tratament si de recuperare. 1. abulia. Analizeaz PSIHIATRIE SI semnele i NURSING IN simptomele PSIHIATRIE specifice bolilor psihice. gândirea. simptomatologie. Tulbur ri ale proceselor cognitive (percep ia.4. vorbirea): hiperestezia. psihomotorie. stereotipia. 2. principii de tratament. Nivel 3avansat . disprosexiile. toxicomaniile): defini ie. agita ia. paratimiile. halucina iile. Tulbur ri ale con tiin ei (cantitative si calitative): defini ie. sugestibilitatea. 2. C 2. Identific problemele de dependen si stabile te diagnosticele Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.2. 2. endocrine). investiga ii. tulbur rile instinctelor (alimentar. 1. inhibi ia psiho-motorie.(120 ore din care 84 de ore de preg tire practic ) Nr.1.5.5. simptomatologie. Nevrozele: defini ie. sexual).

interviul formal sau informal. alterarea centrilor nervo i). cercetarea documentelor medicale (F. defini ie. f r idei sa tentative de auto. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.2. comunicare verbal alterat . principii de tratament. poten ial crescut pentru violen .2.). clasificare. 2. halucina ii. anxietate.de îngrijire (nursing) la pacien ii cu boli psihice.2. tentative de suicid. simptomatologie. de ordin social (conflicte intrafamiliale. ausculta ie. insomnie. 2. izolare social . examen psihic. Culegere de date (subiective si obiective) prin diverse metode: observa ia. alterarea procesului gândirii. f r durere. Scoal Postliceal . discu ii cu membrii echipei medicale si cu apar in torii. corifabula ie. Probleme de dependen : deficit de autoîngrijire.3.perturbarea imaginii de sine. de ordin psihologic (traume psihice. Independen /Dependen 2. scrisori medicale. Dementele: defini ie. Elaboreaz planul de îngrijire (nursing). catatonie. neglijen . principii de tratament. criz de violent .1. 2. etiopatogenie. evenimente amenin toare).7.6. capabil s se autoîngrijeasc .2. stres. idei delirante. clinic . examen fizic (inspec ie. Analizarea si organizarea datelor: informa ii semnificative. percu ie. 2. sau heteroagresivitate. Aplic interven iile proprii i delegate. investiga ii. etc. cu somn odihnitor. re ete. tentativ de suicid. inadaptare social . Manifest ri de independen : pacient cu mobilitate p strata. sentimente de inferioritate sau megalomanie. lini tit. f r idei halucinatorii. C 4.1. stereotipii. Nivel 3avansat . bilete de ie ire din spital. bilete de trimitere. palpare. simptomatologie. profesionale) lipsa cunoa terii mijloacelor de a face fata împrejur rilor nefavorabile C 3. agita ie psihomotorie. cooperant. tumori. Surse de dificultate: de ordin fizic (traumatisme. clasificare. cu semne vitale in limite normale. Oligofreniile. 2.O. Manifest ri de dependen : lipsa de igien . 2. carnet de s n tate. bizarerii vestimentare. negativism alimentar.2. necomplian . perturbarea somnului. stare crepuscular .

psihanaliza:defini ie. implicare.3. performan . materiale pentru conten ie. mobilizare.3. observabilitate (cine? ce? ce se poate face? cum? in ce condi ii? când? . tensiometre. Interven ii proprii (autonome): comunicare.3.1.Administrarea neurolepticelor: clasificare. mediu si lung). 4. hipnotice. Evalueaz rezultatele îngrijirilor aplicate. 4.3. Psihoterapia. 4. ergoterapia. asigurarea unui mediu securizant f r excitan i psihici. comportamentului. Preg tirea psihic : informare.1. fe i de tifon. administrarea tratamentului general si local.ale vie ii. ergoterapia. obiective pe termen scurt. prevenirea autoagresivit ii si heteroagresivit ii. Interven ii specifice: 4.1. Materiale: trus de perfuzat. 4.4. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. sonde digestive. Nivel 3avansat .2.2. 4. igienei. igiena. comprese.2. Priorit i de îngrijire: supravegherea func iilor vitale si vegetative. efecte secundare. psihoterapie.1. Resurse materiale: 4. 3. medicamente (tranchilizante. Interven ii de urgen : C 5. indica ii. comunicarea. Interven ii delegate: preg tirea pentru investiga ii si analize.1. neuroleptice incisive si sedative). pozi ie adecvat .2. profilaxie. ob inerea complian ei.2.Obiectivul nursing: specificitate. indica ii.2. 3. igien . etc. 4.2. Preg tirea fizic : asigurarea condi iilor de confort ambiental. stetoscop. conten ia mecanic .3. 4. Instrumente: seringi. obiective. asepsie si antisepsie. protec ie si autoprotec ie. Preg tirea pacientului: 4.4. solu ii perfuzabile. 4. Scoal Postliceal . 3.1. mod de realizare. explica ii. 3. educa ie.1. realism. continuitatea in îngrijire. alimentare. apropiere ± dep rtare.3. profilaxia infec iilor si a complica iilor. alimenta iei. Ac iuni de sus inere a eu-lui bolnavului psihotic: stabilirea de limite.

5.1. . Elevii vor fi pu i in situa ii de înv are in grup sau individual. Scoal Postliceal . Obiective stabilite pe termen mediu si lung: 5. pacient compliant.2 Nerealizate ± manifest ri de dependen care se men in. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instrui i. dotarea cu material didactic. volumul i nivelul de cuno tin e. pacient necompliant. Pentru atingerea competen elor din prezentul modul se vor realiza activit i de înv are cu caracter practic-aplicativ: discu ii de grup. deprinderile i abilit ile anterioare ale elevului.1.1. dezintoxicarea. SUGESTII METODOLOGICE Con inutul modulului este proiectat pentru un num r de 120 de ore pe an i se va desf ura astfel: 2 ore de teorie pe s pt mân in semestrul I. Reformularea obiectivelor. stabilirea de noi termene: adaptate la capacit ile psihice si fizice ale pacientului. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra num rului de ore alocat fiec rei teme in func ie de: complexitatea i dificultatea temei. manifest ri de dependen ap rute pe perioada îngrijirii. alimenta ia enteral .3. Nivel 3avansat . scoaterea din sevraj. 5. 5.2.imobilizarea/conten ia mecanic . 5. scheme. Se recomand ca parcurgerea temelor din program s se fac in ordinea stabilit in tabelul de corelare a competen elor cu con inuturile. exerci ii practice. dezbateri. rezolvând sarcinile de lucru repartizate. casete video (ÄZbor deasupra unui Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. studiu de caz. jocuri de rol. Resursele materiale trebuie s cuprind o gam cât mai variat : plan e.1. sedarea. Planificarea interven iilor: adecvate manifest rilor de dependen prezente in evolu ia pacientului. timp de 12 s pt mâni predate de instructor (in total 24 de ore) i 1 or de teorie pe s pt mân predat de medicul de specialitate si 84 de ore de preg tire practic . Realizate ± manifest ri de dependen absente sau ameliorate.

 Lista competentelor specifice unit ii de competen modulului: 1. ÄDrumul spre lumin ´).TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitatile din unitatea de competenta specializata ANESTEZIE TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC. Analizeaza principalele tipuri de anestezie Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Modulul 50: ANESTEZIE ± TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC Not introductiv Modulul ANESTEZIE . num rul de reevalu ri si distribu ia acestora pe parcursul anului colar.TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC face parte din pregatirea specifica din anul III pentru calificarea : asistent medical generalist. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale. manechin.i formeze capacit ile de observare reflectiv . se recomand studii de caz. întreb ri structurate. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. probe scrise de tip itemi. ca demers logic. de identificare i rezolvare a problemelor de dependen . pe tipuri de patologie precizate in con inuturile tematice. rezolvarea de sarcini. instrumentar si materiale sanitare adecvate. Preg tirea practic se va realiza in s li de demonstra ie si stagii clinice in sec ii de psihiatrie si va avea ca scop formarea abilita ilor si atitudinilor necesare îngrijirii pacien ilor cu boli psihice. Evaluarea trebuie s Profesional . de comunicare si rela ionare cu pacien ii cu afec iuni psihice. evaluarea altor competen e nefiind relevant . Pentru aplicarea procesului de îngrijire (nursing). Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. Nivel 3avansat corespunzatoare . Modulul are alocate 60 de ore din care 24 de ore de teorie si 36 de ore de pregatire practica. Se evalueaz fie corelat cu criteriile de performan a i cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Preg tire numai competen ele din acest modul. Scoal Postliceal .cuib de cuci´. s aib experien e concrete legate de îngrijirea acestora. Cadrele didactice care asigura preg tirea la acest modul î i stabilesc durata evalu rii fiec rei competen e. decizional. In stagiul clinic. In modulul ANESTEZIE . elevul trebuie s . gestionarea cazului.

etc. Unitate de competen Anestezie terapie intensiva si nursing specific Competen e Con inuturi C. discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii. Analiza si sinteza datelor 2. supravegherea pacientului 2. insuficienta renala acuta. intoxicatii. hipotensiune. Anestezia peridurala 1. apnee.3.2. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate Tabelul de corelare a competen elor i con inuturilor Unitatea de competenta : ANESTEZIE . Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing) 5. stopul cardiorespirator. starea de constienta.2.2.3. profunzimea comei.TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC ( 60 de ore din care 30 de ore de instruire practica) Nr. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor grave C. 2. Scoal Postliceal . arsuri. socul. tahicardie. 1. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni grave. Rahianestezia 1. bradicardie. crt.1. asigurarea conortului psihic 2. Nivel 3avansat 1. Pregatirea psihica: informare. absenta pulsului. Afectiuni grave: dezechilibre hidroelectrolitice si acidobazice. 1. Aplica interventiile proprii si delegate 6. 1.1. cercetare documente medicale. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor grave 3. Semne clinice: dispneee. explicatii.4. Anestezia locala Definitie. Manifestari de independenta 2. degeraturi.Tipuri de anestezie: 1. comele. Perioada postoperatorie a pacientilor operati sub anestezie generala. materiale necesare. observatie clinica. fibrilatie. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. tulburarile de ritm si de conducere. pozitie adecvata C. oligo-anurie.Analizeaza principalele tipuri de anestezie 1. Culegere de date: interviu. hipertensiune. 4. 2.2.2. Pregatirea fizica: preanestezia. intinderea si profunzimea arsurii. Metode si mijloace de pregatire a pacientului: 2. insuficienta respiratorie acuta. Manifestari de dependenta .1. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni grave. Anestezia generala 1.

Interventii specifice: dezobstruarea cailor aeriene superioare.1. Scoal Postliceal . profilaxia infectiilor. igiena. administrarea tratamentului general si local. Materiale: pat special. Pregatirea fizica: pozitie adecvata. Obiective stabilite: 1. observabilitate 2. camp operator 3. platou steril. perfuzii. alimentare insuficienta cantitativ si calitativ.Prioritati de ingrijire. 2. implicare. circulatie inadecvata. 1. prevenirea complicatiilor. Interventii proprii: comunicare. anxietate.5. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing) 2. afectare fizica si/sau psihica. aparatura pentru respiratie asistata. explicatii. supravegherea functiilor vegetative. mentinerea functiilor vitale. pansamente.2. Resurse materiale 1. comunicare ineficace la nivel senzorio-motor.2.6. aparatura pentru monitorizare. aparatura pentru oxigenoterapie. 2. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Surse de dificultate 3. 1. oxigenoterapia.Instrumente: tensiometru. Realizate: manifestari de dependenta absente sau ameliorate C. etc. seringi si ace sterile. performanta. tavita renala. profilaxie. Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize si ingrijirea dupa efectuarea acestora. Aplica interventiile proprii si delegate C. hidratare. imobilitate. 3. etc. 1. realism. substante antiseptice. alimentare. Interventii: 3.1. supravegherea functiilor vitale ± monitorizare. mobilizare. Probleme de dependenta si diagnostice de ingrijire (nursing): dispnee. manusi sterile. asigurarea confortului psihic. mobilizare. vulnerabilitate in fata pericolelor. educatie 3. comprese sterile. pregatirea preoperatorie si ingrijirile portoperatorii.C. Metode si mijloace de pregatire a pacientului: 2. supravegherea starii de constienta. transfuzii. aspirarea secretiilor oro ± faringiene. truse de perfuzie si transfuzie. Pregatirea psihica: informare. igiea. truse de instrumente sterile.1. etc. comunicare ineficace la nivel afectiv.Criterii obiective: specificate. 1. resuscitarea cardio-respiratorie.3. Nivel 3avansat .1.2. traheotomie.4. eliminare inadecvata prin deficit.

TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs in mod independent. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. volumul si nivelul de cunostinte. elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. dotarea cu material didactic. Nivel 3avansat . Continutul modulului este proiectat pentru un numar de 60 de ore pe an si se va desfasura astfel: 2 ore/saptamana de teorie ± 1 ora medic + 1 ora maistru instructor / semestrul I si 36 ore / semestrul I de pregatire practica (stagiu clinic). profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei : elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicate active in procesul de invatare. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind ANESTEZIE . la procesul de invatare. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezete in evolutia pacientului Sugestii metodologice Modulul ANESTEZIE .2. 2. elevii au stiluri dierite de invatare.2. Nerealizate: manifestari de dependenta care se mentin. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. compararea. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului 2. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. Restructurarea planului de ingrijire : 2.1.TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC. elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. Scoal Postliceal . In elaborarea strategiei didactice.1.

casete video. test scris. problematizarea. conversatia. demonstratia. studiu de caz . descoperirea. probe practice (demonstratie. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. fise de lucru. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor. dezbaterea. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Instruirea in sali de demontratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii ³asistenti medicali generalisti´. care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. instrumentar si materiale sanitare diverse (atele. momentul si persoana care face evaluarea. Scoal Postliceal . numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. evaluarea altor competente nefiind relevanta. comprese. manechin. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. Indiferent de locul. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. exercitiul. pentru verificarea atingerii competentelor. brancarda. recomandandu-se urmatoarele metode: observatia. simulari. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. simularea. Se evalueaza numai competentele din acest modul.) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. Nivel 3avansat . Cadrele didactice. munca independenta.Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. CD-uri. observatia. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). existente. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. folii de retroproiector. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. unitati sanitare cu o buna dotare materiala. etc. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. planuri de ingrijire. iar la sfarsitul lui se relizeaza evaluarea sumativa. scheme. discutiile si lucrul in grup. proiectul.plan de ingrijire). fisa de lucru. planul de ingrijire. studiul de caz. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie. dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ precum: scheme. fesi.

MODULUL 51: CONDUITA ÎN URGEN E MEDICO CHIRURGICALE Not introductiv Modulul CONDUITA ÎN URGEN E MEDICO CHIRURGICALE face parte din preg tirea specific din anul III. Programa colar se va utiliza împreun cu standardul de preg tire profesional specifice calific rii. Competen e Con inuturi tematice Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. pentru calificarea: asistent medical generalist. Prin parcurgerea programei colare se asigur dobândirea competen elor descrise în standardele de preg tire profesional . Monitorizeaz evolu ia pacientului corespunz toare Tabelul de corelarea competen elor i con inuturilor Unitatea de competen : CONDUITA ÎN URGEN E MEDICO CHIRURGICALE (120 ore din care 72 ore de instruire clinic ) Nr. În modulul CONDUITA ÎN URGEN E MEDICO CHIRURGICALE se reg sesc abilit ile din unitatea de competen tehnic specializat Modulul are alocate 120 ore din care 48 ore teorie i 72 ore instruire practic . Modific ri de comportament: Starea de con tien : torpoarea.1. Identific 1. Evalueaz elementele de gravitate 4. Aplic m surile de urgen . Unitatea de competen 51 Conduita în urgen e C. Nivel 3avansat . Lista competen elor specifice unit ii de competen modulului: 1. crt. Analizeaz semnele i simptomele specifice urgen elor 3.1. Scoal Postliceal . Identific modific rile de comportament i aspect general ale pacientului 2. 5.

hipotensiune arterial . alte pozi ii for ate). amplitudine mi c ri. sput . coma). degluti ia. hipertensiune arterial . tulbur ri circulatorii .3. circula ie venoas colateral superficial .2. pupile 1. pierderea con tien ei (sincopa. colaps cardio vascular. hemoptizie cardio vasculare: tulbur ri de ritm cardiac. cianoza. stupoarea. for at (ortopneea. icterul) erup ii cutanate.1. urticarie. sughi . Modific ri tegumentare de culoare (paliditate. lcr. dispnee. turgescen venoas . pupilare) redoarea cefei. Scoal Postliceal .medico chirurgicale modific rile de i aspect general ale pacientului obnubilarea. digestive: v rs turi. Nivel 3avansat . Produse patologice: sânge. osteotendinoase. stimuli senzoriali i durero i Starea reactivit ii: semne neurologice: reflexe (reflexe cutanate. hemoragii cutanate. tuse. 1. edemul. Modific ri ale func iilor vitale: respiratorii: obstruc ia c ilor respiratorii.2 Semne generale :puls. criza epileptic . Analizeaz semnele i simptomele specifice urgen elor 2. redoarea cefei. edemul c ilor respiratorii. temperatur . globii oculari. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. tensiune arterial Atitudini i posturi: pasiv . confuzia. halena. ascita. pliul cutanat. ro ea . comportament Starea perceptivit ii: r spunsuri motorii la C.

convulsii. corpi str ini. insuficien a respiratorie(acut sau cronic . medicamente. secre ii bron ice. pesticide. laringospasm. edem al mucoasei c ilor aeriene. boli cardiace primare i secundare(primare: boala cardiac ischemic . substan e de contrast. permanent sau intermitent ). frison. cefalee. dislipidemii. monoxid de carbon. diabet zaharat. Neurologice: tulbur ri de comportament. hipotermie. Stop cardio respirator: obstruc ia c ilor respiratorii superioare(sânge. droguri Comele: neurologice . melena Altele: febr . sindrom QT prelungit. mi c ri involuntare Renale:anuria. valvulopatii. motilitate. trauma cardiac non penetrant ). endocrine. tumefac ii la nivelul faringelui. reflexe. tulbur ri ale SNC. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. traumatisme. hipertermie. Scoal Postliceal . echilibru static i dinamic. Nivel 3avansat . durerea. de con tien . secundare: hipertensiune arterial . alimente Intoxica ii: alcooli toxici. bronhospasm. epiglotite. aspira ia sucului gastric ).2.metabolice. cardiopatii congenitale. globus vezical 2. substan e caustice. ciuperci. cardiomiopatii.hematemeza. v rs tur . din intoxica ii exogene. medicamente. Anafilaxia: în ep turi de insecte.

stopul eclampsia. de insecte arsuri.3. maxilofaciale sindromul de i orl. fe ei. intoxica ii intoxica ii cu monoxid de carbon. abdominale. preeclampsia hipotermia. electrocutarea i tr snetul: tipul curentului. disec ie de aort . spânzurarea. abdomenului Vârsta. sindromul de explozie. angin infarct miocardic. oc septic. strivire. oculare. embolie pulmonar . Nivel 3avansat toracelui. coma hiperosmolar . hipotermia. mu c turi de arpe veninos. electrice. C. hemoptizia grav . membrelor. 2. criz hipertensiv . oc anafilactic. edem pulmonar acut. oc hipovolemic. Leziuni la nivelul scalpului. cardio respirator din sarcin 3. i submersia. oc cardiogen. urgen e metabolice hipoglicemie. tensiunea. chimice. medicamentoase. toracice. coma mixedematoas .Arsuri grave: termice. Scoal Postliceal . cu alcool etilic. radia ii Electrocutarea i tr snetul: tipul curentului. de coloan vertebral . Evalueaz Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. disritmii severe. criza astmatic . timpul scurs pân la . terenul. pneumotorax. gâtului. tensiunea. rezisten a. coma tireotoxic . politraumatisme craniene. oc hemoragic. ale membrelor. Afec iuni: insuficien a respiratorie pectoral . acut .

metabolice. etc) Suport vital de baz (degajarea victimei. clorur de calciu. insuficien a respiratorie acut . medicamente (adrenalin . hipotermia sever . recolt ri produse biologice. bicarbonat de sodiu. cardiace. spânzurare. digestive. arsuri grave. atropin . hemostaz chirurgical provizorie. stopul cardiac. C. electroli i. hematocrit. Scoal Postliceal . Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. m suri de prim ajutor în caz de politraumatisme. hematocrit. submersie. oxigen. Nivel 3avansat . ventila ie. oprirea unei hemoragii. balon Ambu. xilin . colapsul. convulsii. vasopresin . abord venos periferic. îngrijire pl gi. central. renale. laringoscop. Complica ii: neurologice. amiodarona.elementele de gravitate aplicarea îngrijirilor. Aplic m surile de urgen eliberarea c ilor respiratorii superioare. sulfat de magneziu. respiratorii circulatorii. canule nazofaringiene. sond gastric . intoxica ii. ventila ie pe masc . coma. drenaj pleural. administrare medica ie. septice Materiale de urgen : canule orofaringiene. pozi ia de siguran . starea de con tien . alte semne neurologice Semne biologice: glicemie. come. electrocutare. combitub. masc laringian . manevra Heimlich. deger turi. ocul. balon de ventila ie. sonde traheale. intuba ie masaj cardiac extern).4.

temperatur C. observa ia. Instruirea în s li de demonstra ie are o importan deosebit în realizarea corespunz toare a competen elor pentru viitorii « asisten i medicali generali ti » Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul no iunilor i activit ilor privind CONDUITA ÎN URGEN E MEDICO CHIRURGICALE. Se recomand ca parcurgerea temelor din program s se fac în ordinea stabilit în tabelul de corelare a competen elor cu con inuturile. unit i sanitare cu o bun dotare material . presiune par ial oxigen Explor ri : ECG. Se Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. pozi ie pacient« Parametrii biologici: glicemie. Instruirea se va realiza în s li de demonstra ie. exerci iul.comunicarea cu apar in torii Echipa de prim ajutor Sugestii metodologice Con inutul modulului este proiectat pentru u num r de 120 de ore pe an i se va desf ura astfel: 2 ore / s pt mân de instruire teoretic medic.5. studiul de caz. hematocrit. . stare de con tien .Parametri vitali: puls. discu iile i lucrul în grup care stimuleaz spiritul critic i creativitatea. volumul i nivelul de cuno tin e. Se pot utiliza ca metode de înv are: expunerea. ventila ie. 2 ore / s pt mân de instruire teoretic maistru instructor / semestrul II i 72 ore / semestrul II de instruire practic . decizii de neîncepere a resuscit rii. dotarea cu material didactic. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instrui i. Scoal Postliceal . colora ie tegumente. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra num rului de ore alocat fiec rei teme în func ie de dificultatea temei. simularea. munca independent . deprinderi i abilit i anterioare ale elevului. Aspecte etice: sopul resuscit rii. dezbaterea. oprire a resuscit rii. Nivel 3avansat . TA.principiul autonomiei pacientului. conversa ia. Monitorizeaz evolu ia pacientului respira ie. etc. electroli i. simularea. durerea.

retroproiector. Modulul are alocate 120 de ore. casate video. pentru a se putea ine cont în m sur mai mare de nevoile elevilor. Programa colar se va utiliza împreun cu standardul de preg tire profesional specific calific rii. din care 36 de ore de teorie pe semestrul II i 84 de ore de preg tire practic pe semestrul II. pentru calificarea: asistent medical 52. Resursele materiale trebuie s cuprind o gam cât mai variat : plan e. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Lista competen elor specifice unit ii de competen corespunz toare modulului: din anul III.Urgen e medico chirurgicale L.Ghid practic de medicin de urgen prespitaliceasc Editura Libra 1995 4. 52. Prin parcurgerea programei colare se asigur dobândirea competen elor descrise in standardul de preg tire profesional . CD . Scoal Postliceal .2.1. scheme.Urgen e medicale I. Recunoa te modific rile determinate de îmb trânirea uman . In modulul GERONTOLOGIE. instrumentar i materiale sanitare diverse. Note de curs Consiliul Na ional Român de Resuscitare 2006 MODULUL 52: GERONTOLOGIE. manechin. GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC face parte din preg tirea specific generalist. A. Nivel 3avansat . Rivi Editura Mirton 1997 5. Bibliografie : 1. GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC se reg sesc abilit i din unitatea de competen tehnic specializat GERONTOLOGIE. GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC Not introductiv Modulul GERONTOLOGIE.va urm ri aplicarea cuno tin elor la problemele reale. Analizeaz semnele si simptomele specifice bolilor persoanelor vârstnice. protocoale resuscitare. GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC. Titirc Editura Medical 2002 3.Principii de medicin intern Harrison Editura Lider 2. Din cele 36 de ore de teorie. 24 vor fi predate de instructor i 12 vor fi predate de medicul de specialitate.uri.

schimb ri in fizionomie. 52.1.1. Recunoa te GERIATRIE SI modific rile NURSING determinate de SPECIFIC îmb trânirea uman UNITATEA DE COMPETENTA CONTINUTURI 1. GERONTOLOGIE.2. COMPETENTE C 1. Elaboreaz planul de îngrijire (planul nursing).3.3. Factorii care influen eaz îmb trânirea uman : somatici-ereditari. modific ri cutanate înso ite de prurit.4. incontinen a de urin . deshidratare. 1. ankiloze. mental si emo ional . Identific problemele de dependen si stabile te diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacien ii vârstnici. a mobilit ii fizice. anorexie.1. Aplic interven iile proprii i delegate planificate.1. hipertensiune sau hipotensiune arterial . tulbur ri de mic iune. GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC (120 ore din care 84 ore preg tire practic ) Nr.2. sc derea controlului emo ional si a capacita ii de adaptare). Îmb trânirea uman ± no iuni generale: 1. constipa ie. Analizeaz semnele si simptomele specifice bolilor persoanelor vârstnice. 2. incontinen a anal . Evalueaz rezultatele îngrijirilor aplicate. GERONTOLOGIE. Semne si simptome prezente in afec iunile persoanelor vârstnice: 2. bilan ul nevoilor de nursing. Scoal Postliceal . crt. rezisten a la schimbare. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. tulbur ri de somn.52. 52.1. tahicardie). Tabelul de corelare a competen elor si con inuturilor Unitatea de competen : 52. 52. 2. 52. Nivel 3avansat . atrofii musculare. Semne generale: alterarea func iilor vitale (dispnee de efort si de decubit. Particularit i somatice si psihologice ale vârstnicului: a) modific ri fiziologice produse de îmb trânire (sc derea acuit ii senzoriale. sc dere C 2. socio-culturali.5. psihologici. spiritualireligio i. pierderea autonomiei. Semne locale: durerea (caracteristici). periodizarea vârstei a III-a. b) modific ri patologice: probleme de s n tate fizic . escare.

St rile terminale: atitudinea fa de moarte.patologia pensionarii. simptomatologie. investiga ii. simptomatologie.3. 2.7. Administrarea medicamentelor in geriatrie. Aspecte de geropatologie a aparatului locomotor: osteoporoza de involu ie. principii de tratament) 2. in greutate. incontinen a de urin . pierderi de memorie.C 3.4.11 Aspecte medico-sociale: . incontinen a anal (defini ie.2. investiga ii. hipertensiunea arterial geriatric . pierderi de cuno tin . accidentul vascular cerebral (defini ie.2. etiopatogenie. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. 2. st rile confuzionale. 2. simptomatologie. abdomenul acut. Educa ia sanitar in geriatrie.9. Patologia ischemic digestiv : refluxul gastro-esofagian. etc. investiga ii. bolile prostatei la b trâni (defini ie. Aspecte de geropatologie urinar : infec iile urinare. Scoal Postliceal . investiga ii. sindromul de imobilizare.5.2. 2. îngrijirile paliative. investiga ii.2. Patologie geropsihiatric si geroneurologic : tulbur ri psihice si neurologice in îmb trânire.8. 2. arterita (defini ie. 2. asistenta mor ii. etiopatogenie. etiopatogenie. principii de tratament). Crizele de adaptare: cauze / prevenire.2. 2. simptomatologie. fracturile de femur.2. Diabetul zaharat tardiv. principii de tratament).2. simptomatologie.2. simptomatologie. Terapia ocupa ional . tratament). Principalele afec iuni ale persoanelor vârstnice: 2. principii de tratament).1 Boli cardio-vasculare: infarctul miocardic. etiopatogenie. tulbur ri de somn. principii de tratament) 2. hipotensiunea ortostatic . Nivel 3avansat .2.6.2. Identific problemele de dependen si stabile te diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacien ii vârstnici. ulcerul de decubit (defini ie.10. obezitatea (defini ie. 2.2.2. investiga ii. demen ele. 2.2.

C 5. pensionare. supravegherea. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. pierderea controlului sfincterelor. Independen /Dependen 3. si allopsihic alterarea integrit ii tegumentelor.3. Surse de dificultate de ordin fizic (leziuni ale organice). autonomie in desf urarea activit ilor de autoîngrijire. cecitate. Probleme de dependen : sc derea acuit ii senzoriale. Scoal Postliceal .2.1. C 4. . depresie. stres. Manifest ri de dependen : hipoacuzie. examen fizic si psihic. risc crescut de accidentare. Analizarea si organizarea datelor: informa ii semnificative. bilete de trimitere.1. discu ii cu membrii echipei medicale si cu apar in torii. bilete de ie ire din spital.). izolare social . de ordin social (izolare.. Aplic interven iile proprii i delegate.îngrijirea vârstnicului in familie. interviul formal sau informal. somn odihnitor. 3. vulnerabilitate crescut fa de pericolele din mediu. carnet de s n tate. traumatisme. ankiloze. C 6. surditate. crizele de adaptare). Manifest ri de independen : mobilitate p strata. orientare in timp si spa iu. etc. pierderea stimei de sine. lipsa de cuno tin e. dezorientare auto-. cercetarea documentelor medicale (F. Culegere de date (subiective si obiective) prin diverse metode: observa ia. etc. incontinen a de urin . P . amnezie. 4.2. de materii fecale.2. comunicarea). clinic . re ete. realism. scrisori medicale. confuzie. performan . organizarea îngrijirilor. Elaboreaz planul de îngrijire (nursing). semne vitale (R.A.Obiectivul nursing: specificitate.. institu ionalizare). T.O. de ordin psihologic (anxietate. Nivel 3avansat .2.1. T0) in limite normale. 3. 2. diminuarea mobilit ii fizice. implicare.2.institu ionalizarea vârstnicului (primirea. 3. Evalueaz rezultatele îngrijirilor aplicate.

administrarea tratamentului general si local.3.2.1. Materiale: trus de perfuzie. solu ii perfuzabile.1. asigurarea confortului psihic. canul rectal . 5. unguente de tip barier . profilaxia complica iilor si a c derilor. a alimenta iei. Preg tirea psihic : informare. mobilizare. 5. sonde vezicale.4. ob inerea consim mântului.1.observabilitate (cine? ce? ce se poate face? cum? in ce condi ii? când? . mânu i de cauciuc.1. comprese. Nivel 3avansat . Priorit i de îngrijire: supravegherea func iilor vitale si vegetative. a st rii de cuno tin . Instrumente: seringi. Preg tirea pacientului: 5. trus pentru îngrijirea pl gilor. educa ie.1. interven ii de suport si protec ie social . igiena. alimentare. 4. explica ii. igien . Interven ii proprii (autonome): comunicare.1. 5.2. atele. recâ tigarea autonomiei.2. pampers. oscilometru. prevenirea complica iilor legate de imobilizarea prelungit . terapia ocupa ional .2 Nerealizate ± manifest ri de Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. crearea câmpului operator.1. mediu si lung). 6.. solu ii antiseptice. Interven ii specifice: montarea sondei á demeure. imobilizarea.2. pozi ie adecvat . Scoal Postliceal . 3. fe i. Realizate ± manifest ri de dependen absente sau diminuate. 4.3.2. Obiective stabilite: 6. 5.1. institu ionalizarea vârstnicului. 5. tensiometru. pungi pentru urin . 6. a orient rii in timp si spa iu. obiective pe termen scurt. Resurse materiale: 5. Interven ii delegate: preg tirea pentru investiga ii si analize. stetoscop.1. Preg tirea fizic : asigurarea condi iilor de confort ambiental.2. îngrijiri paliative.

manifest ri de dependen ap rute pe perioada îngrijirii. studiu de caz. probe scrise de tip itemi. timp de 12 s pt mâni (24 de ore).2. evaluarea altor Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. exerci ii practice. timp de 12 s pt mâni (12 ore). Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale. 6. gestionarea cazului. ca demers logic. Pentru aplicarea procesului de îngrijire (nursing). predate de instructor. manechin. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra num rului de ore alocat fiec rei teme in func ie de: complexitatea i dificultatea temei. de identificare i rezolvare a problemelor de dependen . Reformularea obiectivelor: adaptate la capacit ile fizice si psihice ale vârstnicului.3. rezolvarea de sarcini. Se evalueaz fie corelat cu criteriile de i cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Preg tire numai competen ele din acest modul. decizional. Pentru atingerea competen elor din prezentul modul se vor realiza activit i de înv are cu caracter practic-aplicativ: discu ii de grup. pe tipuri de patologie precizate in con inuturile tematice. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instrui i. Planificarea interven iilor: adecvate manifest rilor de dependen prezente in evolu ia pacientului. Elevii vor fi pu i in situa ii de înv are in grup sau individual. dezbateri. se recomand studii de caz. Nivel 3avansat .dependen care se men in. deprinderile i abilit ile anterioare ale elevului. întreb ri structurate. dotarea cu material didactic. Resursele materiale trebuie sa cuprind o gama cat mai variata: plan e. jocuri de rol. Evaluarea trebuie s performan Profesional . predate de medicul de specialitate si 84 de ore de preg tire practic . Scoal Postliceal . instrumentar si materiale sanitare adecvate. 1 ora de teorie pe s pt mâna in semestrul II . Sugestii metodologice Con inutul modulului este proiectat pentru un num r de 120 de ore pe an i se va desf ura astfel: 2 ore de teorie pe s pt mâna in semestrul II. casete video. volumul i nivelul de cuno tin e. Se recomand ca parcurgerea temelor din program s se fac in ordinea stabilit in tabelul de corelare a competen elor cu con inuturile. 6. rezolvând sarcinile de lucru repartizate.

Scoal Postliceal . num rul de reevalu ri si distribu ia acestora pe parcursul anului colar. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire(nursing) la pacientii cu afectiuni oncologice . 4. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. particularitatile semnele si oncologice Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. crt.competen e nefiind relevant . Unitate de Competente Continuturi / ca si titlu de lectie (tematici) competenta Oncologie si Analizeaza 1. In modulul ONCOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE se regasesc abilitatile din competenta tehnica specializata ONCOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor oncologice. 5. ONCOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE Nota introductive Modulul ONCOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE face parte din pregatirea pregatire specifica din anul III. Tabelul decorelare a competentelor si continuturilor .Semne si simptome prezente in afectiunile 1. pentru calificarea: asistent medical generalist. Preg tirea practic se va realiza in s li de demonstra ie si stagii clinice in unit i de profil (c mine. Nivel 3avansat . Aplica interventiile proprii si delegate . centre de zi) si va avea ca scop formarea abilita ilor si atitudinilor necesare îngrijirii persoanelor vârstnice. spitale de cronici. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. 3. Elaboreaza planul de ingrijire(nursing). Modulul are alocate 120 din care 36 ore de teorie si 84 ore stagiu clinc. Cadrele didactice care asigur preg tirea la acest modul î i stabilesc durata evalu rii fiec rei competen e. Unitatea de competenta:ONCOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE (120 de ore di care 36 de ore 84 de ore de instruire practica ). Nr. 2. Modulul 53. Programa scolara se va utilize impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate.

simptomatologie. investigatii.7 Boala Hodgkin: definitie . evolutie. investigatii. investigatii. tratament. inapetenta. pareze etc. icter mecanic. simptomatologie. prostate. investigatii. anatomie patologica. 2. simptomatologie. 2. forme clinice. anatomie patologica.2 Semne generale: scaderea ponderala. greturi. simptomatologie. 2. expectoratia. simptomatologie. simptomatologie. evolutie. caracter. edeme.12 Tumorile cerebrale: etiopatogenie. etiopatogenie. anatomie patologica. forme clinice. investigatii. 2. gravitate). tratament. 2. aspectul tegumentelor si mucoaselor. complicatii. hemoragia (clasificare. 2. investigatii .3 Cancerul gastric: etiopatogenie. paloare. intensitate). 8 Lupusul eritematos: simptomatologie. evolutie.1 Cancerul bronhopulmonar: definitie. dispneea( tipuri. tulburari urinare. tratament. hipertensiunea intracraniana. investigatii. simptomatologie. simptomatologie. Principalele afectiuni oncologice: 2. caracteristici). tratament. investigatii. tratament. atelectazie. evolutie tratament. anorexie. tratament. tratament. anxietate. anatomie patologica. uter) : etipatogenie.4 Cancerul colonului si rectului: etiopatogenie. varsaturi. tratament. 2.6 Cancerul pancreasului: etiopatogenie. tulburari de vedere. simptomatologie.10 Cancerul mamar si ovarian: etiopatogenie. Scoal Postliceal . simptomatologie. simptomatologie. tratament. etiopatogenie.5 Cancerul hepatic: etiopatogenie. evolutie. 2. 2. evolutie. 2.9 Mielomul multiplu: definitie.2 Cancerul esofagului: etiologie.11 Cancerul organelor genitale(testicole. febra. inflamatia.de ingrijire simptomele specifice afectiunilor oncologice 1. evolutie. profilaxie. nevralgii. 1. 2. anatomie patologica. investigatii. tusea. tulburari de deglutitie. evolutie tratament. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. complicatii.1 Semne clinice : durerea(localizare. anatomie patologica. anatomie patologica. Nivel 3avansat . tulburari sfincteriene. alterarea functiilor vitale si vegetative etc. 2. evolutie.

lipsa cunoasterii. imobilitate.4 Diagnostic de ingrijire(nursing) = problema + sursa de dificultate + manifestarea 3.1 Manifestari de independenta: pacient constient. de ordin social(izolare . tulburari de echilibru. bilete de iesire din spital. 2.Culegerea de date( date subiectiv/obiective) prin diverse metode: interviu (direct ± indirect. tegumente intacte. etc.3 Surse de dificultate: alterarea functiilor vitale. trimiteri. escare. somn si odihna corespunzatoare. investigatii. tratament.13 Feocromocitomul malign: etiopatogenie. alterarea starii de confort. simptomatologie. investigatii. sentiment de inferioritate si modificare a imaginii de sine.16 C. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. evolutie tra tament. dispnee. puls. Independenta/ Dependenta 2. tulburari de deglutitie. deficit de autoingrijire. simptomatologie. examen fizic (inspectie. incordarea miscarilor. de ordin psihologic(anxietate . vulnerabilitate fata de pericole. Manifestari de dependenta: dificultate de deplasare. lipsa durerii. postura inadecvata. forme clinice. palpare. cu intrebari inchise/ deschise).) discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii. cercetare documente medicale ( foaie de observatie clinica. risc de accidente. scrisori medicale.14 Linfoamele maligne: etiopatogenie. 2 Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire 1. culoarea tegumentelor normala. alterarea starii de nutritie. circulatie inadecvata. 2. 2. tratament. percutie).tratament. palpitatii. simptomatologie. 2. 2. cianoza. 2. mobilitate pastrata.2 Probleme de dependenta: durere acuta/cronica. comunicare eficienta . carnet de sanatate. comunicare ineficienta. saracie). evolutie. Nivel 3avansat . stres). edeme ale membrelor. 5. temp) pastrate. comunicare ineficienta. ascultatie. observatie. 1.15 Coriocarcinomul placentar: etiopatogenie. investigatii. risc de infectii. 2. modificari ale functiilor vitale si vegetative. 6. 4. Scoal Postliceal . retete. 2. 2. semne vitale (respiratie. risc de complicatii.TA.

alimentatie artificiala. (nursing) lung.de dependenta). Elaboreazaperformanta. ce. trusa chirurgicala. consiliere pacient. etc. 8. trusa de ventilatie. sonde gastrice. 2. prevenirea complicatiilor. asigurarea pozitiilor. asigurarea conditiilor de mediu. C. trusa de perfuzie. prevenirea complicatiilor. perfuzoare. ace punctie .2 Pregatirea fizica: asigurarea conditiilor de mediu. seringa Guyon. 3 1.2 Materiale: comprese. tensiometru. valve vaginale. solutii de perfuzat. Scoal Postliceal . medicamente. electrocauter. mediu. mobilizare. recoltari de sange si urina. 2. manusi chirurgicale. corticoterapie). 1. Prioritati de ingrijire: supravegherea functiilor vitale si vegetative. observabilitate( planul de cine?. Pregatirea pacientului: 2. Interventii specifice: Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. ce se poate face?. monitor. tampoane. igiena. manusi chirurgicale. 2. 7. chimioterapie. solutii antiseptice. 2. pregatire preoperatorie.cand?) obiective pe termen scurt. in ce ingrijire masura?. 2. etc. igiena. anestezice. realism.1 Pregatirea psihica : : informare. asigurarea confortului psihic. C. mese. trocare. sonde urinare. sursa de oxigen.1 Interventii proprii( autonome): comunicare. etc. 9. profilaxia infectiilor. transfuzoare.1 Instrumente : trusa de intubat. cum?. pungi colectoare. sonde Blekmore. trusa de pansat. ingrijire stome. Nivel 3avansat . educatie. implicare. administrarea tratamentului general si local specific (radioterapie. stetoscop. seringi. 4 Aplica interventiile proprii si delegate 1. tratamente paleative si alternative. explicatii. a starii de constienta. sange etc. 1. etc. ace punctie. Resurse materiale: 1. aspirarea secretiilor.2 Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. pozitie adecvata. Obiectivul nursing: specificitate. sursa de aspiratie. 3. acceptarea imaginii de sine modificata. hidratare. canula traheala.

pat .2 Asigurarea confortulu: igiena. pierdiri de lichide(sange.3 Prevenirea complicatiilor imobilizarii: prevenirea escarelor. 3.1 Pregatirea generala: bilantul clinic general. 9. 3. radiografia. 3.4 . transpiratii. respiratie artificiala. a complicatiilor. supravegherea functiilor vitale si vegetative. imobilizare. 3. bacteriologice : pregatire pacientului.8 Pregatirea preoperatorie: 3.1 Supravegherea pacientului: aspectul general. parametrii fiziologici. ) hidratarea pacientului.1 Interventii de urgenta: masaj cardiac extern. 3. combaterea durerii.2 Transportul pacientilor: metode de transport(brancarda. RMN. escare. 3.2 Pregatirea pentru interventie ( in ziua precedenta. 9. urina. metode improvizate). 3. tehnica de executie. montarea unei perfuzii.6 Examenul radiologic: radioscopia. intubatie orotraheala. in ziua operatiei). varsaturi. constipatie. irigoscopia. ecografii. prevenirea complicatiilor pulmolare. oxigenoterapie. notarea in F. rolul asistentei. pregatirea materialelor necesare. traheostomie.3 Prevenirea complicatiilor postoperatorii: retentie urinara. Ingrijiri postoperatorii 3. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. complicatii pulmonare.O. hematologice. Nivel 3avansat . mamografia. etc.7 Electrocardiograma: pregatirea pacientului. Recoltarea analizelor biochimice . 3.9. carucior. 3. tromboflebite. combaterea anxietatii. supavegherea pacientului.5 Masurarea TA. pregatite dispozitivelor necesare. masurarea pulsului : pregatirea pacientului . Scoal Postliceal . tehnica de executie. 3. tehnica de executie. tomografii.8. scintigrafii: pregatirea pacientului pentru explorare.3. 9. tromboembolice( administrarea de anticoagulant). examene de rutina obligatorii inaintea tuturor interventiilor chirurgicale. 3.8.

2 Nerealizate: manifestari de dependenta care se mentin. Indiferent de locul. studiu de caz ± plan de ingrijire). Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. fisa de lucru. pentru verificarea atingerii competentelor. evaluarea altor competente nefiind relevanta. 2. simulari. . O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. problematizarea. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realize activitati de invatare cu caracter practice aplicativ: scheme.1 Realizate ± manifestari de dependenta absente sau ameliorate. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. descoperirea. la procesul de invatare. Modulul ONCOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE poate fi parcurs in mod independent. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire.C. Se evalueaza numai competentele din acest modul. In elaborarea strategiei didactice. Scoal Postliceal . Se recomada urmatoarele metode: observatia. Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependentaprezente in evolutia pacientului. 1. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). manifestari de dependenta aparute pe perioada ingrijirii. . satisfactia pacientului. probe practice(demonstratie. planul de ingrijire. proiectul. 5 Evaluiaza rezultatele ingrijirilor aplicate 1. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: . Obiective stabilite: 1. momentul si persoana care face evaluare. planuri de ingrijire. test scris. Obiective stabilite: 1.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. . compararea. fise de lucru. Conditii de aplicare didactica si de evaluare. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonare lor.elevii au stiluri diferite de invatare. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului. fise de lucru. 3. demonstratia. Modulul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul. Nivel 3avansat .

Modulul are alocate 24 de ore teorie i 36 de ore de stagiu clinic. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. Continutul 1. observatia. deprinderile si abilitatile anterioare ale elevului. intermediara si finala. investigatia.3si 1. studiu de caz. tema in clasa. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatile privind ONCOLOGIA SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti.. pentru calificarea: asistent medical generalist. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. munca independenta. Sugestii metodologice Continutul modulului este proiectat pentru un numar de 120 ore si se va desfasura astfel: 3 ore/ saptamana de instruie teoretica/ semestrul II si 84 de ore / semestrul II de instruire practica. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor.Cadrele didactice care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. scheme. MODULUL 54: ÎNGRIJIRI PALIATIVE Z Z Not introductiv Modulul ÎNGRIJIRI PALIATIVE face parte din preg tirea specific din anul III.4 vor fi predate de professor instructor(asistent medical).1si 1. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de cunostintele. Instruirea se va realize in sali de demonstratie. etc. 2 parte a curriculei vor fi predate de professor iar 1. În modulul ÎNGRIJIRI PALIATIVE se reg sesc abilit ile din unitatea de competen tehnic specializat ÎNGRIJIRI PALIATIVE. a atitudinilor fata de o sarcina data si a comunicarii. Nivel 3avansat . proiectul. conversatia. La sfarsitul modulului se va face o evaluare comuna( profesor + profesor instructor) constand dintr-o proba scrisa si proba practica. asistenti´. dezbaterea. discutii si lucrul in grup care stimuleaza spiritual critic si creativitatea. Scoal Postliceal . unitati sanitare cu o buna dotare materiala . folii de retroproiector. coevaluarea in grupul de lucru. simularea. dotarea cu material didactic. Evaluarea va fi ritmica. Prin parcurgerea programei colare se asigur dobândirea competen elor descrise în standardele de preg tire profesional . numarul de reevaluari si distributiea acestora pe parcursul anului scolar. casete vdeo. Se pot utilize ca metode de invatare : expunerea. CD. manechin.uri. exercitiul. instrumentar si materiale sanitare diverse. Se va urmari aplicarea cunostintelor la problemele reale. Instruire in sali de demonstratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii .

4.Programa colar se va utiliza împreun cu standardul de preg tire profesional specific calific rii. 2. 3. Z Z Lista competen elor specifice unit ii de competen corespunz toare modului: 1. Evalueaz rezultatele îngrijirilor aplicate. Identific problemele de dependen i stabile te diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacien ii cu st ri avansate i terminale de boal . Nivel 3avansat . 5. Elaboreaz planul de îngrijire (planul nursing). Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Scoal Postliceal . Aplic interven iile proprii i delegate planificate. Analizeaz semnele i simptomele specifice st rilor avansate i terminale de boal . Z Z Tabelul de corelare a competen elor i con inuturilor Unitatea de competen : ÎNGRIJIRI PALIATIVE (60 de ore din care 36 de ore de stagiu clinic).

Afec iuni cronice respiratorii. profilaxie). B trâne ea: defini ie. reac iile muribunzilor în fa a mor ii. prurit). arsuri. AVC (defini ie. la mirosuri. profilaxie). Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. SIDA (defini ie. leziuni cutanate. tipare de a muri tr ind. Principalele afec iuni care determin st ri avansate i terminale de boal : Cancerul (defini ie. Moartea: defini ie. simptomatologie. escare.5. 2. Unitate de Competen e Crt. caracter). investiga ii.1. investiga ii.2. astenie. etiopatogenie. PALIATIVE Analizeaz 1. Comele (defini ie.1. "gura nefunc ional ". etapele adapt rii (la boal cronic . 2. hipersensibilitate la frig i cald. tulbur ri urinare. renale. principii de tratament). principii de tratament. 2.Nr. investiga ii. tulbur ri digestive (sete. simptomatologie. Nivel 3avansat . inflama ie. investiga ii. etiopatogenie. 1.6. 1. simptomatologie. principii de tratament profilaxie).3.2.3. digestive decompensate (defini ie. Con inuturi Semne i simptome prezente în st rile avansate i terminale de boal : Durere (localiz ri. îmb trânirea i dependen a. simptomatologie. la pierderi grave. 2. principii de tratament. profilaxie). la moarte). intensitate. tulbur ri psihice. tulbur ri respiratorii. tulbur ri de somn. drepturile persoanelor muribunde. la zgomot/lini te. cardiace. 1. 2. v rs turi.4. etiopatogenie. gre uri. simptomatologie. sindromul de imobilizare. investiga ii.1. c derile. Incontinen a. etc. inapeten . semnele i simptomele specifice st rilor avansate i terminale de boal . la lumin /întuneric. (dermite. etiopatogenie. îmb trânirea calitativ . boli asociate îmb trânirii (etiopatogenie. principii de tratament). principii de tratament. simptomatologie. 2. investiga ii. competen 1 ÎNGRIJIRI C. 2. constipa ie/diaree). etiopatogenie. Scoal Postliceal .

examen fizic (inspectie. cu întreb ri deschise/închise). 3. ausculta ie. alimentare. cauze. acompaniamentul rela ional. implicare. afectare spiritual . hiper/hipotermie. mobilizare pasiv . Sinteza informa iilor: manifest ri de independen . tulbur ri de somn. monitorizarea semnelor vitale. 3. alterare a imaginii de sine. alterare a mobilit ii. asigurarea calit ii vie ii pân la sfâr it. teama de abandon. scrisori medicale. Nivel 3avansat . performan . teama de moarte. controlul simptomelor. re ete. alterare a integrit ii tegumentelor/mucoaselor.3. Conceptul de îngrijiri paliative: defini ie. surse de dificultate Probleme de dependen . bilete de ie ire din spital. managementul durerii. sus inerea familiei pe timpul doliului.1. delegate: administrarea tratamentului simptomatic general i local. îngrijirea escarelor. observabilitate. 1. electroterapie. filozofie.2. observa ie clinic . manifest ri de dependen . Interven ii proprii i delegate: 3. etc). realism.2. principiile îngrijirii.C. Elaboreaz planul de îngrijire (planul nursing). etc. Obiective de îngrijire: criterii: specificitate. Scoal Postliceal . C. intoleran la activitate. fizioterapie. terminale de boal .1. familia i apar in torii. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Priorit i de îngrijire: 2. anxietate. trimiteri. igien . carnet de s n tate. 2. hidratare. modific ri ale mucoasei bucale. 3. Modalit i culegere date (date obiective i date subiective): interviu (direct/indirect. îngrijirea cavit ii bucale. acompaniament rela ional. alterare a percep iilor senzoriale. 2. 1. cercetare documente medicale (foaie de observa ie clinic . palpare). proprii: comunicare. diagnostice de îngrijire (nursing): alterare a nutri iei. alterare a elimin rii. Analizarea i organizarea datelor: informa ii semnificative. discu ii cu echipa de îngrijire. alterare a procesului de comunicare. Identific problemele de dependen i stabile te diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacien ii cu st ri avansate i 2. formarea i atitudinea personalului de îngrijire.

probe practice (demonstra ie. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. ace. etc 1. y elevii particip cu cuno tin ele lor dobândite anterior. Ca instrumente de evaluare se pot folosi probe orale (chestionarea). Se recomand urm toarele metode: observa ia. 2. medicamente specifice combaterii durerii i a simptomelor. fi e de lucru. acceptarea mor ii. analizarea informa iilor vechi cu cele noi i pentru ordonarea lor. etc. 2. 1. explica ii. C.C.2. y elevii au stiluri diferite de înv are. 1. Nivel 3avansat Z Z . problematizarea. descoperirea. sus inere psihic : informare. În elaborarea strategiei didactice. Materiale i instrumente adecvate interven iilor: aparat de electroterapie.2. abandonarea muribundului. Scoal Postliceal . pampers.4. igien . demonstra ia. Aplic interven iile proprii i delegate planificate. trus de perfuzie. simul ri. probe scrise (test scris. Condi ii de aplicabilitate didactic i de evaluare Modulul ÎNGRIJIRI PALIATIVE poate fi parcurs în mod independent.1. sus inere fizic : pozi ie adecvat . realizate: se men ine calitatea vie ii. fi a de lucru. proiectul. planuri de îngrijire. Reformularea obiectivelor: adaptate la etapa i starea în care se afl pacientul. trus de mic chirurgie. 2. profesorul va trebui s in seama de urm toarele principii moderne ale educa iei: y elevii înva când fac ceva i când sunt implica i în mod activ în procesul de înv are. studiu de caz . braunule. Obiective stabilite: 1. nerealizate: alterarea calit ii vie ii. asigurarea confortului psihic. 3. fi e de lucru). compararea.1. solu ii perfuzabile. Evaluarea trebuie s fie corelat cu criteriile de performan i cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Preg tire Profesional . Pentru atingerea competen elor din prezentul modul se vor realiza activit i de înv are cu caracter practic aplicativ: scheme. Sus inere psihic i fizic : 2.plan de îngrijire). sonde. y elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea.5 Evalueaz rezultatele îngrijirilor aplicate. Planificarea interven iilor: adecvate manifest rilor de dependen prezente i tiparului de a muri tr ind al pacientului. la procesul de înv are. aparate i instrumente de fizioterapie. moarte în demnitate i pace. planul de îngrijire. seringi. Pentru atingerea competen elor din prezentul modul se vor realiza activit i de înv are cu caracter interactiv.

1999 4. atele. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instrui i. brancarda. Scoal Postliceal . O competen se evalueaz în cadrul unui singur modul. 2. Indiferent de locul. Ghilezan N. pentru verificarea atingerii competen elor. Cadrele didactice. 3. etc. Nivel 3avansat . simularea. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de preg tire."Tehnica îngrijirii bolnavului" . Lucre ia Titirc . num rul de reevalu ri i distribu ia acestora pe parcursul anului colar. SPP-ul stabile te un nivel na ional comun de performan . Se va urm ri aplicarea cuno tin elor la problemele reale. instrumentar i materiale sanitare diverse (seringi si ace. Se pot utiliza ca metode de înv are: expunerea. deprinderi i abilit i anterioare ale elevului. observarea sistematic a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor.Modul de evaluare are în vedere nivelul de preg tire pe care trebuie s -l demonstreze elevul. desene. Bucure ti. Resursele materiale trebuie s con in o gam cât mai variat : plan e. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul no iunilor i activit ilor privind ÎNGRIJIRI PALIATIVE. etc). Se recomand ca parcurgerea temelor din program s se fac în ordinea stabilit în tabelul de corelare a competen elor cu con inuturile. fe i. exerci iul.Ed. tema în cas . momentul i persoana care face evaluarea. casete video. studiul de caz. Se evalueaz numai competen ele din acest modul. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra num rului de ore alocat fiec rei teme în func ie de: dificultatea temei. Moses . Instruirea în s li de demonstra ie are o importan deosebit în realizarea corespunz toare a competen elor pentru viitorii "asisten i medicali generali ti". scheme. Bucuresti. munca independent . manechin. evaluarea altor competen e nefiind relevant . Z Z Bibliografie recomandat : 1. CD-uri. proiectul. ± "Oncologie generala" ± Editura Medicala. iar la sfâr itul lui se realizeaz evaluarea sumativ .Ed. investiga ia."Nursing geriatric" . dotarea cu material didactic. care asigur preg tirea la acest modul. comprese. î i stabilesc durata evalu rii fiec rei competen e. 1992 C."Manual de îngrijiri speciale acordate pacientului de asisten ii Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Pe parcursul modului se realizeaz evaluarea formativ . Constantin Bogdan. erban Stoianovici . volumul i nivelul de cuno tin e. a atitudinilor fa de o sarcin dat i a comunic rii. observa ia. conversa ia. Medical . pentru a se putea ine cont în m sur mai mare de nevoile elevilor. Instruirea se va realiza în s li de demonstra ie i unit i sanitare cu o bun dotare material . folii de retroproiector. discu iile i lucrul în grup care stimuleaz spiritul critic i creativitatea. dezbaterea. Sugestii metodologice Con inutul modulului este proiectat pentru un num r de 60 de ore pe an i se va desf ura astfel: 2 ore/s pt mân de teorie/semestrul II i 36 ore/semestrul II de stagiu clinic. Se recomand urm toarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. coevaluarea în grupul de lucru.

(c) Îngrijirea la domiciliu a pacientului cu afec iuni cronice i în faz terminal . ALL.Ed. Nivel 3avansat . risc de accidente. Via a Medical Româneasc . Scoal Postliceal . . .consumul excesiv de medicamente prin automedica ie. . Borundel . NURSINGUL ÎN COMUNITATE Asigur îngrijiri specifice grupurilor vulnerabile i bolnavilor cronici. fumatul.defavorizate: minorit i etnice religioase. consumul de droguri. mediul înconjur tor nesigur. .s r cia. Bucure ti.: 55. (b) Stabilirea m surilor de sus inere si schimbare a comportamentului. Condi ii de aplicabilitate: (a) Grupuri vulnerabile . probleme socio-economice."Manual de medicin intern pentru cadre medii" .medicali" . Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. B l ceanu-Stolnici .comportamente la risc: consumul de alcool.Ed. 6. 1995 Titlul unit ii: Competen a 55.5. . Criterii de performan : (a) Identificarea grupurilor defavorizate i a persoanelor cu comportamente la risc."Geriatrie practic " C.m suri de sprijin. 2003 5. lipsa educa iei.lipsa asigur rilor de s n tate i a accesului la serviciile de s n tate.

leg tura cu membrii echipei multifactoriale. cu autorit ile locale.sprijinirea familiei: comunicare. explicarea nevoilor muribundului. verificarea i respectarea recomand rii medicale.Alegerea unui model de ingrijire adecvat: modelul Roper.(b) M suri de sus inere (c) Ingrijirea bolnavilor la domiciliu . . evaluarea resurselor materiale. confiden ialitate. . consiliere în caz de pierdere. planificarea îngrijirilor i a orarului de execu ie în colaborare cu pacientul/familia cu respectarea recomand rii medicale. i în concordan cu condi iile de aplicabilitate. (c). Modulul 55: NURSINGUL ÎN COMUNITATE Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. leg tura cu organiza ii neguvernamentale. modelul Orem. efectuarea îngrijirilor i raportarea periodic a rezultatelor. . Probe de evaluare: Probe scrise i practice (studii de caz) prin care elevul demonstreaz c este capabil s asigure îngrijiri la domiciliu specifice grupurilor vulnerabile i bolnavilor cronici conform criteriilor de performan (a). unit i sanitare i responsabili de programe na ionale. doliu. (b). Nivel 3avansat . .evaluarea resurselor i gradului de dependen .întocmirea planurilor de ac iune i implementare. Scoal Postliceal . explicarea unor modific ri produse de boal sau cele din stadiul terminal.

Prin parcurgerea programei care se va utiliza împreun cu standardul de preg tire profesional specific calific rii. grupurilor în comunitate. pentru calificarea ± Asistent medical generalist. Define te cadrul conceptual al nursingului (îngrijirilor de s n tate) în comunitate. Modulul are alocate 120 de ore din care 36 ore ± teorie i 84 ore ± preg tire practic (stagiu în comunitate). 3. s stabileasc rela ii interpersonale. familiilor. Lista competentelor specifice unit ii de competen corespunz toare modulului: 1. 4. îngrijirea indivizilor. Nivel 3avansat . se asigur dobândirea competen elor descrise în acesta. competen Competen e Con inuturi Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.Nota introductiv Modulul NURSINGUL ÎN COMUNITATE face parte din preg tirea specific a anului II. inând seama de particularit ile acestora. Aplic procesul de nursing (îngrijire) în comunitate. Num rul de 84 ore de preg tire practic reprezint 70% din cele 120 alocate modulului vor permite cursantului s fac leg turi interdisciplinare. solicit calit i deosebite din partea asistentului medical generalist care trebuie dezvoltate în perioada preg tirii pentru a-i permite în viitor s îndeplineasc si roluri de educare i instruire. Rezum particularit ile nursingului (îngrijirilor de s n tate). Activitatea în comunitate este complex . Identific problemele de s n tate a familiei. Tabelul de corelare a competentelor si con inuturilor Unitatea de competen : NURSINGUL ÎN COMUNITATE (120 de ore din care 84 preg tire practica ± stagiu în comunitate) Nr. s acorde îngrijiri adaptate. În acest modul se reg sesc abilit ile din unitatea de competen tehnic specializat ÄNURSINGUL ÎN COMUNITATE´. 5. Asigur îngrijiri specifice grupurilor vulnerabile. Scoal Postliceal . Studierea în semestrul II al anului III d posibilitatea cursantului s sintetizeze i s aplice cuno tin e i deprinderi însu ite în cadrul altor module care au utilitate mai mare în comunitate. s se încadreze în echipa de îngrijire i multifactorial . Unitate de crt. 2. bolnavilor cu afec iuni cronice i în faz terminal . semestrul II. obiectivul principal fiind promovarea s n t ii i prevenirea îmboln virilor.

Nursingul în comunitate C. Definirea ingrijirilor de sanatate comunitare dupa American Nurses Association (A. 1. Aprecierea nevoilor si evaluarea serviciilor.2. Sus inerea serviciilor primare de ingrijire a sanatatii. Promovarea recuperarii. 2. scopuri si obiective clare. beneficiari. Modelul Henderson. 1.M. Sprijinirea serviciilor comunitare. beneficiari. acordarea ingrijirilor conform recomandarilor medicale.2. 1. Preceptele ingrijirii sanatatii in comunitate: activitate stabilita pe baza nevoilor si a planului general de sanatate. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.N. integrarea cet enilor in servicii pentru intreaga comunitate.2. implicatii in ingrijirea sanatatii in comunitate (nursing comunitar). Tratarea tulburarilor si afectiunilor prin interventii directe si indirecte.55. scopuri. promovarea sanatatii si educatia pentru sanatate. 1. Promovarea unui stil de viata sanatos. utilizarea inregistrarilor. Modele conceptuale ± definitie. scopuri. 2. implicarea familiei si indivizilor in luarea deciziei. 2. 1.2. Elementele practicii sanatatii comunitare.2.5. Modeloul de adaptare Roy. supravegherea personalului de ingrijire.3. 1. Definitia dupa O. Nivel 3avansat . buna pregatire a asistentului medical.4. Rezum particularit ile nursingului (îngrijirilor de s n tate (în comunitate). aprecierea periodica si continua a starii de sanatate.membru activ al echipei de ingrijire.2.1. Definirea ingrijirilor de sanatate comunitare dupa Asociatia Americana de Sanatate Publica: actiuni de baza.1. 1. 1.A): actiuni de baza. asistentul .S.1. familia ca unitate de baza. dirijarea clientului si familiei catre resurse comunitare.2. 1. notiuni de baza. planificare programelor de educatie continua si asumarea responsabiliatii.1. Scoal Postliceal . 1.2.2.6. Definirea ingrijirilor de sanatate comunitara (nursing).3.

3. Modelul Rogers.3. 1.1.2.acordarea ingijirilor in familie. norme si valori culturale. Conceptul de familie. 1.Modelul autoingrijirii Orem.transmiterea cunostintelor catre beneficiarii serviciilor de ingrijire sau personalul din sistemul de sanatate. Cunoasterea comunitatii: localizare (urbana.2. 2. Modelul sistemelor Newman 2. stadii de dezvoltare in timpul ciclului vietii. Definitia comunitatii. populatie cu venituri sub nivelul minimal. Rolul si functiile asistentului medical generalist in comunitate. structura populatiei ( numar. -dezvoltarea practicii ingrijirilor de sanatate prin gandire critica si cercetare. persoanelor varstnice si bolnavilor psihici. colectivitati. 1. facilitator. probleme socioeconomice (venit mediu. nivel general de educatie. functii de baza. 2. Tierney.2.1 Conceptul despre om: definitia individului.3. Conceptul despre om. influenta mediului inconjurator. scoli. netraditional. flora si fauna. Define te cadrul conceptual al nursingului (îngrijirilor de s n tate în comunitate) 2. diferente culturale si spirituale.2. . rurala).C. omul ca unicat. particularitati de clima. . varsta. 1. ingijiri de sanatate ocupationala. rata somajului. nebiologic.4 Modelul sistemelor comportamentale Johnson. familie.6. grupuri minoritare etnice si religioase).1.2. comunitate. Nivel 3avansat . teoria holistica. 1.7 Modelul Ropper.5. pacientilor cronici si in stadiul terminal. biologic. 3.membru al echipei de ingrijiri. Caracteristicile familiei: sistem social. 2. Roluri : educator si pedagog. asezare geografica.2.3. Scoal Postliceal .2. consilier. Logan. Functii: . 3. 1. domenii de angajare a Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.1 Definitii: traditional. Conceptul de comunitate. 1.3. 1. densitate.

1. Indicatori medicali. 2.S. 2. Sanatatea individului. 2. Indicatori demografici: structura familiei. 2.3. 1. 2. Aprecierea nevoilor comunitatii. imunizarea. ambientali. masuri de igiena.5.2. fizica. Indicatori economici. 3. Sanatatea comunitatii. 2. ciclul de viata al familiei. obiectul sanatatii comunitare. Niveluri de interventie: prevenirea primara. 2.Caracteristicile comunitatii. sociala.4. Conceptul de ingrijiri primare. Elemente cheie : promovarea nutritiei sanatoase. ocupationala.M. Accesibilitatea la ingrijiri primare de sanatate. Definitia.3. tertiara.3. 3. .2.factorii care influenteaza starea de sanatate a comunitatii: factori naturali Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. secundara.1. populatiei).3. sanatate biologica.3. Comunitatea ca unitate de ingrijit (client). Culegerea datelor: -starea de sanatate si caracteristicile ei in Romania. 2. Nivel 3avansat .4. Caracteristicile ingrijirilor primare. 1.1. 2. ingrijirea mamei. 2. spirituala. Scoal Postliceal . 3.4. tipuri de familie.3.1. a copilului si planificarea familiala. Definitia ingrijirilor primare. tratament adecvat in caz de imbolnavire si accidente. 3. intelectuala. Conceptul despre sanatate. 2. 3.3. Indicatori sociologici.4. 3. screening-ul si studii de prevalenta. prevenirea si controlul imbolnavirilor endemice. Aplic procesul de nursing (îngrijire) în comunitate.Dimensiunile starii de sanatate: emotionala. Sanatatea familiei: definita O. psihica si sociala. comportamentali. serviciile de sanatate).2.C.2. 1. ingrijiri paliative.4. anchete epidemiologice. educatie pentru recunoasterea problemelr de sanatate si cunoasterea metodelor de prevenire.3.3.3.1. factorii care influenteaza starea de sanatate a comunitatii (biologici.

profesionali. Stabilirea interventiilor in concordanta cu obiectivele proprii si planurile nationale. 2. costurile serviciilor. Stabilirea scopului. accesibilitatea la servicii de sanatate. Evaluarea rezultatelor:evaluarea initiala. Analiza datelor: selectarea datelor semnificative. 3.intrarea in relatie: . Reformularea unor obiective. incredere. exprimare clara. reprezentanti ai autoritatilor locale si organizatiilor neguvernamentale.) 1. Intocmirea planului de ingrijiri de sanatate: stabilirea responsabilitatilor. 2. civilizatie. capacitatea de a se adapta la Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. 3. Vizita la domiciliu: . Culegerea datelor: 1.1.5. 2. Scoal Postliceal . Stabilirea obiectivelor pe termen lung.1. Identific problemele de s n tate a familiei. formularea diagnosticului starii de sanatate a colectivitatii.4. diferenta dintre ingrijirile individuale si cele colective. Nivel 3avansat . (fizici.tehnici de comunicare: ascultare.2. chimici. factori culturali. Aplicarea planului. concentrare. Implicarea membrilor echipei multifactoriale: echipa de ingrijire. biologici). Planificarea. Stabilirea prioritatilor. Aprecierea starii de sanatate a familiei. evaluarea finala. 2. 4.2. someri. 1. identificarea grupurilor vulnerabile.2. reprezentanti ai unitatilor sanitare si responsabili de programe nationale. 2. defavorizate. evaluarea de etapa (intermediara). termenelor. empatie.4.3. 3.1. mediu si scurt ± respectarea principiilor privind enuntarea obiectivelor. 2. nevoi fudamentale. etc. Efectuarea interventiilor cu implicarea membrilor comunitatii.C. factori artificiali (economici. initierea de noi actiuni in functie de rezultatele asteptate. identificarea problemelor.

educative. 2.stabilirea scorului APGAR pentru familie 2. imunizarile. 1. intretinere igiena).situatie: . . Tinerii si adultii tineri. Femeile gravide. parinti ± copii. stuctura pe varste. 3. posibilitati de recreere: .asigurarea confidentialitatii. puericultura si pediatrie. comportamentul fata de sanatate.habitatul: locuinta (spatiu de locuit adecvat.2.Notiuni despre ingrijirea copilului: . gerontologie si geriatrie).nivel economic: venit. satisfacerea nevoilor familiei. . alimentatie.activitatea profesionala: profesia membrilor familiei. psihologie. . respectarea demnitatii. . 2. Nevoi specifice de ingrijire si educatie de-a lungul vietii.relatii sociale: cu prietenii. obstetrica.1.odihna si timpul liber. ingrijire. .mediu si sanatate.2. ( Sintetizarea si aplicarea cunostintelor si a deprinderilor dobandite la modulele de educatie pentru sanatate. . pedagogie. preocupari cultural. starea de sanatate. . Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. prescolarul.dezvoltarea psihomotorie a copilului 0 ± 1 an.membri: numar. dotari. Nivel 3avansat . .nivel cultural si de educatie.3. conditiile la locul de munca. Probleme de sanatate si disfunctionalitati la nivelul familiei. pentru mentinerea sanatatii si identificarea problemelor de sanatate. cu vecinii. Descrierea familie si a factorilor care pot influenta starea de sanatate a acesteia: . 2. obiceiuri alimentare: . probleme deosebite. Scoal Postliceal . Rolul asistentului medical in educarea familiei. scolarul si adolescentul ± nevoi de educatie. spatiul din jurul locuintei.alimentatia: adecvata.4.relatii intre membrii familiei: intre parinti (soti). Persoane varstnice. 2.apartenenta religioasa. relatiile cu bunicii. sociologie.

persoanei. C.2. saracia.Notiuni despre ingrijirea prematurului la domiciliu. Masuri de educatie in scopul reducerii factorilor de risc si ingrijiri adecvate situatiilor constatate in familie.1. Familia cu probleme: vulnerabile. . consum de droguri.1 Grupuri defavorizate: minoritati etnice si religioase. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. lipsa de educatie si a accesului la servicii de diagnostic si tratament. 4. mediu pacien ilor cu afec iuni cronice i în necorespunzator. dieta si obiceiuri alimentare necorespunzatoare.3. venituri stadiu terminal. cu probleme socioeconomice. lipsa asigurarilor de sanatate si a accesului la ingrijiri medicale. 4. insuficiente pentru intretinerea familiei. suferinta psihica.2. dezorganizata. abandonata. monoparentala.Tulburari majore in familie: familia conflictuala. in divort. familiei. specifice grupurilor 3. Scoal Postliceal . consumul de droguri. Sindromul de carenta afectiva si retardul: .. deces. 1. fumatul. 1. mediul inconjurator nesigur. Instruirea persoanelor care acorda ingrijiri pentru recuperare si reducerea impactului.2.2. risc de accidente.aplicarea prevederilor Conventiei pentru drepturile copilului.prevenirea abandonului si abuzului. .1. 3. 3. 4. Sustinerea familiei in situatii de criza.3. Consiliere in caz de : boli grave. Influenta dizabilitatii si bolii asupra copilului. Nivel de educatie redus. Grupuri vulnerabile. Asigur îngrijiri .anxietate. 4. 4.observarea comportamentului copilului. 3. . automedicatia si consumul excesiv de medicamente. Comportamente la risc: consumul de alcool.2. depresie. 5.3.legatura cu membrii echipei multidisciplinare. violenta in familie.2.observarea comportamentului parintilor si\sau substitutului matern. 1.4. Nivel 3avansat .

. .evaluarea resurselor umane si materiale. Nivel 3avansat .organizarea actiunilor individuale sau pentru grupuri. Ingrijirea la domiciliu a bolnavilor cronici si in stadiu terminal. -raportarea periodica a rezultatelor si reajustarea planului de ingrijiri.participarea la campanii de educatie.respectarea legislatiei. unitatile sanitare. . . . familia.executarea interventiilor autonome si delegate in conformitate cu legislatia in vigoare.aplicarea protocoalelor de ingrijire. .instruirea si implicarea familiei in ingrijire si supraveghere.explicarea nevoilor muribundului.verificarea si respectarea recomandarii medicale. . Scoal Postliceal . . .alegerea unui model de ingrijire adecvat: modelul de autoingrijire Orem. . respectand recomandarea medicala.planificarea ingrijirilor si stabilirea orarului impreuna cu bolnavul. .legatura cu autoritatile. .evaluarea gradului de dependenta. modelul Roper bazat pe dependenta|independenta activitatilor vietii in diferite etape. Masuri de sustinere si combatere. .evaluarea rezultatelor ingrijirilor. .evidenta activitatii si transmiterea informatiilor semnificative. . . 3.aplicarea programelor nationale. Sugestii metodologice Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.2. organizatii neguvernamentale.

de colaborare cu speciali tii din alte domenii pentru a putea gestiona cazurile cu care se confrunt în comunitate. Nivel 3avansat . brainstorming. observare dirijat . participarea. de stabilire a rela iilor interpersonale. in mod deosebit cele referitoare la îngrijiri. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întreb ri. de cuno tin ele însu ite anterior i de gradul de dificultate. teste scrise. discu ii în grup). portofolii. jocul de rol. implicarea.i dezvolte abilit ile de comunicare. fi e de lucru. ancheta în familie. Scoal Postliceal . Modulul cuprinde 120 de ore din care 36 de ore de teorie i 84 de ore de preg tire practic în comunitate. metodele de evaluare vor fi stabilite de cadrele didactice în func ie de etapele parcurse în preg tire. Elevii vor fi ajuta i s . studiu de caz. Pentru atingerea competen elor acestui modul evaluarea are un rol deosebit. întocmirea planului de îngrijiri i executarea unor îngrijiri. Datele evalu rii.În elaborarea strategiei didactice la parcurgerea modulului ÄNURSINGUL ÎN COMUNITATE´ profesorul va ine seama de particularit ile form rii adul ilor: motivarea. discu ii în grup. carnete de apreciere care s cuprind sarcina. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. urm rind în final realizarea criteriilor de performan i atingerea competen elor necesare pentru a lucra ca asistent medical generalist în comunitate. unde elevii s poat îndeplini pe rând rolul de moderator i animator. data i semn tura. profesorii vor decide asupra num rului de ore repartizat fiec rei teme. efectuarea unor activit i educative. În func ie de particularit ile individuale sau de grup. Evaluarea preg tirii practice se realizeaz prin activit i concrete în comunitate: vizita la domiciliu. num rul evalu rilor. culegerea datelor semnificative. Orele de teorie se vor desf ura în s li de clas sau de instruire practic dotate corespunz tor cu materiale i mijloace audio-vizuale care s permit aplicarea metodelor participativ-active: rezolvarea de probleme. leg tura cu realitatea i punctele de interes ale cursan ilor. În cadrul modulului elevii trebuie dirija i s foloseasc analiza i sinteza pentru a realiza o coeren între cuno tin ele însu ite anterior în alte module.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->