P. 1
Curriculum AMG III

Curriculum AMG III

|Views: 1,319|Likes:
Published by Ioana Godan

More info:

Published by: Ioana Godan on Jan 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2013

pdf

text

original

Anexa nr. 3 la OMEdC nr. 4760/26.07.

2006 MINISTERUL EDUCA IEI I CERCET RII

CURRICULUM ANUL al III-lea ASISTENT MEDICAL GENERALIST

2006 Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III, Scoal Postliceal , Nivel 3avansat

PLAN DE INVATAMANT ANUL III Nr. crt. 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Denumirea modulului Managementul proiectelor Managementul calitatii Deontologie si etica profesionala Psihologie medicala Pedagogie Cercetare in nursing Ginecologie si nursing in ginecologie Obstetrica si nursing in obstetrica Puericultura si pediatrie si nursing specific Neurologie si nursing in neurologie Psihiatrie si nursing in psihiatrie Anestezie- terapie intensiva si nursing specific Conduita in urgente medicochirurgicale Gerontologie si geriatrie si nursing specific Oncologie si nursing in oncologie Ingrijiri paleative si elemente de nursing Nursing comunitar TOTAL Nr. De credite 2C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 2C 2C 2C 2C 1C 2C 2C 2C 1C 2C 26 C Detaliere ore (T + P) 48+72 24+36 24+36 pe tot anul scolar 24+36 24+36 24+36 24+36 48+72 48+72 36+84 36+84 24+36 48+72 36+84 36+84 24+36 36+84

Consemnarea orelor cu scris italic si subliniat este pe semestrul II An scolar: 42 saptamani din care, Sem I si Sem II: cate 12 saptamani teorie si 9 saptamani de practica

Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III, Scoal Postliceal , Nivel 3avansat

ASISTENT MEDICAL GENERALIST ANUL III ± SEMESTRUL I ± 21 SAPTAMANI
NR. CRT. UNITATEA DE COMPETENTA NR. CREDITE NR. TOTAL ORE TEORIE / PRACTICA TEORIE 12 SAPTAMANI NR. ORE TOTAL ORE / TEORIE SAPTAMANA +PRACTICA x 12 SAPTAMANI 2h teorie 5 3h lab. tehnologic 2h teorie+ 5 3h lab. tehnologic 2h teorie+ 5 3h lab. tehnologic 2h teorie 5 3h instr. practica 1h teorie m.nstr. 2 1h teorie medic 2h teorie m.instr. 4 2h teorie medic 2h teorie m.instr. 1h teorie medic 2h teorie m.instr. 1h teorie medic 1h teorie m.instr. 1h teorie medic 22 h teorie 9h lab.tehnologic 3h instr. practica 3 3 2 34 PRACTICA 9 SAPTAMANI NR. ORE TOTAL ORE / INSTRUIRE PRACTICA SAPTAMANA OBSERVATII

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Deontologie si etica profesionala Psihologie medicala Pedagogie Cercetare in nursing Ginecologie si nursing in ginecologie Obstetrica si nursing in obstetrica

1C 1C 1C 1C 1C 2C

24+36 24+36 24+36 24+36 24+36 48+72

36 72

-

-

7. 8. 9.

Psihiatrie si nursing in psihiatrie Neurologie si nursing in neurologie Anestezie- terapie intensiva si nursing specific TOTAL

2C 2C 1C 12 C

36+84 36+84 24+36 264+456

84 84 36 312

-

-

Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III, Scoal Postliceal , Nivel 3avansat

tehnologic 4 3 2 34 PRACTICA 9 SAPTAMANI NR. TOTAL ORE TEORIE / PRACTICA TEORIE 12 SAPTAMANI NR. 3 1h teorie medic 2h teorie m.instr. ORE TOTAL ORE / INSTRUIRE PRACTICA SAPTAMANA OBSERVATII 1. Managementul proiectelor Managementul calitatii Puericultura si pediatrie si nursing specific Gerontologie si geriatrie si nursing specific Oncologie si nursing in oncologie 2C 1C 2C 2C 2C 48+72 24+36 48+72 36+84 36+84 72 84 84 - - 6.instr.ASISTENT MEDICAL GENERALIST ANUL III ± SEMESTRUL II ± 21 SAPTAMANI NR. 3. 7. 1h teorie medic 25 h teorie 9h lab.nstr. 8. CRT. CREDITE NR. Scoal Postliceal . 4 2h teorie medic 2h teorie m. 4. 2h teorie medic 2h teorie m. 3 1h teorie medic 2h teorie m. 1h teorie medic 1h teorie m. 2. UNITATEA DE COMPETENTA NR. Nivel 3avansat .instr. tehnologic 2h teorie m. ORE TOTAL ORE / TEORIE SAPTAMANA +PRACTICA x 12 SAPTAMANI 4h teorie 10 6h lab. 5. Conduita in urgente medicochirurgicale Nursing comunitar Ingrijiri paleative si elemente de nursing TOTAL 2C 2C 1C 14 C 48+72 36+84 24+36 300+540 72 84 36 432 - Se vor efectua 8 garzi de 9h Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Instr. tehnologic 2h teorie+ 5 3h lab.instr.

având repartizate un num r de 120 de ore. Unitatea de Competen a Con inuturi Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.Modulul 39: Not introductiv MANAGEMENTUL PROIECTELOR Modulul ³Managementul proiectelor³ se studiaz la nivelul 3 avansat. y de a crea un vocabular specific domeniului. y responsabilizarea pentru asigurarea calit ii produselor. Identifica mediul de proiect Planifica proiectul Implementeaza proiectul Monitorizeaza proiectul Utilizeaza software specializat in managementul proiectelor Tabel de corelare a competen elor i con inuturilor Unitatea de competenta: MANAGEMENTUL PROIECTELOR ( 120 de ore din care 48 de ore teorie si 72 de ore de laborator tehnologic) Nr. i are în vedere asigurarea preg tirii generale în viitorul domeniu de activitate. y adaptarea la cerin ele pie ii muncii i la dinamica evolu iei tehnologice. 5. y a dezvolta abilit i de concepere. abilit i i deprinderi în managementul proiectelor. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. . Nivel 3avansat . Prin parcurgerea modulului se urm re te dobândirea competen elor descrise în Standardele de Preg tire Profesional .6 ore / saptamana preg tire prin laborator tehnologic dotat cu tehnic de calcul (72 de ore /semestrul II). 2. planificare. 3. y de a crea cultura managementului prin proiecte. Modulul se va utiliza împreun cu Standardul de Preg tire Profesional specific calific rii. Scoal Postliceal . Orele sunt repartizate în modul urm tor: .4 ore / s pt mân preg tire teoretic ( 48 de ore/ semestrul II). Scopul acestui modul este : y de a oferi cursan ilor cuno tin e. 4. monitorizare i evaluare a proiectelor.

Crt. Nivel 3avansat . Scoal Postliceal . Fazele unui proiect. competen 1. Proiecte multiple. Prezentare comparativ . Calitatea în managementul proiectelor. Managementul unui proiect. Caracteristicile unui proiect. Six Sigma). Aspecte generale. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Metodologii de management de proiect (Prince 2. Reducerea duratei i costurilor proiectelor. Ciclul de via al proiectelor. Identific mediul de proiect    No iunea de proiect. TenStep. Tipuri de proiecte. Evaluarea proiectelor. Aspecte generale. Managementul proiectelor 1.

manager achizi ii. manager financiar.Procedee de reprezentare a proiectelor (re ele. traning clien i. achizi ii de produse/servicii. creditori. anali ti. Bariere de comunicare. Reprezentarea planului de proiect . . . Planificarea resurselor . director etc. .Documente specifice planific rii proiectelor: justificarea economic a proiectului. alegere clien i / furnizori.Tipuri de dependen e între activit i.Recrutarea. Nivel 3avansat Obiective i nonobiective ale proiectelor. clien i. .Tipuri de resurse. ingineri. compara ii cu alte proiecte.2. programatori. contabili.Ciclul de via al echipei de proiect. . . Scoal Postliceal .Roluri în echip (managerul de proiect. . analize de estimare a rezultatelor. prognoze. Tipuri de alocare: în serie. analize SWOT. Structuri de comunicare în proiect. . Pachete de activit i.Echipa de proiect i tr s turile sale specifice. . evaluarea i motivarea personalului din echip . PERT.Comunicarea în cadrul proiectului. diagrame Gantt). formare/angajare/ selec ie personal etc. întocmirea contractelor cu furnizori. Echipa de proiect .Alocarea resurselor pe pachete de activit i.) Abilit i i responsabilit i. în paralel. Planific proiectul   Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Tipuri de comunicare.Tipuri de activit i specifice proiectelor: studii de pia .Formarea echipei. . economi ti.Identificarea pachetelor de activit i pentru diferite tipuri de proiecte. Modele de comunicare în proiecte. Stiluri de comunicare mangerial . Stabilirea dependen elor dintre activit ile din proiect. Desf urarea procesului de comunicare. . formarea. speciali ti exper i.

Controlul timpului: m surarea activit ilor. .Implementeaz proiectul Lansarea proiectului. registru de probleme.Controlul / verificarea configura iei /produsului final. planificare. Verificare. raport de progres.Controlul bugetului alocat: controlul pe durata de via a proiectului. Activit i. cost. raportarea schimb rilor / problemelor configura iei / produsului final. costuri actuale i cele prev zute în planul de proiect. produs. . . analiza varia iilor Managementul configura iei . replanificare. .Documente specifice: planul de management al configura iei. necesitatea schimb rii).Controlul progresului (timp. recomand ri de ac iune. .Componentele configura iei / produsului final. Nivel 3avansat . . . Documentelor specifice.3. calitate. planul de calitate. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. produse. . Controlul resurselor ± timp i buget alocat. comparare i raportare cu planul de proiect.Criterii/cerin e de calitate a configura iei / produsului final.Documente de raportare specifice: raport de sfâr it de etap .Definirea etapelor. Scoal Postliceal . Managementul etapelor. Con inut i dependen e.

Tipuri de risc: de bussines. Evaluarea proiectului . furnizori.Nivelarea înc rc rii resurselor. cost. . Scoal Postliceal . de proiect.4. execu ie. . prognozelor i beneficiilor ob inute. r spunsuri la risc (ac iuni de prevenire i reducere /transferare). Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. avantaje/ dezavantaje). aprecierea riscului. Plan de evaluare a proiectelor. Gestionarea schimb rilor.Necesitatea schimb rii. . . Nivel 3avansat .Analiza schimb rii (impact.Documente specifice: registru de riscuri. . Controlul resurselor .Tehnici i metode de evaluare i control al proiectelor.Histograma înc rc rii resurselor.Surse de risc (asociate cu costurile. .).Elemente de evaluare i reevaluare a activit ilor i costurilor: compararea i interpretarea estim rilor. planul de management al riscurilor. Monitorizeaz proiectul Managementul riscurilor. . . .Documente specifice: cerere de schimbare. tehnologie etc. risc. registru de schimb ri. Standarde/metrici în vigoare.Analiza riscurilor: identificarea. planificarea calendaristic .

5. Utilizeaz software specializat în managementul proiectelor. 

Pachete software pentru management de proiect. - Aplica ii de calcul tabelar, simbolic i statistic; no iuni de analiz i realizare: de grafice, diagrame, histograme, boxploturi. (Ex. Ms. Visio, Ms. Excel, StarPlus, PHStat2). - Aplica ii specializate pe management de proiect/ planificare/ raportare: Microsoft Project, Primavera. Prezentare comparativ . Componente client / server. Facilit i oferite de aplica iile specializate în management de proiect. - Definirea calendarelor i a programului de lucru. - Declararea datei de începere a proiectului. - Planificarea activit ilor:definirea activit ilor, durata activit ilor, preceden ele, constrângerile dintre activit i. - Gruparea pe faze. - Analiza. Exportarea datelor (în Excel, Visio, XML). Simularea execu iei. Analiza execu iei. Managementul resurselor - Definirea resurselor - Alocarea resurselor pe activit i. - Analiza utiliz rii resurselor. Nivelarea resurselor 

Sugestii metodologice: Modulul ³Managementul proiectelor´ are în cadrul curriculum-ului, în calific rile din domeniile tehnice, o pozi ie distinct . Se parcurge cu un num r de ore constant pe întreaga durata a anului colar , nefiind condi ionat sau dependent de celelalte module din curriculum. Parcurgerea con inuturilor modulului «Managementul proiectelor» i adecvarea strategiilor didactice utilizate are drept scop formarea competen elor tehnice generale aferente, în scopul preg tirii profesionale a cursan ilor i dezvolt rii capacit ilor care s le permit integrarea pe pia a muncii.

Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III, Scoal Postliceal , Nivel 3avansat

Abordarea modular va oferi urm toarele avantaje: modulul este orientat asupra celui care înva , respectiv asupra disponibilit ilor sale, urmând s i le pun mai bine în valoare; y fiind o structur elastic , modulul poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice; y modulul permite individualizarea înv rii i articularea educa iei formale i informale; y modulul ofer maximul de deschidere, pe de o parte în plan orizontal, iar pe alt parte, în plan vertical, peste / lâng alte module parcurse, în prelungirea acestora pot fi ad ugate mereu noi module ceea ce se înscrie perfect în linia imperativului educa iei permanente. În elaborarea strategiei didactice, profesorul va trebui s in seama de urm toarele principii ale educa iei: Cursan ii înva cel mai bine atunci când consider c înv area r spunde nevoilor lor. Cursan ii înva când fac ceva i când sunt implica i activ în procesul de înv are. Cursan ii au stiluri proprii de înv are. Ei înva în moduri diferite, cu viteze diferite i din experien e diferite. Participan ii contribuie cu cuno tin e semnificative i importante la procesul de înv are. Cursan ii înva mai bine atunci când li se acord timp pentru a ³ordona´ informa iile noi i a le asocia cu ³cuno tin ele vechi´. Procesul de predare - înv are trebuie s aib un caracter activ i centrat pe cursant. În acest sens cadrul didactic trebuie s aib în vedere urm toarele aspecte i modalit i de lucru: Diferen ierea sarcinilor i timpului alocat, prin: - gradarea sarcinilor de la u or la dificil, utilizând în acest sens fi e de lucru; - fixarea unor sarcini deschise, pe care cursan ii s le abordeze în ritmuri i la niveluri diferite; - fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferi i, în func ie de abilit i; - prezentarea temelor în mai multe moduri (raport sau discu ie sau grafic); y 

Diferen ierea cuno tin elor, prin: - abordarea tuturor tipurilor de înv are (auditiv, vizual, practic sau prin contact direct); - formarea de perechi de cursan i cu aptitudini diferite care se pot ajuta reciproc; - utilizarea verific rii de c tre un coleg, verific rii prin îndrum tor, grupurilor de studiu. Diferen ierea r spunsului, prin: Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III, Scoal Postliceal , Nivel 3avansat

- utilizarea autoevalu rii i solicitarea cursan ilor de a- i impune obiective. EVALUAREA la disciplina Managementul proiectelor se va face prin: y lucr ri individuale ± studii de caz/analize 1 lucrare prin care s se identifice o surs de finan are pentru proiecte din domenii de activitate cunoscute de c tre cursan i i realizarea unei compara ii între ciclul de via al proiectului din suportul teoretic i cel identificat în documenta ia oferit de finan ator. schi a de proiect pentru sursa de finan are identificat la lucrarea anterioar , (va con ine ideea de proiect, promotorul proiectului, o scurt justificare, analiza SWOT, scopul, grupul int , obiectivele, documentele specifice). 1 lucrare prin care s se identifice resursele necesare realiz rii proiectului. un eseu prin care se identific echipa de proiect i planul de comunicare. O lucrare prin care se reprezint planul de proiect care va con ine: structura detaliat pe activit ile identificare, duratele, dependin ele dintre activit i, constrângerile, alocarea resurselor. O lucrare prin care se identific i se analizeaz (eliminare/diminuare) posibilele riscuri din proiectul realizat. O lucrare prin care s se analizeze etapele identificate într-un proiect. Elaborarea documentelor/rapoarte specifice metodologiei de proiect utilizat . y proiect propriu sau în echip Se evalueaz numai competen ele din acest modul, evaluarea altor competen e nefiind relevant . O competen se evalueaz o singur data. Demonstrarea unei alte abilit i în afara celor din competen ele specificate este lipsit de semnifica ie în cadrul evalu rii. Cursan ii trebuie evalua i numai în ceea ce prive te dobândirea competen elor specificate. Pe parcursul modulului se realizeaz evaluare continu , prin aplicarea instrumentelor de evaluare continu prev zute în Standardul de Preg tire Profesional (probe scrise, probe orale), iar la fâr itul lui se realizeaz evaluare sumativ , pentru verificarea atingerii competen elor. Rezultatele evalu rii continue vor fi consemnate în foaia matricol , al turi de rezultatele de la celelalte discipline de cultur de specialitate i de la disciplinele de cultur general . Dobândirea competen elor pentru nivelul trei+ de calificare se va certifica pe baza rezultatelor ob inute în urma aplic rii instrumentelor de evaluare a competen elor. La încheierea cu succes a unei evalu ri, este suficient un feedback de felicitare. În cazul unei încerc ri nereu ite, este esen ial transmiterea unui feedback clar i constructiv. Acesta trebuie s includ discu ii în leg tur cu motivele care au dus la insucces i identificarea unei noi ocazii pentru reevaluare, precum i a sprijinului suplimentar de care cursantul are nevoie. Pentru recuperare se poate propune o perioad de c tre evaluator sau de c tre cursant, dar numai în limitele orarului colar. Reevaluarea trebuie s utilizeze acela i instrument, de i locul de desf uare a evalu rii poate fi modificat. Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra num rului de ore alocat fiec rei teme, în func ie de: Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III, Scoal Postliceal , Nivel 3avansat

Modulul 40: MANAGEMENTUL CALIT II Not introductiv Modulul MANAGEMENTUL CALIT III-lea. analiz ). descrierea. cum ar fi: y efectuarea unor lucr ri de laborator y realizarea unor miniproiecte din domeniul calific rii Combinarea metodelor de mai sus cu metode explorative (observarea direct . observarea independent . coal i firme (societ i) acreditate s pentru abilit i Pentru atingerea competen elor din prezentul modul activitatea didactic va cuprinde formula unui parteneriat între gestioneze probleme specifice de asigurarea i managementul calit ii. metode expozitive (explica ia. Pentru dobândirea de c tre cursan i a competen elor prev zute în SPP-uri. al II se studiaz pe parcursul anului al colii postliceale pentru realizarea preg tirii de specialitate specific domeniului Sanatate si asistenta pedagogica. cadrul de colaborare Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. dar se au în vedere resursele locale pentru instruire: baza material a colii. Scoal Postliceal . Pentru atingerea obiectivelor programei i dezvoltarea la cursan i a competen elor vizate de parcurgerea modulului. competen ele determin con inuturile tematice. Între competen e i con inuturi este o rela ie biunivoc . în vederea ob inerii calific rii de nivel 3 avansat Asistent medical generalist. cu pondere sporit pe activit ile de înv are i nu pe cele de predare.predare utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ. exemplificarea) poate conduce la dobândirea de c tre cursan i a competen elor specifice calific rii. Modulul are alocate 60 de ore pe an din care 24 de ore teorie si 36 de ore de laborator tehnologic. Modulul va dezvolta competen ele din unitatea de competen cheie MANAGEMENTUL CALIT II. iar parcurgerea acestora asigur dobândirea de c tre cursan i a competen elor dorite. interactiv i centrat pe cursant. Nivel 3avansat . activit ile de înv are . recomand m ca în procesul de înv are±predare s se utilizeze cu prec dere metode bazate pe ac iune.y y y y dificultatea temelor nivelul de cuno tin e anterioare ale grupului instruit complexitatea i varietatea materialului didactic utilizat ritmul de asimilare a cuno tin elor i de formare a deprinderilor proprii grupului instruit.

abordarea procesual . 1. 1. Nivel 3avansat . Precizeaz principiile de management al calit ii Con inuturi 1. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului : 1. rela ii reciproc avantajoase cu furnizorii. implicarea personalului. abordarea sistemului de c tre management. de asigurarea calit ii atât pe timpul desf ur rii procesului. 2. Persoana care va absolvi acest modul este responsabil de execu ia propriei activit i. abordarea concret în luarea deciziilor. de interpretare. Prin parcurgerea modulului se urm re te dobândirea competen elor descrise în Standardul de preg tire profesional . dar i de evaluare a cerin elor impuse pentru domeniul Sanatate si asistenta pedagogica. Scopul acestui modul este de a forma deprinderi i abilit i de analiz . crt. îmbun t irea continu . de aplicare i de implementare a sistemului de management al calit ii pentru lucr rile din domeniu. Func iile managementului calit ii : planificarea calit ii. Efectueaza controlul statistic 3. cât i la finalul lui. Aplica tehnici de imbunatatire continua a calitatii Tabelul de corelare a competen elor i con inuturilor Unitatea de competenta: MANAGEMENTUL CALITATII ( 60 de ore din care 24 de ore teorie si 36 de ore de laborator tehnologic) Nr. cerin ele locale pentru preg tirea în calificarea de nivel 3 avansat Asistent medical generalist. leadership. de îmbun t ire a calit ii. Precizeaza principiile de management al calitatii 2. Scoal Postliceal . Unitatea de competen Managementul calit ii Competen e C.Principiile de management al calit ii: orientarea c tre client. Actioneaza pentru mentinerea sistemului de asigurarea calitatii 4. Modulul se va utiliza împreun cu Standardul de preg tire profesional specific calific rii.cu agen ii economici. organizarea activit ilor Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.

. urm rirea parametrilor de func ionare. compararea num rului de defecte identificate cu cifra de acceptare/de respingere. AQL). 11. Strategii de îmbun t ire a calit ii: strategia Kaizen. C. produse returnate. Nivel 3avansat . Aplic tehnici de îmbun t ire continu a calit ii Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. 4. principiul ³zero defecte´. standarde de firm . Factori care afecteaz costurile calit ii: rebuturi. reguli de extragere a e antionului. feed-back. reclama ii clien i. inerea sub control a calit ii. Instrumente de îmbun t ire a calit ii: C. Conceptul de îmbun t ire continu a calit ii. grad de severitate. determinarea caracteristicii conform procedurii specifice. penaliz ri pentru întârziere. lot. 8. îmbun t irea calit ii. 2.interpretarea lui. grafice de documentare. cifra de respingere. Cerin ele pentru implementarea unui sistem de asigurarea calit ii: proceduri. legisla ie. m rime e antion. 9. Ciclul PEVA (planific -execut verific -ac ioneaz ). antrenarea personalului pentru realizarea obiectivelor calit ii. satisfacerea clien ilor. Etape ale controlului statistic: extragerea e antionului. planificarea între inerii. 10.referitoare la calitate. 5. repara ii. Efectueaz controlul statistic 3. 3. 4. cifra de acceptare. . manualul calit ii. mentenan . recondi ion ri. coordonarea activit ilor referitoare la calitate. nivel de calitate acceptabil (AQL). identificarea defectelor. 6. produse neconforme. Scoal Postliceal . Audit de calitate (intern/ extern dat) pe metode statistice. compararea caracteristicii controlate cu condi iile din standarde. Ghid pentru îmbun t irea calit ii conform standardului ISO 9004-4 i standardelor ISO specifice domeniului de activitate. costuri. asigurarea calit ii. desp gubiri pentru daune. plan de control. Elementele controlului statistic: caracteristica controlat . M surile care se impun în urma efectu rii controlului statistic: acceptare/ respingere lot de produse trecerea la alt plan de control (alt grad de severitate.Ac ioneaz pentru men inerea sistemului de asigurarea calit ii C. 12. 7.

care vor pune accent pe dezvoltarea gândirii. metoda întreb rilor). opera ionale. calculatoare cu programe de aplica ii pe tipuri de machete care vizeaz sistemul de management al calit ii. interpretare a sistemului ce vizeaz asigurarea calit ii.instrumente ajut toare (brainstorming. diagrame. dobândite anterior. instrumentele calit ii (grafice. Condi ii de aplicare didactic i de evaluare II se va Parcurgerea con inuturilor modulului MANAGEMENTUL CALIT abordarea acestora trebuie s fie flexibil realiza integral. acces Internet. profesorul va trebui s in seama de urm toarele principii moderne ale educa iei: -elevii înva -elevii înva cel mai bine atunci când înv area r spunde nevoilor lor cînd fac ceva i cînd sunt implica i activ în procesul de înv are -elevii au stiluri diferite de înv are -elevii particip cu cuno tin ele lor. În elaborarea strategiei didactice. stratificare. formarea aptitudinilor i a deprinderilor de analiz . Pentru atingerea competen elor din prezentul modul se vor proiecta activit i de înv are centrate pe elev. video. Scoal Postliceal . inând cont de nivelul ini ial de preg tire i de nivelul de performan cerut pentru absolventul de coal postliceal cu specialitatea Asistent medical generalist. proceduri de sistem. fi e de control statistic). fi e de lucru. Nivel 3avansat . colec ie de reglement ri tehnice i normative specifice construc iilor i instala iilor. proiecte pentru construc ii i instala ii. parcurgând tabelul de corelare a competen elor cu con inuturile . Orele de instruire teoretic se recomand a se desf ura în cabinete i laboratoare de specialitate dotate cu material didactic corespunz tor: retroproiector. fi e de autoevaluare. la procesul de înv are Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. instruc iuni de lucru. histograme. portofolii. dar i diferen iat .

-elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea informa iilor vechi cu cele noi i pentru ordonarea lor Evaluarea trebuie s fie, corelat cu criteriile de performan i cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de preg tire profesional . Se evalueaz numai competen ele din acest modul, evaluarea altor competen e nefiind relevant . O competen se evalueaz o singur dat . Pe parcursul modulului se realizeaz evaluarea formativ , iar la sfâr itul lui se realizeaz evaluarea sumativ , pentru verificarea atingerii competen elor. Proiectarea evalu rii competen elor se realizeaz prin stabilirea clar a programului i a modului de evaluare. Cadrele didactice care asigur preg tirea la acest modul î i stabilesc durata evalu rii fiec rei competen e, num rul de reevalu ri i distribu ia acestora pe parcursul anului colar. Modul de evaluare are în vedere nivelul de preg tire pe care trebuie s -l demonstreze elevul. Indiferent de locul, momentul i persoana care face evaluarea, SPP- ul stabile te un nivel na ional comun de performan , care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de preg tire. Se recomand individualizate. adaptarea programei la elevii cu nevoi speciale, prin fi e 

Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra num rului de ore alocat fiec rei teme în func ie de: dificultatea temei, volumul i nivelul de cuno tin e, deprinderi i abilit i anterioare ale elevilor, dotarea cu material didactic, ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instrui i. Se recomand ca parcurgerea temelor din program s se fac în ordinea stabilit în tabelul de corelare a competen elor cu con inuturile . Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III, Scoal Postliceal , Nivel 3avansat

Instruirea se va realiza în cabinete i laboratoare tehnologice cu o bun dotare material . Instruirea în laboratoare tehnologice are importan deosebit în realizarea corespunz toare a competen elor pentru viitorii Asistenti medicali generalisti. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul activit ilor privind proiectarea i implementarea sistemului calit ii, pe baza documenta iei tehnice de specialitate din domeniu: SR EN ISO 9000:2001 Sisteme de management al calit ii. Principii fundamentale i vocabular, SR EN ISO 9000:2001 Cerin e, PS ± Proceduri de sistem, PG ± Procedura general , PO ± Proceduri opera ionale, IL ± Instruc iuni de lucru, Înregistr ri, STAS- uri în vigoare.

MODULUL 41 :

DEONTOLOGIE SI ETICA PROFESIONALA

I. Nota introductiva Modulul Deontologie si etica profesionala face parte integranta din curriculumul ce are la baza standardul de pregatire profesionala in specialitatea asistent medical generalist si corespunde competentei specializate: Deontologie si etica profesionala Modulul se efectueaza in semestrul I si II al anului III de studiu si are alocate un numar de 60 ore, din care 24 ore teorie si 36 ore laborator (aplicatii). Orele vor fi derulate pe parcursul a 12 x 2 saptamani, cate 1 ora/sapt. teorie , a 9 x 2 saptamani , cate 2 ore/sapt. aplicatii. Curriculumul se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala. II . Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1.Descrie fiinta umana ca entitate biopsihosociala , cu valori si principii de viata 2.Raspunde din punct de vedere profesional, moral si legal 3.Acorda ingrijiri intr-un mediu terapeutic securizant III.Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor: Unitate de competenta : DEONTOLOGIE SI ETICA PROFESIONALA ( 60 ore , din care 36 ore aplicatii) Nr. Unitate de Competenta Continuturi tematice crt competenta 41. Deontologie C1. Descrie fiinta si etica umana ca entitate Totalitate si individualitate profesionala biopsihosociala , cu 1.1 - identificare personala (CI/BI, stare valori si principii de civila, viata foaie de observatie,dosar medical) Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III, Scoal Postliceal , Nivel 3avansat

-ingrijire holistica:fiinta unica,cu nevoi specifice;

-implicarea pacientului in propria ingrijire; -rolul de avocat al pacientului; -aspecte etice ale ingrijirii (compasiune, competenta, constiinta, angajare); 1.2 Valori si principii etice in nursing: - valori: viata;independenta;libertate;egalitate; nondiscriminare; -principii etice: binefacere vs.maleficienta; dreptate ( mod de impartire a adevarului); autonomie vs. paternalism; veracitate vs. sinceritate; fidelitate/confidentialitate; 1.3 Sisteme personale de valori: - devotament fata de profesie; - grija si afectiune; - incredere,putere/loialitate si libertate profesionala; - empatie,reputatie,imagine pozitiva de sine; 1.4 Drepturi si libertati: - Drepturile omului; - Drepturile pacientului; - Drepturile copilului; - Drepturile femeii in maternitate; etc. C2. Raspunde din punct de vedere profesional, moral si legal

Raspundere si responsabilitate:
2.1 raspundere - legala;morala ; responsabilitate-profesionala;civila; -neglijenta,culpa,fuga de raspundere; -eroare si greseala in nursing; deontologia actului medical; Norme de exercitare(conform legilor in vigoare) 2.2 drept medical- forme de scolarizare; - acces in profesiune; - statut socioprofesional; - pierderea dreptului de practica; -principiul OSCAR: reglementarea climatului de lucru al conducerii unitatilor sanitare (obiectivitate, specializare in munca de echipa,coordonare,autonomie si responsabilitate)

Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III, Scoal Postliceal , Nivel 3avansat

participare la seminarii. inginerie genetica( genom uman si clonare). 3.5 iatrogenie:de explorare.daruire. -standarde de ingrijire bazate pe probitate.8 eutanasie.3 autorizare si acreditare: . Acorda ingrijiri intr-un mediu terapeutic securizant Calitate in nursing 3. . . . media. familiei.9 dileme etice ( ex:in boala canceroasa. avort.2. -fisa postului. 3. 3. . -consimtamant sau refuz al ingrijirilor pe deplin informata. C3. comunitatii (pliante. abnegatie.autonomie si delegare in nursing. . psihice. SIDA) Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Bioetica 3. sexuale. -atitudine etica in situatii terminale.compasiune. activa.implicare in cercetarea in nursing.fizice. medicamentoasa. Scoal Postliceal .prezentari comunicari. colaborare) comunicare eficienta.2 persoana informata: -ghiduri de informare a pacientului.7 risc asumat (valoarea bunului supus riscului este mai mica decat efectul obtinut. 3.depasirea competentelor ) .obtinere atestat libera practica.4 competente profesionale pe baza SPP. Invatare continua si perfectionare profesionala 2.de institutionalizare. fecundare in vitro/in vivo. Nivel 3avansat . Abordare in situatii de risc: 3.6 eugenie.inregistrare in registrul unic al asistentilor medicali. risc evaluat (atitudine fata de un pacient agresiv).oportunitati de invatare( studiu individual. internet. conferinte.3 abuzuri: verbale. psihogena.continuare studii).incredere exagerata in propriile forte.solicitudine.brosuri). 3.1 protocoale de ingrijire relatii profesionale (cooperare.

referate. pentru a obtine acelasi nivel de performanta . descoperirea inductiva si deductiva. fisa de lucru.eseu cu numar de cuvinte prestabilit. ³Caruselul´. evaluarea altor competente nefiind relevanta. observatie dirijata. lucrul in grup ( ³Bolul pestelui de aur´. studiul de caz. expunerea. test scris.joc de rol. Sugestii metodologice Modulul DEONTOLOGIE SI ETICA PROFESIONALA poate fi parcurs independent. y Elevul invata in mod activ. Metodele traditionale de predare-invatare avantajeaza profesorul care devine expert asupra elevului pasiv (cu o motivatia extrinseca. De retinut! Orele de predare-invatare cuprind continuturi si aplicatii. y Lucreaza in mod cooperativ. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: 1.invatare cu caracter interactiv: conversatia euristica.IV. 3. Se recomanda a fi utilizate metode alternative:brainstorming.indiferent de locul. y Gaseste motivatii intrinseci si valori in procesul experiential. in grupuri. momentul sau persoana care face evaluarea. referat. activitati de invatare cu caracter aplicativ: fise de lucru.recompense si competitie). b) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala. grup de discutii. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. 3. Scoal Postliceal . eseuri. problematizare.joc de rol). Se evalueaza numai competentele din acest modul. analiza produselor( culegeri de date).munca independenta.observarea sistematica a elevilor . activitati de predare . 2. a) Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza: 1. Nivel 3avansat . O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. y I se permite sa se exprime in mod creativ. ca subiect matur. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. in timp ce profesorul il ghideaza. y Experimenteaza problemele in globalitatea lor. probe practice (studiu de caz. ii ofera informatie ³umpland vase goale´. In elaborarea strategiei didactice se va tine seama de urmatoarele principii ale invatamantului centrat pe elev si de abordarea unor metode de educatie a adultului: y Elevul invata predominant descoperind. Predarea modulului se face de catre asistentul medical cu modul de pedagogie. y Nu se limiteaza doar la sala de curs. coevaluarea in grupul de lucru. probe orale ( intrebari.) 2. ³Bulgarele de zapada´).

Editura Medicala.1998 4.etc. -Etos in medicina . o sinectica. numarul de reevaluari (cel putin egal cu numarul orelor alocate saptamanal) si distributia acestora pe parcursul perioadei de studiu. American Nurses Association ± Codul pentru nurse . isi stabilesc numarul de ore alocat fiecarei teme .B. Dutescu. c) Sugestii cu privire la aplicatii ( laborator) Aplicatiile se vor realiza in sali de curs. pe secvente mai mari ) . urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. Bucuresti. o metoda 6-3-5. se poate aprecia nivelul de atingere a competentelor printr-o evaluare: y formativa (continua. culegeri de date .Bucuresti.Grup national de etica (autor colectiv)-Glosar de etica in nursing.Grup national de etica (autor colectiv)-Cod de etica pentru asistenti medicali. o discutii panel. durata evaluarii. ANR. unitati medicale si scolare. Bucuresti. 3. ANR. Bucuresti. Vor fi utilizate metode de stimulare a creativitatii ca: o brainstorming. V. folii de retroproiector.1979 Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.ritmica. De retinut! Se recomanda parcurgerea temelor din curriculum sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile.Grup national de etica (autor colectiv)-Ghid de etica in nursing pentru asistenti medicali. ³Ranile invingatorilor se vindeca mai repede decat ranile cele ale invinsilor´ (vezi Totalitate si individualitate)-seminar de discutii ³Implicatii etice ale ingrijirii pacientului cu tulburari psihice(ex:agresivitate)´ ( vezi Risc asumat/risc evaluat) -lucru in grup ³Clarificarea propriilor valori´ (vezi Sisteme personale de valori) ± autoevaluare d) Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata : casete video. pe secvente mici).Pe parcursul modulului. Nivel 3avansat .1985 2.1998 3. CD-uri.Sugestii bibliografice 1. y sumativa. Exemple de teme pentru aplicatii: 1. o Phillips 6-6. Scoal Postliceal . care asigura pregatirea la acest modul . cumulativa (verificari partiale. ANR. Cadrele didactice. 2.2001 5.

Editura Alternative.Sara. Modulul se efectueaza in semestrul I al anului III de studiu si are alocate un numar de 60 ore. 1996 9. Nota introductiva Modulul Psihologie medicala face parte integranta din curriculumul ce are la baza standardul de pregatire profesionala in specialitatea asistent medical generalist si corespunde competentei specializate: Psihologie medicala. in total 5 ore/sapt.Editura medicala. Continuturi tematice Arie de preocupari 1..1. Scripcaru..-Bioetica-Manual pentru invatamantul universitar si preuniversitar de specialitate-Editura Universul.Terminologie: factor.Ciornea.adaptare psihofiziologica. vertij versus manie.A. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1.identificare.sanatate/boala..S. II. 1979 MODULUL 42 : PSIHOLOGIE MEDICALA I.pulsiune(instinct). Sustine pacientul in mentinerea/restaurarea calitatii vietii III.Editura Albatros.sanogeneza. Nursing -revista editata de ANR (colectia 1990-2006) 8. OMS-Regional Office for Europe.HTA. factorii psihici simptome psihosomatice(spasm.1978 10.1994 7.. Nivel 3avansat .Gh. Nicolau. Lemon-Materiale de educatie in nursing. si 3 ore/sapt. Orele vor fi derulate pe parcursul a 12 saptamani. Determina factorii psihici in dinamica sanatatii/bolii 2. Unitate de crt competenta 42.6.T.Bucuresti.-Pledoarie pentru respect. Fry.T.-Etica in practica nursingului-ghid pentru luarea deciziilor in etica.imitatie.1998 12. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor: Unitate de competenta : PSIHOLOGIE MEDICALA ( 60 ore .Gh.exprimare emotii.Deontologie medicala. ICN. Copenhaga. Marin.1995 11. Determina trauma psihica. din care 24 ore teorie si 36 ore laborator (aplicatii). Jurnalul de nursing . cate 2 ore/sapt.Etica aplicata. agresivitate) Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. teorie . Psihologie medicala Competenta C1. Miron. din care 36 aplicatii) Nr. Scoal Postliceal . Abordeaza pacientul in perspectiva holistica 3. aplicatii.

comportamente adictive( consum de alcool. accidente. cardiovaculare(tahicardie. factori de risc pentru profesia medicala.psihosociologia spitalului(organizare administrativa-sociala.tulburari de dinamica sexuala).). astm bronsic. autostima si egoidentitate (acceptarea autoimaginii de catre altii si acceptarea imaginii pe care o au altii despre sine). afiliatie ( proximitate fizica.HTA. 1.complianta pacientului(fuga in boala.etc) 1.trasaturi imunogene si disimunogene ale personalitatii.prietenoase). hiperglicemie). hipersecretie HCL. diagnostic de stres-clinic si de laborator.separarea de habitatul personal.protectie).vulnerabilitate la stres( mecanisme de coping.empatie. psihologia pacientului infirm . tutun. bulimie.4 Stres si disfunctionalitati:cauze.rol de bolnav si rol de pacient. hiperventilatie).hiperperistaltism).tulburari menstruale. motivatia de a fi ³pacient´ 1. Scoal Postliceal . cardiopatie ischemica. raspunsuri calde. colon iritabil. mentalitati). Comportamente protectoare si de risc. nevroza de spital).1.ajutor.contact prin priviri. 1.TBC.crize de astm.apelul la reteaua de suport social. educatie intrafamiliala. obezitate.digestive (pilorospasm. violente. convingeri personale. colectiva (rezolvarea situatiilor conflictuale. HTA.crize anginoase. prevenirea burn-out-ului profesional) Tulburari functionale 1. 1.securitate. cutanate( prurit.noutatea experientei). carente afective) 1. neacceptarea bolii).stranut in salve.6 Adaptare la stres: individuala (nivel de aspiratie si nivel de posibilitati/resurse.8 Raspunsuri somatice ale emotiilor: Respiratorii ( rinoree.lipotimii. traditii.locus of control.cresterea autocontrolului.5 Credinte personale si tendinte fata de sanatate: influenta culturala( obiceiuri.3 Psihologia´situational-existentiala´ a bolnavului: dependenta (acceptare. eruptie).dermatite atopice.retea de sprijin). Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.7 Fisa biografica (traume. comunicarea diagnosticului de boala.9 Afectiuni de etiologie psihogena : boala ulceroasa. droguri.constrictie-paloare/vasodilatatieeritem cutanat). Nivel 3avansat in dinamica sanatatii/ bolii . grila de evaluare a stresului.2 Relatii asistent medical-pacient: intractiune sociala. metabolice (anorexie. urogenitale(colici renoureterale.nevoile lui Ralphafiliere.dischinezii biliare.

P.psihica. mezomorf. posibilitati de informare.contagiunea informationala. emotivi) 2. Corelate psihologice ale bolii 2.lehuza).extravert).etape.ignorarea. sociala.Sustine pacientul in mentinerea / restaurarea calitatii vietii Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.Heymans. hipertimici. 2. mediu. sanguinici. prescrierea medicametelor( limite.bunuri si servicii .resemnarea).fumat/droguri. Sheldon(endomorf. Modalitati de optimizare a actului de ingrijire 3.evaziunea. sentimentali. indicatii ci contraindicatii ale E.1 Calitate a vietii si obiective sanogenetice: indicatori de calitate a vietii( stare de bine. postoperator precoce si tardiv. Wiersma. Tipologii constitutionale :Kretschmer(picnic. leptosom. Personalitati accentuate(demonstrativ.2 Dimensiuni tipologice in biografie: reactii la boala ( recunosterea.6 Psihologia medicamentului si complianta terapeutica:reactii adverse. ectomorf).1 Tip de personalitate:A si C(elemente caracteristice).reculul insertie/reinsertie sociala.5 Transformari psihocomportamentale induse de boala :tulburari nevrotice. pasionali. atletic).negarea. Abordeaza pacientul in perspectiva holistica Tipurile psihologice si boala 2.apatici).2 Dinamica relatiei asistent medical-pacient C 3. psihologia medicala a femeii (pacienta. sedentarism. 3. anxiosi. exaltarea Eului. exaltati. 2. La Senne (nervosi.3 Particularitati psihofiziologice legate de varsta si sex ( stadii.flegmatici. regresia afectiva si comportamentala.perfectionare.7 Efectul placebo:variabile ale pacientului/medicului.reducerea/ pierderea timpului de contact cu lumea. imagine de sine si detaliile corporale ( stima de sine) 2. Scoal Postliceal .capacitate de functionare fizica.amorfi. 2.psihologia persoanei cu disabilitati.dependenta medicamentoasa. asistenta medicala. gravida. de rol . mijloace de crestere si evaluare a compliantei terapeutice.4 Psihologia actului chirurgical ( incarcatura emotionala. colerici.distimici. medicina alternativa). presiuni). hiperexacti.ideea de prejudiciu. noutatea anesteziei).teama de necunoscut.factori extrafamiliali.anxietatea. Eysenck (introvet. crize). interventii psihologice in preoperator.psihologia convalescentei C2. Nivel 3avansat . supraalimentatie.hiperperseverenti.

autoculpabilizarii.8 Suport psihologic in ingrijiri paliative atitudine fata de pacient si familia acestuia. in recidiva sau stadiu terminal(sustinere .6 Asistenta psihologica a pacientilor neoplazici: in faza de stabilire a diagnosticului( atitudine optimista.alcool. persuasiune ( cu elemente sugestive) 3.relatie simetrica): asteptarile pacientului si libertatea de decizie.5 Timp de lucru si de loisir al pacientului: obiceiuri. ascultare empatica.suport emotional) 3. automonitorizarea comportamentelor legate de consum.10 Ghid de schimbare a unui comportament nociv: sfaturi vs coercitie ( restrictii alimentare. comunicare terapeutica ( in boli incurabile) bazata pe incredere . sustinere in acceptarea bolii. 3.(relatie asimetrica vs. 3. 3. dar ferma). in perioada initierii tratamentului( abordare raportata la personalitatea pacientului).4 Iatrogenia psihogena : contradictii intre mesajul verbal si nonverbal. detectarea depresiei si prevenirea sinuciderii. lipsa de tact.confuzie. favorizarea exteriorizarii emotiilor. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. a negarii. combaterea inchiderii in sine .acceptare traditii .obiceiuri . Abordare in situatii de criza si in faza terminala 3.resemnare. tutun). gandurilor. Scoal Postliceal . Psihoterapie 3.9 Psihoterapie suportiva simpla: activarea resurselor psihice personale ale pacientului. incredere si confidentialitae in actul ingrijirii.automedicatie.3Abordare in cazul pacientilor psihici activarea resurselor potentiale. verbalizarea sentimentelor si trairilor. terapie prin joc. crearea unui mediu e suport social si spiritual. cresterea motivatiei pentru schimbare. 3. menajarea si tactici de comunicare a vestilor proaste. autovalorizare. 3.7 Abordare si consiliere in HIV pozitiv combaterea socului emotional. de mediu stabil). de persoane.11 Terapia pierderii la copii: pregatirea copiilor pentru pierderi(afective.gandire pozitiva. Nivel 3avansat . siguranta protectie. presiuni. sustinere in faza de negare.necritica sau judicativa. dezvoltarea resurselor fizice conservate.

pe secvente mici). pe secvente mai mari ) .munca independenta. fisa de lucru. se poate aprecia nivelul de atingere a competentelor printr-o evaluare: y formativa (continua. ii ofera informatie ³umpland vase goale´. Metodele traditionale de predare-invatare avantajeaza profesorul care devine expert asupra elevului pasiv (cu o motivatia extrinseca.observarea sistematica a elevilor . expunerea. y I se permite sa se exprime in mod creativ. studiul de caz. in grupuri. Nivel 3avansat . y Elevul invata in mod activ. 3. probe orale ( intrebari. ³Bulgarele de zapada´). y Lucreaza in mod cooperativ. Se recomanda a fi utilizate metode alternative:brainstorming. 6. momentul sau persoana care face evaluarea. y Gaseste motivatii intrinseci si valori in procesul experiential. y Nu se limiteaza doar la sala de curs. ³Caruselul´.) 5. a) Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza: 1. test scris. Pe parcursul modulului. in timp ce profesorul il ghideaza. y Experimenteaza problemele in globalitatea lor.joc de rol.eseu cu numar de cuvinte prestabilit. Predarea modulului se face de catre profesorul de specialitate ( studii socio umane) . lucrul in grup ( ³Bolul pestelui de aur´. pentru a obtine acelasi nivel de performanta .recompense si competitie). probe practice (studiu de caz. ca subiect matur.indiferent de locul. observatie dirijata. Sugestii metodologice Modulul PSIHOLOGIE MEDICALA poate fi parcurs independent. grup de discutii. De retinut! Orele de predare-invatare cuprind continuturi si aplicatii. y sau sumativa.invatare cu caracter interactiv: conversatia euristica. Scoal Postliceal . evaluarea altor competente nefiind relevanta. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. eseuri. problematizare.joc de rol). Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. coevaluarea in grupul de lucru.IV.ritmica. descoperirea inductiva si deductiva. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. 2. activitati de invatare cu caracter aplicativ: fise de lucru. b) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala. referate. In elaborarea strategiei didactice se va tine seama de urmatoarele principii ale invatamantului centrat pe elev si de abordarea unor metode de educatie a adultului: y Elevul invata predominant descoperind. referat. activitati de predare . cumulativa (verificari partiale. analiza produselor( culegeri de date). Se evalueaza numai competentele din acest modul. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: 4.

Aplicatiile se vor realiza in sali de curs. Aplicatiile se vor realiza in sali de curs. Vor fi utilizate metode de stimulare a creativitatii ca: o brainstorming.1995 3. Bradu-Iamandescu. V..A. Nivel 3avansat . Bradu-Iamandescu. Grup de discutii : ³Ideea de prejudiciu in actul chirurgical´ Test scris :´Modalitati de crestere a compliantei pacientului´. Rascanu. Scoal Postliceal .Editura Infomedica.Editura Infomedica.Psihologie sociala. unitati medicale.-Psihologie medicala si asistenta sociala. Editura Polirom. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. Mitrofan.urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. Aplicatiile vor urmari formarea de abilitati prin care elevul aplica.Psihologia pierderii si terapia durerii.bazandu-se pe o relationare logica a informatiilor in raport cu un scop. 3.Sociologie medicala.utilizeaza cunostintele detinute pentru a rezolva o problema aparuta. Ex.Buzducea. 3..1998 2.I.Zanc.(coord).1996 Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.1996 8.Editura Polirom.2005 5. CD-uri.I.I ± Psihologia medicala.2003 4.I. Neculau. Problema reala: interventia chirurgicala. Editura Infomedica. o metoda 6-3-5.vol I.Cadrele didactice.Editura Societatea Stiinta si tehnica. Bucuresti.etc.Iasi.-Tratat de psihologie medicala. o discutii panel.A. Sugestii bibliografice 1.I ± Dinamica psihosociala a practicii medicale. isi stabilesc numarul de ore alocat fiecarei teme . numarul de reevaluari (cel putin egal cu numarul orelor alocate saptamanal) si distributia acestora pe parcursul perioadei de studiu. c) Sugestii cu privire la aplicatii ( laborator) 2. De retinut! Se recomanda parcurgerea temelor din curriculum sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. Athanasiu.Editura Oscar Print. Lupu.Manual de psihologie medicala.R.. o sinectica. Bradu-Iamandescu.D. durata evaluarii. unitati medicale si scolare. folii de retroproiector. Bucuresti.teste psihologice.. care asigura pregatirea la acest modul ..2002 7. Practic: ³Studiu de caz-Reactia la boala´.I. Editura Sper.250 cuvinte):´Cresterea motivatiei de a renunta la consumul de alcool(tutun)´ 4.Bucuresti.teorie si aplicatii. Bucuresti. Bucuresti. 1999 6. o Phillips 6-6. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata : casete video. Bucuresti. Ex:Scop:Sustinerea pacientului in mentinerea/restaurarea calitatii vietii Grup de discutii:´Mod de abordare a unui copil cu neoplasm-comunicare de vesti proaste´ Eseu (max.

nisa de dezvoltare. 1. permanent. moral-civica.laturi (intelectuala . si 3 ore/sapt. Evidentiaza rolul educatiei . rol. Evidentiaza rolul educatiei. functii: crestere si dezvoltare fizica armonioasa. temperamentele si abordarea psihopedagogica. in dezvoltarea personalitatii 2. aplicatii. in total 5 ore/sapt. teorie. igienosanitara).fiziologice ale analizatorilor si activitatii SNC.transmitere de informatii.3 educatie ±concept. Pedagogie Competenta C1.tehnologica. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor: Unitate de competenta : PEDAGOGIE ( 60 ore .caracter social-istoric. ca actiune sociala specifica. deprinderi. ca actiune sociala specifica. caracteristici: specific umane. caracter necesar.estetica. Scoal Postliceal . Nota introductiva Modulul Pedagogie face parte integranta din curriculumul ce are la baza standardul de pregatire profesionala in specialitatea asistent medical generalist si corespunde competentei specializate: Pedagogie.distal. din care 36 aplicatii) Nr. transmitere de norme etice. in dezvoltarea personalitatii Continuturi tematice Factorii dezvoltarii ontogenetice: 1. Orele vor fi derulate pe parcursul a 12 saptamani.experiente.religioasa. Utilizeaza comunicarea didactica 3.1 ereditate ±concept.. Nivel 3avansat . Stadialitate 1.MODULUL 43 PEDAGOGIE I. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. 1.juridica. II. Modulul este parcurs in semestrul I al anului III de studiu si are alocate un numar de 60 ore. cate 2 ore/sapt.4 stadii genetice si de varsta: stadialitate psihodinamica Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.obiectiv. Unitate de crt competenta 43. profesionala.caracter national si universal. particularitati anatomo. predispozitii ereditare.2 mediu. din care 24 ore teorie si 36 ore laborator (aplicatii). Aplica metodologia invatarii si studiului individual III.proximal.

( invatare pe parcursul intregii vieti. subiectiva. obiective . respectarea particularitatilor individuale si de varsta.) Sisteme de educatie si forme de comunicare: 2.pericolul transferului de autoritate. . psihologica.informala. filtrare mesaje).) forme: (intraeducationale-postuniversitare. 1. simpozioane. afectiv.autocontrolat). Nivel 3avansat . evolutia tehnologiei.bruiaj.explozie demografica. instrumentala. principiul participarii active a elevului la procesul de predare. achizitii ale invatarii( in plan cognitiv. .caracteristici( dimensiune explicativa.personalizarea comunicarii). conferinte.training. extraeducationale-munca intelectuala. distanta. comunicare. Utilizeaza comunicarea didactica Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.invatare.cod personal. . evaluare. comunicare didactica. principiul sistematizarii si continuitatii in invatare. . capacitati.democratizarea vietii sociale.nonverbala. principiul accesibilitatii cunostintelor. logica pedagogica. stadialitate morala (Kohlberg-varsta cuprinsa intre 4-13 ani).utilizarea timpului liber. Scoal Postliceal .8 principii didactice: integrarea teoriei cu practica. blocaj.invatarii. Educatia adultului 2. pedagogica.ale formarii (atitudini.7 operationalizarea obiectivelor pedagogice: conditii generale.priceperi si deprinderi). nonformala.paravebala. 1.5 stadialitate cognitiva ( Piaget-varsta cuprinsa intre 011/12 ani -15/16 ani).accidentala.formala.implicatii psihopedagogice. cursuri perfectionare.priceperilor si deprinderilor.asimilare de cunostinte. distorsiune. Demers educational 1. stadialitate psihosociala (Erickson-perioada intregii vieti). crearea unui stil de munca activ.1 educatie. factori: accelerarea schimbarilor.multiplicarea profesiunilor.2 obiective : dobandirea autonomiei formative. 1.schema comunicarii(factori. C2.verbala.mese rotunde).psihomotor).6 ideal educational ±dimensiune sociala.

pedagogice. Scoal Postliceal . 2.1 metodologia instruirii (strategii didactice:de tip expositiv-euristic. Nivel 3avansat .lucrul in grup) 3. memorare inteligent.invatare. de natura psihofiziologica-stare de sanatate. IV.5 specificul invatarii umane:rezolvare de probleme.de verificare. OSP necorespunzatoare.conditii precare.recompensa meritata). cauze insucces:familiale: familii dezorganizate.4 profilul educatorului ( personalitatea profesorului. elemente componente) Adaptarea evaluarii 3. Creativitate 3. 3.cumulativa. tipuri de relatii profesor-elev).Aplica metodologia invatarii si studiului individual Strategii de formare si educatie 2. chestionare orala. de iluminare. 2.C3. Rolul educatorului: 3.memorie de lunga durata . extrinseca. 3. consecinte pedagogice.relatii deficitare elev.7 creativitate umana: factori intelectuali.capacitati psihologice. teste docimologice.motivatie si vointa. conditii ale memorarii facile. 3. etape-perioada de preparare.4 evaluare rata succes-esec: strategii de promovare a succesului: familiale-familie activa.spirit de independenta.profesor. observare si apreciere verbala.stil de predare.3 arta motivarii ( motivatie de realizare-intrinseca.continua.curriculum neadaptat.6 formare intelectuala: atentie.3 tip de evaluare : ritmica. psihofiziologice-tulburari fiziologice. factori sociali.baza tehnico-materiala necorespunzatoare. autoevaluare.evaluare subiectiva. competenta si tact pedagogic.de incubatie.parinte singur.2 proiect tehnologie didactica (obiective. de natura pedagogicacalitatea actului de predare. Sugestii metodologice Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. verificare prin lucrari practice.sumativa. lucrari practice .de tip algoritmizat.nivel de aspiratii. volumul experientei.conditii bune de viata.5 educatie interculturala concept.psihocomportamentale psihosociale.temeinice.

O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. activitati de predare . eseuri. y Experimenteaza problemele in globalitatea lor. Cadrele didactice. expunerea. analiza produselor ( culegeri de date). activitati de invatare cu caracter aplicativ: fise de lucru. y Lucreaza in mod cooperativ. fisa de lucru. problematizare.eseu (ex: cu numar de cuvinte prestabilit). 2. isi stabilesc numarul de ore alocat fiecarei teme . lucrul in grup ( ³Bolul pestelui de aur´. referat.ritmica. 9.indiferent de locul.recompense si competitie). numarul de reevaluari (cel putin egal cu numarul orelor alocate saptamanal) si distributia acestora pe parcursul perioadei de studiu. studiul de caz. De retinut! Orele de predare-invatare cuprind continuturi si aplicatii. y I se permite sa se exprime in mod creativ. care asigura pregatirea la acest modul . y sumativa. pentru a obtine acelasi nivel de performanta . cumulativa (verificari partiale. evaluarea altor competente nefiind relevanta. ii ofera informatie ³umpland vase goale´. referate. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: 7. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. Se recomanda a fi utilizate metode alternative: brainstorming. test scris. pe secvente mai mari ) . Metodele traditionale de predare-invatare avantajeaza profesorul care devine expert asupra elevului pasiv (cu o motivatia extrinseca. descoperirea inductiva si deductiva. In elaborarea strategiei didactice se va tine seama de urmatoarele principii ale invatamantului centrat pe elev si de necesitatea abordarii unor metode de educatie a adultului: y Elevul invata predominant descoperind. y Gaseste motivatii intrinseci si valori in procesul experiential. c) Sugestii cu privire la aplicatii ( laborator) Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.joc de rol).joc de rol. y Elevul invata in mod activ. ³Caruselul´.munca independenta. Pe parcursul modulului. probe orale ( intrebari. 3. probe practice (studiu de caz. pe secvente mici). in timp ce profesorul il ghideaza. y Nu se limiteaza doar la sala de curs. momentul sau persoana care face evaluarea.) 8. coevaluarea in grupul de lucru. ca subiect matur. ³Bulgarele de zapada´). grup de discutii. se poate aprecia nivelul de atingere a competentelor printr-o evaluare: y formativa (continua. observatie dirijata. Se evalueaza numai competentele din acest modul. Predarea modulului se face de catre profesorul de specialitate ( studii socio umane) . Nivel 3avansat .observarea sistematica a elevilor . Scoal Postliceal . durata evaluarii.Modulul PEDAGOGIE poate fi parcurs independent. in grupuri. a) Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza: 1. b) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala.invatare cu caracter interactiv: conversatia euristica.

grup de discutii d) Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata : casete video. Aplicatiile se vor realiza in sali de curs. Lista competentelor specifice corespunzatoare modulului: unitatii de competenta 1.5 ori mai repede decat verbalul´ (vezi Comunicarea). 3. 2. 3. In modulul CERCETARE IN NURSING se regasesc abilitati din unitatea de competenta specializata CERCETARE IN NURSING. o metoda 6-3-5. o sinectica.si nonverbalul sunt codificate de 4. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardele de pregatire profesionala specifice calificarii. o discutii panel. o Phillips 6-6. 2.1. unitati medicale si scolare. Descrie principalele domenii de cercetare in nursing. Scoal Postliceal . urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. CDuri.etc. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.lucru pe grupe ³Care sunt deosebirile intre invatarea observata la mamifere si cea specific umana?´ ( vezi Creativitatea). Modulul 44: CERCETARE IN NURSING Nota introductiva Modulul CERCETARE IN NURSING face parte din pregatirea specifica din anul III. folii de retroproiector. Explica metodele. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. Modulul are alocate 60 ore din care 24 ore de teorie si 36 ore de pregatire practica. Exemple de teme pentru aplicatii: ³Argumentati de ce para. Concepe un proiect de cercetare in nursing.proiecte de tehnologie didactica . Nivel 3avansat . Vor fi utilizate metode de stimulare a creativitatii ca: o brainstorming. pentru calificarea asistent medical generalist. tehnicile si instrumentele de investigare in nursing.

1. Descrie principalele domenii ale cercetarii in nursing Continuturi Domenii: 1. etc. foaie de observatie.3.1. de iesire din spital. conditiilor de mediu. etc. Nivel 3avansat . 1. cu intrebari C. analize. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. competenta 44. Promovarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor: alimentatia. Observatia clinica: definitie. etc. etc. conditii. Procesul de ingrijire (nursing) pentru pacientii cu anorexie. 1. planificarea examinarilor periodice. varsta.2. de transfer. Intelegerea sau acceptarea tratamentului prescris: in functie de obiceiurile familiale. Experimentul natural: definitie. Cercetare in nursing Competente C. conditii. Interviul direct-indirect. Scoal Postliceal . sexul. Tehnici si instrumente: 2.3. rezultate. etc. Explica metodele.2. motivatia pacientului. Unitatea de crt. Metode de cercetare: 1. Grupele de populatie cu risc mare de imbolnavire: datorita stilului de viata. 2.2. 1. 1.4. alterarea stimei de sine. 1. etc.1.1. nivelul educational. obisnuintelor familiale. fumatul. Metoda analizei documentelor(analiza statistica si analiza de continut): bilet de trimitere.1. consum de droguri. tehnicile si instrumentele de investigare in nursing. investigatii. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: CERCETARE IN NURSING (60 ore din care 24 ore de teorie si 36 ore de pregatire practica ) Nr. sedentarismul.

Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. etc. volumul si nivelul de cunostinte. Continutul modulului este proiectat pentru 60 ore pe an si se va desfasura astfel: 2 ore /saptamana teorie si 3 ore aplicatii practice/semestrul I. Nivel 3avansat . sondajul de opinie. obiective. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.3. Analiza si interpretarea datelor: subiective. Colectarea datelor necesare: activitatea de teren. 2. dotarea cu material didactic. Etapele cercetarii in nursing: 1 Pregatirea cercetarii: alegerea temei si a obiectivelor investigatiei. clinic. semne clinice. alegerea mijloacelor de investigatie (metodele si tehnicile de cercetare). care respecta anonimatul persoanelor. efortul cercetatorului. Scoal Postliceal . Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. Chestionarul cu intrebari standardizate. a confidentialitatii informatiilor. Ancheta demografica. 2. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. 3. stabilirea ipotezelor de lucru. Sugestii metodologice Modulul CERCETARE IN NURSING poate fi parcurs in mod independent. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. etc. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind CERCETAREA IN NURSING. socioeconomica. 2.C. informarea forurilor ierarhic superioare interesate de problema cercetata.3. Redactarea unui raport final cu propuneri si solutii.2. Concepe un proiect de cercetare in nursing. inchise/deschise. 4.

SPP-ul stabileste un nivel national. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. Scoal Postliceal .D ± uri. munca independenta. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. test scris. momentul si persoana care face evaluarea. la procesul de invatare elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt prezentate in Standardul de Pregatire Profesionala. observatia. studiul de caz. simularea.In elaborarea strategiei didactice profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne de educatie: elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare elevii au stiluri diferite de invatare elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. C. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. pentru verificarea atingerii competentelor. Indiferent de locul. compararea. discutiile si lucrul in grup. Nivel 3avansat . care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. Cadrele didactice. conversatia. comun de performanta. evaluarea altor competente nefiind relevanta. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). scheme. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. folii de retroproiector. Se evalueaza numai competentele din acest modul. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. exercitiul. dezbaterea. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul.

Competen e C. 5. Prin parcurgerea programei colare se asigur dobândirea competen elor descrise în standardele de preg tire profesional . Tulbur rile ciclului menstrual.2. Identific problemele de dependen i stabile te diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacientele cu afec iuni ginecologice. 1. 1. Nr. Semne i simptome prezente în afec iunile ginecologice. polimenoreea. Aplic interven ii proprii i delegate. Tabelul de corelare a competen elor i con inuturilor Unitatea de competen : GINECOLOGIE I NURSINGUL ÎN GINECOLOGIE (60 ore din care 36 ore de preg tire practic ± stagiu clinic). amenoreea. Tulbur ri în minus: hipomenoreea. 1. crt. Unitate de competen Ginecologie i nursingul în ginecologie. Programa se va utiliza împreun cu standardul de preg tire profesional specific calific rii. metroragia.3. GINECOLOGIE I NURSINGUL ÎN GINECOLOGIE Not introductiv Modulul GINECOLOGIE I NURSINGUL ÎN GINECOLOGIE face parte din preg tirea specific din anul III. 12 ore predate de instructorul de nursing) i 36 ore preg tire practic (stagiu clinic) în sec ia de specialitate. semestrul I. 1. Tulbur ri în exces: menoragia (hipermenoreea). 45.1. Modulul are alocate 60 ore din care 24 ore teorie (12 ore predate de medic. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Sindromul intermenstrual. Analizeaz semnele i simptomele specifice afec iunilor ginecologice. 2. Nivel 3avansat .1.1.1. menometroragia. În modulul GINECOLOGIE I NURSINGUL ÎN GINECOLOGIE se reg sesc abilit ile din unitatea de competen tehnic specializat GINECOLOGIE I NURSINGUL ÎN GINECOLOGIE. 3. Analizeaz semnele i simptomele specifice afec iunilor ginecologice Con inuturi 1.1. Elaboreaz planul de îngrijire (planul nursing). 4.Modulul: 45. Lista competen elor specifice unit ii de competen corespunz toare modulului: 1. Evalueaz rezultatele îngrijirilor aplicate. pentru calificarea: asistent medical generalist. oligomenoreea. Scoal Postliceal .1.

2.1. Hemoragia: cauze generala i locale. Tulbur ri de static uterin i incontinen a urinar ± defini ie. 2. 2. principii de tratament. investiga ii. tratament. investiga ii. etiopatogenie. investiga ii. Defini ie. dispareunie. Cervicite (metrite cervicale) i displazii cervicale: defini ie. 2. Devia ii uterine. evolu ie.2. 2.4. Bartholonita: defini ie. principii de tratament. Nivel 3avansat . Patologia sânului.2.2.1. 1. 2. Patologia netumoral . principii de tratament. simptomatologie. 2.2.1. Boala inflamatorie pelvin (BIP): defini ie.3.4. în perioada pubertar i la femeia în plin activitate genital .1.1. Leucoreea: debut. evolu ie. 2. algii pelviene. investiga ii. cancerul de ovar: clasificare. evolu ie. Prolapsul genital ± defini ie. investiga ii.3.2. investiga ii. tratament. etiopatogenie. manifest ri. Infec iile aparatului genital feminin. simptomatologie i investiga ii. stadializare. 2. cancerul de col i corp uterin.1. hemoragii care survin în copil rie.1. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. 2. arsuri. Tumori ale aparatului genital.1. subacuta.3. 1. usturimi la sfâr itul mic iunii. Vulvovaginite: defini ie. Principalele afec iuni ginecologice. evolu ie. 2.4. Incontinen a urinar la femeie: cauze.3. cronic ).2. tumori secretante. Tumori benigne: fibromul uterin. semne i simptome. ritmul i durerea asociat . dispareunia. etiopatogenie. principii de tratament. simptomatologie.3. Tumori maligne: leziuni precanceroase.2. etiopatogenie. investiga ii. simptomatologie. 2. factori provocatori sau paleativi. 2. evolu ie. principii de tratament. acut . tumori ovariene benigne. caracterul scurgerilor. principii de tratament. Scoal Postliceal .2.1. aspectul sângelui. semne func ionale asociate (prurit.3. evolu ie i complica ii. tratament. circumstan e de apari ie. timpul de apari ie i durata. etiologie. Durerea pelvin : intensitate (supraacut . cantitatea. simptomatologie. evolu ie i pronostic. localizare i iradiere. 2.

2. absen a durerii. tratamentul.4. Definirea termenilor. 2. Dispozitivul intrauterin (DIU). respira iei. re ete. somn i odihn suficiente.3. . Contracep ia hormonal . mobilitate limitat . investiga ii.2. participarea la examenul clinic general i ginecologic.1.3. confort asigurat. fatigabilitate.5. Contracep ia i planificarea familial . 2. R. T0 în limite normale. observa ie. 2. manifest ri clinice.6. 2. sentiment de utilitate. Manifest ri de dependen : nervozitate. stress. 1. tensiunii arteriale. Sterilitatea i infertilitatea. Manifest ri de independen : stare de con tie prezent . 2. Etiopatogenie. lipsa scurgerilor vaginale.5 Diagnostic de îngrijire (nursing) = PES Elaboreaz Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. 2. Menopauza: defini ie. comunicare eficient la nivel motor i afectiv. 2. Identific probleme de dependen i stabile te diagnosticul de îngrijire (nursing) la pacientele cu afec iuni ginecologice.5. tratament. screening-ul cancerului mamar. cronic ). clasificarea stadial . sângerare uterin . mobilitate p strat . subacut . iritabilitate. implica ii psihologice.2. 2. acut . proces infec ios. vulnerabilitate crescut fa de infec ii. cercetarea documentelor medicale (foaia de observa ie clinic . inapeten . ame eli. Scoal Postliceal . r nire. scrisori i trimiteri medicale.Cancerul de sân. carnet de s n tate).1. m surarea temperaturii.2. Surse de dificultate: anxietate. Culegerea de date (date subiective/obiective) prin diverse metode: interviu. morfopatologie. 2. pulsului. Probleme de dependen : durere (supraacut . Analiza i sistematizarea datelor semnificative. postur inadecvat . Sterilitatea conjugal . bilete de ie ire din spital i buletine de analiz . Independen a/dependen a.5. TA. Nivel 3avansat C. circula ie inadecvat . C. alimenta ie i hidratare corespunz toare. elimin ri urinare i intestinale normale. lips de cunostin e. hipertermie sau hipotermie. terapia de substitu ie. discu ii cu membrii echipei de îngrijire i apar in torii. Metode locale i de barier . P.

2. solu ii anestezice. implicare. manu i. 2.2. C. Interven ii delegate: preg tirea pentru investiga ii i analize. seringi de m rimi diferite. 1. lame. 2.). Preg tirea psihic : informare. toaleta local . substan e de contrast (omnipaque. supravegherea scurgerilor vaginale. Nivel 3avansat . mobilizare. foarfece. valve vaginale. Priorit i în îngrijire: supravegherea func iilor vitale i vegetative. supravegherea elimin rilor.4. profilaxia infec iilor. Interven ii proprii (autonome): comunicare.2. ce?. 2. solu ii dezinfectante. ob inerea colabor rii i acordului. albastru de toluidin etc. ace lungi de 10-15 cm i groase de 0. a st rii de con tien . Materiale: tampoane. celioscop. a raportului Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.1. nitrat de argint 5%. Obiectivul nursing: specificitate. hidratare i alimentare. respectarea pudorii). histerometru. recipiente pentru produsele recoltate. Instrumente: specul bivalv. Resurse materiale. educa ie. histeropaque. performan . Preg tirea fizic : asigurarea confortului ambiental. ce se poate face?. chiurete. când?.1. medicamente antihistaminice. explica ii. pense pentru col. evitarea sp l turilor. histeroscop. Aplic interven iile proprii i delegate. asigurarea confortului psihic. 2. câmpuri. 2. colposcop. comprese. spatula Ayre. realism. 1. (problema + sursa de dificultate + manifestarea de dependen ). în ce m sur ?. solu ii pentru investiga ii (acid acetic 3%. bisturiu. mediu i lung). preg tirea preoperatorie i îngrijiri postoperatorii. Scoal Postliceal . 1. igien . observabilitate (cine?.1. asigurarea pozi iei adecvate. cum?.8-1 mm. preg tirea pentru mici interven ii ginecologice. obiective pe termen scurt. Lugol. electrocauter.planul de îngrijire (nursing). pense pentru biopsie. prevenirea complica iilor. administrarea tratamentului general i local. pense porttampon lungi. Preg tirea pacientei. aparat pentru insufla ie. 2. aparat Schultze. odiston. 1. lamele.

supravegherea dup interven ie. Curba termic bazal .3. scop. 3. recoltarea fragmentelor pentru examinare i trimitere la laborator. indica ii i contraindica ii. determinarea PH-ului vaginal. notarea în foaia de observa ie. histerosalpingografia. locul recolt rii (vulv . accidente.1. incidente i accidente.1. doz ri hormonale în sânge i urin . Biopsia: defini ie. termografia. Preg tirea preoperatorie. examenul citotumoral Babe -Papanicolau. rezonan a magnetic nuclear (RMN). Investiga ii. 3.1.1.4. vagin.2. Tamponamentul vaginal: indica ii.2. Punc ia vaginal (culdopunc ia): defini ie. examenul citohormonal. 3. incidente. studiul glerei. tehnica efectu rii punc iei (rolul asistentei). materiale necesare. 3.2. 3. scop.2. reorganizarea locului de munc . 3. executarea tehnicii. Examene imagistice: ecografia.1. indica ii/contraindica ii. tomografia computerizat (TC). preg tirea materialelor i a pacientei. observarea aspectului.sexual i a administr rii medicamentelor local. 3. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.3. contraindica ii. 3. preg tirea produsului pentru examen. colposcopia.2. xerografia. accidente. reorganizarea locului de munc . notarea în foaia de observa ie. materiale necesare. endometru). Sp l tura vaginal : defini ie. supravegherea dup punc ie.2. 3.1. celioscopia. mamografia. preg tirea pacientei. Alte investiga ii. Interven ii ginecologice. tehnic . Nivel 3avansat . stabilirea momentului optim. Examene endoscopice: histeroscopia. Chiuretajul uterin: defini ie.2.4. Examene de laborator: examenul secre iei cervico-vaginale (bacteriologic i parazitologic. scop. rolul asistentei în timpul tehnicii. Interven ii specifice.1. lichidului eliminat. incidente. 3. conduit . Histerometria: indica ii/contraindica ii. cervix-col. observarea con inutului extras.3. preg tirea pacientei. 3. 3. galactografia. scop. Scoal Postliceal .

satisfac ia pacientului. montarea sondei). sus inerea psihic în interven iile mutilante.2. Îngrijirea postoperatorie. chistul de ovar torsionat. combaterea durerii. st ri abdominale. mobilizarea. îndep rtarea pilozit ii. Planificarea interven iilor adecvate manifest rilor de dependen prezente în evolu ia pacientului.1. Se recomand ca parcurgerea temelor din program s se fac în ordinea stabilit în tabelul de corelare a competen elor cu con inuturile. a diurezei. Nivel 3avansat . pozi ia în pat. Preg tirea special : aseptizarea cavit ii vaginale (sp lare. supravegherea func iilor vitale.3. Preg tirea în urgen e: sarcina ectopic . particularit ile grupului de elevi instrui i. Nerealizate ± manifest ri de dependen care se men in sau ap rute î perioada îngrijirii. Con inutul modulului este proiectat cu un num r de 60 de ore pe an i se va desfa ura astfel: 2 ore/s pt mâna teorie semestrul I anul II (1 or predat de medic si 1 or predat de maistrul instructor) si 36 ore preg tire practic (stagiul clinic). Evalueaz rezultatele îngrijirilor aplicate.4.3. 3. preg tirea câmpului operator. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Scoal Postliceal .4.3. 3. reluarea alimenta iei. prevenirea complica iilor postoperatorii.5. Reformularea obiectivelor ± adaptate la capacit ile fizice (resurselor) pacientului/familiei.1. 3. bilan ul st rii de s n tate i investiga ii obligatorii. 3. Obiective stabilite: 1. Preg tirea general . 3. Realizate ± manifest ri de dependen absente sau ameliorate. deprinderi i abilit i anterioare ale elevului. supravegherea pansamentului.3.C. educarea pacientei în vederea extern rii.3. 3. Sugestii metodologice Modulul GINECOLOGIE I NURSINGUL ÎN GINECOLOGIE poate fi parcurs în mod independent Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul no iunilor i activit ilor privind GINECOLOGIE I NURSINGUL ÎN GINECOLOGIE. examenul secre iei vaginale. Cadrele didactice au libertatea s decid num rul de ore alocat fiec rei teme in func ie de dificultatea temei: volumul i nivelul de cuno tin e. Supravegherea postanestezic . Transportul la salon.4. Supravegherea faciesului. 2. me are). 1. 1.2. relu rii tranzitului intestinal.2.4. dotarea cu material didactic. necrobioza fibromului uterin.1. 3. 3.

observa ia. analizarea informa iilor vechi în raport cu cele noi i pentru ordonarea lor în vederea eviden iereii aspectelor semnificative. investiga ia. tema în clas . fi e de lucru. Nivel 3avansat . folii de retroproiector. . studiu de caz. Se pot utiliza ca metode de înv are: expunerea. Modul de evaluare are în vedere nivelul de preg tire pe care trebuie s -l demonstreze elevul indiferent de locul.elevii înva când fac ceva i când sunt implica i activ în procesul de înv are. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întreb ri). compararea. Scoal Postliceal . a atitudinilor fa de o sarcin dat i a comunic rii. Pentru atingerea competen elor din prezentul modul se vor organiza activit i de înv are cu caracter practic aplicativ: scheme. observarea sistematic a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. scheme. O competen se evalueaz în cadrul unui singur modul. simul ri. num rul de reevalu ri i distribu ia acestora pe parcursul parcurgerii modulului. proiectul. coevaluarea în grupul de lucru. Se recomand metode alternative de evaluare: autoevaluarea. momentul i persoana care face evaluarea SPP-ul stabile te un nivel na ional comun de performan care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de preg tire.elevii particip cu cuno tin ele lor dobândite anterior (cuno tin e pre tiin ifice sau însu ite în alte module) la procesul de înv are. demonstra ia. Instruirea în sala de demonstra ie are o importan deosebita în realizarea la un nivel corespunz tor al competen elor specifice pentru viitorii asisten i medicali generali ti. planuri de îngrijire. evaluarea altor competen e nefiind relevant . exerci iul. test scris. Se recomand urm toarele metode: observa ia. fi e de lucru. planuri de educa ie. plan de îngrijire. Pentru atingerea competen elor din prezentul modul se vor realiza activit i de înv are cu caracter interactiv.elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. descoperirea. .creativitatea si capacitatea de a lua decizii. Evaluarea trebuie s fie corelat cu criteriile de performan i cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Preg tire Profesional . casete video. Se va urm ri aplicarea cuno tin elor la probleme reale inându-se cont de nevoile de instruire a elevilor i formarea acestora ca asisten i medicali generali ti. proiect de activitate.Instruirea se va realiza în s lile de demonstra ie i în unit i sanitare cu o buna dotare material . discu iile i lucrul în grup care stimuleaz spiritul critic. Se evalueaz numai competen ele din acest modul. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. instrumente i materiale sanitare. Cadrele didactice care asigur preg tirea la acest modul î i stabilesc durata evalu rii fiec rei competen e. Pe parcursul modulului se realizeaz evalu ri formative iar la sfâr itul lui se realizeaz evaluarea sumativ pentru verificarea atingerii competen elor. plan de îngrijire). Resursele materiale trebuie s cuprind o gam cât mai variat :plan e. fi e de lucru.conversa ia. probe practice (demonstra ie. munca independent . cd-uri. problematizarea. mulaje. În elaborarea strategiei didactice profesorul va ine seama de urm toarele principii moderne ale educa iei: .elevii au stiluri diferite de înv are . aplica ii pe caz concret. simularea.

trompa. Modulul are alocate 120 de ore din care 48 ore teorie (24 ore predate de medic. Nr. Lista competen elor specifice unit ii de competen corespunz toare modulului: 1. 3.Functiile trompei: cale de trecere pentru Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. 2. particularit ile Descrie de îngrijire aparatul genital feminin i bazinul obstetrical. Supravegheaz perioada de l uzire si revenirea femeii în familie. Nivel 3avansat . sângerare. l uzei i nou-n scutului. Tabelul de corelare a competen elor i con inuturilor Unitatea de competen : OBSTETRICA I NURSINGUL ÎN OBSTETRIC (120 ore din care 72 ore preg tire practic ± stagiu clinic). 2.2. Scoal Postliceal . Preg tirea moa elor prin programe speciale reduce par ial competen ele asistentului medical generalist în domeniul îngrijirii gravidei. În modulul OBSTETRICA I NURSINGUL ÎN OBSTETRIC se reg sesc abilit ile din unitatea de competen tehnic specializat OBSTETRICA I NURSINGUL ÎN OBSTETRIC . travaliu precipitat i na tere la domiciliu sau în ambulan . mai ales în maternitate. Unitate de Competen e competen Obstetric i C. vaginul. Particip la identificarea i supravegherea gravidelor cu risc obstetrical. inunda ii. 46.1 Organele genitale externe: vulva 1.semne i simptome de sarcin .Functiile ovarului: ovogeneza si functia endocrina 2. eclampsie). crt. Descrie aparatul genital feminin i bazinul obstetrical.Organele genitale: inerne: ovarul. Con inuturi 1. 5.2.No iuni de anatomie a aparatului genital 1. na terea normal i nou-n scutul în cazuri de urgen 4. înz pezire.Notiuni de fiziologie a aparatului genital 2. Modulul cuprins în curriculum-ul asistentului medical generalist este absolut necesar având în vedere domeniul vast în care acesta poate s lucreze fiind pus în situa ia de a îndeplini unele din atribu iile moa ei în situa ii limit (izolare geografic . Supravegheaz travaliul normal.Modulul 46: OBSTETRICA I NURSINGUL ÎN OBSTETRIC Modulul OBSTETRICA I NURSINGUL ÎN OBSTETRIC face parte din preg tirea specific din anul III semestrul I pentru calificare : asistent medical generalist. uterul. Prin parcurgerea programei colare se asigur dobândirea competen elor descrise în standardele de preg tire profesional . Programa se va utiliza împreun cu standardul de preg tire profesional specific calific rii.1.1. 24 ore predate de instructorul de nursing) i 72 de ore preg tire practic (stagiu clinic) în sec ia de specialitate. Analizeaz modific rile organismului în timpul sarcinii.

semne si simptome de sarcina 1. Bazinul obstetrical. Nivel 3avansat .2.2.Modificari locale 2.Obiectivele consultatiei prenatale si luarea in evidenta. 1. Trimestrul II ± amenoree. 3. 2. modificari de forma si volum ale uterului. repere obstetricale (creasta iliaca. Scoal Postliceal . parti mici fetale palpabile. stramtorile bazinului. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.4. 2. diametrele.Examenul lichidului amniotic: aminocenteza si amnioscopia.Supravegherea prenatala 3. promontoriu. cresterea in volum a uterului.2. bataile cordului fetal. Bazinul moale ± planseul pelviperineal. C.Examene de laborator: teste imunologice si radioimunologice. nidatia.4. loc de nidatie si dezvoltare a sarcinii.3.Investigatii paraclinice in sarcina. Bazinul osos: alcatuire. Analizeaz modific rile organismului in timpul sarcinii. Fecundatia. 2. iminenta iliopectinee.1. bataile cordului fetal. nastrea naturala 2.Glanda mamara ± descriere. Sarcina normala ± semne si simptome 2. modificari de consistenta.1. 3. 2. manifestari neuropsihice. semne urinare.elementele sexuale si ou. migratia. 2. simfiza pubiana si arcul pubian. 2. rol. tuberozitatea ischiatica. organ de copulatie si de trecere a fatului. miscari fetale active.4. spina iliaca antero-superioara. articulatia sacro-iliaca. ecografia. 3.Trimestrul III ± uter marit de volum.2.Trimestrul I: amenoreea.Investigatii ultrasonice:auscultatia Doppler. tulburari neuro.1. miscari fetale. 2.3. manifestari deteminate de adaptarea a organismului la sarcina.4. 2. 3.4.1. cresterea excitabilitatii si contractilitatii.2. semne digestive.5. Modificarile generale din partea sistemelor si aparatelor 1.Functiile uterului: ciclu mestrual si reintinerirea endometrului. Functiile vaginului.1.3.vegetative diminuate.Modificarile organismului in timpul sarcinii. loc de fecundatie. linia arcuata).

Scoal Postliceal . examenul general pe aparate.Educatia gravidei. arsura epigastrica. deficit de cunostinte in legatura cu evolutia sarcinii. Medicamentele si sarcina. supavegerea b. pregatirea prenatala (pregatirea mameloanelor pentru alimentatia la san).1.Pregatira geavidee ptr. III 3. nastere 1. Influenta sarcinii asupra sexualitatii si familiei 4.2. pulsului. eliminarea dopului gelatinos. 3.1. ingrijirea copilului. 4. examenul obstetrical) si selectionarea gravidelor cu risc. stabilirea varstei sarcinii si a datei probabile a nasterii. Perioadele si timpii nasterii 3.1. 1. semne de suferinta fetala. na terea normala si nou nascutul in cazuri de urgenta 3. observarea comportamentului. 3. 3.3.zisa pentru nastere 2. deschidera colului. igiena vestimentara si corporala. teste de laborator initiale.c. Nivel 3avansat . constipatia. Asistarea nasterii in cazuri de urgenta 3. sarcinile asistentului medical privind monitorizarea mamei si copilului: masurarea tensiunii arteriale. Examenul gravidei la termen Pregatirea propriu .Conduita in expulzia fatului: pregatira campului operator. asigurarea materialelor pentru Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.2. sangerarea gingiilor. temperaturii. Consultatiile prenatale din trimestrul II. igiena muncii.2.3. Adaptarea la rolul de mama.Problemele de dependenta in sarcina: alterarea confortului in legatura cu gre urile i v rs turile.1. starea membranelor si colului.Igiena sarcinii.f. respectarea asepsiei si antisepsiei. Conduita in perioada de dilatatie. Semnele declansarii travaliului: contractii uterine ritmice si dureroase. 4.C. hemoroizi si varice. aspectul lichidului amniotic. activitatea.Schema repet rii testelor de laborator. alimentatia. modificarea caracteristicilor contractiilor. nasterea. Prima consultatie prenatala: bilantul starii de sanatate (anamneza. Supravegheaz travaliul normal.1.4.

alimentatia lauzei. identificarea malforma iilor. cânt rire i m surare. refacerea fiziologica si anatomica a organismului matern). Supravegheaz perioada de lauzie si revenirea in familie.3. perioada a IV-a. Sarcina patologica Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. 1. involutia uterina.Conduita in delivrenta: semnele dezlipirii placentei . prevenirea complicatiilor post ± partum. Plan de educatie. primirea copilului.îngrijiri în primele ore i primele ore i primele zile dup externare: alimenta ia i igiena. asfixia albastr . adaptarea bunicilor. 4. controlul integritatii placentei si a tesuturilor moi.Lauzia fiziologica ± definitie. igiena sanilor si a alaptarii. 4. Nivel 3avansat . Educarea familiei pentru sprijinirea lauzei Rolul parintilor dupa nastere. Perioadele lauziei (imediata. 3.îngrijiri în apnee tranzitorie. . identificarea eventualelor probleme . traumatisme obstetricale. stabilirea scorului APGAR. alb . secretia lactata ± culegerea datelor.4. 2.Supravegherea lauzei in primele doua ore dupa nastere. supravegherea functiilor vitale. C. intocmirea planului de ingrijire. masuri contraceptive. Supravegherea manifestarilor lauziei: scurgerea lohiilor. .Educarea lauzei pentru autoingrijire:igiena corporala si locala. ligaturarea i sec ionarea cordonului. Primele îngrijiri acordate nou-n scutului in sala de na tere: dezobstruc ia. Particip la identificarea i supravegherea gravidelor cu risc obstetrical.C. Scoal Postliceal . 3. adaptarea copiilor existenti.5.4. tardiva. plaga ombilical .5. pensarea. profilapsia oftalmiei. 1. 3. parinti cu deficiente senzoriale si motorii. propriu-zisa. reluarea activitatii fizice si sexuale.

sifilisul si gonoreea. abruptio placentae ruptura uterin .4. 1.Anomalii de durata a gestatiei. risc de sangerare.Boli proprii sarcinii. rsic de alterare a integritatii tegumentelor si posibil risc de infectie. 1. albuminurie.Suferinta fetala.Interventiile chirurgicale si sarcina.4. bolile endocrine. 1.5.1.5. 1. bolile infectioase. alterarea echilibrului hidroelectrolitic. edeme. Scoal Postliceal .Influenta sarcinii asupra bolii i a bolii asupra sarcinii. dispnee. Patologia materna asociata cu sarcina: cardiopatiile.Preeclampsia si eclampsia. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Nivel 3avansat . 1.6. antecedente obstetricale si ginecologice.Disgravidia tardiva (hipertensiunea de sarcina).11. varsaturi incoercibile.2. tabagism. Patologia anexelor fetale.9. primele ingrijiri acordate nou-nascutului prematur. 1.8.3. 1. risc de anemie. placenta praevia. 1. sarcina extrauterina.3. 1. mola hidatiforma. varsaturile incoercibile. Probleme de ingrijire: hipersalivatie.1.1. diabetul.Anomalii de numar. 1. 1. distocii osoase.Incompatibilitatea sanguina Rh si AOB. 1.3. 2.1.Hemoragiile din sarcina.2. bolile respiratorii. 1.1.Disgravidia precoce: ptialismul. consum de droguri). intoxicatii cronice (alcoolism. moartea f tului in uter.2. bolile renale. 1. bolile hematologice. Sarcina cu risc prin factori materni de ordin general (varsta sub 20 sau peste 35 de ani. 1.Hemoragii din a doua jumatate: avortul din lunile V-VI.7. 1.Nasterea prematura: definitie.5. HTA. cauze. risc inalt de pierdere a starii de constienta. multiparitatea.4.2.Sarcina prelungita ±suferinta fetala.10. inaltime si/sau greutate sub limita) conditii de peristaza neprielnice. Distocii de dinamica si dilata ie ± no iuni sumare.Hemoragii din prima jumatate: avortul.

Ruptura prematura a membranelor. Planul de ingrijire pentru: 3. 3.Nasterea prematura. Se recomand ca parcurgerea temelor din program s se fac în ordinea stabilit în tabelul de corelare a competen elor cu con inuturile. Pentru atingerea competen elor din prezentul modul se vor realiza activit i de înv are Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. În elaborarea strategiei didactice profesorul va ine seama de urm toarele principii moderne ale educa iei: .elevii înva când fac ceva i când sunt implica i activ în procesul de înv are. Asistentul medical generalist lucreaz al turi de medicul de familie care are responsabilit i deosebite în supravegherea standard i special a gravidei în perioada prenatal i postpartum (de l uzie) la domiciliu precum i a nou-n scutului. . 3. particularit ile grupului de elevi instrui i.4. Cadrele didactice au libertatea s decid num rul de ore alocat fiec rei teme in func ie de dificultatea temei: volumul i nivelul de cuno tin e. Cadrul didactic trebuie s structureze con inuturile astfel încât s -i permit elevului s .Hiperemeza gravidica (varsaturi incoercibile). compararea. Scoal Postliceal .i însu easc baza de cuno tin e care s -l ajute la dobândirea competen elor stabilite având în vedere num rul relativ mic de ore teoretice i preg tire practic .5. ceea ce presupune cuno tin e i abilit i în domeniu.elevii particip cu cuno tin ele lor dobândite anterior (cuno tin e pre tiin ifice sau însu ite în alte module) la procesul de înv are.7. Sugestii metodologice Modulul OBSTETRICA I NURSINGUL ÎN OBSTETRIC poate fi parcurs în mod independent sau în corelare cu modulul ÄPuericultur i pediatrie i nursingul specific´. dotarea cu material didactic. .3.Prolabare de cordon.3. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul no iunilor i activit ilor privind OBSTETRICA I NURSINGUL ÎN OBSTETRIC . 3.6. Nivel 3avansat .Abruptio placentae (apoplexia uteroplacentara). analizarea informa iilor vechi în raport cu cele noi i pentru ordonarea lor în vederea eviden iereii aspectelor semnificative.Hemoragiile postpartum.elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. deprinderi i abilit i anterioare ale elevului.elevii au stiluri diferite de înv are.2 Disgravidie tardiva (preeclampsie si eclampsie). .1. Con inutul modulului este proiectat cu un num r de 120 de ore pe an i se va desf ura astfel: 4 ore/s pt mâna instruire teoretic semestrul I anul III (2 ore predate de medic si 2 ore predate de maistrul instructor) i 72 ore preg tire practic (stagiul clinic). 3.8. 3. 3. 3.Placenta praevia.

mulaje. fi e de lucru. investiga ia. formatorul va alege cazuri tipice care s i permit elevului s analizeze. Evaluarea trebuie s fie corelat cu criteriile de performan i cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Preg tire Profesional . Se va urm ri aplicarea cuno tin elor la probleme reale inându-se cont de nevoile de instruire a elevilor i formarea acestora ca asisten i medicali generali ti. Pe parcursul modulului se realizeaz evalu ri formative iar la sfâr itul lui se realizeaz evaluarea sumativ pentru verificarea atingerii competen elor. Cadrele didactice care asigur preg tirea la acest modul î i stabilesc durata evalu rii fiec rei competen e.creativitatea si capacitatea de a lua decizii. s . Modulul 47: PUERICULTURA SI PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Se recomand urm toarele metode: observa ia. a atitudinilor fa de o sarcin dat i a comunic rii. aplica ii pe caz concret. probe practice (demonstra ie.exerci iul.cu caracter interactiv. plan de educa ie. Modul de evaluare are în vedere nivelul de preg tire pe care trebuie s -l demonstreze elevul indiferent de locul. num rul de reevalu ri i distribu ia acestora pe parcursul parcurgerii modulului. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întreb ri). munca independent . Resursele materiale trebuie s cuprind o gam cât mai variat : plan e. fi e de lucru. folii de retroproiector. Scoal Postliceal . O competen se evalueaz în cadrul unui singur modul. descoperirea. momentul i persoana care face evaluarea SPP-ul stabile te un nivel na ional comun de performan care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de preg tire.simularea. Nivel 3avansat . demonstra ia. problematizarea. observarea sistematic a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. coevaluarea în grupul de lucru. În cadrul preg tiri practice din spital. insistându-se asupra situa iilor în care asistentul medical generalist este pus în situa ia s hot rasc i s ac ioneze singur. joc de rol). studiu de caz. casete video. instrumente si materiale sanitare. proiectul. tema în clas . test scris. s ia decizii corecte. simul ri. cd-uri.discu iile i lucrul în grup care stimuleaz spiritul critic.observa ia. evaluarea altor competen e nefiind relevant . Se evalueaz numai competen ele din acest modul. plan de îngrijire. Instruirea sala de demonstra ie are o importan deosebita în realizarea la un nivel corespunz tor al competen elor specifice pentru viitorii asisten i medicali generali ti. proiect de activitate. Se pot utiliza ca metode de înv are: expunerea.conversa ia. plan de îngrijire. Instruirea se va realiza în s lile de demonstra ie i în unit i sanitare cu o buna dotare material .i manifeste spiritul critic i creativ. scheme. Se recomand metode alternative de evaluare: autoevaluarea.

In modulul PUERICULTURA SI PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitati din unitatea de competenta specializata PUERICULTURA SI PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC. Nota introductiva Modulul PUERICULTURA SI PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC face parte din pregatirea specifica din anul III. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. canatrire. Incidente fiziologice ( involutia bontului ombilical. Scoal Postliceal . eritem fesier febra tranzitorie) 1. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1.2. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. determinarea scorului Apgar reflexe arhaice. Continuturi Ingrijirile nou-nascutului si sugarului 1. 5. Unitatea de competenta Puericultura si pediatrie si nursing specific Competente C. ligaturarea lantului ombilical profilaxia oftalmiei gonococice. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: PUERICULTURA SI PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC (120 ore din care 48 ore de teorie si 72 ore de pregatire practica ) Nr. Elaboreaza planul de ingrijire (plan nursing). Nivel 3avansat . Aplica interventiile proprii si delegate. Supravegheaza activ cresterea si dezvoltarea copilului 1. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardele de pregatire profesionala specific calificarii. 1. Ingrijiri la nastere (dezobstruarea cailor respiratorii superioare. 3. 4.1. Modulul are alocate 120 ore din care 48 ore de teorie si 72 ore de pregatire practica.3. Supravegheaza activ cresterea si dezvoltarea copilului. crt. 6. pentru calificarea asistent medical generalist. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. alimaenatatia artificiala. masurare) 1. Alimentatia ( alimentatia naturala. criza genitala a nou-nascutu. Analizeaza semnele si simptomele afectiunilor copilului. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la copii bolnavi.1. scaderea fiziologica in greutate. 2.

C. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. calendarul imunizarilor) 3. 2. disfagie.1. apnee. wheezing polipnee. Nivel 3avansat . dureri abdominale. disurie. polakiurie. expectoratie. semn Chwostec. matanii costale. suflu sistolic. Cresterea staturo-ponderala ( legile cresterii si dezvolatarii. scolioza.2. persistenta pliului cutanat. melena. cresterea ponderala.1. Principalele etape de crestere si dezvolatre. uscaciunea tegumentelor. hipotonie musculara. cifoza. Semne si simptome: dispnee. diaree. cresterea staturala. diversificarea alimentatiei sugarului) 2. Calendarul imunizarilor (imunitate. apetit exagerat. malabsorbtie. stenoza valvulara.2. tuse. dentitia de lapte si definitiva ) 2. hiper/hipotensiune. junghi toracic. jugulare turgescente. paloare persistenta. ascita. imunitate pasiva. hepetomegalie. Dezvoltarea psihomotorie ± etapele dezvoltarii psihomotorii 3. tiraj. deshidratare. edeme de foame.2. anorexie. Profilaxie ( profilaxia rahitismului) 1. Programul de imunizari si profilaxie 3. enurezis. pleurezie ortopnee. atonie musculara. varsaturi. oligurie. imunitate activa. Scoal Postliceal . cianoza. tahicardie. Analizeaza semnele si simptomele afectiunilor copilului alimentatia mixta. eritem fesier. genuvalgum/varum. craniotabes.

Nivel 3avansat . disartrie. «««. 2.. hemoragia cerebo-meningeala 2. astm bronsic.. etiopatogenie. hemofilie. handicap motor si psihic 2. leucemii. embolia. simptomatologie. colaps vascular 2. contuzie.A. diabet Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Afectiuni ale SNC: convulsii. Afectiuni digestive si glandele anexe: B. Afectiuni respiratorii: bronhopneumonia. Afectiunile copilului ( definitie.5. convulsii tonice.8. sindroame hemoragice.1. gastroenterita acuta. avitaminoze 2. echimoza. Afectiuni neo-natale: encefalopatia hipoxic-ischemica. gingivoragii etc.2. epilepsie. principii de tratament) 2.3. hipo/hipercorticism.6. tenesme vezicale. Afectiuni urinare: infectii ale tractului urinar. Afectiuni carentiale: sindromul de malnutritie (distrofia) rahitismtetania rahitica. hematurie. I. Boli ale glandelor endocrine si de nutritie: hipo/hipertiroidism.R.7.D.4.A. sindromul dureros abdominal. paralizia flasca. hepatite 2. investigatii. petesii. Afectiuni ale sangelui: anemii. Scoal Postliceal . amigdalite 2. convulsii tonicoclonice.. talasemie. pericardita. purpura epistaxis. parazitoze intestinale. glomerulonefrita 2. Afectiuni cardiovasculare: cardiopatii congenitale. anemii 2.hidronefroza. insuficienta cardiaca.9.

risc de accidente. interviu apartinatori/copil. sociologica. alimentare. cercetare documente medicale. observabilitate 2 Prioritati de ingrijire: mentinerea functiilor vitale. manifestari de independenta 2. alimentatie exagerata cantitativ/calitativ.3. discutii cu membrii echipei de ingrijire 2 Sinteza informatiilor 2. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la copiii bolnavi C. Criterii ± specificitate. Modalitati de culegere de date: observatia clinica. realism. deficit nutritional legat de incapacitatea de a digera si absorbi substantele nutritive. prevenirea complicatiilor 3.4. Elaborarea planului de ingrijire (planul nursing) zaharat 1. igiena. psihologica. lipsa de cunostinte 3 Probleme de dependenta si diagnostice de ingrijire (nursing): alterarea vocii. manifestari de dependenta 2. surse de dificultate: fizica.3. a starii de constienta. diaree. profilaxia infectiilor. profilaxie. Interventii proprii: comunicare. hidratare. performanta. Scoal Postliceal . comunicare ineficienta la nivel intelectual. alimentatie insuficienta cantitativ/calitativ. alterarea procesului de crestere si dezvoltare 1. alterarea tegumentelor si mucoaselor. comunicare ineficienta la nivel afectiv.C.1. educatie Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. vulnerabilitate.1. deficit de cunostinte. Interventii: 3. obstructia cailor respiratori. implicare. mobilizare. Nivel 3avansat .2. supravegherea functiilor vegetative. dezinteres fata de masurile de igiena.

sonda Nelaton. substante de contrast 2.2. administrarea tratamentului general si local 1. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Aplica interventiilor proprii si delegate copil/apartinatori 3.2. masti de oxigen adecvate. asigurarea confortului psihic al copilului si al apartinatorilor 2. branula (fluturas) recipiente speciale pentru colectat urina la copii. Interventii delegate: pregatirea si participarea la examenul clinic. tampoane. camp operator 3. ace punctie. eprubete (vacutainere) trocare. atela pentru imobilizat bratul. aerosoli. igiena. solutii antiseptice. seringi. solutii perfuzabile. incubatoare cort de oxigen etc 1. medicamente. sursa oxigen. trusa perfuzie. Pregatirea psihica: informare. Resurse materiale: 1. anestezice. Metode si mijloace de pregatire a pacientului: 2. Interventii specifice: dezobstruarea cailor aeriene superioare. pregatirea pentru investigatii si analize.1. pediometru. Pregatirea fizica: pozitii adecvate. ace de punctie. sonda de aspiratie.C. Nivel 3avansat . seringa Guyon.1. cantar de sugari. Materiale ± comprese. Scoal Postliceal .2. explicatii. aspirator de secretii.5. Instrumente: apasator de limba. solutii de spalaturi.

1.2. Continutul modulului este proiectat pentru 120 ore pe an si se va desfasura astfel: 4 ore teorie/saptamana din care 2 ore teorie medic si 2 ore teorie maistru instructor si 72 ore /semestrul II de pregatire practica (stagiu clinic).aspirarea secretiilor orofaringiene instalatii. Evalueaza 1. Scoal Postliceal . nerealizate. IDR la P.6.1.manifestari de ingrijirilor aplicate dependenta absente sau ameliorate 1. paracenteza. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei volumul si nivelul de cunostinte. drenaj postural. reformularea obiectivelor: adaptate capacitatilor copilului conform cu varsta si dezvoltarea 2. recoltarea sputei/urinei/materii fecale. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitailor privind ÄPUERICULTURA SI PEDIATRIA SI NURSING SPECIFIC´.D.2. punctie rahidiana. Obiective stabilite: rezultatele 1. recoltari secretii buco-nazofaringiene. probe functionale respiratorii.P.. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. realizate. toracocenteza. ingrijiri de suplinire pentru sugar si copil mic C.manifestari de dependenta care se mentin 2 Restructurarea planului de ingrijire in caz de rezultat nefavorabil: 2. planificarea interventiilor adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia copilului Sugestii metodologice Modulul ÄPUERICULTURA SI PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC´ poate fi parcurs in mod independent. Nivel 3avansat .

casete video. simularea. simulari. proiectul plan de ingrijire. fise de lucru. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv se recomanda urmatoarele metode: observatia. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. studiul de caz. Se va urmari aplicarea cunostintelor la problemele reale. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt prezentate in Standardul de Pregatire Profesionala. dezbaterea care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. scheme. conversatia. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie si unitati sanitare cu o buna dotare materiala (stagiu clinic). manechin. In elaborarea strategiei didactice profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne de educatie: elevii invata cand fac cevasi cand sunt implicati activ in procesul de invatare elevii au stiluri diferite de invatare elevii participa cu cunostintelelor dobandite anterior la procesul de invatare elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. folii de retroproiector. demonstratia. C. planuri de ingrijire. instrumentar si materiale sanitare diverse.D ± uri. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. compararea.deprinderi si abilitati anterioare ale elevilor. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. munca independenta. discutiile. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. Nivel 3avansat . exercitiul. descoperirea. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la problemele reale existente. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: scheme. lucrul in grup. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. dotarea cu material didactic. fisa de lucru. problematizarea. Scoal Postliceal .

Programa colar se va utiliza împreun cu standardul de preg tire profesional specific calific rii. pentru calificarea: asistent medical generalist. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. Indiferent de locul. Lista competen elor specifice unit ii de competen i corespunz toare modulului: 1. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). MODULUL 48 : NEUROLOGIE I NURSING ÎN NEUROLOGIE Not introductiv Modulul NEUROLOGIE I NURSING ÎN NEUROLOGIE face parte din preg tirea specific din anul III. evaluarea altor competente nefiind relevanta. fise de lucru. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. probe practice (demonstratie. Se evalueaza numai competentele din acest modul. momentul si persoana care face evaluarea. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. studiu de caz ± plan de ingrijire). pentru verificarea atingerii competentelor. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Scoal Postliceal .Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul. Prin parcurgerea programei colare se asigur dobândirea competen elor descrise în standardele da preg tire profesional . Modulul NEUROLOGIE I NURSING ÎN NEUROLOGIE are alocate 120 de ore din care 36 de ore teorie i 84 stagiu clinic. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. Analizez semnele i simptomele specifice afec iunilor neurologice 2. comun de performanta. test scris. Nivel 3avansat . Identific probleme de dependen i stabile te diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacient cu afec iuni neurologice. SPP-ul stabileste un nivel national. În modulul NEUROLOGIE I NURSING ÎN NEUROLOGIE se re g sesc abilit ile din unitatea de competen tehnic specializat . Cadrele didactice.

Aplic interven iile proprii i delegate 5. Epilepsia (defini ie. crt. poliomiozitele) 2. Principalele afec iuni neurologice: 2. Elaboreaz planul de îngrijire (nursing) 4. tetraplegie hipertonie. pareze. 2. Cefaleea.1. tulbur ri de mers. manifest ri. cefalee. atrofie muscular . Evalueaz rezultatele îngrijirilor aplicate Tabelul de corelare a competen elor i con inuturilor. incontinen urin i materii fecale. Scoal Postliceal .3. dizartrie.6. hemipelgie.O. afonie. nevralgiile 2. convulsii. Nivel 3avansat de Competen e Con inuturi tematice . Patologia nervilor periferici (polinevrite.T. tremur turi. Semnele i simptomele prezente în Neurologie: -atitudini particulare. ataxie.2.3. 48 Unitatea de competen Neurologice i nursing în neurologie C1 Analizez semnele i simptomele specifice afec iunilor neurologice 1. 2. Patologia spinal 2. pierderea memoriei. paraplegie. nevralgia sciatic .5. paralizii periferice izolate) 2. principii de tratament) Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Unitatea de competen : NEUROLOGIE I NURSING ÎN NEUROLOGIE (120 de ore din care 84 de ore stagiu clinic) Nr. mobilitate activ i for muscular .4. paralizii. vertij. Sindrom de neuron motor central i periferic. dezorientare în timp i spa iu. escare. Patologia muscular (miastenia. modific ri R.

2.7.9.2. Patologia vascular cerebral 2. Analizarea i organizarea datelor: informa ii semnificative. examen fizic ( inspec ii. mobilitate bun orientare în timp i spa iu prezent . Surse de dificultate de mediu fizic.3. obnubilare. scrisori medicale.2.10. P.1. TA. tegumente palide reci. obiective) prin diverse metode: intervin (direct-indirect cu întreb ri inchise deschise). ascultare. Dezorientare în timp i spa iu.2. escar de decubit. bilete de ie ire din spital.Culegerea de date (date subiecte.8. Nivel 3avansat . trimiteri. 2. de Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Independen a/Dependen a: 2. risc de accidente. Manifest ri de independen : pacientul con tient. circula ia periferic deficitar . re ete) discu ii cu echipele de îngrijire i apar in torii. TO) în limite normale. comunicarea coerent eficient . Neuroinfec ii C2 Identific problemele de dependen i stabile te diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacient cu afec iuni neurologice. Scoal Postliceal . 2. 2. Imobilitate. diminuarea sau absen a mi c rii. 1.). observa ie cercetare documente medicale (foaia de observa ie clinic . comunicare ineficient la nivel senzorial. somn i odihn corespunz toare. carnet de s n tate. func iile vitale (R. Come 2. Boala Parkinson 2.11. intelectual. somnolen . postur in adecvat . Procese expansive cerebreale 2.

Nivel 3avansat .2.2. solicitare intelectual . a st rii de con tien . 2. de mediu social (izolare. de cum în ce m sur . s rac ) lipsa cunoa terii 2. mobilizare. masc de oxigen. alimentare.1.4. substan e dezinfectante. 1. oftalmoscop. educa ie 2. transport. Obiectivul nursing: specifitate.1. ce se poate face. hidratare. trocare. C3 Elaboreaz planul îngrijire (nursing) performan . epubete. tensiometru. Diagnosticul de îngrijire (nursing) = PES ( problema + sursa de dificultate+ manifestarea de depende a) 1. mediu scurt. sonde de aspira ie. Materiale: garou. igien . Resurse materiale: C4 Aplic interven iile proprii i delegate 1. irigator. observabilitate (cine.mediu psihologic (stres. solu ii perfuzabile. Interven ii propii (autonome) comunicare. ce. preg tirea pentru punc ie rahidian . 1. Scoal Postliceal . realism. prevenirea complica iilor 2. solu ie Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Priorit i de îngrijire: supravegherea func iilor vitale i reflective. îngrijire administrarea tratamentului local i general. când?) obiective pe termen lung. Interven ii delegate: preg tirea pentru investiga ii i analize. oxigen. implicare. pense. seringi. perfuzor. oftalmodinamometru. sonde vezical. Instrumente: ciocan de reflex.

Prevenirea atrofiei musculare. termometru.5. intuba ie orotraheal 3. Interven ii în crize de epilepsie ( pozi ionarea orizontal .1.6. Nivel 3avansat i . imobilizarea bolnavului pentru a preveni eventualele loviri) i dup criz verificarea permeabilit ii c ilor respiratorii. uleiuri. explica ii. a stomatitei. Preg tirea pacientului: 2. Preg tirea fizic : asigurarea confortului optim. seringi.8. Prevenirea escarelor 3. Îngrijirea cavit ii bucale i prevenirea usc rii corneei la comato i 3. igiena. Interven ii de urgen : oxigenoterapie.Preg tirea psihic : informare.3. ace. aspirarea secre ilor) 3.7.4. a constipa iei. introducerea între arcadele dentare a unui obievt moale de cauciuc. 3. 2.1. asigurarea confortului psihic 2.2. Punc ia rahidian (preg tirea psihic fizic a bolnavului. pozi ionarea pacientului preg tirea materialului i locului de punc ie) 3.oftalmic . urm rirea i notarea elimin rilor (v rs turilor . mu ama i alez . Interven ii specifice: 3.2. Scoal Postliceal . analgezice. pozi ia adecvat . diurez ) 3. scutece unifolosibile. a anchilozei cauzate de imobilizarea prelungit Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. preg tirea pacientului pentru fund de ochi i TACR 3.

8. 3. Pentru corectarea cre terii tensiunii intracraniene ±perfuzie ( glucoz . Preg tirea materialelor pentru îngrijirea postanastezic ( sond de aspira ie.2.9 Administrare de oxigen.5. Prevenirea complica iilor postoperatorii reten ie urinar 3.10. sulfat de magneziu) 3. pierderi lichidiene ( sânge. parametrii fisiologici.4. 3. Nivel 3avansat .11. Scoal Postliceal . Reântoarcerea în salon. urin . Preg tirea pentru interven ie ( în ziua precedent . Preg tirea preoperat rie : Tumori craniene Preg tirea general bilan ul clinic general func iile vitale i vegetative. 3.3. anxiet ii.3. Îngrijirea postoperatorie 3.10.10.10. Examenul radiologic ( radiografic simpl ) i tomografia computerizat 3. Preg tirea în urgen e 3. v rs turi).10.9.6 Supravegherea pacientului ( aspectul general.12.10. preg tirea local (pilozitate) recoltari de laborator. 3. ob inerea acordului scris cerut de neurochirurg.7. transfuzii 3. igien . Se verific posibile hipotensiune Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. sprijin psihologic pentru pacient i familie.10.10. trus pentru punc ie lombar ). Asigurarea confortului.10. 3. 3. trus pentru traheostomie. transportul i pozi ia în pat. în ziua opera iei).1.10. combaterea durerii.

manifestare de dependen absente sau analizate. unit i sanitare cu o bun dotare material . volumul i nivelul de cuno tin e.Realizate. studiul de caz. Nerealizate: manifestare de dependen care se men in. etc. Se recomand ca parcurgerea temelor din program s se fac în ordinea stabilit în tabelul de corelare a competen elor cu con inuturile. Scoal Postliceal . observa ia. satisfac ia pacientului. conversa ia. Se va urm ri Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. simularea. discu iile i lucrul în grup care stimuleaz spiritul critic i crestivitatea.postural 1. Nivel 3avansat . Planificarea interven iei: adecvate manifest rii de dependen prezente în evolu ia pacientului. deprinderi i abilit i anterioare ale elevului. Instruirea se va realiza în s li de demonstra ie. 2. Instruirea în s li de demonstra ie are o importan deosebit în realizarea corespunz toare a competen elor pentru viitorii asisten i medicali generali ti » Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul no iunilor i activit ilor privind NEURILOGIE I NURSING ÎN NEUROLOGIE. dotarea cu material didactic. manifest ri de dependen ap rute pe perioada îngrijirii. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacit ile fizice ale pacientului. munca independent .2. 1. dezbaterea. Se pot utiliza ca metode de înv are : expunerea. Sugestii metodologice Con inutul modulului este proiectat pentru u num r de 120 de ore pe an i se va desf ura astfel: 3 ore / s pt mân de instruire teoretic / semestrul I i 84 ore / semestrul I de instruire practic . exerci iul. Obiective stabilite: C5 Evalueaz rezultatele îngrijirilor aplicate 1. 3.1. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instrui i. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra num rului de ore alocat fiec rei teme în func ie de dificultatea temei.

5.1. fe i. Resursele materiale trebuie s cuprind o gam cât mai variat : plan e.aplicarea cuno tin elor la problemele reale. pentru a se putea ine cont în m sur mai mare de nevoile elevilor. i stabile te diagnosticele de îngrijire Tabelul de corelare a competen elor si con inuturilor Unitatea de competen : 49. CD ± uri. Identific problemele de dependen (nursing) la pacien ii cu boli psihice. instrumentar i materiale sanitare diverse (atele. manechin. folii de retroproiector.2. 49.4. Aplic interven iile proprii i delegate planificate. brancard . 49. Analizeaz semnele i simptomele specifice bolilor psihice. In modulul PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE se reg sesc abilit i din unitatea de competen tehnic specializat PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE . Modulul are alocate 120 de ore. Programa colar se va utiliza împreun cu standardul de preg tire profesional specific calific rii. 24 de ore vor fi predate de instructor parcurgerea programei i 12 ore de medicul de specialitate. Evalueaz rezultatele îngrijirilor aplicate. 49. Nivel 3avansat . Elaboreaz planul de îngrijire (planul nursing).) MODULUL 49: PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE Not introductiv Modulul PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE face parte din preg tirea specific din anul III. etc. PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. din care 36 de ore de teorie i 84 de ore de preg tire practic in semestrul I.3. casate video. comprese. scheme. Scoal Postliceal . pentru calificarea: asistent medical generalist. Prin dobândirea competen elor descrise in colare se asigur standardul de preg tire profesional . 49. Din cele 36 de ore de teorie din semestrul I. Lista competen elor specifice unit ii de competen corespunz toare modulului: 49.

caracteristici. investiga ii. Nivel 3avansat . Psihozele toxice (alcoolismul. agita ia maniacal .1. 49. manifest ri psihice in boli generale (infec ioase. Psihozele endogene: paranoia. cenestopatia. principii de tratament. simptomatologie. fobiile. 2. endocrine). sexual).3. schizofrenia. etc. catatonia. akatisia. 1. Tulbur ri ale afectivit ii si voin ei: distimiile. aten ia.2. Semne i simptome prezente in bolile psihice: 1. 2. dismneziile. psihoza maniaco-depresiv . investiga ii. Tulbur ri ale conduitei motorii: manierismul. Psihopatiile: defini ie. hiperbulia. Scoal Postliceal . de ap rare.2. principii de tratament.4. hipoestezia. Tulbur ri ale con tiin ei (cantitative si calitative): defini ie. stereotipia.5. 1. 1. caracteristici. impulsiunile.1. Tulbur ri ale proceselor cognitive (percep ia. Principalele afec iuni psihice: 2. toxicomaniile): defini ie. 1. tulbur rile instinctelor (alimentar. clasificare. halucina iile. clasificare. 2. vorbirea): hiperestezia. caracteristici.3. psihomotorie. defini ie. sugestibilitatea. epilepsii). dislogiile.4. etiopatogenie. manifest ri psihice in boli cu localizare encefalica (traumatisme cranio-cerebrale. crt. 2. simptomatologie. clasificare. disprosexiile. gândirea. 2. Identific problemele de dependen si stabile te diagnosticele Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. abulia. principii de tratament. dislaliile. paratimiile. Patologia psihiatric secundar altor boli: manifest ri psihice din perioada purperal . Tulbur ri ale personalit ii: tipuri de personalit i dezarmonice. simptomatologie. catalepsia.5. Analizeaz PSIHIATRIE SI semnele i NURSING IN simptomele PSIHIATRIE specifice bolilor psihice. disfaziile. agita ia. tumori cerebrale. Nevrozele: defini ie. bizareria. memoria. CONTINUTURI 1.(120 ore din care 84 de ore de preg tire practic ) Nr. inhibi ia psiho-motorie. principii de tratament si de recuperare. clasificare. C 2. UNITATEA DE COMPETENTA COMPETENTE C 1.

cercetarea documentelor medicale (F. Independen /Dependen 2. palpare. scrisori medicale. 2. anxietate. f r idei sa tentative de auto. clinic . evenimente amenin toare). izolare social . examen psihic. tentativ de suicid. f r durere. cooperant. bilete de ie ire din spital. bilete de trimitere. poten ial crescut pentru violen .2. interviul formal sau informal. necomplian .2. Analizarea si organizarea datelor: informa ii semnificative. criz de violent . alterarea procesului gândirii.3. perturbarea somnului. clasificare. stare crepuscular . 2. catatonie. clasificare.2. sentimente de inferioritate sau megalomanie. principii de tratament. Elaboreaz planul de îngrijire (nursing). percu ie.1. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. insomnie. halucina ii. agita ie psihomotorie. investiga ii. bizarerii vestimentare.perturbarea imaginii de sine. Surse de dificultate: de ordin fizic (traumatisme. stereotipii.6. Manifest ri de independen : pacient cu mobilitate p strata.). Aplic interven iile proprii i delegate. tentative de suicid. C 4. cu somn odihnitor. corifabula ie. Probleme de dependen : deficit de autoîngrijire. comunicare verbal alterat .1. lini tit. ausculta ie. principii de tratament.2. alterarea centrilor nervo i). defini ie. Nivel 3avansat . Manifest ri de dependen : lipsa de igien . de ordin psihologic (traume psihice. etc. simptomatologie. discu ii cu membrii echipei medicale si cu apar in torii. profesionale) lipsa cunoa terii mijloacelor de a face fata împrejur rilor nefavorabile C 3.de îngrijire (nursing) la pacien ii cu boli psihice. 2. carnet de s n tate. re ete. f r idei halucinatorii.7. simptomatologie. examen fizic (inspec ie. Scoal Postliceal . 2. Oligofreniile. sau heteroagresivitate. 2. Culegere de date (subiective si obiective) prin diverse metode: observa ia.O. etiopatogenie. negativism alimentar. tumori. de ordin social (conflicte intrafamiliale. Dementele: defini ie. capabil s se autoîngrijeasc .2. inadaptare social . neglijen . stres. idei delirante. 2. cu semne vitale in limite normale.

2. explica ii.Obiectivul nursing: specificitate. prevenirea autoagresivit ii si heteroagresivit ii.3. Psihoterapia.1. asigurarea unui mediu securizant f r excitan i psihici. profilaxie. comunicarea.3. protec ie si autoprotec ie. Interven ii de urgen : C 5. administrarea tratamentului general si local. comprese. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. igienei. comportamentului.2.1. 4. alimenta iei. 4. conten ia mecanic .3. realism. psihanaliza:defini ie. asepsie si antisepsie. 4. ergoterapia.1.Administrarea neurolepticelor: clasificare. Scoal Postliceal .2. igiena. profilaxia infec iilor si a complica iilor. Nivel 3avansat . psihoterapie. 4. etc. 4. performan . Preg tirea pacientului: 4. continuitatea in îngrijire. mediu si lung).3. 3. materiale pentru conten ie. Resurse materiale: 4. Priorit i de îngrijire: supravegherea func iilor vitale si vegetative.4. Instrumente: seringi. Preg tirea psihic : informare.2. igien . Materiale: trus de perfuzat. obiective. Interven ii delegate: preg tirea pentru investiga ii si analize.1.4.1. mod de realizare. tensiometre. 4. stetoscop. medicamente (tranchilizante. apropiere ± dep rtare. 3. Preg tirea fizic : asigurarea condi iilor de confort ambiental.3. indica ii. Interven ii specifice: 4. fe i de tifon.3. neuroleptice incisive si sedative). solu ii perfuzabile. 3.1.2. 4. ob inerea complian ei. 4. Evalueaz rezultatele îngrijirilor aplicate. 3. ergoterapia. mobilizare. alimentare.1. educa ie. Interven ii proprii (autonome): comunicare. Ac iuni de sus inere a eu-lui bolnavului psihotic: stabilirea de limite. obiective pe termen scurt. efecte secundare. hipnotice. indica ii. observabilitate (cine? ce? ce se poate face? cum? in ce condi ii? când? . pozi ie adecvat . sonde digestive.2.ale vie ii. implicare.2.

timp de 12 s pt mâni predate de instructor (in total 24 de ore) i 1 or de teorie pe s pt mân predat de medicul de specialitate si 84 de ore de preg tire practic . SUGESTII METODOLOGICE Con inutul modulului este proiectat pentru un num r de 120 de ore pe an i se va desf ura astfel: 2 ore de teorie pe s pt mân in semestrul I. jocuri de rol.1. Pentru atingerea competen elor din prezentul modul se vor realiza activit i de înv are cu caracter practic-aplicativ: discu ii de grup. manifest ri de dependen ap rute pe perioada îngrijirii. pacient necompliant. Nivel 3avansat . Planificarea interven iilor: adecvate manifest rilor de dependen prezente in evolu ia pacientului. Se recomand ca parcurgerea temelor din program s se fac in ordinea stabilit in tabelul de corelare a competen elor cu con inuturile. studiu de caz. scoaterea din sevraj. rezolvând sarcinile de lucru repartizate. 5. casete video (ÄZbor deasupra unui Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.3.1. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instrui i. scheme. Obiective stabilite pe termen mediu si lung: 5.2 Nerealizate ± manifest ri de dependen care se men in. 5. pacient compliant. Realizate ± manifest ri de dependen absente sau ameliorate. sedarea. alimenta ia enteral .2. dezintoxicarea.1. exerci ii practice. Scoal Postliceal . dotarea cu material didactic. dezbateri. Reformularea obiectivelor. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra num rului de ore alocat fiec rei teme in func ie de: complexitatea i dificultatea temei. Elevii vor fi pu i in situa ii de înv are in grup sau individual. Resursele materiale trebuie s cuprind o gam cât mai variat : plan e. deprinderile i abilit ile anterioare ale elevului.1. 5. 5. . stabilirea de noi termene: adaptate la capacit ile psihice si fizice ale pacientului. volumul i nivelul de cuno tin e.imobilizarea/conten ia mecanic .

Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. pe tipuri de patologie precizate in con inuturile tematice. ÄDrumul spre lumin ´).i formeze capacit ile de observare reflectiv . ca demers logic. Modulul are alocate 60 de ore din care 24 de ore de teorie si 36 de ore de pregatire practica. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. Scoal Postliceal . Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale. decizional. s aib experien e concrete legate de îngrijirea acestora. elevul trebuie s .cuib de cuci´. de comunicare si rela ionare cu pacien ii cu afec iuni psihice. întreb ri structurate. Analizeaza principalele tipuri de anestezie Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Pentru aplicarea procesului de îngrijire (nursing).TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC face parte din pregatirea specifica din anul III pentru calificarea : asistent medical generalist. rezolvarea de sarcini. evaluarea altor competen e nefiind relevant . Se evalueaz fie corelat cu criteriile de performan a i cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Preg tire numai competen ele din acest modul. de identificare i rezolvare a problemelor de dependen . instrumentar si materiale sanitare adecvate. probe scrise de tip itemi. gestionarea cazului.TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitatile din unitatea de competenta specializata ANESTEZIE TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC. Evaluarea trebuie s Profesional . num rul de reevalu ri si distribu ia acestora pe parcursul anului colar. manechin. se recomand studii de caz. Cadrele didactice care asigura preg tirea la acest modul î i stabilesc durata evalu rii fiec rei competen e. Nivel 3avansat corespunzatoare . In modulul ANESTEZIE . Modulul 50: ANESTEZIE ± TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC Not introductiv Modulul ANESTEZIE . Lista competentelor specifice unit ii de competen modulului: 1. Preg tirea practic se va realiza in s li de demonstra ie si stagii clinice in sec ii de psihiatrie si va avea ca scop formarea abilita ilor si atitudinilor necesare îngrijirii pacien ilor cu boli psihice. In stagiul clinic.

1. comele. insuficienta renala acuta.2. pozitie adecvata C.1. absenta pulsului. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni grave. materiale necesare. Anestezia generala 1. 1. Pregatirea psihica: informare. cercetare documente medicale. intinderea si profunzimea arsurii. Manifestari de dependenta . socul. 1. observatie clinica. degeraturi. tahicardie. crt. Pregatirea fizica: preanestezia. 2. oligo-anurie. tulburarile de ritm si de conducere. apnee.2. Perioada postoperatorie a pacientilor operati sub anestezie generala. arsuri. asigurarea conortului psihic 2.3. insuficienta respiratorie acuta. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate Tabelul de corelare a competen elor i con inuturilor Unitatea de competenta : ANESTEZIE . profunzimea comei. intoxicatii. Metode si mijloace de pregatire a pacientului: 2. discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii. Culegere de date: interviu. 4. Aplica interventiile proprii si delegate 6. Unitate de competen Anestezie terapie intensiva si nursing specific Competen e Con inuturi C.2. Anestezia peridurala 1. fibrilatie. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing) 5. Scoal Postliceal .TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC ( 60 de ore din care 30 de ore de instruire practica) Nr. Nivel 3avansat 1. hipertensiune. 2. Afectiuni grave: dezechilibre hidroelectrolitice si acidobazice. Manifestari de independenta 2. Analiza si sinteza datelor 2. hipotensiune. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni grave. stopul cardiorespirator. explicatii.3.1. supravegherea pacientului 2.1.2.4. etc. Rahianestezia 1. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Anestezia locala Definitie.Tipuri de anestezie: 1. Semne clinice: dispneee. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor grave 3. bradicardie.2. starea de constienta.Analizeaza principalele tipuri de anestezie 1. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor grave C.

anxietate. pansamente. Interventii proprii: comunicare. Pregatirea fizica: pozitie adecvata. supravegherea functiilor vitale ± monitorizare.1.5. prevenirea complicatiilor. pregatirea preoperatorie si ingrijirile portoperatorii. vulnerabilitate in fata pericolelor. transfuzii. Probleme de dependenta si diagnostice de ingrijire (nursing): dispnee. perfuzii.1. profilaxie. mobilizare.2. Interventii specifice: dezobstruarea cailor aeriene superioare.Instrumente: tensiometru. realism. comprese sterile. comunicare ineficace la nivel senzorio-motor. 1. aspirarea secretiilor oro ± faringiene. 3. mentinerea functiilor vitale. truse de perfuzie si transfuzie.2. Interventii: 3. mobilizare. camp operator 3.Prioritati de ingrijire. explicatii. imobilitate.3. platou steril. Pregatirea psihica: informare.6. comunicare ineficace la nivel afectiv. igiea. aparatura pentru respiratie asistata. traheotomie. 1.4. Materiale: pat special. Aplica interventiile proprii si delegate C. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing) 2. etc. implicare.1. 1. eliminare inadecvata prin deficit. afectare fizica si/sau psihica. Obiective stabilite: 1.1. resuscitarea cardio-respiratorie.C. Resurse materiale 1. 2. Nivel 3avansat . performanta. Surse de dificultate 3. observabilitate 2. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. administrarea tratamentului general si local. substante antiseptice. aparatura pentru monitorizare. alimentare. 1. etc. etc. hidratare. 2. truse de instrumente sterile.2. supravegherea functiilor vegetative. Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize si ingrijirea dupa efectuarea acestora. Metode si mijloace de pregatire a pacientului: 2. manusi sterile. alimentare insuficienta cantitativ si calitativ. aparatura pentru oxigenoterapie. tavita renala. oxigenoterapia. Realizate: manifestari de dependenta absente sau ameliorate C. Scoal Postliceal . profilaxia infectiilor. igiena.Criterii obiective: specificate. educatie 3. circulatie inadecvata. seringi si ace sterile. supravegherea starii de constienta. asigurarea confortului psihic.

TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei.2. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei : elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicate active in procesul de invatare. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. 2. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului 2. volumul si nivelul de cunostinte.1. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Restructurarea planului de ingrijire : 2. Nerealizate: manifestari de dependenta care se mentin.2. elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. elevii au stiluri dierite de invatare.1. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. dotarea cu material didactic. compararea. Scoal Postliceal . Nivel 3avansat . Continutul modulului este proiectat pentru un numar de 60 de ore pe an si se va desfasura astfel: 2 ore/saptamana de teorie ± 1 ora medic + 1 ora maistru instructor / semestrul I si 36 ore / semestrul I de pregatire practica (stagiu clinic). In elaborarea strategiei didactice. la procesul de invatare. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind ANESTEZIE . elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior.TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs in mod independent. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezete in evolutia pacientului Sugestii metodologice Modulul ANESTEZIE .

etc. test scris. Scoal Postliceal . comprese. proiectul. discutiile si lucrul in grup. conversatia. pentru verificarea atingerii competentelor. Instruirea in sali de demontratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii ³asistenti medicali generalisti´. Cadrele didactice. brancarda. care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. problematizarea. planuri de ingrijire. recomandandu-se urmatoarele metode: observatia. studiul de caz. simulari. instrumentar si materiale sanitare diverse (atele. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul.) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. evaluarea altor competente nefiind relevanta. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. Indiferent de locul. demonstratia. casete video. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. CD-uri. observatia. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. dezbaterea. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. exercitiul. unitati sanitare cu o buna dotare materiala. existente. Nivel 3avansat . urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie. scheme.Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. simularea. probe practice (demonstratie. dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ precum: scheme. Se evalueaza numai competentele din acest modul. fise de lucru. momentul si persoana care face evaluarea. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor. descoperirea. munca independenta. manechin. folii de retroproiector. fesi. iar la sfarsitul lui se relizeaza evaluarea sumativa. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari).plan de ingrijire). Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. fisa de lucru. planul de ingrijire. studiu de caz .

Monitorizeaz evolu ia pacientului corespunz toare Tabelul de corelarea competen elor i con inuturilor Unitatea de competen : CONDUITA ÎN URGEN E MEDICO CHIRURGICALE (120 ore din care 72 ore de instruire clinic ) Nr. Modific ri de comportament: Starea de con tien : torpoarea. În modulul CONDUITA ÎN URGEN E MEDICO CHIRURGICALE se reg sesc abilit ile din unitatea de competen tehnic specializat Modulul are alocate 120 ore din care 48 ore teorie i 72 ore instruire practic . Programa colar se va utiliza împreun cu standardul de preg tire profesional specifice calific rii.MODULUL 51: CONDUITA ÎN URGEN E MEDICO CHIRURGICALE Not introductiv Modulul CONDUITA ÎN URGEN E MEDICO CHIRURGICALE face parte din preg tirea specific din anul III. crt. Scoal Postliceal . Nivel 3avansat . Competen e Con inuturi tematice Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Unitatea de competen 51 Conduita în urgen e C. pentru calificarea: asistent medical generalist. Prin parcurgerea programei colare se asigur dobândirea competen elor descrise în standardele de preg tire profesional . Evalueaz elementele de gravitate 4. Analizeaz semnele i simptomele specifice urgen elor 3. Aplic m surile de urgen .1. Identific 1.1. 5. Identific modific rile de comportament i aspect general ale pacientului 2. Lista competen elor specifice unit ii de competen modulului: 1.

pupile 1. edemul. sughi . 1. hipertensiune arterial . lcr. comportament Starea perceptivit ii: r spunsuri motorii la C. confuzia. hemoragii cutanate.3. edemul c ilor respiratorii. Modific ri ale func iilor vitale: respiratorii: obstruc ia c ilor respiratorii. globii oculari. ro ea . dispnee. for at (ortopneea. halena. Nivel 3avansat . hemoptizie cardio vasculare: tulbur ri de ritm cardiac. tuse. turgescen venoas . Analizeaz semnele i simptomele specifice urgen elor 2. Modific ri tegumentare de culoare (paliditate. Scoal Postliceal . osteotendinoase. stimuli senzoriali i durero i Starea reactivit ii: semne neurologice: reflexe (reflexe cutanate.medico chirurgicale modific rile de i aspect general ale pacientului obnubilarea. sput . urticarie. pliul cutanat.1. pupilare) redoarea cefei. criza epileptic . stupoarea. pierderea con tien ei (sincopa. digestive: v rs turi.2 Semne generale :puls. tensiune arterial Atitudini i posturi: pasiv . icterul) erup ii cutanate. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. coma). redoarea cefei. Produse patologice: sânge. alte pozi ii for ate). degluti ia. amplitudine mi c ri. ascita. colaps cardio vascular. temperatur . circula ie venoas colateral superficial . cianoza. tulbur ri circulatorii . hipotensiune arterial .2.

v rs tur . cefalee. Stop cardio respirator: obstruc ia c ilor respiratorii superioare(sânge. traumatisme. monoxid de carbon. hipertermie. alimente Intoxica ii: alcooli toxici. epiglotite. mi c ri involuntare Renale:anuria. edem al mucoasei c ilor aeriene. reflexe. trauma cardiac non penetrant ). globus vezical 2. permanent sau intermitent ). substan e caustice. boli cardiace primare i secundare(primare: boala cardiac ischemic . din intoxica ii exogene. bronhospasm.2. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. ciuperci. secre ii bron ice. pesticide. cardiomiopatii. diabet zaharat. durerea. aspira ia sucului gastric ). medicamente. substan e de contrast. Scoal Postliceal . laringospasm. melena Altele: febr . Neurologice: tulbur ri de comportament. tulbur ri ale SNC. hipotermie. droguri Comele: neurologice . Nivel 3avansat . motilitate. secundare: hipertensiune arterial .metabolice. de con tien . Anafilaxia: în ep turi de insecte. insuficien a respiratorie(acut sau cronic . medicamente. convulsii. valvulopatii. endocrine. sindrom QT prelungit.hematemeza. tumefac ii la nivelul faringelui. frison. echilibru static i dinamic. cardiopatii congenitale. dislipidemii. corpi str ini.

radia ii Electrocutarea i tr snetul: tipul curentului. cardio respirator din sarcin 3. spânzurarea. intoxica ii intoxica ii cu monoxid de carbon. medicamentoase. hipotermia. sindromul de explozie. angin infarct miocardic. pneumotorax. i submersia. oc hipovolemic.3. maxilofaciale sindromul de i orl. terenul. Scoal Postliceal . preeclampsia hipotermia. rezisten a. disritmii severe. politraumatisme craniene. stopul eclampsia. oc septic. Leziuni la nivelul scalpului. oc cardiogen. hemoptizia grav . coma tireotoxic . oculare. Nivel 3avansat toracelui. timpul scurs pân la . ale membrelor. embolie pulmonar . 2. strivire. coma hiperosmolar . abdominale. Evalueaz Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. de coloan vertebral .Arsuri grave: termice. toracice. de insecte arsuri. electrice. cu alcool etilic. electrocutarea i tr snetul: tipul curentului. disec ie de aort . edem pulmonar acut. abdomenului Vârsta. tensiunea. C. criza astmatic . oc anafilactic. urgen e metabolice hipoglicemie. fe ei. coma mixedematoas . criz hipertensiv . membrelor. Afec iuni: insuficien a respiratorie pectoral . tensiunea. oc hemoragic. mu c turi de arpe veninos. acut . gâtului. chimice.

clorur de calciu. digestive. alte semne neurologice Semne biologice: glicemie. pozi ia de siguran . come. administrare medica ie. balon Ambu. septice Materiale de urgen : canule orofaringiene. hematocrit. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. recolt ri produse biologice. starea de con tien . amiodarona. submersie. respiratorii circulatorii. m suri de prim ajutor în caz de politraumatisme.4. coma. manevra Heimlich. Complica ii: neurologice.elementele de gravitate aplicarea îngrijirilor. C. bicarbonat de sodiu. oxigen. oprirea unei hemoragii. intuba ie masaj cardiac extern). sonde traheale. xilin . Aplic m surile de urgen eliberarea c ilor respiratorii superioare. stopul cardiac. atropin . hipotermia sever . deger turi. ocul. îngrijire pl gi. combitub. medicamente (adrenalin . sond gastric . electrocutare. laringoscop. canule nazofaringiene. central. colapsul. drenaj pleural. Scoal Postliceal . spânzurare. masc laringian . ventila ie. abord venos periferic. electroli i. sulfat de magneziu. arsuri grave. etc) Suport vital de baz (degajarea victimei. balon de ventila ie. intoxica ii. hematocrit. insuficien a respiratorie acut . renale. ventila ie pe masc . convulsii. cardiace. hemostaz chirurgical provizorie. metabolice. vasopresin . Nivel 3avansat .

dezbaterea. Scoal Postliceal .principiul autonomiei pacientului. stare de con tien . conversa ia. exerci iul. simularea. colora ie tegumente. volumul i nivelul de cuno tin e. hematocrit. Aspecte etice: sopul resuscit rii. discu iile i lucrul în grup care stimuleaz spiritul critic i creativitatea. electroli i.Parametri vitali: puls. Se recomand ca parcurgerea temelor din program s se fac în ordinea stabilit în tabelul de corelare a competen elor cu con inuturile. Monitorizeaz evolu ia pacientului respira ie. munca independent . oprire a resuscit rii. dotarea cu material didactic. presiune par ial oxigen Explor ri : ECG. studiul de caz.5. decizii de neîncepere a resuscit rii. simularea. 2 ore / s pt mân de instruire teoretic maistru instructor / semestrul II i 72 ore / semestrul II de instruire practic . Se Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. observa ia.comunicarea cu apar in torii Echipa de prim ajutor Sugestii metodologice Con inutul modulului este proiectat pentru u num r de 120 de ore pe an i se va desf ura astfel: 2 ore / s pt mân de instruire teoretic medic. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra num rului de ore alocat fiec rei teme în func ie de dificultatea temei. Instruirea se va realiza în s li de demonstra ie. Nivel 3avansat . etc. Se pot utiliza ca metode de înv are: expunerea. temperatur C. . ventila ie. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instrui i. Instruirea în s li de demonstra ie are o importan deosebit în realizarea corespunz toare a competen elor pentru viitorii « asisten i medicali generali ti » Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul no iunilor i activit ilor privind CONDUITA ÎN URGEN E MEDICO CHIRURGICALE. TA. durerea. unit i sanitare cu o bun dotare material . pozi ie pacient« Parametrii biologici: glicemie. deprinderi i abilit i anterioare ale elevului.

Modulul are alocate 120 de ore. scheme. instrumentar i materiale sanitare diverse. protocoale resuscitare. retroproiector. Titirc Editura Medical 2002 3. CD . Nivel 3avansat . Lista competen elor specifice unit ii de competen corespunz toare modulului: din anul III.2. 24 vor fi predate de instructor i 12 vor fi predate de medicul de specialitate.Urgen e medicale I.1. casate video. GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC se reg sesc abilit i din unitatea de competen tehnic specializat GERONTOLOGIE.Urgen e medico chirurgicale L. A.Ghid practic de medicin de urgen prespitaliceasc Editura Libra 1995 4. Resursele materiale trebuie s cuprind o gam cât mai variat : plan e. Programa colar se va utiliza împreun cu standardul de preg tire profesional specific calific rii. Rivi Editura Mirton 1997 5.Principii de medicin intern Harrison Editura Lider 2. 52. Scoal Postliceal .va urm ri aplicarea cuno tin elor la problemele reale. Bibliografie : 1.uri. Prin parcurgerea programei colare se asigur dobândirea competen elor descrise in standardul de preg tire profesional . Analizeaz semnele si simptomele specifice bolilor persoanelor vârstnice. pentru calificarea: asistent medical 52. Din cele 36 de ore de teorie. manechin. pentru a se putea ine cont în m sur mai mare de nevoile elevilor. GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC. din care 36 de ore de teorie pe semestrul II i 84 de ore de preg tire practic pe semestrul II. Note de curs Consiliul Na ional Român de Resuscitare 2006 MODULUL 52: GERONTOLOGIE. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC Not introductiv Modulul GERONTOLOGIE. In modulul GERONTOLOGIE. GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC face parte din preg tirea specific generalist. Recunoa te modific rile determinate de îmb trânirea uman .

1. tulbur ri de mic iune. GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC (120 ore din care 84 ore preg tire practic ) Nr.2.1.5. incontinen a anal . Îmb trânirea uman ± no iuni generale: 1. spiritualireligio i. bilan ul nevoilor de nursing. deshidratare. GERONTOLOGIE. GERONTOLOGIE. socio-culturali. Semne locale: durerea (caracteristici). 52. modific ri cutanate înso ite de prurit.52. incontinen a de urin . 52. a mobilit ii fizice. pierderea autonomiei.3. Recunoa te GERIATRIE SI modific rile NURSING determinate de SPECIFIC îmb trânirea uman UNITATEA DE COMPETENTA CONTINUTURI 1. Evalueaz rezultatele îngrijirilor aplicate. psihologici. constipa ie. Particularit i somatice si psihologice ale vârstnicului: a) modific ri fiziologice produse de îmb trânire (sc derea acuit ii senzoriale. 52. Elaboreaz planul de îngrijire (planul nursing). tahicardie).1. Scoal Postliceal . anorexie. sc derea controlului emo ional si a capacita ii de adaptare). hipertensiune sau hipotensiune arterial . Tabelul de corelare a competen elor si con inuturilor Unitatea de competen : 52. mental si emo ional . Semne generale: alterarea func iilor vitale (dispnee de efort si de decubit. atrofii musculare. sc dere C 2. rezisten a la schimbare. 1. Semne si simptome prezente in afec iunile persoanelor vârstnice: 2. escare.2.3. crt. Nivel 3avansat . COMPETENTE C 1. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. periodizarea vârstei a III-a.1. Aplic interven iile proprii i delegate planificate. Factorii care influen eaz îmb trânirea uman : somatici-ereditari.1. tulbur ri de somn. Analizeaz semnele si simptomele specifice bolilor persoanelor vârstnice. b) modific ri patologice: probleme de s n tate fizic . Identific problemele de dependen si stabile te diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacien ii vârstnici. ankiloze. 2.4. 2. 52. schimb ri in fizionomie.

incontinen a anal (defini ie. etiopatogenie.3.2. Patologia ischemic digestiv : refluxul gastro-esofagian. tulbur ri de somn. simptomatologie.5. simptomatologie. in greutate. principii de tratament) 2. fracturile de femur.2. Terapia ocupa ional .2. Identific problemele de dependen si stabile te diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacien ii vârstnici. arterita (defini ie.9. asistenta mor ii. pierderi de cuno tin . Nivel 3avansat . sindromul de imobilizare. 2. tratament). simptomatologie.2.1 Boli cardio-vasculare: infarctul miocardic. etiopatogenie. îngrijirile paliative. simptomatologie. 2. incontinen a de urin .2. investiga ii. Educa ia sanitar in geriatrie.6. investiga ii. 2. simptomatologie. 2. ulcerul de decubit (defini ie. pierderi de memorie. obezitatea (defini ie. Principalele afec iuni ale persoanelor vârstnice: 2. etc. hipotensiunea ortostatic . investiga ii. bolile prostatei la b trâni (defini ie. investiga ii. investiga ii.2. Scoal Postliceal .7. etiopatogenie.2.2.patologia pensionarii. accidentul vascular cerebral (defini ie.11 Aspecte medico-sociale: . Patologie geropsihiatric si geroneurologic : tulbur ri psihice si neurologice in îmb trânire. 2. 2. principii de tratament). principii de tratament) 2.2.C 3. st rile confuzionale. hipertensiunea arterial geriatric . Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Diabetul zaharat tardiv.2. St rile terminale: atitudinea fa de moarte. 2. Administrarea medicamentelor in geriatrie.4.2.2.10. Crizele de adaptare: cauze / prevenire. 2.2. Aspecte de geropatologie a aparatului locomotor: osteoporoza de involu ie.8. demen ele. investiga ii. principii de tratament). abdomenul acut. simptomatologie. principii de tratament). 2. etiopatogenie. Aspecte de geropatologie urinar : infec iile urinare.

C 5. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.institu ionalizarea vârstnicului (primirea. Elaboreaz planul de îngrijire (nursing). pierderea controlului sfincterelor. risc crescut de accidentare. pensionare.2. scrisori medicale. 3. C 4.îngrijirea vârstnicului in familie. carnet de s n tate. etc. interviul formal sau informal. de materii fecale. surditate.). de ordin social (izolare. semne vitale (R. ankiloze. 3. Nivel 3avansat . clinic . Culegere de date (subiective si obiective) prin diverse metode: observa ia. comunicarea). amnezie. organizarea îngrijirilor. incontinen a de urin . Independen /Dependen 3. vulnerabilitate crescut fa de pericolele din mediu. confuzie. T0) in limite normale. cercetarea documentelor medicale (F. Probleme de dependen : sc derea acuit ii senzoriale. lipsa de cuno tin e. bilete de trimitere. implicare.2. examen fizic si psihic.A. etc. Aplic interven iile proprii i delegate.2.2. re ete.. 4. crizele de adaptare). bilete de ie ire din spital. orientare in timp si spa iu. diminuarea mobilit ii fizice. C 6. somn odihnitor. 3.3. stres. traumatisme. Manifest ri de independen : mobilitate p strata. izolare social . Surse de dificultate de ordin fizic (leziuni ale organice).1.1. T. supravegherea. Manifest ri de dependen : hipoacuzie. Scoal Postliceal . de ordin psihologic (anxietate.O. cecitate. dezorientare auto-. si allopsihic alterarea integrit ii tegumentelor. autonomie in desf urarea activit ilor de autoîngrijire. institu ionalizare). performan .. Analizarea si organizarea datelor: informa ii semnificative. 2. P . .2. pierderea stimei de sine. discu ii cu membrii echipei medicale si cu apar in torii.Obiectivul nursing: specificitate.1. Evalueaz rezultatele îngrijirilor aplicate. depresie. realism.

6. Instrumente: seringi.1. Interven ii proprii (autonome): comunicare. 4. mobilizare. obiective pe termen scurt. igiena. tensiometru.2. pampers. 5. 5.1. Nivel 3avansat .1. unguente de tip barier .2.1. profilaxia complica iilor si a c derilor. trus pentru îngrijirea pl gilor. Resurse materiale: 5.2. asigurarea confortului psihic. igien . mânu i de cauciuc. a st rii de cuno tin . Interven ii delegate: preg tirea pentru investiga ii si analize. Interven ii specifice: montarea sondei á demeure. mediu si lung).1. terapia ocupa ional .. stetoscop. Preg tirea pacientului: 5. 5.4. pungi pentru urin . Preg tirea fizic : asigurarea condi iilor de confort ambiental. solu ii perfuzabile.observabilitate (cine? ce? ce se poate face? cum? in ce condi ii? când? . Preg tirea psihic : informare. a orient rii in timp si spa iu. 6. explica ii.1. 5. Priorit i de îngrijire: supravegherea func iilor vitale si vegetative. 3.1. a alimenta iei. oscilometru. canul rectal . crearea câmpului operator. recâ tigarea autonomiei.1. fe i. administrarea tratamentului general si local.2. ob inerea consim mântului. pozi ie adecvat . educa ie. Materiale: trus de perfuzie. imobilizarea. solu ii antiseptice. Obiective stabilite: 6.3. 4.1. interven ii de suport si protec ie social . comprese.2.2. institu ionalizarea vârstnicului. Scoal Postliceal . îngrijiri paliative. sonde vezicale. alimentare. atele.3. 5.2 Nerealizate ± manifest ri de Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Realizate ± manifest ri de dependen absente sau diminuate. prevenirea complica iilor legate de imobilizarea prelungit .

Se evalueaz fie corelat cu criteriile de i cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Preg tire numai competen ele din acest modul. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacit ile fizice si psihice ale vârstnicului.dependen care se men in. instrumentar si materiale sanitare adecvate. ca demers logic. Planificarea interven iilor: adecvate manifest rilor de dependen prezente in evolu ia pacientului. timp de 12 s pt mâni (24 de ore). 6. rezolvând sarcinile de lucru repartizate. se recomand studii de caz. Pentru aplicarea procesului de îngrijire (nursing). predate de instructor. gestionarea cazului.3. rezolvarea de sarcini. predate de medicul de specialitate si 84 de ore de preg tire practic . Nivel 3avansat . decizional. manifest ri de dependen ap rute pe perioada îngrijirii. Resursele materiale trebuie sa cuprind o gama cat mai variata: plan e. Sugestii metodologice Con inutul modulului este proiectat pentru un num r de 120 de ore pe an i se va desf ura astfel: 2 ore de teorie pe s pt mâna in semestrul II. 1 ora de teorie pe s pt mâna in semestrul II . jocuri de rol. deprinderile i abilit ile anterioare ale elevului. Pentru atingerea competen elor din prezentul modul se vor realiza activit i de înv are cu caracter practic-aplicativ: discu ii de grup. dezbateri. de identificare i rezolvare a problemelor de dependen . manechin. Se recomand ca parcurgerea temelor din program s se fac in ordinea stabilit in tabelul de corelare a competen elor cu con inuturile. evaluarea altor Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. dotarea cu material didactic. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instrui i. Elevii vor fi pu i in situa ii de înv are in grup sau individual. 6. Scoal Postliceal . timp de 12 s pt mâni (12 ore). întreb ri structurate. exerci ii practice. studiu de caz. volumul i nivelul de cuno tin e. casete video. probe scrise de tip itemi. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra num rului de ore alocat fiec rei teme in func ie de: complexitatea i dificultatea temei. Evaluarea trebuie s performan Profesional .2. pe tipuri de patologie precizate in con inuturile tematice.

Modulul 53. Aplica interventiile proprii si delegate . particularitatile semnele si oncologice Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Programa scolara se va utilize impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. 2. Modulul are alocate 120 din care 36 ore de teorie si 84 ore stagiu clinc. 4. In modulul ONCOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE se regasesc abilitatile din competenta tehnica specializata ONCOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE. spitale de cronici. 5. Unitatea de competenta:ONCOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE (120 de ore di care 36 de ore 84 de ore de instruire practica ). Nr. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire(nursing) la pacientii cu afectiuni oncologice .Semne si simptome prezente in afectiunile 1. pentru calificarea: asistent medical generalist. num rul de reevalu ri si distribu ia acestora pe parcursul anului colar. 3. Cadrele didactice care asigur preg tirea la acest modul î i stabilesc durata evalu rii fiec rei competen e. Nivel 3avansat . crt. Elaboreaza planul de ingrijire(nursing).competen e nefiind relevant . Tabelul decorelare a competentelor si continuturilor . ONCOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE Nota introductive Modulul ONCOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE face parte din pregatirea pregatire specifica din anul III. Preg tirea practic se va realiza in s li de demonstra ie si stagii clinice in unit i de profil (c mine. Unitate de Competente Continuturi / ca si titlu de lectie (tematici) competenta Oncologie si Analizeaza 1. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. Scoal Postliceal . Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor oncologice. centre de zi) si va avea ca scop formarea abilita ilor si atitudinilor necesare îngrijirii persoanelor vârstnice. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1.

inflamatia. anatomie patologica. investigatii . tratament. nevralgii. tratament. investigatii. tratament. dispneea( tipuri. tulburari sfincteriene. icter mecanic. tulburari de vedere. etiopatogenie. 2. investigatii. evolutie. greturi. tratament. intensitate). investigatii. evolutie. simptomatologie. tulburari de deglutitie.2 Cancerul esofagului: etiologie. atelectazie. anatomie patologica. forme clinice. complicatii. anatomie patologica. forme clinice. simptomatologie. evolutie. investigatii. simptomatologie. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. tratament. 2. 2. 2. inapetenta. investigatii. investigatii.1 Cancerul bronhopulmonar: definitie. febra. 2. simptomatologie. etiopatogenie. gravitate). expectoratia. tratament. caracter. 2. 2. tusea. 2. simptomatologie. prostate. edeme. alterarea functiilor vitale si vegetative etc.12 Tumorile cerebrale: etiopatogenie. Nivel 3avansat . anorexie. caracteristici).10 Cancerul mamar si ovarian: etiopatogenie. varsaturi. simptomatologie.1 Semne clinice : durerea(localizare. 2.11 Cancerul organelor genitale(testicole. 2. anatomie patologica. complicatii. anatomie patologica. simptomatologie. profilaxie. tratament. tulburari urinare. 1. uter) : etipatogenie. pareze etc. 8 Lupusul eritematos: simptomatologie.5 Cancerul hepatic: etiopatogenie. tratament.2 Semne generale: scaderea ponderala. Principalele afectiuni oncologice: 2. paloare. simptomatologie.9 Mielomul multiplu: definitie.7 Boala Hodgkin: definitie . evolutie. evolutie tratament.3 Cancerul gastric: etiopatogenie. simptomatologie. anatomie patologica. simptomatologie.de ingrijire simptomele specifice afectiunilor oncologice 1. 2. simptomatologie. hipertensiunea intracraniana.4 Cancerul colonului si rectului: etiopatogenie. aspectul tegumentelor si mucoaselor. evolutie tratament. investigatii. anxietate. evolutie. anatomie patologica. tratament. hemoragia (clasificare. evolutie. evolutie.6 Cancerul pancreasului: etiopatogenie. Scoal Postliceal . 2. investigatii.

etc. tratament. ascultatie. culoarea tegumentelor normala. investigatii. risc de complicatii. scrisori medicale.) discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii. somn si odihna corespunzatoare. tratament. palpare.4 Diagnostic de ingrijire(nursing) = problema + sursa de dificultate + manifestarea 3. investigatii. 2 Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire 1. comunicare ineficienta. puls. 2. Independenta/ Dependenta 2. lipsa cunoasterii. 2. lipsa durerii. comunicare ineficienta. retete. simptomatologie. tulburari de deglutitie.1 Manifestari de independenta: pacient constient. stres). de ordin social(izolare . observatie.tratament. 2. imobilitate. 4. forme clinice. alterarea starii de confort.15 Coriocarcinomul placentar: etiopatogenie. comunicare eficienta . postura inadecvata. mobilitate pastrata. cu intrebari inchise/ deschise). modificari ale functiilor vitale si vegetative. risc de infectii. bilete de iesire din spital. semne vitale (respiratie. alterarea starii de nutritie. dispnee. tulburari de echilibru. incordarea miscarilor. 6. evolutie tra tament. escare. palpitatii. 1. Scoal Postliceal . cercetare documente medicale ( foaie de observatie clinica. 2. risc de accidente. de ordin psihologic(anxietate . carnet de sanatate. sentiment de inferioritate si modificare a imaginii de sine.3 Surse de dificultate: alterarea functiilor vitale. evolutie.13 Feocromocitomul malign: etiopatogenie. 2. Manifestari de dependenta: dificultate de deplasare. examen fizic (inspectie. tegumente intacte.Culegerea de date( date subiectiv/obiective) prin diverse metode: interviu (direct ± indirect. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. temp) pastrate. Nivel 3avansat .TA. 2. vulnerabilitate fata de pericole. 2. 2. circulatie inadecvata.2 Probleme de dependenta: durere acuta/cronica. simptomatologie. percutie). deficit de autoingrijire. trimiteri. investigatii. saracie).14 Linfoamele maligne: etiopatogenie. edeme ale membrelor. cianoza. simptomatologie. 2. 5.16 C.

Resurse materiale: 1. corticoterapie). 1. igiena. sonde urinare. tensiometru. asigurarea confortului psihic. Elaboreazaperformanta. 2. ace punctie.de dependenta). igiena. 2. a starii de constienta. 2. sange etc. trusa de pansat. acceptarea imaginii de sine modificata. Pregatirea pacientului: 2. asigurarea conditiilor de mediu. administrarea tratamentului general si local specific (radioterapie. pozitie adecvata. aspirarea secretiilor. solutii de perfuzat. trusa de perfuzie. canula traheala. observabilitate( planul de cine?. Obiectivul nursing: specificitate. 2. tampoane. mobilizare. C.1 Interventii proprii( autonome): comunicare. manusi chirurgicale.1 Pregatirea psihica : : informare. prevenirea complicatiilor. ingrijire stome. recoltari de sange si urina. transfuzoare. sonde Blekmore. solutii antiseptice. implicare. ce. pregatire preoperatorie. pungi colectoare. trusa de ventilatie. cum?. alimentatie artificiala. monitor. realism. electrocauter. seringa Guyon. 2. profilaxia infectiilor. valve vaginale. (nursing) lung. trusa chirurgicala. etc. ce se poate face?. chimioterapie. Prioritati de ingrijire: supravegherea functiilor vitale si vegetative. explicatii. perfuzoare. asigurarea pozitiilor. C. 1. 8. manusi chirurgicale. educatie. seringi. in ce ingrijire masura?.1 Instrumente : trusa de intubat.2 Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. sursa de aspiratie. consiliere pacient. Interventii specifice: Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. 3 1. anestezice. stetoscop. ace punctie . 3.cand?) obiective pe termen scurt. prevenirea complicatiilor. trocare. etc. sonde gastrice. 9. 7. Nivel 3avansat . mese. medicamente. sursa de oxigen. etc.2 Pregatirea fizica: asigurarea conditiilor de mediu. tratamente paleative si alternative. Scoal Postliceal .2 Materiale: comprese. etc. mediu. 4 Aplica interventiile proprii si delegate 1. hidratare.

constipatie.7 Electrocardiograma: pregatirea pacientului. 3. 3. etc. supavegherea pacientului. pregatite dispozitivelor necesare. 3. examene de rutina obligatorii inaintea tuturor interventiilor chirurgicale. Nivel 3avansat . 3. respiratie artificiala. transpiratii. irigoscopia. prevenirea complicatiilor pulmolare. 3. supravegherea functiilor vitale si vegetative. traheostomie.2 Pregatirea pentru interventie ( in ziua precedenta.8 Pregatirea preoperatorie: 3.4 . parametrii fiziologici. ecografii. tromboflebite. tromboembolice( administrarea de anticoagulant). pregatirea materialelor necesare. Recoltarea analizelor biochimice .3 Prevenirea complicatiilor postoperatorii: retentie urinara. 9. imobilizare. a complicatiilor.1 Supravegherea pacientului: aspectul general.5 Masurarea TA.9. intubatie orotraheala. scintigrafii: pregatirea pacientului pentru explorare. carucior. varsaturi. metode improvizate).8. ) hidratarea pacientului. radiografia.2 Asigurarea confortulu: igiena. in ziua operatiei). Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.1 Interventii de urgenta: masaj cardiac extern. escare. 3. 3. combaterea durerii.3 Prevenirea complicatiilor imobilizarii: prevenirea escarelor. tehnica de executie. 3. 9. complicatii pulmonare. montarea unei perfuzii. oxigenoterapie.8. bacteriologice : pregatire pacientului.1 Pregatirea generala: bilantul clinic general. notarea in F. RMN. pierdiri de lichide(sange. tehnica de executie.6 Examenul radiologic: radioscopia. 3. Ingrijiri postoperatorii 3. tomografii.3.O. 3. pat . urina. combaterea anxietatii. mamografia. tehnica de executie.2 Transportul pacientilor: metode de transport(brancarda. rolul asistentei. 9. masurarea pulsului : pregatirea pacientului . Scoal Postliceal . hematologice. 3.

studiu de caz ± plan de ingrijire).2 Nerealizate: manifestari de dependenta care se mentin. Indiferent de locul. Modulul ONCOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE poate fi parcurs in mod independent. compararea. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. fise de lucru. Scoal Postliceal .elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. demonstratia. planuri de ingrijire. problematizarea. Nivel 3avansat .1 Realizate ± manifestari de dependenta absente sau ameliorate. satisfactia pacientului.C. proiectul. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). 5 Evaluiaza rezultatele ingrijirilor aplicate 1. test scris. Se evalueaza numai competentele din acest modul.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. descoperirea. simulari. pentru verificarea atingerii competentelor. Obiective stabilite: 1. manifestari de dependenta aparute pe perioada ingrijirii. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. fisa de lucru. 3.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonare lor. . Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependentaprezente in evolutia pacientului. . momentul si persoana care face evaluare. . profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: . planul de ingrijire. probe practice(demonstratie.elevii au stiluri diferite de invatare. Obiective stabilite: 1. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. Conditii de aplicare didactica si de evaluare. la procesul de invatare. fise de lucru. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realize activitati de invatare cu caracter practice aplicativ: scheme. evaluarea altor competente nefiind relevanta. 2. 1. Se recomada urmatoarele metode: observatia. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. Modulul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul. In elaborarea strategiei didactice.

numarul de reevaluari si distributiea acestora pe parcursul anului scolar. tema in clasa. etc. discutii si lucrul in grup care stimuleaza spiritual critic si creativitatea. Evaluarea va fi ritmica. investigatia. scheme. 2 parte a curriculei vor fi predate de professor iar 1. folii de retroproiector. Se va urmari aplicarea cunostintelor la problemele reale.1si 1. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.uri. instrumentar si materiale sanitare diverse. CD. MODULUL 54: ÎNGRIJIRI PALIATIVE Z Z Not introductiv Modulul ÎNGRIJIRI PALIATIVE face parte din preg tirea specific din anul III. dotarea cu material didactic. a atitudinilor fata de o sarcina data si a comunicarii.Cadrele didactice care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. asistenti´. În modulul ÎNGRIJIRI PALIATIVE se reg sesc abilit ile din unitatea de competen tehnic specializat ÎNGRIJIRI PALIATIVE.3si 1. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatile privind ONCOLOGIA SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE. casete vdeo. Instruire in sali de demonstratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii . Sugestii metodologice Continutul modulului este proiectat pentru un numar de 120 ore si se va desfasura astfel: 3 ore/ saptamana de instruie teoretica/ semestrul II si 84 de ore / semestrul II de instruire practica. unitati sanitare cu o buna dotare materiala . Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. Se pot utilize ca metode de invatare : expunerea. Prin parcurgerea programei colare se asigur dobândirea competen elor descrise în standardele de preg tire profesional . Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. Scoal Postliceal . coevaluarea in grupul de lucru. proiectul. Instruirea se va realize in sali de demonstratie. pentru calificarea: asistent medical generalist. observatia. intermediara si finala. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. dezbaterea.4 vor fi predate de professor instructor(asistent medical). studiu de caz.. Modulul are alocate 24 de ore teorie i 36 de ore de stagiu clinic. simularea. La sfarsitul modulului se va face o evaluare comuna( profesor + profesor instructor) constand dintr-o proba scrisa si proba practica. exercitiul. conversatia. munca independenta. Nivel 3avansat . deprinderile si abilitatile anterioare ale elevului. observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. manechin. Continutul 1. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de cunostintele.

Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. 4. Nivel 3avansat . Identific problemele de dependen i stabile te diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacien ii cu st ri avansate i terminale de boal . Z Z Tabelul de corelare a competen elor i con inuturilor Unitatea de competen : ÎNGRIJIRI PALIATIVE (60 de ore din care 36 de ore de stagiu clinic). Z Z Lista competen elor specifice unit ii de competen corespunz toare modului: 1. Scoal Postliceal . Elaboreaz planul de îngrijire (planul nursing). Aplic interven iile proprii i delegate planificate. Evalueaz rezultatele îngrijirilor aplicate. 5. 2. 3.Programa colar se va utiliza împreun cu standardul de preg tire profesional specific calific rii. Analizeaz semnele i simptomele specifice st rilor avansate i terminale de boal .

îmb trânirea i dependen a. tipare de a muri tr ind. tulbur ri psihice. 1. semnele i simptomele specifice st rilor avansate i terminale de boal . PALIATIVE Analizeaz 1. sindromul de imobilizare. Incontinen a. 2. astenie. etc.1. cardiace. 2. digestive decompensate (defini ie. 2. Comele (defini ie. simptomatologie. profilaxie). Afec iuni cronice respiratorii. prurit). gre uri. principii de tratament).5. principii de tratament profilaxie). simptomatologie. Unitate de Competen e Crt. simptomatologie. c derile. principii de tratament.2. 1. tulbur ri urinare. (dermite. SIDA (defini ie.2. competen 1 ÎNGRIJIRI C. Con inuturi Semne i simptome prezente în st rile avansate i terminale de boal : Durere (localiz ri. simptomatologie. investiga ii. investiga ii.Nr. inapeten . 2.1. 1. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. la lumin /întuneric. investiga ii. principii de tratament. "gura nefunc ional ". hipersensibilitate la frig i cald. îmb trânirea calitativ . escare. intensitate. etiopatogenie.1. la moarte). v rs turi. etapele adapt rii (la boal cronic . principii de tratament). Nivel 3avansat . reac iile muribunzilor în fa a mor ii. investiga ii. 2. AVC (defini ie. renale. arsuri. leziuni cutanate. la zgomot/lini te. simptomatologie. profilaxie). 2.3. etiopatogenie. Moartea: defini ie. inflama ie.3. tulbur ri respiratorii. caracter). investiga ii. drepturile persoanelor muribunde. constipa ie/diaree).4. etiopatogenie. 2. etiopatogenie. Principalele afec iuni care determin st ri avansate i terminale de boal : Cancerul (defini ie. profilaxie). tulbur ri de somn. Scoal Postliceal . principii de tratament. la pierderi grave. boli asociate îmb trânirii (etiopatogenie. la mirosuri. B trâne ea: defini ie.6. simptomatologie. investiga ii. tulbur ri digestive (sete. etiopatogenie.

performan . ausculta ie. îngrijirea escarelor. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.1. 2. anxietate. alterare a elimin rii. C. alterare a percep iilor senzoriale. 3. Analizarea i organizarea datelor: informa ii semnificative. etc). surse de dificultate Probleme de dependen . cercetare documente medicale (foaie de observa ie clinic . Identific problemele de dependen i stabile te diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacien ii cu st ri avansate i 2. alterare a imaginii de sine. principiile îngrijirii. alterare a integrit ii tegumentelor/mucoaselor. 2. carnet de s n tate. afectare spiritual . managementul durerii. re ete. bilete de ie ire din spital. cauze. filozofie.2. alterare a mobilit ii. cu întreb ri deschise/închise). Obiective de îngrijire: criterii: specificitate.2. fizioterapie. formarea i atitudinea personalului de îngrijire. electroterapie. Interven ii proprii i delegate: 3. 1. controlul simptomelor. observabilitate. scrisori medicale. Scoal Postliceal . Sinteza informa iilor: manifest ri de independen . mobilizare pasiv . Elaboreaz planul de îngrijire (planul nursing). terminale de boal . Modalit i culegere date (date obiective i date subiective): interviu (direct/indirect. îngrijirea cavit ii bucale.C. hidratare. proprii: comunicare. Nivel 3avansat . palpare). implicare. 3. igien . trimiteri. intoleran la activitate. familia i apar in torii. 3. alimentare. delegate: administrarea tratamentului simptomatic general i local. 1. modific ri ale mucoasei bucale. Conceptul de îngrijiri paliative: defini ie. observa ie clinic . sus inerea familiei pe timpul doliului. acompaniamentul rela ional. acompaniament rela ional. alterare a procesului de comunicare. examen fizic (inspectie. asigurarea calit ii vie ii pân la sfâr it. etc. manifest ri de dependen .1. realism.3. teama de moarte. discu ii cu echipa de îngrijire. tulbur ri de somn. Priorit i de îngrijire: 2. monitorizarea semnelor vitale. diagnostice de îngrijire (nursing): alterare a nutri iei. teama de abandon. hiper/hipotermie.

Pentru atingerea competen elor din prezentul modul se vor realiza activit i de înv are cu caracter interactiv. Reformularea obiectivelor: adaptate la etapa i starea în care se afl pacientul. proiectul. planul de îngrijire. problematizarea. Materiale i instrumente adecvate interven iilor: aparat de electroterapie.2. y elevii particip cu cuno tin ele lor dobândite anterior. acceptarea mor ii. Pentru atingerea competen elor din prezentul modul se vor realiza activit i de înv are cu caracter practic aplicativ: scheme. explica ii. sus inere psihic : informare. trus de mic chirurgie. 2. 2. Nivel 3avansat Z Z . C. 3. braunule. y elevii au stiluri diferite de înv are. simul ri. Ca instrumente de evaluare se pot folosi probe orale (chestionarea). sus inere fizic : pozi ie adecvat .1. studiu de caz . seringi. moarte în demnitate i pace. 1. Planificarea interven iilor: adecvate manifest rilor de dependen prezente i tiparului de a muri tr ind al pacientului. planuri de îngrijire. etc 1. fi e de lucru). la procesul de înv are.2. solu ii perfuzabile. 2. Se recomand urm toarele metode: observa ia. 1. ace. analizarea informa iilor vechi cu cele noi i pentru ordonarea lor.plan de îngrijire). igien . y elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. În elaborarea strategiei didactice. aparate i instrumente de fizioterapie. Sus inere psihic i fizic : 2.5 Evalueaz rezultatele îngrijirilor aplicate. Scoal Postliceal . descoperirea.1. pampers. etc. Aplic interven iile proprii i delegate planificate. asigurarea confortului psihic. Evaluarea trebuie s fie corelat cu criteriile de performan i cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Preg tire Profesional . Obiective stabilite: 1.C. Condi ii de aplicabilitate didactic i de evaluare Modulul ÎNGRIJIRI PALIATIVE poate fi parcurs în mod independent.4. demonstra ia. fi e de lucru. fi a de lucru. trus de perfuzie. probe scrise (test scris. realizate: se men ine calitatea vie ii. medicamente specifice combaterii durerii i a simptomelor. sonde. profesorul va trebui s in seama de urm toarele principii moderne ale educa iei: y elevii înva când fac ceva i când sunt implica i în mod activ în procesul de înv are. abandonarea muribundului. probe practice (demonstra ie. compararea. nerealizate: alterarea calit ii vie ii.

Se evalueaz numai competen ele din acest modul. conversa ia. erban Stoianovici . tema în cas . scheme. deprinderi i abilit i anterioare ale elevului. Instruirea în s li de demonstra ie are o importan deosebit în realizarea corespunz toare a competen elor pentru viitorii "asisten i medicali generali ti". pentru verificarea atingerii competen elor. Nivel 3avansat . desene. Medical . care asigur preg tirea la acest modul. SPP-ul stabile te un nivel na ional comun de performan . Scoal Postliceal . Moses . Cadrele didactice. etc). Instruirea se va realiza în s li de demonstra ie i unit i sanitare cu o bun dotare material . observa ia. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de preg tire. Constantin Bogdan. evaluarea altor competen e nefiind relevant . Resursele materiale trebuie s con in o gam cât mai variat : plan e.Ed. ± "Oncologie generala" ± Editura Medicala. coevaluarea în grupul de lucru. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul no iunilor i activit ilor privind ÎNGRIJIRI PALIATIVE. instrumentar i materiale sanitare diverse (seringi si ace. casete video. Bucure ti. discu iile i lucrul în grup care stimuleaz spiritul critic i creativitatea. etc. investiga ia. atele. Ghilezan N. fe i. studiul de caz. exerci iul. munca independent . 1999 4."Nursing geriatric" .Modul de evaluare are în vedere nivelul de preg tire pe care trebuie s -l demonstreze elevul. proiectul. manechin. O competen se evalueaz în cadrul unui singur modul. folii de retroproiector. dotarea cu material didactic. Se recomand ca parcurgerea temelor din program s se fac în ordinea stabilit în tabelul de corelare a competen elor cu con inuturile. Se recomand urm toarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. Sugestii metodologice Con inutul modulului este proiectat pentru un num r de 60 de ore pe an i se va desf ura astfel: 2 ore/s pt mân de teorie/semestrul II i 36 ore/semestrul II de stagiu clinic."Tehnica îngrijirii bolnavului" ."Manual de îngrijiri speciale acordate pacientului de asisten ii Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. comprese. pentru a se putea ine cont în m sur mai mare de nevoile elevilor. Se va urm ri aplicarea cuno tin elor la problemele reale. CD-uri. a atitudinilor fa de o sarcin dat i a comunic rii. Z Z Bibliografie recomandat : 1. Lucre ia Titirc . momentul i persoana care face evaluarea.Ed. Indiferent de locul. Bucuresti. Se pot utiliza ca metode de înv are: expunerea. observarea sistematic a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. volumul i nivelul de cuno tin e. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra num rului de ore alocat fiec rei teme în func ie de: dificultatea temei. 3. iar la sfâr itul lui se realizeaz evaluarea sumativ . 2. î i stabilesc durata evalu rii fiec rei competen e. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instrui i. brancarda. 1992 C. num rul de reevalu ri i distribu ia acestora pe parcursul anului colar. dezbaterea. simularea. Pe parcursul modului se realizeaz evaluarea formativ .

. consumul de droguri.medicali" . B l ceanu-Stolnici . risc de accidente. Scoal Postliceal . Via a Medical Româneasc .comportamente la risc: consumul de alcool. Condi ii de aplicabilitate: (a) Grupuri vulnerabile . Bucure ti. Nivel 3avansat .Ed. Criterii de performan : (a) Identificarea grupurilor defavorizate i a persoanelor cu comportamente la risc. fumatul. probleme socio-economice."Manual de medicin intern pentru cadre medii" . 6."Geriatrie practic " C.m suri de sprijin. ALL. 1995 Titlul unit ii: Competen a 55. . (b) Stabilirea m surilor de sus inere si schimbare a comportamentului.5. . lipsa educa iei. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. . Borundel .: 55. NURSINGUL ÎN COMUNITATE Asigur îngrijiri specifice grupurilor vulnerabile i bolnavilor cronici.Ed.s r cia.consumul excesiv de medicamente prin automedica ie.lipsa asigur rilor de s n tate i a accesului la serviciile de s n tate. . mediul înconjur tor nesigur.defavorizate: minorit i etnice religioase. (c) Îngrijirea la domiciliu a pacientului cu afec iuni cronice i în faz terminal . 2003 5.

cu autorit ile locale. leg tura cu organiza ii neguvernamentale. confiden ialitate.leg tura cu membrii echipei multifactoriale. . doliu. . explicarea unor modific ri produse de boal sau cele din stadiul terminal.sprijinirea familiei: comunicare. Nivel 3avansat . explicarea nevoilor muribundului.întocmirea planurilor de ac iune i implementare.Alegerea unui model de ingrijire adecvat: modelul Roper. Probe de evaluare: Probe scrise i practice (studii de caz) prin care elevul demonstreaz c este capabil s asigure îngrijiri la domiciliu specifice grupurilor vulnerabile i bolnavilor cronici conform criteriilor de performan (a). planificarea îngrijirilor i a orarului de execu ie în colaborare cu pacientul/familia cu respectarea recomand rii medicale. efectuarea îngrijirilor i raportarea periodic a rezultatelor. consiliere în caz de pierdere. Scoal Postliceal . verificarea i respectarea recomand rii medicale. i în concordan cu condi iile de aplicabilitate. evaluarea resurselor materiale. unit i sanitare i responsabili de programe na ionale.(b) M suri de sus inere (c) Ingrijirea bolnavilor la domiciliu . Modulul 55: NURSINGUL ÎN COMUNITATE Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. . modelul Orem. (c).evaluarea resurselor i gradului de dependen . . (b).

Nota introductiv Modulul NURSINGUL ÎN COMUNITATE face parte din preg tirea specific a anului II. Define te cadrul conceptual al nursingului (îngrijirilor de s n tate) în comunitate. s acorde îngrijiri adaptate. obiectivul principal fiind promovarea s n t ii i prevenirea îmboln virilor. grupurilor în comunitate. Nivel 3avansat . 4. Identific problemele de s n tate a familiei. Lista competentelor specifice unit ii de competen corespunz toare modulului: 1. Activitatea în comunitate este complex . Unitate de crt. În acest modul se reg sesc abilit ile din unitatea de competen tehnic specializat ÄNURSINGUL ÎN COMUNITATE´. Tabelul de corelare a competentelor si con inuturilor Unitatea de competen : NURSINGUL ÎN COMUNITATE (120 de ore din care 84 preg tire practica ± stagiu în comunitate) Nr. s stabileasc rela ii interpersonale. inând seama de particularit ile acestora. 5. Studierea în semestrul II al anului III d posibilitatea cursantului s sintetizeze i s aplice cuno tin e i deprinderi însu ite în cadrul altor module care au utilitate mai mare în comunitate. se asigur dobândirea competen elor descrise în acesta. pentru calificarea ± Asistent medical generalist. s se încadreze în echipa de îngrijire i multifactorial . solicit calit i deosebite din partea asistentului medical generalist care trebuie dezvoltate în perioada preg tirii pentru a-i permite în viitor s îndeplineasc si roluri de educare i instruire. 2. bolnavilor cu afec iuni cronice i în faz terminal . Scoal Postliceal . Rezum particularit ile nursingului (îngrijirilor de s n tate). competen Competen e Con inuturi Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. familiilor. Asigur îngrijiri specifice grupurilor vulnerabile. Modulul are alocate 120 de ore din care 36 ore ± teorie i 84 ore ± preg tire practic (stagiu în comunitate). 3. îngrijirea indivizilor. Prin parcurgerea programei care se va utiliza împreun cu standardul de preg tire profesional specific calific rii. semestrul II. Aplic procesul de nursing (îngrijire) în comunitate. Num rul de 84 ore de preg tire practic reprezint 70% din cele 120 alocate modulului vor permite cursantului s fac leg turi interdisciplinare.

Promovarea recuperarii. Nursingul în comunitate C. 1.2. scopuri. scopuri. Definirea ingrijirilor de sanatate comunitare dupa Asociatia Americana de Sanatate Publica: actiuni de baza. Sus inerea serviciilor primare de ingrijire a sanatatii.1. Definirea ingrijirilor de sanatate comunitara (nursing).2. 1. familia ca unitate de baza.4. Modele conceptuale ± definitie.2. beneficiari. scopuri si obiective clare. planificare programelor de educatie continua si asumarea responsabiliatii.A): actiuni de baza. Preceptele ingrijirii sanatatii in comunitate: activitate stabilita pe baza nevoilor si a planului general de sanatate. promovarea sanatatii si educatia pentru sanatate. Nivel 3avansat . notiuni de baza.1. 1.6.S. implicatii in ingrijirea sanatatii in comunitate (nursing comunitar). Elementele practicii sanatatii comunitare. 1. beneficiari.2. dirijarea clientului si familiei catre resurse comunitare.2.1. utilizarea inregistrarilor.2. Rezum particularit ile nursingului (îngrijirilor de s n tate (în comunitate). integrarea cet enilor in servicii pentru intreaga comunitate.N. Tratarea tulburarilor si afectiunilor prin interventii directe si indirecte. 2.2.5. Promovarea unui stil de viata sanatos. Definitia dupa O. aprecierea periodica si continua a starii de sanatate.1. 1. 1. Modelul Henderson. Aprecierea nevoilor si evaluarea serviciilor. acordarea ingrijirilor conform recomandarilor medicale.3.55. Scoal Postliceal . 1. asistentul . buna pregatire a asistentului medical. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. 1. 1. Modeloul de adaptare Roy.2. 2. Sprijinirea serviciilor comunitare. Definirea ingrijirilor de sanatate comunitare dupa American Nurses Association (A.2. implicarea familiei si indivizilor in luarea deciziei. 1.3. 2.M. supravegherea personalului de ingrijire.membru activ al echipei de ingrijire.

Nivel 3avansat . Scoal Postliceal .2. norme si valori culturale.5.acordarea ingijirilor in familie.1. Conceptul de familie. domenii de angajare a Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Functii: . stadii de dezvoltare in timpul ciclului vietii. Modelul sistemelor Newman 2. Rolul si functiile asistentului medical generalist in comunitate. populatie cu venituri sub nivelul minimal. 1.3. Roluri : educator si pedagog. 3. consilier.C.2.Modelul autoingrijirii Orem.2. colectivitati. Tierney. diferente culturale si spirituale. Logan.transmiterea cunostintelor catre beneficiarii serviciilor de ingrijire sau personalul din sistemul de sanatate. nebiologic. densitate. 1.3. comunitate. 3. structura populatiei ( numar. Cunoasterea comunitatii: localizare (urbana.2.membru al echipei de ingrijiri. pacientilor cronici si in stadiul terminal. 1. . 2. rata somajului. grupuri minoritare etnice si religioase). Conceptul de comunitate. flora si fauna. probleme socioeconomice (venit mediu.2. Define te cadrul conceptual al nursingului (îngrijirilor de s n tate în comunitate) 2. 1.2.3.4 Modelul sistemelor comportamentale Johnson. persoanelor varstnice si bolnavilor psihici. .7 Modelul Ropper. 1. Modelul Rogers. facilitator. Caracteristicile familiei: sistem social. netraditional. functii de baza.3.1 Definitii: traditional. rurala). scoli. 1.1 Conceptul despre om: definitia individului. nivel general de educatie. omul ca unicat. -dezvoltarea practicii ingrijirilor de sanatate prin gandire critica si cercetare. influenta mediului inconjurator. teoria holistica.1. 1. 3. Conceptul despre om. Definitia comunitatii. 2. familie. particularitati de clima.6.2. biologic. 2. 1. ingijiri de sanatate ocupationala. varsta. asezare geografica.

1.3. 1. Aprecierea nevoilor comunitatii. Indicatori demografici: structura familiei. Sanatatea individului. sanatate biologica. Sanatatea familiei: definita O. anchete epidemiologice. Elemente cheie : promovarea nutritiei sanatoase. Nivel 3avansat . prevenirea si controlul imbolnavirilor endemice.3. factorii care influenteaza starea de sanatate a comunitatii (biologici.2. Definitia. Indicatori sociologici.1. a copilului si planificarea familiala.3.factorii care influenteaza starea de sanatate a comunitatii: factori naturali Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. ciclul de viata al familiei. Conceptul despre sanatate. 2. . masuri de igiena. tratament adecvat in caz de imbolnavire si accidente.1. serviciile de sanatate).4.3. comportamentali.2.4. Niveluri de interventie: prevenirea primara.1.3. populatiei). 2. 3.4. Scoal Postliceal . psihica si sociala. Conceptul de ingrijiri primare.Caracteristicile comunitatii. 2.S. intelectuala. 3. obiectul sanatatii comunitare. Comunitatea ca unitate de ingrijit (client).5.Dimensiunile starii de sanatate: emotionala.C. screening-ul si studii de prevalenta. 2. 3. ingrijiri paliative. tertiara.3. fizica.3. ambientali.3. Sanatatea comunitatii. 3. ocupationala. 2. Definitia ingrijirilor primare. tipuri de familie. 2. 1.2. Culegerea datelor: -starea de sanatate si caracteristicile ei in Romania. 2. Aplic procesul de nursing (îngrijire) în comunitate. 3. Indicatori economici. 3.3. Caracteristicile ingrijirilor primare.3. 2.M. ingrijirea mamei.1. 2. Accesibilitatea la ingrijiri primare de sanatate. sociala. 2.4. 1.2. Indicatori medicali. secundara. spirituala.4. educatie pentru recunoasterea problemelr de sanatate si cunoasterea metodelor de prevenire. 2. imunizarea.

incredere. evaluarea finala. Stabilirea scopului. civilizatie. (fizici. Stabilirea interventiilor in concordanta cu obiectivele proprii si planurile nationale. accesibilitatea la servicii de sanatate. profesionali. Aplicarea planului. Culegerea datelor: 1. Stabilirea prioritatilor. identificarea grupurilor vulnerabile.1. factori culturali. formularea diagnosticului starii de sanatate a colectivitatii.2. Intocmirea planului de ingrijiri de sanatate: stabilirea responsabilitatilor. 3. Vizita la domiciliu: . exprimare clara. Identific problemele de s n tate a familiei. 2. diferenta dintre ingrijirile individuale si cele colective. 4.intrarea in relatie: . defavorizate.4. chimici. biologici). Nivel 3avansat . Aprecierea starii de sanatate a familiei. identificarea problemelor. 1. Stabilirea obiectivelor pe termen lung. Scoal Postliceal .tehnici de comunicare: ascultare. Planificarea. nevoi fudamentale. Implicarea membrilor echipei multifactoriale: echipa de ingrijire. factori artificiali (economici. Reformularea unor obiective. Efectuarea interventiilor cu implicarea membrilor comunitatii.1. Evaluarea rezultatelor:evaluarea initiala. capacitatea de a se adapta la Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.2. etc.C. Analiza datelor: selectarea datelor semnificative. 2. costurile serviciilor.2.5. empatie. mediu si scurt ± respectarea principiilor privind enuntarea obiectivelor. 3. 2. 3.4. 2. initierea de noi actiuni in functie de rezultatele asteptate. termenelor. evaluarea de etapa (intermediara).3. reprezentanti ai autoritatilor locale si organizatiilor neguvernamentale. 2. someri.1. concentrare.) 1. reprezentanti ai unitatilor sanitare si responsabili de programe nationale. 2.

starea de sanatate.relatii intre membrii familiei: intre parinti (soti). prescolarul.2. psihologie.activitatea profesionala: profesia membrilor familiei. 2. pedagogie. obstetrica.mediu si sanatate. spatiul din jurul locuintei. posibilitati de recreere: . ( Sintetizarea si aplicarea cunostintelor si a deprinderilor dobandite la modulele de educatie pentru sanatate. cu vecinii. intretinere igiena). . .alimentatia: adecvata. Descrierea familie si a factorilor care pot influenta starea de sanatate a acesteia: . stuctura pe varste. preocupari cultural. Probleme de sanatate si disfunctionalitati la nivelul familiei.nivel cultural si de educatie. Scoal Postliceal . Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. . respectarea demnitatii. . scolarul si adolescentul ± nevoi de educatie. 3. obiceiuri alimentare: .situatie: . Persoane varstnice. Tinerii si adultii tineri. conditiile la locul de munca.Notiuni despre ingrijirea copilului: . pentru mentinerea sanatatii si identificarea problemelor de sanatate. 2. relatiile cu bunicii. dotari. comportamentul fata de sanatate. satisfacerea nevoilor familiei.1. puericultura si pediatrie.relatii sociale: cu prietenii. Nevoi specifice de ingrijire si educatie de-a lungul vietii. alimentatie.2. ingrijire.apartenenta religioasa.membri: numar. sociologie.3. 2. . 1. Rolul asistentului medical in educarea familiei.stabilirea scorului APGAR pentru familie 2.odihna si timpul liber. 2. . Nivel 3avansat .4. gerontologie si geriatrie). probleme deosebite. Femeile gravide.habitatul: locuinta (spatiu de locuit adecvat.educative. parinti ± copii. .nivel economic: venit.asigurarea confidentialitatii.dezvoltarea psihomotorie a copilului 0 ± 1 an. . imunizarile.

Sindromul de carenta afectiva si retardul: . Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. automedicatia si consumul excesiv de medicamente.legatura cu membrii echipei multidisciplinare. Scoal Postliceal . 3.2. .aplicarea prevederilor Conventiei pentru drepturile copilului. 3. 3.prevenirea abandonului si abuzului.1 Grupuri defavorizate: minoritati etnice si religioase.Tulburari majore in familie: familia conflictuala.observarea comportamentului parintilor si\sau substitutului matern.2. Masuri de educatie in scopul reducerii factorilor de risc si ingrijiri adecvate situatiilor constatate in familie. 1. risc de accidente. depresie. 4. Familia cu probleme: vulnerabile. Influenta dizabilitatii si bolii asupra copilului. 1.. insuficiente pentru intretinerea familiei. Consiliere in caz de : boli grave.2. .3. monoparentala. 1.3. Grupuri vulnerabile. 4. suferinta psihica.2. specifice grupurilor 3. dezorganizata. 4. venituri stadiu terminal. deces. 5. Comportamente la risc: consumul de alcool. consum de droguri.2. consumul de droguri. Instruirea persoanelor care acorda ingrijiri pentru recuperare si reducerea impactului. Asigur îngrijiri . . abandonata. 4. familiei. fumatul.Notiuni despre ingrijirea prematurului la domiciliu.observarea comportamentului copilului. Nivel de educatie redus.2. dieta si obiceiuri alimentare necorespunzatoare. Nivel 3avansat . lipsa asigurarilor de sanatate si a accesului la ingrijiri medicale.4. violenta in familie.1.anxietate. C. in divort. mediul inconjurator nesigur. mediu pacien ilor cu afec iuni cronice i în necorespunzator.1. lipsa de educatie si a accesului la servicii de diagnostic si tratament. Sustinerea familiei in situatii de criza.3.persoanei. saracia. 4. cu probleme socioeconomice.

evidenta activitatii si transmiterea informatiilor semnificative. Nivel 3avansat .explicarea nevoilor muribundului.aplicarea programelor nationale. .aplicarea protocoalelor de ingrijire. familia. modelul Roper bazat pe dependenta|independenta activitatilor vietii in diferite etape.legatura cu autoritatile. organizatii neguvernamentale.alegerea unui model de ingrijire adecvat: modelul de autoingrijire Orem. . .organizarea actiunilor individuale sau pentru grupuri.evaluarea rezultatelor ingrijirilor. . . . .evaluarea gradului de dependenta. .participarea la campanii de educatie.2.instruirea si implicarea familiei in ingrijire si supraveghere. . . .executarea interventiilor autonome si delegate in conformitate cu legislatia in vigoare. Ingrijirea la domiciliu a bolnavilor cronici si in stadiu terminal. . respectand recomandarea medicala.planificarea ingrijirilor si stabilirea orarului impreuna cu bolnavul. Masuri de sustinere si combatere. . . 3.evaluarea resurselor umane si materiale.verificarea si respectarea recomandarii medicale. Sugestii metodologice Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. -raportarea periodica a rezultatelor si reajustarea planului de ingrijiri. unitatile sanitare. Scoal Postliceal .respectarea legislatiei. . .

Nivel 3avansat .i dezvolte abilit ile de comunicare. urm rind în final realizarea criteriilor de performan i atingerea competen elor necesare pentru a lucra ca asistent medical generalist în comunitate. portofolii. întocmirea planului de îngrijiri i executarea unor îngrijiri. num rul evalu rilor. studiu de caz. Datele evalu rii. Scoal Postliceal . În func ie de particularit ile individuale sau de grup. de stabilire a rela iilor interpersonale. metodele de evaluare vor fi stabilite de cadrele didactice în func ie de etapele parcurse în preg tire.În elaborarea strategiei didactice la parcurgerea modulului ÄNURSINGUL ÎN COMUNITATE´ profesorul va ine seama de particularit ile form rii adul ilor: motivarea. efectuarea unor activit i educative. Elevii vor fi ajuta i s . Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Pentru atingerea competen elor acestui modul evaluarea are un rol deosebit. de colaborare cu speciali tii din alte domenii pentru a putea gestiona cazurile cu care se confrunt în comunitate. implicarea. de cuno tin ele însu ite anterior i de gradul de dificultate. fi e de lucru. teste scrise. În cadrul modulului elevii trebuie dirija i s foloseasc analiza i sinteza pentru a realiza o coeren între cuno tin ele însu ite anterior în alte module. profesorii vor decide asupra num rului de ore repartizat fiec rei teme. discu ii în grup. in mod deosebit cele referitoare la îngrijiri. jocul de rol. ancheta în familie. participarea. leg tura cu realitatea i punctele de interes ale cursan ilor. unde elevii s poat îndeplini pe rând rolul de moderator i animator. brainstorming. discu ii în grup). observare dirijat . data i semn tura. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întreb ri. Modulul cuprinde 120 de ore din care 36 de ore de teorie i 84 de ore de preg tire practic în comunitate. Orele de teorie se vor desf ura în s li de clas sau de instruire practic dotate corespunz tor cu materiale i mijloace audio-vizuale care s permit aplicarea metodelor participativ-active: rezolvarea de probleme. Evaluarea preg tirii practice se realizeaz prin activit i concrete în comunitate: vizita la domiciliu. culegerea datelor semnificative. carnete de apreciere care s cuprind sarcina.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->