P. 1
Exceptia de necompetenta

Exceptia de necompetenta

|Views: 304|Likes:
Published by Ionela Mnl

More info:

Published by: Ionela Mnl on Jan 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2014

pdf

text

original

Exceptia de necompetenta

1.1. Definirea notiunii de necompetenta Daca, asa cum stim, competenta este definita1 ca fiind aptitudinea recunoscuta de lege unei instante judecatoresti, unui alt organ de jusridictie sau cu activitate jurisdictionala de a judeca un anumit litigiu, putem deduce logic ca necompetenta este opusul notiunii de competenta si este acea situatie în care au fost încalcate regulile de competenta statornicite de lege, prin sesizarea unei instante necompetente. S-a aratat ca exceptia de competenta este un mod de contestare a competentei instantei sau organului cu activitate jurisdictionala sesizat, în favoarea unei alte jurisdictii. Exceptia de necompetenta constituie mijlocul procedural prin care partile participante în proces, precum si procurorul, cer, în cazul sesizarii unei instante necompetente, ca aceasta sa se desesizeze si sa-si decline competenta în favoarea instantei competente. În cazul necompetentei absolute, exceptia poate fi ridicata chiar de catre instanta, din oficiu. Când instanta de judecata este sesizata cu o actiune care se considera a nu fi de competenta ei se pune problema rezolvarii mai multor chestiuni: stabilirea sferei persoanelor participante la proces care pot invoca necompetenta, conditiile si formele procedurale în care necompetenta poate fi invocata, termenul în care poate fi invocata, cum va proceda instanta pentru a rezolva o astfel de cerere. Toate aceste aspecte se afla într-o strânsa legatura. Modul în care va proceda instanta depinde de natura necompetentei, de faptul ca necompetenta a fost sau nu invocata în fata instantei de fond, apel, recurs; forma în care exceptia de necompetenta poate fi ridicata depinde de natura competentei, de faza procesuala în care se ridica, etc. Pentru rezolvarea tuturor acestor chestiuni distinctia între necompetenta aboluta si cea relativa are o mare importanta2.

1

2

Stoenescu, S. Zilberstein, op.cit., p. 134; V. M. Ciobanu, op.cit., pag.371 Al. Bacaci, op.cit., pp. 172-173

b) poate fi invocata numai de catre partea în interesul careia a fost creata. prin conventia lor tacita sau expresa. iar când procurorul participa la procesul civil al are si îndatorirea de a invoca aceasta exceptie. ea poate fi ridicata de catre instanta din oficiu. Les. aceasta fiind obligata sa-si decline competenta. si este relativa. competenta generala. Necompetenta relativa prezinta urmatoarele particularitati. 116 . prin vointa lor expresa sau tacita. si este absoluta. op. 13-16. neputând acoperi viciile acesteia. chiar de catre reclamantul care a sesizat gresit instanta prin actiune. În celelalte cazuri. prin conventia lor. c) daca partile nu invoca necompetenta absoluta. b) necompetenta absoluta poate fi invocata de oricare din partile din proces. atât în fata instantei de fond. sa deroge de la regulile de necompetenta relativa. a) partile pot.. cît si acelei de apel.Este reglementata prin norme imperative. c) instanta de judecata nu poate ridica din oficiu aceasta exceptie. sa deroge de la regulile competentei absolute. materiala si teritoriala exclusiva – în pricinile privitoare la starea si capacitatea persoanelor si în cazurile prevazute de art. d) exceptia de necompetenta absoluta poate fi ridicata în orice stare a procesului. În virtutea rolului sau activ instanta va putea sa atraga atentia partii interesate cu privire la dreptul sau de a invoca necompetenta instantei. 3 I. recurs. adica de catre pârât la prima instanta.cit. competenta teritoriala este reglementata prin norme dispozitive. Regulile necompetentei absolute sunt urmatoarele3: a) partile nu pot. p.

180-181. sa deroge de la aceste reguli si nici nu pot a stabili competenta unei alte instante. sa aduca atingere intereselor statului ori tertilor. se arata ca normele de competenta absoluta sunt obligatorii. pp. Încalcarea normelor de competenta relativa poate fi invocata numai de catre 4 I. cât si pentru instanta de judecata. Stoenescu.d) necompetenta relativa poate fi ridicata numai prin întâmpinare sau la prima zi de înfatisare.cit. Exceptia necompetentei absolute poate fi ridicata si de procurorul care participa la procesul civil indiferent daca el a avut initiativa procesului. Normele de competenta relativa dau posibilitatea partilor sa deroge. În literatura juridica4. Partile nu pot. Chiar instanta însasi este obligata sa-si verifice din oficiu competenta absoluta. prin vointa lor. pe cale de întelegere expresa. Bacaci. instanta investita cu judecarea cererii nu va lua în considerare o eventuala conventie a partilor. determinându-se. ca si consecinta. Caracterul imperativ al normelor de competenta absoluta justifica ridicarea necompetentei direct în fata instantei de apel sau recurs. importanta pe care o prezinta împartirea normelor de competenta în norme cu caracter imperativ si norme cu caracter dispozitiv. pe cale de conventie. Pe de alta parte. Necompetenta absoluta a instantei poate fi invocata in orice moment al desfasurarii procesului. urmand ca instanta sa-si decline competenta în favoarea altei instantei sau a unui agent jurisdictional competent. Instanta va fi tinuta sa ia act de o asemenea conventie.cit. op. asadar. Viciile unui act procesual efectuat cu încalcarea unei norme imperative nu pot fi acoperite prin vointa expresa sau tacita a partilor.. fara ca ea sa fi format obiect de discutii în fond. atât pentru parti. partile ar încerca sa eludeze dispozitii imperative ale legii. nulitatea hotarârii. în cazul în care constata ca nu este competenta. Se vede. afara de cazul în care.. op. problema competentei este supusa dezbaterii contradictorii a partilor. S. daca s-a sesizat ca instanta este necompetenta. competenta unei alte instante decât aceea stabilita de lege. si. 175 . Zilberstein. Nerespectarea competentei absolute atrage dupa sine. chiar si de reclamant. Încalcarea normelor de competenta absoluta se poate invoca de oricare din parti. Al. sau daca a intervenit în procesul angajat de parti. p. derogatorie de la aceste reguli. pe aceasta cale.

judecatorii hotarasc numai asupra obiectului cererii deduse judecatii 7 I. in scopul pronuntarii unei hotarari temeinice si legale. pp. în termen.civ. obligatie decurgând din principiul fundamental al rolului activ al judecatorului. 5 C. Necompetenta relativa nu poate fi invocata de pârât decât în „in limine litis”. 158 alin. De asemenea. de asemenea. prin toate mijloacele legale.civ. S. nu poate cere declinarea competentei în cazul competentei relative. sa-si exercite drepturile procedurale conform dispozitiilor art. acordul partilor leaga instanta sesizata care este obligata sa judece. sa urmareasca desfasurarea si finalizarea procesului. este necesar sa precizam în ce cazuri competenta este absoluta si când ea este relativa. 3 abrogat Legea nr. prevede ca:” necompetenta este de ordine publica”: 5 Art.civ. este aceea de a învedera pârâtului ca este în drept sa ceara declinarea competentei. precum si sa puna in dezbaterea lor orice imprejurari de fapt ori de drept. Judecatorii au indatorirea sa staruie. ramânând ca pârâtul sa aprecieze daca îi convine a se judeca la instanta sesizata sau i-ar fi mai convenabil sa ceara instantei declinarea competentei. In toate cazurile. pe baza stabilirii faptelor si prin aplicarea corecta a legii. pentru a preveni orice greseala privind aflarea adevarului in cauza. Partile au indatorirea ca. nu numai pentru ca exista o dispozitie de interdictie în cuprinsul art. în fata instantei de fond. 1296 si 130 Cod proc. daca constata ca nu este competenta nu va putea sa-si decline din oficiu.pr. Nici procurorul. tinut sa respecte caracterul dispozitiv al normelor de competenta relativa. Daca necompetenta nu este de ordine publica. ele au obligatia sa indeplineasca actele de procedura in conditiile. oral sau in scris. 6 Art. chiar daca nu sunt mentionate in cerere sau in intampinare. Reclamantul nu poate obiecta cu privire la necompetenta relativa a instantei.. Cât priveste instanta de judecata. chiar daca partile se impotrivesc. Ei vor putea ordona administrarea probelor pe care le considera necesare. 158 alin. are drept consecinta. decaderea pârâtului din dreptul de a mai invoca aceasta încalcare a dispozitiilor de competenta. 1.civ. 181-182 . partea care a facut cererea la o instanta necompetenta nu va putea cere declararea necompetentei.. pentru solutionarea amiabila a cauzei Alin. într-o asemenea situatie. iar daca pârâtul în drept sa se plânga nu o face. Judecatorul va pune in vedere partilor drepturile si obligatiile ce le revin in calitatea lor din proces si va starui.159 Cod proc. ordinea si termenele stabilite de lege sau de judecator. indiferent de forma în care participa în procesul civil. 129. Singura sa obligatie. desi ea este obligata sa-si verifice si competenta relativa din oficiu. precum si sa-si probeze pretentiile si apararile. 723 alin. fiind prezumata vointa sa de a achiesa la judecarea în fata instantei sesizate7. prin întâmpinare sau cel mai târziu la prima zi de înfatisare. op.. 219/2005 Cu privire la situatia de fapt si motivarea in drept pe care partile le invoca in sustinerea pretentiilor si apararilor lor.cit. consacrat în art. Art. dar si pentru ca el este presupus a-si fi manifestat vointa de a se judeca la o instanta necompetenta pe care a sesizat-o.pârât. final5 Cod proc. Neridicarea necompetentei relative. Stoenescu. in conditiile legii. întrucât aceste norme sunt stabilite în favoarea sa. el fiind. in toate fazele procesuale. Dupa ce am vazut care este importanta practica a deosebirii dintre normele de competenta absoluta si normele de competenta relativa. judecatorul este in drept sa le ceara acestora sa prezinte explicatii. competenta. Zilberstein.

. . 159 pct.când pricina este de competenta unei instante de alt grad. Ciobanu.civ. Astfel. 1/1983. Astfel. falimentul si societatile. la rândul sau. 16 Cod proc. 15 si 16”. . succesiunile. Necompetenta este absoluta în toate cazurile când s-au încalcat normele de competenta generala a instantelor judecatoresti. iar în celelalte cazuri. 14. o instanta neputând judeca o cauza a carei rezolvare este data prin lege în competenta unui alt organ jurisdictional.159 în coroborare cu art. competenta este relativa. Art.. dupa cum nici tribunalul. partile pot conveni între ele pentru determinarea unei instante care sa judece pricina. 2. prevede ca: . nu va putea solutiona un litigiu care e de competenta judecatoriei s. M. În fine.când pricina este de competenta unei alte instante de acelasi grad si partile nu o pot înlatura. încalcarea lor atrage necompetenta absoluta.când pricina nu este de competenta instantelor judecatoresti. cu exceptiile aratate.19 Cod proc.13. desi pricina este de competenta unor alte organe cu activitate jurisdictionala.Partile pot conveni prin înscris sau declaratie verbala în fata instantei ca pricinile privitoare la bunuri sa fie judecate de alte instante decât acelea care. o judecatorie nu va putea solutiona un litigiu care e de competenta tribunalului. 15. 42 .a. în materie de competenta teritoriala. adica în pricinile privind starea si capacitatea persoanelor. 8 V.civ. 14. stabileste regula potrivit careia necompetenta teritoriala este absoluta în cazurile prevazute de art.. normele au caracter imperativ. necompetenta este absoluta si atunci când pricina este de competenta unei instante de alt grad. Ca o concluzie. 1. in Studii si cercetari juridice nr. prin ele facându-se delimitarea sferei de activitate a instantelor judecatoresti fata de cea a altor organe cu activitate jurisdictionala – aceasta fiindca normele competentei generale au caracter imperativ. punctul 3 al art. afara de cazurile prevazute de art. S. p. au competenta teritoriala. Zilberstein. potrivit legii.19 Cod proc.m. 13. determinarea caracterului normelor de competenta îsi gaseste expresia în urmatoarele reguli formulate în literatura juridica8.civ. În cazul acestor exceptii. Din art. imobilele. 159 pct.d. a)competenta generala a instantelor judecatoresti este absoluta. rezulta ca ne aflam în fata necompetentei absolute în cazul în care instanta judecatoreasca a fost sesizata. Asa cum rezulta din art.

succesiunile.2. dreptul sa decida ce anume instanta trebuie sesizata..S. relativa. Pentru toate cazurile în care legea stabileste o competenta teritoriala alternativa. prin întâmpinare sau cel mai târziu la prima zi de 9 10 C. Mai mult.).cit. p. fiindca aceste norme sunt edictate în favoarea sa. dupa cum este vorba de necompetenta absoluta sau necompetenta relativa. dupa ce o pune în discutia partilor. exceptia de necompetenta poate fi ridicata de oricare din partile din proces. este obligata sa-si decline competenta. falimentul si societatile. 2000. p.. el fiind singurul în drept sa aprecieze daca este sau nu cazul sa o faca.182 . poate fi invocata chiar de reclamantul care a sesizat instanta necompetenta10. revine exclusiv reclamantului (art. Atunci când s-au încalcat normele competentei absolute. Exceptia este în genere ridicata de pârât. nu se poate face decât de catre pârâtul din proces. de procuror sau de catre instanta din oficiu. dec. instanta neputând deci sa dispuna nici din oficiu si nici la cererea pârâtului.. 5/2001. Dreptul nr.J. Invocarea necompetentei relative determinata de caracterul dispozitiv al normei de competenta. Invocarea exceptiei de necompetenta si conditiile în care se poate invoca exceptia de necompetenta Exceptia de necompetenta poate fi invocata de oricare din parti..civ. respectiv. nr. c)competenta teritoriala a instantelor judecatoresti este. pentru a determina cine poate invoca exceptia si pâna la ce moment al procesului. din oficiu. 30/11. dar sfera persoanelor care pot invoca exceptia de necompetenta este diferita. op. 243 Al. Ea este absoluta numai în cauzele privind starea si capacitatea persoanelor. în principiu. Distinctia dintre competenta absoluta si cea relativa prezinta importanta pentru stabilirea regimului juridic al exceptiei de necompetenta. imobilele. în functie de caracterul competentei. de procuror sau chiar de instanta din oficiu. o judecatorie neputând rezolva o pricina data în competenta tribunalului sau invers. în favoarea instantei competente. 1.01.12 Cod proc. declinarea competentei 9.b)competenta materiala a instantelor judecatoresti (sub ambele aspecte: functional si procesual) este absoluta. Exceptia de necompetenta relativa va fi ridicata de acesta. care. Bacaci. o atare încalcare a normelor de competenta absoluta. sec.civ.

cit. 12 I. de executorul judecatoresc de la domiciliul sau sediul debitorului ori de la domiciliul ori sediul tertului poprit” cuprind o norma de competenta absoluta.civ. daca este fondata. De asemenea. daca participa la procesul civil. Stoenescu. înseamna ca reclamantul nu a cazut în pretentii. Zilberstein.. adica la inceputul procesului. daca cererea de chemare în garantie a facut-o reclamantul.182-183.. Aceasta rezulta din dispozitiile art.202. civ. În masura în care cererea principala se admite. Dispozitiile art. ultim Cod proc. Bacaci. S. exceptia de necompetenta teritoriala relativa.înfatisare – in limine litis. va fi admisa cererea de chemare în garantie. astfel încât cererea de chemare în garantie facuta de reclamant se va respinge. Potrivit art. 60 alin. care este în drept sa obiecteze – accepta judecata la instanta sesizata. . nu poate invoca necompetenta relativa a instantei cu actiunea principala. înseamna ca a achiesat la cererea reclamantului sub aspectul competentei11. solutia cererii de chemare în judecata depinzând de solutia data cererii principale. 158 Cod proc. textul având un caracter imperativ. Conditiile în care se poate invoca si rezolva exceptia de necompetenta sunt reglementate de art.. deoarece cel chemat în garantie se substituie în drepturile procesuale ale reclamantului. întrucât nu este parte chemata în proces si având obligatia de a lua procedura în starea în care se afla în momentul admiterii interventiei. 158 alin.cit. procurorul. Cât priveste tertii participanti la proces. nu poate fi invocata nici de cel chemat în garantie de catre pârât. 1 Cod proc. sa-si decline competenta. pag. nici el nu poate invoca aceasta exceptie12.. op. reclamantul care a facut cererea la o instanta necompetenta nu va putea cere declinarea competentei prezumându-se ca si-a manifestat vointa de a se judeca la o instanta necompetenta. pag.civ. intervenientul principal sau accesoriu. Numai daca cererea principala a fost respinsa reclamantul a cazut în pretentii si. Al. În cazul chemarii în garantie. op. instanta însasi este tinuta de manifestarea de vointa a partilor. iar daca pârâtul. De asemenea. neputând din oficiu. nu poate cere declinarea competentei. chiar daca a fost introdus în proces înainte de prima zi de înfatisare. Potrivit acestui articol „când în fata instantei se pune în discutie 11 În astfel de situatii. 453 Cod procedura civila în sensul carora „poprirea se înfiinteaza la cererea creditorului.

atât în fata instantei de fond. Necompetenta relativa nu poate fi invocata direct în fata instantei de apel sau recurs. pe calea exceptiei de necompetenta. chiar daca n-a format obiect de discutie în fata instantei de fond (cât priveste ultimele 2 cai). în practica judecatoreasca se întâlnesc cazuri în care instanta nu procedeaza potrivit dispozitiilor respectivului text. avându-l procurorul. 14 Al. Daca partile interesate nu invoca necompetenta relativa în conditiile aratate.competenta acesteia. se va putea cere anularea hotarârii date cu încalcarea normelor imperative de competenta si pe calea contestatiei în anulare.cit. poate fi invocata. Potrivit art. Sub aspectul momentului când încalcarea normelor cu caracter imperativ. op. pp.. un alt organ cu activitate jurisdictionala competenta…”. obligatia de a stabili care anume instanta sau organ cu activitate jurisdictionala are competenta de a solutiona pricina13. aceasta problema nu va mai putea forma obiectul unei contestatii în anulare. poate cere instantei sa-si decline competenta – în cazul necompetentei relative. acest lucru putându-l face doar prin întâmpinare sau cel mai târziu pâna la prima zi de înfatisare.civ. 186-187 . daca nu a format obiectul de discutie la instanta de fond. ori. daca este cazul. care sa o fi respins14. Ridicând exceptia de necompetenta. 317 pct. opereaza sanctiunea decaderii. acest drept pricina. Instanta de judecata are. semnaleaza încalcarea prevederilor legale privind competenta. pârâtul care o invoca cel mai adesea.. dar exceptia a fost respinsa. 2 Cod proc. asadar. acest lucru se poate face în tot timpul procesului. cât si a celei de apel sau recurs. Bacaci. De regula partile sunt acelea care. Daca însa necompetenta absoluta a fost ridicata în cursul judecatii pe cale de exceptie. ea este obligata sa stabileasca instanta competenta. iar instanta odata sesizata are obligatia de a hotârî daca este sau nu competenta sa solutioneze respectiva 13 Cu toate acestea.

daca s-a ridicat.3. 137 alin.civ.158 alin. Hotarârea declinatorie nu are autoritate de lucru judecat decât cu privire la faptul ca instanta ce s-a 15 T. Termenul de exercitare al caii de atac curge de la pronuntare. Daca exceptia de necompetenta a fost admisa. considerându-se necompetenta. nr..17 Cod proc.R. Asa cum prevede art.civ.. altui organ de activitate jurisdictionala. Rezolvarea exceptiei de necompetenta si consecintele admiterii exceptiei de necompetenta Instanta sesizata cu judecarea actiunii principale este îndrituita sa solutioneze si exceptia de necompetenta (art. Daca instanta uneste în mod nejustificat exceptia cu fondul. are autoritate de lucru judecat. sau o va pune în discutie daca este vorba de necompetenta absoluta.). nr. instanta care s-a considerat necompetenta va trimite dosarul instantei competente sau. dec. Instanta care este sesizata cu judecarea actiunii principale va solutiona si exceptia de necompetenta. instanta de judecata pronunta o hotarâre prin care-si declina competenta si nu respinge actiunea ca inadmisibila.civ. chiar daca partea nu a fost citata cu aceasta mentiune. 2032/1974.1.7/1995 .S. Asadar. în situatia în care procedura de citare a ei a fost legal îndeplinita pentru termenul respectiv15. sec. R. va pronunta o hotarâre prin care se va dezinvesti de judecarea pricinii. Instanta de judecata va solutiona exceptia de necompetenta. trebuie rezolvata de catre instanta înainte de a intra în cercetarea fondului pricinii. odata invocata.civ.. decât în cazul în care pentru rezolvarea ei este nevoie sa se administreze probe în legatura de dezlegarea în fond a pricinii. aceasta nu produce nici o consecinta de ordin procedural fata de parti. Unirea exceptiei cu fondul nu se poate face asa cum prevede art. instanta de judecata. care oricum duce la o prelungire a judecatii. urmarindu-se sa nu treaca prea mult timp cu solutionarea acestui incident.3 Cod proc. la fel ca orice alta hotarâre judecatoreasca. Hotarârea de declinare a competentei. dupa ce a ramas definitiva. exceptia de necompetenta. Conform art. 2 Cod proc. dupa caz. de îndata ce hotarârea pronuntata ramâne irevocabila.D..civ.137 Cod proc.

I. ea nu poate fi atacata decât odata cu fondul18. Efectul admiterii exceptiei de necompetenta. 3 Cod de procedura civila.. pronuntând o încheiere interlocutorie care leaga instanta. va respinge cererea ca nefiind de competenta instantelor române. Stoenescu. 204. Atunci când instanta considera neîntemeiata exceptia de necompetenta. Zilberstein op.p.cit.. p. pronunta o hotarâre de declinare a competentei nu numai atunci când se invoca necompetenta jurisdictionala. Zilberstein. nu si cu privire la competenta instantei sau a organului jurisdictional caruia i se trimite dosarul. În fine. Fiind o încheiere premergatoare.dezinvestit este necompetenta.op. este acela al dezinvestirii instantei sau oraganului cu activitate 16 17 I. S. Zilberstein. asa cum rezulta din prevederile art. o va respinge. de vreme ce necompetenta absoluta nu a fost ridicata nici de parti. Ciobanu.. Daca instanta judecatoreasca se considera necompetenta. acoperindu-se astfel si necompetenta absoluta. 189 V.p. op. Literatura noastra juridica considera ca o hotarâre data cu încalcarea normelor imperative de competenta. Bacaci. ramâne definitiva. M.cit. 203 .p. În cazul în care cererea cu care au fost sesizate instantele judecatoresti este de competenta unui alt organ al statului. Aceste din urma organe au si ele dreptul de a hotârî daca sunt sau nu competente sa solutioneze acea pricina16. solutia va fi aceea a respingerii actiunii ca inadmisibila17. nici din oficiu de catre instanta. 205 18 V.cit. Ciobanu.cit. … dar se poate întâmpla ca o hotarâre judecatoreasca daca cu încalcarea normelor imperative de competenta sa ramâna în vigoare fara a fi desfiintata prin vreuna din modalitatile admise de lege. op.cit. are putere de lucru judecat. M. recurs. pe calea contestatiei în anulare. se pune întrebarea daca necompetenta absoluta poate fi acoperita odata cu ramânerea irevocabila a hotarârii. daca instanta judecatoreasca constata ca litigiul cu care a fost sesizata este de competenta unui organ de jurisdictie din alt stat. Am vazut ca necompetenta absoluta poate fi invocata oricând în fata instantei de fond. 186.p. declarându-se competenta. apel. Stoenescu. fara activitate jurisdictionala. S.. cit. Instanta va trimite dosarul instantei competente. iar nu aceea a declinarii competentei. Al. 185. dar si atunci când se invoca necompetenta generala a instantelor judecatoresti. Stoenescu. 158 alin.op. Astfel. op.. S. p. I.

În literatura juridica se precizeaza ca notiunea de competenta nu se raporteaza la completul de judecata ci la instanta deoarece numai aceasta poate fi competenta sau nu. „în cazul declararii necompetentei. bineînteles daca nu este infirmata de o instanta superioara. iar nu judecatorul care functioneaza la acea instanta.. exceptia de necompetenta având. Fiind admisa exceptia de necompetenta si dispunându-se declinarea competentei. Atunci când se admite exceptia de necompetenta. 1972. 1 „actele de procedura îndeplinite de un judecator necompetent sunt nule”. dovezile administrate în instanta necompetenta ramân cîstigate judecatii si instanta competenta nu va dispune refacerea lor decât pentru motive temeinice”.160 din C.civ. pâna în acel moment au fost savârsite de o instanta necompetenta.civ. ea învesteste cu dreptul de judecata instanta în favoarea careira s-a pronuntat declinarea de competenta din însusi momentul pronuntarii19. Potrivit art. Asadar. nr. în acest caz.cit. Totodata. dezinvesteste instanta sau organul de jurisdictie care a dat-o. 194 . un efect declinatoriu. iar instanta de apel sau recurs a casat hotarârea pentru necompetenta. Dispozitia este aplicabila în situatia declinarii competentei de catre instanta de fond ca urmare a admiterii si în aceea în care prima instanta a respins exceptia. Bacaci.jurisdictionala necompetent. p.160 Cod procedura civila20.. Conform art. pp. termenul pentru exercitarea cailor de atac curge de la pronuntare. întocmai ca orice alta hotarâre. instanta de trimitere va putea aplica prevederile art.proc. C. 1070/1992. înseamna ca actele de procedura îndeplinite. daca este admisa. S. op.D.. 19 20 T. O hotarâre declinatorie de competenta. 258-259 Vezi si Al. sec.105 alin. dec.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->