1

Etapa ISchema tehnologica de obtinere a uleiurilor

SEMINTE OLEAGINOASE
Receptie
cantitativã
calitativã
Depozitare
Curãtire
Uscare
Descojire (decorticare)
Mãcinare
Tratament hidrotermic (prãjire)
Presare
Extractie cu solventi
BROCHEN
(turte de presã)
ULEI BRUT
DE PRESÃ
MISCELÃ SROT
Distilare Desolventizare
ULEI BRUT DE EXTRACTIE
Rafinare
-Desmucilaginare
-Neutralizare
-Spãlare
-Uscare
-Decolorare
-Winterizare (deceruire)
-Dezodorizare
ULEI RAFINAT
2‡ Floarea-soarelui (Helianthus annuus L.), este o planta uleioasa de mare
importanta economica si alimentara.
‡ Ea este originara din America Centrala (Mexic) si a fost adusa in Europa in
secolul al XVI-lea, fiind cultivata la inceput numai ca si planta de ornament.
‡ planta reprezintă una dintre principalele surse de grăsimi vegetale, utilizate
in alimentatia omenirii, respectiv cea mai importanta sursa de ulei pentru
Romania.
‡ De asemenea, floarea-soarelui este si o excelenta planta melifera. De pe un
hectar de floarea-soarelui se poate obtine o cantitate de 30 pana la 130 kg de
miere.
‡ Floarea-soarelui poate avea si întrebuintari medicinale. Din florile ligulate
(care contin quercitrina, anticianina, colina, betaina, xantofila, etc.), se
obtine un extract alcoolic care se foloseste in combaterea malariei, iar
tinctura in afectiuni pulmonare.


3

Floarea -soarelui (Helianthus annuus L.) se afla pe locul al treilea
intre plantele oleifere ierboase.
Fructele (achenele) de floarea soarelui contin , in procent de cca.
50%, ulei cu calitati alimentare de exceptie si grad ridicat de
conservabilitate, se utilizeaza in alimentatia umana (rafinat) si in
industria alimentara ( margarine, conserve, sapun, lecitina,
fosfatide, etc.).
Prin industrializare, dupa extragerea uleiului, raman sroturile,
utilizate ca sursa de proteina in hrana animalelor si materie prima
pentru concentrate de proteine in industria mezelurilor.
Din cojile semintelor se fabrica furfurolul folosit in industria
fibrelor artificiale, a maselor plastice. Macinate, cojile se folosesc
la fabricarea drojdiei furajere, circa 150 kg /tona produs.
Capitulele se utilizeaza in hrana animalelor, tulpinile sunt utilizate
drept material combustibil sau in industria materialelor de
constructii. Fiind o apreciata planta melifera, floarea soarelui
asigura, in perioada infloririii, 30-130 kg miere/ha.

Uleiul din floarea soarelui este un amestec de: 95% trigliceride
(formula CxHyOz) si 5% acizi grasi liberi. Este un ulei semisicativ
caracterizat printr-un indice de iod de 132 si o aciditate de 0,05. El
nu contine poluanti periculosi cum sunt: benzen, plumb sau metale grele.

Caracteristicile fizice ale uleiului din floarea soarelui:

* densitatea la 20 grade = 0,92;
* vascozitate (CST) la 20 grade = 55 - 61;
* punctul de fuziune = - 16 grade;
* punctul de rupere = - 5 grade;
* PCI (Kcal/kg) = 9032;
* Amplitudinea autoinflamarii = 30.4


In ultima perioada se discuta tot mai mult de folosirea uleiurilor
vegetale ca biocarburanti. Uleiul din floarea soarelui, utilizat ca si
carburant are avantajul ca este usor de pastrat, este stabil, nu este
periculos, este putin poluant, nu are risc foarte mare de inflamare si
are un indice de evapoare aproape de zero. Uleiul din floarea soarelui
contine intre 10-15% oxigen, ceea ce duce la ameliorarea combustiei si
la diminuarea nivelului poluarii.

SC Valceanca are ca obiect de activitate principal obtinerea uleiului de
floarea soarelui si ca obiecte de activitate secundare:
-arendeaza pamant
-isi produce o parte din materia prima
-presteaza servicii cu materii prime
-moara de malai si uruiala
-produce boltari pentru constructii
La floarea soarelui cumparata se fac analize de umiditate si se determina
masa hectolitrica.Procesul de presare la rece se face cu doua tipuri de prese :mici si
mari.
In urma extragerii se obitne uleiul brut si srot care se foloseste ca furaj pentru
animale.
Dupa presare uleiul se filtreaza la filtru cu placi si panze de filtru.Dupa filtrare
se face rafinarea.
Srotul este consumat de animale ,dar nu simple, ci cu boabe sparte macinate
de unde rezulta uruiala.
5

1. Operatii principale

Recepţionarea seminţelor oleaginoase
După recoltare, seminţele oleaginoase sînt colectate prin centrele de
recepţionare care le dirijează, apoi, spre întreprinderile de ulei. La centrele de
recepţionare se face atît recepţia cantitativă a seminţelor oleaginoase cît şi recepţia
calitativă sumară, verificîndu-se greutatea hectolitrică, umiditatea şi conţinutul de
corpuri străine al seminţelor. Transportul materiilor prime oleaginoase de la
centrele de recepţionare spre întreprinderile de ulei se efectuează, în majoritatea
cazurilor, pe calea ferată. Cantităţile mici de seminţe, de la distanţe mai scurte, sînt
transportate cu camioane. Acolo unde întreprinderile de ulei sînt aşezate pe lîngă o
apă curgătoare navigabilă, aprovizionarea lor se poate face şi cu şlepuri.

- RECEPŢIONAREA CANTITATIVĂ
La intrarea materiilor prime oleaginoase în fabrică se procedează, în primul
rînd, la recepţionarea cantitativă a acestora. Această operaţie se face prin cîntărire
cu ajutorul basculelor, care sînt de două feluri: pentru vagoane de cale ferată şi
pentru camioane.Toleranţele admise între cantitatea facturată şi cea recepţionată de
către întreprinderea de ulei sînt de plus sau minus 1%.
- RECEPŢIONAREA CALITATIVĂ

Recepţionarea calitativă a materiilor prime are ca scop asigurarea apro-
vizionării întreprinderilor de ulei cu produse corespunzătoare standardelor în
vigoare. Se creează astfel premisa principală pentru evidenţa calităţii materiei
prime sosite în fabrică, întocmirea ulterioară a bilanţului de fabricaţieşi obţinerea
unor produse finite de calitate bună.
Recepţionarea calitativă a seminţelor oleaginoase constă din două operaţii
distincte:
luarea probelor;
controlul analitic al calităţii seminţelor.


6

- LUCRAREA PROBELOR
Probele de seminţe se iau din fiecare vehicul, cu ajutorul unei sonde etajate.
Din camioane, mostrele de seminţe se iau din cinci locuri diferite. Din vagoane,
ele se scot din trei straturi, şi anume la adîncimea de circa 10 cm, de la jumătatea
înălţimii stratului de seminţe şi de la fund. În fiecare strat, probele se iau din nouă
locuri în diagonală. Mostrele scoase se amestecă bine şi se reduc prin metoda
sferturilor la o probă medie de 2²3 kg. Această probă medie se împarte în două: o
parte se păstrează în laborator pentru eventualele reclamaţii, iar cealaltă parte
serveşte la efectuarea determinărilor arătate, în vederea recepţiei calitative.
În cazul cînd probele de seminţe nu sînt supuse imediat analizei, ele trebuie
păstrate în cutii sau borcane închise, pentru a nu se usca, deoarece aceasta poate
duce la obţinerea unor rezultate eronate.
- CONTROLUL CALITĂŢII SEMINŢELOR
La recepţionarea calitativă a seminţelor oleaginoase se fac următoarele
determinări:
controlul organoleptic;
greutatea hectolitrică;
conţinutul de corpuri străine;
conţinutul de umiditate;
conţinutul de ulei.
Controlul organoleptic al seminţelor constă în examinarea aspectului şi a culorii
şi în aprecierea mirosului şi a gustului seminţelor în vederea determinării
conţinutului de seminţe cu aspect şi gust normal. Această determinare se face dintr-
o probă medie de 10 g de seminţe, con-siderîndu-se cu aspect normal seminţele
sănătoase şi nemucegăite. Greutatea hectolitrică a seminţelor este în legătură
directă cu conţinutul de ulei al acestora. Cu cît miezul seminţelor este mai bine
dezvoltat, cu atît greutatea hectolitrică, precum şi conţinutul de ulei al seminţelor
sînt mai mari. Greutatea hectolitrică se determină cu ajutorul balanţei hectolitrice şi
se exprimă în kilograme pe hectolitru. Determinarea corpurilor străine este
necesară pentru stabilirea purităţii seminţelor şi a conţinutului real de ulei în
seminţe, care se raportează la seminţele cu impurităţi. Determinarea umidităţii
7

seminţelor se face pentru verificarea calităţii lor în conformitate cu prevederile
standardelor, precum şi pentru a stabili dacă ele trebuie uscate sau nu înainte de
depozitare. Determinarea cea mai importantă o constituie aceea a conţinutului de
ulei deoarece de acesta depinde randamentul de fabricaţie a uleiului.
Descarcarea si manipularea materiilor prime oleaginoase
Descărcarea şi manipularea materiilor prime oleaginoaseîn întreprinderile
moderne de ulei, operaţiile de descărcare şi de însilozare ale materiilor prime şi de
trecerea lor în fabricaţie sînt mecanizate şi se realizează cu ajutorai transportoarelor
pneumatice şi al celor mecanice.
- TRANSPORTOARE PNEUMATICE - se folosesc, în primul rînd,
pentru descărcarea materiilor prime oleaginoase. Ele se caracterizează
prin productivitate mare, gabarit relativ mic şi etanşeitate, ceea ce evită
formarea prafului Ia descărcare. Instalaţiile pneumatice de descărcare şi
transport necesită o întreţinere atentă. Ele prezintă o uzură mai mare a
conductelor, în special, la coturi. Aceste instalaţii pot funcţiona prin
aspiraţie şi prin refulare. Există şi iustalaţii care funcţionează combinat,
adică prin aspiraţie şi refulare. întreprinderile moderne din ţara noastră
au fost dotate pentru descărcarea seminţelor cu instalaţii pneumatice care
funcţionează prin aspiraţie.

- TRANSPORTOARE MECANICE ± transportoarele mecanice utilizate
în întreprinderile de ulei sînt: transportorul cu raclete, transportorul
elicoidal, transportorul cu bandă, elevatorul cu cupe şi; în unele cazuri,
lopata mecanică.
Aceste transportoare sînt folosite în toate întreprinderile-şi pentru
transportul şi manipularea semifabricatelor (material descojit,
măcinătură, brochen) şi a subproduselor (coajă, şrot).
La alegerea transportoarelor mecanice trebuie ţinut seamă de următorii
factori: natura materialului de transportat, distanţa de transportat,
productivitatea instalaţiei, spaţiul disponibil pentru montaj, consumul de
energie, întreţinerea şi uzura normală în exploatare.
Astfel, banda de transport prezintă avantajul că poate fi folosită pentru
orice fel de material, realizînd transportul acestuia în condiţii de
8

menajare maximă şi pe distanţe mari. în schimb, are dezavantajul că
dezvoltă praf şi poate da naştere la risipirea materialului transportat.
Transportorul cu raclete poate fi folosit pentru materiale care curg şi
n-au dimensiuni mari; el are gabarit mic şi nu dezvoltă praf. Distanţa de
transportat este de "maximum 160 m şi transportă atît în plan orizontal
cât şi în cel oblic şi vertical. Datorită avantajelor pe care le reprezintă,
transportorul cu raclete este, în prezent, cel mai utilizat mijloc de
transport în întreprinderile de ulei.
Transportorul elicoidal prezintă avantajul că amestecă bine materialul
în timpul transportului, dar prin aceasta provoacă, uneori, degradări ale
produsului transportat. Lungimea unui asemenea transportor este, în
general, limitată la 40 m.
În ceea ce priveşte productivitatea acestor transportoare, benzile de
transport şi transportoarele cu raclete au capacităţi mai mari decît
transportorul elicoidal.

Depozitarea materiilor prime oleaginoase

Materiile prime oleaginoase utilizate în fabricile de ulei au cu precădere un
caracter de producţie sezonieră (excepţie fac germenii de porumb). Din această
cauză depozitarea materiilor prime oleaginoase se face pe perioade de timp lungi,
în care pot apare, în condiţii neprielnice, grave deprecieri calitative şi însemnate
pierderi cantitative.
În fabricile de ulei materiile prime sunt depozitate pe perioade variind între
5-12 zile, durată care asigură rezervele necesare continuităţii producţiei şi dă
posibilitatea efectuării operaţiilor pregătitoare procesului de obţinere a uleiului.
Depozitarea seminţelor oleaginoase trebuie să asigure:
- păstrarea substanţelor valoroase;
- pervenirea proceselor de degradare;
- îmbunătăţirea caracteristicilor tehnologice ale seminţelor;
- pregătirea de loturi mari, omogene din punct de vedere al
caracteristicilor fizico-chimice şi tehnologice;
Însăşi natura biologică a materiilor prime oleaginoase determină
neomogenitatea acestora (nu toate ajung la maturitatea optimă în acelaşi timp).
Dacă acestei neomogenităţi naturale i se asociază o condiţionare şi o depozitare
necorespunzătoare materia primă se depreciază.

9

Capacitatea de germinare a seminţelor este determinată printre altale, de
activitatea sistemului enzimatic din seminţe. Pentru ca acesta să se conserve se
impune ca procesele metabolice să continue în perioada de depozitare a seminţelor,
însă viteza acestora trebuie să fie minimă. Ca urmare, trebuie să se asigure condiţii
în care se atinge starea de anabioză. Se menţionează că asigurarea unei calităţi
ridicate a uleiurilor impune conservarea seminţelor în această stare.
Temperatura de depozitare are un rol important pentru seminţele la care
degradarea primară este provocată de microorganisme. Prin cerşterea temperaturii
de depozitare se favorizează dezvoltarea microorganismelor termofile şi
declanşarea unor procese oxidative exoterme, care pot conduce la creşterea
temperaturii masei de seminţe la 80-90ºC şi în unele cazuri, chiar până la
temperatura de aprindere. În cazul enzimelor de degradare proprii, acestea sunt
inhibate dacă temperaura seminţelor ajunge în jur de 50ºC.
Compoziţia seminţelor influenţează procesul de autoîncălzire în timpul
depozitării, prin conţinutul lor în hidraţi de carbon care sunt consumaţi în principal,
iargrăsimile şi proteinele alimentează fenomenul.

Depozitarea seminţelor se realizează în:
- silozuri celulare paralelipipedice cu secţiuni pătrate şi terminate în
formă de trunchi de piramidă, din beton;
- silozuri cu secţiune circulară cu d=6,35 m şi capacitate de 300-
1200 t;
- silozuri metalice cu capacitate de 100-1000 t;
- magazii etajate, unde seminţele se depozitează pe planşee în strat
de 1,5-3,0 m în funcţie de umiditatea lor;
La depozitare trebuie să se aibe în vedere următoarele:
- uscarea seminţelor în depozit trebuie să se facă în regim moderat,
pentru a se evita craparea şi desprinderea cojii de pe miez;
- depozitarea să se facă la o umiditate a seminţelor sub umiditatea
critică;
- temperatura trebuie menţinută sub 30ºC prin prefirare, aerare
activă sau răcire mecanică;
Seminţele trebuie curăţate înainte de depozitare (nivelul impurităţilor nu
trebuie să depăşească 1-2%).10Curăţirea materiilor prime oleaginoase

După recoltare, materia primă oleaginoasăconţine o serie de impurităţi care
pot fi grupate în următoarele categorii:
- impurităţi metalice (bucăţi de sârmă, metal, etc.);
- materiale anorganice (pământ, praf, pietre);
- materiale organice (pleavă, resturi de tulpini, seminţe seci);
- seminţe ale unor plante care s-au dezvoltat în cultura de plantă
oleaginoasă;
Îndepărtarea acestor impurităţi se face de obicei în două sau trei etape, după
cum urmează:
- la silozuri, o curăţire preliminară înainte de depozitare;
- la fabricile de ulei, o precurăţire înainte de depozitare şi o
postcurăţire înainte ca seminţele să fie introduse în procesele
tehnologice;
La silozuri curăţirea îndepărtează cca. 50% din impurităţi şi are drept scop
utilizarea mai eficientă a spaţiilor de depozitare.
Înainte de a fi introdusă în procesul de fabricaţie, adică după postcurăţire
materia primă oleaginoasă are un conţinut de impurităţi de maxim 0,4%.

11

Tipurile folosite în prezent în întreprinderile de ulei din ţară sînt, pentru
precurăţirea seminţelor, vibroaspiratorul tip ÄSagenta" şi precurăţitorul tip
ÄBuhler", iar pentru posteurăţire, curăţitorul tip ÄMIAG" şi tararul cu aspiraţie.Vibroaspiratorul ÄSagenta" : se compune din batiul 2, conul vibrator 2, cadrul
metalic cu site 3, şi ventilatorul 4.
Sitele, în număr de trei, sînt de tipul celor împletite, fiind confecţionate din
ţesătură de sîrmă. Prima sită are ochiuri de 15xl5 mm, a doua de 12x12 mm, iar a
treia de 3,5 x3,5 mm. Înclinaţia lor poate fi mărită în mers cu până la 12°, în
funcţie de umiditate, de conţinutul de corpuri străine şi de capacitatea dorită.
12

Procedeele de separare a impurităţilor sunt următoarele:

‡ separarea pe baza diferenţei de mărime se face utilizând pachete de
site având ochiuri (perforaţii) de diferte mîrimi, care permit fie
trecerea seminţelor fie trecerea impurităţilor; în practica industrială
această operaţie este denumită cernere;
Separarea pe baza diferenţei de mărime se face pe site cu mişcare rectilinie
(dute-vino), circulară (în jurul axei longitudinale), vibratorie (cu amplitudinea
redusă în plan vertical separarea impurităţilor pe baza diferenţei de masă
volumică
În cele mai multe dintre aparatele de curăţire, separarea pe baza diferenţei
de masă volumică se cuplează cu cernerea, realizându+se o eficienţă sporită cu
costuri mai reduse.
‡ separarea impurităţilor feroase
Separarea impurităţilor metalice pe baza proprietăţilor magnetice ale
acestorase realizează cu ajutorul magneţilor naturali (mai puţin folosiţi) sau cu
ajutorul electromagneţilor care pot fi:
- plani: impurităţile sunt reţinute pe o placă metalică care constituie
fundul unui jgheab prin care trece materia primă şi sunt eliminate
periodic;
- rotativi: impurităţile sunt reţinute pe unelectromagnet care se
roteşte în interiorul unui cilindru din material nemagnetizabil (uzal
din cupru) şi se elimină perodic;
- benzi electromagnetice: materialul oleaginos curge pe o bandă
transportoare prevăzută cu electromagneţi care reţin impurităţile
metalice pe bandă; seminţele sunt captate la capătul benzii, iar
impurităţile se elimină periodic prin întreruperea alimentării
electromagneţilor;
Această separare se face pe înteg fluxul tehnologic (la curăţire, la descojire,
la măcinare, la prăjire, la extracţie şi la transportul şrotului).
Praful şi impurităţile mai uşore decât seminţele care sunt absorbite de
ventulatoarele maşinilor de curăţat sunt dirijate la instalaţiile de captare a prafului
care pot fi cicloane uscate sau umede, filtre cu saci, inchise sau deschise.13

Uscarea materiilor prime oleaginoase

Chiar dacă au fost recoltate în perioada optimă, seminţele au o umiditate
mai mare decât cea critică şi pentru aputea fi depozitate pe perioade îndelungate,
acestea trebuie uscate înainte de depozitare. Odată cu scăderea umidităţii, creşte
propoţional conţinutul de ulei din seminţe.
În seminţele ajunse la maturitate sunt conţinute cantităţi de apă mult mai
mici decât în plantele vii; cea mai mare parte a acesteia este fixată în celule de
către grupele hidrofile (COOH, NH
2
,etc.) ale substanţelor constituente (apă de
hidratare), restulfiind reţinută prin fenomene fizice, în special capilaritate.
Compoziţia chimică a celulelor din seminţe, care depinde de tipul de plantă
oleaginoasă, determină şi conţinutul de apă al acestora.
În procesul de uscare, apa este transportată din interiorul seminţelor la
suprafaţa exterioară a acestora, de unde este preluată cu ajutorul unui agent de
uscare. În prezent se foloseşte ca agent de uscare aproape exclusiv aerul. Folosirea
amestecurilor de aer şi gaze de ardere a fost, în cea mai mare parte, abandonată
întrucât gudroanele conţinute în gazele de ardere condensează în timpul uscării.
Deci, eliminarea apei se poate realiza numai prin creerea permanentă a unui
dezechilibru de umiditate, respectiv pri realizarea unei pesiuni relative mai mici în
faza gazoasă de la suprafaţa seminţelor decât cea existentă în interiorul acestora,
fie prin încălzirea aerului cu un agent termic exterior, fie prin evacuarea continuă a
vaporilor de apă de la suprafaţa seminţelor.

Un factor important în uscarea seminţelor este modul de transmitere al
căldurii. Industrial se utilizează transmiterea căldurii prin convecşie, conducţie sau
simultan prin ambele metode.

În fabricile de ulei, uscarea se aplică de obicei la cel mult o treime din
materiile prime şi are un caracter preponderent tehnologic.
Uscătoarele folosite în industria uleiului dinţara noastră sunt bazate pe
principiul uscării prin contact şi convecţie, fiind de tip rotativ (la instalaţiile mai
vechi) cu tambur orizontal, coloane verticale sau fascicole tubulare.[3]
Uscătorul rotativ, în care uscarea seminţelor se realizează prin convecţie, în
contracurent cu un amestec de aer cald şi gaze de ardere. După ieşirea din tambur,
seminţele sunt trecute printr-un răcitor.
.
Uscătorul în pat fluidizat Escher- Wyss cu două zone; una de uscare, alta de
răcire. Recircularea aerlui cald poate asigura o economisire de energie de 25-43%.
Timpul de uscare este foarte rapid şi procedul de uscare poate fi bine controlat.
Uscătorul MIVac, care ucrează sub vid şi încălzirea are loc cu microunde.
14

Umiditatea seminţelor este redusă la 4% numai în 5 min., seminţele atingând 60-
70ºC.
Uscătorul Cimbria, care este sub forma unei coloane modulate realizată
dintr-un aliaj de aluminiu rezistent şi cu schimb termic foarte bun.
Uscătorul sub vid, care lucrează la o pesiune remanentă de 60-100 mmHg.
Seminţele trec peste ţeviprin care circulă abur de 0,5 bar. Vacuumul este realizat cu
o pompă de vid şi cu un condensator de amesteccu închidere hidraulică.[14]
Uscătoarele cu benzi, sunt utilizatepenrtu uscarea pastelor, a materialelor
granulare, a materialelor fibroase, a unor seminţe oleaginoase, etc.


Uscător cu benzi suprapuse: 1-benzi transportoare; 2-calorifer;
3-pâlnie de alimentare15


1.2. Schema tehnologica pt rafinarea uleiurilor

Această operaţie cuprinde un complex de etape necesare pentru asigurarea
calităţii şi aspectului comercial oferie pentru consumatori
PĂMÂNTURI
DECOLORANTE
APĂ ŞI
CONDENS
ULEI BRUT AGENT PT.
DEMUCILAGINARE
SOLUŢIE DE
NaOH
Demucilaginare
Neutralizare
Uscare
Deceruire
(Vinterizare)
Dezodorizare
Spălare
Decolorare
Polizare
(Finisare)
Apă de
spălare
Decantare
Decolorare
SOAPSTOCK
Ulei de batal
Apă de
canal
ULEI RAFINAT Pământ uzat
Suport
cristale
Ulei tehnic
Reziduuri
vinterizare
Pământ uzat
şi ulei
16

Gruparea metodelor de rafinare după efectul principal al procesului:
Efectul principal urmărit Denumirea uzuală a metodei Alte denumiri
Eliminarea suspensiilor mecanice şi
parţial a substanţelor dizolvate coloidal
Purificarea mecanica prin decantare,
filtrare sau centrifugare

Eliminarea mucilagiilor Dezmucilaginare Delecitinizare ,Degumare
Eliminarea acizilor graşi liberi:
prin formarea săpunurilor alcaline
prin antrenare cu vapori de apă sub vid
- prin combinarea acizilor graşi cu
glicerina
- prin fracţionare cu solvenţi selectivi
Neutralizare
Neutralizare prin distilare
Neutralizare prin esterificare
Rafinare cu solvenţi selectivi
Rafinare chimică (caustică)
Rafinare fizică (realizează şi
dezodorizarea)
Extracţie cu solvenţi selectivi
Eliminarea pigmenţilor coloranţi Decolorare Albire
Eliminarea substanţelor odorante prin
injecţie de abur sub vid
Dezodorizare

Eliminarea cerurilor şi a gliceridelor cu
punct de topire ridicat
Vinterizare Deceruire, Destearinizare,
demargarinizare


17

1.3. Operatii principale

Filtru cu placi : printre placi se introduce panza de filtru. Rafinarea are mai multe
etape :
- Se pune fenolftaleina pentru determinarea aciditatii
- La rafinare intra uleiul brut filtrat.

Etapele rafinarii :
- desmucinagilarea : se incalzeste la 67 grade , se prepara solutia de
saramura (un precipitat care se depune si se evacueaza).
- neutralizarea la 75 grade se adauga solutie de hidroxid de sodiu

In functie de acciditatea uleiului se adauga solutia. Are loc si o mica
decolorare ,spalare cu apa fierbinte. Se face o a doua proba de acciditate sub
0,1%, uscarea la 110 grade sub vid. Cristalizare, deceruire prin racire dupa care
uleiul trece prin filtru. Dezodorizarea-fara gust , fara miros.
Se incalzeste la 180 grade, se introduce abur pe jos, amesteca particulele de
ulei care trece prin el. Pe sus pompa trage aerul (distilare) de unde rezulta
decolorarea.
Finisarea : se goleste si se raceste uleiul sub vid, existe doua serpentine: ulei
rece si aparece. Se raceste uleiul la 100 grade, se face transfer de caldura. Se
porneste pompa de apa si se raceste uleiul. Trece la filtru dupa care se
depoziteaza in trei mase de stocare apoi se imbuteliaza .Cazanul de abur pentru
dezodorizare are 13 bari si 195 grade temparatura. Semintele se preseaza la rece
de unde rezulta uleiul brut si srot.


18Filtrare : se face cu un filtru cu panza , placi si hartie,si are loc si decontarea.
Rafinare : se incalzeste la 70 grade ,desmucilaginarea cu saramura, saponificare
cu hidroxid de sodiu,spalare, 110 grade uscare ulei, 2 grade cristalizare cu
chiselgur, dezodorizare cu 180 grade cu vapori de apa, se mai raceste, se trece
prin filtru, se imbuteliaza apoi se ambaleaza.

19Etapa II
2. Presarea miezului. Obtinerea uleiului brut din presa

‡ este operaţia prin care se separă uleiul din materia primă oleaginoasă, sub
acţiunea unor forţe exterioare, rezultanta fiind uleiul brut şi brochenul.
‡ aceasta operatie se realizeaza cu ajutorul preselor, care dupa constructia lor
pot fi hidraulice sau mecanice.
‡ în prezent, presele mecanice prezintă o serie de avantaje faţă de cele
hidraulice.

Persarea este operaţia prin care se separă uleiul din materia primă
oleaginoasă, sub acţiunea unor forţe exterioare, rezultanta fiind uleiul brut şi
brokenul.
La început se separă uleiul reţinut la suprafaţa particulelor de măcinătură ce
se scurge prin analele dintre particule, apoi, când sub influenţa presiunii crescânde
are loc şi eliminarea uleiului din capilare. Când spaţiul dintre particule devine
foarte mic, uleiul nu se mai elimină şi se ajunge la formarea brokenului (turtelor)
operaţie ce se numeşte brichetare.
Acest mecanism de eliminare a uleiului din materialul oleaginos impune ca,
indiferent de tipul utilajului, acesta să asigure forţe de compresiune care cresc
treptat, odată cu creşterea gradului de compactare a materialui. O creştere bruscă a
presiunii duce la o brichetare rapidă şi are ca efect blocarea uleiuluiîn broken,
reducând randamentul general de presare.
În funcţie de gradul de separare al uleiului (mai exact în funcţie de
cantitatea de ulei care rămâne în broken), presarea se consideră:
- presare preliminare moderată ;
- presare preliminare avansată ;
- pesare finală
Presarea preliminară (moderată sau avansată) se aplică atunci când aceasta
este urmată de extracţie, iar presarea finală atunci când brokenul nu se mai supune
extracţiei cu solvenţi. Tehnologic, presarea preliminară se realizeză într-o singură
fază, în timp ce presarea finală se poate realiza într-o singură etapă sau în două
etape (presare preliminară urmată de presare finală).
20

Presarea este o operaţie complicată care implică în principal fenomene din
mecanica solidelor agregate şi semiagregate, dar şi fenomene din mecanica
lichidelor care se separă din solide. Complexitatea fenomennului nu a permis
elaborarea unei teorii unitare a presării. Conceptele teoretice cunoscute tind să
generalizeze observaţiile de laborator sau din instalaţiile industriale.

Presarea poate fi considerată ca o filtrare prin capilare, fenomen ce se
exprimă cu relaţia:
l 128
d P
V
g
t x
= , unde:
V ± volumul de ulei separat [m
3
];
P ± presiunea aplicată [daN/cm
2
];
L ± lungimea capilarelor [m];
t - durata aplicării presiunii [s].
Forţa de presare la presele mecanice (P) este creată de un melc, care se
roteşte în camera de presare. În funcţie de capacitatea presei forţa de presare poate
avea diferite valori.creşterea treptată a lui P se asigură prin:
- micşorarea volumului camerei de presare de la o treaptă la alta;
- reducerea pasului melcului;
- prin dimensiunile şi forma inelelor intermediare între melci (numai
la presarea la rece);
- prin rezistenţa opusă la ieşirea materialului din presă cu ajutorul
Äconului´ care reglează grosimea materialului ce iese din presă;
Durata presării,t, trebuie să fie suficient de mare pentru apermite curgerea
uleiului. Depăşirea duratei nu măreşte randamentul la presare semnificativ, dar
micşorează sensibil productivitatea.
Durata presării, ca sumă a duratelor de presare pe fiecare secţiune (treaptă)
este dată de relaţia:
¸ )
s V
s s
s
1 Q
E V
T
¡

= , [s]
V
s
± volumul spaţiului liber din secţiunea de presare [m
3
];
E
s
± gradul de presare în secţiunea respectivă;
Q
V
± debitul volumic al materialului în presă [m
3
/s];
¡
s
± coeficient de corecţie legat de cantitatea de măcinătură eliminată din presă
odată cu uleiul, până la secţiunea analizată.
21Durata presării în funcţie de caracteristicile constructive şi funcţionale ale
presei, este de 40-200 s. Durata de presare este influenţată de: turaţia şnecului,
grosimea brokenului la ieşirea din presă şi caracteristicile fizico-chimice ale
materialului oleaginos. Grosimea brokenului influenţează invers proporţiional
durata de presare; cu cât grosimea este mai mare, presiunea în presă este mai mică,
iar durata presării scade.
Ca urmare a faptului că nu există un concept teoretic coerent, proiectarea
preselor se bazează exclusiv pe date experimentale. Presarea continuă este
influenţată de numeroşi factori fiind legaţi atât de particularităţile constructive ale
presei cât şi de condiţiile de exploatare.
În presele continue, camera de presare este constituită dintr-un schelete
rigid în care este dispus un cilindru format din bare (baghete) a cărui secţiune
diferă de la treaptă la treaptă. Mărimea interstiţiilor dintre barele care formează
cilindrul de presare se alege în funcţie de natura materiei prime oleaginoase şi este
caracteristică fiecărui tip de presă.
Şurubul elicoidal (denumit şi melc sau şnec) este format din câte două
secţiuni pentru fiecare treaptă de presare, fiecare dintre secţiuni având un pas şi o
adâncime a filetului diferite corelate cu destinaţia presei, respectiv cu presiunea ce
trebuie realizată. Construcţia şnecului ar trebui să asigure o mişcare elicoidală a
materialului în camera de presare insă datorită frecărilor între material şi şnec
mişcarea materialului în fiecare treaptă este complexă. Pentru a asigura curăţirea
melcului de materialul care aderă şi a evita curgerea inversă a măcinăturii în presă,
în camera de presare se montează una sau două perechi de cuţite.
Alimentarea materiei prime se face prin cădere liberă (mai rar) sau cu
ajutorul unui transportor cu şnec dispus vertical. Aceasta din urmă are avantajul
asigurării unei corelări a debitului de alimentare cu turaţia şnecului şi poziţia
conului.


22

Pentru sistemele mici de fabricaţie se prezintă o schemă simplă de presă din
fabricaţia S.C. STIMEL S.A.

Produsul de extrudat se introduce prin pâlnia (1) ajungând în zona de
alimentare. În această zonă, pasul melcului este mare pentru realizarea unei
alimentări optime, cu amestecare concomitentă. Deasemenea adâncimea spirei este
mai mare decât la celelalte zone pentru a putea apuca mai bine materia primă.
Melcul (2) cu diametrul crescând şi pasul descrescând asigurând deplasarea şi
comprimarea materiei prime în zona de compresie. Cu ajutorul elementelor de
răcire cu manta (4) şi de încălzire (5) se asigură realizarea temperaturii de
plastifiere dorită. De obicei încălzirea se realizează pe cale electrică. Produsul este
evacuat prin matriţa (6).
Necesarul de energie pentru extruder poate fi determinat cu ajutorul
formulei simplificate:
L
8
e z
h 2
D
n D E
2 2 3
¦
'
+

'

g

+

x
x =
o
, [KWh]
în care:
D ± diametrul interior al cilindrului, [mm];
n ± turaţia , [rot/min.];
g
o
- vâscozitatea masei după compresie, [cP];
g - vâscozitatea iniţială, [cP];
h ± adâncimea fantei, [mm];
z ± numărul de spire paralele;
e ± lăţimea pragului, [mm];

23

În cazul de faţă: D = 50 mm n = 30 rot/min.
g
o
= 1200 cP g = 1100 cP
z = 4 e = 2 mm
din care rezultă: E = N
extruder
= 0,43 KWh

Dimensionarea motorului de antrenare
Puterea necesară la motor este:
N
nec
= N
extruder
/(g
c
g
m
g
tc
), unde:
g
c
= 0,98 ± randamentul angrenajului conic;
g
m
= 0,99 ± randamentul angrenajului melcat;
g
tc
= 0,96 ± randamentul transmisiei cu curea;
Rezultă N
nec
=
Se alege un motor electric asincron trifayat cu colivie tip AT conform
STAS 2755/1-74 (varianta cu talpă).
Caracteristici de exploatare ale motorului:
- tensiunea şi frecvenţa de alimentare: 220/380 V la frecvenţa de 50
Hz;
- motorul funcţionează la parametrii normali şi în cazul variaţiei
tensiunii şi frecvenţei cu 5%;
- altitudinea maximă a locului de montare 1000 m;
- temperatura mediului ambiant 20rC, se admit variaţii de 80%;
Caracteristici tehnice:
- tesiunea de alimentare: U = 220/380 V;
- frecvenţa tesiunii: f = 50 Hz;
- curentul: I = 6,5 A;
- curentul de pornire: I
max
= 29 A;
- puterea: P = 2 KW;
- tipul carcasei: AT 100L 28B ± 8;
- număr perechi poli: p = 4 poli;
- randamentul: g = 69%.
24

Etapa III

3. Extractia cu solventi a uleiurilor vegetale

‡ este operaţia prin care, din amestecul de substanţe oleaginoase se separã
unul din componenţi prin solubilizarea acestuia într-un dizolvant în care
ceilalţi componenţi nu se solubilizeazã.
‡ in urma extracţiei, şrotul de floarea soarelui are un conţinut de ulei de 0,7%.
‡ operaţia de extracţie se poate realiza in 2 etape, si anume: distilarea miscelei
şi recuperarea dizolvantului din şrot.Ext r acţ i a est e operaţ i a pr i n car e unul sau mai mul ţ i
componenţ i di nt r -o faza( l i chi da sau s ol i da) s unt t rens ferat i i nt r-
o al t a faza l i chi da ne mi sci bi l a (sau par ţ i al nemiscibila) adusa in contact
cu prima.Operaţia se bazează pe diferenţa de solubilitate a acestor
componenţi intr-unsolvent corespunzător sau in doi solvenţi nemiscibili. In
funcţie de stare fizica a fazei careconţine componenţii interesanţi, extracţia
poate fi solid-lichid, lichid-lichid sau gaz-lichid.
25

Extractia cu solventi presupune utilizarea unor compusi chimici asa cum sunt
benzenul si hexanul. In urma acestui proces rezulta tipuri de uleiuri diferite de cele
esentiale:
- uleiurile absolute au un aspect gros, cleios si se obtin prin intermediul
solventilor din plante ca trandafirul, iasomia si neroli.
- uleiurile de rasinoase se extrag tot cu ajutorul solventilor din cleiurile de
arbore si din rasini.
In cazul extractiei cu solventi, uleiul rezultat contine si reziduuri de solventi, ceea
ce inseamna ca nu este un ulei pur, asa cum este cel obtinut prin distilare.

Extractia cu solventi: se foloseste cand plantele au un continut mic de
uleiuri volatile sau cand uleiurile isi schimba compozitia chimica. Cei mai utilizati
solventi sunt eterul de petrol (pentru flori), benzina (pentru obtinerea rasinilor),
alcoolul, grasimi, etc. Este un proces mai complicat si este folosit pentru plantele
care sunt foarte sensibile si nu ar rezista procesului distilarii. Din nou, are mai
multe variante: macerarea, enfleurajul, extractia cu CO2, etc. Metoda uzuala
implica aplicarea materialului aromat pe site din metal intr-un container, solventul
este aplicat peste ele dupa care este lasat sa se vaporize. Uleiul aromat este extras
pe urma cu ajutorul benzinei de extractie rezultand cea mai pura substanta.

Criterii de clasificare a aparatelor de extracţie solid - lichid
Mod de
funcţionar
e
Tip constructiv
Rotative
T
ransport
or
orizontal
cu bandă
perforat
ă
Transportor vertical
Sub formă de
lanţ
Su
b formă de
melc
Periodice
(discontin
ui)
Depăşite moral
Continue
Mandriko
Berge
RT
Blow -
Knox
Filtrex
Miag
Carusel
Rotocel
De Smet
Lurgi
PTK
Olier
Oppermann-
Deichmann
Bollmann
BMA
Buckau-
Wolf
Hildebrandt
ND
Fauth
26

Se încadrează în categoria extractoarelor cu bandă şi funcţionează pe
principiul percolării, benzina şi miscela fiind pulverizate în contracurent pe stratul
de măcinătură.

8 8 9Extractorul De Smet: 1- carcasă paralelipipedică; 2-buncăr de alimentare;
3-roată stelată; 4 -bandă transportoare; 5 - buncăr de evacuare; 6 - rezervor
miscela; 7 - pâlnie colectoare miscela de diferite concentraţii; 8 - pompe de
circulaţie; 9 - preîncălzitor.

Banda este un transportor cu plăci perforate şi are parte activă numai ramura
superioară. Alimentarea cu materia primă supusă extracţiei se realizează la unul
din capetele benzii, printr-un buncăr de alimentare, care printr-un dispozitiv reglea-
ză înălţimea materialului supus extracţiei. La capătul opus alimentării, materialul
cade în buncărul de evacuare, care are în partea inferioară un dispozitiv de
malaxare şi evacuare a solidului epuizat în dizolvat.
Prin mişcarea sacadată, care se efectuează pe lungimea benzii, se asigură
realizarea a opt unităţi de extracţie. Banda este înclinată în sens invers avansării
materialului supus extracţiei şi în acelaşi sens cu curgerea dizolvantului.
In categoria altor caracteristici ale extractorului trebuie considerate:
recircularea unor cantităţi mari de miscela pe fiecare treaptă de extracţie, ceea ce
permite reducerea cantităţii de dizolvant şi obţinerea de miscele concentrate şi
limpezi; gruparea a câte patru pompe pe un arbore comun pentru a reduce
problemele de etanşeizare; montarea pâlniilor de colectare a extractului parţial,
oarecum în trepte, şi asigurarea unor legături prin preaplin în sensul curgerii
27

extractului; funcţionarea materialului supus extracţiei ca strat filtrant pentru
extract.
Extractorul lucrează în mod normal cu un hidromodul de 0,75-0,78, dând
miscela cu un conţinut în ulei de 25 - 30% masă şi un conţinut de 0,3 - 0,5% ulei în
şrotul uscat.
Extractoarele tip De Smet se pot utiliza şi în industria vinului la prelucrarea
tecovinei dulci pentru extragerea zaharurilor şi a sărurilor tartrice, precum şi în
industria berii pentru extragerea principiilor active din conurile de hamei.


28

Etapa IV4. Instalatii pentru dezbenzinare

Instalatia ÄDe Smet" cuprinde urmatoarele utilaje: toaster cu prinzator de srot
umed pe coloana de -vapori -spre -ectmomizor, raeitor de srot cu ciclon pentru
separarea srotului antrenat in aerul evacuat si dispozitivul de umectare a srotului.
Uscatorul de srot multitubular a fost introdus la primele instalatii ,,De Smet". El
se compune din doua rinduri de câte trei tuburi cilindrice cu manta dubla pentru
încălzire. In cilindru exista un ax cu palete care malaxeaza si, totodata, deplaseaza
srotul. In tuburile inferioare se introduce abur direct, pentru eliminarea cât mai
completa a solventului.
Toastarea este un tratament termohidric al şrotului prin care se urmăreşte:
dezbenzinarea srotului;
mărirea umidităţii şrotului după extracţie pentru a evita
formarea pra-fului, a preveni riscul de explozie şi a creşe
randamentul în şrot;
imbunătăţirea calităţii şrotului prin îmbunătăţirea gustului şi
a capa-cităţii de asimilare;
inactivarea unor substanţe antinutriţionale existente în şrotul
de soia (factorul antitripsic, ureaza s.a.)
29


Toaster: 1 ² compartimente; 2 ² manta dublă; 3 ² axul malaxorului; 4 ²
braţele malaxorului; 5 ² pluverizatoare; 6 ² evacuare şrot; 7 ² guri de control;
8, 9 ²transportor; 10 ² evacuare gaze; 11 - reductor de acţionare.
Primele 2²3 compartimente constituie zona de evaporare masiva concomitent
cu umezirea srotului pâna la 18²20% umiditate la o temperatura de circa 75°C.
Compartimentele Următoare sunt incălzite cu abur indirect pâna la 105 ... 115°C in
funcţie de felul srotului. Continutul de benzină al şrotului la ieşire este de circa
0,07%.
30

Racitorul de şrot compartimentat (fig. 91) este format dintr-un recipient
cilindric 1, cu inaltimea de 8²9m si cu diametral de 1,4 ² 1,5 m. In interi-orul
cilindrului sint montate o serie de placi perforate 2, pe care şrotul este intins si
malaxat In mod succesiv, cu ajutorul unor braje fixate de un ax 3. De jos In sus
trece un curent de aer rece, aspirat de catre ventilator. Racitorul dc srot eu trei zone
de rat-ire (fig. 92) este un alt tipderacitor, de construct ie-nuumodcmn, care se
compune dintr-un cilindru 1, cu inalţimea de circa 7,3 m si cu un diametru exterior
de circa'2
?
8 BV. -In interior -este prevazut cu un ax cu brale 2 pe care sint fixate 44
de tole inclinatc 3, pe care srotul aluueca in jos, in timp ce este rficit. In zona
superioara, dupa ce srotul intra prin tremia de alimentare 4, este uscat cu aer cald,
aspirat cu ajutorul unui ventilator si incalzil in aerotermele 5. In zona mijlocie
racirea se face cu acrul aspirat din camera, fara o incalzire prealabila, iar in partea
inferioara, cu aerul aspirat din mediul anibiant printr-un dispozitiv de racire 6, prin
care circula freon ca agent frigorific. Tremia de alimentare 4 se ro-teste o data cu
brafele suport ale tolelor inclinate, denumite si suport-carusel, avind o turatje de
4,4 rot/min.
31

Dispozitivul dc umectare a srotului se compune dintr-un transporter elicoidal, cu
doua axe cu spire care servesc la amestecarea si transportarea srotului. Apa se
introduce prin stropire.32


Etapa V

5. Rafinarea uleiului brut de presa

Pentru asigurarea calitatii uleiurilor si a aspectului comercial cerut de
consumatori,uleiul brut este supus unui complex de operatii, grupat sub numele de
rafinare.
Scopul acestor operatii este de ameliora o serie de proprietati, cum sunt:

‡ aciditatea libera;
‡ culoarea;
‡ gustul si mirosul;
‡ transparent si conservabilitatea;

Prin eliminarea substantelor nedorite (mucilagii, acizi grasi liberi, pigmentii
coloranti, substante mirositoare, ceruri) ce afecteaza nefavorabil stabilitatea
uleiurilor in timpul depozitarii.fiecare operatie de rafinare are ca efect
principal eliminarea unei grupe din substantele de insotire.

Substanţele de insoţire cuprind mai multe grupe de compusi chimici, dintre
care unele înrăutaţesc calitatea uleiurilor, cum sunt: mucilagiile, acizii graşi liberi,
substanţele colorante, substanţele mirositoare, cerurile etc In aceeaşi grupă se
includ însa şi substanţe valoroase, ca: fosfatidele, vitaminele liposolubile (A, D, E,
K), sterinele, a caror prezenţă măreşte valoarea alimentară a uleiurilor.
Indepartarea substantelor de insoţire determină ameliorarea unor proprietăţi
ale uleiurilor, şi anume: culoarea, aciditatea liberă, gustul şi mirosul, transparenţa,
conservabilitatea etc. In acest mod, uleiurile devin apte pentru utilizare in scopuri
alimentare sau tehnice, avind caracteristicile organoleptice cerute de consumatori.
Totodata, create stabilitatea uleiurilor în timpul depozitării de durata. In
conducerea procesului de rafinare trebuie sa se lucreze în aşa mod încât să se
menajeze substanţele valoroase şi, totodată, pierderea de ulei în cursul procesului
sa fie cât mai mică.

33

Gruparea metodelor de rafinare dupa efectul principal al procesuluiEfectul principal urmarit

Denumizarea uzuala a
metodei

Alte denumiri
Eliminarea suspensiilor
mecanice ssi partial a
substantelor dizolvate coloidal
Purificarea mecanica prin
decantare, filtrare sau
centrifugare

Eliminarea mucilagiilor Demucilaginare Delecitinizare

Degumare
Eliminarea acizilor grasi liberi:
-prin formarea sapunurilor
alcaline;
-prin andrenarea cu vapori de
apa sau vid;
-prin combinarea acizilor grasi
cu glicerina;
-prin fractionarea cu solventii
selective
Neutralizarea

Neutralizare prin distilare
Neutralizare prin esterificare
Rafinarea cu solvent selective
Rafinare chimica (caustica)
Rafinare fizica (realizeaza si
dezodorizarea)
Extractive cu solventi selective
Eliminarea pigmentilor
coloranti
Decolorarea Albire
Eliminarea substantelor
odarante prin injective de abur
sau vid
Dezodorizarea
Eliminarea cerurilor si a
gliceridelor cu punct de topire
ridicat
Winterizare Deceruire,
Destearinizare,
Demarganizare34


In funcţie de calitatea si destinaţia uleiului se folosesc diferite metode de
rafinare, care, în principiu, pot fi clasificate în trei grupe:
Metode fizice de rafinare, care constau în procese
mecanice, ca: sedimentarea, filtrarea şi centrifugarea, şi în
procese termice, ca: neutralizarea prin distilare si
dezodorizarea.
Metode chimice de rafinare, cum sunt: neutralizarea
alcalină, dezmucilaginarea acida, decolorarea chimică,
neutralizarea prin esterificare.
Metode fizico-chimice, ca: dezmucilaginarea prin
hidratare, decolorarea prin adsorbtie, rafinarea cu dizolvanţi
selectivi.
Fiecare metoda de rafinare are ca efect principal eliminarea unei anumite grupe
din substanţele de insoţire. De asemenea, fiecare metodă de rafinare amintită, în
afara rolului indicat, indeplineşte şi unele funcţii secundare. Astfel, neutralizarea
alcalină, pe lângă înlaturarea majoritatii acizilor graşi din ulei, are şi un efect de
decolorare şi de eliminare a resturilor de mucilagii.
Metodele fizice de rafinare prin procese mecanice sunt utilizate pentru
purificarea uleiului brut de presă. Aceste procese intervin la rafinarea uleiurilor
prin operatii complementare transformărilor principale, ca, de exemplu:
- decantarea se utilizeaza pentru separarea soapstockului şi a
apelor de spalare in instalaţiile discontinue;
- centrifugarea este utilizata pentru separarea soapstockului şi a
apelor de spălare în instalaţiile continue;
- filtrarea serveşte la separarea agentului decolorant, a
kiselgurglui si a impuritafilor mecanice.35

Schema tehnologică la rafinarea uleiurilor comestibile
36

Schema tehnologică la rafinarea uleiurilor comestibile :
pentru uleiul brut livrat ca atare se face numai o purificare
mecanica;
pentru uleiul de in tehnic: dezmucilaginare si decolorare; uneori
se execută şi neutralizarea acidităţii libere;
pentru uleiul de rapiţă folosit în scopuri tehnice:
dezmucilaginare cu acid sufuric;
pentru uleiul de ricin: dezmucilaginare prin hidratare si
decolorare.
Fiecare operaţie tehnologică cuprinde atât procesul principal prin care se
asigură eliminarea unei grupe de substanţe de insoţire cât si procese
complementare care favorizează sau completează procesul principal.
Multa vreme, rafinarea s-a realizat prin procedee discontinue, care prezentau
neajunsuri importante, ca, de exemplu:
necesitau suprafeţe construite însemnate;
pierderi tehnologice ridicate;
durata lungă a procesului şi conducerea destul de dificilă a
diferitelor operaţii;
recuperarea redusă a căldurii.
Din cauza acestor inconveniente au fost introduse în practica industrială
procedee continue de rafinare, care au îmbunătăţit considerabil procesul
tehnologic, contribuind la mărirea productivităţii muncii, la reducerea pierdcrilor
de rafinare, la îmbunătăţirea calitaţii uleiului rafinat şi la reducerea prcţului de cost.
37


ETAPA VI
Schema tehnologic pentru rafinarea uleiului

‡ Floarea-soarelui (Helianthus annuus L.), este o planta uleioasa de mare importanta economica si alimentara. ‡ Ea este originara din America Centrala (Mexic) si a fost adusa in Europa in secolul al XVI-lea, fiind cultivata la inceput numai ca si planta de ornament. ‡ planta reprezint una dintre principalele surse de gr simi vegetale, utilizate in alimentatia omenirii, respectiv cea mai importanta sursa de ulei pentru Romania. ‡ De asemenea, floarea-soarelui este si o excelenta planta melifera. De pe un hectar de floarea-soarelui se poate obtine o cantitate de 30 pana la 130 kg de miere. ‡ Floarea-soarelui poate avea si întrebuintari medicinale. Din florile ligulate (care contin quercitrina, anticianina, colina, betaina, xantofila, etc.), se obtine un extract alcoolic care se foloseste in combaterea malariei, iar tinctura in afectiuni pulmonare.

2

Floarea -soarelui (Helianthus annuus L.) se afla pe locul al treilea intre plantele oleifere ierboase. Fructele (achenele) de floarea soarelui contin , in procent de cca. 50%, ulei cu calitati alimentare de exceptie si grad ridicat de conservabilitate, se utilizeaza in alimentatia umana (rafinat) si in industria alimentara ( margarine, conserve, sapun, lecitina, fosfatide, etc.). Prin industrializare, dupa extragerea uleiului, raman sroturile, utilizate ca sursa de proteina in hrana animalelor si materie prima pentru concentrate de proteine in industria mezelurilor. Din cojile semintelor se fabrica furfurolul folosit in industria fibrelor artificiale, a maselor plastice. Macinate, cojile se folosesc la fabricarea drojdiei furajere, circa 150 kg /tona produs. Capitulele se utilizeaza in hrana animalelor, tulpinile sunt utilizate drept material combustibil sau in industria materialelor de constructii. Fiind o apreciata planta melifera, floarea soarelui asigura, in perioada infloririii, 30-130 kg miere/ha. Uleiul din floarea soarelui este un amestec de: 95% trigliceride (formula CxHyOz) si 5% acizi grasi liberi. Este un ulei semisicativ caracterizat printr-un indice de iod de 132 si o aciditate de 0,05. El nu contine poluanti periculosi cum sunt: benzen, plumb sau metale grele. Caracteristicile fizice ale uleiului din floarea soarelui: * densitatea la 20 grade = 0,92; * vascozitate (CST) la 20 grade = 55 - 61; * punctul de fuziune = - 16 grade; * punctul de rupere = - 5 grade; * PCI (Kcal/kg) = 9032; * Amplitudinea autoinflamarii = 30.

3

Procesul de presare la rece se face cu doua tipuri de prese :mici si mari. ci cu boabe sparte macinate de unde rezulta uruiala. Uleiul din floarea soarelui. este putin poluant. Srotul este consumat de animale . 4 .Dupa filtrare se face rafinarea. Dupa presare uleiul se filtreaza la filtru cu placi si panze de filtru. Uleiul din floarea soarelui contine intre 10-15% oxigen. este stabil.In ultima perioada se discuta tot mai mult de folosirea uleiurilor vegetale ca biocarburanti. nu este periculos. ceea ce duce la ameliorarea combustiei si la diminuarea nivelului poluarii. In urma extragerii se obitne uleiul brut si srot care se foloseste ca furaj pentru animale. nu are risc foarte mare de inflamare si are un indice de evapoare aproape de zero.dar nu simple. SC Valceanca are ca obiect de activitate principal obtinerea uleiului de floarea soarelui si ca obiecte de activitate secundare: -arendeaza pamant -isi produce o parte din materia prima -presteaza servicii cu materii prime -moara de malai si uruiala -produce boltari pentru constructii La floarea soarelui cumparata se fac analize de umiditate si se determina masa hectolitrica. utilizat ca si carburant are avantajul ca este usor de pastrat.

de la distan e mai scurte. întocmirea ulterioar a bilan ului de fabrica ie i ob inerea unor produse finite de calitate bun .Toleran ele admise între cantitatea facturat i cea recep ionat de c tre întreprinderea de ulei sînt de plus sau minus 1%. care sînt de dou feluri: pentru vagoane de cale ferat i pentru camioane. Acolo unde întreprinderile de ulei sînt a ezate pe lîng o ap curg toare navigabil . Transportul materiilor prime oleaginoase de la centrele de recep ionare spre întreprinderile de ulei se efectueaz . y RECEP IONAREA CANTITATIV La intrarea materiilor prime oleaginoase în fabric se procedeaz . Se creeaz astfel premisa principal pentru eviden a calit ii materiei prime sosite în fabric . Aceast opera ie se face prin cînt rire cu ajutorul basculelor. umiditatea i con inutul de corpuri str ine al semin elor. pe calea ferat . spre întreprinderile de ulei. Operatii principale Recep ionarea semin elor oleaginoase Dup recoltare. apoi. controlul analitic al calit ii semin elor. Recep ionarea calitativ a semin elor oleaginoase const din dou opera ii distincte: luarea probelor. 5 . verificîndu-se greutatea hectolitric . la recep ionarea cantitativ a acestora. Cantit ile mici de semin e. semin ele oleaginoase sînt colectate prin centrele de recep ionare care le dirijeaz . La centrele de recep ionare se face atît recep ia cantitativ a semin elor oleaginoase cît i recep ia calitativ sumar .1. y RECEP IONAREA CALITATIV Recep ionarea calitativ a materiilor prime are ca scop asigurarea aprovizion rii întreprinderilor de ulei cu produse corespunz toare standardelor în vigoare. aprovizionarea lor se poate face i cu lepuri. sînt transportate cu camioane. în majoritatea cazurilor. în primul rînd.

cu atît greutatea hectolitric . Greutatea hectolitric se determin cu ajutorul balan ei hectolitrice i se exprim în kilograme pe hectolitru. În fiecare strat. Aceast determinare se face dintro prob medie de 10 g de semin e. Aceast prob medie se împarte în dou : o parte se p streaz în laborator pentru eventualele reclama ii. Cu cît miezul semin elor este mai bine dezvoltat. Determinarea corpurilor str ine este necesar pentru stabilirea purit ii semin elor i a con inutului real de ulei în semin e. Controlul organoleptic al semin elor const în examinarea aspectului i a culorii i în aprecierea mirosului i a gustului semin elor în vederea determin rii con inutului de semin e cu aspect i gust normal. În cazul cînd probele de semin e nu sînt supuse imediat analizei. pentru a nu se usca. con inutul de corpuri str ine. Greutatea hectolitric a semin elor este în leg tur direct cu con inutul de ulei al acestora. probele se iau din nou locuri în diagonal . i anume la adîncimea de circa 10 cm. ele trebuie p strate în cutii sau borcane închise.y LUCRAREA PROBELOR Probele de semin e se iau din fiecare vehicul. precum i con inutul de ulei al semin elor sînt mai mari. deoarece aceasta poate duce la ob inerea unor rezultate eronate. Mostrele scoase se amestec bine i se reduc prin metoda sferturilor la o prob medie de 2²3 kg. în vederea recep iei calitative. y CONTROLUL CALIT La recep ionarea calitativ determin ri:   II SEMIN ELOR a semin elor oleaginoase se fac urm toarele controlul organoleptic. mostrele de semin e se iau din cinci locuri diferite. iar cealalt parte serve te la efectuarea determin rilor ar tate. con inutul de umiditate. de la jum tatea în l imii stratului de semin e i de la fund. Determinarea umidit ii 6 . ele se scot din trei straturi. con inutul de ulei. Din vagoane. con-siderîndu-se cu aspect normal semin ele s n toase i nemuceg ite. care se raporteaz la semin ele cu impurit i. Din camioane. greutatea hectolitric . cu ajutorul unei sonde etajate.

banda de transport prezint avantajul c poate fi folosit pentru orice fel de material. întreprinderile moderne din ara noastr au fost dotate pentru desc rcarea semin elor cu instala ii pneumatice care func ioneaz prin aspira ie. opera iile de desc rcare i de însilozare ale materiilor prime i de trecerea lor în fabrica ie sînt mecanizate i se realizeaz cu ajutorai transportoarelor pneumatice i al celor mecanice. la coturi. Instala iile pneumatice de desc rcare i transport necesit o între inere atent . Astfel. în unele cazuri. spa iul disponibil pentru montaj. productivitatea instala iei. y TRANSPORTOARE PNEUMATICE . Determinarea cea mai important o constituie aceea a con inutului de ulei deoarece de acesta depinde randamentul de fabrica ie a uleiului. realizînd transportul acestuia în condi ii de 7 . elevatorul cu cupe i. adic prin aspira ie i refulare.i pentru transportul i manipularea semifabricatelor (material descojit. în special. gabarit relativ mic i etan eitate. precum i pentru a stabili dac ele trebuie uscate sau nu înainte de depozitare. consumul de energie. Ele se caracterizeaz prin productivitate mare. transportorul cu band . m cin tur . brochen) i a subproduselor (coaj . Descarcarea si manipularea materiilor prime oleaginoase Desc rcarea i manipularea materiilor prime oleaginoaseîn întreprinderile moderne de ulei.se folosesc. Exist i iustala ii care func ioneaz combinat. Aceste instala ii pot func iona prin aspira ie i prin refulare. între inerea i uzura normal în exploatare. distan a de transportat. în primul rînd. Ele prezint o uzur mai mare a conductelor.semin elor se face pentru verificarea calit ii lor în conformitate cu prevederile standardelor. pentru desc rcarea materiilor prime oleaginoase. rot). y TRANSPORTOARE MECANICE ± transportoarele mecanice utilizate în întreprinderile de ulei sînt: transportorul cu raclete. ceea ce evit formarea prafului Ia desc rcare. Aceste transportoare sînt folosite în toate întreprinderile. lopata mecanic . transportorul elicoidal. La alegerea transportoarelor mecanice trebuie inut seam de urm torii factori: natura materialului de transportat.

limitat la 40 m.p strarea substan elor valoroase. are dezavantajul c dezvolt praf i poate da na tere la risipirea materialului transportat.preg tirea de loturi mari. grave deprecieri calitative i însemnate pierderi cantitative. Din aceast cauz depozitarea materiilor prime oleaginoase se face pe perioade de timp lungi. Datorit avantajelor pe care le reprezint . Lungimea unui asemenea transportor este. . În ceea ce prive te productivitatea acestor transportoare. în general. Îns i natura biologic a materiilor prime oleaginoase determin neomogenitatea acestora (nu toate ajung la maturitatea optim în acela i timp).menajare maxim i pe distan e mari. în prezent. în care pot apare. în condi ii neprielnice. dar prin aceasta provoac . . Distan a de transportat este de "maximum 160 m i transport atît în plan orizontal cât i în cel oblic i vertical.îmbun t irea caracteristicilor tehnologice ale semin elor. în schimb. Transportorul cu raclete poate fi folosit pentru materiale care curg i n-au dimensiuni mari. uneori. 8 . Dac acestei neomogenit i naturale i se asociaz o condi ionare i o depozitare necorespunz toare materia prim se depreciaz . durat care asigur rezervele necesare continuit ii produc iei i d posibilitatea efectu rii opera iilor preg titoare procesului de ob inere a uleiului. Transportorul elicoidal prezint avantajul c amestec bine materialul în timpul transportului. benzile de transport i transportoarele cu raclete au capacit i mai mari decît transportorul elicoidal. el are gabarit mic i nu dezvolt praf. degrad ri ale produsului transportat. transportorul cu raclete este. . omogene din punct de vedere al caracteristicilor fizico-chimice i tehnologice. În fabricile de ulei materiile prime sunt depozitate pe perioade variind între 5-12 zile. Depozitarea semin elor oleaginoase trebuie s asigure: . Depozitarea materiilor prime oleaginoase Materiile prime oleaginoase utilizate în fabricile de ulei au cu prec dere un caracter de produc ie sezonier (excep ie fac germenii de porumb). cel mai utilizat mijloc de transport în întreprinderile de ulei.pervenirea proceselor de degradare.

silozuri cu sec iune circular cu d=6. Se men ioneaz c asigurarea unei calit i ridicate a uleiurilor impune conservarea semin elor în aceast stare. din beton. În cazul enzimelor de degradare proprii. chiar pân la temperatura de aprindere. Compozi ia semin elor influen eaz procesul de autoînc lzire în timpul depozit rii. care pot conduce la cre terea temperaturii masei de semin e la 80-90ºC i în unele cazuri. iargr simile i proteinele alimenteaz fenomenul. îns viteza acestora trebuie s fie minim . Depozitarea semin elor se realizeaz în: . Temperatura de depozitare are un rol important pentru semin ele la care degradarea primar este provocat de microorganisme. 9 . Semin ele trebuie cur ate înainte de depozitare (nivelul impurit ilor nu trebuie s dep easc 1-2%). Prin cer terea temperaturii de depozitare se favorizeaz dezvoltarea microorganismelor termofile i declan area unor procese oxidative exoterme. aerare activ sau r cire mecanic .magazii etajate.0 m în func ie de umiditatea lor. .silozuri metalice cu capacitate de 100-1000 t.35 m i capacitate de 3001200 t.5-3. . prin con inutul lor în hidra i de carbon care sunt consuma i în principal. de activitatea sistemului enzimatic din semin e. pentru a se evita craparea i desprinderea cojii de pe miez. .depozitarea s se fac la o umiditate a semin elor sub umiditatea critic . acestea sunt inhibate dac temperaura semin elor ajunge în jur de 50ºC.silozuri celulare paralelipipedice cu sec iuni p trate i terminate în form de trunchi de piramid . Pentru ca acesta s se conserve se impune ca procesele metabolice s continue în perioada de depozitare a semin elor. .Capacitatea de germinare a semin elor este determinat printre altale. La depozitare trebuie s se aibe în vedere urm toarele: .temperatura trebuie men inut sub 30ºC prin prefirare.uscarea semin elor în depozit trebuie s se fac în regim moderat. trebuie s se asigure condi ii în care se atinge starea de anabioz . unde semin ele se depoziteaz pe plan ee în strat de 1. Ca urmare. .

praf.la silozuri.semin e ale unor plante care s-au dezvoltat în cultura de plant oleaginoas . . semin e seci). o cur ire preliminar înainte de depozitare. 10 . .materiale organice (pleav .impurit i metalice (buc i de sârm . 50% din impurit i i are drept scop utilizarea mai eficient a spa iilor de depozitare.). dup cum urmeaz : . resturi de tulpini. etc.4%. Îndep rtarea acestor impurit i se face de obicei în dou sau trei etape.la fabricile de ulei. . Înainte de a fi introdus în procesul de fabrica ie. o precur ire înainte de depozitare i o postcur ire înainte ca semin ele s fie introduse în procesele tehnologice.Cur irea materiilor prime oleaginoase Dup recoltare. La silozuri cur irea îndep rteaz cca. adic dup postcur ire materia prim oleaginoas are un con inut de impurit i de maxim 0. metal. . pietre).materiale anorganice (p mânt. materia prim oleaginoas con ine o serie de impurit i care pot fi grupate în urm toarele categorii: .

conul vibrator 2. sînt de tipul celor împletite. 11 . Înclina ia lor poate fi m rit în mers cu pân la 12°. Sitele. cur itorul tip ÄMIAG" i tararul cu aspira ie. de con inutul de corpuri str ine i de capacitatea dorit .5 x3. fiind confec ionate din es tur de sîrm . cadrul metalic cu site 3. în func ie de umiditate. vibroaspiratorul tip ÄSagenta" i precur itorul tip ÄBuhler".Tipurile folosite în prezent în întreprinderile de ulei din ar sînt. iar pentru posteur ire.5 mm. în num r de trei. Prima sit are ochiuri de 15xl5 mm. pentru precur irea semin elor. a doua de 12x12 mm. Vibroaspiratorul ÄSagenta" : se compune din batiul 2. iar a treia de 3. i ventilatorul 4.

rotativi: impurit ile sunt re inute pe unelectromagnet care se rote te în interiorul unui cilindru din material nemagnetizabil (uzal din cupru) i se elimin perodic. .benzi electromagnetice: materialul oleaginos curge pe o band transportoare prev zut cu electromagne i care re in impurit ile metalice pe band . la m cinare. Praful i impurit ile mai u ore decât semin ele care sunt absorbite de ventulatoarele ma inilor de cur at sunt dirijate la instala iile de captare a prafului care pot fi cicloane uscate sau umede. ‡ separarea impurit ilor feroase Separarea impurit ilor metalice pe baza propriet ilor magnetice ale acestorase realizeaz cu ajutorul magne ilor naturali (mai pu in folosi i) sau cu ajutorul electromagne ilor care pot fi: . la pr jire. în practica industrial aceast opera ie este denumit cernere. inchise sau deschise. la extrac ie i la transportul rotului). .plani: impurit ile sunt re inute pe o plac metalic care constituie fundul unui jgheab prin care trece materia prim i sunt eliminate periodic. Aceast separare se face pe înteg fluxul tehnologic (la cur ire. vibratorie (cu amplitudinea redus în plan vertical separarea impurit ilor pe baza diferen ei de mas volumic În cele mai multe dintre aparatele de cur ire. filtre cu saci. Separarea pe baza diferen ei de m rime se face pe site cu mi care rectilinie (dute-vino). la descojire.Procedeele de separare a impurit ilor sunt urm toarele: ‡ separarea pe baza diferen ei de m rime se face utilizând pachete de site având ochiuri (perfora ii) de diferte mîrimi. semin ele sunt captate la cap tul benzii. care permit fie trecerea semin elor fie trecerea impurit ilor. 12 . circular (în jurul axei longitudinale). separarea pe baza diferen ei de mas volumic se cupleaz cu cernerea. realizându+se o eficien sporit cu costuri mai reduse. iar impurit ile se elimin periodic prin întreruperea aliment rii electromagne ilor.

Deci. determin i con inutul de ap al acestora. în care uscarea semin elor se realizeaz prin convec ie. cea mai mare parte a acesteia este fixat în celule de c tre grupele hidrofile (COOH. eliminarea apei se poate realiza numai prin creerea permanent a unui dezechilibru de umiditate. în cea mai mare parte. semin ele au o umiditate mai mare decât cea critic i pentru aputea fi depozitate pe perioade îndelungate. de unde este preluat cu ajutorul unui agent de uscare. acestea trebuie uscate înainte de depozitare. una de uscare. fiind de tip rotativ (la instala iile mai vechi) cu tambur orizontal. respectiv pri realizarea unei pesiuni relative mai mici în faza gazoas de la suprafa a semin elor decât cea existent în interiorul acestora.etc.Uscarea materiilor prime oleaginoase Chiar dac au fost recoltate în perioada optim . care depinde de tipul de plant oleaginoas . Industrial se utilizeaz transmiterea c ldurii prin convec ie. Dup ie irea din tambur. 13 . Recircularea aerlui cald poate asigura o economisire de energie de 25-43%. Usc torul MIVac.[3] Usc torul rotativ. în special capilaritate. care ucreaz sub vid i înc lzirea are loc cu microunde. Folosirea amestecurilor de aer i gaze de ardere a fost. În semin ele ajunse la maturitate sunt con inute cantit i de ap mult mai mici decât în plantele vii. abandonat întrucât gudroanele con inute în gazele de ardere condenseaz în timpul usc rii. fie prin înc lzirea aerului cu un agent termic exterior. uscarea se aplic de obicei la cel mult o treime din materiile prime i are un caracter preponderent tehnologic. restulfiind re inut prin fenomene fizice. În procesul de uscare. Un factor important în uscarea semin elor este modul de transmitere al c ldurii. Timpul de uscare este foarte rapid i procedul de uscare poate fi bine controlat. fie prin evacuarea continu a vaporilor de ap de la suprafa a semin elor. În fabricile de ulei. în contracurent cu un amestec de aer cald i gaze de ardere. alta de r cire. apa este transportat din interiorul semin elor la suprafa a exterioar a acestora. În prezent se folose te ca agent de uscare aproape exclusiv aerul. Odat cu sc derea umidit ii. .) ale substan elor constituente (ap de hidratare). conduc ie sau simultan prin ambele metode. Usc toarele folosite în industria uleiului din ara noastr sunt bazate pe principiul usc rii prin contact i convec ie. semin ele sunt trecute printr-un r citor. cre te propo ional con inutul de ulei din semin e.Wyss cu dou zone. NH2. Compozi ia chimic a celulelor din semin e. coloane verticale sau fascicole tubulare. Usc torul în pat fluidizat Escher.

a unor semin e oleaginoase. care lucreaz la o pesiune remanent de 60-100 mmHg. 2-calorifer. semin ele atingând 6070ºC.Umiditatea semin elor este redus la 4% numai în 5 min.5 bar.[14] Usc toarele cu benzi. 3-pâlnie de alimentare 14 . sunt utilizatepenrtu uscarea pastelor. Semin ele trec peste eviprin care circul abur de 0. a materialelor granulare. care este sub forma unei coloane modulate realizat dintr-un aliaj de aluminiu rezistent i cu schimb termic foarte bun.. Usc torul sub vid. Vacuumul este realizat cu o pomp de vid i cu un condensator de amesteccu închidere hidraulic . etc. a materialelor fibroase. Usc tor cu benzi suprapuse: 1-benzi transportoare. Usc torul Cimbria.

2.1. DEMUCILAGINARE SOLU IE DE NaOH Demucilaginare Neutralizare Sp lare Uscare Ap de canal Ap de sp lare Decantare Deceruire Ulei de batal P mânt uzat i ulei (Vinterizare) Dezodorizare Polizare Decolorare (Finisare) Reziduuri vinterizare P mânt uzat Ulei tehnic ULEI RAFINAT SOAPSTOCK Decolorare Suport cristale Aceast opera ie cuprinde un complex de etape necesare pentru asigurarea calit ii i aspectului comercial oferie pentru consumatori 15 . Schema tehnologica pt rafinarea uleiurilor P MÂNTURI DECOLORANTE AP I CONDENS ULEI BRUT AGENT PT.

filtrare sau centrifugare Eliminarea mucilagiilor Dezmucilaginare Delecitinizare .Gruparea metodelor de rafinare dup efectul principal al procesului: Efectul principal urm rit Denumirea uzual a metodei Alte denumiri Eliminarea suspensiilor mecanice i par ial a substan elor dizolvate coloidal Purificarea mecanica prin decantare. Destearinizare.prin frac ionare cu solven i selectivi Neutralizare Neutralizare prin distilare Neutralizare prin esterificare Rafinare cu solven i selectivi Rafinare chimic (caustic ) Rafinare fizic (realizeaz i dezodorizarea) Extrac ie cu solven i selectivi Eliminarea pigmen ilor coloran i Decolorare Albire Eliminarea substan elor odorante prin injec ie de abur sub vid Dezodorizare Eliminarea cerurilor i a gliceridelor cu punct de topire ridicat Vinterizare Deceruire.Degumare Eliminarea acizilor gra i liberi: prin formarea s punurilor alcaline prin antrenare cu vapori de ap sub vid . demargarinizare 16 .prin combinarea acizilor gra i cu glicerina .

Cristalizare. Operatii principale Filtru cu placi : printre placi se introduce panza de filtru. Dezodorizarea-fara gust . Se incalzeste la 180 grade.1%. se introduce abur pe jos. Semintele se preseaza la rece de unde rezulta uleiul brut si srot. existe doua serpentine: ulei rece si aparece. amesteca particulele de ulei care trece prin el. y neutralizarea la 75 grade se adauga solutie de hidroxid de sodiu In functie de acciditatea uleiului se adauga solutia. uscarea la 110 grade sub vid. 17 . Se porneste pompa de apa si se raceste uleiul.spalare cu apa fierbinte. Rafinarea are mai multe etape : y Se pune fenolftaleina pentru determinarea aciditatii y La rafinare intra uleiul brut filtrat. deceruire prin racire dupa care uleiul trece prin filtru.Cazanul de abur pentru dezodorizare are 13 bari si 195 grade temparatura.1. Se face o a doua proba de acciditate sub 0. se prepara solutia de saramura (un precipitat care se depune si se evacueaza). Finisarea : se goleste si se raceste uleiul sub vid. Are loc si o mica decolorare . Se raceste uleiul la 100 grade. se face transfer de caldura. fara miros. Pe sus pompa trage aerul (distilare) de unde rezulta decolorarea. Etapele rafinarii : y desmucinagilarea : se incalzeste la 67 grade .3. Trece la filtru dupa care se depoziteaza in trei mase de stocare apoi se imbuteliaza .

dezodorizare cu 180 grade cu vapori de apa.spalare. saponificare cu hidroxid de sodiu. 110 grade uscare ulei. se imbuteliaza apoi se ambaleaza. se mai raceste. placi si hartie. Rafinare : se incalzeste la 70 grade . 2 grade cristalizare cu chiselgur.si are loc si decontarea.Filtrare : se face cu un filtru cu panza .desmucilaginarea cu saramura. se trece prin filtru. 18 .

iar presarea final atunci când brokenul nu se mai supune extrac iei cu solven i.presare preliminare avansat . În func ie de gradul de separare al uleiului (mai exact în func ie de cantitatea de ulei care r mâne în broken). . presele mecanice prezint o serie de avantaje fa de cele hidraulice. indiferent de tipul utilajului. uleiul nu se mai elimin i se ajunge la formarea brokenului (turtelor) opera ie ce se nume te brichetare. ‡ aceasta operatie se realizeaza cu ajutorul preselor. când sub influen a presiunii crescânde are loc i eliminarea uleiului din capilare. Obtinerea uleiului brut din presa ‡ este opera ia prin care se separ uleiul din materia prim oleaginoas . apoi. Când spa iul dintre particule devine foarte mic. Tehnologic. 19 . presarea preliminar se realizez într-o singur faz . rezultanta fiind uleiul brut i brokenul.Etapa II 2. sub ac iunea unor for e exterioare. acesta s asigure for e de compresiune care cresc treptat. La început se separ uleiul re inut la suprafa a particulelor de m cin tur ce se scurge prin analele dintre particule. Presarea miezului. presarea se consider : .presare preliminare moderat . O cre tere brusc a presiunii duce la o brichetare rapid i are ca efect blocarea uleiuluiîn broken. odat cu cre terea gradului de compactare a materialui.pesare final Presarea preliminar (moderat sau avansat ) se aplic atunci când aceasta este urmat de extrac ie. . Persarea este opera ia prin care se separ uleiul din materia prim oleaginoas . ‡ în prezent. în timp ce presarea final se poate realiza într-o singur etap sau în dou etape (presare preliminar urmat de presare final ). rezultanta fiind uleiul brut i brochenul. care dupa constructia lor pot fi hidraulice sau mecanice. reducând randamentul general de presare. sub ac iunea unor for e exterioare. Acest mecanism de eliminare a uleiului din materialul oleaginos impune ca.

Presarea poate fi considerat ca o filtrare prin capilare.X. [s] Q V ™ . pân la sec iunea analizat . trebuie s fie suficient de mare pentru apermite curgerea uleiului. Complexitatea fenomennului nu a permis elaborarea unei teorii unitare a pres rii. Dep irea duratei nu m re te randamentul la presare semnificativ. unde: 128 ™ L ™ l V ± volumul de ulei separat [m3].cre terea treptat a lui P se asigur prin: .reducerea pasului melcului. Conceptele teoretice cunoscute tind s generalizeze observa iile de laborator sau din instala iile industriale. Durata pres rii. For a de presare la presele mecanice (P) este creat de un melc. L ± lungimea capilarelor [m]. .mic orarea volumului camerei de presare de la o treapt la alta. ca sum a duratelor de presare pe fiecare sec iune (treapt ) este dat de rela ia: Ts ! Vs ± volumul spa iului liber din sec iunea de presare [m3]. dar mic oreaz sensibil productivitatea. Vs ™ E s . care se rote te în camera de presare. P ± presiunea aplicat [daN/cm2]. Es ± gradul de presare în sec iunea respectiv .prin dimensiunile i forma inelelor intermediare între melci (numai la presarea la rece). X . QV ± debitul volumic al materialului în pres [m3/s].Presarea este o opera ie complicat care implic în principal fenomene din mecanica solidelor agregate i semiagregate. fenomen ce se exprim cu rela ia: V! T™P™d™X . Durata pres rii. . . Fs ± coeficient de corec ie legat de cantitatea de m cin tur eliminat din pres odat cu uleiul.prin rezisten a opus la ie irea materialului din pres cu ajutorul Äconului´ care regleaz grosimea materialului ce iese din pres . În func ie de capacitatea presei for a de presare poate avea diferite valori.durata aplic rii presiunii [s]. dar i fenomene din mecanica lichidelor care se separ din solide.

 Fs 1 20 .

Pentru a asigura cur irea melcului de materialul care ader i a evita curgerea invers a m cin turii în pres . 21 . În presele continue. urubul elicoidal (denumit i melc sau nec) este format din câte dou sec iuni pentru fiecare treapt de presare. M rimea intersti iilor dintre barele care formeaz cilindrul de presare se alege în func ie de natura materiei prime oleaginoase i este caracteristic fiec rui tip de pres . proiectarea preselor se bazeaz exclusiv pe date experimentale. Durata de presare este influen at de: tura ia necului. Aceasta din urm are avantajul asigur rii unei corel ri a debitului de alimentare cu tura ia necului i pozi ia conului. Presarea continu este influen at de numero i factori fiind lega i atât de particularit ile constructive ale presei cât i de condi iile de exploatare. presiunea în pres este mai mic . grosimea brokenului la ie irea din pres i caracteristicile fizico-chimice ale materialului oleaginos. în camera de presare se monteaz una sau dou perechi de cu ite. iar durata pres rii scade. cu cât grosimea este mai mare. este de 40-200 s. Grosimea brokenului influen eaz invers propor iional durata de presare. Alimentarea materiei prime se face prin c dere liber (mai rar) sau cu ajutorul unui transportor cu nec dispus vertical. Construc ia necului ar trebui s asigure o mi care elicoidal a materialului în camera de presare ins datorit frec rilor între material i nec mi carea materialului în fiecare treapt este complex . camera de presare este constituit dintr-un schelete rigid în care este dispus un cilindru format din bare (baghete) a c rui sec iune difer de la treapt la treapt .Durata pres rii în func ie de caracteristicile constructive i func ionale ale presei. fiecare dintre sec iuni având un pas i o adâncime a filetului diferite corelate cu destina ia presei. Ca urmare a faptului c nu exist un concept teoretic coerent. respectiv cu presiunea ce trebuie realizat .

Pentru sistemele mici de fabrica ie se prezint o schem simpl de pres din fabrica ia S. 22 . [rot/min. n ± tura ia . De obicei înc lzirea se realizeaz pe cale electric . [mm].vâscozitatea ini ial . [cP]. [cP]. cu amestecare concomitent .vâscozitatea masei dup compresie. [KWh] în care: D ± diametrul interior al cilindrului. Produsul de extrudat se introduce prin pâlnia (1) ajungând în zona de alimentare. În aceast zon . e ± l imea pragului. z ± num rul de spire paralele.A. STIMEL S. [mm]. Produsul este evacuat prin matri a (6). [mm]. Deasemenea adâncimea spirei este mai mare decât la celelalte zone pentru a putea apuca mai bine materia prim .C. h ± adâncimea fantei. Melcul (2) cu diametrul crescând i pasul descrescând asigurând deplasarea i comprimarea materiei prime în zona de compresie. Necesarul de energie pentru extruder poate fi determinat cu ajutorul formulei simplificate: ¸ ¨ T™D z ™e E ! T3 ™ D 2 ™ n 2 ™ © ™ LH ¹ ™ L 8 º ª 2™h .]. Cu ajutorul elementelor de r cire cu manta (4) i de înc lzire (5) se asigur realizarea temperaturii de plastifiere dorit . L . pasul melcului este mare pentru realizarea unei aliment ri optime. LH .

98 ± randamentul angrenajului conic. curentul de pornire: Imax = 29 A. randamentul: L = 69%.tensiunea i frecven a de alimentare: 220/380 V la frecven a de 50 Hz. L = 1100 cP e = 2 mm Dimensionarea motorului de antrenare Puterea necesar la motor este: Nnec = Nextruder/(Lc™Lm™Ltc). .43 KWh n = 30 rot/min. puterea: P = 2 KW. Ltc = 0.motorul func ioneaz la parametrii normali i în cazul varia iei tensiunii i frecven ei cu 5%.5 A. . curentul: I = 6. tipul carcasei: AT 100L 28B ± 8.În cazul de fa : D = 50 mm LH = 1200 cP z = 4 din care rezult : E = Nextruder = 0.99 ± randamentul angrenajului melcat. Rezult Nnec = Se alege un motor electric asincron trifayat cu colivie tip AT conform STAS 2755/1-74 (varianta cu talp ). Lm = 0.96 ± randamentul transmisiei cu curea. 23 . frecven a tesiunii: f = 50 Hz. unde: Lc = 0.altitudinea maxim a locului de montare 1000 m. Caracteristici de exploatare ale motorului: . se admit varia ii de 80%. Caracteristici tehnice: tesiunea de alimentare: U = 220/380 V. .temperatura mediului ambiant 20rC. num r perechi poli: p = 4 poli.

‡ in urma extrac iei. extrac ia poate fi solid-lichid. lichid-lichid sau gaz-lichid. rotul de floarea soarelui are un con inut de ulei de 0. si anume: distilarea miscelei i recuperarea dizolvantului din rot. In func ie de stare fizica a fazei carecon ine componen ii interesan i.7%.Opera ia se bazeaz pe diferen a de solubilitate a acestor componen i intr-unsolvent corespunz tor sau in doi solven i nemiscibili. 24 . ‡ opera ia de extrac ie se poate realiza in 2 etape. E x t r a c i a e s t e o p e ra i a p r i n c a r e u n u l s a u ma i mu l i c o mp o n e n i d i n t r -o fa z a ( l i c h i d a s a u s o l i d a ) s u n t t re ns fe ra t i i n t ro a lt a fa z a l i c h i d a ne mi s c i b i l a (s a u p a r i a l nemiscibila) adusa in contact cu prima.Etapa III 3. Extractia cu solventi a uleiurilor vegetale ‡ este opera ia prin care. din amestecul de substan e oleaginoase se separã unul din componen i prin solubilizarea acestuia într-un dizolvant în care ceilal i componen i nu se solubilizeazã.

alcoolul. iasomia si neroli. Cei mai utilizati solventi sunt eterul de petrol (pentru flori). uleiul rezultat contine si reziduuri de solventi. grasimi. Uleiul aromat este extras pe urma cu ajutorul benzinei de extractie rezultand cea mai pura substanta. ceea ce inseamna ca nu este un ulei pur. Extractia cu solventi: se foloseste cand plantele au un continut mic de uleiuri volatile sau cand uleiurile isi schimba compozitia chimica. etc. uleiurile de rasinoase se extrag tot cu ajutorul solventilor din cleiurile de arbore si din rasini. etc. Metoda uzuala implica aplicarea materialului aromat pe site din metal intr-un container. In cazul extractiei cu solventi. benzina (pentru obtinerea rasinilor).Extractia cu solventi presupune utilizarea unor compusi chimici asa cum sunt benzenul si hexanul. Din nou. Criterii de clasificare a aparatelor de extrac ie solid . solventul este aplicat peste ele dupa care este lasat sa se vaporize. Este un proces mai complicat si este folosit pentru plantele care sunt foarte sensibile si nu ar rezista procesului distilarii.lichid Mod de func ionar e Tip constructiv Rotative ransport T Transportor vertical or Sub form de b form Su de orizontal lan melc cu band perforat Dep ite moral De Smet Olier Lurgi OppermannPTK Deichmann Bollmann BMA BuckauWolf Hildebrandt ND Fauth Periodice (discontin ui) Continue Mandriko Berge RT Blow Knox Filtrex Miag Carusel Rotocel 25 . asa cum este cel obtinut prin distilare. In urma acestui proces rezulta tipuri de uleiuri diferite de cele esentiale: y y uleiurile absolute au un aspect gros. are mai multe variante: macerarea. extractia cu CO2. cleios si se obtin prin intermediul solventilor din plante ca trandafirul. enfleurajul.

Prin mi carea sacadat . 8 . 5 .pompe de circula ie. i asigurarea unor leg turi prin preaplin în sensul curgerii 26 . 8 8 9 Extractorul De Smet: 1 . benzina i miscela fiind pulverizate în contracurent pe stratul de m cin tur .Se încadreaz în categoria extractoarelor cu band i func ioneaz pe principiul percol rii.pâlnie colectoare miscela de diferite concentra ii.preînc lzitor. oarecum în trepte.carcas paralelipipedic . ceea ce permite reducerea cantit ii de dizolvant i ob inerea de miscele concentrate i limpezi. La cap tul opus aliment rii. care se efectueaz pe lungimea benzii. 7 . care are în partea inferioar un dispozitiv de malaxare i evacuare a solidului epuizat în dizolvat. 4 -band transportoare. In categoria altor caracteristici ale extractorului trebuie considerate: recircularea unor cantit i mari de miscela pe fiecare treapt de extrac ie. Banda este înclinat în sens invers avans rii materialului supus extrac iei i în acela i sens cu curgerea dizolvantului. 3 -roat stelat . materialul cade în bunc rul de evacuare.rezervor miscela. printr-un bunc r de alimentare. montarea pâlniilor de colectare a extractului par ial. se asigur realizarea a opt unit i de extrac ie. 9 . care printr-un dispozitiv regleaz în l imea materialului supus extrac iei. 2-bunc r de alimentare. gruparea a câte patru pompe pe un arbore comun pentru a reduce problemele de etan eizare. Banda este un transportor cu pl ci perforate i are parte activ numai ramura superioar .bunc r de evacuare. Alimentarea cu materia prim supus extrac iei se realizeaz la unul din capetele benzii. 6 .

27 .0.3 .extractului. precum i în industria berii pentru extragerea principiilor active din conurile de hamei.30% mas i un con inut de 0.78.5% ulei în rotul uscat. Extractoarele tip De Smet se pot utiliza i în industria vinului la prelucrarea tecovinei dulci pentru extragerea zaharurilor i a s rurilor tartrice. Extractorul lucreaz în mod normal cu un hidromodul de 0. func ionarea materialului supus extrac iei ca strat filtrant pentru extract. dând miscela cu un con inut în ulei de 25 .75-0.

Etapa IV 4.De Smet". In cilindru exista un ax cu palete care malaxeaza si. In tuburile inferioare se introduce abur direct.. a preveni riscul de explozie i a cre e randamentul în rot. Uscatorul de srot multitubular a fost introdus la primele instalatii . Toastarea este un tratament termohidric al rotului prin care se urm re te: dezbenzinarea srotului. totodata. deplaseaza srotul. raeitor de srot cu ciclon pentru separarea srotului antrenat in aerul evacuat si dispozitivul de umectare a srotului. inactivarea unor substan e antinutri ionale existente în rotul de soia (factorul antitripsic. Instalatii pentru dezbenzinare Instalatia ÄDe Smet" cuprinde urmatoarele utilaje: toaster cu prinzator de srot umed pe coloana de -vapori -spre -ectmomizor. El se compune din doua rinduri de câte trei tuburi cilindrice cu manta dubla pentru înc lzire. imbun t irea calit ii rotului prin îmbun t irea gustului i a capa-cit ii de asimilare.a. ureaza s. pentru eliminarea cât mai completa a solventului. m rirea umidit ii rotului dup extrac ie pentru a evita formarea pra-fului.) 28 .

11 . Continutul de benzin al rotului la ie ire este de circa 0. 3 ² axul malaxorului.Toaster: 1 ² compartimente. 29 .07%. Compartimentele Urm toare sunt inc lzite cu abur indirect pâna la 105 . 4 ² bra ele malaxorului. 8.reductor de ac ionare. 115°C in func ie de felul srotului.. 2 ² manta dubl . Primele 2²3 compartimente constituie zona de evaporare masiva concomitent cu umezirea srotului pâna la 18²20% umiditate la o temperatura de circa 75°C. 5 ² pluverizatoare.. 9 ²transportor. 7 ² guri de control. 10 ² evacuare gaze. 6 ² evacuare rot.

cu aerul aspirat din mediul anibiant printr-un dispozitiv de racire 6. In zona superioara. 30 . dupa ce srotul intra prin tremia de alimentare 4. fara o incalzire prealabila. in timp ce este rficit. De jos In sus trece un curent de aer rece.4 rot/min. care se compune dintr-un cilindru 1. 91) este format dintr-un recipient cilindric 1. cu ajutorul unor braje fixate de un ax 3.4 ² 1. -In interior -este prevazut cu un ax cu brale 2 pe care sint fixate 44 de tole inclinatc 3. denumite si suport-carusel. In interi-orul cilindrului sint montate o serie de placi perforate 2. iar in partea inferioara. prin care circula freon ca agent frigorific. aspirat cu ajutorul unui ventilator si incalzil in aerotermele 5. avind o turatje de 4. pe care rotul este intins si malaxat In mod succesiv. cu inaltimea de 8²9m si cu diametral de 1. Tremia de alimentare 4 se ro-teste o data cu brafele suport ale tolelor inclinate. de construct ie-nuumodcmn.3 m si cu un diametru exterior de circa'2?8 BV. Racitorul dc srot eu trei zone de rat-ire (fig. cu inal imea de circa 7. pe care srotul aluueca in jos. este uscat cu aer cald.Racitorul de rot compartimentat (fig. aspirat de catre ventilator. 92) este un alt tipderacitor. In zona mijlocie racirea se face cu acrul aspirat din camera.5 m.

31 . Apa se introduce prin stropire.Dispozitivul dc umectare a srotului se compune dintr-un transporter elicoidal. cu doua axe cu spire care servesc la amestecarea si transportarea srotului.

substan ele mirositoare.fiecare operatie de rafinare are ca efect principal eliminarea unei grupe din substantele de insotire. acizi grasi liberi. In acest mod. sterinele. acizii gra i liberi. uleiurile devin apte pentru utilizare in scopuri alimentare sau tehnice. cerurile etc In aceea i grup se includ însa i substan e valoroase. Rafinarea uleiului brut de presa Pentru asigurarea calitatii uleiurilor si a aspectului comercial cerut de consumatori. Indepartarea substantelor de inso ire determin ameliorarea unor propriet i ale uleiurilor. pierderea de ulei în cursul procesului sa fie cât mai mic . Scopul acestor operatii este de ameliora o serie de proprietati. Prin eliminarea substantelor nedorite (mucilagii. grupat sub numele de rafinare. pigmentii coloranti. Substan ele de inso ire cuprind mai multe grupe de compusi chimici.Etapa V 5. E. gustul si mirosul. substan ele colorante. K). D. In conducerea procesului de rafinare trebuie sa se lucreze în a a mod încât s se menajeze substan ele valoroase i. cum sunt: mucilagiile. conservabilitatea etc. culoarea. gustul i mirosul. ca: fosfatidele. cum sunt: ‡ ‡ ‡ ‡ aciditatea libera. Totodata. aciditatea liber . a caror prezen m re te valoarea alimentar a uleiurilor. substante mirositoare.uleiul brut este supus unui complex de operatii. transparent si conservabilitatea. i anume: culoarea. ceruri) ce afecteaza nefavorabil stabilitatea uleiurilor in timpul depozitarii. create stabilitatea uleiurilor în timpul depozit rii de durata. 32 . avind caracteristicile organoleptice cerute de consumatori. dintre care unele înr uta esc calitatea uleiurilor. transparen a. totodat . vitaminele liposolubile (A.

Demarganizare 33 . filtrare sau centrifugare Demucilaginare Alte denumiri Delecitinizare Degumare Rafinare chimica (caustica) Rafinare fizica (realizeaza si dezodorizarea) Extractive cu solventi selective Eliminarea acizilor grasi liberi: -prin formarea sapunurilor alcaline. -prin andrenarea cu vapori de apa sau vid. -prin fractionarea cu solventii selective Eliminarea pigmentilor coloranti Eliminarea substantelor odarante prin injective de abur sau vid Eliminarea cerurilor si a gliceridelor cu punct de topire ridicat Neutralizarea Neutralizare prin distilare Neutralizare prin esterificare Rafinarea cu solvent selective Decolorarea Dezodorizarea Albire Winterizare Deceruire. -prin combinarea acizilor grasi cu glicerina. Destearinizare.Gruparea metodelor de rafinare dupa efectul principal al procesului Efectul principal urmarit Eliminarea suspensiilor mecanice ssi partial a substantelor dizolvate coloidal Eliminarea mucilagiilor Denumizarea uzuala a metodei Purificarea mecanica prin decantare.

cum sunt: neutralizarea alcalin . Aceste procese intervin la rafinarea uleiurilor prin operatii complementare transform rilor principale. y centrifugarea este utilizata pentru separarea soapstockului i a apelor de sp lare în instala iile continue. neutralizarea prin esterificare. decolorarea chimic . care. în principiu. care constau în procese mecanice. y filtrarea serve te la separarea agentului decolorant. ca: dezmucilaginarea prin hidratare. dezmucilaginarea acida. are i un efect de decolorare i de eliminare a resturilor de mucilagii. pot fi clasificate în trei grupe: Metode fizice de rafinare. De asemenea. ca: sedimentarea. decolorarea prin adsorbtie.In func ie de calitatea si destina ia uleiului se folosesc diferite metode de rafinare. a kiselgurglui si a impuritafilor mecanice. ca. 34 . rafinarea cu dizolvan i selectivi. Astfel. Metode chimice de rafinare. ca: neutralizarea prin distilare si dezodorizarea. filtrarea i centrifugarea. în afara rolului indicat. pe lâng înlaturarea majoritatii acizilor gra i din ulei. Metodele fizice de rafinare prin procese mecanice sunt utilizate pentru purificarea uleiului brut de pres . fiecare metod de rafinare amintit . i în procese termice. neutralizarea alcalin . Fiecare metoda de rafinare are ca efect principal eliminarea unei anumite grupe din substan ele de inso ire. indepline te i unele func ii secundare. de exemplu: y decantarea se utilizeaza pentru separarea soapstockului i a apelor de spalare in instala iile discontinue. Metode fizico-chimice.

Schema tehnologic la rafinarea uleiurilor comestibile 35 .

 pentru uleiul de in tehnic: dezmucilaginare si decolorare. uneori se execut i neutralizarea acidit ii libere. rafinarea s-a realizat prin procedee discontinue. durata lung a procesului i conducerea destul de dificil a diferitelor opera ii. recuperarea redus a c ldurii. pentru uleiul de rapi folosit în scopuri tehnice: dezmucilaginare cu acid sufuric. care au îmbun t it considerabil procesul tehnologic. 36 . pierderi tehnologice ridicate. Multa vreme. care prezentau neajunsuri importante. Din cauza acestor inconveniente au fost introduse în practica industrial procedee continue de rafinare.Schema tehnologic la rafinarea uleiurilor comestibile : pentru uleiul brut livrat ca atare se face numai o purificare mecanica. la reducerea pierdcrilor de rafinare. Fiecare opera ie tehnologic cuprinde atât procesul principal prin care se asigur eliminarea unei grupe de substan e de inso ire cât si procese complementare care favorizeaz sau completeaz procesul principal. de exemplu: necesitau suprafe e construite însemnate. ca. contribuind la m rirea productivit ii muncii. pentru uleiul de ricin: dezmucilaginare prin hidratare si decolorare. la îmbun t irea calita ii uleiului rafinat i la reducerea prc ului de cost.

ETAPA VI Schema tehnologic pentru rafinarea uleiului 37 .