Sunteți pe pagina 1din 6

1.Se aprovizioneaza marfuri pe baza facturii fiscale :pret de cumparare 2000 ron, rabat 1% , scont de decontare 2%.

Tva 19%.

Se calculeaza rabatul oferit astfel : Prt cumpareare : 2000 Rabat 1% 20 Net comercial 1980Scont de decontare 39,60 Net financiar 1940,40 Tva 368,67 Total factura 2309,07 Formula contabila inregistrata cu ocazia intocmirii Notei de Intrare-Rreceptie : % 371 4426 401 = 401 1980,00 368,67 = 767 2348,67

39,60

2.Se achizitioneaza materii prime pe baza facturii fiscale :prt de cumparare 6000 ron, reducere comerciala 10%, scont de decontare 2%,tva 19%.Societatea foloseste metoda inventarului intermitent si contabilizeaza scontul de decontare ulterior facturarii, astfel :

Pretul de cumparare : 6000 Reducerea comerciala : 600 Net comercial 5400 Scont de decontare 108 Net financiar 5292 TVA 1005,48 Total factura 6297,48 Avand in vedere metoda de inventariere folosita, se inregistreaza direct costul, fara contabilizarea scontului in momentul primirii facturii. % = 401 6405,48 601 5400 4426 1005,48 3.Pentru fabricarea a 600 ferestre in cursul anului 2005 s-au efectuat urmatoarele cheltuieli: cheltuieli direct productive 5.000.000 , cheltuieli indirecte 3.000.000 , din care variabile 1.800.000.Capacitatea normala de productie era de 1000 de bucati.Inregistrarea produselor finite se face astfel: a)calculam costul de productie : Cheltuieli direct productive +ch.indirecte variabile+ ch.indirecte fixe x grad de utilizare a capacit.de productie( nivel real/nivel normal) 5.000.000 + 1.800.000 +1.200.000 x __600____ = 7.520.000 1000 345.01 = 711.01 7.520.000 (sectie tamplarie) (produs finit tamplarie)

4.Se tine evidenta marfurilor pt.gestiunea de accesorii-feronerie (G03) la pretul de vanzare inclusiv TVA , practicand o cota de adaos de 25%. Se vand in luna curenta marfuri in valoare de 148.750 , iar inregistrarea contabila privind descarcarea de gestiune este : % 607 378 = 371 100.000 25.000 125.000

5.La aprovizionarea cu marfuri pentreu gestiunea G03 se primeste urmatoarea factura fiscala : prt cumparare marfuri 100.000 lei, reducere comerciala 2%, scont de decontare 1%, tva 19%, adaosul practicat fiind de 25%.Se inregistraza NIR-ul asfel : % 371 44260 401 371 = costul de achizitie netul comercial) 371 = pretul de vanzare achizitie +adaos (98.000 + 24.500)* 19%. 6. Gestiunea cu amanuntul, practica un adaos comercial de 25% , aprovizioneaza marfuri in valoare de 95.000 , ch.de transport = 401 116.620 98.000 18.620 1.166,20 980 186,20 24.500( 25% din adica din 44280 23.275 ( 19% din adica Cost

% 767 44260 378

inscrise pe factura de 5000, tva 19%.La vanzarea marfurilor se inregistreaza formula :

531.1 (casa in lei) 4427 descarcarea de gestiune: % 607 378 4428 =

% 707 24.700 371 100.000 30.000 371

154.700 130.000

130.000

24.700

7.In luna iunie se livreaza produse finite fara factura, prt de vanzare 10.000 , tva 19%. La 05.07.2006 se emite factura la pretul de 8000 lei , tva 19%.Inregistrarea facturii se face astfel : 4428 411 = = 4427 418 1520 9520

8.Societatea CONTRAL detine in stoc produse finite la costul de productie, in suma de 30.000 lei.In cursul lunii s-au efectuat urmatoarele operatii : produse finite obtinute la cost de productie de 60.000, produse finite vandute la prt de vanzare dar nefacturate la 100.000 lei, tva 19%, stoc final de produse nevandute la cost de productie 20.000 lei. a)obtinerea produselor finite :

345 = 711 60.000 b)vanzarea, fara factura (AE), LA PRET DE VANZARE % 119.000 701 100.000 4428 19.000 C)descarcarea gestiunii de produse finite : ( stoc initial +productie realizata stoc final) =70.000 711 = 345 70.000 418 =

9.Din stocul ramas la sfarsitul lunii iulie, respectiv 20.000 lei , se constata la inventariere , metoda folosita fiind cea a inventarului intermitent, o valoare de 16.000 lei. a)se anuleaza soldul initial de produse finite : 711 = 3 45 20.000

b)se repune stocul corect inventariat 345 = 711 16.000

10.In luna august avem urmatorul inventar analitic la gestiunea profile : stoc initial : 10 buc. X 5000 lei intrari 08.08.06 20 buc. X 2000 lei 16.8.6 30. buc.x 3000 lei 19.8.6 80 buc.x 4800 lei 30.08.06 15 buc x 2000 lei

iesiri

17.08.06 40 buc 21.8.6 70 buc.

Unitatea trebuie sa stabileasca valoarea stocului final calculat prin metoda Cost Mediu Ponderat(CMP) . A)VALOAREA IESIRILOR DIN 17.08.06 1.08 Stoc initial 10 x 5000 8.08 intrari 20 x 2000 16.08 intrari 30 x 3000 17.08 iesiri 40 x ? CMP 1 = (10X 5000+20X2000+30X3000)/10+20+30=3000 LEI/ BUC. In stoc vor ramane 60 buc.-40 buc. = 20 buc.evaluate la 3000 lei/buc. b)Valoarea iesirilor din 21.08.06 17.08.06 Stoc ramas 19.08.06 intrari 21.08.06 iesiri 20 x 3000 80 x 4800 70 x ?

CMP 2 = (20 X 3000 +80 X 4800)/20+80=4440 LEI/BUC. In stoc raman 100 buc.- 70 buc.= 30 buc.la pretul de 4.440 lei /buc. + intrarile din 30.08.06 in valoare de 30000 lei , rezultanmd un stoc final de 163.200 lei.