Sunteți pe pagina 1din 3

Norma general nc par ial n vigoare pentru apele de suprafa : STAS 4706 / 88 Principalul normativ - nc par ial n vigoare

- pentru apele de suprafa este STAS 4706 / 88. Acesta este normativ-cadru; Pentru anumite folosin e au ap rut ntre timp reglement ri sectoriale mai noi. Categoriile i condi iile tehnice de calitate pentru apele de suprafa prev zute de STAS 4706 / 1988 sunt: - Categoria I sunt ape care pot fi folosite pentru alimentarea centralizat cu ap potabil industria alimentar , anumite iriga ii, piscicultur (pt. salmonide), piscine etc. i a unit ilor zootehnice,

- Categoria a II-a de ape pot fi utilizate n industrie, pentru piscicultur (exceptnd salmonidele), pentru agrement i nevoi urbanistice etc. - Categoria a III-a de ape pot fi utilizate pentru iriga ii, alimentarea hidrocentralelor, r cirea agregatelor, alimentarea sta iilor de sp lare etc. Evaluarea calit ii apei se face prin prisma indicatorilor organoleptici, fizici, chimici, de radioactivitate, biologici (de eutrofizare) i microbiologici. Valorile admise sunt prezentate n continuare: Categorii i condi ii tehnice de calitate pentru apele de suprafa - cursuri de ap n situa ie natural sau amenajat , lacuri naturale i lacuri de acumulare (Dup STAS 4706 / 88)

Indicatorul Indicatori organoleptici Culoare Miros Indicatori fizici pH Indicatori chimici generali Amoniu Amoniac Azota i Azoti i Calciu Clor Cloruri Bioxid de carbon liber Fenoli antrenabili cu vapori de ap Fier total Fosfor Hidrogen sulfurat i sulfuri Magneziu Mangan Oxigen dizolvat Produse petroliere Reziduu filtrabil uscat la 105 C Sodiu Consum biochimic de oxigen
o

Simbol

UM

Categorii de I f r culoare f r miros II f r culoare f r miros 6.5 - 8.5 1 0.1 10 1 150 0.005 250 50 0.001 0.3 0.1 lips 50 0.1 6 0.1 750 100 5 3 0.3 30 3 200 0.005 300 50 0.02 1 0.1
lips

calitate III f r culoare f r miros

unit i pH NH4+ NH3 NO3NO2Ca2+ Cl2 ClCO2 Fe2+ P S


2+

mg/dm3 mg/dm3 mg/dm mg/dm mg/dm


3 3

10 0.5 nenormat nenormat 300 0.005 300 50 0.05 1 0.1 0.1 200 0.8 4 0.1 1200 200 12

mg/dm3
3

mg/dm3 mg/dm3
3

C6H5OH mg/dm mg/dm mg/dm mg/dm mg/dm mg/dm Na


+

mg/dm3
3 3

Mg2+ Mn O2
7+

mg/dm3
3 3

100 0.3 5 0.1 1000 200 7

mg/dm3
3 3

mg/dm

CBO5

mg/dm3

Consum chimic de oxigen metoda cu permanganat de potasiu Consum chimic de oxigen metoda cu bicromat de potasiu Sulfa i Indicatori chimici specifici Argint Arsen Bariu Cadmiu Cianuri Cobalt Crom trivalent Crom hexavalent Cupru Detergen i anionactivi Fluor Hidrocarburi policiclice aromate Mercur Molibden Nichel Plumb Seleniu Zinc Pesticide Triazine Triazinone Toluidine Insecticide organoclorurate Insecticide organofosforice Insecticide organometalice Nitroderiva i Radioactivitate

CCOMn mg/dm3

10

15

25

CCOCr SO42Ag2+ As Ba
2+ 2+

mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm mg/dm mg/dm mg/dm mg/dm mg/dm mg/dm
3 3

10 200 0.01 0.01 1 0.003 0.01 1 0.5 0.05 0.05 0.5 0.5 0.0002 0.001 0.05 0.1 0.05 0.01 0.03 0.001 0.001 0.001 0.0001 lips lips lips normelor 100000 lacuri oligotrofe

20 400 0.01 0.01 1 0.003 0.01 1 0.5 0.05 0.05 0.5 0.5 0.0002 0.001 0.05 0.1 0.05 0.01 0.03 0.001 0.001 0.001 0.0001 lips lips lips n
nu se normeaz

30 400 0.01 0.01 1 0.003 0.01 1 0.5 0.05 0.05 0.5 0.5 0.0002 0.001 0.05 0.1 0.05 0.01 0.03 0.001 0.001 0.001 0.0001 lips lips lips vigoare nu se normeaz

Cd Co Cr

CN2+ 3+

mg/dm3
3 3

Cr6+ Cu F
2+

mg/dm3
3

mg/dm3
3 3

Hg2+ Mo Ni
2+

mg/dm3 mg/dm mg/dm mg/dm mg/dm


3 3

Pb2+ Se Zn

mg/dm3
3 3

mg/dm3 mg/dm mg/dm mg/dm mg/dm


3

mg/dm3
3 3

mg/dm3
3

conform Indicatori microbiologici Bacterii coliforme totale Indicatori pentru eutrofizare Grad de satura ie n Oxigen Azot total O2 N % mg/dm
3

num r probabil / 3 dm

lacuri lacuri mezotrofe eutrofe 40 - 70 sub 40 minim 1.5

minim 70

maxim 0.3 maxim 1

Fosfor total Biomas fitoplanctonic

mg/dm3 mg/ dm3

maxim 0,03 < 10

maxim 0,1 minim 0,15

10 (incl) - minim 20 20 (excl) Pentru evaluarea din punct de vedere fizico - chimic a calit ii globale a apei, n fiecare sec iune de supraveghere, au fost calculate, pentru fiecare indicator n parte, valorile cu asigurare de 90%, respectiv 10% n cazul oxigenului dizolvat, sau valorile medii, iar acestea au fost comparate cu valorile limit ale claselor de calitate, prev zute de normativul cu cinci clase de calitate, rezultnd astfel ncadrarea ntr-una din cele cinci clase de calitate. Indicatorii cuprin i n Ordinul M.M.G.A nr. 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calit ii apelor de suprafa n vederea stabilirii st rii ecologice a corpurilor de ap , au fost mp r i i n 5 grupe principale: grupa regim de oxigen, ce cuprinde: oxigenul dizolvat, CBO5 , CCO-Mn, CCO- Cr; grupa nutrien i, ce cuprinde: amoniu, azoti i, azota i, azot total, ortofosfa i, fosfor total, clorofila a; grupa ioni generali, salinitate, ce cuprinde: reziduu filtrabil uscat, sodiu, calciu, magneziu, fier total, mangan total, cloruri, sulfa i; grupa metale, ce cuprinde: zinc, cupru, crom total, arsen; metalele precum plumbul, cadmiul, mercurul, nichelul au fost ncadrate la grupa de substan e prioritare; grupa micropoluan i organici i anorganici, ce cuprinde: fenoli, detergen i, AOX, hidrocarburi petroliere; alte substan e, precum HAP, PCB, lindan, DDT, atrazin, triclormetan, tetraclormetan, tricloretan, tetracloretan etc., au fost ncadrate la grupa substan elor prioritare.