Sunteți pe pagina 1din 9

RELATII METRICE IN TRIUNGHIUL DREPTUNGHIC

Proiectii ortogonale pe o dreapta.

A C D E B d O P prd ?BC A! P M N F G R S

prd A ! O

prd ?DE A! ?MN A


[DE]<[MN]

prd ?FG A! ?FH A


[FG]<[FH]

BC B d

prd ?RS A! ?IJ A


[RS] [IJ] RS || d

Aplicatia 1.
Deseneaza cate un triunghi ascutitunghic, dreptunghic si obtuzunghic si apoi construieste proiectia fiecarei laturi pe dreptele in care sunt incluse celelalte doua laturi; scrie relatiile matematice corespunzatoare. 

Rezolvare
 I.ABC - ascutitunghic
Ducem : AD B BC ; BE B AC ; CF B AB

A E F

Avem : prBC ?AB A ! ? BD A prBC ?AC A ! ?DC A prAB ?AC A ! ?AF A prAB ? BC A ! ?BF A
C

prAC ?AB A ! ?AE A prAC ? BC A ! ? CE A

REZOLVARE
II. ABC dreptunghic
 C
Ducem : AD B BC ; iar : AB B AC Avem : prBC ?AB A! ? BD A prBC ?AC A ! ? CD A prAB ?BC A! ?AB A prAB ?AC A! A prAC ?BC A! ?AC A prAC ?AB A! A

REZOLVARE:
 III. ABC - obtuzunghic
Ducem : AD B BC ; BE B AC ; CF B AB
F E A

Avem : prBC ?AB A ! ?BD A prBC ?AC A ! ? CD A prAB ?BC A ! ? BF A prAB ?AC A ! ?AF A prAC ? BC A ! ? CE A prAC ?AB A ! ?AE A

APLICATIA 2
Fie ABCD un trapez oarecare, AB || CD a) Construieste proiectiile varfurilor B si D pe dreapta AC; b) Construieste proiectiile varfurilor trapezului pe dreapta MN unde M(AB) si N(AD), M si N oarecare; Scrie relatiile din care reies proiectiile laturilor trapezului pe dreptele date.

REZOLVARE a)

F D C

Ducem : DE B AC ; BF B AC
Avem : prAC ?AD A! ?AE A prAC ?AB A! ?AF A
B

prAC ?BC A! ? A CF prAC ?DC A ! ? A CE

REZOLVARE b)
Ducem : AE B MN ; BF B MN ; CH B MN ; DG B MN
D H N G F C

Avem : prMN ?AB A! ?FE A prMN ?BC A! ?FH A prMN ? A! ?HG A CD prMN ?AD A! ?EG A
B

A E