Sunteți pe pagina 1din 2
F HBMJ[PS! B VEJP!DV! 6 ! C FO[J ! DOY!278! Dpe!9798! D ATE TEHNICE -

FHBMJ[PS! BVEJP!DV! 6!CFO[J !

DOY!278!

Dpe!9798!

F HBMJ[PS! B VEJP!DV! 6 ! C FO[J ! DOY!278! Dpe!9798! D ATE TEHNICE - Echipat

DATE TEHNICE

- Echipat cu circuitul integrat :

LA 3600 ( KA2223);

- Frecven]ele de lucru (Hz) : 115, 375,

1150, 3750, 11750;

- Eficacitatea reglajelor : ± 12dB;

- Alimentare : +12V/8mA;

- Dimensiuni de gabarit : 45 x 95 x 20mm. Aplica]ii:

- corectarea caracteristicii de frecven]\ Ón lan]ul electroacustic

Q SF[FOUBSF !

Montajul este un egalizor audio mono cu 5 benzi realizat cu circuitul integrat specializat LA3600. Schema electric\ este prezentat\ Ón figura 1.

S FDPNBOE } SJ!QFOUSV!B TBNCMBSF

Se echipeaz\ circuitul imprimat urm\rind schema electric\ [i desenul de echipare. Recomand\m ca echiparea s\ se fac\ Ón urm\toarea ordine :

-rezistoare [i condensatoare (Aten]ie la orientarea celor polarizate!); -poten]iometre; -pinii de interconectare; -circuitul integrat. Œn general, un egalizor audio este util pentru corectarea acusticii Ónc\perilor [i/sau pentru recondi]ionarea sau corectarea dup\ dorin]\ a unor programe muzicale . Kit-ul poate fi util [i pentru construirea de lan]uri electroacustice mono/stereo .

Q VOFSF!_ O!G VOD ~JVOF!| J!VUJMJ[BSF

Punerea Ón func]iune nu necesit\ reglaje. Atenuarea/accentuarea Ón jurul fiec\rei frecven]e de lucru se face prin intermediul a 5 poten]iometre corespunz\toare acestora. Valorile frecven]elor centrale se pot modifica conform rela]iei:

1

frecven]elor centrale se pot modifica conform rela]iei: 1 2 π√ R a R b C a

2π√ R

a R b C a C b

F 0 =

unde : Ca = C1,C3,C5,C7,C9 Cb = C2,C4,C6,C8,C10 Ra = 1,2d Rb = 68k (rezistoarele Ra [i Rb sunt con]inute Ón circuitul integrat )

D BSBDUFSJTUJDJ!U FIOJDF!

D E S E N E C H I P A R E ! L

DESEN ECHIPARE

D E S E N E C H I P A R E ! L ISTA

!

LISTA DE COMPONENTE

R1

4,7k

1

buc.

R2

10k

1

buc.

R3

100

1

buc.

C1

33nF

1

buc.

C2

680nF

1

buc.

C3

10nF

1

buc.

C4

220nF

1

buc.

C5

3,3nF

1

buc.

C6

68nF

1

buc.

C7,C11

1nF

2

buc.

C8

22nF

1

buc.

C9

330pF

1

buc.

C10

6,8nF

1

buc.

C12,C15

4,7µF/25V

2

buc.

C13

22µF/25V

1

buc.

C14

47µF/25V

1

buc.

RV1,Ö,RV5

100k/lin

5

buc.

U1

LA3600

1

buc.

pin interconectare ax poten]iometru circuit imprimat buton poten]iometru

1,3mm

6

buc.

5

buc.

CNX167

1

buc.

(op]ional)

5

buc.

TDIFNB!!F MFDUSJD }!

∅ 1,3mm 6 buc. 5 buc. CNX167 1 buc. (op]ional) 5 buc. T DIFNB!! F MFDUSJD

Fig. 1