Sunteți pe pagina 1din 2

FHBMJ[PS!BVEJP!DV!6!CFO[J!

DOY!278!
Dpe!9798!

DATE TEHNICE
- Echipat cu circuitul integrat : LA 3600 ( KA2223); - Frecven]ele de lucru (Hz) : 115, 375, 1150, 3750, 11750; - Eficacitatea reglajelor : 12dB; - Alimentare : +12V/8mA; - Dimensiuni de gabarit : 45 x 95 x 20mm. Aplica]ii: - corectarea caracteristicii de frecven]\ n lan]ul electroacustic

QSF[FOUBSF!
Montajul este un egalizor audio mono cu 5 benzi realizat cu circuitul integrat specializat LA3600. Schema electric\ este prezentat\ n figura 1.

SFDPNBOE}SJ!QFOUSV!BTBNCMBSF
Se echipeaz\ circuitul imprimat urm\rind schema electric\ [i desenul de echipare. Recomand\m ca echiparea s\ se fac\ n urm\toarea ordine : -rezistoare [i condensatoare (Aten]ie la orientarea celor polarizate!); -poten]iometre; -pinii de interconectare; -circuitul integrat. n general, un egalizor audio este util pentru corectarea acusticii nc\perilor [i/sau corectarea dup\ dorin]\ a unor programe muzicale . Kit-ul poate fi util [i pentru construirea de lan]uri electroacustice mono/stereo .

pentru recondi]ionarea sau

QVOFSF!_O!GVOD~JVOF!|J!VUJMJ[BSF
Punerea n func]iune nu necesit\ reglaje. Atenuarea/accentuarea n jurul fiec\rei frecven]e de lucru se face prin intermediul a 5 poten]iometre corespunz\toare acestora. Valorile frecven]elor centrale se pot modifica conform rela]iei:

F0 =

1 2R R C C

a b a b unde : Ca = C1,C3,C5,C7,C9 Cb = C2,C4,C6,C8,C10 Ra = 1,2d Rb = 68k (rezistoarele Ra [i Rb sunt con]inute n circuitul integrat )

! -frecven]ele de lucru (Hz) : 115,375,1150,3750,11750 -eficacitatea reglajelor : 12dB -nivel de intrare: 250mVef/ 20k pentru THD=0,02% la ie[ire -impedan]a de ie[ire : 1k -alimentare : +12V/8mA la pinul Vcc

DBSBDUFSJTUJDJ!UFIOJDF!

DESEN ECHIPARE

LISTA DE COMPONENTE
R1 R2 R3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7,C11 C8 C9 C10 C12,C15 C13 C14 RV1,,RV5 U1 pin interconectare ax poten]iometru circuit imprimat buton poten]iometru 4,7k 10k 100 33nF 680nF 10nF 220nF 3,3nF 68nF 1nF 22nF 330pF 6,8nF 4,7F/25V 22F/25V 47F/25V 100k/lin LA3600 1,3mm CNX167 (op]ional) 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 2 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 2 buc. 1 buc. 1 buc. 5 buc. 1 buc. 6 buc. 5 buc. 1 buc. 5 buc.

TDIFNB!!FMFDUSJD}!

Fig. 1

S-ar putea să vă placă și