Sunteți pe pagina 1din 9

Subiecte examene 2012 Drept si Administratie Publica, Spiru Haret

DREPT PROCESUAL CIVIL 1 Anul III sem. I


1. Ce conditii trebuie indeplinite pentru a fi asigurat principiul contradictorialitatii in procesul civil? a. toate elementele procesului trebuie supuse dezbaterii partilor; 2. Care principii constituie principii fundamentale ale procesului civil? b. principiul disponibilitatii 3. Unde este consacrat principiul publicitatii sedintelor de judecata? a. Constitutie si codul de procedura civila 4. Care sunt modalitatile concrete prin care se poate manifesta rolul activ al judecatorului ? b. posibilitatea de a ordona din oficiu dovezile pe care le considera necesare pentru solutionarea cauzei chiar daca partile se impotrivesc 5. Ce principiu s-ar incalca in cazul in care instanta, din oficiu, ar introduce o alta persoana in proces, impotriva vointei partilor? b. principiul disponibilitatii 6. Aplicarea carui principiu constituie dreptul instantei de cere partilor explicatii orale cu privire la situatia de fapt si la motivarea in drept, pe care partile o invoca in sustinerea pretentiilor si apararilor lor? c. rolului activ al judecatorului 7. In virtutea carui principiu instanta poate sa puna in discutia partilor necesitatea introducerii in proces a altor persoane? a. principiul rolului activ al judecatorului 8. In ce se clasifica normele de procedura in functie de natura raporturilor pe care le reglementeaza? c. norme de organizare judecatoreasca, norme de competenta si norme de procedura propriu zisa. 9. De ce norme sunt reglementate incompatibilitatea, abtinerea si recuzarea judecatorilor? a. norme de organizare judecatoreasca 10. Care sunt elementele actiunii civile? b. partile, obiectul, cauza 11. Cum trebuie sa fie obiectul actiunii civile? a. licit, posibil, determinat

1 / 20

Subiecte examene 2012 Drept si Administratie Publica, Spiru Haret 12. Ce constituie hotararile judecatoresti pronuntate in urma actiunilor in constatare? c. nu pot fi puse in executare silita. 13. Dupa ce procedura se face judecata in cazul hotararilor in constatare? b. dupa procedura necontencioasa 14. Ce drepturi cuprinde principiul disponibilitatii? a. dreptul persoanei interesate de a porni sau nu procesul civil; 15. Ce obiect poate avea actiunea in constatare? a. constatarea existentei unui drept al reclamantului impotriva paratului; 16. Ce procedura este reglementata in dreptul procesual civil romanesc in raportul instantei cu partile? c. ce cuprinde atat elemente de procedura acuzatoriala cat si elemente de procedura inchizitoriala. 17. Ce instanta este competenta sa solutioneze cererile pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare savarsite in procesele penale? b. Tribunalul; 18. Ce instanta este competenta sa solutioneze cererile privitoare la nulitatea sau desfacerea adoptiei? b. Tribunalul; 19. Ce instanta este competenta sa solutioneze cererile privind punerea sub interdictie, declararea disparitiei si declararea mortii unei persoane? a. Judecatoria; 20. Ce instanta este competenta sa solutioneze procesele si cererile in materie de expropriere? b. Tribunalul; 21. Cine poate cere stramutarea pentru siguranta publica? b. numai de un procuror al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie; 22. Unde se judeca cererile de stramutare? a. in camera de consiliu; 23. Cum se da hotararea asupra cererii de stramutare? b. nu este supusa nici unei cai de atac ordinare sau extraordinare 24. Ce se intampla daca instanta se declara necompetenta? c. dosarul va fi trimis instantei competente sau, dupa caz, altui organ cu activitate jurisdictionala competent, de indata ce hotararea de declinare a competentei a devenit irevocabila.

2 / 20

Subiecte examene 2012 Drept si Administratie Publica, Spiru Haret 25. Unde se judeca conflictul de competenta? b. in camera de consiliu; 26. Cum se ataca hotararea ce constituie regulatorul de competenta? c. poate fi atacata cu recurs in 5 zile de la comunicare. 27. Ce face instanta in fata careia s-a ivit conflictul de competenta? b. va suspenda din oficiu orice alta procedura; 28. Care sunt participantii in procesul civil? a. instanta si partile, procurorul, organul de executare, martorii, expertii si aparatorii; 29. Ce caracter au normele care prevad compunerea instantei? b. imperativ; 30. Cum este coparticiparea procesuala? c. obligatorie, cand dispune legea. 31. De cine poate fi facuta cererea de interventie voluntara intr-un proces? a. numai de un tert interesat; 32. Unde se poate face cererea de interventie voluntara principala? c. in fata instantei de apel cu invoirea partilor. 33. Unde se poate face cererea de interventie in interesul uneia din parti? b. in apel neconditionat; 34. Ce se intampla daca cererea de chemare in garantie nu este depusa in termen? c. atrage judecarea separata a cererii daca partile nu consimt sa se judece impreuna 35. Cand inceteaza mandatul dat pentru reprezentarea in proces? c. prin retragerea lui de catre mostenitorii mandatarului sau de catre reprezentantii mandantului incapabil. 36. Pe cine priveste incompatibilitatea? a. numai pe judecatori; 37. Cum poate fi atacata incheierea prin care s-a respins recuzarea? c. poate fi atacata doar odata cu fondul 38. Cum trebuie sa fie dreptul subiectiv civil, privit ca o conditie a actiunii civile? a. recunoscut, ocrotit de lege si actual, exercitat cu buna-credinta exercitat in limitele sale interne si extere;

3 / 20

Subiecte examene 2012 Drept si Administratie Publica, Spiru Haret 39. Cum sunt actele de procedura facute de o persoana fara capacitate de folosinta? b. sunt nule; 40. Cum sunt actele de procedura facute de o persoana fara capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa, fara incuviintarea ocrotitorului sau legal? a. sunt anulabile; 41. De ce norme este reglementata compunerea completului de judecata? a. de organizare judecatoreasca 42. Ce face judecatorul impotriva caruia este propusa recuzarea? b. poate declara ca se abtine; 43. Ce face instanta cand judecarea cererii principale ar fi intarziata prin cererea de interventie in interes propriu? c. instanta poate hotara despartirea ei pentru a putea fi judecata deosebit 44. Ce face instanta cand judecarea cererii principale ar fi intarziata prin chemarea in garantie? c. instanta poate hotara disjungerea ei pentru a putea fi judecata deosebit. 45. Care este sanctiunea nedepunerii in termen a cererii de chemare in garantie? c. judecarea impreuna, daca partile o consimt 46. De cine poate fi facuta cererea de aratare a titularului de drept? a. numai de parat pana la prima zi de infatisare 47. Ce incidente este specific compunerii instantei? a. incompatibilitatea; 48. Cand este obligatorie participarea procurorului in procesul civil? a. atunci cand legea prevede expres; 49. Cum se calculeaza termenul pe zile in procesul civil? c. se calculeaza pe zile libere, actul putand fi depus numai in orele in care srviciile instantei functioneaza 50. Cum opereaza nulitatea? c. opereaza de drept si neconditionat cand este prevazut de lege. 51. Nulitatea unui act de procedura atrage sau nu anulabilitatea actelor subsecvente? c. nu atrage nulitatea actelor subsecvente independente de actul nul. 52. Care sunt conditiile generale de exercitare ale actiunii civile? c. afirmarea unui drept (formularea unei pretentii), interesul, capacitatea procesual si calitatea procesuala.

4 / 20

Subiecte examene 2012 Drept si Administratie Publica, Spiru Haret 53. De cine trebuie justificata calitatea procesuala? b. de reclamant atat pentru calitatea procesuala activa cat si pentru calitatea procesuala pasiva 54. Cum este actiunea in revendicare? a. in realizare; 55. Cum se va respinge actiunea in constatare in cazul in care partea poate cere realizarea dreptului? a. inadmisibila; 56. In virtutea rolului activ inscris in art. 129 C. pr. civ. judecatorul este indreptatit sa? b. ceara partilor sa prezinte explicatii oral sau in scris, cu privire la situatia de fapt si motivarea in drept; 57. Judecatorul este incompatibil daca? c. a fost martor in aceeasi pricina. 58. Judecatorul este incompatibil daca? a. a pronuntat sentinta atacata cu apel; 59. In ce forma se face cererea de interventie principala? b. se face in forma ceruta pentru cererea principala; 60. De cine se invoca nulitatile absolute? a. pot fi invocate din oficiu si de instanta; 61. Ce conditie trebuie indeplinita printre altele, pentru a interveni nulitatea prevazuta la art. 105 alin. 2 C. pr. civ.? c. actul sa fi produs partilor o vatamare 62. Ce caracter au normele de procedur civil care prevd compunerea instantei? a. imperativ; 63. Ce reglementeaz normele de procedur propriu- zise? b. modul de judecat a cauzelor civile si de punere n executare a hotrri lor judectoresti si a altor titluri executorii 64. n ce se clasific normele de procedur propriu-zise? a. norme de procedur contencioas, norme de procedur necontencioas si norme de executare silit 65. Dup ntinderea cmpului de aplicare, normele de procedur civil n ce se clasific? b. norme generale si norme speciale;

5 / 20

Subiecte examene 2012 Drept si Administratie Publica, Spiru Haret 66. Ce conditii se cer a fi ndeplinite pentru exercitarea actiunii civile? b. s justifice: dreptul subiectiv ce a fost nclcat sau nesocotit; s manifeste un interes;capacitatea procesual; calitatea procesual; 67. Ce se ntelege prin obiect al actiunii civile? a. ceea ce se cere prin actiunea respectiv, pretentia reclamantului, constatarea unui drept, protectia unor interese pentru realizarea crora calea justitiei este obligatorie etc.; 68. Ce conditii trebuie s ndeplineasc obiectul actiunii civile? a. licit, posibil si determinat sau determinabil 69. Care este cauza actiunii civile? a. temeiul juridic al cererii, fundamentul legal al dreptului pe care una dintre prti l valorific mpotriva celeilalte prti; 70. Care sunt conditiile cauzei? b. existe, s fie real, s fie Iicit si moral 71. Cum trebuie s fie dreptul ca si conditie de exercitiu a actiunii civile? a. trebuie s fie recunoscut si ocrotit de lege, s nu fie ilegal,imoral sau s contravin ordinii economice si sociale; s fie exercitat n limitele sale externe si interne; s fir exercitat cu bun-credint; s fie actual 72. Cum trebuie s fie interesul ca si conditie de exercitiu a actiunii civile? b. s fie nscut si actual; s fie legitim; s fie personal 73. Ce nseamn capacitatea procesual? a. aptitudinea general a persoanelor de a dobndi si exercita drepturi si de a-si asuma obligatii, n plan procesual pentru a valorifica n justitie dreptul sau interesul n legtur cu care s-a nscut litigiul; civile 74. Ce presupune calitatea procesual? b. existenta unei identitti ntre persoana reclamantului si persoana c are este titular al dreptului subiectiv n raportul juridic dedus judectii si ntre persoana prtului si cel obligat n acel raport juridic; 75. Cum se poate face transmiterea calittii procesuale? b. pe cale legal si conventional

6 / 20

Subiecte examene 2012 Drept si Administratie Publica, Spiru Haret 76. Dup scopul material urmrit de reclamant actiunea civil n ce se clasific? b. actiuni n realizarea dreptului, actiuni n constatarea dreptului, actiuni n constituirea de drepturi 77. Care este situatia la care se refer cazurile de incompatibilitate? c. situatia n care judectorul a pronuntat o hotrre n cauza respectiv si nu poate lua parte la judecata aceleiasi pricini n apel sau n recurs si nici n caz de rejudecare dup casare sau n situatia n care judectorul a fost martor, expert sau arbitru n aceeasi cauz; 78. La cine se refer incompatibilitate ? a. judector; 79. De cine poate fi invocat incompatibilitatea? a. de partea interesat; de instant din oficiu; de procuror 80. Pentru a fi parte n proces,o persoan ce conditii trebuie s ndeplineasc? b. s pretind un drept; s aib calitate procesual;s justifice un interes;s aib capacitate procesual; 81. Cum poate fi interventia tertilor n proces? c. principal sau accesorie 82. Cum poate fi fcut cererea privind chemarea n judecat a altei persoane care ar putea s pretind aceleasi drepturi ca si reclamantul ? a. de oricare dintre prti; 83. De cine se depune cererea privind artarea titularului dreptului? c. numai de prt 84. Ce se ntmpl dac reprezentantul prtii n proces (persoan fizic sau juridic) nu face dovada calittii sale? c. instanta poate acorda un termen pentru remedierea acestor lipsuri si dac nu au fost nlturate, cererea va fi anulat; 85. Cnd mai multe persoane pot fi mpreun reclamante sau prte? b. obiectul pricinii este un drept sau o obligatiune comun ori dac drepturile sau obligatiile lor au aceeasi cauz; 86. Ce cuprinde competenta material? c. competenta material functional si competenta material procesual 87. Cum poate fi competenta materiala?

7 / 20

Subiecte examene 2012 Drept si Administratie Publica, Spiru Haret a. competent teritorial de drept comun, competent teritorial alternativ sau facultati v si competent teritorial exclusiv sau exceptional; 88. Cum sunt normele ce reglementeaza competenta generala? c. imperative; 89. Cum sunt normele ce reglementeaza competenta materiala? b. norme imperative 90. Cum sunt normele ce reglementeaza competenta teritoriala exclusiva sau exceptionala? a. norme imperative 91. De competenta carei instante sunt cererile pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare savarsite in procesele penale ? b. tribunalelor 92. De competenta carei instante sunt cererile pentru recunoasterea, precum si cele pentru incuviintarea executarii silite a hotararilor date in tari straine ? b. tribunalelor 93. Unde se fac cererile privitoare la un bun imobil? a. la intanta in circumscriptia careia se afla bunul imobil 94. Unde se face cererea cand imobilul este situat in circumscriptia mai multor instante? c. la instanta domiciliului sau resedintei prtului, dac acestea se afl in vreuna din aceste circumscriptii, iar n caz contrar, la oricare din instantele n circumscriptiile crora se afl imobilul. 95. Cand exista conflict de competenta? b. cnd dou sau mai multe instante, prin hotrri irevocabile s-au declarat necompetente de a judeca aceeasi pricin 96. De cine este solutionat conflictul de competenta dintre doua instante judecatoresti? c. de instanta superioara si comuna intantelor aflate in conflict 97. De cine este solutionat conflictul de competenta dintre o instanta judecatoreasca si un organ cu activitate a. de instanta judecatoreasca ierarhic superioara instantei in Conflict 98. La ce cale de atac este supusa hotararea prin care solutioneaza conflictul de comptenta? a. recursului in termen de 5 zile de la comunicare 99. n situatia in care una dintre prti are dou rude sau afini pana la gradul al patrulea

8 / 20

Subiecte examene 2012 Drept si Administratie Publica, Spiru Haret inclusiv printre magistrati sau asistentii judiciari iinstantei, ce fel de cerere poate fi formulata? c. stramutare 100. Cand trebuie ceruta stramutarea pentru motive de rudenie au afinitate? a. inainte de inceperea oricrei dezbateri 101. Unde se depune cererea de stramutare intemeiata pe motive de banuiala legitima? a. Inalta Curte de Casatie si Justitie 102. De cine poate fi invocata exceptia de necompetenta relativa? c. de catre parat 103. Cand se face investirea instantei in favoarea careia s-a pronuntat declinarea de competenta? a. la data ramanerii irevocabile a hotararii 104. Hotararea de declinare a competentei are putere de lucru judecat? c. numai cuprivire lainstanta care se dezinvesteste 105. Cum sunt actele de procedura intocmite de un judecator necompetent? c. sunt lovite de nulitate absoluta, cu exceptia probelor care raman castigate cauzei si care nu vor fi refacute de instanta competenta decat pentru motive temeinice 106. Ce se intelege prin prorogarea competentei? b. situatia n care o instant competent sa solutioneze cererea cu care a fost sesizat de ctre reclamant, devine competent s solutioneze si cereri care,in mod normal, sunt de competenta altei instante; 107. Cand intervine prorogarea judecatoreasca de competenta? b. n cazul delegrii instantei; 108. Ce inseamna conexitatea? b. prtile pot solicita ntrunirea mai multor pricini ce se afl naintea aceleiasi instante sau instante deosebite, de acelasi grad, n care sunt aceleasi prti sau chiar mpreun cu alte prti si ale cror obiect si cauz au ntre ele o strns legtur;

9 / 20