Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. S.R.L. / S.A.

str. . nr.
Localitate ., jude/sector
Cod unic: ..
Tel.: . Fax:
nr. . data

ADEVERIN
Se adeverete prin prezenta c Dl./Dna ..........................
fiul/fiica lui.. i al/a .... nscut(-) la data de
.. n localitatea . jude (sector) .. cod numeric personal
domiciliat (-) n localitatea ... str. ...
nr. bl. sc. et. ap. jude/sector , posesor (-oare) al/a actului
de identitate BI/CI/CP serie .. nr. ., eliberat de ..la data de
. este angajat (-) la S.C. .. S.R.L.
(S.A.) pe durat determinat/nedeterminat, n funcia de .. avnd
un salariu de baz brut lunar de ncadrare de .. lei/lun n baza contractului individual
de munc nr. .. din .. nregistrat la registrul Inspectoratului Teritorial de Munca
al mun./jud. ...,
Se elibereaz prezenta spre a-i servi la .
...
...
...
ANGAJATOR
..............................................
(nume i prenume)

..............................................
(funcie)

..............................................
(semntura)

S-ar putea să vă placă și