Sunteți pe pagina 1din 5

Rezultatul: Instruciuni:

90 din 100 puncte

Test terminat n: 15 minutes, and 48 seconds out of 20 minutes allowed.


ntrebarea nr. 1
5 din 5 puncte

Intre nevoile individuale grupate dupa Maslow nu fac parte: Answer Selected Answer:

d. nevoi de relatii sociale


5 din 5 puncte

ntrebarea nr. 2

Una din urmatoarele afirmatii nu se refera la bugetul unei organizatii: Answer Selected Answer:

c. se construieste numai pe baza rezultatelor din istoricul organizatiei


5 din 5 puncte

ntrebarea nr. 3

Bugetul organizatiei se compune din: Answer Selected Answer:

a. bugetul operational, bugetul financiar si bilantul bugetat


5 din 5 puncte

ntrebarea nr. 4

Economiile mixte sunt: Answer Selected Answer: b. economiile care demonstreaza existenta ambelor sectoare: sector public si sector privat, cu o economie concurentiala, in care ponderea celor doua sectoare difera de la o tara la alta
5 din 5 puncte

ntrebarea nr. 5

Bunurile si serviciile publice constau in actiuni organizate de autoritatile publice si finantate din bugetul public. Dintre aceste actiuni nu fac

parte: Answer Selected Answer:

c. actiuni de achizitie a bunurilor fiziologice de pe piata libera: hrana, imbracaminte, etc.


5 din 5 puncte

ntrebarea nr. 6

Bugetul care cuprinde costul planificat al elementelor indirecte de productie (auxiliare) este: Answer Selected Answer:

d. bugetul costurilor indirecte


5 din 5 puncte

ntrebarea nr. 7

Managementul finantelor sau managementul financiar in sectorul privat nu reprezinta: Answer Selected Answer:

a. un atribut al guvernului, al puterii politico-administrative executive incredintate de Parlament


5 din 5 puncte

ntrebarea nr. 8

Una din urmatoarele afirmatii nu este corecta referitor la activitatile bazate pe costuri (ABC): Answer Selected Answer:

a. reprezinta activitati unde nu se utilizeaza chei de repartitie


5 din 5 puncte

ntrebarea nr. 9

Cu privire la nevoia de fond de rulment una din afirmatiile urmatoare nu este adevarata: Answer Selected Answer:

b. se mai numeste capital de lucru


5 din 5 puncte

ntrebarea nr. 10

Sectiunea din Bugetul de trezorerie care foloseste componentele bugetului de trezorerie (de numerar) si bugetul de cheltuieli de capital (de investitii) este: Answer Selected Answer:

d. situatia financiara a fluxului de numerar bugetat


5 din 5 puncte

ntrebarea nr. 11

Costurile fixe sunt: Answer Selected Answer: b. cele care raman constante fata de schimbarile din activitate, cum sunt: asigurari, unele impozite si taxe, chirii
5 din 5 puncte

ntrebarea nr. 12

Bunurile achizitionate pentru satisfacerea nevoilor individuale sunt: Answer Selected Answer:

e. bunuri private
5 din 5 puncte

ntrebarea nr. 13

Indivizibilitatea si neconcurentialitatea sunt caracteristici care reflecta: Answer Selected Answer:

a. varianta a si b
5 din 5 puncte

ntrebarea nr. 14

Metodele cele mai uzuale metode de proiectie a veniturilor sunt: Answer Selected Answer:

d. metoda incrementala si metoda baza zero


0 din 5 puncte

ntrebarea nr. 15

Dup Alderfer ierarhia nevoilor umane se compune din: Answer Selected Answer:

e. nevoi fiziologice, nevoi de relaii sociale, nevoi de cretere


0 din 5 puncte

ntrebarea nr. 16

Nu este considerat sistem in managementul financiar: Answer Selected Answer: a. structuri ale entitatilor juridice: departamente, directii, compartimente, sectii, divizii care indeplinesc anumite functii
5 din 5 puncte

ntrebarea nr. 17

Costurile indirecte sunt: Answer Selected Answer:

c. cele care nu pot fi direct identificate, cum sunt: cheltuieli de intretinere a utilajelor, publicitatea
5 din 5 puncte

ntrebarea nr. 18

Sectiunea din Bugetul de trezorerie care arata iesirile planificate de numerar este: Answer Selected Answer:

d. sectiunea cheltuielilor
5 din 5 puncte

ntrebarea nr. 19

Situatia care reuneste toate bugetele operationale, precum si alte elemente din bugetul financiar evidentiind in final venitul planificat al organizatiei se numeste: Answer Selected Answer:

c. situatia financiara a veniturilor bugetate

ntrebarea nr. 20

5 din 5 puncte

Nu intotdeauna contabilitatea furnizeaza informatii suficiente si relevante pentru luarea deciziei. Costurile de oportunitate vin in sprijinul managerilor. O situatie relevanta nu reprezinta: Answer Selected Answer: a. o posibilitate de a evita o intrare de numerar (+)

26 ianuarie 2012 17:18:10 EET