Sunteți pe pagina 1din 1

Nr. inregistrare : ............... / ...................

ADEVERINTA

Prin prezenta adeverim ca Dl.......................................... , identificat cu .....


, domiciliat.............................................................................................................. , . , este
salariatul societatii noastre de la data de ... , cu contract individual de munca
pe perioada nedeterminata , cu timp normal de lucru de 8 ore/zi .
nu beneficiaza de deducere la calculul impozitului pe salar , nu are trecut pe nimeni in
intretinere .

Se elibereaza prezenta adeverinta pentru a-i servi la.............................. .

Administrator