Sunteți pe pagina 1din 31

ANALIZA FUNDAMENTALA PE BAZA RATELOR

COMELF Bistrita - O companie a Uzinelor -

Prezentare generala
Obiectul de activitate - fabricarea de masini si utilaje ; Societate pe actiuni listata la Bursa Activitatea productiva se desfasoara in 4 fabrici organizate ca centre de profit: - F.F.E. Fabrica de filtre, electrofiltre ; - F.U.E.T. Fabrica de utilaje si echipamente terasiere; - TERRA Fabrica de componente terasiere; - F.P.I. Fabrica de produse din inox;

Evolutia principalelor elemente bilantiere si a celor din contul de profit si pierdere


Elemente Active imobilizate Active circulante Active totale Active circulante nete respectiv datorii nete Datorii curente Datorii totale Cifra de afaceri Venituri de exploatare Cheltuieli de exploatare Rezultat de exploatare Venituri financiare Cheltuieli financiare Rezultat financiar Rezultat brut Rezultat net 2006 28,613,769 41,429,239 70,043,008 3,400,637 38,028,602 41,470,936 100,420,530 104,285,878 98,655,733 5,630,145 2,586,531 3,970,190 -1,383,659 4,246,486 3,595,594 2007 30,803,214 39,975,375 70,778,589 5,177,843 34,797,532 38,343,940 108,922,175 115,490,994 106,950,810 8,540,184 3,703,696 6,305,781 -2,602,085 5,938,099 5,082,612 2008 32,054,951 38,535,298 70,590,249 788,535 37,746,763 38,551,441 125,959,062 125,196,924 117,824,361 7,372,563 5,503,041 10,509,880 -5,006,839 2,365,724 2,086,936 2007/2006 8% -4% 1% 52% -8% -8% 8% 11% 8% 52% 43% 59% -53% 40% 41% 2008/2007 4% -4% -0.27% -85% 8% 1% 16% 8% 10% -14% 49% 67% -52% -60% -59%

Evolutia principalelor elemente bilantiere si a celor din contul de profit si pierdere

 

Activele totale au o evolutie constanta de la un an la altul, procentele de crestere fiind nesemnificative Activele imobilizate au o evolutie pozitiva crescand cu 8%, respectiv 4% Cresterea activelor imobilizate in total active este diminuata de scaderea activelor circulante. Activele circulante scad datorita preocuparii constante a intreprinderii de diminuare a stocului, de cresterea vitezei de rotatie a stocurilor, si a duratei de incasare a clientilor. Datoriile curente au o evolutie descrescatoare in 2007, insa in 2008 acestea cresc cu 8% cauzand scaderea cu 85% a activelor circulante nete. Principalul factor de crestere a acestor datorii sunt incorporarea dividendelor la datorii curente.

Evolutia principalelor elemente bilantiere si a celor din contul de profit si pierdere

 

 

Cifra de afaceri creste cu 8% in 2007 si cu 16% in 2008 Rezultatul de exploatare scade in procent de 14% in anul 2008 ca urmare a cresterii mai rapide a cheltuielilor de exploatare decat a veniturilor din exploatare Cheltuielile financiare cresc intr-un ritm mai mare dacat veniturile intrfinanciare, unul dintre factorii importanti fiind evolutia defavorabila a cursului valutar a creditelor in valuta Rezultatul financiar scade cu 53% in 2007 si cu 52% in 2008 Scaderea rezultatului financiar este principala cauza a scaderii cu 59% a profitului dupa ce anterior crescuse cu 41%

Analiza rentabilitatii financiare comparatie metoda alternativa cu metoda traditionala


Rentabilitatea financiara (metoda traditionala)

R ent ab i l it at e f inanci ar a ( met o d a al t er nat iva)

18.00% 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00%

12.00%

12.00% 8.76%

16.17% 12.74%

10.00% 8.00% 6.00%

6.76%

Rentabilitatea financiara
Rentabilitatea financiara

4.00% 2.00% 0.00%

4.10%

Rentabilitate financiara
Rent abi l i tate f i nanci ar a

2006

2006

2007

2007 2008

2008

Efect levier metoda traditionala


1.00% 0.00% -1.00% -2.00% -3.00% -4.00% -5.00% -6.00% -7.00% 2006 2007 2008 -6.90% Efect levier metoda traditionala -2.69% 0.0200 0.0000 -0.0130

Efectul de levier abordare alternativa


0.0400 0.0208

0.89%

Efect levier metoda traditionala

-0.0200 -0.0400 -0.0600 -0.0632 -0.0800 2006 2007 2008 Efectul de levier

Efectul de levier

Rentabilitatea financiara (abordare traditionala)


 

Este cea mai importanta rata urmarita de investitori Trebuie corelata cu rata dobanzii pentru a aprecia daca investita este rentabila sau nu In acest caz rata financiara are o evolutie controversata de aceea trebuie urmarita in corelatie cu alti indicatori macroeeconomici Cea mai mare influenta o are profitul net la un leu venit total acesta diminuand nivelul ratei cu 11.29. Viteza de rotatie si factorul de multiplicare au un efect pozitiv minor asupra ratei insa evolutia lor este incurajatoare

Rentabilitatea financiara -11.29

3 -1.30 2 1

0.28

1.61 3.41

1.32

-15

-10

-5 Influenta factorilor

DPn/Vt-influenta prof itului net la 1 leu venit total Dat/Kp-f actorul de multiplicare a Kp DVt/At-viteza de rotatie a activului

An Indicator

2006 12.74%

2007 16.17%

2008 6.76%

Rentabilitatea financiara metoda alternativa


Elemente Cheltuieli cu dobanzile Venituri cu dobanzile Cota de impozit pe profit CNDDI (Cheltuieli nete cu dobanzile dupa impozitul pe profit) Profit net CNDDI PONDI (profitul operational net dupa plata impozitului pe profit) Active curente Disponibilitati banesti Investitii financiare Datorii pe termen scurt Credite pe termen scurt Credite pe termen lung cu scadenta pana la 1 an NFR (necesarul de fond de rulment) Total Active Imobilizate Datorii non-financiare pe termen lung nonAIN Total Datorii Financiare Disponibilitati banesti Investitii Financiare DFN NFR AIN(Active Imobilizate Nete) ATN DFN Capital Propriu CTN 35,537,857 40,216,959 11,603,190 28,613,769 22,097,475 1,253,244 0 20,844,231 35,537,857 28,613,769 64,151,626 20,844,231 28,227,418 49,071,649 20,083,184 31,435,380 51,518,564 34,412,605 30,803,214 65,215,819 21,716,001 30,867,140 52,583,141 34,412,605 44,112,312 13,309,098 30,803,214 21,867,485 1,784,301 0 20,083,184 41,381,227 32,054,951 73,436,178 41,381,227 47,946,496 15,891,545 32,054,951 26,604,065 4,888,064 0 21,716,001 -1,125,252 3,895,353.00 1,705,908.00 2,189,445.00 -229,990.00 531,057.00 0.00 -761,047.00 -1,125,252.00 2,189,445.00 1,064,193.00 -761,047.00 3,207,962.00 2,446,915.00 6,968,622 3,834,184.00 2,582,447.00 1,251,737.00 4,736,580.00 3,103,763.00 0.00 1,632,817.00 6,968,622.00 1,251,737.00 8,220,359.00 1,632,817.00 -568,240.00 1,064,577.00 4,780,414 40,175,995 1,253,244 0 21,959,992 15,753,539 315,071 6,246,219 38,191,074 1,784,301 0 20,180,151 14,330,766 286,615 2,889,163 33,647,234 4,888,064 0 17,450,417 19,898,378 397,968 1,465,804.64 -1,984,921.00 531,057.00 0.00 -1,779,841.00 -1,422,773.53 -28,455.47 -3,357,055.76 -4,543,840.00 3,103,763.00 0.00 -2,729,734.00 5,567,612.75 111,352.25 1,184,820 3,595,594 1,184,820 1,163,607 5,082,612 1,163,607 802,227 2,086,936 802,227 -21,213.36 1,487,018.00 -21,213.36 -361,379.76 -2,995,676.00 -361,379.76 2006 1,412,148 1,648 0.16 2007 1,390,428 5,182 0.16 2008 1,007,956 52,924 0.16 2007/2008 2008/2007 -21,720.00 3,534.00 -382,472.00 47,742.00

Rentabilitea financiara: corelatie metoda traditionala cu metoda alternativa


Metoda traditionala In primii doi ani analizati rentabilitatea financiara este superioara ratei dobanzii ceea ce justifica investirea in intreprindere Ultimul an insa inregistreaza o scadere brusca a acestei rate sub rata dobanzii Metoda alternativa Se pastreaza aceeasi corelatie in sensul cresterii si apoi a scaderii acestei rate insa variatia Rf-Rd Rfeste inferioara celei anterioare datorita unor marimi mai mici ale ratei financiare exprimata prin metoda alternativa Concluzii Au avut loc eforturi sustinute de imbunatatire a calitatii produselor si diversificariii lor Contextul economic nefavorabil insa a determinat o scadere brusca a acestei rate facand nerentabila investitia in aceasta intreprindere Principalul factor care influenteaza negativ valoarea acestei rate este scaderea brusca a nivelului profitului Pe termen lung avand in vedere insa si ceilalti indicatori si raportandu-ne la un mediu economic raportanduviitor stabil intreprinderea poate atrage investitori tentanti mai ales de politica de dividende constanta pe care a avut-o acesta intreprindere avut-

Analiza pe baza altor rate


Analiza ratelor de rentabilitate
1 8.0 0% 1 6.0 0% 1 4.0 0% 1 2.0 0% 1 0.0 0% 8 .00 % 6 .00 % 4 .00 % 2 .00 % 0 .00 % 2 00 6 2 00 7 2 00 8 6 .06 % 4 .25% 8 .39 % 5.71 % 3 .97% 5.4 7% 7.9 9% 6 .76% 6 .26 % 4 .98 % 3 .35% 1 .88 % 1 % .81 1 3.4 9% 1 5.59% 1 2.74 % 1 3.4 1 % 1 5.49 % 1 7% 6.1 1 3.8 1 % Rent abilit at ea comerciala net a PnCA / CA Rent abilit at ea comerciala b rut a PR B RUT/ CA Rent abilit at ea econo mica PRbrut / A T Rent abilit at ea resurselor co nsumat e PR net / Ch Rent abilit at ea venit urilor Prb rut / V T Rent abilit at ea consumurilo r Prexp l/ Ch expl Rent abilit at ea f inanciara PN/ KP 1 6.0 2%

Ratele de rentabilitate metoda traditionala Rentabilitatea comerciala neta PnCA/CA Rentabilitatea comerciala bruta PR BRUT/CA Rentabilitatea economica PRbrut/AT Rentabilitatea resurselor consumate PR net/Ch Rentabilitatea veniturilor Prbrut/VT Rentabilitatea consumurilor Prexpl/Ch expl Rentabilitatea financiara PN/KP

2006 13.49% 4.25% 6.06% 15.59% 3.97% 5.71% 12.74%

2007 13.41% 5.47% 8.39% 15.49% 4.98% 7.99% 16.17%

2008 13.81% 1.88% 3.35% 16.02% 1.81% 6.26% 6.76%

2007/2006 -0.08% 1.22% 2.33% -0.10% 1.01% 2.28% 3.43%

2008/2007 0.40% -3.59% -5.04% 0.54% -3.17% -1.73% -9.41%

Rentabilitatea comerciala


ani

 

Este una dintre ratele preferate de investitorii de pe piata romaneasca deoarece are o variabilitate mai scazuta (influenta inflatiei nu este atat de mare) In acest caz putem observa ca intrintradevar aceasta rata este cea mai stabila Influenta asupra ratei au avut-o avutpreturile de de vanzare in sens pozitiv si costurile in sens negativ Desi rata se pastreaza relativ constanta cresterile usoare ale acesteia arata preocuparea intreprinderii pentru imbunatatirea activitatii de exploatare Desi s-au luat masuri de diversificare a sproduselor acestea nu au avut un rol pozitiv asupra ratei comerciale

Rentabilitatea com erciala

8,522,139.77 -7,547,120.60 -975,019.16 4,564,931.72 -3,601,588.32 2008 -963,343.39

2007

-10000000

-5000000

5000000

10000000

influenta factorilor Dg Dc Dp

An
Indicator

2006 13.49%

2007 13.41%

2008 13.81%

Rentabilitatea veniturilor


Exprim eficien a valorific rii produselor i serviciilor oferite de unitate. Desi inregistreaza o evolutie pozitiva in 2007 datorita factorului pret, in 2008 avem o scadere semnificativa Factorii cost si structura produselor au o evolutie negativa care devanseaza influenta favorabila a pretului Societatea a fost afectata de situatia economica aferenta anului 2008 astfel incat desi si-a luat masuri de sicombatere prin diversificarea produselor si imbunatatirea lor, acestea au fost adoptate prea tarziu

Rentabilitatea veniturilor 7.41 -4.31 -3.79


20 08

-6.51

4.86 0.04

20 07

-8.00

-6.00

-4.00

-2.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

Influenta factorilor Dg-structura vanzarilor Dc-cost Dp-pret

An
Indicator

2006 3.97%

2007 4.98%

2008 1.81%

Rentabilitatea resurselor consumate


 

Se situeaza peste nivelul optim de 15% Are o evolutie pozitiva in 2008 de 8.45 si de 5.33 in 2007 datorita pretului de vanzare Cresterea preturilor de vanzare a fost determinata de imbunatatirea calitatii productiei Evolutia costurilor si a structurii vanzarilor au un efect de reducere a acesti rate

Rentabilitatea resurselor consumate

-7.41

8.45 -0.49 -4.16 2008 -1.27 2007 5.33

-10.00

-5.00

0.00 influenta factorilor Dg Dc Dp

5.00

10.00

An Indicator

2006 15.59%

2007 15.49%

2008 16.02%

Rentabilitatea economica
 

-8.00

-6.00

-4.00

-2.00 I nf l uent a f act o r il o r

20 0

Evidentiaza performantele activului total al intreprinderii Cresterea ratei are loc pe baza accelerarii rotatiei activelor circulante Cea mai mare influenta in sensul descresterii o are rata comericiala calculata la profitul brut Astfel factorul profit determina ca si in cazul ratei financiare o scadere brusca a nivelului acestei rate

Rentabilitatea economica -6.38 1.34 1.88


20 0 8 7
0.00

0.44

2.00

4.00

Dn

Dcom

An
Indicator

2006 6.06%

2007 8.39%

2008 3.35%

Analiza ratelor de rentabilitate concluzii si masuri


Concluzii In primii doi ani analizati intreprinderea inregistreaza la majoritatea ratelor cresteri semnficative ale nivelurilor acestora justifcand astfel investitia In ultimul an insa majoritatea indicatorilor scad brusc Aceasta scadere este cauzata atat de factori interni (deficien e n gestionarea unor (deficien contracte, contracte, deficien e / nesincroniz ri n aprovizionarea cu materiale corelat cu fabrica ia, aport insuficient al personalului tehnic in inovare si in solutionarea ia, problemelor aparute pe parcursul fabricatiei) precum si externi (evolutia nefavorabila a cursului de schimb, falimentul unor clienti,scaderea cererii la intern cat si la extern) Masuri Bugetarea lunar a costurilor fixe pe entit i i elemente cu nominalizarea responsabilit ilor pentru ncadrarea n bugete Analizarea i evaluarea furnizorilor n scopul select rii pe criterii de calitate, pre , conditii de piata Investitii in traininguri pentru imbunatatirea timpilor de lucru si cresterea productivitatii muncii

Analiza lichiditatii, solvabilitatii si a gradului lichiditatii, solvabilitatii de ndatorare


RLC = active curente/datorii curente Rata curenta reflecta posibilitatea elementelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un timp scurt in intr1,15 lichiditati 1,10 pentru a achita datoriile curente. Lichiditatea generala e considerata 1,05 satisfacatoare pentru valori cuprinse intre 1.2 si 1.9.
Rata lichiditatii curente (generale) RLC

1,12

1,10 2006

1,09 2007

1,11

2005

2008

In cele 4 perioade analizate, nivelul ratei lichiditatii curente este la limita inferioara a intervalului optim insa avand o tendinta de crestere in anul 2008, ceea ce inseamna ca societatea ar trebui sa adopte masuri pentru cresterea activelor circulante sau diminuarea datoriilor curente Active curente 2005 2006 2007 2008 29.604.748 41.429.239 39.975.375 38.535.298 Active imobilizate 25.848.014 28.613.769 30.803.214 32.054.951 Datorii curente 26.718.593 38.028.602 34.797.532 37.746.763 Datorii pe termen lung 2.273.434 3.442.334 3.546.408 804.678

Capital imprumutat 2005 2006 2007 2008 2.273.434 3.442.334 3.546.408 804.678

Capital propriu 26.041.322 28.227.418 31.435.380 30.867.140

Capital angajat 28.682.473 32.769.617 35.104.285 33.294.480

Valorile scazute ale indicatorului din ultimii2 ani se datoreaza investitiilor masive alocate retehnologizarii si modernizarii societatii, investitii pentru care au fost contractate imprumuturi a) Capital imprumutat/capital propriu * 100 b) Capital imprumutat/capital angajat * 100 Arata structura financiara a capitalului intreprinderii, respectiv raportul dintre capitalul imprumutat si capitalul propriu sau ponderea capitalului imprumutat in cadrul capitalului angajat

Indicatorul gradului de indatorare


14,00% 12,00% 8,73% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00%
2005 2006 2007 2008

12,20% 10,87%

11,28% 9,34% 2,61% 2,54%

8,03%

Capital imprumutat/Capital propriu Capital imprumutat/Capital angajat

Formula Rata lichiditatii curente Rata lichiditatii rapide Rata lichiditatii la vedere Rata Cash-flow operational CashRata solvabilitatii globale Rata indatorarii globale Rata indatorarii la termen Rata datoriilor financiare totale la capital propriu Rata D financiare totale la surse permanente =A curente/D curente =(A curente-Stocuri)/D curente curente=(disponibil+inv financiare)/D curente =flux net exploatare/D curente =A totale/D totale =D totale/Capitaluri proprii =D tm lung/Capitaluri proprii =D financiare totale/Capitaluri proprii =D totale/D totale+Capitaluri proprii

2006 2007 2008 1.10 0.52 0.05 0.03 0.92 2.69 1.35 0.69 0.41 1.09 0.52 0.08 0.14 1.02 2.21 1.11 0.58 0.37 1.11 0.53 0.16 0.25 1.83 1.25 0.03 0.68 0.41

Evolutia activelor s-a nscris ntr-o dinamica buna, activele imobilizate crescnd n 2008 cu 4,1%, iar cele circulante scaznd cu 3,6%, respectiv 1440 mii lei. Diminuarea volumului de active circulante imobilizate a constituit una din preocuparile de baza ale conducerii executive pe tot parcursul anului, fapt reflectat de scaderea stocului de materiale cu 386 mii lei, reducerea fizica fiind n fapt mai mare ntruct n 2008 preturile de achizitie au crescut. Tendinta generala a nivelului ratelor referitoare la active este de crestere, iar a celor legate de datorii este de descrestere,ceea ce inseamna o buna gestionare a resurelor societatii

.
Rata D financiare nete Rata D nete la capitalul total net Raport Ch fin totale si CA Rata de acoperire a dobanzilor Cash Interest Coverage

Formula =(D fin totale-disponibil-inv financiare)/Capitaluri totale-disponibilproprii =(D fin totale-disponibil-inv financiare)/(D fin totale-disponibiltotale-disponibiltotale-disponibil-inv financiare+Capitaluri proprii) =Ch financiare/CA*100 =EBIT/Ch cu dobanzile =(Flux net exploatare+Dobanda platita+Imp profit)/Dobanda platita

2006 0.62 0.38 3.95 4.01 2.19

2007 0.49 0.33 5.79 5.27 5.05

2008 0.48 0.33 8.34 3.35 10.47

Suma datorata institutiilor de credit reprezinta creditul bancar angajat n valuta. Desi cuantumul acestuia n valuta n-a crescut, valoarea de la sfrsitul anului actualizata cu rata de schimb la zi ( n2,6717 lei/CHF ) care este mult mai mare comparativ cu cea de la nceputul anului ( 2,1744 lei/CHF ), a condus la pierderi financiare Rata lichiditatii rapide valori de aprox. 0.5, ceea ce inseamna ca activele circulante(cu exceptia stocurilor) pot acoperi in proportie de 50% datoriile curente ale societatii Rata lichiditatii la vedere - desi puterea de acoperire a datoriilor curente de catre disponibilul provenit din banii lichizi si din valorificarea investitiilor financiare este foarte mica (< 0.2), se observa o triplare a acesteia in anul 2008 fata de 2006 (0.05-0.16) (0.05Rata solvabilitatii globale activele totale pot acoperi in 2008 de pana la 2 ori datoriile totale, determinand astfel o rata de solvabilitate buna a societatii

Stocuri 2006 2007 2008 21.626.281 21.925.748 18.618.054

Disponibil 1.253.244 1.784.301 4.888.064

Investitii financiare 621.195 1.041.770 1.265.742

Flux net din exploatare 1.031.104 4.773.144 9.268.455

Cheltuieli financiare 2005 2006 2007 2008 3.646.469 3.970.190 6.305.781 10.509.880

CA 86.123.975 100.420.530 108.922.175 125.959.062

EBIT 4.072.516 5.658.634 7.328.527 3.373.680

Cheltuieli cu dobanzile 811.771 1.412.148 1.390.428 1.007.956

Impozit pe profit 442.166 650.892 855.487 278.788

Pierderile financiare cauzate de influenta liniei de credit, angajata n valuta, au crescut luna de luna din septembrie 2008, cumulnd pna la sfrsitul anului 5 milioane lei, aceasta fiind principala cauza a nerealizarii profitului.

RSG = A totale/D totale Posibilitatea intreprinderii de a acoperi datoriile sale totale avand in vedere activele totale

Rata solvabilitatii globale RSG


2,00 1,00 1,04 0,00 2005 2006 2007 2008 0,92 1,02 1,83

Rate datorii
0,8 0,6 0,4 0,2 0
0,69 0,57 0,50 0,36 0,33 0,62 0,58 0,49 0,68

R datoriilor fin totale la capital propriu R datoriilor fin totale la surse permanente R datoriilor fin nete

0,48 0,41 0,41 0,38 0,37 0,33 0,33

2005 2006 2007 2008

R datoriilor nete la capital total net

SC COMELF SA
Analiza ratelor de rotatie pe baza urmatoarelor elemente: Elemente
Achizitii de bunuri Stoc mediu Sold clienti Cifra de afaceri Sold furnizori Active imobilizate Total active

2007
106.950. 106.950.810 21.925.748 21.925. 14.669.537 14.669. 108.922.175 108.922. 12.972.408 12.972. 30.803.214 30.803. 70.778.589 70.778.

2008
117.824.361 117.824. 18.618.054 18.618. 13.694.962 13.694. 125.959.062 125.959. 8.764.399 764. 32.054.951 32.054. 70.590.249 70.590.

SC COMELF SA Analiza ratelor de rotatie


1.Rata de rotatie a stocurilor =Aprovizionari =Aprovizionari Stoc mediu
An 2007 2008 Nr cicluri sau zile 4.88 sau 74,83 zile 6.33 sau 57.68 zile

Aceasta rata stabileste viteza de rotatie a stocului,adica numarul de cicluri in cursul unei perioade,tinand cont de ritmul operatiilor de aprovizionare,productie si vanzare.Astfel in cazul de fata cumpararile de marfuri in anul 2007 permit asigurarea a aprox.5 reannoiri ale unui stoc mediu,iar in 2008 a 6 reiinoiri.Acest indicator este direct proportional cu nivelul productiei respectiv a vanzarilor.

SC COMELF SA
2.Rata de rotatie a creantelor
An 2007 2008

= Sold mediu clienti *365 zile vanzari


Nr zile 49,16 39,68

Aceasta rata calculeaza eficacitatea intreprinderii in colectarea creantelor sale exprimata in zile.A stfel in cazul de fata se vede o imbunatatire d.p.d.v a numarului de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre intreprindere.

SC COMELF SA
3.Rata de rotatie a = Sold mediu furnizori * 365 datoriilor catre fz Achizitii de bunuri
An 2007 2008 Nr zile 44,27 27.15

Aceasta rata aproximeaza numarul de zile de creditare pe care intreprinderea il obtine de la furnizori.Aceasta rata este in scadere ceea ce demonstreaza faptul ca intreprinderea dispune de lichiditati pt a-si achita la timp datoriile. a-

Stoc mediu de materiale (SMM)

18,655,523

Ratele de rotatie permit sa se masoare ritmul de derulare a operatiilor ciclice de exploatare aducand indicatii in sprijinul interpretarii notiunilor de FRN si NFR.

Stoc mediu de productie neterminata si produse finite (SMP)

4,198,635

Valoarea medie a creantelor (VMC)

13,615,124

Valoarea medie a datoriilor fata de furnizori (VMF)

12,385,304

Valoarea medie a acestor obligatii (VMO)

1,297,153

   

Nivelul previzionat al NFR.Tinand cont de duratele care caracterizeaza gestiunea sa intreprinderea va avea NFR la un nivel mediu dupa cum urmeaza: Utilizari ciclice previzionate (UC) = SMM+SMP+VMC UC = 36.469.284,17 Ron Resurse ciclice prvizionate (RC) = VMF + VMO RC = 14.006.745 Ron NFR = UC RC = 22.462.539,09 Ron Aprecierea nivelului fondului de rulment net: Societatea beneficiaza la sfarsitul anului 2008 de aproximativ 11.000.000 Ron fond de rulment, ceea ce reprezinta resurse insuficiente pentru a acoperi NFR-ul .Avand in NFRvedere nivelul previzionat al NFR pentru anul 2009 putem spune ca societatea va trebui sa faca apel la institutiile de creditare pentru a sustine cheltuielile la care se va supune. NFR-ul a crescut fata de anul 2008 totusi NFRproductia este in scadere acest fapt denota o scadere a aficientei intreprinderii.

Analiza performantelor bursiere


Indicatori bursieri Nr. actiuni la inceputul anului Nr. actiuni la sfarsitul anului Profit net total Nr. mediu de actiuni Cifra de afaceri Dividend distribuit EPSb =(Profit net - Dividende aferente act preferentiale)*1000/ Nr. mediu de act ordinare aflate in circulatie (Profitul pe actiune de baza) EPSd= =(Profit net - Dividende aferente act preferentiale+Ajustari profit)*1000/(Nr. mediu de act ordinare aflate in circulatie+Nr mediu actiuni afectate de conversie) (Profitul pe actiune diluat) SPS = CA / nr de actiuni (Vanzarile pe actiune) Dividend pe actiune 2006 23.412.940 23.412.940 3.595.594 23.412.940 100.420.53 0 1.515.090 0.15 2007 23.412.940 23.412.940 5.082.612 23.412.940 108.922.17 5 2.138.723 0.22 2008 23.412.940 23.412.940 2.086.936 23.412.940 125.959.06 2 880.000 0.09

0.15 4.29 0.0647

0.22 4.65 0.0913

0.09 5.38 0.0376

Indicatori bursieri Capita propriu Nr mediu de actiuni Valoare contabila/ act = Capital propriu/ nr de actiuni Pret bursier la sfarsitul anului DY = Dividende pe actiune / pretul curent pe actiune *100 (Rata randamentul actiunii) PER = Curs bursier al actiunii/ Rezultatul pe actiune de baza (Coeficient de capitalizare bursiera) PBV = Pret bursier / Valoarea contabila a unei act (Rata pret pe valoarea contabila a unei actiuni) P/S = Pret bursier pe act/ vanzari pe act (Rata pret pe venituri din vanzari pe actiune)

2006 28.227.41 8 23.412.94 0 1.21 1.79 3.61

2007 31.435.3 80 23.412.9 40 1.34 6.80 1.34

2008 30.867.1 40 23.412.9 40 1.32 4.75 0.79

11.66

31.32

53.29

1.48 0.42

5.06 1.46

3.60 0.88

6 5 4 3 2 1,21 1 0,15 0 2006 2007 0,06 0,22 0,09 1,34 0,09 4,29 4,65

5,38

EPSb SPS Dividend/actiune 1,32 0,04 2008 Val contabila/actiune

Profitul pe actiune (EPS) a avut o scadere destul de mare in 2008. Acesta impreuna cu coeficientul de capitalizare (PER) care a avut o crestere mare in anii analizati, arata ca actiunile societatii sunt supraevaluate Vanzarile pe actiune (SPS) au crescut si ele, si tinand cont de faptul ca pragul pentru acest indicator este 1.5, se observa de asemenea o supraevaluare a actiunilor Valoarea dividendului pe actiune este una mica, avand o evolutie descendenta

60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 2006 2007 3,61 11,66 1,48 0,42 1,34 5,06 1,46 0,79 31,32

53,29

DY PER PVB P/S 3,60 2008 0,88

Randamentul actiunii are o evolutie descendenta Coeficinetul de capitalizare (PER) arata cat de mult sunt dispusi investitorii sa plateasca pentru o unitate de profit raportat, si are o evolutie puternic ascendenta. Valori >20 indica o actiune supraevaluata Rata pret/valoarea contabila (PBV) exprima valoarea pe care piata o da (prin pretul actiunii) capitalurilor firmei. Faptul ca nivelul acestui indicator este >3, demonstreaza din nou ca actiunile sunt supraevaluate