Formule şi notaţii Echilibrul consumatorului: V = Px Q x ⋅ Py ⋅ Q y U mgx Px = U mgy Py

Costul de producţie: -0 Cm = cheltuieli materiale/capital utilizat şi consumat 1Cmf = cheltuieli materiale fixe 2Cmv = cheltuieli materiale variabile 3Cs = cheltuieli salariale 4Csf = cheltuieli salariale fixe/ salariile personalului indirect productiv 5Csv = cheltuieli materiale variabile/ salariile personalului direct productiv 6CT/CP = cost total/cost de producţie 7A = amortizare/consum de capital fix 8Da = durata de amortizare a capitalului fix 9Ca = cota de amortizare 10K = capital utilizat 11Kf = capital fix 12Kc = capital circulant 13V/CA = venit/cifra de afaceri/încasări totale 14Pr = profit 15CF = cost fix 16CV = cost variabil 17Cmg = costul marginal 18∆ %CT = modificarea procentuală a costului total CT = Cm + Cs, CT = CF + CV Cm = Kc + A, Cm = Cmf + Cmv Cmf = chelt. cu comb. si energia consumate pt. iluminatul si incalzirea unitatii + A Cmv = chelt. cu comb. si energia consumate pt. realizarea productiei + Kc Cs = Csf + Csv CT = Cm + CS Cm = kc + A, kc = kcf + kcv kcf = chelt. cu comb. si energia consumate pt. iluminatul si incalzirea unitatii kcv = chelt. cu comb. si energia consumate pt. realizarea productiei + materii prime si materiale Cs = Csf + Csv Kf A , Ca = ⋅ 100 Da Kf K = Kf + Kc CA = CT + Pr ⇒ CT = CA – Pr A=

∆%CT = C mg

CT1 − CT0 ⋅ 100 CT0 ∆CT CT1 − CT0 ( CF + CV1 ) − ( CF + CV0 ) CV1 − CV0 = = = = ∆Q Q1 − Q0 Q1 − Q0 Q1 − Q0

Veniturile fundamentale: 19CA/V = cifra de afaceri/venitul total/încasări totale 20Pr = profit 21P = preţ de vânzare 22RPr/CA = rata profitului la cifra de afaceri 23RPr/CT = rata profitului la costul de producţie 24RPr/K = rata profitului la capitalul utilizat 25SN = salariul nominal 26SR = salariul real 27ISR = indicele salariului real 28ISN = indicele salariului nominal 29IP = indicele preţului CA = P *Q CA = CT + Pr ⇒ Pr = CA – CT; P = CTM + Pru Pr Pr Pr RPr/ CA = ⋅ 100; R Pr/CT = ⋅ 100; R Pr/K = ⋅ 100 CA CT K SN ISN SR = ; ISR = ; P IP SR ISR = 1 SR0 -30 Indicatorii macroeconomici de rezultate: PIB = produs intern brut 31PIBpf = produs intern brut în preţurile factorilor 32PIBpp = produs intern brut în preţurile pieţei 33PIN = produs intern net 34PNB = produs naţional brut 35PNN = produs naţional net 36CI = consum intermediar 37PGB = produs global brut 38SVFS = soldul valorii factorilor de producţie în raport cu străinătatea 39VSI = valoarea producţiei obţinute de agenţii economici străină în interiorul ţării 40VNS = valoarea producţiei obţinute de agenţii economici naţionali în străinătate 41Cpv = consum privat/ consumul menajelor 42Cg = consum public/ consum guvernamental 43IB = investiţia brută

44IN = investiţia netă 45ExpN = export net PIB = PGB – CI PIB = Cpv + Cg + IB + ExpN PIN = PIB – A PNB = PIB + SVFS PNN = PIN + SVFS PNN = PNB – A PIB nominal (PIB în preţuri curente) = măsoară valoarea producţiei finale în preţurile curente ale perioadei de calcul. PIB real (PIB în preţuri comparabile) = exprimă valoarea producţiei realizată în perioade diferite de timp în preţurile unui an considerat de referinţă, numite preţuri comparabile. Raportul dintre PIB nominal şi PIB real reprezintă deflatorul PIB. Deflatorul PIB se prezintă ca un indice general al preţurilor însă mult mai cuprinzător, calculându-se ca raport între PIB nominal şi PIB real. D( PIB) = PIB p. curente PIBno min al = PIBreal PIB p. comparabile

-2

Venitul, consumul şi economiile: venitul naţional = VN = PNNPF V = Venitul disponibil/venitul naţional/ venit 3C = consum 4E = economii 5I = investiţii 6 c = rata medie/înclinaţia medie spre consum e = rata medie/înclinaţia medie spre economii 7 c ' = rata medie/înclinaţia marginală spre consum 8 e' = rata medie/înclinaţia marginală spre economii k = multiplicatorul investiţiilor ∆ V = sporul absolut al venitului ∆ C = sporul absolut al consumului ∆ E = sporul absolut al economiilor
V =C+E; E=I

c=

C E e= V , V; ∆C ∆V , e' =

c + e = 1 (100%) ∆E ∆V ;

c' =

c'+e' = 1 (100%)