Sunteți pe pagina 1din 8

Cuprins

I. II. III.

Introducere...............................................................................2 Modelul Big Bang....................................................................3 Limitele cunoa terii momentelor de nceput ale Big

Bangului...................................................................................3 IV. Pozi ia Scripturii fa de

crea ie...............................................5 V. Concluzie................................................................................6

Big Bang, despre apari ia universului

I.

Introducere

Aceast lucrare i propune o privire general asupra temei Big Bang. n primul rnd o s dezbatem despre modelul Big Bang, apoi o s vorbim despre Limitele cunoa terii momentelor de nceput ale Big Bangului, apoi vom privii crea ie la pozi ia Scripturii fa de i o s concluzion m cu cteva idei care reies din lucrarea de fa . Astronomul

american Edwin Hubble a descris universul ca fiind n continu extindere. El porne te de la ideea c la nceputuri, cu circa 13,7 miliarde de ani n urm , universul nc nu exista. Ceea ce a existat a fost doar un punct de o natur cu totul special , o a a-numit singularitate, ceva f r dimensiuni dar cu o energie nesfr it . La momentul "zero" acest punct a ie it din starea lui de singularitate (nc nu se tie din ce cauz ) i i-a manifestat uria a energie printr-o inimaginabil explozie, Big Bangul, care mai continu i n ziua de azi. n anul 1940 fizicianul ruso-american George Gamow i asisten ii s i Ralph Alpher i Robert Herman au lansat ideea de explozie incandescent de materie i energie de la nceputurile universului. Numele teoriei "Big Bang" a fost dat dat de astronomul englez Fred Hoyle n 1950.

II.

Modelul Big Bang


Modelul Big Bang este mai sofisticat dect primul model, al iezuitului Lematre i

este sus inut cu o mare majoritate da c tre evolu ioni tii moderni avnd unele puncte comune cu cel crea ionist- mai ales n ceea ce prive te acceptarea unui nceput[1 p.49] Modelul evolu ionist presupune c universul poste fi complemente explicat , cel pu in n principiu, n func ie de legile naturale i func ile naturale, ca un sistem de sine st t tor, care nu are nevoie de nicio interven ie extern supranatural [2 p 19]

Oamenii de

tiin

au fost ntotdeuna interesa i de stuctura adica cosmologia

de originea sau cosmogonia unuversului . Cele mai multe modele apusene au fost statice- o ma in rie centrat fie n jurul p mntului fie n jurul soarelui, dar aceste n leg tur cu originea Universului. Modelul io
3 p.

modele nu ofereau nicio explica ie clar

Big Bang implic o cosmogonie care afirm c universul a nceput cu o singularitate cosmologie dinamic ce afirm c universul este n expansiune.[
65]

III.

Limitele cunoa terii momentelor de nceput ale Big Bangului

Astrofizicienii nu pot nc explica apari ia universului la secunda "zero" momentul ini ial. Ei iau ca punct de plecare momentul 10-43 secunde dup explozia originar (Big Bang). La aceast "vrst fraged " tot universul era con inut ntr-o sfer de m rime infim , subnuclear , de numai 1033 centimetri diametru (nucleul unui atom are ordinul de m rime de 1013 centimetri). Temperatura la acel stadiu era ns inimaginabil de mare, de ordinul a 1032 grade. [4 p22] Teoriile nu merg mai devreme de momentul de la 1043 secunde; ele se izbesc de zidul lui Planck ( tiin a este nc incapabil s explice comportamentul atomilor n condi iile n care for a de gravita ie devine extrem , a a cum era deja n universul de 1033 centimetri). Zidul

lui Planck reprezint

de fapt existen a limitelor minime fizice ale obiectelor; una din

barierele fizice este quantumul de ac iune sau a a-numita "Constant a lui Planck" = 6,62 1034 Joule secund , care reprezint cea mai mic dintre cantit ile de energie existente n lumea noastr fizic , adic limita divizibilit ii spectrale i, prin aceasta, limita extrem a oric rei divizibilit i. Prin analogie exist teoretic.[5p121] S-au f cut jos o s fie i cercet ri fizico matematice n leg tur cu momentul exact, iar mai o lungime ultim numit i Lungimea lui Planck, precum i Timpul lui Planck, care este cea mai mic unitate de timp posibil

i o imagine clar a Big Bang-ului

Fig. 1.

Ilustra ie a Big Bangului

Exist fizicieni i matematicieni care, pe baza calculelor matematice, caut s g seasc explica ii asupra momentului zero al exploziei ini iale - Big Bang. Astfel:

Teoria / fizica cuantic a permis unor cercet tori fizicieni s emit o serie de teorii referitoare la cauza care a determinat Big Bangul. Demonstra iile f cute n cadrul i pe baza teoriei fizicii cuantice, conform c rora o particul elementar poate fi detectat n dou locuri n acela i timp (de unde i concluzia c particula este ntr-o permanent vibra ie), au generat ideea c spa iul i timpul sunt abstrac iuni, iluzii ale gndirii omului. Exist ca o for i teoria "supragravita iei", bazat pe faptul c for a gravita ional este mult

prea slab n raport cu for a electromagnetic sau cu alte for e (de i n Univers ea se manifest deosebit de mare i atotcuprinz toare). Aceasta a postulat c gravita ia se scurge ntr-un "univers paralel" i c for a gravita ional ce r mne n universul nostru este mult diminuat . Ambele teorii au condus la dezvoltarea teoriei membranei sau Teoria M i au permis concluzia c n lumea real trebuie s fie mult mai multe dimensiuni dect cele trei din universul nostru, i c deci exist mai multe universuri. .[6 ] Analiza luminii emise de galaxii indic faptul c obiectele galactice se ndep rteaz unele de altele cu o vitez cu att mai mare, cu ct sunt mai ndep rtate de P mnt, ceea ce sugereaz c galaxiile erau alt dat adunate ntr-o regiune unic a spa iului; n ziua de azi, n toate regiunile Universului exist o radia ie de fond ("radia ie cosmic ") foarte slab , un fel de fosil , r m i clipe ale Universului. de pe urma torentelor de c ldur i lumin din primele

IV. Pozi ia scripturii fa

de crea ie
i Creatorului. Astrofizicienii ncep

Evolu ioni tilor le displace ideea crea iei

i ei s aib ndoielile lor n leg tur cu teoria Big Bang-ului. Un celebru astronom dup ce discuta diversele dovezi conclusioneaz :Aceste argumente ar trebui s indice celor neutrii c tabloul Big Beng nu este att de ferm fixat, nici teoretic nici obsera ional pe ct se pretinde obicei, astrofizicienii de ast zi care sus in ideea c problema cosmologic fundamental secol.[7 p.336] a fost rezolvat ntr-un fel sau altul, se pot a tepta la unele surpize nainte s se incheie acest

Comform Sfintei Scripturi, p mntul are un Creator, Scripturii ne este relatat faptul c Universul este creat de Dumnezeu.

i nc de la nceputul

Mul i lideri cre tini de ast zi nu doar c tolereaz ideea Big Bang-ului, dar o i mp rt esc cu toat convingerea. Auzind afirma iile lor, credincio ii au ajuns s considere teoria un ajutor major n ap rarea credin ei noastre. n sfr it, putem folosi tiin a ca s demonstr m c exist un Creator al universului.ns pre ul accept rii momelii teoriilor laice, cel pu in n fizic i astronomie, a fost mare. Noi am avertizat de mult timp c adoptarea teoriei Big Bang-ului n gndirea cre tin se aseam n cu introducerea calului de lemn n cetatea Troiei. Aceasta deoarece: Big Bang-ul impune acceptarea unei succesiuni de evenimente total incompatibile cu Biblia, de exemplu: apari ia P mntului dup apari ia soarelui, i nu nainte.[8] Miliardele de ani ale evolu iei astronomice a Big Bang-ului nu doar c se bazeaz pe presupuneri naturaliste, dar ele contravin nse i cuvintelor lui Isus, care a afirmat c oamenii au existat de la nceputul lumii, nu de la finalul unui proces extrem de lung de crea ie.[9]

V.

Concluzie
Aceast lucrare a prezentat generalit i despre fenomenul Big Bang, an v zut i anume la ceea ce spune i care sunt limitele de cunoa tere ale Big Bang-ului.

modelul Big Bang,

Tot n aceast lucrare am privit la o alt dimensiune, Sfnta Scriptur despre crea ie.

Bibliografie
1 STR INESCU, Ioan,Bazele Crea ionismului i pedagogic ,Bucure ti 2007 2 3 HENRY, Moris, Crea ionism 1992HARRY, L.P., tiin ific,Editura:Christian Life, i crdin a cre tin , Editura: Cartea tiin ific, Editura: Didactic

tiin a

Cre tin , Oradea, 2008 4 5 GUITON, Jean, Dumnezeu i tiin a, Editura: Harisma, Bucure ti, 1992 RENATO, Zamfir, Ipoteza paleoastronautic Editura: Saeculum I.O.

Bucure ti, 2001. 6 HUBERT, Reeves, R bdare n azur; Editura :Humanitas, Bucure ti, 1993

7 GARZIa, Alfred, Chaos and crea ion. Metron ,1981 8 MANTHEI, D., Two worldviews in conflict, 1998.

9 WIELAND, C., Isus i vrsta lumii , 2000.