Sunteți pe pagina 1din 16
Concursul Național ECO FUN, a V-a ediție: “O Atitudine Eco – Un Stil de Viață

Misiunea noastră comună

Nu este îndeajuns să îți dorești să schimbi lumea în care trăiești. Trebuie să devii schimbarea însăși, să fii lumea în care vrei să trăiești.

Este un act de frumoasă cutezanță să privești și să trăiești viața astfel. Însă doar așa putem fi martori la cel mai mare miracol al existenței:

transfigurarea vieții dintr-o simplă călătorie într-o sursă infinită de lumină şi inspirație.

O misiune nu poate fi transpusă în cuvinte, oricât ne-am strădui. Misiunea se trăieşte în inimă, acolo unde cuvântul nu îşi are sens.

Am îndrăznit să ne alăturăm şi noi celor ce vor să devină schimbarea, aplecându-ne cu precă- dere către darul cel mai de preț al vieții: copiii.

Copiii sunt viitorul. Sunt cei care, în inocența lor, cu inima curată, iubesc şi se bucură de viață în fiecare clipă. Sunt cei care ne învață să iubim şi să prețuim, la rândul nostru, viața în toate manifestările ei.

Este aşadar de datoria noastră să răsplătim darul vieții prin atitudinea noastră față de ei. Educându-i, ocrotindu-i, crescâdu-i sănătoşi, învățându-i să descopere splendoarea naturii, construim lumea de azi şi de mâine.

Cui ne adresăm. Tematica. Etapele.

Concursul se adresează copiilor de vârstă preşcolară, şcolară, gimnazială şi liceală care, sub îndrumarea educatorilor, învățătorilor, profesorilor şi părinților, îşi exprimă prin creativitate preocuparea pentru stilul de viață sănătos şi mediul înconjurător.

Tematica celei de a V-a ediții este “O Atitudine Eco – Un Stil de Viață Sănătos”, exprimată prin intermediul celor cinci secțiuni:

colaj, pictură, fotografie, grafică computerizată şi jurnalism.

Se desfăşoară pe o perioadă de două luni, timp în care participanții trimit lucrările lor pe adresa redacției.

participanții trimit lucrările lor pe adresa redacției. Etapele concursului sunt următoarele: - trimiterea

Etapele concursului sunt următoarele:

- trimiterea lucrărilor: 1 feb.- 2 apr.;

- evaluarea: 23 apr. – 18 mai;

- festivitatea de premiere: 26 mai, la Universitatea Ecologică din Bucureşti.

* Informațiile complete se găsesc la finalul prezentării la capitolul Regulament.

Audiență. Parteneriate media. Sponsorizări.

Suntem implicați alături de parteneri media şi sponsori, organizații ecologiste, colaboratori permanenți ai revistelor noastre precum şi inspectorate şcolare, organizații non-profit ş.a.

Amploarea proiectului însă ne îndeamnă să invităm şi pe alții să se alăture demersului nostru, în mod special în ceea ce priveşte parteneriatele media şi sponsorizările (premii pentru câştigători).

Promovarea se face atât prin intermediul revistelor pentru copii Luminița şi Cutezătorii, cât şi prin afişe, flyere în şcoli, spoturi radio, online ş.a.

Distribuție națională directă:

- 14.000 reviste Luminița;

- 22.000 reviste Cutezătorii;

- 800-1.000 unități de învățământ;

- peste 1.000 de cadre didactice

colaboratoare;

- echipă de vânzări proprie formată din 10 reprezentanți zonali.

Statistici anuale concurs:

- 700–1.200 copii participanți;

- 80–120 unități de învățământ;

- 20–30 județe ale țării.

Ofertă pachet partener media / sponsor *

Ştim că marile relizări se înfăptuiesc întotdeauna printr-un efort comun susținut. De aceea, venim în întâmpinarea viitorilor parteneri cu următoarea ofertă:

- Sigla pe afişele şi flyerele distribuite în grădinițe şi şcoli;

- Machetă publicitară A5/A4, advertorial,

insert în revistele pentru copii Luminița şi Cutezătorii;

- Banner pe site-ul cutezătorii.ro;

- Calitatea de Membru în comisia de jurizare;

- Participare la festivitatea de premiere;

- Interviu, plasare roll up, stand, sampling, prezentare proiecte (eco-dialog).

*Se negociază punctual în funcție de valoarea pachetului media sau a sponsorizării

funcție de valoarea pachetului media sau a sponsorizării Concursul Național ECO FUN, a V-a ediție: “O
funcție de valoarea pachetului media sau a sponsorizării Concursul Național ECO FUN, a V-a ediție: “O
funcție de valoarea pachetului media sau a sponsorizării Concursul Național ECO FUN, a V-a ediție: “O
funcție de valoarea pachetului media sau a sponsorizării Concursul Național ECO FUN, a V-a ediție: “O
funcție de valoarea pachetului media sau a sponsorizării Concursul Național ECO FUN, a V-a ediție: “O

Concursul Național ECO FUN, a V-a ediție: “O Atitudine Eco – Un Stil de Viață Sănătos!”, 1 februarie – 26 mai 2012

Despre noi

Ne asumăm Misiunea de a ne preocupa de

Viitor.

Cei 18 ani de experiență în domeniul manualelor şcolare şi a altor publicații destinate vârstei copilăriei au dus firesc la această Misiune.

Misiunea de a-i încuraja pe copii să-şi afirme nu numai talentul artistic, creativitatea, setea de cunoaştere, formarea gândirii divergente, dar şi pasiunea pentru aventură şi totodată spiritul critic față de acțiunile iresponsabile îndreptate împotriva mediului, ce au consecințe în primul rând asupra generației lor.

Lectura, comunicarea, creativitatea, originalitatea, jocul şi competiția sunt vectorii de succes în educația copiilor şi, în cele din urmă, în pregătirea lor pentru viață.

Îndrăzniți şi alăturați-vă Misiunii noastre!

Veți fi mai aproape de obiectivele părinților şi dascălilor, iar ei vor fi cei dintâi care vor aprecia faptul că sunteți mereu aproape de preocupările lor, ca semn al înțelegerii nevoii de Educație.

Proiecte reprezentative: manuale şcolare, revistele Luminița şi Cutezătorii, Tabăra “Redescoperă România”, Concursul Național Eco Fun.

Concursul în imagini – lucrări premiate

Concursul în imagini – lucrări premiate Radu Marian, cls. a VII-a Bacău “Eco Motor pentru Viitor!”

Radu Marian, cls. a VII-a Bacău “Eco Motor pentru Viitor!”

Bold Iulian, cls. a VIII-a, Galați “Pedalăm, natura s-o salvăm”

cls. a VIII-a, Galați “Pedalăm, natura s-o salvăm” Concursul Național ECO FUN, a V-a ediție: “O

Concursul în imagini – lucrări premiate

Concursul în imagini – lucrări premiate Luca Vlad, cls. a VII-a, Tg. Frumos “Perpetuarea verdelui” Năstasă

Luca Vlad, cls. a VII-a, Tg. Frumos “Perpetuarea verdelui”

Vlad, cls. a VII-a, Tg. Frumos “Perpetuarea verdelui” Năstasă Rebeca, cls. A III-a, Moreni “Bicicleta -

Năstasă Rebeca, cls. A III-a, Moreni “Bicicleta - bucuria naturii”

Concursul în imagini – lucrări premiate

Concursul în imagini – lucrări premiate Stan Gabriela, cls a III-a, Bucureşti Hurmuzache Daniela, cls. a

Stan Gabriela, cls a III-a, Bucureşti

Hurmuzache Daniela, cls. a IX-a, Bacău

a III-a, Bucureşti Hurmuzache Daniela, cls. a IX-a, Bacău Concursul Național ECO FUN, a V-a ediție:

Concursul în imagini – lucrări premiate

Concursul în imagini – lucrări premiate Grădinița “Step by Step” Ploieşti – Colaj “Oraşul aurului negru”

Grădinița “Step by Step” Ploieşti – Colaj “Oraşul aurului negru”

Concursul în imagini – lucrări premiate

Concursul în imagini – lucrări premiate Concursul Național ECO FUN, a V-a ediție: “O Atitudine Eco

Anexa 1: REGULAMENTUL CONCURSUL NAŢIONAL ECO FUN Ediția a V-a „O Atitudine Eco - Un Stil de Viață Sănătos!” 1 februarie – 26 mai 2012 Editura LVS Crepuscul Ploieşti şi revista pentru copii „Cutezătorii” organizează Concursul Național „Eco Fun”, ediția a V-a, concurs de creație plastică, vizuală şi jurnalism cu tematică ecologică. Concursul se va desfăşura în perioada 1 februarie – 26 mai 2012 şi este aprobat în Calendarul Activităților Extracurriculare MECTS 2012. ORGANIZATORI:

Editura LVS Crepuscul – Revista Cutezătorii Adresa: Ploieşti, Str. Erou Călin Cătălin, nr. 5, 100066, județul Prahova Tel: 0344/401284; Fax: 0344/401285; www.cutezatorii.ro şi Inspectoratul Şcolar Prahova Adresa: Ploieşti, str. Democrației, nr. 35, județul Prahova Tel.: 0244/577699, Fax: 0244/577400 Consiliul Județean al Elevilor - Prahova

PARTENERI:

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS); Universitatea Ecologică din Bucureşti; Casa Corpului Didactic Prahova;

PARTENERI MEDIA

Impact FM

Radio Kiss FM Naturalia Impex SRL

Raid Natura SRL; Asociația „Greenitiative” Bucureşti; Fundația „Sf. Dimitrie”.

SPONSORI PRINCIPALI:

bauMax Romania;

SPONSORI:

Tymbark Romania Colgate-Palmolive (România) Empire Film Maxim Grup Editura Prut International Lexmark Romania

TEMA CONCURSULUI „O atitudine eco - Un stil de viață sănătos!” reprezintă tema celei de-a V-a ediții. Aceasta vizează, în primul rând, stimularea capacității copiilor de a se integra armonios în mediul înconjurător, de a înțelege rolul mobilității în menținerea sănătății şi de a sensibiliza prin lucrările lor artistice atitudinea oamenilor față de un stil de viață sănătos în armonie cu natura. SCOPUL ACTIVITĂŢII: dezvoltarea şi menținerea interesului copiilor față de conduita lor în ceea ce priveşte stilul de viață sănătos şi echilibrat şi față de înțelegerea faptului că în acesta trebuie să se regăsească preocuparea pentru mediu, omul fiind parte integrantă a ecosistemului. Totodată, stimularea aptitudinilor artistice ale elevilor prin reportaje, prin impactul artei plastice şi vizuale vizează şi sensibilizarea opiniei publice față de aspectele negative ale stilului de viață care se răsfrâng asupra ecosistemului. Tema permite abordarea interdisciplinară: abilități practice, pictură, fotografie, informatică, educație pentru sănătate, biologie, cultură civică, ecologică şi jurnalistică etc.

MOTIVAŢIA ACTIVITĂŢII: Revista „Cutezătorii” dezbate lunar subiecte care contribuie la educația pentru sănătate, formarea unei culturi ecologice şi, în plus, promovează inițiativele şcolare în acest sens. Considerăm că cea mai bună cale de a proteja ecosistemul este educația, prin cunoaşterea riscurilor pe care le implică impactul activităților umane asupra mediului. Copiii, principalii beneficiari ai acestui demers, pot fi motivați şi pot asimila mult mai uşor informațiile dacă sunt implicați într-o competiție ce are la bază utilizarea mijloacelor artistice, jurnalistice şi varietatea resurselor creative de care dispun. OBIECTIVE:

- formarea unor deprinderi de lucru şi comunicare ale elevilor;

- dezvoltarea abilităților de cercetare şi de explorare a lumii vii prin observarea efectelor acțiunii omului asupra biodiversității;

- încurajarea mobilității;

- stimularea gândirii critice şi creative;

- dezvoltarea abilităților artistice;

- formarea deprinderilor de producere şi prelucrare a imaginilor sau de producere şi realizare a materialelor jurnalistice;

- îmbunătățirea comunicării copii-părinți-cadre didactice prilejuită de lansarea acestui concurs;

- colaborarea dintre instituții, ONG-uri, agenți economici şi mass-media pentru responsabilizarea opiniei publice asupra problemelor de mediu. GRUP ŢINTĂ:

Concursul se adresează elevilor din cls. I-IX şi indirect îndrumătorilor acestora, cadre didactice care organizează proiecte sau acțiuni extracurriculare cu tematică ecologică şi, nu în ultimul rând, părinților. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI Concursul va cuprinde patru secțiuni: pictură; fotografie; grafică computerizată; jurnalism. Înscrierea este gratuită (1 februarie - 2 aprilie 2012) şi se va face pe baza formularului pe care participanții îl pot descărca de pe site-ul www.cutezatorii.ro, îl pot solicita la sediul redacției sau distribuitorului zonal al revistei Cutezătorii. Lucrările vor fi expediate în perioada 1 februarie – 2 aprilie 2012 (data poştei) la adresa O.P. 1, C.P. 42, Ploieşti. Formularul de înscriere însoțit de lucrare în original vor fi primite la redacția revistei „Cutezătorii”, direct sau prin poştă (excepție făcând secțiunile grafică computerizată şi jurnalism pentru care formularul de înscriere şi lucrarea vor fi expediate numai prin e-mail – ecofunconcurs@yahoo.com) GRUPE DE VÂRSTĂ Clasele: I-IV

• pictură – pe suport de hârtie format A3 - lucrările vor fi expediate în original prin poştă – originalul nu va fi înapoiat participantului; Tehnici de lucru: acuarelă, tempera, acrylic pe suport de hârtie. Pentru clasele I-IV se recomandă consultarea profesorului de educație plastică din şcoală. *Pentru secţiunea pictură, participanţii din liceele de artă vor fi evaluaţi separat. * Lasaţi-i pe copii să picteze!

• fotografie: – pe suport de hârtie fotografică, format A4 - lucrările vor fi expediate în original prin poştă – originalul nu va fi înapoiat participantului;

Vor fi eliminate lucrările care conțin colaje, text suprascris, rame sau modificări majore executate pe calculator! Pentru mai multe detalii citiți anexa regulamentului pe care o puteți descărca de pe site-ul www.cutezatorii.ro. *Atenţie! Copilul trebuie să fie fotograful, nu subiectul fotografiei!

• grafică computerizată – prelucrarea imaginilor prin utilizarea unor aplicații informatice specifice producției computerizate (rezultatul final va fi transmis în format .JPG, dimensiune maximă 2 MB) - lucrările vor fi expediate prin e-mail: ecofunconcurs@yahoo.com. Vor fi eliminate lucrările care conțin simple colaje fotografice!

Clasele: V-IX

• pictură: – pe suport de hârtie, format A3 – lucrările se vor expedia în original prin poştă - originalul nu va fi înapoiat participantului;

Tehnici de lucru: acuarelă, tempera, acrylic pe suport de hârtie. Criterii elementare de evaluare: respectarea temei, originalitatea, încadrarea în pagină, proporții (pentru personaje), combinarea culorilor. *Pentru secţiunea pictură, participanţii din liceele de artă vor fi evaluaţi separat.

* Lasaţi-i pe copii să picteze!

• fotografie: – pe suport de hârtie fotografică, format A4 - lucrările vor fi expediate în original prin poştă – originalul nu va fi înapoiat participantului Vor fi eliminate lucrările care conțin, colaje, text suprascris, rame sau modificări editate pe calculator! Pentru mai multe detalii citiți anexa regulamentului pe care o puteți descărca de pe site-ul www.cutezatorii.ro.

*Atenţie! Copilul trebuie să fie fotograful, nu subiectul fotografiei!

• grafică computerizată – prelucrarea imaginilor prin utilizarea unor aplicații informatice specifice producției computerizate (rezultatul final să fie transmis în format .JPG, dimensiune maximă 2 MB) - lucrările vor fi expediate prin e-mail: ecofunconcurs@yahoo.com sau pe un CD trimis prin poştă pe adresa redacției. Vor fi eliminate lucrările care conțin simple colaje fotografice. •jurnalism - interviu scris ilustrat (max. 2500 de caractere, fără spații, Microsoft Office Word, font - Times New Roman, 12 + max. cinci poze în tematica reportajului - pozele vor fi inserate în articol) - lucrările vor fi expediate prin e-mail: ecofunconcurs@yahoo.com sau pe un CD trimis prin poştă pe adresa redacției. CONDIŢII DE PARTICIPARE ELIMINATORII:

• participanții vor trimite obligatoriu fişa de înscriere completată şi lucrarea anexată la aceasta;

• participanții se pot înscrie la una sau mai multe secțiuni, cu o singură lucrare/secțiune;

• participanții vor menționa în scris pe verso titlul lucrării, numele, clasa, şcoala, localitatea, județul şi în denumirea fişierelor trimise prin e-mail sau pe CD – secțiunile grafică computerizată şi jurnalism;

• vor fi eliminate lucrările care conțin mesaje violente sau cele care constituie imitații ale altor lucrări, cele care sunt preluate de pe internet sau alte baze de date specifice şi încalcă prevederile care protejează drepturile de autor;

• pentru secțiunile pictură, fotografie - lucrările se vor trimite în original prin poştă sau direct la sediul redacției;

• pentru secțiunile grafică computerizată şi jurnalism – lucrările se vor trimite numai prin e-mail ecofunconcurs@yahoo.com sau pe un CD trimis prin poştă pe adresa redacției;

• pentru secțiunea jurnalism textul şi fotografiile vor fi aranajate în pagină folosind Office Microsoft Word;

• expedierea lucrărilor: dată limită (data poştei sau a poştei electronice) – 2 aprilie 2012. Important: originalul lucrărilor indiferent de secțiune nu va fi înapoiat participantului! EVALUAREA Se va face în perioada 23 aprilie – 18 mai 2012 şi va cuprinde două etape:

Pentru secțiunile pictură, fotografie, grafică computerizată:

23 aprilie – 7 mai 2012 - evaluarea lucrărilor după criterii artistice;

7 - 18 mai 2012 - evaluarea lucrărilor după impactul mesajului ecologic;

Pentru secțiunea jurnalism:

23 aprilie – 7 mai 2012 - respectarea condițiilor de bază ale realizării unui interviu – răspunsul la întrebările: „cine?, ce?, unde?, când?, de ce?” (criteriu eliminatoriu), noutatea subiectului, originalitatea redactării, abordarea temei prin intermediul unui interviu.

Fiecare aspect va fi notat individual (cu note de la 1 la 10). Notele obținute la fiecare etapă în parte se vor aduna, iar media aritmetică a lor va constitui punctajul final. Ierarhizarea rezultatelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor. Clasamentul final şi lucrările câştigătoare vor fi publicate în 22 mai 2012, pe site-ul www.cutezatorii.ro, iar rezultatele intermediare vor fi afişate în data de 11 mai 2012. EVALUATORI - Reprezentanți ai revistei „Cutezătorii”, ai instituțiilor şi organizațiilor partenere, personalități culturale şi artistice, după cum urmează:

Revista „Cutezătorii”: Laura Mihai – grafic designer, prof. biologie Monica Popa Bucureşti– redactor, prof. Veniamin Caminschi- artist plastic, prof. Elena Profirescu - Liceul de Artă Ploieşti prof. Elena Băniceru, Şc. nr. 4, Moreni; Constanța Comanici - jurnalist Radio România Actualități; Cristina Iliescu - jurnalist Radio România Actualități; Anca Spiridon, secretar de redacției revista Cutezătorii. Reprezentanți ai: Inspectoratul Şcolar Prahova; Casei Corpului Didactic Prahova; Naturalia Impex- Bucureşti, alți parteneri/sponsori. PREMIEREA:

Toți participanții-copii, inclusiv cadrele didactice îndrumătoare ai acestora, vor primi diplome. Se vor acorda (din partea Editurii LVS Crepuscul şi a partenerilor/sponsorilor) premii şi mențiuni pentru primele 10 locuri clasate, la fiecare secțiune, precum şi premii surpriză şi materiale promoționale. FESTIVITATEA DE PREMIERE şi acțiunea ECO FORUM-STUDENT PENTRU O ZI 26 mai 2012 - Universitatea Ecologică din Bucureşti Date de contact:

Pentru orice detalii legate de concurs, nu ezitați să ne contactați:

la sediul redacției – Editura LVS Crepuscul – Revista „Cutezătorii”, Ploieşti, Str. Erou Călin Cătălin, nr. 5, de luni până vineri, între orele 9:00 – 18:00; la numerele de telefon: 0244/511.244; fax: 0244/519.466; Persoane de contact:

Raluca Diaconu, redactor 0746.216.104; Anca Spiridon, secretar de redacție, tel. 0746.216.131.

Mulțumim!

Editura LVS Crepuscul SRL C.I.F. RO 6212614, Nr.R.C. J 29/2304/1994 Capital social 500.000 RON PLOIESTI, 100010 Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.23A tel.: 0344.401.284; fax: 0244.519.466 0723.387.225; 0745.367.226; www.crepuscul.ro www.cutezatorii.ro e-mail: office@crepuscul.ro sorin.pricopie@crepuscul.ro anca.spiridon@crepuscul.ro raluca.diaconu@crepuscul.ro adrian.anghel@crepuscul.ro