Sunteți pe pagina 1din 4

Pia a muncii r mne blocat pentru romi

Autor: Oana Dan

Doar 27% dintre romi muncesc n Romnia, iar pia a de joburi este nc nchis pentru restul, mai ales din cauza lipsei de calific ri.

Anul trecut, n Romnia, 27% din totalul popula iei de etnie rom avea un loc de munc n domenii precum servicii, construc ii i agricultur . Totu i, pia a muncii este nc nchis pentru majoritatea romilor, mai ales din cauza lipsei de calific ri, dar i a implic rii reduse din partea autorit ilor. Aceasta este concluzia unui studiu privind angajarea romilor realizat de Funda ia Centrul de Resurse pentru Comunit ile de Romi, n parteneriat cu Asocia ia "Pro Voca ie" i cu Funda ia Soros Romnia, n cadrul unui proiect european cofinan at prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Mai mult, cercetarea arat c dou treimi dintre romii activi erau persoane angajate, iar restul munceau pe cont propriu sau erau implica i n activit i tradi ionale. n plus, 20% dintre cei care se declar casnici au prestat n ultima perioad diferite munci ocazionale. "Datele subliniaz nc o dat o problem care se agraveaz din cauza crizei economice care i afecteaz pe cei mai vulnerabili dintre noi, romii. Iar ace tia ncep s considere drept meserie tradi ional c utarea prin gunoi", explic sociologul Daniela Tarnovschi, coordonatoarea cercet rii. Programele AJOFM-urilor, un e ec Studiul mai arat c 86% dintre romii angaja i tiu s citeasc i s scrie i 27,8% tiu s foloseasc internetul. n plus, domeniile de munc preferate de ei sunt agricultura, construc iile i serviciile, ngrijirea persoanei i salubritatea. Asta, n ciuda programelor de stimulare a angaj rii romilor f cute de Agen iile Jude ene de Ocupare a For ei de Munc (AJOFM), care ar fi trebuit s aduc o deschidere pe pia a muncii pentru ei. "Ini iativa este foarte bun , dar modul n care a fost pus n practic este dezastruos. AJOFM-urile au conceput programul f r s in cont de ni te

specificit i ale comunit ilor de romi n care nu te duci cu ni te meserii care nu li se potrivesc", adaug Daniela Tarnovschi. De asemenea, multe dintre posturile promovate n cadrul caravanei locurilor de munc pentru romi erau deja "ocupate", iar cursurile de calificare nu au avut un rezultat concret i "s-au f cut pentru a ob ine o diplom i att", mai spune sociologul. Mai mult, din cauza adncirii cri zei economice, mul i romi au ajuns s considere c o meserie tradi ional a etniei este c utatul prin gunoi, pe lng colectarea de fier vechi, fabricarea de linguri i ceaune i l ut ria, arat cercetarea. n plus, n aproape 40% din cazuri angajarea se face la o companie privat i, cel mai adesea, f r contract. Astfel, potrivit aceluia i studiu, doar 12% dintre angaja ii de etnie rom au contract pe o perioad nedeterminat , iar 37% dintre cei care muncesc nu au niciun fel de contract. n acest sens, una dintre ca uzele care le limiteaz romilor accesul pe pia a muncii este nivelul redus de educa ie. "Romii sunt mai pu in educa i n compara ie cu membrii majorit ii, ceea ce le limiteaz ac cesul pe pia a muncii, n condi iile n care cererea pentru for a de munc necalificat a sc zut dramatic odat cu transform rile economice de dup 90", se arat n cercetare. Iar coordonatoarea sus ine c educa ia romilor e, de fapt, un "cerc vicios". "Toat lumea spune c educa ia e solu ia. Nu l po i atrage pe un copil rom la coal dac el nu are lumin acas i ap s se spele", afirm Daniela Tarnovschi. n plus, "chiar romii apreciaz c sistemul de educa ie din Romnia e slab i nu e modelat pentru nevoile i posibilit ile lor", mai spune sociologul. Alte motive care ngr desc accesul romilor la joburi in de aspira iile sc zute, de starea proast de s n tate, de condi iile precare de locuit, de nivelul de trai redus, dar i de stereotipurile i discriminarea cu care nc se confrunt , mai arat cercetarea. Iar concluzia este c cele mai importante puncte n care trebuie intervenit sunt educa ia i rela ia cu angajatorul. "Toat lumea spune c educa ia e solu ia. Nu l po i atrage pe un copil rom la coal dac el nu are lumin acas i ap s se spele.", DANIELA TARNOVSCHI, sociolog, coordonatoarea cercet rii SOLU II Guvernul, responsabil de integrarea romilor

Funda iile care s-au ocupat de studiul privind incluziunea romilor pe pia a muncii din Romnia re coman d cre terea gradului de implicare a exper ilor jude eni i locali pe problemele romilor. n plus, reprezentan ii acestora indic i necesitatea organiz rii unor grupuri de lucru cu participare att din partea angajatorilor, ct i a romilor care i caut un loc de munc , pentru identificarea unor oferte concrete i reale pe pia a muncii. Mai mult, ace tia recomand i evaluarea i monitorizarea la nivel jude ean a ac iunilor desf urate de Agen iile Jude ene de Ocupare a For ei de Munc , n special n cadrul programului "Caravana ocup rii pentru romi". "Poate c cea mai grav problem cu care se confrunt romii este de fapt lipsa unui adev rat interes din partea autorit ilor statului. n curnd se termin strategia guvernului privind intregrarea romilor i parc nu s-a ntmplat nimic", sus ine sociologul Daniela Tarnovschi, care arat c autorit ile, dect s cheltuiasc mul i bani pe programe f cute f r s r spund nevoilor grupurilor int , ar putea s implice mai mult societatea civil i exper ii romi astfel nct proiectele s aib rezultate concrete. "Este foarte important s existe un nou document, acum cnd se termin strategia de integrare a romilor. Guvernul s fie f cut responsabil i s i asume responsabilitatea pentru a face anumite lucruri, iar monitorizarea implement rii acestei strategii s se realizeze de c tre societatea civil i s se fac presiuni mai mari", sus ine aceasta. n plus, "se pune problema i la nivelul UE i atunci, poate cu ajutor european, am putea constitui comitete de monitorizare, astfel nct noua strategie de integrare a romilor a guvernului s aib sursele de finan are i mecanismele prin care s fie implementat ", conchide coordonatoarea cercet rii.

Alegeti un instrument al cercetarilor de piata si parcurgeti un proces de obtinere a informatiilor parcurgand etapele : a)Identificarea problemei. b)Alegerea instrumentului de cercetare si descrierea acestuia pe scurt. c)Simularea aplicarii instrumentului de cercetare.

d)Analiza datelor e)Interpretarea informatiilor f)Stabilirea concluziilor. a)Deficitul de pers.in unit. Sanit.in ro. b)Chestionarul reprezinta o metoda putin costisitoare de culegere de informatii de la un nr. mare de pers.intervievate.El este parte integranta a unui proces complex,cuprinzand mai multe etape . c)Cercetarea a fost desfasurata in perioada ianuarie-martie 2010 si a avut ca subiecti 228 manageri din 35 de judete din tara, carora li sau adresat urmatoarele intrebari: - unitatea dvs.inregistreaza un deficit de personal?Daca exista , va rog sa-l apreciati in termeni de mic , mediu sau sever .- daca exista un deficit de parsonal pe ce tipuri de locuri de munca se constata aparitia acestuia. care sunt cauzele care determina personalul sa paraseasca locurile de munca din unitate. d) 11.4% din unitatile sanitare au un deficit sever de personal, iar 54 % unul mediu , doar 5 % din unitati nu inregistreaza deficit e) Deficitul de personal are 3 tipuri de cauze : deficitul financiar , personalul care paraseste sistemul si scaderea nr. Persoane care doresc sa lucreze in sistem. f) Trebuiesc luate urmatoarele masuri: -- masuri salariale: acordarea unor salarii echivalente cu cele din UE ,medicamente si tratamente gratuite , salarizarea in functie de competenta si performanta , decontarea transportului personalului , plata salariilor diferentiata in functie de performanta. -- masuri ce privesc politica de personal : evaluarea resurselor umane din sanatate , posibilitatea recrutarii personalului inca de pe bancile scolilor. -- masuri ce privesc formarea profesionala , cursuri de formare in domeniu , comunicari cu pacientul , efectuarea a 2 cursuri pe an de spacialitate -- masuri manageriale : respectarea normativelor de personal , schimburi de experienta cu alte unitati , asigurarea securitatii la locul de munca , stabilirea limitelor de competenta ale unitatilor sanitare in functie de dotare . -- masuri ce vizeaza inbunatatirea conditiilor de munca , asigurarea unor conditii civilizate de munca