P. 1
Concurenta Bancara

Concurenta Bancara

|Views: 802|Likes:
Published by Iulian Creanga

More info:

Published by: Iulian Creanga on Jan 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

Concurenţa bancară - premisă a dezvoltării sistemului bancar românesc

CUPRINS
CONCURENŢA BANCARĂ - PREMISĂ A DEZVOLTĂRII SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC______________________________________________________________________1 ___________________________________________________________3 CAP. I EVOLUŢIA SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC DUPĂ ANUL 1990______________3 ________________________________________________________________________________3 1.2. IMPACTUL CONCURENŢEI ASUPRA EVOLUŢIEI SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC..........................................11 2.1 FORME DE MANIFESTARE A CONCURENŢEI ÎN CADRUL SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC.................................18 2.2. PIAŢA ŞI CONCEPTUL DE CONCURENŢĂ ÎN DOMENIUL BANCAR ..............................................................21 2.3 CONCEPTUL DE CONCURENŢĂ...............................................................................................................25 ...............................................................................................................................................................25 2.4. CONCURENŢA DINTRE BĂNCILE ROMÂNEŞTI ÎN ATRAGEREA ŞI PĂSTRAREA CLIENŢILOR................................28 2.5. INFLUENŢA CREŞTERII NUMĂRULUI DE SUCURSALE ALE BĂNCILOR ASUPRA MEDIUL CONCURENŢIAL DIN SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC......................................................................................................................35 2.6 IMPACTUL CONCURENŢEI ASUPRA DEZVOLTĂRII SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC.......................................41 CAP. III STUDIU MONOGRAFIC PRIVIND CONCURENŢA ÎNTRE BANCA ROMÂNĂ DE DEZVOLTARE - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ŞI RAIFFEISEN BANK ROMÂNIA____44 3.1 PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE.......................................................................................................44 3.2. PRODUSE BANCARE OFERITE DE BRD SOCIÉTÉ GÉNÉRALE....................................................................50 3.3 SCURT ISTORIC, PREZENTARE GENERALĂ, EVOLUŢIE RAIFFEISEN BANK ROMÂNIA......................................52 ________________________________________________________________________________58 3.4 CONCURENŢA DINTRE BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ŞI RAIFFEISEN BANK ROMÂNIA .....................58 ...............................................................................................................................................................58 ..............................................................................................................................................................60 3.5 CONCURENŢA DINTRE BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ŞI RAIFFEISEN BANK LA NIVELUL SECTORULUI DE RETAIL.....................................................................................................................................................64 3.5.2 CONCURENŢA DINTRE CELE DOUĂ BĂNCI – ELEMENT CHEIE A DEZVOLTĂRII SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC ................................................................................................................................................................73 UN ELEMENT FORTE DE CARE BRD A DISPUS, A FOST IMAGINEA BUNĂ PE CARE A AVUT-O ÎN FAŢA CLIENŢILOR ÎNAINTE CA ACEASTA SĂ FIE ACHIŢIONATĂ DE CĂTRE GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DAR ŞI FAPTUL CĂ DUPĂ ACESTA, A DIPUS DE UN CAPITAL MULT MAI MARE, ŞI MAI IEFTIN PENTRU A-SI DESFĂŞURA ACTIVITATEA..............73 CONCLUZII ŞI PROPUNERI______________________________________________________75 ________________________________________________________________________________75 BIBLIOGRAFIE__________________________________________________________________80

2

Cap. I Evoluţia sistemului bancar românesc după anul 1990
“Banca este locul care te împrumută cu bani, dacă faci dovada că nu ai nevoie de ei” Bob Hope

1.1. Sistemul bancar românesc după 1990
După 1990 sistemul monobancar specific economiei cu planificare centrală a fost înlocuit, revenindu-se la sistemul organizării pe două niveluri; prin urmare Banca Naţională a României şi-a asumat responsabilitatea de a conduce politica monetară şi de a exercita şi celelalte funcţii specifice unei bănci centrale, iar băncile comerciale şi celelalte instituţii de depozit având ca principale funcţii atragerea disponibilităţilor băneşti şi acordarea de credite. Pregătirea mediului unei economii moderne de piaţă, presupune remodelarea şi înlocuirea vechiului sistem economic, cu unul nou, bazat pe un cadru instituţional cu sisteme financiare, bancare, monetare şi valutare specifice economii de piaţă. Primul pas al dezvoltării sistemului bancar, a fost infiinţarea la 1 decembrie 1990 a Băncii Comerciale Române, prin preluarea tuturor operaţiunilor comerciale de la Banca Naţională a României, constituindu-se astfel nucleul sistemului băncilor comerciale. Fostele bănci de stat (Banca Româna de Comerţ Exterior, Banca pentru Agricultură şi Industrie Alimentară şi Banca de Investiţii) pe bază de hotarâre a guvernului au fost transformate în bănci comerciale1. În primii ani de după 1990 dinamica de înfiiţare a noi bănci a fost considerabilă, ca ulterior ritmul să se reducă. Sistemul bancar românesc a prezentat până la începerea procesului de privatizare bancară, un caracter preponderent etatist, deşi numărul băncilor private la depăşit pe cel al băncilor de stat. Între anii 1990 şi 1993 sistemul bancar a constituit o sursă de subvenţionare a economiei naţionale. Rata dobânzii a fost real negativă, ceea ce a contribuit la decapitalizarea băncilor. Calitatea portofoliilor bancare a fost afectată de slaba performanţă a creditului, generate la rândul său de lipsa restructurării şi a privatizării.
1

Aurelian Alexandru, Paul Berea – Modernizarea Sistemului Bancar , Editura Expert ,Bucureşti 2003,pg 58

3

După anul 1994, deşi rata dobânzii a început sa fie real pozitivă, insuficienţa susţinere a politicii monetare, simultan cu reformele struturale, a condus la agravarea problemelor sistemului bancar. Mai mult, existenţa sectorului bancar cu capital majoritar de stat a condus la folosirea acestuia pentru acoperirea pierderilor din economie. Necorelarea activităţii de creditare cu reformele structurale şi creşterea indisciplinei financiare au condus la creşterea volumului creditelor neperformante.Din acest punct de vedere, sistemul bancar s-a confruntat cu serioase probleme, în sensul că ponderea creditelor neperformante s-a situat la nivelul de două treimi din totalul acestora în perioada 1996-1998. Sistemul bancar românesc a înregistrat în ultimii ani o puternică dezvoltare, numărul entităţilor bancare crescând de la 12 câte existau în anul 1991 la 41 în anul 2001, dintre care 33 dintre acestea erau persoane juridice române, iar 8 reprezentau sucursale ale băncilor străine. Începând cu anul 1991 se observă o creştere constantă a numărului de instituţii bancare, acesta ajungând la un maxim de 45 în anul 19982. Ca urmare a procesului de consolidare a sistemului bancar, început in perioada 1998 -1999 (realiazat printr-o serie de măsuri ce au vizat asanarea acestuia şi privatizara societăţilor bancare la care statul este acţionar principal), s-a înregistrat o reducere a numărului total de entităţi bancare în general (de la 45 în 1998 la 41 în 2001) şi a numărului băncilor cu capital integral şi majoritar de stat în special (de la 7 câte existau in 1998 la 3 în 2001). În ceea ce priveşte evoluţia cotei de piaţă a băncilor in ultimii ani, s-a observat o scădere bruscă a acesteia în cazul băncilor cu capital majoritar de stat datorată în primul rând procesului de privatizare bancară. În cazul societăţilor bancare cu capital majoritar românesc la sfârşitul anului 2000 acestea deţineau o cota de doar 3%. În paralel, cota de piaţă a băncilor cu capital străin a înregistrat în 1999 o creştere a cotei de piaţă de aproximativ 120% pentru a atinge în anul următor o cotă de 50,88%. De asemenea au fost înfiinţate bănci cu capital privat autohton şi străin precum şi sucursale ale unor bănci străine. Principala trăsătură a sistemului bancar românesc în această perioadă a fost dezvoltarea structurală şi cantitativă a activităţii majorităţilor băncilor ca o reacţie comportamentală normală a acestora la cerinţele impuse de economia de piaţă. Băncile s-au dezvoltat, şi si-au adaptat oferta în funcţie de cerinţele impuse, de impactul factorilor exogeni asupra economiei reale, precum şi de presiunea din ce în ce mai evidentă a concurenţei pe piaţa financiar-bancară. Astfel evoluţia sistemului bancar s-a concretizat prin dezvoltarea şi diversificarea produsele şi serviciile bancare, creşterea vitezei şi diversificare instrumentelor
2

Aurelian Alexandru, Paul Berea –Modernizarea Sistemului Bancar , Editura Expert, Bucureşti 2003, pg 117

4

cu capital integral sau majoritar autohton . informatizarea sistemelor de transmitere a datelor de natură contabilă. statistică şi chiar a celor privind procesul de transfer.de decontare.De asemenea eforturile de capitalizare. 1.1 Structura sistemului bancar românesc după natura acţionariatului.cu capital integral sau majoritar străin Numărul total al sucursalelor băncilor persoane juridice străine Număr total bănci comerciale. au determinat băncile să-şi creeze sau să-şi modernizeze reţeaua teritorială. Indicator Numărul total al băncilor persoane juridice române din care: a)cu capital integral sau majoritar de stat . În ceea ce priveşte evoluţia numărului entităţilor bancare care activează în România.cu capital integral de stat cu capital 1990 7 1992 12 1994 20 1996 31 1998 36 2000 33 2005 31 5 5 2 7 7 5 7 1 6 13 7 1 6 24 7 1 6 29 4 1 3 29 2 1 1 28 majoritar de stat b) cu capital integral sau majoritar privat. aceasta poate fi evidentiată cu ajutorul următorului tabel: Tabel nr. precum şi presiunea concurenţială. 2 5 8 14 13 8 4 5 5 5 7 10 9 16 9 21 7 24 8 12 17 27 39 45 40 39 5 . din care: .

în perioada 1998-2002.R şi legiferarea băncilor comerciale stă la baza transformărilor ulterioare ce au avut loc în sistemul bancar. Descentralizarea sistemului bancar prin apariţia primelor reglementări legale specifice acestuia privind separarea atribuţiilor B. şi a îmbunătăţirii climatului macroeconomic. Procesul de privatizare a băncilor cu capital de stat din România a început cu Banca Româna de Dezvoltare. care au pătruns treptat în sistem au incercat să-şi formeze poziţii relative stabile pe piaţa bancară românească. Ca urmare a măsurilor de restructurare a sistemului bancar adoptate de Banca Naţională a României.N.2. 6 . prin preluarea pachetului majoritar de acţiuni de către grupul francez Société Générale achiziţie finalizată în luna martie a anului 1999. numărul băncilor comerciale ajungând de la 12 în 1991.Băncile. după Rapoartele anuale ale BNR 1995-2005. toţi indicatorii financiari şi de prudenţă bancară înregistrând valori pozitive. la 38 la finele anului 2003. cu impact atât asupra mediului economic. Falimentul unor bănci cu capital privat în aceasta perioadă s-a datorat administrării deficitare a acestora cât şi de slaba supraveghere a sistemului bancar din partea băncii centrale.1. 1. astfel multe bănci înfiiţate după 1989 fiind nevoite să îşi înceteze activitatea sau să fie preluate prin fuziune de alte bănci. Privatizarea bancară constituie componenta esenţială a procesului de restructurare din cadrul sistemului bancar. Etapele reformei sistemului bancar românesc Restructurarea şi consolidarea bancară au avut ca efect dezvoltarea rapidă a sectorului bancar românesc.Sursa: Prelucrare proprie. Dificultăţile tranziţiei şi-au pus amprenta şi pe evoluţia sistemului bancar. piaţa bancară românească a avut o evoluţie ascendentă în ultimii trei ani.cât şi asupra băncilor comerciale. iar capitalul social/de dotare cunoscând o majorare în termeni nominali de peste 6 ori.

 îmbunătăţirea şi completarea cadrului legislativ bancar prin aprobarea unor noi legi: Legea privatizării băncilor (Legea nr. cu cele ale unei bune specializări.101/1998). 9.2004: a treia etapă a reformei bancare.34/1991 privind .Instituirea atribuţiilor BNR în domeniul supravegherii pe baza consolidării instituţiilor de credit.33/1991 privind activitatea bancară şi a Legii nr. 83/1998) . Instituirea obligativităţii ca toate instituţiile de credit cărora le-a fost retrasă autorizaţia de funcţionare să fie lichidate3. Perspective ale sistemului bancar Românesc în contextual European – o viziune modernă.1996: prima etapă a reformei bancare. Pentru a ajunge la gradul de dezvoltare întâlnit astăzi. Bucureşti. 2001.  credit.  înfiiţarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemului bancar.  2003-2004: forma finală a Legii bancare şi Legii privind Statul BNR conform angajamentelor asumate în cadrul capitolelor de negociere cu Uniunea Europeană.Legea privind statul BNR (Legea nr. 1997 .statul Băncii Naţionale a României.10 7 .  deschisă. motivarea privatizării derivând din ideea că. Legea falimentului bancar (Legea nr. 83/1997). Editura Universitară Politeia. pg.  promulgarea Legii nr.  Alinierea cadrului legislativ în domeniul instituţiilor de credit la prevederile directivelor Uniunii Europene şi la principiile de bază ale Comitetului de la Basel privind supravegherea eficientă. proprietatea privată. proprie băncilor universale. ca factor ce exprimă o eficienţă 3  crearea noului cadru legislativ al funcţionării cooperativelor de instrumentarele de intervenţie au fost modernizate prin eliminarea vechilor linii de credit direcţionat şi introducerea operaţiunilor de piaţă Costache M. 58/1998). Obiectivul major al restructurării bancare este acela de a îmbina avantajele diversificării. asigură o eficienţă superioară prin oportunitatea iniţiativei manageriale şi diminuarea intervenţiei statului prin impunerea de obiective fără justificare economică. în cadrul sistemului bancar românesc a avut loc un amplu proces de reformă desfăşurat în mai multe etape:  1991 . 2005.Privatizarea băncilor de stat îşi propune să elimine cercul vicios prin care statul acordă credite preferenţiale societăţilor comerciale neperformante.2000: a doua etapă a reformei bancare. Legea bancară (Legea nr.

1. în 2002 numărul acestora ajunge la 24. Odată cu aportul de capital şi cu know-how-ul adus. 19 8 . 2002. pg.Principii ale profitabilităţii bancare. În conformitate cu legislaţia românească o bancă străină poate desfăşura operaţiuni bancare în România prin una din următoarele modalităţi:  înfiiţarea unei filiale persoane juridice române  deschiderea unei sucursale  înfiiţarea unei bănci consorţiate cu parteneri locali şi străini  preluarea controlului unei bănci cu capital românesc Intrarea băncilor străine în România s-a realizat aproape în exclusivitate prin intermediul primelor trei metode pentru ca începând cu primul trimestru al anului 1999. astfel ele reprezentau la sfârşitul anului 2002 peste 75% din băncile persoane juridice române.Editura Expert. Eficienţa băncilor străine din punct de vedere al costurilor şi know-how-ului financiar mai bun vor oferi acestora un avantaj net în raport cu băncile interne.sporită a activităţii. comparativ cu cele autohtone care se finanţează în principal pe baza depunerilor neremunerate sau a economiilor slab remunerate. băncile străine au un rol foarte important în modernizarea sistemelui bancar din ţara noastră în creşterea concurenţei şi eficienţei acestora. Impactul băncilor străine asupra dezvoltării sistemului bancar românesc Băncile străine care au intrat pe piaţă se adresează in principal afacerilor profitabile ale agenţilor economici din România. Pe lângă avantajele incontestabile ale implicării străine în domeniul bancar. se finanţează în principal de pe pieţele de capital. Băncile străine care activează în România. când băncilor străine li s-a permis accesul liber pe piaţa bancară românească în condiţiile îndeplinirii cerinţelor de autorizare. pot exista şi unele temeri concretizate în pierderea controlului asupra sistemului bancar naţional şi posibilitatea destabilizării acestuia. în contextul procesului de privatizare bancară să fie utizată cea de-a patra metodă în cazul Băncii Române de Dezvoltare şi Banc Post. având cheltuieli de exploatare scăzute.. şi constituie un puternic factor concurenţial ce stimulează băncile româneşti în dezvoltarea şi modernizarea în ceea ce priveşte activităţile proprii4. Deschiderea sectorului bancar faţă de băncile străine s-a produs încă de la începuturile procesului de reformă.d ependenţa băncilor străine faţă de 4 Niţu I. Dacă în anul 1993 exista o singură bancă cu capital majoritar străin.Bucureşti .1.3.

facilitarea importurilor prin credite documentare. 1. evaluări de performanţă a unor firme cu perspectiva de a deveni parteneri. uşurând acesteia accesul la serviciile dorite. Bucureşti 2000. O altă categorie de servicii s-a dezvoltat în sfera afacerilor internaţionale. Profit şi performanţă. Pătrunderea şi dezvoltarea informaticii şi telecomunicaţiilor s-au răsfrânt asupra creării şi răspândirii sistemelor de transfer electronic de fonduri. plasament cu valori mobiliare. pg. produsele şi serviciile bancare s-au diversificat foarte mult prin angajarea în operaţiuni. Rolul serviciilor bancare şi al personalului în dezvoltarea sistemului bancar În perioada de după 1989. altă dată efectuate exclusiv de societăţi bancare specializate şi prin prestarea de noi servicii. finanţarea exportului prin instituţii naţionale de garantare a creditului pentru export. constituite în acest scop) factoring. băncile au venit în întâmpinarea clienţilor dezvoltând s-au intermediind pentru aceştia operaţiuni de leasing financiar (ce sunt desfăşurate de bănci prin societăţi distincte.Editura Lumina Lex. certificate de depozit. apărând conturi de economii. Pentru promovarea unor noi metode de finanţare. concurarea băncilor locale cu mai puţină experienţă.sediile centrale din ţara de origine. Totodată au fost create ghişee bancare automate. case de compensaţie interbancare. Băncile au întocmit programe de dezvoltare a afacerilor. acestea conducând la creşterea vitezei operaţiunilor bancare. şi cuprinde încasarea operaţiunilor de export. În vederea dezvoltării serviciilor personale sau diversificat conturile. . angajarea în opţiuni cu monedă străină. negocierea şi încasarea cambiilor străine.4. au promovat marketingul bancar ce presupune evaluarea necesităţilor prezente şi viitoare al clienţilor. îngreunarea procesului de supraveghere bancară. 5 Coman F. asupra dezvoltării reţelei de distribuitoare automate de bancnote. realizarea unor produse şi oferirea unor servicii care să satisfacă aceste necesităţi promovarea şi orientarea produselor pentru a răspunde cerinţelor clienţilor. conturi de investiţii şi conturi cu programe diferite de economisire5.14 9 .1. Au fost dezvoltate servicii de sprjinire a afacerilor ce oferă servicii de informare privind creditele. Prin extinderea serviciilor bancare s-a urmărit în primul rând creşterea profitului bancar şi în al doilea rând sprijinirea clientelei.Activitatea Bancară. în România. la reducerea costurilor serviciilor financiare.

Băncile cu capital străin au fost primele care au implementat aceste servicii bancare fapt care le-a permis extinderea sectorului lor de clientelă. un element esenţial îl reprezintă încrederea. spirit de cooperare cu clientela. Băncile oferă deponenţilor garanţia că îşi pot retrage fondurile oricând doresc. Peste 60% dintre clienţii din România doresc contact direct cu bancă. Încetinită în dezvoltarea sa. pe de o parte de factorii economici (veniturile mici duc la lipsa unei rentabilităţi a produselor şi serviciilor bancare) iar pe de altă parte de o anumită cultură economică (preferinţa populaţiei pentru cash). Creşterea rapidă a numărului de bănci nu a fost însoţită şi de o creştere calitativă corespunzătoare activităţii bancare. în capacitatea societăţilor bancare de a oferi servicii sigure şi rapide. iar pe de altă parte ca un model de politeţe şi eleganţă de limbaj şi exprimare. În România 10 . introducerea mijloacelor de realizare a operaţiunilor bancare electronice au prins contur în cadrul majoritaţii băncilor româneşti. prelucrarea automată a instrumentelor de plată. lipsa preocupării pentru elaborarea de norme proprii şi faptul că principiul prudenţei a rămas pentru mulţi bancheri un element fără valoare care nu a permis consolidarea sistemului bancar românesc. dar doresc şi contact personal prin intermediul sistemului tradiţional (deoarece pentru deschiderea unui cont aceştia încă preferă să intre într-o clădire de bancă. În ţara noastră există un inters sporit al clienţilor bancari pentru servicii electronice.Odată cu intensificarea concurenţei pe piaţa românească. se constată că cea mai bună strategie au avut-o băncile care au îmbinat sistemul tradiţional cu cel on-line. şi le plasează spre fructificare doar pe acele de care clienţii nu au nevoie imediat. competitive.Creşterea încrederii clienţilor. iar numărul utilizătirilor acestor servicii creşte sensibil de la o lună la alta. clienţi care trebuie păstraţi. Un accent deosebit se pune pe comportamentul lucrătorului bancar. acesta trebuind să se afirme pe de o parte ca un model de amabilitate. societăţile bancare trebuie să adopte. prin intermediul produselor şi serviciilor electronice. a erorilor sau a ordinelor de plată neautorizare. Lucrătorul bancar trebuie să vadă în societăţile comerciale şi în persoanele fizice. Insuficienţa specialiştilor. un flux continuu de informaţii. ce inspiră securitate şi confidenţialitatea informaţiilor). atât băncile străine cât şi cele româneşti încearcă să îşi atragă clienţi cu produse în premieră. În procesul de intermediere bancară. Pentru fundamentarea încrederii. dezvoltarea procedurilor de securitate pentru depistarea fraudelor. presupune printre altele. serviabilitate. un comportament prudenţial în luarea deciziei de plasare a fondurilor. cultivaţi. Până în prezent. bazate pe soluţii inovatoare. de aceştia depinzând volumul activităţii bancare şi inclusiv nivelul profitului bancar.

astfel7:  modificarea unor condiţii de creditare.4 bănci cu acoperire naţională care să ofere clintelei toate produsele şi serviciile specifice unei bănci comerciale. menită atât să atragă cât şi să îşi păstreze clienţii.11.intărirea controlului in cursul derulări acţiunilor de creditare in vederea menţinerii echilibrului dintre masa monetară în circulaţie şi cantitatea de bunuri si servicii nou create şi destinate pieţei. pg. pentru evitarea blocării în lanţ a conturilor agenţilor economici. Bucureşti. privind conţinutul de ansamblu al relaţiilor ce definesc domeniul bancar. in perioada de tranziţie la economia de piaţă. cu rol de echilibrare a disponbilităţilor agenţilor economici şi ale populaţiei.care să le asigure realizarea obiectivului propus. să se creeze un sistem modern. ţinând seama că pe piaţa bancară concurenţa va creşte pe măsură ce se nasc noile nuclee.2.ar trebui să existe 3 . s-a impus ca. Ţinând cont că în economia de piaţă indicatorul care reflectă eficienţa economică a activităţii bancare este profitul. 291 7 http//www. Impactul concurenţei asupra evoluţiei sistemului bancar românesc Având in vedere rolul şi importanţa pe care le-au avut băncile la buna funcţionare a unităţilor economice şi a economiei în ansamblu. Băncile în Economia Românească 1774-1995 . cu o servire exemplară civilizată şi operativă. Obiectivul major al băncilor este să ofere produse şi servicii bancare de cea mai bună calitate. 1995.2005 11 . care să satisfacă exigenţele tuturor categoriilor de agenţi economici (clienţi) din economie6.Editura Economică.. În ţara noastră s-a urmărit crearea unui sistem bancar modern. Pentru ca piaţa bancară românească să-şi poată desfăşura activitatea în bune condiţii a avut nevoie de unele schimbări. băncile şi-au organizat activitatea astfel încât să poată atragă un număr cât mai mare de clienţi..  îmbunătăţirea sistemului de decontări.smartfinancial. solicitate pe piaţa bancară. 6 Pintea A. 1. Băncile sunt preocupate să-şi perfecţioneze activitatea asfel incât să poată realiza la cel mai înalt nivel obiectivele propuse. Ruscanu G.pagină validă la data de 10. astfel incât să se asigure utilizarea eficientă a creditelor: garantarea acestora cu patrimoniul agenţilor economici solicitati. existente în bănci cu împrumuturile (creditele) necesare. capabil să ofere o gamă largă de produse şi servicii bancare de un nivel calitativ superior. ale economiei.ro//articol.

Obiectivul principal al pieţei bancare este. siguranţa plăţii furnizorilor şi mutualitatea acceptării plăţilor. el reprezenta un instrument de plată in valută fără numerar mai precis o carte de plată. socităţile comerciale. prin atragerea şi depunerea disponibilităţilor băneşti în conturi bancare cu dobânzii cu şi investirea lor în acţiuni productive. circulaţie şi destinaţie conform destinaţiei.bancare moderne. genul operaţiunilor bancare. avantaje ce vor rezulta din două considerente importante. de aceea băncile trebuie să îşi slujească clienţii corect şi cu promptitudine.Aceasta va conduce la accentuarea concurenţei. de calitatea serviciilor oferite clienţilor Băncile noi. care va depinde de natura si mărimea operaţiunilor derulate. al condiţiilor concrete existente în economie şi al studiilor de marketing efectuate. Băncile care îşi desfăşoară activitatea pe piaţa bancară românească trebuie să aibă în vedere că prestează servicii regiilor. vechea sectorizare fiind înlocuită de o reală specializare bancară.care au intrat în sistem. Dezvoltarea serviciilor şi operaţiunilor specifice va permite în timp diversificarea activitaţii bancare. a formelor şi instrumentelor de plată între toţi titularii de conturi. socităţilor comerciale. verificarea garanţiei şi rambursarea acestora la termenele scadente. să ofere avantaje suplimentare clienţilor băncilor. tinând seama de noile raporturi ce s-au stabilit între regiile. pentru a se asigura fluenţă circulaţiei monetare. şi nu în ultimul rând. cărora doresc să le acorde atenţie deosebită. urmărirea utilizării creditelor pentru producţie. în cadrul activităţii de ansamblu al băncii. lansat de către Banca Română de Comerţ Exterior BANCOREX S. Un pas important al dezvoltării sistemului bancar românesc a fost reprezentat de apariţia pe piaţa bancară a cardului. transformarea în capitaluri productive a economiilor în stare latentă ale populaţiei. acesta era denumit Bancorex Visa Business Card. 1) clientul va beneficia de creşterea libertăţii de alegere. de categoria de clienţi cărora fiecare bancă li se adresează. populaţie şi bănci. prin excese birocratice şi fără a-i leza autonomia. au posibilitatea derulării încă de la început a unei activităţi. informatizate şi atragerii celor mai profitabile companii nou înfiinţate în calitate de clienţi. Ele au şansa de a decide. prin reorientarea activităţii către inştituţii care oferă preţuri mai mici sau prin obţinerea unor servicii care nu erau 12 .A în luna august a anului 1995.  Controlul trebuie să urmărească: respectarea regimului decontărilor. pe baza cadrului legal creat. să-i ajute şi să-i îndrume (inclusiv printr-un control exigent) fără a-l bloca însă.  întărirea rolului şi functiilor controlului bancar. firmelor particulare şi populaţiei. şi că acestea au posibilitatea să opteze asupra băncii unde îşi deschid contul de disponibilităţi.

1. care denotă o anumită creştere a concurenţei.disponibile anterior.35 6.4% 4. Concurenţa.2004 29. -Tehnica şi managementul operaţiunilor bancare. pg 39.2 Evoluţia cotei de piaţă a primelor 10 bănci româneşti în anul 2004 comparativ cu anul 2003. mai ales pe piaţa de retail banking.3% 13. implementarea în România.97% 4.6% 11. Editura Expert. ABN Amro Bank sau ING Bank. 2) preţurile (tarife. la cele mai multe servicii financiare ar trebui să scadă ca rezultat al pieţei interne mai mari. 2003. să mărească nivelul investiţiilor. de cele mai multe ori.8 Putem afirma că este îmbucurător faptul că şi pe piaţa bancară românească în ultimii ani au început să se simtă unele „mişcări” importante. de către unele bănci străine a unor servicii şi produse bancare pe care le ofereau de ceva vreme pe pieţele lor de origine. Concurenţa va fi factorul principal de reducere a preţurilor. să se orienteze mai mult spre necesităţile clinţilor pentru a se putea menţine. au fost de natură să schimbe strategiile băncilor. iar aceasta face ca fiecare jucător de pe piaţă să-şi perfecţioneze continuu gama de produse şi servicii.62% 4.1% 3. 2005 25.12. prin intrarea pe piaţă a unor bănci străine ca Société Générale.6% 3. băncile din ţara noastră au dorit să deţină o cotă de piaţă cât mai ridicată. Recent.12. lucru ce poate fi observat cu ajutorul următorului tabel: Tabel nr. De fapt. şi extinderea activităţii ING Bank sau ABN AMRO Bank. însemnând de fapt practici existente deja pe pieţele europene dezvoltate. faptul că cel mai bun supraveţuieste.1% 0. să le determină să treacă la o abordare mai agresivă a pieţei.9% 5.18% COTA DE PIATA LA 31.2% 5. Bucureşti. putem găsi ipostaze ale concurenţei bancare dintre cele mai îmbucurătoare pentru clienţi.bănci cu tradiţie în mediul bancar European. să-şi diminueze costurile.. deşi poate fi avută în vedere şi reducerea marjei de profit a băncii. LOC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 BANCA BCR BRD RAIFFEISEN BANK CEC ING BANK ABN AMRO BANK HVB BANCPOST ALPHA BANK COTA DE PIATA LA 31. ori. Datorită dorinţei de a acapara un număr cât mai mare de clienţi şi a concurenţei acerbe dintre acestea. Raiffeisen. acesta este chiar motorul dezvoltării.00% 9.9% 6. 13 .63%% 4. întrucât printre cele mai active bănci întâlnim BRDGroupe Société Générale. este poate ce mai bun proces pe care îl aduce economia de piaţă.0% 5. Unicredit România.9% 0.0% Ilie M. comisioane). Raiffeisen Bank.

respectiv celui de-al doilea loc în în cadrul sistemului bancar românesc sunt în scădere în ceea ce priveşte cota de piaţă comparativ cu ocupantele locurilor 3 şi 5. 1.9% 0. % ING BANK BANCA ALPHA . paşii următori ai privatizării CEC. % 0 1 2 3 BANK 4 5 Bc aa n 6 BANK 7 8 9 BANK BCR BRD CEC HVB 50 . iar dezvoltarea reţelelor bancare a început să fie "cerută" de dinamica economiei. fie că este vorba chiar de statele vecine. şi totodată la creşterea cifrei de afaceri şi a profitului respectivelor bănci. că este stadiul de dezvoltare a pieţei bancare.10 Cota de piata 30 50 .3. fapt ce conduce la creşterea numărului de operaţiuni pe care o bancă le desfăşoară. Lipsa de maturitate şi falimentele răsunătoare au devenit istorie în cadrul sistemului bancar românesc până în anul 2000. Dovada directă a acestui lucru putem spune. Raiffeisen Bank şi ING Bank care sunt în creştere.1 Cota de piaţă a băncilor din România în 2004 comparativ cu 2003 RAIFFEISEN 00 .banking. s-au consemnat tranzacţii importante. legislaţia s-a imbunătăţit considerabil. În anul 2006. 10 00 . spre o consolidare. vor afecta piaţa bancară: fuziunea dintre HVB Bank şi Banca Ţiriac (şi apropierea de Unicredit) şi. la fel de important. fapt ce demonstrează că băncile sunt într-o continuă competiţie în a câştiga un loc cât mai important în cadrul sistemului bancar românesc. iar piaţa bancară se indreaptă spre o stabilizare. .ro Grafic. putem observa că BCR respectiv BRD ocupantele primului. În România au intrat tot mai multe grupuri bancare străine. 0 C AEA L 312 3 O D I T A120 T PA . % BANCPOST ABN AMRO 10 50 . % 0 1 0 C AEA L 31 2 4 O D I T A12 0 T PA . 0 În urma analizei acestui grafic. legată direct de evoluţia economiei în sine. şi odată cu aceasta un număr cât mai ridicat de clienţi. însă până când aceasta va fi completă vor mai trece însă câţiva ani. % 20 00 . Concurenţa .0% Sursa www. . există 2 evenimente confirmate care. poate ultima şansă de intrare (sau consolidare) pe piaţă a unor 14 TRANS. Ca e i t a acod R ai o dp a b i r i o n t a nl n ma 2. % 30 00 . % BANCA TRANS. % 20 50 .1.premisă dezvoltării sistemul bancar românesc actual Tranziţia în economia românească. este una foarte mult intârziată în raport cu alte ţări din Europa.

băncile româneşti ştiind că acum este momentul pentru investiţii.grupuri financiare internaţionale (deşi nu este îndeajuns exploatat. în următorii ani. dar şi Romexterra sau Libra Bank sunt considerate ţinte ale unor potenţiale oferte de preluare. Numărul mare de bănci va duce.Unicredit a dat naştere unei instituţii bancare foarte puternice. la o concurenţă pe măsură. care conduce la dezintermedierea financiară. amplificarea concurenţei. concretizat în apariţia fenomenului de dereglementare. Banca Transilvania sau Banca Comercială Carpatica.capital.pagină validă la data de 12 01. ca urmare a modificării rolului Băncii Centrale. evident. alături de bănci9.Banca Ţiriac . Dezvoltarea sistemului bancar va mai dura câţiva ani. ceea ce va aduce. se presupune că procesul de extindere agresivă a băncilor se va finaliza în anul 2008-2009. Numărul sucursalelor bancare va creşte mult în următorii ani. Dacă în prezent primul loc este adjudecat confortabil de către Banca Comercială Română. un câştig sistemului bancar în sine. primele trei bănci (BCR. prin dezvoltarea unor instituţii financiare. moment în care piaţa se va apropia de saturaţie. Nu mai puţin de 26 de bănci au sub 2 la sută cotă de piaţă. printr-o consolidare progresivă fapt ce va da un plus de calitate acestui domeniu. De asemenea în următorii va creşte numărul de preluări şi fuziuni. pentru că după 2008 va fi foarte greu de penetrat piaţa datorită concurenţei manisfestate de către băncile din Uniunea Europeană. iar alte 15 bănci îşi dispută 1 la sută din piaţa activelor. datorită faptului că în clipa de faţă. Fuziunea HVB Bank . Sunt vizate deja o serie de bănci de dimensiuni medii. pentru locurile următoare. Se aşteaptă ca. mult dorite de bănci mai mari ce işi doresc consolidarea. spre exemplu. 9 http:// www. în mod evident.2006 15 .ro?/articles//php?. piaţa bancară să fie dominată categoric de căteva bănci (maxim 5). luptându-se cu Raiffeisen Bank pentru poziţia a treia în clasament. restul băncilor urmând să activeze doar pe segmente locale sau să fie subiectul unor fuziuni şi preluări. ce îşi asuma rolul de fructificare a disponibilităţilor băneşti temporar disponibile în economie. Până atunci. domeniul bancar va fi în expansiune continuă şi foarte multe persoane vor fi angajate în acest domeniu. Piaţa financiară din România parcurge în prezent un proces de restructurare. iar un loc de muncă într-o banca va fi incă relativ uşor de găsit. va urca în topul băncilor din România. CEC are un potenţial imens graţie reţelei foarte mari de sucursale. Probabil că în următorii ani vom asista la modificarea topului primelor 5 bănci din sistem. bătălia va fi destul de acerbă. aceasta. BRD şi Raiffeisen) deţin împreună aproape jumătate din toate activele sistemului bancar.

Şi. nu în ultimul rând. Piaţa românească este încă underbanked. Diversificarea produselor. fără a fi orientate prioritar către clienţi.Băncile comerciale româneşti au preferat de multe ori să îşi asigure profituri consistente. vor da un plus de calitate băncilor. politica Băncii Naţionale nu a fost în totdeauna clară. toate la un loc la dezvoltarea sistemului bancar din România. o presiune sporită asupra dobânzilor pasive.marketwatch. extinderea reţelelor. datorită faptului că în cadrul acestui sector. cresterea competitivităţii în sistemului bancar. putem remarcă o supraacoperire a pieţei (overbanked) care se reflectă în statistici prin numărul dublu de unităţi bancare faţă de numărul de brutării. dar ritmul de acoperire. Iar. capabile să asigure o intermediere financiară pe criterii de eficienţă şi rentabilitate.ro/articles. 10 http//www. Chiar dacă sistemul bancar românesc nu a avut parte de o istorie la fel de îndelungată ca cele din ţările dezvoltate. pentru a doua parte a anului. La ora actuală sectorul bancar din România nu acoperă încă întreaga piaţă.php?-pagină validă la data de 14. desigur. populaţia nu a dovedit un grad de cultură bancară care să oblige bancherii să reacţioneze pe măsură. dar şi resursele umane competente şi bine motivate salarial au contribuit. comparativ cu alte sectoare ale economiei10 Concurenţa puternică a obligat într-o oarecare măsură băncile să fie inventive. să convingă mai ales sectorul de retail (cel adresat persoanelor fizice). astfel sectorul bancar a avut parte de cea mai puternică dezvoltare. Astfel că. sistemele informatice performante. să-şi diversifice produsele oferite. Diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor financiar-bancare. deşi are cel mai mare număr de potenţiali clienţi bancari din Sud-Estul Europei. profiturile obţinute au fost net superioare. el s-a dezvoltat în ultimii 4 ani semnificativ.2006 16 . dar şi pe cel de corporate (cel adresat intreprinderilor mari) dacă au fost nişte bănci suficient de puternice să îi atragă cu produsele oferite. dezvoltarea rapidă a pieţei de retail şi probabil.02. gradul de bancarizare continuă să fie printre cele mai scăzute. Următorii ani se dovedesc a fi promiţători pentru România prin crearea unui sector bancar format din bănci puternice puternic capitalizate. reducerea reţelei de filiale este la ordinea de zi a băncilor germane. pe fondul unei cereri tot mai mari pentru moneda naţională. În sistemul bancar al Germaniei de exemplu. Principalele tendinţe care se conturează pe piaţa bancară pentru anul 2006 sunt continuarea expansiunii creditelor bancare.Paradoxul sistemului nostru bancar este acela că. de în înfiiţare de noi agenţii şi sucursale este dinamic. consecventă şi eficace în ceea ce priveşte „ajustarea” comportamentului jucătorilor din sistem.

iar activitatea societăţilor de finanţare şi de creditare va fi reglementată prin lege. 17 . aceasta se va accentua datorită privatizării Bănci Comerciale Române şi a probabilei privatizări a Casei de Economii şi Consemnatiuni. nivelul acestora va scădea. modificându-se astfel şi modalitatea de acordare a creditelor.Anul 2006 va fi anul cu cea mai mare concurenţă în sistemul bancar românesc. În ceea ce priveşte dobânzile.

o bancă va avea succes doar dacă prin intrarea în competiţie cu celalte bănci şi instituţii fianciare. 18 . În cadrul sistemului bancar concurenţa este reprezentată de:  celelalte bănci. creşterea economică În ţara noastră a crescut concurenţa şi din partea instituţiilor nedepozitare – fondurile deschise de investiţii care au mai puţine restricţii.  lipsa de flexibilitate a managementului bancar.1 Forme de manifestare a concurenţei în cadrul sistemului bancar românesc Într-un sistem bancar. pentru a se confrunta cu reglementarile impuse de BNR pe de o parte.Capitolul II Concurenţa bancară elementul principal al dezvoltării sistemului bancar românesc . iar pe de altă parte.’’ (Clair Wilcox) 2.  societăţile de asigurări. ratele dobânzilor. îşi va îndeplini rolul economic mai bine decât concurenţa..  alte instituţii de depozitare.  instituţii financiare nedepozitare.  fondurile de pensii private. Îi elimină pe cei ale căror costuri rămân ridicate şi face astfel încât să concentreze producţia în mâinile acelora ale căror costuri sunt mai mici. de variantele economice date. astfel încât să vândă la un preţ mai mic decât alţii. Acestea îşi serviciile la dispoziţie într-un mediu concurenţial din ce în ce mai puternic şi cu o posibilitate de dezvoltare ridicată. au mai puţine reglementări şi oferă servicii asemănătoare băncilor.Ea determină producătorul să elimine risipa şi să scădă costurile. Există multiple cauze care conduc la neintensificarea concurenţei dintre bănci:  lipsa de diferenţiere a produselor şi serviciilor bancare. de conjunctura economică – inflaţie.Competiţia conduce la continua perfecţionare şi eficientizare a producţiei. nu trebuie să îşi constituie rezerve.

pentru că aceştia pot oferi produse mai ieftine fără ca profitbiltatea lor să fie afectată. În cadrul sectorului bancar. Managementul performanţei bancare. cum este cazul băncilor din ţara noastră. caracterizat printr-o concurenţa intensivă. experienţa băncilor comerciale este limitată iar circumstanţele impuse de piaţă trebuiesc respectate11. nr. care contribuie la formularea deciziilor băncii privind intrarea şi ieşirea anumitor produse sau servicii.În scopul menţinerii poziţiei pe piaţă. Piaţa financiară.C. ceea ce diminuează fluxurile din sistemul bancar. verificări contabile periodice. În prezent 22% dintre bănci au un raport cost venituri mai mic de 50% şi au ca obiectiv pentru următori ani.Bănci – Asigurări. într-un mediu economic emergent cum este cel din România. constă în convingerea potenţialilor clienţi de a schimba banca cu care lucrează.. Indiferent de soluţia aleasă creşterea veniturilor sau reducerea costurilor. Regulamentele proprii implică multă integritate şi profesionalism. semnalează o vulnerabilitate faţa de restul competitorilor.34 Supliment lunar Tribuna Economică Finanţe . modelul băncii virtuale va majora viteza de transfer a fondurilor şi va reduce volumul intermedierii financiare. în sensul că favorizează operaţiunile de compensare directă între firme.7. De asemenea. reuşita băncilor pune accent tot mai mult pe noile tehnologii. astfel că trebuie să-şi organizeze funcţiile lor de o manieră care să le permită stabilirea contribuţiei exacte la rezultate a părţilor lor componente. băncile trebuie să păstreze încrederea clienţilor în efiecienţa relaţiei cu banca. scopul final urmărit de bănci este diminuarea raportului cost-venituri. în acest sens în ultimul deceniu s-au dezvoltat sisteme moderne pentru evaluarea performanţelor bancare. impuse de globalizare. plafoane asumate pentru creditare şi audit independent. nr. 2001. Revista. Bucureşti.astfel ca instituţiile respective au ca principal obiectiv creşterea eficienţei cu până la 30%13. 3/ 2005 pg 30 13 Spulbar. pg.Mutaţii în srategia globală. creşterea acestui indicator cu 10%. băncile moderne nu-şi permit să ofere produse şi servicii lipsite de profitabilitate. Atragerea potenţialilor clienţi de către bănci Una din principalele provocări cu care se confruntă băncile. Edtura Expert. propriu-zise12. în condiţiile în care. Un nivel ridicat al acestui indicator. a căror dezvoltare modifică regulile concurenţei. Încrederea publică în bănci poate fi fragilă. C. Aceasta presupune că băncile trebuie să aibă un sistem regulat de audit şi control intern..8 /2004. în condiţiile existenţei golurilor de reglementare. În acest nou context.. pg 42 19 . 11 12 Rotaru. aceasta constituind o sarcină dificilă pentru banca centrală în reglementarea şi supervizarea eficientă a sistemului bancar. Cele mai mari eforturi le fac băncile cu un raport cost venituri cuprins 60 şi 70.

care în totdeauna a avut tendinţa de a-şi crea o lume aptă a funcţiona după proprii reguli. este în prezent problema fundamentală a băncilor15. nr 61din sept. Sistemul bancar românesc şi integrare europeană.Reţeta unei bănci ineficiente. Competiţia pentru asigurare unor beneficiari de credite. pg. 2000. Majoritatea băncilor sunt axate pe obţinerea de profit. Competiţia bancară are loc atât în domeniul resurselor. care să reprezinte un serviciu al datoriei bun şi un risc de pierdere minim.2005. şi de calitatea serviciilor pe care acestea le oferă clienţilor14. Supliment Piaţa Financiară – Efinance. Editura Expert. au observat că oferta băncilor este remarcabil asemănătoare. Prudenţa conservatoare întâlnită în sectorul financiar bancar.. 14 15 Chiriţă M.Din punct de vedere al eficienţei băncile pot fi împărţite în 2 categorii:bănci eficiente şi bănci ineficiente: 1. astfel pot să spun că diferenţa între bănci este data de modul în care acestea îşi abordează clienţii. unde şi principii liberei concurenţei erau afectate de discrete “gentilmen’s agreements” în urma cărora clienţi.Caracteristicile unei bănci eficiente Băncile pentru a avea succes trebuie să pună mare accent pe calitatea serviciilor oferite. 2. spiritul de echipă şi gradul de satifacţie a clientului în urma interacţiunii cu acesta. Caracteristicile unei bănci ineficiente Factori care reprezintă un real succes pentru o bancă. delegându-le acestora suficientă autoritate pentru a putea rezolva operativ cererile clienţilor. În ceea ce priveşte resursele competiţia priveşte exclusiv. pregătindu-şi în mod special personalul din zona relaţii clienţi. Ele practică efectiv aproape aceleaşi dobânzi. 171 20 . oferta băncii referitor la preţul acestor resurse şi la asigurarea protecţiei acestora datorată unei solvabilităţi ridicate a băncii. Bucureşti. dar mai ales în domeniul creditelor. pg 27 Rotaru C.. pot deveni pe termen lung sursa unor mari probleme. comisioane ba chiar şi aceeaşi atitudine de superioritate faţa de clienţi din partea funcţionarilor bancari.Astfel recrutarea angajaţilor pune accent pe capacitatea de comunicare. dar cele care au cu adevarat success sunt cele sunt cele care se axează asupra oamenilor şi a nevoilor acestora.

Elementele-cheie de care o bancă trebuie să ţină cont. Piaţa şi conceptul de concurenţă în domeniul bancar 2.2. sunt:  concurenţii din industria de profil.  furnizorii. privind luarea deciziilor. pentru a şti spre ce latură îşi va concentra activitatea.2. Schema nr.1 Factori care influenţează concureţa în mediul bancar În totdeauna în planificarea activităţii sale.  clienţii. o banca trebuie să ţină cont de ceea ce face concurenţa.  substituienţii produselor.  concurenţii potenţiali.2.1 Factorii care influenţează concurenţa în mediul bancar românesc SUBSTITIENŢII PRODUSELOR CONCURENŢII DIN INDUSTRIA DE PROFIL FURNIZORII Banca CONCURENŢII POTENŢIALI CLIENŢII 21 .2.

vânzarea de automobile şi care oferă asigurări şi împrumuturi personale. Concurenţi potenţiali Concurenţii potenţiali sunt societăţile care ar putea intra pe piaţă.”Dunărea de Jos”Galaţi. băncile străine şi-au consolidat această activitate foarte bine. un exemplu ar fi:”Porche Leasing România”. împrumuturi pentru cumpărarea de maşini. piaţa serviciilor financiar-bancare era dominată doar de băncile importante.. Acum după ce piaţa bancară s-a deschis.Editura Funndaţie Universitare . eficienţă în vânzarea cu amănuntul şi un program eficient de promovare a produselor pe care banca dispune. Ele au avut avantajul sistemelor şi procedurilor deja bine stabilite din ţăra de origine. special pentru finanţarea vânzării propriilor automobile. deoarece ele au introdus pe piaţă produse noi. şi astfel ele au posibilitatea alegerii liniei produsului. sau societăţi de leasing înfiinţate de către socităţile care se ocupă cu vânzarea de automobile.26 22 . produse competitive. care fusese deja testate în ţările de origine. ca cele oferite de sectorul financiar bancar.Concurenţii din industria de profil Concurenţii de pe piaţa bancară sunt competitorii-cheie ai unei băncii în sectorul serviciilor financiar-bancare. cunoscânduli-se deja calităţile şi sectorul de clienţi cărora să l-i se adreseze. acestea sunt puse la dispoziţie şi de alte organiziţii din alte sectoare ale economiei:  lanţuri importante de supermarketuri. pg . Nu cu mult timp în urmă. precum şi o gamă largă de produse pentru satisfacerea cererilor clienţilor16.  societăţi care au ca profil de activitate.. şi pe care le lansează pe piaţă. sau a altor bunuri consum. băncile trebuie să răspundă prompt la oricare din schimbări apărute. au avantajul că dispun deja de o bază de clienţi cărora le pot vinde produsele şi serviciile sale. În ţara noastră. pentru a rămâne competitive şi pentru a-şi menţine cota de piată. Societăţile care oferă aceste servicii. şi a canalului de distribuţie potrivit pentru respectivele produse. 2003. Produsele şi serviciile în domeniul financiar bancar pot fi foarte repede copiate de concurenţi. care oferă facilităţi financiar-bancare. capital adecvat pentru investiţii.Marketing bancar . Pentru băncile autohtone. 16 Ciobanu I.Cu toate acestea. Pentru ca o organizaţie să aibă success în sectorul serviciilor financiar-bancare ea are nevoie de o bază de clienţi. Un exemplu în acest domeniu ar fi banca DAEWOO care oferă clienţilor. vânzând aceleeaşi produse şi servicii. băncile străine au constituit dintotdeauna concurentul principal.

atunci foarte puţine salarii vor sfârşi în contul bancar al clienţilor. banca cheltuind resurse de 10 ori mai mari pentru atragerea unui nou client. Piederea unui client poate. dar în cazul în care se pierd mai mulţi clienţi banca poate avea într-adevăr probleme.Responsabilii cu activitatea de marketing în domeniul bancar. Furnizorii Furnizorii care pot afecta afacerile. Acest produs putând fi dezvoltat astfel încât salariaţii să îşi primească salariile direct prin card. Concurenţa dintre bănci. trebuie să analizeze întotdeauna factorii esenţiali care influentează apariţia noilor produse pe piaţă. prin diversificarea produselor bancare de activ (de natura creditelor) şi mai ales o abordare aparte a structurii ofertelor. decât pentru păstrarea unuia deja existent. Substituenţii În cadrul substituenţilor. trebuie să ia tot timpul în considerare posibitatea pe care o au noii veniţi în cadrul acestui sistem.. De exemplu. sau a îmbunătăţirii celor deja existente pe piaţă. pg. a fost orientarea spre atragerea clienţilor persoane fizice. Un alt domeniu. Clienţii Atât clienţii curenţi cât şi cei potenţiali. să nu fie atât de important pentru banca. intră acele produse sau servicii bancare care se pot dezvolta pentru a putea înlocui pe cele existente. Responsabilii cu actitatea de marketing. . Galaţi. cardul înlocuind numerarul17. 2003.27 23 . Ei trebuie să identifice atât punctele tari cât şi cele slabe ale concurenţilor pentru a şti care sunt posibilităţile lansării de noi produse. este Smart-cardul (numit câteodată”geanta electronică”). Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. Un pas important pe care băncile l-au făcut pentru a cuceri piaţa.Marketing bancar. a fost principalul factor care a dus la maximixarea profiturilor. produsele similare pot fi substituienţi. sunt în egală măsură importanţi într-o activitate economică. unde un înlocuitor important poate fi dezvoltat în cadrul acestor servicii. În cadrul serviciilor financiar-bancare. Orice întârziere sau amânare ce are loc atunci când este vorba de instalarea a noii sisteme hardware sau software. Editura . înlocuirea completă a cecurilor de către cardurile de credit.I. dar care se află într-un plin proces de dezvoltare. poate afecta buna funcţionare a băncii şi poate crea adevărate probleme. pe o piaţă aparent saturată. 17 Ciobanu. în cadrul servicilor financiar-bancare sunt în principal cei care asigură tehnologia informaţională.

Instituţiile bancare funcţionează sub impactul factorilor de mediu de natură economică. sunt nemulţumiţi şi de comisioanele mereu în creştere. pe de-o parte.. I. Bucureşti.Prin diversificarea structurii tipologiei depozitelor.Principii ale profitabităţii bancare. băncile sau apropiat în principal de clienţii persoane fizice. 2.Management bancar . . De asemenea clienţii.-. investind în programe informatice care să conducă la accelerarea decontărilor interne şi la îmbunatăţirea sistemelor proprii de evidenţă şi control a exitenţei şi mişcărilor din conturile clienţilor18. Bankcoop sau Columna. Timişoara. reglemetări bancare şi concurenţă. De asemenea. concurenţa nu se intensifică din numeroase motive:  lipsa de diferenţiere a produselor şi serviciilor bancare. 40 24 .39 Heţeş-Gavra I. 2002... ratele dobânzilor. Cât priveşte încrederea publicului în băncile româneşti aceasta a fost ştirbită de intrarea în incapacitate de plată a unor bănci ca: Dacia Felix. La noi în ţară în ultimii ani clienţii sunt mai prudenţi în ceea ce priveşte unitatea bancară la care apelează.2. iar pe de altă parte.2. împrumuturile de slabă calitate şi mai ales de serviciile scumpe pe care băncile le oferă. băncile au abordat din perspectiva clienţilor procedurile de transfer. pentru a se confrunta cu reglementările impuse de Banca Naţională a României. Puncte slabe în manifestarea concurenţei din domeniul bancar românesc În situaţia concretă a sistemului bancar românesc. a comisioanelor percepute cât şi asupra rapidităţii cu care respectiva banca operează un transfer sau o decontare. exercită şi va exercita o influenţă agresivă asupra performanţelor bancare.  lipsa de flexibilitate a managementului bancar. 2004. Heţeş-Gavra R. introducerea a noi instrumente de depozit. creşterea economică)19. 18 19 Nitu. informându-se inaintea de alegerea unei bănci şi de avantajele de care dispune în urma acestei alegeri: nivelul ratei dobânâzii. pg. Editura Expert. cu variabilele economice date de conjunctura economică (inflaţie. Buglea A. influenţează în mod decisiv rentabilitatea şi eficienţa acestor unităţi. generalizarea sistemelor de carduri.Editura Orizonturi Universitare.Mediul concurenţial. pg.

Concurenţa –Abordări teoretice şi practice. Una din căile de a descoperi acest lucru ar fi ca pe piaţa să se stabilească un preţ atât de jos. cu care s-ar putea produce. Concurenţa poate avea loc între firme mari şi firme mici.Franc V.2. naţionale sau chiar pe pieţele mondiale. Competiţia dintre societăţile bancare conduce la creşterea profiturilor pentru toţi participanţii. Concurenţa asigură plasarea preţurilor la niveluri reale favorizând raţionalizarea costurilor.Un oarecare grad de concurenţă în cadrul oricărui sector e economic. şi la existenţa doar a câtorva grupuri financiare mari. favorizăndu-i pe cei buni şi foarte abili şi izolându-i pe cei slabi. Într-o societate bancară. iar costurile noastre sunt desigur calculate. justa distribuire a veniturilor.. Cele mai importante scopuri ale concurenţei sunt20:  satisfacerea cererii consumatorilor  promovarea inovaţiei  alocarea eficientă a resurselelor  limitarea puterii economice şi inclusiv a celei politice. şi când în acelaşi timp pe aceeaşi piaţă există mai mulţi vânzători alternativi. se va ajunge la un moment dat la dispariţia băncilor mici. regionale. 20 Moşteanu T. Bucureşti 2000.3 Conceptul de concurenţă Concurenţa are loc atunci când. condiţia esenţială de a reuşi pe o piaţă concurenţială.Bucureşti 2000. nimeni nu ştie care este cel mai scăzut cost. la nivelul costurilor produselor şi a calităţii serviciilor pe care firmele le oferă. astfel contribuind din plin la reducerea preţurilor produselor şi serviciilor oferite. pg 49 25 . o constituie anticiparea.. În absenţa concurenţei. Editura Expert. trebuie să işi îmbunătătească continuu oferta de produse şi servicii pe care le oferă. desigur cu cea mai mare grijă. Despre concurenţă Henry Ford spunea: .Cu toate că unii calculează cu grijă care este costul lor de producţie. ca mijloc de sporire a profiturilor.pentru dezvoltarea respectivului sector21. identificarea şi rapidă adaptare a ideilor inovatoare. firmele rivale putând intra în competiţie: pe pieţele locale. consumatorii se află în siuaţia de a nu beneficia de creşterea eficinţei.32 21 Purcărea T.Marketing. Pentru a-şi menţine clientela societăţile bancare. astfel încât toată lumea să <<sape după profit>>”.reprezintă o soluţie fezabilă şi eficientă.Editura Economică. pg.. există libertatea de a pătrunde pe piaţă. Sub influenţa competitivităţii şi a accentuării proceselor de fuziune.

Pentru a-şi consolida poziţia pe piaţă. o bancă trebuie să îşi asigure un personal cât mai bine calificat.  credite de consum. Principalul scop pentru care o bancă îşi desfăşoară activitatea este obţinerea de profit. îl va determina pe acesta să aleagă serviciile altei bănci din sistem. o reţea teritorială de unităţi cât mai bine organizată. îl va determina pe acesta să mai revină la respectiva bancă. cât şi prin abordarea unui sistem riguros de promovare în cadrul unităţii. Amabiliatea cu care un client este ajutat de către un funcţionar bancar la rezolvarea diferitelor neânţelegeri. el reprezintă principala sursă din care băncile îşi constituie fondurile de rezervă.  produse tip credit. care va fi selecţionat în urma unei selecţii cât mai riguroase.  vânzările încrucişate. pg 353 26 . interesul pentru clienţii va creşte şi totodată profitul băncii. Pentru a înregistra o eficienţă sporită în funcţionarea sa o bancă trebuie să dispună de: o structură organizatorică adecvată. o bancă trebuie să îşi îmbunătăţească următoarele elemente22: 22 Ilie M. 2.  îmbunătăţirea relaţiilor bancă client.1.  creditul imobiliar şi cel ipotecar pot constitui un adevărat bun în condiţiile crizei acute de locuinţe din ţara noastră. pachete de produse standard pentru fiecare segment al populaţiei:  produse destinate atragerii resurselor populaţiei şi creşterii gradului de economisire. pe când de lipsa de amabilitate şi dezinteresul faţă de cea ce el doreşte. datorita gradului de atragere a clienţilor de către personalul bancar. Personalul trebuie motivat atât din punct de vedere salarial. dezvoltarea şi altor canale de distribuţie decât cele tradiţionale şi organizarea de ghişee multifuncţionale..  personalizarea pachetelor de produse şi servicii pentru segmentul private banking.Ele trebuie să pună la dispoziţie. protejându-le astfel de eventualele pierderi. Bucureşti. contribuind astfel la îmbunătăţireă capitalizării băncii. Editura Expert. gradul de productivitate în cadrul activiăţii pe care o desfăşoară va fi mai ridicată. Tehniva şi managementul operatiunilor bancare. 2003. Influenţa factorului uman în activitatea bancară Cât priveşte resursele umane.3. Atâta timp cât angajaţii vor fi satisfăcuţi.

Iaşi. referitor la decizia de stabilire a preţului.pachete integrate de produse şi servicii bancare. . Iaşi. fiind datorată existenţei unor reglementări ale Băncii Naţionale. este cea de stabilire a acestuia la un nivel cât mai competitiv.Editura Junimea.Cişcă V.Ifrim V.3. . leasing piaţa de capital). poate fi exemplificat cu ajutorul următorului grafic: 23 24 Brânză A . Această lipsă de moblitate.produse şi servicii standard alături de cele personalizate.III-a.. La fel ca în cazul majorităţii produselor şi serviciilor din piaţă preţul.extinderea serviciilor de consultanţă 2. de asigurări. sau cel al altor servicii24.163 27 .Editura Sedcom Libris. 2004. Influenţa strategică a preţului în alegerea instituţiei bancare Concurenţa existentă şi cea potenţială afectează în mod inevitabil strategia de fixare a preţului şi în special pentru stabilirea limitei superioare a acestuia. . pg. 2005. Astfel atunci când se i-a decizia de fixare a preţului se ţine cont şi de posibilile reacţii ale competitorilor. .-Marketingul Serviciilor. Gradul de libertate a unei firme. Ediţia a. a fost mult timp elementul în funcţie de care clienţii români au ales şi produsele bancare.Marketing Industrial. depinde în mare măsură de posibilitatea de a crea o diferenţă semnificativă în mintea cumpărătorului în ceea ce priveşte produsul pe care el îl oferă şi cel oferit de concurenţă.produse e-banking...extinderea ofertei de produse şi servicii financiare integrate (bancare. (fenomen destul de des întâlnit în cadrul produselor bancare) sunt în general acceptate imediat de către cumpărători ele determinând astfel o mică modificare a segmentului de piaţă23.2.operativitate şi flexibilitate în raport cu cerinţele clienţilor.pg 118 Zaiţ A. Cea mai importantă strategie de fixare a preţului. Reducerile de preţ ale produselor care sunt relativ nediferenţiate. . Preţul serviciilor bancare este un element de marketing cu mai puţină mobilitate decât în cazul produselor clasice. În ceea ce priveşte evoluţia numărului de produse bancare pe care un client din România le foloseşte în medie..

4. 5 i te . O dobândă mai mare la depozite ori un cost mai mic de obţinere a unui credit a justificat migraţia clienţilor de la o bancă la alta. Nr. iar nevoile clienţilor devin mai sofisticate.Grafic nr. n 2 r 6 3 3 s3 . i . Pe măsură ce piaţa se dezvoltă. 1 5 pse . 2. Concurenţa dintre băncile româneşti în atragerea şi păstrarea clienţilor 2. et 3 5 Sursa: Revista. iar acesta învaţă să fie "fidel". atunci când va avea nevoie de cu totul alte produse. 8 / 2005. a fost mult timp elementul în funcţie de care clienţii români au ales şi produsele bancare. Studentul care îşi primeşte bursa pe card sau obţine o finanţare de studii îşi poate menţine relaţia cu aceea bancă şi în viitor.1 Concurenţa la nivelul atragerii clienţilor persoane fizice Putem afirma că niciodată nu este prea devreme să câştigi un client mai ales în domeniul bancar. băncile încep să îşi dimensioneze oferta de produse în funcţie de nevoile consumatorului. 7. Piaţa Financiară. Odată câştigat cu un produs. pag 38 2.2 Evoluţia numărului de produse bancare utilizat de un client din România în 2003 şi previziuni 6% 0 4% 9 4% 4 5% 0 4% 0 3% 0 3% 0 2% 0 1% 3 1% 0 4 % 1% 3 9 % 4 % 4 % 3% 0 20 03 20 06 0 % sb u2 i te n 2 r 2 . un 28 . La fel ca în cazul majorităţii produselor şi serviciilor din piaţă preţul.4.

Pe de altă parte. produsele premium de "private banking" sau V.Conturi curente şi depozite pentru minori. mai mare decât pentru alte tipuri de depozite).2006 29 .Banca Transilvania pune la dipoziţie –d epozitul "KID Cont" cacumulareşicapitalizareanuală a dobânzii (17. constă în a-i transforma în consumatori de servicii bancare cu valoare adaugată pentru bancă. Ofertele bancare încep să se adapteze necesităţilor din fiecare perioadă a vieţii: de la cele pentru copii. .ro pagină validă la data de 02.5% în lei. beneficiar al unui cont de economisire. Contul Junior pentru copii sub 14 ani.bcr.02. Între 30 şi 40 de ani. dar şi reeşalonării sau extinderii unor credite existente. Clientul sub 18 -19 ani este. de regulă. modernizării locuinţei sau reamenajărilor interioare. destinată finanţării studiilor copiilor. Produsele bancare încep astfel să fie gândite şi la noi în funcţie de nevoile asociate cu "ciclul de viaţa" al clientului. Pensionarii sunt un segment aparte pentru care băncile au o oferta largă de produse de economisire. până la cele destinate pensionarilor.BCR .5 milioane de clienţi bancari persoane fizice sunt mai degrabă posesori de cont bancar. Cardurile Ultra pot fi alimentate 25 http://www.75% la USD şi 4% la euro.Elevii îşi pot primi alocaţiile de stat şi pe card.Banca Ţiriac . care pot economisi sume de care să dispună la majorat25.Cardul Adolescent pentru clienţi între 14 şi 18 ani. cu card asociat. cei aproximativ 5.Banc Post .client poate fi "păstrat" pe tot parcursul vieţii. creşte componenţa de economisire şi se stabilizează nevoile de finanţare. dar şi conturi de economisire ca parte a planurilor de pensii. . iar principala miză. Produsele de investiţii imobiliare pe pieţele de capital se adresează clientului de peste 40 de ani.P banking sunt oferite doar de câteva bănci şi relativ de puţin timp. în timp ce oferta pentru cei cu vârste până în 27-30 de ani înseamna finanţarea unor achiziţii de bunuri de folosinţă îndelungată. . Segmentul din rândul adolescenţilor. combinată cu facilităţi de investiţie sau scheme de economisire pentru urmaşi. Putem spune că pe piaţa românească de servicii bancare. În ţara noastră aceste produse fiind oferite în special de băncile cu capital străin. Băncile din sistemul bancar românesc oferă clienţilor săi produse bancare în funcţie de categoria de vârstă astfel: Pentru Copii sub 18 ani .I. aşa încât băncile încearcă să atragă clienţii cât mai devreme. studenţilor sau pensionarilor par a fi insuficient exploatate la nivelul sistemului nostru bancar. 3. Tot lui însă i se adresează şi oferta mult mai consistentă de creditare.

BRD. dar acest lucru nu este în totalitate adevarat. Depozitul tineret pe termen de trei luni. Pentru depozite la termen. Se finanţează cursuri MBA în România sau studii universitare. doar cu acordul minorului.oferă credite pentru plata unor forme de şcolarizare pentru tineri peste 18 ani. pe termen de cel mult un an. avans zero.btrl.CEC. fie de reprezentanţii şcolii. . Raiffeisen.Produse de private Banking sunt oferite de mai multe bănci. dar 25% din valoarea studiilor poate fi obţinută cash.03.Banca Transilvania oferă credite pentru studii. Există la majoritatea băncilor active pe segmentul de retail. printre care: HVB. cu bonus de 1% la dobândă standard în lei si 0. pe termen de un an.ro pagină validă la data de 14.000 echivalent euro. iar pentru serviciile de telefonie.000 si 10. 26 27 http://www. Valoare: între 1. creditul "Adolescent" pentru achiziţia de bunuri necesare acestuia (dobândă în lei 20%). Maximum 10.Banc Post pune la dispoziţie conturi curente de pensii. în timp ce băncile străine oferă în principal servicii de “private banking” adresate în principal persoanelor cu venituri mari şi foarte mari. 30 . Pentru Adulţi: 25 -55 de ani Oferta pentru cei cu vârste până în 27-30 de ani se concentrează asupra finanţării achiziţiei de bunuri de folosinţă îndelungată (casă.fie de către elevi. maşină. dotări interioare). Bătrâni: peste 60 de ani .2006 http://www.5% in valută27.5% decât cele uzuale. . Astfel observăm că băncile tradiţionale româneşti oferă în general produse adresate persoanelor fizice cu venituri medii. pentru persoane între 18 şi 30 de ani . Orange şi Connex pot fi plătite la ghişeele mai multor bănci.Banca Românească oferă depozitul în lei sau valută adresat pensionarilor.2006. .BCR oferă credite pentru plata unor tratamente medicale. . de master sau doctorat în străinatate. în lei sau valută. şi la bancomate.banca-românească.000 USD sau echivalent lei/euro26. BCR. . pensionarii au dobânzi mai mari cu 0. Banii se virează în contul instituţiei de învăţământ. Se poate observa existenţa unei concurenţe acerbe nivelul la ofertei de produse bancare.Facturile RomTelecom.02. Electrica. De la aceasta vârstă se fac şi conturi de economisire ca parte a planurilor de pensii.HVB oferă creditul pentru studii.ro pagină validă la 26. Tineri între18 şi 25 de ani .BCR .Părinţii sau reprezentanţii legali pot obţine. Citibank. . ING. fiecare bancă încercând să acopere segmente diversificate de clienţi pentru a-şi crea o gamă cât mai diversivicată în rândul populaţiei.CEC . .

cât de aproape este sediul unei sucursale sau agenţii bancare de sediul firmei sau punctele de lucru ale acesteia.2 Concurenţa la nivelul atragerii clienţilor persoane juridice Costurile operaţiunilor de încasări şi plăţi sunt aproape la fel de mari la fiecare bancă. rapiditatea sau birocraţia şi obrăznicia funcţionarilor îl pot atrage sau îl pot îndepărta pe client de o bancă. Importanţa pe care banca trebuie să le-o acorde acestora este mai mult decât justificată. va cheltui mai mult sau mai puţin pe comisioane şi. dacă aceasta nu este prezentă pe piaţa românească. Alegerea de către un întreprinzător. care pune la dispoziţie clinţilor săi produse de private banking. Companiile transnaţionale preferă pentru derularea afacerilor din România. 31 . cea mai mare parte din fondurile atrase provine de la clienţii persoane juridice. şi-a format ideea că ar fi serioase şi i-ar putea servi mai bine interesele.4. În cazul în care firma lucrează cu bani mulţi. el fie vizitează băncile care se află în apropierea sediului firmei. Criteriile în funcţie de care este aleasă o bancă sunt foarte diverse. 2. la baza deciziei de alegere a unei bănci. Serviciile şi facilităţile oferite. La majoritatea băncilor comerciale. Rapiditatea cu care se realizează formalităţile necesare deschiderii unui cont curent şi modul în care i se oferă informaţiile cerute îi dau potenţialului client o idee despre modul în care ar putea să se desfăşoare pe viitor relaţia sa cu banca. va da faliment odată cu banca sau se va dezvolta cu ajutorul ei. rapiditatea cu care se realizează operaţiunile şi comisioanele percepute pentru acestea stau. a băncii prin intermediul căreia îşi va derula operaţiunile nu este un lucru uşor. Alegerea ofertei optime este însă decisivă şi va influenţa pe termen lung activitatea firmei în funcţie de banca cu care va lucra. criteriul amplasării este primordial. Unul dintre cele mai importante criterii îl reprezintă. la rândul lor. fie merge la sucursalele băncilor despre care. o bancă corespondentă.excepţie făcând unele bănci cum ar fi Banca Comercială Română. va pierde zeci de ore la cozi la ghişee sau îşi va rezolva rapid problemele. Cât priveşte micul întreprinzător care îşi înfiinţează o firmă acesta nu-şi pune astfel de probleme. iar importanţa pe care întreprinzătorul o acordă fiecăruia dintre acestea. în timp. diferă in funcţe de specificul activităţii. Amabilitatea. în ultima instanţă. filiala de aici a băncii cu care lucrează pe plan mondial sau.

banca trebuie să ofere asistenţă clienţilor săi. Modul în care clientul este servit. În toate ţările dezvoltate există o legislaţie care protejează pe client de eventualele abuzuri ale bancherilor. fie comisioanele sunt fixe. a constituit un factor important în ceea ce priveşte creşterea gradului de cultură bancară atât a populaţie cât şi a conducătorilor micilor intreprinderi. Din prisma.000 lei. la nevoie. rapiditatea operaţiunilor şi simplificarea formularisticii sunt terenurile pe care se duce lupta concurenţială pentru conturile firmelor. În cele din urmă.dezvoltării sistemul bancar a evoluat atât datorită faptului că solicitările clienţilor au fost din ce în ce mai sofisticate.3. fără a fi nevoie de prezenţa clientului la bancă. finanţări. asupra atragerii clienţilor Fiecare bancă oferă servicii care pot uşura munca clientului şi îl pot ajuta să economisească timpul. preferă să lucreze cu companii foarte mari. Comisioanele pentru aceste operaţiuni se percep în două moduri.Rolul calităţii serviciilor oferite de o bancă. tot în rândul acestor 32 . Fie este vorba de comision care se aplică procentual la suma transferată. calitatea serviciilor rămâne decisivă în lupta dintre băncpentru atragerea clinţilor. de pe computerul de acasă pe Internet sau de pe telefonul mobil.4. Cum diferenţele dintre comisioanele bancare nu sunt foarte mari. diferit de la bancă la bancă.Cât priveşte comisionul pentru deschiderea unui cont acesta este simbolic la majoritatea băncilor. 2. Banca la care firma are deschis contul îi poate oferi. deoarece clientul se aşteaptă să fie în totdeauna când intră în bancă persoana cea mai importantă. cu o cifră de afaceri lunară semnificativă. deschiderea de conturi de depozit. fiind cuprins între 50 şi 200. prin tot ceea ce face. cât şi a băncilor care au dorit să achiziţioneze cât mai mulţi clienţi prin intermediul diversificării paletei de produse şi servicii şi a dobândirii unei cote de piaţă cât mai mare pentru bancă. Ca atare. să-i sprijine şi să aibă o colaborare sinceră şi eficientă cu aceştia. Principalele operaţiuni care se realizeaza într-un cont bancar sunt alimentarea acestuia şi transferurile în alte conturi. banca care va avea cel mai performant centru de relaţii cu clienţii va fi câştigătorul competiţiei pe piaţă. în funcţie de tranşa valorică în care se încadrează suma transferată. Este vorba de debitarea contului la termene prestabilite sau ordonarea operaţiunilor. Băncile internaţionale. Dezvoltarea sistemului bancar românesc. scrisori de garanţie.

care să diferenţieze fiecare bancă în relaţiile de concurenţă. Servirea clientului înseamnă “căutarea” lui. O bună deservire a clientului presupune ca personalul băncii să se ghideze după o serie de reguli (porunci) de bază conturate în ştiinţa marketingului şi anume:  clientul este cea mai importantă persoană.  îmbunătăţirea calităţii personalului în relaţia bancă-client.  atragerea de noi segmente de clienţi.  clientul este o parte a afacerii dumneavoastră.  menţinerea şi dezvoltarea contactelor cu clienţii actuali. datorită intensificării mediului concurenţial. 33 .  clientul nu depinde de dumneavoastră ci dumneavoastră depindeţi de client. băncile au început să fie preocupate cât mai mult de de aplicarea unor obiective strategice care au în vedere următoarelor:  consolidarea poziţiei ocupate de bancă şi creşterea cotei de piaţă a acesteia.ţări se pune mare accent pe activitatea bancară orientată spre client (customer driven banking). Toate acestea au ca obiectiv final.el este o persoană sensibilă ca şi dumneavoastră.  clientul este fluidul viu care pune în mişcare resorturile băncii.  promovarea unei imagini globale cât mai favorabile. dorinţele şi asteptările clienţilor care vă solicită şi. Tot mai multe bănci din ţara noastră sunt preocupate să abordeze un comportament cât mai modern faţă de clienţi. făcând apoi tot ceea ce este posibil pentru a-l face mulţumit şi luând decizii în favoarea lui. el este scopul muncii dumneavoastră.  este datoria dumneavoasră să satisfaceţi nevoile. obţinerea de către bancă a unei poziţii prioritare în faţă clientelei.  clientul nu este o întrerupere a muncii dumneavoastră.  creşterea competivităţii băncii prin calitatea produselor şi serviciilor pe care le oferă.  clientul nu este o simplă cifră într-o evidenţă.  clientul vă face o favoare vizitându-vă sau telefonându-vă. al creşterii numărului de clienţi şi al amplificării volumului afacerilor. de câte ori este posibil să rezolvaţi plângerile şi temerile lor. fără el banca nu ar mai exista.  creşterea volumului depozitelor atrase de la clienţi. Astfel.  clientul nu este cineva cu care să te cerţi sau contrazici.  clientul merită tratamentul cel mai curtenitor şi profesionist.

împreună cu o foarte bună imagine a instituţiei. Combinarea ofertei de produse şi servicii cu o relaţie de calitate între bancă şi client. iar importanţa acestora poate varia considerabil.bancare care activează în zona Europei Centrale şi de Est. Imaginea unei bănci poate convinge clientul să încerce pentru prima dată să utilizeze produsele unei instituţii financiar-bancare dar numai calitatea acestora. pe parcursul unei lungi perioade. tranşând lipsiţi de scrupule. în favoarea clientului. Cu cât clientul este mai bine informat înainte de contractarea unui anumit produs bancar. precum şi cele de rambursare anticipată a unui credit pot reduce drastic fidelizarea faţă de un anumit brand. de exemplu un credit.4.4 Calitatea personalului . pentru a coborî volumul efectiv al creditului. în domeniul performanţei vânzărilor de produse bancare. pentru segmente diferite de clienţi şi servicii. îl va detemina să achiziţioneze şi în viitor alte produse. devenind astfel un bun ambasador prin promovarea imaginii băncii. de către funcţionarii băncii. 2. Costurile ascunse care pot apărea peste mai mulţi ani. problema ridicată de limitele puse de Banca Naţională a României gradului personal de îndatorare.Băncile îşi tratează clienţii tot mai curtenitor şi sunt dispuse să renunţe la marjele de profit în favoarea acumulării de puncte în jocul după cote de piaţă.factor cheie în dezoltarea relaţiei cu clientela Calitatea personalului rezidă în câteva trasături distincte. Sub influenţa concurenţei sistemul bancar românesc s-a dezvoltat în ultimii ani atât din punct de vedere calitativ cât şi cantitativ:  calitativ – îmbunătătirea calitativă a produselor şi serviciilor oferite de către bănci . Potenţialul fantastic de creştere a pieţei bancare româneşti. Caracteristicile personale ale administratorilor de conturi. Chiar dacă salariile clienţilor nu cresc.  cantitativ – prin creşterea numărului de societăţi bancare. atât din punct de vedere al indicatorilor calitativi cât şi cantitativi. instituţiile de credit scad dobânda şi o transferă în comisioane. cât şi a numărului de sucursale de care unele dintre ele dispun. va stârni în continuare interesul marilor instituţii financiar. ale referenţilor şi personalului de la ghişeu cum ar fi amabilitatea 34 . constituie secretul reuşitei. cu atât mai mari sunt şansele ca acea persoană să utilizeze pe termen lung şi alte produse bancare a respectivei instituţii.

Cunoaşterea industriei sau a mediului economic de către personalul experimentat când aceştia au de a face cu un anumit segment de clienţi. este foarte importanta. Băncile au înţeles că oferta de credite la o rată a dobânzii mai scăzută. constituie un factor esenţial al dezvoltării serviciilor în domeniul financiar bancar. Nr. amabilitatea personalului de a vinde activ serviciile şi nu de a răspunde simplu la cererile clientului este de asemenea vitală pentru orice instituţie bancară care doreşte atragerea clienţilor sofisticaţi. Marius -Evaluarea poziţiei competitive în planificarea bancară. 28 Motocu M. astfel încât unei bănci îi este tot mai greu să lanseze un produs nou fără a fi urmată rapid de concurenţă. 2. Eficienţa acestui canal depinde.lor de a fi prietenoşi. acesta a fost elementul cel mai important. şi dobânzi bonificate la depozite cât mai atractive sunt punctele forte în atagerea clienţilor. Influenţa creşterii numărului de sucursale ale băncilor asupra mediul concurenţial din sistemul bancar românesc Canalele de distribuire prin care serviciile sunt plasate clienţilor. pg 58 35 .5. De exemplu din cauza bunelor relaţii pe care le au clienţii cu personalul local. prin care s-au diferenţiat băncile în ultimii ani. Tribuna Economică . astfel ele au încercat să îşi apropie clienţii prin deschiderea unor sucursale şi agenţii cât mai “prietenoase” care să inspire încredere celor care le calcă pragul. Reţeaua fizică de subunităţi a fost şi este principalul canal de distribuire a serviciilor bancare. deoarece aceştia nu numai că identifică nevoile clienţilor şi oportunităţile de vânzare. dar susţin şi deciziile în privinţa creditelor. Cât priveşte creşterea numărului de sucursale. Pentru serviciile care asigură managementul investiţiei. Un factor de legătură important este de asemenea şi rapiditatea contactului direct. întotdeauna banca ce îi pune la dispoziţie prin intermediul personalului de la ghişeu orice informaţie în timp real şi cu cât mai multă amabilitate din partea personalului. un client pretenţios cu o stare materială bună. deopotrivă de numărul total de ramificaţii. şi de locaţia geografică a acestora. Oferta de produse bancare se diversifică pe zi ce trece. Continuitatea personalului este de asemenea vitală pentru a clădi relaţii stabile şi solide cu clienţii28. de a stabili un raport onest cu clienţii şi ale câstiga încrederea poate fi de o importanţă majoră pentru anumite segmente de clienţi.5 /2005. multe bănci pot menţine depozitele clienţilor cu toate că le oferă rate necompetitive. va prefera.

Sub influenţa concurenţei sistemul bancar românesc s-a dezvoltat în ultimii ani mai ales din punct de vedere al numărului de sucursale de care dispun băncile.branch banking” aşa zisa .bancă de cartier” poate susţine un avantaj competitiv al băncii şi poate influenţa o creştere a veniturilor ( uneori chiar şi cu până la 50%).2. numai datorită faptului că sucursala 36 . similare unor magazine. fapt ce poate fi evidenţiat cu ajutorul următorului grafic: Grafic nr. în sensul apariţiei agenţiilor mici. care au adoptat acest concept.Topul băncilor româneşti după numărul de sucursale Sursa:http://www.banking.Schimbarea de abordare a băncilor în privinţa dezvoltării reţelelor teritoriale. a contribuit la îmbunătăţirea relaţiei cu clienţii şi la creşterea cotelor de piaţă a respectivelor bănci.II..ro În aceste condiţii devine evident că numai o strategie de tip..

capital. din prisma numărului de sucursale nou deschise în anul 2005 şi previzionările pe 2006 poate fi redată cu ajutorul următorului tabel: Tabel nr.pagină validă la 28. Printre cele mai “agresive” instituţii bancare.II.Capital nr. peste 100 de unităţi noi. şi să de-a dovadă de flexibilitate şi înţelegere la cerinţele şi nevoile clienţilor. care pot oferi clienţilor produse cât mai aproape de casă. Banca Română de Dezvoltare. trebuie să fie cât mai atractive din punct de vedere vizual şi să fie plasate în locaţii uşor accesibile pentru viitorii clienţi. în 2005. creşterea pieţei de retail a dus la o extindere fără precedent a reţelelor teritoriale bancare. nu mai sunt nevoiţi acum să meargă în centru oraşului pentru a deschide un cont sau pentru a lua un credit. situate exclusiv în centru. Pentru anul acesta. În modul de funcţionare a acestor bănci. Ocupanta locului trei din cadrul sistemului bancar românesc Raiffeisen Bank. Investiţii importante pentru noi unităţi s-au înregistrat în 2005 şi la ING. în timp ce Banca Transilvania a investit circa nouă milioane de euro în acest scop30.smartfinancial. a investit 20 milioane de euro anul trecut. Dezvoltarea sistemului bancar românesc.ro/articole . Finansbank sau Romexterra. trebuie să se diferenţieze un sistem de evaluare a performanţelor cât mai efiecient. Bănca Carpatica. a fost luat de agenţii de mici dimensiuni. BRD şi Banca Transilvania au deschis fiecare.02.băncii se află în calea clientului29. ele au drept obictiv înţelegerea şi adaptarea cât mai rapidă la piaţa specifică în care acţionează. urmând a deschide 30 de unităţi noi. urmând ca anul 2006 să mai deschidă încă 60. intenţionează să investească circa cinci milioane de euro pentru deschiderea de noi sucursale31. HVB intenţionează să investească zece milioane de euro.1 Unităţi bancare nou deschise 2005 şi primul semestru al anului 2006 29 30 http://www. Începând cu anul 2005 locuitorii din cartierele marginaşe ale marilor oraşe.03. Raiffeisen. băncile aduc acum ghişeul bancar cât mai aproape de loculunde clientul locuieşte.15 din 13 04 2006 37 .ro pagină validă la 12. iar această tendinţă continuă şi în 2006. Referitor la modul în care aceste sucursale sunt organizate. Dornice să câştige o cotă cât mai mare de piaţă. ele trebuie să se specializeze în funcţie de locaţie şi de tipul de clienţi cărora se adresează. În ultima perioadă în majoritatea oraşelor din ţară.2006 31 Revista .2006 http://www. OTP. Locul sediilor “mamut”.

băncile mici şi mijlocii româneşti au ca principal obiectiv.5. În anul 2006.să-şi schimbe banca. cu unităţile nou deschise. fapt ce va intesifica şi mai mult concurenţa de pe piaţa românească în domeniu. Nivelul preţului aplicat de către bănci este unul din criteriile dificil de analizat deoarece poate fi influenţat în diferite moduri.Sursa:http://www. la rata de dobândă pe care societatea bancară o încasează la credite.capital. poate şi unul din criiteriile pentru care unii clienţi preferă o bancă în detrimentul alteia. Acesta fiind. Diferenţa de un procent poate fi satifăcătoare pentru convinge clienţii multinaţionali. pentru a economisi timp. extinderea numărului de reţele în care îşi desfăşoară activitatea. pentru a determina companiile mici să facă acelaşi lucru. ultimul criteriu fiind vital mai ales pentru clienţii care doresc ca distanţa dintre locul de parcare şi sediul băncii să fie cât mai scurtă. pentru a avea succes. dar este necesară o diferenţă de trei procente. rata pe care o plăteşte pentru depozite. O bancă poate obţine avantajul unui preţ mai mic cu privire la serviciile sale de împrumut în trei moduri diferite: 38 . băncile îşi aleg zone de trafic pedestru intens.ro De obicei.1 Concurenţa la nivelul preţurilor produselor şi serviciilor pe care băncile româneşti le oferă Criteriul general de competivitate al preţurilor se aplică. şi taxele pe care le percepe pentru diversele serviciide tranzacţie relativ la concurenţă. care oferă însă şi spaţiu de amenajare a unor locuri de parcare.În evaluarea acestui factor trebuie determinat cu câte procente mai mici trebuie să fie preţurile unei bănci faţă de alta pentru a oferi un avantaj favorabil. 2.

În România fenomenul de bancassurance. (din plasamente şi dobânzi) printr-un control şi o supravehere superioară a creditelor oferite. folosindu-şi renumele care şi la format pe piaţă. ING Asigurări de viaţă. Banca Comercială Română este prima bancă din România care are 100 de Automate de Schimb Valutar (ASV). şi îmbunătăţirea eficienţei în procesare. respectiv 30 de ani la cele pentru locuinţe. iar clientul protejându-se de posibilitatea intrării sale în incapacitate de plată. până în prezent. astfel o bancă cu renume îşi va atrage întotdeauna resurse la un preţ mai scăzut decât concurenţa folosindu-se doar de încrederea căpătată în rândul populaţiei.. . BT Asigurări. 39 .În primul rând ea îşi poate reduce costul de finanţare.Unele bănci pot obţine un avantaj în stabilirea unui preţ mai redus. pentru a emite certificate de depozit la rate mai scăzute. adică distribuirea produselor de asigurare prin instituţiile de credit. o bancă îşi poate diminua costurile de operare prin exploatarea econimiilor obţinute pri reducerea cheltuielilor specifice exploatării. prin câştigarea accesului la depozite ieftine de la populatie. Petrol Asigurări/Reasigurări aparţinând Romexterra Bank. şi astfel pot accepta marje de dobândă mai reduse la credite atrăgând de partea ei un număr cât mai mare de clienţi. ca şi în oraşe cu puternic potenţial turistic şi în zone cu un accentuat vad commercial. Extinderea perioadelor de rambursare a creditelor până la 10 ani în cazul creditelor de nevoi personale. BCR a instalat. sub presiunea de a obţine aceleeaşi ţinte de profit.Unele bănci şi-au creat în jurul lor adevărate reţele de distribuire a produselor financiare. Lansarea produselor de refinanţare (plata unui credit mai scump printr-unul mai ieftin). printre acestea se numără BCR Asigurări. inclusiv societăţi de asigurări care găsesc profitabilă vânzarea de poliţe ale propriilor societăţi direct la ghişeul băncii. pe intreg teritoriul României. Asigurările care sunt vândute de către bănci sunt în totdeauna ataşate unui credit bancar. . ASV-uri în toate municipiile – reşedinţe de judet.cu acest prilej. operaţionale.În al doilea rănd îşi poate reduce costurile aferente creanţelor restante. banca protejându-se faţă de riscul de nerambursare a creditului.Numeroase societăţi de asigurare fac parte dintr-un grup financiar. nefiind. Pentru cetăţeni concurenţa acerbă dintre bănci a dus la reducerea dobânzilor la creditele de nevoi personale în lei de la 30% la sub 10%. a început să fie destul de răspândit.În al treilea rând.

Reglementări privind afişarea costului unui credit . cu excepţia cheltuielilor menţionate în lege (cheltuielile plătibile de către consumator datorită neîndeplinirii unor obligaţii asumate prin contract.289/2004 privind dodânda anuală efectivă. trebuie stabilit costul total al creditului la consumator.Pentru a calcula dobânda anuală efectivă. dobânda anuală efectivă va fi calculată pe baza prezumţiei că dobânda şi alte speze vor rămâne nemodificate şi aplicabile pe intreaga perioada a contractului.289/2004 privind Dobânda anuală efectivă – în orice anunţ publicitar şi în orice ofertă pentru un contract de credit destinat consumatorilor afişate în locuri publice.din 6. anual. Conform definiţiei. în mod clar şi inteligibil.2004 40 . cu excepţia situaţiei în care consumatorul nu are libertatea de a alege şi în cazul în care aceste cheltuieli sunt anormal de mari).148/2000 privind publicitatea. trebuie să se menţioneze DAE. Legea introduce conceptul de „dobândă anuală efectivă”. Conform art.2.2. agreate de beneficiar şi de creditor şi calculat în conformitate cu formula prezentată în textul legii. nr 611. şi să se respecte prevederile Legii nr. Scopul comercial al acestor informaţii trebuie să fie expus foarte clar. premisă intensificării concurenţei din sistemul bancar românesc. plăţi de rambursare şi speze curente sau viitoare. cheltuielile aferente transferului de fonduri. Dobânda anuală efectivă va fi calculată la data incheierii contractului de credit pe baza prezumpţiei ca respectivul contract urmeză să se deruleze pe perioada pentru care a fost incheiat cu acordul părţilor. prin care o persoana declară că acordă un credit sau intermediază încheierea unui contract de credit şi prin care se indică o dobândă sau orice alte cifre referitoare la costul creditului.5 din legea nr.DAE Legea nr. şi în conformitate cu termenii şi condiţiile acestuia. care este definită ca fiind „costul total al creditului la consumator. dobânzilor sau altor speze. Pentru o mai mare transparenţă a costurilor reale ale creditelor.5. exprimat in procent anual din valoarea creditului total acordat”. cu modificarile şi completările ulterioare.289/ 2004 privind contractul de credit – Publicată în Monitorul Oficial partea I. Dobânda anuală efectivă care reprezintă.04. “dobânda anuală efectivă” (DAE) este o dobânda calculată pornind de la caracteristicile unui credit şi conţine toate costurile asociate unui credit: 32 Legea Nr. sau cheltuielile pentru deschiderea şi menţinerea unui cont în care urmează să fie vărsate sumele aferente plăţilor de rambursare. În cazul contractelor de credit conţinând clauze privind posibilitatea modificării ratei dobânzii şi a sumei sau nivelului altor cheltuieli prevăzute de acesta. dar care nu pot fi cuantificate la data calculului. prin folosirea limbajului obişnuit32. valoarea curentă a tuturor obligaţiilor aferente creditului.

dar şi acela de a armoniza legislaţia României cu cea a UE. costul asigurării.dobânda anuală. DAE nu este obligatorie pentru credite imobiliare. Datorită faptului că analiza vizează elemente (aceleaşi condiţii şi criterii pentru toţi competitorii) care sunt specifice pieţei şi exceed competitorilor. astfel existând pericolul ca rezultatul să fie irelevant. putere financiară pentru investiţii în tehnologie şi extinderea reţelei. cum ar fi cele privind comporamentul clienţilor. afişată în locaţii/spatii comerciale. Perspectiva integrării României în Uniunea Europeană va conduce în mod cert la creşterea valorii băncilor. o societate bancară este foarte greu de evaluat. Textul legii stipulează faptul ca DAE trebuie afişată “în orice anunţ publicitar şi orice ofertă pentru un contract de credit pentru consumatori. management la cel mai înalt nivel al riscurilor inerente activităţii bancare.Rata de plata rămâne nemodificată. 2. Această etapă. de o bancă comparativ cu celelalte bănci.289/2004 privind dobânda anuală efectivă a dus la intensificarea concurenţei din domeniul bancar dar şi la protejarea clienţilor. comisionul de analiză a dosarului. în general. credite destinate persoanelor fizice autorizate sau persoanelor juridice. Concurenţa care se va acutiza permanent în următorii ani. şi în special a celor cu o reţea extinsă de unităţi capabile să îşi atragă un număr cât mai mare de clienţi. să dea dovadă de inovaţie. Menţionarea DAE este obligatorie numai pentru oferta de credit de consum. care ştiu acum costul total al unui credit atunci când îl contractează. Scopul DAE este acela de a veni in sprijinul consumatorilor. astfel instituţii bancare au fost nevoite să scoată la iveală costurile ascunse ale unui credit. chiar dacă DAE raportată la vechea dobândă dă impresia unei creştere acesteia. relativ pentru instituţia care realizează respective analiză. Odată cu apariţia acestei legi toate instituţiile de credit au fost obligate să afişeze costul real a unui credit. toate acestea formând o imaginea succintă a ceea ce înseamnă viitorul sector bancar intern. va obliga pe toţi competitorii din piaţa bancară internă. De asemenea este dificil să se facă o analiză obiectivă privind compararea avantajelor şi dezavantajelor.6 Impactul concurenţei asupra dezvoltării sistemului bancar românesc Din punct de vedere competiv. viziune de amsamblu în valorificarea oportunităţilor ivite. 41 . implică analizarea pieţei pentru a identifica şi descrie condiţii şi criteriile fundamentale care asigură reuşita sau poziţia dominantă pe piaţă. deoarece informaţiile calitative necesare pentru evaluare sunt foarte greu de obţinut.Legea nr.

celor care apelează la serviciile bancare.Deşi ele încearcă să îşi diversifice.03. pagina validă la data de 01. (canal electronic) telefon (call center). BRD şi BCR Un alt concept lansat pe piaţă de către o bancă care îşi desfăşoară activitatea în ţara noastră. cât şi implicit o bază impresionantă de clienţi.html.Crearea unui mediu de tranzacţionare cât mai apropiat de aspiraţiile clienţilor. prin analizarea comportamentului acestuia.ingbank.2006 http//www.html. Încercarea de a genera venituri suplimentare pe baza actualilor clienţi.ro/ro/index. prin promovarea acestui concept. Băncile româneşti îşi focalizează atenţia în ultima perioadă de timp asupra. şi care este de necopiat de către concurenţă. asupra celui mai principal. constituie un element strategic de luat in considerare.2006 42 . după ce o altă bancă concurentă a preluat rapid ideia. cât mai ales prin creşterea de produse şi serviciipe care actualii clienţi le folosesc. de către bănci. Crearea veniturilor suplimentare de către o bancă. să adauge valoare deciziilor de investiţii ale clienţilor săi. se poate realiza nu atât prin atragere de noi clienţi. în scopul asigurării unei experinţe cât mai plăcute.2006 35 http://www. bancă va reuşi să atragă doritorii folosirii acestui concept doar de partea sa.btrl. Banca Transilvania a lansat în luna iunie a anului 2004 conceptul de BT Café33.ro -pagină validă la 5. se poate realiza numai de băncile care au o reţea extinsă de sucursale.03. şi-a înregistrat conceptul la OSIM. Această idee de cafenea bancară a fost copiată la scurt timp de către concurenţa. a produselor şi serviciilor bancare.ro/ro/index. ING. cu accent deosebit. Astfel.04. urmărind evoluţia pieţelor bursiere sau verificându-şi emailul. reţeua de sucursale .btrl. Înfiinţarea de cafenele în incinta sucursalelor. dar cu ajutorul acestui lucru.ultimul rămâne pilonul principal de distribuire a produselor bancare. canalele de distribuţie. reţeaua de unităţi. şi îşi servesc cafeaua în acelaşi timp poate fi un nou început de drum pentru o nouă concepţie. faţă în faţă. Începând cu ora 7 dimineaţa oamenii de afaceri şi clienţii băncii îşi pot lua micul dejun la BT Café citind presa financiară. în BT Café oamenii pot beneficia de consultanţă şi sfaturi din partea unui broker BT Securities. pagina validă la data de 01. fiind poate una dintre puţinele bănci care îşi înregistrează un concept îin materie bancară.de a atrage cât mai mulţi clienţi. precum şi a reprezentanţilor BT Leasing şi BT Asigurări34. canalelor de distribuţie. 33 34 http//www. Banca Transilvania doreşte. este cel de Self Bank pus în practică de către ING Bank35. precum multicanal de tip click.

o altă bancă va anunţa dobânzi de 7 %.Extinderea perioadelor de rambursare a creditelor până la 10 ani în cazul creditelor de nevoi personale. Aproape zilnic băncile comerciale îşi lansează câte un nou produs. mâine. odată cu reducerea dobânzilor.Calitativ prin îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor pe care băncile le oferă. 43 . Pentru cetăţeni concurenţa acerbă dintre bănci a dus la reducerea dobânzilor la creditele de nevoi personale în lei de la 30% la sub 10%. imediat. altă bancă vine şi ridică dobânda la 7. iar cantitativ prin creşterea numărului de produse oferite. pentru a atrage cât mai mulţi clienţi. cei mai câştigaţi sunt. evident. a apărut pe piaţă comisionul lunar plătibil la sold şi comisionul pentru rezerva minima obligatorie pentru creditele în valută. fie de economisire.5 %. Astăzi o bancă anunţă o ofertă de credit ipotecar cu 7. Această concurenţă ridicată dintre bănci a fost unul dintre principali factori. băncile au "inventat" noi comisioane pentru a-şi menţine profitabilitatea. Astfel. pe care băncile le oferă.5% dobândă. fapt ce a condus la creştera gradului de satifacera a clienţilor. Însă. în ultima perioadă de timp. fie de creditare. clienţii care în urma acestei concurenţe au în totdeauna de câştigat. care au dus la dezvoltarea sistemului bancar românesc. respectiv 30 de ani la cele pentru locuinţe. şi prin exinderea retelei de unităţi pe care societăţile bancare le deţin. la o rată a dobânzii din ce în ce mai avantajoasă. O bancă anunţă dobânzi la depozite de 7 procente pe an. şi la îmbunătăţirea serviciilor şi produselor. Din prisma concurenţei sistemul bancar românesc s-a dezvoltat atât din punct de vedere calitativ cât şi cantitativ.Concurenţa din ce în ce mai acerbă a determinat băncile comerciale să reducă dobânzile la credite. Lansarea produselor de refinanţare (plata unui credit mai scump printr-unul mai ieftin). Din această „luptă în dobânzi”.

php. Naşterea BRD ca bancă comercială intervine în 1990. III Studiu monografic privind concurenţa între Banca Română de Dezvoltare . odată cu crearea Societăţii Naţionale pentru Credit Industrial.brd. Istoric şi evoluţie BRD .Groupe Société Générale .Conform legii naţionalizării din iunie 1947. În această perioadă activităţile principale se reînnoiesc profund. Astfel. Este vorba de asemenea despre asigurarea prezenţei BRD acolo unde se dezvolta activitatea industrială pentru a se transmite din experienţă în domeniul creditului de investiţii. având ca particularitate specializarea creditelor în funcţie de obiectul lor.Cap. către creditele pentru investiţii destinate societăţilor comerciale.Momentul istoric al înfiinţării.ro /ro/banca/1/1. Societatea Naţională pentru Credit Industrial devine Banca de Credit pentru Investiţii.pagină validă la data de 17 . Banca de Credit pentru Investiţii devine Banca de Investiţii. Apar şi operaţiunile de schimb la vedere36.1 Prezentarea societăţii bancare Banca Română de Dezvoltare .La sfârşitul anilor 1950 vremurile sunt din nou tulburi pentru sectorul bancar român şi provoacă reorganizarea sistemului financiar.Groupe Société Générale. unităţile sale se îndreaptă în special. în afara atragerii depozitelor societăţilor comerciale şi persoanelor fizice. dar autorizarea generală pentru activităţile bancare atribuită acestei entităţi stimulează constituirea unei importante reţele de agenţii pe întreg teritoriul ţării. În 1957. Activitatea cea mai importantă a băncii este obţinerea de participaţii în întreprinderi şi acordarea de credite. 36 http://www.03.Groupe Société Générale şi Raiffeisen Bank România 3. Ea ocupă o poziţie de monopol în domeniul finanţării pe termen mediu şi lung din sectorul industrial. Istoria BRD începe în 1923. Obiectivul acestei instituţii publice este finanţarea industriei româneşti.2006 44 . Preluarea activelor şi pasivelor Băncii de Investiţii constituie baza activităţii.

dispunând de experienţa şi resursele necesare desfăşurării celor mai variate tipuri de tranzacţii pentru mari clienţi corporativi sau pentru autorităţi publice.Bursa de Valori Bucureşti şi RASDAQ .ro/ro/banca/1/1. de la finanţări structurate sau emisiuni şi plasamente de obligaţiuni sau de acţiuni şi până la consiliere în tranzacţii de fuziuni-achiziţii sau preluări şi structurarea de finanţări complexe. Prezenţa Société Générale în poziţia de acţionar majoritar al BRD a creat condiţii deosebit de favorabile pentru dezvoltarea activităţilor de bancă de investiţii pe piaţa românească. Groupe Société Générale este constant plasată printre primele bănci de investiţii europene. cum ar fi cardurile bancare şi creditele pentru consum.brd. societate specializată în servicii de consultanţă financiară în domeniul operaţiunilor de fuziuni-achiziţii. evaluări şi consultanţă strategică.03. Achiziţionarea pachetului majoritar de acţiuni al BRD de către Grupul Société Générale a fost finalizată în martie 1999 BRD profită de imaginea sa favorabilă în faţa marelui public şi de calitatea relaţiilor sale cu întreprinderile pentru a dezvolta rapid clientela sa de persoane fizice. Foarte repede. BRD -Groupe Société Générale este a doua bancă din România. a fost creată Structura de Investment Banking (SIB). 37 http://www. în vederea consolidării şi extinderii activităţilor şi serviciilor financiare legate de pieţele de capital ale BRD. Avantajele competitive în activităţile de investment banking derivă din: • Experienţa vastă dobândită de-a lungul anilor în care a fost oferită consultanţă clienţilor în cadrul unor operaţiuni de investiţii sau finanţare precum şi în structurarea şi execuţia operaţiunilor de majorare de capital prin intermediul Bursei de Valori sau a pieţei RASDAQ. pagină validă la data de 17. Această alegere consacră calitatea activelor şi a gestiunii BRD.BRD a fost aleasă de Guvern pentru a deveni prima bancă comercială privatizată. Structura de Investment Banking a BRD.până la emiterea şi plasarea de acţiuni şi obligaţiuni pe piaţa locală. de la tranzacţionarea pe ambele pieţe organizate .Groupe Société Générale În acest context.6 miliarde EUR la sfârşitul lunii martie 200637. cu active ce depăşesc 5. privatizări. BRD are cea de-a doua capitalizare bursieră la Bursa de Valori Bucureşti.php. societate de servicii de investiţii financiare autorizată să desfăşoare întreaga gamă de operaţiuni prevăzute de legea română.  BRD Securities. BRD a devenit lider pe piaţa noilor produse. aproximativ 3.2006 45 . În momentul de faţă SIB este constituită din următoarele entităţi specializate:  BRD/SG Corporate Finance.4 miliarde EUR.

Sediul său social se află în Bulevardul Hausmann nr. Paris.php pagină validă la data de 14. cât şi comunitatea de afaceri în general din partea reţelei internaţionale de investment banking a Société Générale BRD . BRD .ro/ro/banca/2/ppj.2 Prezentare Groupe Société Générale Franţa Société Générale a fost înfiinţată în 1864 ca societate bancară.2006 46 . Republica Cehă.29. Câteva din sucursalele sale reprezentative se află în Croaţia.). Ea are. monetică. Capitalizarea pe piaţă a Société Générale era la 29 februarie 2000 de 32.1. şi cele ale specialiştilor băncii în trade finance.000. 3. a doua bancă din România. 38 http://www. Această structură oferă servicii pe măsură şi beneficiază de sprijinul principalelor activităţi (de exemplu finanţările structurate) şi a reţelei internaţionale a Grupului Société Générale. şi 600 de sucursale în alte ţări. precum şi pentru serviciile de trezorerie şi de schimb ale BRD . 75009. prelucrarea operaţiunilor interne şi internaţionale etc. în timp ce numărul acţionarilor depăşea 500.47 miliarde EUR (pe locul 16 din punct de vedere al capitalizării la Bursa din Paris).000 în afară Franţei. fiind înmatriculată în Franţa. având un număr de angajaţi de peste 87.brd. cu o vastă experienţă în diverse domenii şi practică internaţională organizatorice în conformitate cu practicile internaţionale Buna cunoaştere şi înţelegere a mediului local Bunele relaţii de colaborare cu autorităţile. Acţiunea comercială se bazează de asemenea pe o reţea de 350 de agenţii care oferă o foarte mare acoperire geografică a României şi o gamă completă de servicii pentru operaţiunile curente (cash management. iar acţiunile sale sunt cotate la Bursa de Valori Paris. factoring. cu factorii de decizie şi cu Suportul primit atât din partea BRD.Groupe Société Générale are o structură dedicată marilor clienţi corporativi români şi filialelor marilor întreprinderi multinaţionale.000. Polonia. procedurile operaţionale şi soluţiile din Paris.Groupe Société Générale.03.• • • • • Echipa locală de profesionişti în continuă colaborare cu specialiştii Standardele profesionale. direct sau prin sucursalele sale 2600 de sucursale în Franţa. fără a uita filialele de leasing şi de Banca de Investiţii. din care 29.Groupe Société Générale este în măsură să furnizeze gamă completă de servicii bancare tradiţionale şi aceea a băncii de investiţii şi îşi fondează politica de dezvoltare pe un parteneriat pe termen lung cu clienţii săi38.

1.L.Groupe Société Générale este capabilă să 39 http://www. Prin intermediul filialelor sale specializate . una dintre primele societăţi de brokeraj de piaţa românească. ea fiind singura bancă importantă din Europa de vest care a păstrat o sucursală în România în perioada comunistă.04. Acţionarul principal al BRD este Société Générale.R. ALD Automotive. Slovacia.D.brd. Société Générale şi-a asumat obligaţia de a fuziona toate activităţile din România cu cele ale B. 3. Strategia sa de dezvoltare durabilă este fondată pe cele 3 valori comune tuturor entităţilor Grupului Société Générale: profesionalismul.2006 47 . În România. BRD / SG Corporate Finance. în cadrul unei strategii de parteneriat pe termen lung cu clienţii săi. o societate de consultanţă financiară şi Société Générale Securities S..BRD Sogelease.php pagină validă la 12. În plus faţă de achiziţionarea B. Société Générale. specializată în managementul flotelor de autovehicule. prin care se derulează mare parte din activitatea de creditare a populaţiei.Rusia. fuziunilor şi achiziţiilor. Activitatea sucursalei bancare a Société Générale a fost preluată de B. inovaţia şi spiritul de echipă. este prezentă încă din 1980. BRD Finance Credite de Consum.95% din acţiunile EXPRESSBANK din Bulgaria.3 Principalele etape ale evoluţiei Băncii Române de Dezvoltare. Direcţiile principale de dezvoltare ale băncii sunt:  banca persoanelor fizice  banca întreprinderilor  banca de investiţii Obiectivul major al BRD este dezvoltarea fondului său de comerţ pe aceste pieţe. în cadrul sistemului bancar românesc BRD – Groupe Société Générale este cea mai importantă bancă privată şi a doua bancă din România. Slovenia şi Ucraina. BRD Securities. precum şi Société Générale Corporate Finance Advisory România S. angajamentul Société Générale în regiune a fost demonstrat şi de investiţia reprezentând 97.R. o societate de valori mobiliare.A. În septembrie 2000 s-au finalizat formalităţile de preluare de către BRD a 51% din capitalul social al acestei societăţi. BRD.R.D.R.D. care acordă servicii de consiliere în domeniul privatizărilor. unul dintre cele mai mari grupuri bancare din zona euro39. în domeniul leasing-ului operaţional şi financiar. După 1990 a înfiinţat Société Générale Advisory S.ro/ro/banca/1/1.R. având a doua capitalizare bursieră la Bursa de Valori Bucureşti (peste 2 miliarde € la 1 martie 2005).L. Prin contractul de privatizare.

–Groupe Société Générale îl constituie: acceptarea de depozite . În realizarea obiectului de activitate şi operaţiunilor corespunzătoare acestuia. Obiectul de activitate al B. În luna septembrie 2003 BRD . emisiuni de acţiuni. care se aprobă de Consiliul de Administraţie sau Comitetul de Direcţie după caz. Procesul de rebranding a fost determinat de dezvoltarea dinamică a activităţii băncii.) bazându-se pe echipe specializate şi pe reţeaua grupului Société Générale prezentă în lumea întreagă (75 ţări).achiziţii. BRD a folosit simbolul binecunoscut. români sau străini. tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor cu instrumente monetare negociabile ( cec-uri. certificate de depozit ). BRD .ofere o gamă completă de produse şi servicii de înaltă calitate. operaţiunile de factoring şi scontarea efectelor de comerţ. tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor cu valută. în egală măsură. transferuri de fonduri. în întreaga lume. Pentru marii săi clienţi corporativi. emiterea şi gestiunea instrumentelor de plată şi de credit. plăţi şi decontări. cambii. el subliniază apartenenţa băncii la puternicul grup bancar internaţional Société Générale.Groupe Société Générale. tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor cu titluri de stat.D. acţionarea ca agent de custodie pentru valori mobiliare. contractarea de credite. bilete la ordin. inclusiv forfetarea.Groupe Société Générale a dezvăluit elementele noii sale identităţi de marcă. precum şi servicii de bancă de investiţii (privatizări. închirierea de casete de siguranţă. care să răspundă exigenţelor clienţilor săi persoane individuale şi societăţi. şi pentru investitorii instituţionali. fuziuni .Groupe Société Générale oferă de asemenea o gamă de produse de piaţă şi finanţări complexe. obiecte confecţionate din acestea şi pietre preţioase. desfăşurarea de activităţi de depozitare pentru fonduri deschise şi societăţi de investiţii. Adoptarea unui nou simbol grafic constituie o parte integrantă din procesul schimbării identităţii de marcă. al Grupului Société Générale. banca elaborează reglementări proprii referitoare la desfăşurarea activităţii. 48 . consultanţă financiar bancară. tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor cu metale preţioase. operaţiuni de mandat. emiterea de garanţii şi asumarea de angajamente.R. etc. pătratul roşu – negru: " Tot mai simplu " este acum noul slogan al BRD .

R.Operaţiuni.D. fixarea obiectivelor şi urmărirea realizării lor).1. crearea noilor produse) şi aspectul comerciale (definiţia politicii comerciale. organizarea Băncii de Retail la BRD .3.1. B.. salariaţilor şi pensionarilor B. combinată cu o participare la majorarea capitalului social al B.4 Privatizarea Băncii Române de Dezvoltare Privatizarea BRD prin Contractul de Cumpărare de Acţiuni.5 Principalele funcţii ale băncii Funcţii Pentru a atinge o eficacitate deplină şi pentru a răspunde mai bine cerinţelor clienţilor săi. prin intermediul unei achiziţii de la F.Distribuţie. precum şi dezvoltarea canalelor alternative de distribuţie din perspectiva creării unei bănci multicanal.S.D.33% din capitalul social al B. Société Générale este una dintre cele mai importante bănci de retail din Europa care doreşte să imlementeze în România proiecte şi produse cu care a avut succes şi pe alte pieţe emergente. experienţă pe care o foloseşte şi în România pentru a-şi promova produsele.R.R. Société Générale a achiziţionat un pachet de acţiuni reprezentând 51% din capitalul social al B. F. a Société Générale fost de acord să îşi asume anumite angajamente în legătură cu banca. conducerii.R. În martie 1999.D îşi va continua strategia de extindere întrucât activitatea bancară în România este încă redusă.P. 3. a vândut aproximativ 8.D. care le-a permis să acorde un răspuns privitor la o cerere de credit în 15-20 de minute. Spre exemplu: în urmă cu doi ani BRD a fost prima bancă din România care a implementat un sistem de credit scoring pentru persoane fizice. 2.S. Produse şi Pieţe: marketing şi comercial mai apropiate Acest pol concentrează activitatea de marketing ( analiza comportamentelor şi aşteptărilor clienţilor. Société Générale are o experienţă de peste 100 de ani în serviciile bancare de retail. Banca beneficiază de două atuuri esenţiale: unul dintre ele fiind tradiţia şi vizibilitatea băncii îmbunătăţită continuu prin înfiinţarea de noi unităţi teritoriale.R. Printre obiectivele prioritare ale acestei echipe figurează adaptarea şi îmbogăţirea ofertei de produse (cu produse precum leasingul sau factoringul intern).Groupe Société Générale se bazează pe trei funcţii cheie: 1.D. înainte de finalizarea în martie 1999 a achiziţiei de către Société Générale. service Post-Vânzare: back-office mereu mai performante 49 . observarea pieţei şi concurenţei.P.

BRD s-a situat după 1990 printre instituţiile financiare care au contribuit decisiv la formarea pieţei de capital din România. via crearea de grupuri. care contribuie la crearea şi pregătirea unei forţe de vânzare a produselor BRD în întreaga reţea de sucursale.Groupe Société Générale a pus în practică un program de investiţii fără precedent pentru modernizarea reţelei sale. societate de servicii de investiţii financiare autorizată de C. Produse Bancare oferite de BRD Société Générale 3. De altfel. cu scopul de a prezenta propuneri privind adaptarea portofoliului de produse al bǎncii la nevoile clienţilor şi condiţiile de pe piaţǎ. adaptarea în permanenţǎ a acestei oferte la condiţiile existente pe piaţǎ. Având o bogată experienţă în finanţarea proiectelor de investiţii.2. 3. Studiile de piaţǎ includ monitorizarea pieţelor şi a concurenţei. 50 . BRD a lansat produse bancare unice. Principalele sale activitǎţi sunt studiile de marketing. Experienţa dobândită prin participarea la primele oferte publice de vânzare de acţiuni din anii 1992-1996 a fost valorificată prin înfiinţarea BRD Securities. Scopul este acela de a ajunge la o prelucrare omogenă a dosarelor cu calitate constantă în ansamblul reţelei. Administrarea produselor include implementarea produselor noi. Ea întăreşte şi reînnoieşte forţa sa comercială prin recrutarea de tineri colaboratori.1 Produsele bancare unice oferite de către BRD . La rândul său. brokeraj şi consultanţă în achiziţii. promovarea. Société Générale a fost implicată în activităţile de investment banking din România prin serviciile de management de active.Strategie.Două misiuni importante revin acestor echipe: coordonarea proiectelor concepute de backoffice. administrarea produselor şi promovarea vânzǎrilor.punct forte al băncii în faţa concurenţei Pentru a se diferenţia în faţa concurenţei.2.V. să multiplice numărul de agenţii fără back-office. 3. pe durata de viaţǎ a produselor. adaptarea şi monitorizarea politicii de produse a BRD atât pentru clienţi persoane fizice cât şi pentru societǎţi comerciale. precum şi prin dezvoltarea unor servicii specializate.se ocupǎ de dezvoltarea.M să desfăşoare toate tipurile de tranzacţii cu valori mobiliare prevăzute de lege. Direcţia include şi o echipǎ de promovare a vânzǎrilor. precum şi ghidarea şi urmărirea producţiei zi de zi. Dezvoltare şi Reţea: o perspectivă coerentă BRD . având ca principal scop tragerea unui număr cât mai mare de clienţi şi păstrarea cotei e piaţă care o deţine.N. Direcţia Marketing din cadrul BRD. adaptarea produselor respective la nevoile clienţilor şi. reorganizarea reţelei lansată de doi ani are ca obiectiv.

Banca oferă dobânzi deosebit de atractive. primul credit personal garantat cu ipotecă ce oferă posibilitatea reîncărcării pe măsura rambursării creditului iniţial. prezentând imagini memorabile ale marilor campioni Nadia Comăneci. care permite vizualizarea tridimensională a unei mingi de fotbal (cardul Gheorghe Hagi).000 RON. DAE este de 13. În plus. un credit de nevoi personale în lei şi euro.000 euro.http://www. pentru creditele reîncărcate nu se percepe comision la acordare. pot fi rambursate într-o perioadă de până la 25 de ani. clienţii trebuiau să deţină un pachet de produse format. Pentru a putea participa la această promoţie. Dobândala care banca oferă aceste credite este de 7.9% pe an şi în EUR de 9.000 EUR sau 360. după numai un an de la acordarea creditului iniţial. ca şi cele reîncărcate.BRD a emis carduri bancare "ediţie limitată".46%. Graţie sistemului de scoring pus la 40 preluat de pe . în lei de 10. Finanţările ulterioare se acordă în baza aceleiaşi garanţii ca şi creditul iniţial.9% pentru împrumuturile în euro. Dobânda anuală efectivă (DAE) pentru un credit de 40. Sumele împrumutate. durata maximă de creditare fiind extinsă la 10 ani. din unul din cele şase designuri de carduri "ediţie limitată".69%. 05. în timp ce pentru un credit de 10. Rambursarea creditului reîncărcat se poate încheia odată cu rambursarea creditului iniţial sau mai devreme. de câte ori are nevoie. cu un design unic în lume. pot avea orice destinaţie. menite să faciliteze accesul clienţilor la o finanţare în condiţii extrem de avantajoase. sau un descoperit autorizat de cont40. iar suma maximă ce poate fi imprumutată este de 10. în valoare maximă de până la 100. respectiv 8. Un alt produs pus la dispoziţie da către BRD este creditul de nevoi personale nenominalizate "Expresso NonStop".5% pentru creditele contractate în lei. şi pe de altă parte dintr-un cont de economisire Atucont în lei sau în euro. Banca a reuşit. sau un credit de consum în lei. De asemenea BRD-Groupe Société Générale a lansat Expresso Lejer. În susţinerea numelui. în două luni de campanie. în funcţie de posibilităţile de rambursare ale clientului. În plus.000 de carduri. Opţiunea de reîncărcare îi oferă clientului posibilitatea de a obţine. contractat pe aceeaşi perioadă. cardurile au purtat o a doua hologramă. În premieră.000 EUR sau 40. pe de o parte. pentru valorificarea oportunităţilor sau proiectelor personale apărute pe parcursul derulării creditului iniţial.9% pe an. nefiind necesară justificarea utilizării banilor.brd. banca nu percepe comisioane la acordarea creditului. noi credite.000 RON. a unei rachete de tenis (cardul Ilie Năstase) sau a unei gimnaste (cardul Nadia Comăneci).ro – pagină validă la data de 14.2006 51 . Suma împrumutată iniţial. să emită peste 500. Astfel.000 RON contractat pe o perioadă de 10 ani este de 13. noul produs de creditare prezintă o serie de noutăţi. Ilie Năstase şi Gheorghe Hagi. ceea ce îi facilitează clientului accesul la un nivel de dobândă competitiv.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 18 mai 2002 a hotărât în unanimitate aprobarea fuziunii prin absorbţie a Raiffeisen . 41 http://www.2006 52 . Raiffeisen Bank 3.punct de BRD . În iunie 1998 şi-a început activitatea Raiffeisen Bank (România). cea de-a noua banca a RZB-Austria in Europa Centrala şi de Est.14% din Raiffeisen Bank.A şi Raiffeisen Bank (România) SA. Raiffeisen Zentralbank Osterreich (RZB-Austria) a deschis in 1994 o reprezentanta in România si a devenit una dintre băncile străine de frunte. prezentare generală.raiffeisen. RZB-Austria deţine 94.500 angajaţi şi o reţea naţională de sucursale şi agenţii care depăşeste 200 de locaţii41. În iulie 2001 RZB-Austria şi Fondul Romano-American de Investiţii au preluat de la Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului peste 98. oferind o gama variată de servicii bancare.05. din care 37 milioane USD reprezintă investiţii de capital iar 15 milioane USD preţul plătit pentru achiziţionarea acţiunilor. RZB-Austria deţinea 93. evoluţie Raiffeisen Bank România Raiffeisen Bank face parte din Grupul RZB.84% din acţiunile celei de-a treia bănci româneşti.36%.ro pagină validă la 16.Groupe Société Générale. clientul primeşte răspuns imediat la solicitarea de credit. Banca Agricolă.3 Scurt istoric. coordonat de Raiffeisen zentralbank Ostrrreicg AG din Viena. Valoarea totală a tranzacţiei se ridică la 52 milioane USD. Banca se numeşte Raiffeisen Bank SA începând cu 1 iulie 2002. prin intermediul serviciului Vocalis. Banca are aproximativ 3.Banca Agricola S. având la dispoziţie şi posibilitatea preacceptării telefonice. Din acest pachet. cele două entităţi bancare deţinute de RZB-Austria.

aducând numărul total al acestora la 2. În 2005 Raiffeisen Internaţional a continuat să investească în dezvoltarea reţelei de sucursale. au ţinut cont de posibilitatea extinderii serviciilor către clienţi. restul de 30 la sută fiind tranzacţionabile. renovate 27 de unităţi şi deschise alte 17 unităţi.atât din punct de vedere al imaginii cât si din perspectiva relaţiei cu clienţii – cărora li se acordă atenţie deosebită. Raiffeisen Internaţonal avea 9. Închiderile şi deschiderile de unităţi. Reprezentanţele deschise în Lituania şi Republica Moldova completează prezenţa grupului în regiune. în cea mai mare parte datorită achiziţiei Băncii Aval. până la un nivel de 43.614 (faţă de 22.3 milioane de clienţi la creşterea înregistrată. Prin urmare. nivel ce reprezintă o creştere de 1.2 Evoluţia Raiffeisen Bank după preluarea Băncii Agricole După privatizare.527 unităţi sau 167% faţă de anul 2004. trebuie să se integreze treptat conceptului Model Branch . un număr aproape dublu faţă de anul 2004 (5 milioane de clienţi). Între anii 2002 şi 2003 au fost relocate 47 de unităţi (printre care 6 dintre cele mai importante sucursale). activitatea de restructurare şi eficientizare a operaţiunilor băncii şi-a desfăşurat concomitent pe mai multe planuri. ele trebuiau să se integreze grupului nu doar juridic.851 în 2004). care deţine 70 la sută din acţiuni.Raiffeisen Internaţional este listată la Bursa de Valori din Viena.4 milioane de clienţi (30% din total creştere) au fost atraşi prin creştere organică.342 de unităţi bancare. unele unităţi au fost închise. ci şi din punct de vedere al imaginii şi al funcţionării lor în cadrul băncii. Astfel. au fost deschise unităţi noi. Banca Aval a contribuit cu 3.1 Raiffeisen Internaţional Raiffeisen Internaţional deţine cea mai importantă reţea bancară din Europa Centrală şi de Est. Numărul de angajaţi aproape s-a dublat în 2005. 3. Raiffeisen Intrenaţional este subsidiara Raiffeisen Zentralbank Oestrreich AG (RZB).443. adăugând 185 de noi unităţi. Banca Aval a contribuit cu 1. La sfârşitul anului 2005. fiind închise unităţi care nu aveau orizont de dezvoltare şi deschise unităţi în locaţiile în care există cerere din partea clienţilor. cât şi cele preluate de la Banca Agricolă.3. Conceptul Model Branch a fost conceput de Raiffeisen Bank şi implementat prin 53 . fiind prezentă prin unităţi bancare şi companii de leasing în 16 pieţe din regiune. Pe lângă acestea. Atât unităţile noi. în ceea ce priveşte unităţile băncii. altele relocate sau renovate. iar restul de 1. în vreme ce numărul de unităţi închise se a ajuns la 56.3.7 milioane de clienţi.3.

încasări şi plăţi. Pentru că. servicii de consultantă financiara prin intermediul filialelor. la Raiffeisen Bank. se oferă cele mai simple. finanţarea comerţului international şi a activităţilor curente) dar şi operaţiuni de trezorerie şi de investiţii (brokeraj. finanţare structurată şi de proiect). electronic banking) şi pentru societăţi comerciale (gestionarea numerarului. arii închise de consultanta. atractiv şi flexibil al sucursalelor. ca un avantaj competitiv semnificativ. precum şi cele mai eficiente răspunsuri la întrebările şi sugestiile lor. sfârşitul anului 2003 fiind marcat de o creştere a personalului.  Divizarea zonelor din sucursale (arii deschise de consultanta. se are în vedere construirea unei relaţii deschise cu clienţii. arii de auto-servire/circulare. Ca urmare a acestor procese şi a evoluţiei generale a băncii. Prin prisma tuturor acestor activităţi întreprinse.reţeua de bănci Raiffeisen din Europa Centrala şi de Est. Strategia de restructurare în ceea ce priveşte resursele umane. finanţări. banca a depus toate eforturile pentru a-şi spori capacitatea de a dezvolta produse noi pentru persoane fizice (noi tipuri de conturi. Mai mult. Emblema Raiffeisen 54 . continuând cu o serie de reduceri de personal şi schimbarea în procent de aproape 80 la sută a managementului de la toate nivelele. schimbările de mentalitate în interior s-au reflectat şi în imaginea publică a băncii. arii de servicii rapide ) cu scopul îmbunătăţirii activităţii de consiliere a clienţilor şi a posibilitătii de vânzare-încrucişată. prin activitatea de zi cu zi. urmărindu-se eficientizarea activităţii.   Un design amiabil. accesibile şi profitabile soluţii bancare. Raiffeisen Bank s-a relansat şi şi-a consolidat poziţia pe piaţa bancară românească. aceasta a început cu un amplu proces de evaluare a angajaţilor. Atenţia angajaţilor din front office se îndreapta treptat spre relaţia cu clienţii şi vânzari şi se îndepartează de la activităţile de procesare. activitatea Raiffeisen Bank înscriindu-se într-o tendinţă generală ascendentă. atât numeric cât şi calitativ. Cele mai importante principii ale acestui concept sunt:   Orientarea activităţilor la nivel de sucursale spre vânzare şi consiliere. Standardizarea imaginii sucursalelor pentru întărirea recunoaşterii şi conştientizării brand- ului. Din punct de vedere al activităţilor desfăşurate. în concordanţa cu noile necesităţi ale băncii.

Raiffeisen Capital & Investment S.52 milioane EUR. Raiffeisen Leasing SRL reprezintă materialitatea deciziei strategice a Grupului Raiffeisen de a dezvolta operaţiuni de leasing pe piaţa românească. Această bancă a fost înfiinţată în anul 2004 şi funcţionează atât după Legile Bancare din România.2005 55 .Raiffeisen Asset Management. cât şi după Legea 541/2002. Cifra sa de afaceri a atins nivelul de 52 milioane EUR.. au fost constituite societatea de leasing Raiffeisen Leasing SRL. În anul 2003. societatea de servicii de investiţii financiare Raiffeisen Capital & Investment SA şi instituţia Raiffeisen Banca pentru Locuinţe.ro pagină validă la data de 11. Raiffeisen Capital Investment a fost cel mai activ broker pe piaţa de capital românească după volumul tranzacţiilor efectuate. Raiffeisen Banca pentru Locuinţe SA este o instituţie formată prin asocierea dintre Raiffeisen Bank România. avându-l. deţinută de bancă în proporţie de 99. simbol al protecţiei şi al siguranţei. În anul 2003 Raiffeisen Leasing SRL s-a situat pe locul trei în privinţa dinamicii de creştere pe piaţa românească de leasing. cea mai cunoscută şi respectată marcă din Austria42 Grupul financiar Raiffeisen din România Pentru a diversifica oferta de servicii financiare oferite de Grupul Raiffeisen din România.33%. astfel. ca şi partener în desfăşurarea activităţii statul român. Raiffeisen Bausparkasse GmbH – Austria şi Bausparkasse Schwabisch Hall AG – Germania. Iar în 2006 va începe să funcţioneze o societate pentru administrare de active .A este o societate deservicii de investiţii financiare cu capital social în valoare de 16 miliarde ROL. iar profitul s-a ridicat la 0. „Căluţii” se regăsesc de sute de ani în tradiţia folclorului european şi reprezintă un simbol al apărării împotriva pericolelor. 42 http://www.99. Această emblemă a devenit.raiffeisen. fiecare având cote egale din capitalul social de 33.04. În această societate Raiffeisen Bank SA şi Raiffeisen Leasing International GmbH deţin fiecare 50% din capitalul social în valoare de 76. în timp.Doi căluţi încrucişaţi completează vârful unui acoperiş de casă.434 miliarde ROL.

aceasta era o instituţie cu un număr foarte mare de angajaţi şi cu nici un partener de afaceri. al doilea an consecutiv în care şi-a dublat activele. a avut darul de a intensifica concurenţa în rândul băncilor. băncile şi-au adus aminte de publicitate şi. Este cert că pentru bănci vremea câştigurilor uşoare a început să apună.urmând ca abia din anul 2003 aceasta să înregistreze profit.6 la sută.02.3. Rentabilitatea capitalului propriu după impozitare a înregistrat o valoare de 21. şi de aducere a acestei bănci în stadiul în care să obţină profit. va aduce beneficii clientului43.000 de POS-uri.100 clienţi corporaţii mari şi medii. Raiffeisen Bank are în România o reţea de 217 unităţi teritoriale.028 milioane euro. faţă de 9. Reţeaua de ATM-uri a ajuns la 780 şi cea de POS-uri la 6.130. Raiffeisen Bank a avut dificila misiune de restructurare. 43 http://www.efinance.000 de clienţi. banca avea pierderi de 4. Raiffeisen Bank avea la sfârşitul anului 2005 aproape două milioane de clienţi.8 milioane de euro şi o creştere a activelor cu peste 46 la sută faţă de anul 2004. Anul 2004 a fost pentru Raiffeisen. În 2005. De asemenea. un concurent serios pentru locul 2 deţinut de BRD Groupe Société Générale. în ultima instanţă.Lansarea Raiffeisen cu ajutorul sloganului “Banca ta de incredere” un slogan destul de curajos. pe măsura ce oferta de servicii şi produse bancare s-a diversificat rapid. a depăşit.pagină validă la data de 20. acestea au investit din ce în ce mai mult în imagine şi comunicare. Serviciul Raiffeisen Direct este utilizat acum de 160.2006 56 .3 Evoluţia Raiffeisen Bank din punct de vedere al profitului. în viitorul apropiat.000. în august 2005.000 de clienţi. un milion de carduri active şi a încheiat anul cu 1. la 30 iunie 2003. ceea ce va duce la îmbunătăţirea calităţii produselor şi.2 milioane euro în 2002. Venitul net din dobânzi a crescut cu 62.000 IMM-uri) şi peste 4. 8 la sută. până la 3. 68 de unităţi Raiffeisen Bank au fost înfiinţate. 2005 La preluarea Băncii Agricole de către Raffeissen.6 milioane euro. iar myBanking de 20. dintre care peste 120. Astfel. în: 2003. 3.000 de carduri active. simultan cu îmbunătăţirea tuturor indicatorilor de profitabilitate. putând deveni. Totodată în acel moment. La nivelul anului 2005 Raiffeisen Bank a înregistrat un profit net de 51.ro /. în timp ce venitul net din comisioane a crescut cu 42 la sută. În cursul anului 2005 au fost instalate peste 100 de ATM-uri şi 1. 2004. modernizate sau relocate. într-o perioada când cotele de incredere ale românilor erau scăzute.

a dus la semnarea contractului de out-tasking. cu Euronet. privite prin prisma integrării europene. Creditul de refinanţare Flexi Plus se acorda în valută (EUR/USD).În anul 2006.Flexicredit Plus. De asemenea Raiffeisen Bank a lansat în anul 2006 pe piaţa bancară românească. are ca subcontractor Group4Falck pentru procesare de numerar. cu IBM . Destinat persoanelor fizice.creditul pentru nevoi personale nenominalizate. a contractului de outsourcing pentru serviciile pe reţeaua ATM-uri şi POSuri.rompres.2006 57 . şi a contractului de outsourcing cu Xerox. pentru departamentul IT. În prezent. şi va continua specializarea reţelei. Raiffeisen va deschide încă 23 de unităţi.pagină validă la data de 15.de a promova constant servicii in regim de outsourcing .3.5% pe an pentru cele in USD. Dobânda este de 9. dar şi o mai bună adaptare la necesităţile pieţei româneşti.principalul subcontractor fiind Forte Company. 44 http:// www. creditelor de nevoi personale nenominalizate cu sau fără garanţie. 3. şase produse de trezorerie . garantat cu ipoteca . Raiffeisen Bank a fost supusă unor transformări ample.75.5% pe an pentru creditele acordate în EUR si 10. Raiffeisen Bank intenţionează să-şi consolideze imaginea de partener pe termen lung pentru toţi clienţii săi. iar valorile sunt cuprinse între 5.4 Produse bancare oferite de către Raiffeisen Bank Raiffeisen Bank oferă pentru refinanţarea creditelor de consum un produs . pentru managementul documentelor şi al printării.03. care. cu opţiuni pe cursul de schimb valutar. Aceste importante schimbări vizează în primul rând integrarea efectivă şi completă a băncii în Grupul Raiffeisen. este instituţia financiară cu cele mai multe activităţi externalizate. leasing-lui. misiunea şi valorile.este în principal acela de reducere a costurilor de funcţionare şi de îmbunăţire a calitătii servicilor pe care banca le oferă cât şi a celor de care are nevoie în activitatea de funcţionare.000 . la rândul ei. creditelor auto. Termenul de rambursare poate fi de până la 20 ani. căruia îi împărtăseşte viziunea. orientându-se spre nevoile clienţilor44. indiferent de locaţia acestora. Raiffeisen Bank. inclusiv din punct de vedere al imaginii. cardurilor de credit. Începând cu anul 2003.ro/ro articol// html .depozite structurate. Politica băncii . acest tip de credit poate fi folosit pentru refinanţarea: creditelor de consum. Scopul acestor servicii de externalizare.000 EUR echivalentul în USD.

astfel punându-li-se la dispoziţie agenţii bancare tot mai de locul unde locuiesc. Lansarea myBanking în 2003. Clienţii pot opta pentru asumarea unui risc valutar mai mare sau mai scăzut. Depozitele structurate pot fi constituite în lei. dolari sau euro. 3. Raiffeisen Direct a reprezentat primul serviciul complet de phone banking de pe piaţa bancară din România. 58 . Principalul motiv al extinderii reţelei bancare de către BRD la constituit faptul că în ultima perioadă. Raiffeisen Bank va continua să dezvolte serviciile deja existente şi să diversifice gama produselor care le oferă clienţilor libertate de mişcare. adică sectorul de retail. banca a încercat să fie cât mai aproape de clienţii săi.Groupe Société Générale şi Raiffeisen Bank România Intensificarea concurenţei în cadrul segmentului de retail a determinat reducerea marjelor de dobândă. o pondere destul de importantă profitului obţinut de către bancă s-a datorat operatiunilor efectuate de către clinţii persoane fizice. pentru garantarea sau nu a sumei investite. Beneficiind de suportul platformei informatice a băncii. oferindu-le clienţilor posibilitatea de a obţine informaţii şi de a efectua tranzacţii în timp real.4 Concurenţa dintre BRD . BRD a încercat permanent cu ajutorul produselor şi serviciilor pe care le-a lansat să atragă de partea sa un număr cât mai mare e clienţi şi în special în ultima vreme punînd un accent deosebit pe atragerea persoanelor fizice. în condiţiile unui risc valutar asumat. au fost din totdeauna un elemente definitorii în consolidare relaţiei pe care o bancă le are cu clienţii. fără a fi nevoiţi să se deplaseze la bancă. Prin deschiderea în anul 2005 a numeroase agenţii “BRD EXPRESS”.000 de euro sau echivalent în lei sau dolari. dar şi o sporire a gradului de interes a ambelor bănci în ceea ce priveşte volumul operaţiunilor pe care clienţii le desfăşoară. Crearea de noi produse bancare şi preţul la care acestea sunt oferite.Produsele oferă posibilităţi de investire cu un randament superior celui oferit de dobânda unui depozit clasic. pentru un câştig garantat sau nu. iar suma minimă este de 50. pentru maturităti care variază între o lună şi un an. împreună cu partenerul strategic MobiFon. a adus pe piaţa românească primul serviciu de mobile banking care permite efectuarea de tranzacţii cu ajutorul tekefonului mobil.

datorită faptului că atât eficienţă funcţională. de care o societate bancară dispune. Această unitate BRD reuneşte în acelaşi spaţiu o agenţie bancară tradiţională şi o zona de banca automată.Cu ajutorul unei forţe de negociere şi planificare financiară la nivel centralizat. La nivelul investiţiilor pe care cele două bănci le fac pentru dezvoltarea reţelei teritoriale BRD a avut la nivelul anului 2005 un buget alocat investiţiilor de aproximativ 50 de milioane de euro. acesta fiind unul din factorii care conduce la dezvoltarea băncilor şi 59 . Dedicată exclusiv persoanelor fizice. Datorită faptului ca ambele bănci au dus în ultimii ani o strategie de creştere a gradului de implementare la deschidereai de noi sucursale. cu card şi din cont. operaţiuni de plată a facturilor cu numerar. de la mobilerul necesar unităţilor şi până achiţiile de programe IT. în mare parte de mărimea reţelei de unităţi bancare teritoriale. care a încheiat un contract cu firma . prima agenţie bancară a reţelei sale deschisă 24 de ore din 24. Toate acestea se realizează cu ajutorul unui ATM. cât şi un nivel al profitului ridicat pot fi asigurate. BRD a lansat în Bucureşti. Eficientizarea costurilor şi sistemul informaţional sunt două elemente vitale cu ajutorul cărora o bancă se poate impune în faţa concurenţei. Prin intermediul acestor servicii de externalizare. se poate ajunge la reduceri semnificative ale costurilor de achiziţie.. Pentru a pune la dispoziţie serviciile sale în permanenţă. gradul lor de dezvoltare a fost unul de invidiat pentru celelalte bănci din sistem. BRD a reuşit să îşi creeze o imagine de instituţie capabilă să ofere.Cu ajutorul unor campanii de marketing agresive. clienţii sunt din ce în ce mai sofisticaţi. Principalul beneficiu al acestor servicii este economia de scală şi experienţa. comparativ cu Raiffeisen Bank care a alocat pentru anul 2005 suma de 40 de milioane de euro pentru dezvoltarea reţelei sale teritoriale. Un exemplu în acest domeniu a fost urmat de către Raiffeisen Bank. transferuri intra şi interbancare. şi costurile sale de funcţionare să scadă pentru a înregistra un nivel al profitului cât mai ridicat.XEROX” pentru furnizarea tuturor serviciilor gen printare şi management al documentelor. de asemenea clienţii au acces la un Infokiosk cu ecran interactiv prin intermediul căruia se pot conecta la site-ul tranzacţional BRD-Net şi pot efectua simulări pentru credite. Datorită faptului că sistemul bancar românesc a evoluat foarte mult. iar Raiffeisen doreşte să se dezvolte. toate serviciile bancare de care un client ar avea nevoie. Odată cu extinderea reţelei. banca încercă să obţină un management al costurilor cât mai eficient. operaţiuni de schimb valutar în numerar şi în cont. banca a reuşit să îşi reducă costurile de funcţionare pentru a deţine un avantaja în faţa concurenţei. zona automată permite efectuarea de retrageri şi depuneri de numerar.

şi să lanseze pe piaţă produsele pe care clienţii ar dori să le folosească.12.8) 3044 Active nete în mil.2004 29.12. Raiffeisen.7 15 9 (1.9% 11.1 Cota de piaţă a BCR.Groupe Société Générale / Raiffeisen la nivelul cotelor de piaţă În ultimii ani. astfel băncile trebuie să fie inventive.4. În ceea priveşte B.2 Clasamentul băncilor la sfârşitul anului 2005 după volumul activelor nete.00% 9. Tabel III. 2. cu atât mai uşor poate să satisfacă mai rapid nevoile clientului. şi cotei de piaţă Banca 1. 2005 26.6+1.banking.ro Tabel III. urcând în acelaşi timp trei locuri în topul băncilor din România. putem constata faptul că a pierdut circa 16% din valoarea cotei de piaţă pe care o deţinea iniţial.6+2.2% COTA DE PIATA LA 31.Unicredit HVB/Tiriac 4. ca urmare a identificării nevoii clientilor. BRD.Groupe Société Générale raportându-ne la cota de piaţă deţinută la sfârşitul lui 2001. Raiffeisen Bank.714+826.35 6. din punctul de vedere al activelor bancare deţinute.Putem afirma că piaţa de retail din ţara noastră are un potenţial imens.R.BCR.7 60 .1 Concurenţa BRD .euro 2005 Cotă de piaţă ( % ) 2005 25.3% 13. de către bănci. Foarte multe produse sunt lansate.economieii în amsablu.D .Raiffeisen 8964 5229 3129 (551.5+4. 3.BRD 3.9% BCR 1 BRD 2 RAIFFEISEN BANK 3 Sursa www.9) 8. din anul 2004 comparativ cu anul 2003 LOC BANCA COTA DE PIATA LA 31. Cu cât o societate bancară este mai informatizată. fapt datorat în mare parte intensificării concurenţei la nivelul pieţei bancare din România. aproape că şi-a triplat cota sa de piaţă cu o creştere de 267%.

11 % Putem observa că la acest nivel BRD deţine un avantaj netîn faţa Raiffeisen deşi diferenţa privind cota de piaţă şi locul în cadrul sistemului bancar românesc este doar de un loc.18 Dacă ne referim la profitul pe care cele două bănci l-a înregistrat în anul 2005.20% 8. 61 .70% 13.00% 12.5.00% 2.00% 6.aceasta poate fi redată cu ajutorul următorului grafic: Grafic nr.90% 9.00% 14.III.21 % Raiffeissen Bank 58.00% 4.ING Bank 1843 5.2006 pg. Unicredit şi Banca Ţiriac care prin cumularea cotelor piaţă au ajuns să deţină o cotă mai mare decât Raiffeissen Bank.00% 8.03.00% 2003 2004 Anul 2005 6. datorită fuziunii dintre HVB Bank.00% 0. În ceea ce priveşte evoluţia cotei de piaţă a celor două bănci.Evoluţia cotei de piaţă a BRD-Groupe Société Générale Evolutia cotei de piata 16.18 În urma analizei acestor două tabele. din 6.Euro % BRD 150.2006 p. ci datorită a fuziunii celor trei bănci. acesta poate fi exemplificat cu ajutorul următorului tabel: Banca Profit Cotă Mil. fapt datorat nu de scăderea cotei de piaţă a acestei bănci. 6.3 Sursa: Săptămâna financiară.1.1 10. putem observa că anul 2005 a fost momentul în care Raiffeisen a trecut pe locul 4 în cadrul sistemului românesc.50% 13% 15% BRD Ra ise ffe n Sursa: Adaptare proprie din Săptămâna financiară.6 26.03.00% 10.

Prin intermediul acestui site a Raiffeisen Bank.card credit in lei.D este să îşi menţină într-o continuă creştere cota de piaţă. MasterCard Standard in EUR . pentru cel de credit va trebui completat şi o adeverinţă de salariu.2 Concurenţa la nivelul pieţei cardurilor. BRD Master Card Gold BRD Vivere Raiffeisen Standard Raiffeisen Gold 22% 23% 28% 28% La acest nivel am putea spune Raiffeisen Bank deţine un avantaj în faţa concurenţei modalităţile de aplicare sunt mai simple iar Raiffeisen a lansat şi un site de internet specializat în a oferi carduri clinţilor săi prin intermediul internetului.carddecredit. Visa Classic lei . practicate de către BRD / Raiffeisen.4.3 Concurenţa BRD-GSG şi Raiffeisen la nivelul preţurilor produselor bancare pe care acestea le oferă Dobânzi la credite 1. 3. www. Raiffeisen Bank a lansat un site specializat pe oferta de carduri.R. disponibilă pe site. sunt prioritatea principală a acestei bănci şi nu neapărat cota de piaţă.4. oferite pe internet de către B.card debit. Credite pentru bunurile de consum. se poate aplica pentru unul dintre cele două credite: se completează on-line o cerere cu date personale.card debit in lei. Standardele destul de ridicate în ceea ce priveşte profitabiltiatea.3. BRD. se descarcă şi completează o adeverinţă de venit. Visa Maestro card debit lei.R. De asemenea. deşi între cele două există o strânsă legătură.card debit. Visa Electron .ro. Principalul obiectiv al B.D-Groupe Société Générale şi Raiffeisen Bank La BRD putem aplica pentru cardurile de credit prin internet. care sunt cerute de acţionari. Dacă cardul de debit trebuie doar ridicat de la bancă. Prin acest serviciu putem să solicităm unul dintre următoarele carduri: cardul 10 pentru studenţi. MasterCard Gold card credit lei. Visa Classic in USD .Société Générale Raiffeisen Bank 62 . putem afla informaţii complete despre cele mai accesibile produse de acest fel oferite de banca: cardul de credit Raiffeisen Bank Standard şi cardul de credit Raiffeisen Bank – Connex. Dobânzile la cardurile de credit.

9%în RON Raiffeisen Bank 11.9% în EUR --------------------------4 .23% pentru o perioadă de 3 ani 27% pentru o perioadă de 5 ani ------------------------------------ Credit Standard 28% Credit Premium 26% Credit Gold 24% 2. motiv pentru care îşi atrage de partea sa. practică rate de dobândă cu câteva procente mai mari decât BRD . Raffeisen are legături strânse cu reţeaua de distribuţie de produse electronice DOMO.Groupe Société Générale care practică rate de dobândă semnificativ mai mici. 63 . Atât BRD . a ratelor de dobândă practicate de cele două bănci pentru creditele care le acordă putem observa faptul că Raiffeisen Bank. Pe de altă parte.5% în RON ------------------Raiffeisen Bank 15% în RON 9% în USD şi EUR Analizând nivelul (preţurilor). în special cu grupul de hipermarket-uri Carrefour şi cu Renault pentru acordarea creditelor privind achiziţionarea de autovehicole.Credite auto BRD.Credite ipotecare BRD.Société Générale Raiffeisen Bank Expresso/ dobândă fixă 15% pentru 5 ani Flexicredit/ dobândă de14. Credite pentru nevoi personale BRD.Groupe Société Générale cât şi Raiffeisen Bank. au început să acorde resurse importante pentru piaţa creditelor de consum pentru persoane fizice.Société Générale 8. un număr mai mare de clienţi. şi se detaşeză clar în faţa Raiffeisen Bank.05% pentru 20 de ani Expresso/dobândă variabilă 22% pentru 5 ani -------------------------------------------------------3.Société Générale 7. BRD încearcă să folosească relaţiile sale tradiţionale cu alţi investitori Groupe Société Générale francezi.9% în EUR 8.

produse şi pieţe: marketing şi comercial mai apropiate Acest pol concentrează activitatea de marketing.Groupe Société Générale a pus în practica un program de investiţii fără precedent pentru modernizarea reţelei sale. reorganizarea reţelei prin crearea de grupuri care să multiplice numărul de agenţii fără back-office. organizarea Băncii de Retail la BRD .Groupe Société Générale se bazeaza pe 3 funcţii cheie:  Distribuţie. definiţia politicii comerciale. precum şi dezvoltarea canalelor alternative de distribuţie din perspectiva creării unei bănci multicanal.Groupe Société Générale este a doua Bancă de Retail din România.Groupe Société Générale întreţine o relaţie de proximitate de calitate cu clienţii săi pariculari. graţie unei politici de dezvoltare fondată în mod esenţial pe inovare. Lansarea unui nou concept de agenţie: BRD Express – a fost cea mai mare realizare pe segmentul de retail a acestei bănci. BRD îşi propune un nou model de bancă universală: 64 . precum şi ghidarea şi urmărirea producţiei zi de zi. profesionali şi întreprinderi. Scopul fiind acela de a ajunge la o prelucrare omogenă a dosarelor cu calitate constantă în ansamblul reţelei. a creditării IMMurilor şi a altor servicii financiare specializate. Ea întăreşte şi reînnoieşte forţa sa comercială prin recrutarea de tineri colaboratori. Beneficiind de o poziţie de prim plan pe piaţa creditelor de consum. BRD .7 milioane de clienţi particulari sau IMM şi o poziţie de lider în domeniul serviciilor monetice. Două misiuni importante revin acestor echipe: coordonarea proiectelor concepute de back-office. Pentru a atinge o eficacitate deplină şi pentru a răspunde mai bine nevoilor clienţilor săi. crearea noilor produse şi aspectul commercial. cu peste 1.  Strategie. Printre obiectivele prioritare ale acestei echipe figurează adaptarea şi îmbogăţirea ofertei de produse. BRD . analiza comportamentelor şi aşteptărilor clienţilor. De altfel.5 Concurenţa dintre BRD Groupe Société Générale şi Raiffeisen Bank la nivelul sectorului de Retail BRD – Groupe Société Générale profită de experienţa achiziţionată în Franţa de Société Générale în activităţile sale şi în special în aceea de bancă de Retail.3. Cu o reţea de 350 de agenţii implantate pe ansamblul teritoriului. Dezvoltare si Reţea: o perspectiva coerentă BRD . observarea pieţei şi concurenţei. operaţiuni. service Post-Vânzare: back-office mereu mai performante. fixarea obiectivelor şi urmărirea realizării lor.

Asociind dinamismul comercial cu relaţia de proximitate şi calitatea serviciilor. aceea a plasării clientului în centrul preocupărilor băncii. în apropierea universităţilor. pe baza unei oferte îmbogăţite cu condiţii preferenţiale de acces la anumite produse şi servicii. transpun în practică una din axele majore ale strategiei băncii. experienţă pe care o foloseşte şi în România pentru a-şi promova produsele. în galeriile comerciale.  relansarea creditului de consum. familiar. fiind situate în zonele locuite de clientela de persoane fizice. la care sunt asociate servicii diverse. BRD profită de experinţa Société Générale de peste 100 de ani în serviciile bancare de retail. Este vorba de aşa zisa "banalizare" a băncii. Reuşita acestui proiect s-a materializat prin deschiderea. Sub o marcă recunoscută şi apreciată. Anul 2005 a fost marcat de o nouă creştere a fondului de comerţ format din clientela de persoane fizice. ajungânduse ca în anul 2005 să se mai deschidă încă 120 de agenţii. Într-un cadru primitor. a 33 de agenţi noi. printr-o nouă convenţie de plată a salariilor. dinamizat de lărgirea gamei şi de demararea activităţii BRD Finance Credite de Consum. în instituţiile publice. Acest proiect a demarat de la jumătatea anului 2003. aceste structuri oferă un serviciu rapid şi eficace. beneficii. Salariaţii întreprinderilor semnatare ale acestei convenţii beneficiază de o linie de descoperire de cont extinsă. Principale atuuri ale acestor agenţii sunt:  proximitatea  rapiditatea  simplitatea operaţiunilor Aceste agenţii se integrează uşor în viaţa comunităţii. de condiţii privilegiate la anumite produse ale BRD. primitoare şi apropiatã de clienţii săi. BRD Express s-a înfiinţat din dorinţa de a veni în întâmpinarea clienţilor particulari şi de a simplifica procedurile şi operaţiunile de bancă de retail. filială specializată în finanţarea la locul de vânzare acţiune comercială susţinută BRD şi-a propus să dezvolte o politică de cucerire şi fidelizare a salariaţilor persoanelor juridice. cu ghişee universale care trateazã toate operaţiunile curente. fidelă vocaţiei sale de deservire a clientelei. de peste 350 de agenţii. reţeaua astfel consolidată constituie un atuu competitiv major. bancă universală de proximitate. precum 65 . de a face din BRD o instituţie simplă. răspândite în toate zonele ţării. în prima fază. Aceastã dezvoltare a fost indusă de douăelemente principale:  succesul convenţiilor de plată a salariilor. Noile agenţii. în octombrie 2004. banca se sprijină pe o reţea de calitate. accesibilă.

care asociază cardului bancar un program de reduceri la comercianţii parteneri. susţinută de ofertã inovatoare pe piaţa românească. Cât priveşte dezvoltarea fondului de comerţ. pentru a-şi afirma poziţia de lider pe piaţă creditului la locul de vânzare. dedicată marilor conturi individuale. în partenariat cu Franfinance. BRD Finance Credite de Consum a consolidat partenariatele existente cu firme importante din domeniul distribuţiei. După doi ani de creştere foarte rapidă. o structură de bancă privată. BRD Finance Credite de Consum a adaptat platforma internaţională a Franfinance la specificităţile pieţei româneşti a creditului la locul de vânzare. care dispune de o echipă performantă de consilieri privaţi şi patrimoniali.Groupe Société Générale oferă şi servicii următoarelor categorii de clienţi: Studenţilor O politică comercială direcţionată. în cadrul strategiei de dezvoltare europeană a Société Générale în domeniul creditului de consum. precum Carrefour sau Praktiker.creditele de consum sau creditele pentru locuinţe. a fost de sprijinită de deschiderea a 7 agenţii în cadrul principalelor campusuri universitare. campanii promoţionale pentru a menţine o cotă de piaţă la un nivel ridicat. Finanţarea vânzărilor de către BRD În anul 2004. introducerea creditelor în valută. BRD a creat BRD Finance Credite de Consum. care corespunde standardelor cele mai ridicate în ceea ce priveşte deservirea consumatorilor şi distribuitorilor. Această strategie de promovare. BRD . a atras în mod clar interesul acestui segment cu un bun potenţial de creştere.000 de studenţi au aderat. prezente în România. În acest domeniu BRD a luat numeroase iniţiative: prelungirea duratei de creditare. piaţa creditelor de consum a rămas la un nivel constant. în cursul anului 2004. În acest scop. Tot în 2004. BRD a creat. cât şi de un serviciu de primire şi informare dedicat. Persoanelor fizice Creditele de consum presupun o adaptare permanentă a ofertei. aceasta presupune şi consolidarea prezentei BRD pe segmental clienţilor cu potenţial ridicat. Credite imobiliare 66 . a permis o creştere puternică a numărului de clienţi studenţi: peste 40. Bazându-se pe aceastã platformă. la noua ofertă "Credit 10". în luna aprilie 2004.

depozite direct pe Internet.Bancă multicanal De câţiva ani deja. Un dispozitiv extins de banca la distanţă.Cu o reprezentare armonioasă pe întregul teritoriu al ţării. pentru a-şi atinge obiectivele pe aceastã piaţă. În 2005. banca s-a concentrat pe câteva axe majore: optimizarea dispozitivului său comercial. veritabil canal de informaţii cu privire la organizarea şi serviciile băncii. se dă prioritate atât consolidării legăturilor cu clienţii existenţi. platforme telefonice. bancomate. Utilizatorii de internet beneficiază de funcţionalităţi precum pre-subscrierea de carduri. prin implementarea de filiere dedicate pe segmente de clientelă şi de birouri internaţionale în marile oraşe. În mod tradiţional banca întreprinderilor mici şi mijlocii din România. BRD deţine o cotă de aproximativ 22% din piaţa IMM-urilor din România. 67 .este primul serviciu de internet banking. precum şi de un dispozitiv specializat în structurarea operaţiunilor de finanţare specifice. banca înregistrează o expunere sectorială echilibrată pe această piaţă.Datorită faptului că benefiează de factori economici favorabili. bancă prin telefon sau site internet. comportamentele financiare ale populaţiei au fost în continuare marcate de o puternică preferinţă pentru lichiditate.5 %. BRD . dacă ne raportăm la numărul de abonaţi pe piaţa românească. BRD şi-a propus să-şi consolideze poziţia pe acest segment de piaţă şi pe cel al micro-întreprinderilor. serviciile BRD sunt accesibile prin mai multe canale de distribuţie: . şi a înregistrat o creştere cu 5% a cotei sale de piaţă. BRD a dezvoltat funcţionalitatea de pre-subscriere on-line pentru anumite produse şi servicii. care a atins astfel 15. În paralel. BRD-NET . permiţând clienţilor săi să subscrie la acestea fără a se deplasa la bancă. piaţa imobiliară a înregistrat o dezvoltare extrem de puternică în ultima perioadă. Pe o piaţă foarte concurenţială. cât şi cuceririi de noi clienţii. fiind foarte activă pe această piaţă în dezvoltare.reţeaua de agenţii. formare permanentă a consilierilor de clientelă şi un sistem performant de reporting comercial. În privinţa micro-întreprinderilor. BRD este singura bancă care propune o ofertă indexată în funcţie de dobânzile de pe piaţă. credite. restul de 40% fiind dedicat marilor întreprinderi. Aproximativ 60% din portofoliul de credite pentru persoane juridice se concentrează pe acest segment de clientelă. site-ul instituţional care a stârnit interesul utilizatorilor de Internet. Acest segment de clientelă dispune de o reţea dedicatã de clienţi comerciali. printr-o ofertã comercială mai bogată.

fără penalităţi.  Creditul EXPRESSO pentru nevoi personale nominalizate poate fi utilizat pentru finanţarea unor tratamente medicale sau intervenţii chirurgicale pe teritoriul României sau în străinătate. Pentru Raiffeisen Bank. Creditul pentru bunuri de folosinţă îndelungată permite achiziţionarea de bunuri de folosinţă îndelungată de la comercianţii cu care BRD are încheiate convenţii. acest lucru a însemnat o oportunitate în valorificarea noilor dimensiuni oferite de către piaţă.  Creditul STUDENT PLUS . BRD poate finanţa integral bunurile pe care clienţii doresc să le achiziţioneze. împrumutul este acordat în lei şi euro. Cheia succesului este reprezentată de o analiză atentă pe care banca o efectuează asupra pieţei. Creditul în lei se acordă pe o perioadă de până la 8 ani. cu clienţii persoane fizice şi întreprinderi mici şi mijlocii.StudentPlus.  Creditul . există posibilitatea rambursării creditului în avans. Divizia Retail are ca responsabilitate principală dezvoltarea unei relaţii solide şi pe termen lung.  Credite în lei pentru bunuri de folosinţă îndelungată. Raiffeisen Bank Extinderea serviciilor pentru sectorul retail la Raiffeisen Bank Piaţa produselor şi serviciilor financiar-bancare destinate persoanelor fizice şi intreprinderilor mici şi mijlocii a cunoscut o puternică dezvoltare în ultima perioadă.MODERATO disponibil atât în lei cât şi în EUR permite finanţarea în exclusivitate a autovehiculelor marca Dacia Logan. După al 4-lea an.Produse de creditare oferite de BRD persoanelor fizice BRD pune la dispoziţia persoanelor fizice următoarele tipuri de credite:  Creditul expreso dublu destinat persoanelor fizice. printr-o creştere constantă şi în acelaşi timp profitabilă a activităţii. este oferit studenţilor pentru acoperirea cheltuielilor de şcolarizare aferente studiilor post – universitar şi pot fi finanţate până la 100%. în timp ce creditul în EUR are o durată fixă de 7 ani. Graţie colaborării cu partenerii săi. comercializate prin reţeaua concesionarilor autorizaţi. 68 . sumă maximă de împrumut 50 000 euro. precum şi a nevoilor segmentelor de clienţi persoane fizice şi întreprinderi mici şi mijlocii. Acest tip de credit se acordă prin prezentarea documentelor care să ateste obiectul creditului.

completarea gamei de produse şi servicii financiar-bancare. şi în cursul ultimilor ani. acesta continuă să se dezvolte rapid. Eforturile depuse de către bancă au fost recunoscute de către clienţi prin creşterea notorietăţii şi a gradului de utilizare a serviciilor Raiffeisen Bank. este o soluţie de mobilebanking dezvoltată în parteneriat cu Connex care se bazează pe tehnologii moderne ce respectă cerinţele de securitate necesare tranzacţionării de fonduri. îmbunătăţirea şi diversificarea canalelor de distribuţie a continuat şi la nivelul anului 2005. iar pe de altă parte un standard ridicat în consilierea clienţilor interesaţi de produsele şi serviciile băncii.876 iar rata medie de utilizare a internetului fiind de 78. astfel clienţii Raiffeisen Bank beneficiază de:  conturi curente (cu posibilitatea de ieşire în descoperit şi acces prin card.  carduri de debit şi de credit. După implementarea în 2002 a unui sistem informatic care permite clienţilor efectuarea de tranzacţii în timp real sau consultarea soldului conturilor de oriunde ar fi şi chiar fără a se deplasa des la bancă. Acest lucru însemnă pe de o parte. telefon fix sau mobil)  conturi de economii (depozite la termen.613. Serviciul myBanking pe care banca îl pune la dipoziţie clienţilor. astfel numărul total de apeluri procesate în 2005 ajungând la 475. financiare şi umane. Astel acest serviciu permite clienţilor Raiffeisen Bank să efectueze operaţiuni bancare direct din meniul 69 . pentru nevoi personale auto. atât pentru bancă. Prin intermediul unei reţele de distribuţie cu acoperire naţională de peste 250 de unităţi. în luna decembrie 2005 peste 90% din pre-scoringuri au fost efectuate prin internet. 09%. Accesibilitatea serviciilor este un avantaj competitiv important care a implicat investiţii semnificative. Numărul celor efectuate prin internet a fost de 421.  credite pentru bunuri de consum. Astfel. Clienţii persoane fizice ai Raiffeisen Bank au la dispoziţie un portofoliu complet de produse şi servicii financiare. cât şi pentru clienţii săi. Dacă ne referim la call center-ul pe care banca îl deţine. ipotecare şi imobiliare. În activitatea de pre-scoring un accent tot mai important a fost pus pe utilizarea internetului direct de către parteneri. cu sau fără capitalizare). Deservirea Persoanelor Fizice Raiffeisen Bank are drept obictive continuarea eforturile depuse începând cu anul 2003 de a stabili un standard de excelenţă pe piaţă privind accesul persoanelor fizice la produsele şi serviciile bancare.Obiectivul diviziei retail este de a dezvolta produse şi servicii profitabile.

dovada fiind creşterea exponenţială a clienţilor. sau a celei mai apropiate unităţi Raiffeisen Bank.7 milioane EUR. auto sau pentru nevoi personale. Prin utilizarea acestor metode moderne de studiere a pieţei. portofoliul Raiffeisen Bank cuprindea 1. sunt o prioritate pentru Raiffeisen Bank şi reprezintă motorul creşterii înregistrate. prin departamentele sale specializate.telefonului mobil. a extins disponibilitatea în teritoriu a produselor credit de consum şi credit auto prin dezvoltarea şi consolidarea parteneriatelor cu reţele de distribuţie de bunuri de larg consum.  plata facturii sau reâncărcarea cartelei Vodafone. oriunde există acoperire Connex. Acest lucru se datorează unei analize atente a evoluţiilor pieţei. în sumă totală de 441 milioane EUR. serviciul myBanking asigură:  efectuarea de transferuri intra şi interbancare în lei. totalul resurselor atrase de la persoane fizice era de 574. înregistrând o creştere faţă de anul precedent de 79% în termeni nominali. Dacă facem referire la anul 2004. Acest program propune o asigurare de viaţă titularilor de conturi curente deschise la Raiffeisen Bank. Divizia Retail.000 EUR. iar începând din luna septembrie 2004. În cadrul serviciilor oferite pe contul curent. precum şi accesul acestora la produse şi servicii bancare din perspectiva unui parteneriat de lungă durată.  localizarea celui mai apropiat ATM. Plata primei lunare se face automat din contul curent al titlularului. 70 .  setarea de notificări care să fie primite atunci când se efectuează tranzacţii în cont. în anul 2005 Raiffeisen Bank a lansat împreună cu AIG Life un program de asigurare. Raiffeisen Bank deţine aproape 800. fie ele credite de consum. La aceeaşi dată. a reuşit să identifice zonele cu potenţial de creştere. respectiv identificării nevoilor clienţilor persoane fizice prin intermediul unor studii de piaţă specializate.000 de clienţi persoane fizice. iar suma asigurată este de până la 6. respectiv distribuitori de autoturisme. Portofoliul de produse şi servicii Raiffeisen Bank este completat cu succes de produsele şi serviciile de card pe care această bancă le oferă.000 de conturi de credit pentru clienţii persoane fizice (inclusiv conturile cu ieşire în descoperit pe cardurile de salarii şi cardul de credit). inclusiv în roaming.  obţinerea de informaţii despre conturile deţinute la Raiffeisen Bank şi despre cursurile de schimb valutar. Serviciile oferite de Raiffeisen Întreprinderi Mici şi Mijlocii Un alt obiectiv major al Diviziei Retail este furnizarea de servicii de calitate întreprinderilor mici şi mijlocii.470. Produsele de creditare.

Pe lângă produsele şi serviciile băncii. creditele Raiffeisen Bank îşi propun să răspundă unor nevoi concrete şi să vină în întâmpinarea problemelor cu care se confruntă afacerile din acest segment de piaţă. Serviciile bancare pentru acest sector reprezintă o cota semnificativă din activitatea acestei băncii. Creditele Raiffeisen Bank pentru IMM sunt oferite pentru soluţii de finanţare adaptabile specificului fiecărui client în parte. Direcţia IMM a Raiffeisen Bank a completat echipa de personal dedicat acestui segment în toate sucursalele. capabil să prospere şi să devină motorul economiei naţionale. acordate pentru realizarea proiectelor de investiţii. 71 . structura creditelor cuprinzând în ponderi aproximativ egale atât creditele pe termen scurt. specialiştii în IMM oferă consulţă noilor clienţilor în perspective realizării unei deschideri cât mai mari faţă de acest segment. banca intenţionează:   să continue extinderea şi modernizarea reţelei teritoriale. cât şi creditele pe termen mediu şi lung.   să-şi extindă baza creditelor pentru consum . să-şi extindă baza de clienţi IMM. pentru capital de lucru. Banca a cunoscut în anul 2005 o dezvoltare importanta în ceea ce priveşte baza de depozite pentru sectorul retail (persoane fizice si IMM-uri). credit comercial. avans în cont curent. considerând segmentul IMM drept unul dinamic.  să întărească şi să promoveze canalele alternative de distribuţie şi să promoveze utilizarea acestora (cum sunt Raiffeisen Direct şi Mobile Banking. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv. În 2004. ca rezultat al creşterii economice combinate cu restructurarea marilor companii industriale privatizate şi de creşterea progresivă a investiţiilor străine directe. fără a fi necesară vizitarea unei unităţi teritoriale). atractive şi adecvate pentru activitatea desfăsurată de clienţii retail. credit capital sau factoring. canale prin care clienţii pot efectua de tranzacţii prin telefon.Creditele pe termen scurt sunt create pentru finanţarea capitalului circulant şi pot lua forma unui overdraft. semnificativă şi în prezent. portofoliul de credite acordate IMM-urilor a crescut de trei ori. Una dintre principalele direcţii strategice ale băncii este de a creşte cota sa de piaţa pentru serviciile destinate sectorului retail.Fiind concepute special pentru dezvoltarea IMM. luând în considerare faptul că IMM-urile reprezintă segmentul de clientelă care cunoaşte cea mai rapidă dezvoltare (fără a include şi segmentul creditelor de consum).În acest sens. iar creditele pe termen mediu sunt create pentru finanţarea proiectelor de investiţii. să crească numărul de ATM-uri şi POS-uri şi să plaseze ATM-urile în locaţii cu costuri reduse. cum ar fi supermarketurile.

3.5.1 Concurenţa la nivelul strategiei adoptate de cele două bănci
Strategia BRD - Groupe Société Générale se integrează în strategia globală a Grupului Société Générale care constă în special în dezvoltarea reţelei bancare din afara Franţei şi în special în Europa Centrală şi de Sud – Est. Pentru perioada 2005 - 2006, BRD - Groupe Société Générale doreşte să fie banca de referinţă a României prin profesionalism, inovaţie, calitatea dezvoltării sale şi rentabilitate. În acest sens, BRD - Groupe Société Générale îşi va urmări politica de investiţii susţinute în vederea adaptării dispozitivului său comercial, realizării la scară largă a procesărilor şi lărgirii gamei sale de produse şi servicii. În prezent, există o mare competiţie între bănci pentru câştigarea pieţei, datorită faptului că un număr mare de bănci străine îşi deschid sedii în România. BRD - Groupe Société Générale a deschis un număr mare de agenţii în ultima perioadă deoarece urmăreşte ocuparea unor zone strategice care să ocupe pieţele. Pentru BRD - Groupe Société Générale orice client este important, de la directorul de firmă la simplul muncitor deţinător de card pentru salarii. De asemenea, pentru bancă sunt importante şi produselor, care se axează pe atragerea oricărui potenţial client. campaniile de promovare a

Raiffeisen Bank
Modalitatea prin care Raiffeisen Bank şi-a promovat imaginea şi brand-ul într-un stil aparte a fost cu ajutorul programului ,,Viziune, Misiune,Valori’’ care precizează care sunt obiectivele băncii, cum vor fi acestea atinse, şi care este conduita aşteptată din partea angajat. Contribuţia salariaţilor la realizarea acestei viziuni,poate fi interpretată prin faptul că Raiffeisen doreşte să devină lider pe piaţă bancară prin calitate dinamism şi inovaţie. Principale valori care stau la baza desfăsurării activităţii Raiffeisen Bank, sunt: respectul faţă de clienţi principii solide de etică motivare delegare de competenţă şi asumare de reponsabilitate

În anul 2006 Raiffeisen Bank, a implementat o politică prin care doreşte restructutare personalului. În ceea ce priveşte Raiffeisen, am putea spune că aceasta nu duce neapărat, o politică de retructurare a personalului, ci mai degrabă una de îmbunătăţire a calităţii serviciilor pe care aceştia le presează, încercând astfel să îşi aragă clienţii cu ajutorul calităţii

72

serviciilor oferite. În România fiecare bancă încearcă să-şi imlementeze propria strategie în funţie de elementele pe care le consideră că ar avantaj-o în faţa concurenţei.

3.5.2 Concurenţa dintre cele două bănci – element cheie a dezvoltării sistemului bancar românesc
Un element forte de care BRD a dispus, a fost imaginea bună pe care a avut-o în faţa clienţilor înainte ca aceasta să fie achiţionată de către Groupe Société Générale dar şi faptul că după acesta, a dipus de un capital mult mai mare, şi mai ieftin pentru a-si desfăşura activitatea. Know-how-ul a avut deasemenea o influenţă pozitivă asupra băncii, aceasta reuşind să îşi îmbunătăţească toate produsele şi serviciile pe care le oferă, să-şi îmbunătătescă ritmul de lansare de noii produse, având ca efect final creşterea gradului de atragere de noi clienţi de partea băncii. În ceea ce priveşte imaginea mărcii promovate, cele două bănci şi-au însuşit imaginea băncii mamă. Dacă ne referim la anul 2005, acesta a fost pentru BRD anul în care s-a aflat într-o perioadă de exindere teritorială deschizând 120 de agenţii,comparativ cu Raiffeisen pentru care a fost un an de consolidare, după creşterile rapide pe care le-a avut în 2003 şi 2004. Gradul ridicat de profitabilitate pe care BRD îl înregistrează demonstrează faptul că banca este încă în expansiune,aria extinsă de acoperire pe care banca o deţine îi oferă acesteia un avantaj competitiv cert. Un alt domeniu în care BRD este în avantaj este profitul net pe care banca îl pe angajat, acesta fiind de 27.000 euro,comparativ cu Raiffeisen la carea caest profit este de 11.200 euro. Analizând ambele bănci putem afirma că concurenţa dintre cele două bănci a dus la îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor pe care la oferă, cele două bănci având un sprijin important din partea societăţilor bancare care le-au achiziţinat.Ele au lansat pe piaţa românească produse bancare care erau deja testate pe pieţele naţionale din Franţa şi Austria, ţari cu tradiţie în domeniul financiar bancar. În anul 2006 Raiffeisen Bank, a implementat o politică prin care doreşte restructutare personalului, comparativ cu BRD care şi în acest an continuă seria de deschidere de agenţii, promovând o politică expansionistă în cea ce priveşte angajările în rândul funţionarilor bancari. La nivelul sectorului de retail, putem afirma că BRD deţine un avantaj clar mai datorită faptului că prin lărgirea ariei de acoperire cu ajutorul agenţiilor, a reuşit să atragă de 73

partea sa un număr mult mai mare de clienţi persoane fizice decât Raiffeisen, astfel dovedind că este mult înainte în cadrul acestui sector. Putem afirma că BRD a lansat pe piaţă mai multe produse decât Raiffeisen,unul din motive fiind faptul că, Société Générale provine dintr-o ţară unde sistemul bancar este unul hibrid, bazat întotdeauna pe inovaţie.

74

CONCLUZII ŞI PROPUNERI
În România, în perioada 1990-2005 sistemul monetar-financiar a fost puternic dominat de sectorul bancar, acesta reprezentând cel mai important intermediar financiar. În perioada mai sus amintită, sistemul bancar românesc se caracterizează printr-un nivel scăzut de monetizare şi intermediere financiară. Poziţia dominantă a sectorului bancar în cadrul sistemului monetar-financiar din România, se explică printr-o serie de factori cum ar fi: insuficienta dezvoltare a pieţelor de capital, moştenirea economiei cu planificare centrală în care băncile erau acelea ce contabilizau activitatea întreprinderilor economice fără independenţă financiară. Nivelul profiturilor din sistemul bancar românesc este destul de ridicat, dacă ne raportăm la sisteme bancare dezvoltate, unde profitabilitatea băncilor de mărime mică sau medie este mai mare decât a giganţilor din sistem, adică exact invers decât în România, unde primele trei bănci din sistem înregistrează aproximativ 50% din profitul întregului sistem bancar. Cu toate acestea, putem afirma că, băncile din România sunt suficiente la număr, atâta vreme cât se manifestă un puternic recul al creditului, lucru datorat unor factori de natură extrabancară, care a afectat puternic situaţia băncilor româneşti. Dezvoltarea cantitativă a sistemului bancar românesc este o caracteristică a concurenţei manifestate în acest domeniu, sistemul bancar s-a caracterizat printr-un grad relativ de concentrare şi segmentare. Concurenţa afost principalul factor care a condus la dezvoltarea structurală şi calitativă a activităţii majorităţii băncilor din România. Produsele şi serviciile bancare s-au dezvoltat şi diversificat, sistemul de evidenţă şi control s-a modernizat, instrumentele de decontare s-au diversificat şi le-a crescut viteza de procesare, sistemele de transmitere a datelor de natură contabilă, statistică, au fost informatizate. Datorită concurenţei înregistrate pe piaţa bancară a crescut numărul de unităţi bancare, sub aspectul calităţii în sensul perfecţionării structurilor de operare şi modernizării activităţii, implementării de produse şi servicii moderne care să aducă avantaje atât băncilor 75

când băncilor străine li s-a permis accesul liber pe piaţa bancară românească în condiţiile îndeplinirii cerinţelor de autorizare. Unul din obiectivele strategiei de dezvoltare pe termen mediu a sistemului bancar ar fi crearea unui sector format din bănci puternice. comparativ cu perioada trecută. Concentrarea pe produse specializate sau pe anumite segmente ale clientelei constituie o alternativă pentru menţinerea viabilităţii sistemului bancar românesc. participarea băncilor româneşti pe diferite pieţe internaţionale aceasta este încă restrânsă datorită lipsei de competitivitate a acestora. Având în vedere tendinţele şi standardele internaţionale şi necesitatea îmbunătăţirii structurii şi funcţionării sistemului bancar românesc în contextul aderării ţării noastre la UE. chiar sistemul bancar continental va impune şi băncilor româneşti. cât mai ales din punct de vedere calitativ. Concurenţa bancară la nivelul sistemului bancar românesc Sub influenţa concurenţei sistemul bancar românesc a cunoscut o dezvoltare accelerată -mult mai accentuată decât a celorlalte sectoare economice-atât din punct de vedere cantitativ. Pe lângă avantajele incontestabile ale implicării străine în domeniul bancar. pot exista şi unele temeri concretizate în pierderea controlului asupra sistemului bancar naţional şi posibilitatea destabilizării acestuia. Un alt concept apărut pe piaţa bancară. Acesta este un eveniment major arătând pe de o parte creşterea interesului investitorilor străini pentru piaţa românească iar pe de altă parte tendinţa de consolidare şi diversificare a pieţei bancare româneşti. Deschiderea sectorului bancar faţă de băncile străine s-a produs încă de la începuturile procesului de reformă. băncile străine au un rol foarte important în modernizarea sistemelui bancar din ţara noastră în creşterea concurenţei şi eficienţei acestora. activitatea bancară are o evoluţie ascendentă. În ceea ce priveşte. o schimbare a structurii sale. a fost înfiinţarea de către grupul Raiffeissen împreună cu o bancă specializată din Germania (Bausparkasse Schwalbisch Hall) prima bancă din România care oferă un produs imobiliar ce combină creditarea cu economisirea. Odată cu aportul de capital şi cu know-how-ul adus. conceptul de agenţie bancară implementat de BRD: BRD Express adresat în principal persoanelor fizice. un exemplu ce ar putea fi dat este. Principalele tendinţe din economia mondială transformă modernizarea sistemului bancar într-o necesitate.d ependenţa băncilor străine faţă de 76 .cât şi clienţilor acestora. capabile să asigure o intermediere financiară pe criterii de eficienţă. De asemenea. în anii 2001-2005.

În ţara noastră s-a urmărit crearea unui sistem bancar modern. solicitate pe piaţa bancară. ţinând seama că pe piaţa bancară concurenţa va creşte pe măsură ce se nasc noile nuclee. îngreunarea procesului de supraveghere bancară. La fel 77 . Concurenţa asigură plasarea preţurilor la niveluri reale favorizând raţionalizarea costurilor. dar care se află într-un plin proces de dezvoltare. îl va determina pe acesta să mai revină la respectiva bancă. îl va determina pe acesta să aleagă serviciile altei bănci din sistem. cu rol de echilibrare a disponbilităţilor agenţilor economici şi ale populaţiei. Obiectivul major al băncilor este să ofere produse şi servicii bancare de cea mai bună calitate. a fost principalul factor care a dus la maximixarea profiturilor. concurarea băncilor locale cu mai puţină experienţă. Competiţia dintre societăţile bancare conduce la creşterea profiturilor pentru toţi participanţii. astfel contribuind din plin la reducerea preţurilor produselor şi serviciilor oferite. generalizarea sistemelor de carduri. Un pas important pe care băncile l-au făcut pentru a cuceri piaţa. protejându-le astfel de eventualele pierderi. condiţia esenţială de a reuşi pe o piaţă concurenţială.sediile centrale din ţara de origine. prin diversificarea produselor bancare de activ (de natura creditelor) şi mai ales o abordare aparte a structurii ofertelor. băncile sau apropiat în principal de clienţii persoane fizice. existente în bănci cu imprumuturile (creditele) necesare. menită atât să atragă cât şi să îşi păstreze clienţii. ca mijloc de sporire a profiturilor. Într-o societate bancară. menită atât să atragă cât şi să îşi păstreze clienţii. o constituie anticiparea. Băncile sunt preocupate să-şi perfecţioneze activitatea asfel incât să poată realiza la cel mai înalt nivel obiectivele propuse. cu o servire exemplară civilizată şi operativă. Principalul scop pentru care o bancă îşi desfăşoară activitatea este obţinerea de profit. pe o piaţă aparent saturată. el reprezintă principala sursă din care băncile îşi constituie fondurile de rezervă. favorizăndu-i pe cei buni şi foarte abili şi izolându-i pe cei slabi. introducerea a noi instrumente de depozit. Concurenţa dintre bănci. cu o servire exemplară civilizată şi operativă. Obiectivul major al băncilor este să ofere produse şi servicii bancare de cea mai bună calitate. contribuind astfel la îmbunătăţireă capitalizării băncii. ale economiei. pe când de lipsa de amabilitate şi dezinteresul faţă de cea ce el doreşte. a fost orientarea spre atragerea clienţilor persoane fizice. Amabiliatea cu care un client este ajutat de către un funcţionar bancar la rezolvarea diferitelor neânţelegeri. identificarea şi rapidă adaptare a ideilor inovatoare. Prin diversificarea structurii tipologiei depozitelor.

Această etapă. Din punct de vedere competiv. 78 . viziune de amsamblu în valorificarea oportunităţilor ivite. cum ar fi cele privind comporamentul clienţilor. deoarece informaţiile calitative necesare pentru evaluare sunt foarte greu de obţinut. Concurenţa care se va acutiza permanent în următorii ani. Cât priveşte creşterea numărului de sucursale. a constituit un factor important în ceea ce priveşte creşterea gradului de cultură bancară atât a populaţie cât şi a conducătorilor micilor intreprinderi. fapt ce va intesifica şi mai mult concurenţa de pe piaţa românească în domeniu. cât şi a băncilor care au dorit să achiziţioneze cât mai mulţi clienţi prin intermediul diversificării paletei de produse şi servicii şi a dobândirii unei cote de piaţă cât mai mare pentru bancă. Din prisma. Datorită faptului că analiza vizează elemente (aceleaşi condiţii şi criterii pentru toţi competitorii) care sunt specifice pieţei şi exceed competitorilor. Oferta de produse bancare se diversifică pe zi ce trece. Imaginea unei bănci poate convinge clientul să încerce pentru prima dată să utilizeze produsele unei instituţii financiar-bancare dar numai calitatea acestora. implică analizarea pieţei pentru a identifica şi descrie condiţii şi criteriile fundamentale care asigură reuşita sau poziţia dominantă pe piaţă. Dezvoltarea sistemului bancar românesc. a fost mult timp elementul în funcţie de care clienţii români au ales şi produsele bancare. De asemenea este dificil să se facă o analiză obiectivă privind compararea avantajelor şi dezavantajelor. relativ pentru instituţia care realizează respective analiză. îl va detemina să achiziţioneze şi în viitor alte produse. în domeniul performanţei vânzărilor de produse bancare. de o bancă comparativ cu celelalte bănci. o societate bancară este foarte greu de evaluat.dezvoltării sistemul bancar a evoluat atât datorită faptului că solicitările clienţilor au fost din ce în ce mai sofisticate. prin care s-au diferenţiat băncile în ultimii ani. astfel încât unei bănci îi este tot mai greu să lanseze un produs nou fără a fi urmată rapid de concurenţă. băncile mici şi mijlocii româneşti au ca principal obiectiv. putere financiară pentru investiţii în tehnologie şi extinderea reţelei. împreună cu o foarte bună imagine a instituţiei. acesta a fost elementul cel mai important. toate acestea formând o imaginea succintă a ceea ce înseamnă viitorul sector bancar intern. astfel existând pericolul ca rezultatul să fie irelevant. pe parcursul unei lungi perioade. constituie secretul reuşitei. management la cel mai înalt nivel al riscurilor inerente activităţii bancare. extinderea numărului de reţele în care îşi desfăşoară activitatea. Combinarea ofertei de produse şi servicii cu o relaţie de calitate între bancă şi client. să dea dovadă de inovaţie.ca în cazul majorităţii produselor şi serviciilor din piaţă preţul. va obliga pe toţi competitorii din piaţa bancară internă. În anul 2006.

a produselor şi serviciilor bancare. Înfiinţarea de cafenele în incinta sucursalelor. fapt ce a condus la creştera gradului de satifacera a clienţilor. reţeaua de unităţi. constituie un element strategic de luat in considerare. în ultima perioadă de timp. Băncile româneşti îşi focalizează atenţia în ultima perioadă de timp asupra. şi îşi servesc cafeaua în acelaşi timp poate fi un nou început de drum pentru o nouă concepţie. iar cantitativ prin creşterea numărului de produse oferite. 79 . celor care apelează la serviciile bancare.Crearea unui mediu de tranzacţionare cât mai apropiat de aspiraţiile clienţilor. care au dus la dezvoltarea sistemului bancar românesc. şi prin exinderea retelei de unităţi pe care societăţile bancare le deţin. în scopul asigurării unei experinţe cât mai plăcute. canalele de distribuţie. Această concurenţă ridicată dintre bănci a fost unul dintre principali factori. de către bănci. cu accent deosebit. Lansarea produselor de refinanţare (plata unui credit mai scump printr-unul mai ieftin). faţă în faţă. (canal electronic) telefon (call center).de a atrage cât mai mulţi clienţi. pentru a atrage cât mai mulţi clienţi. Pentru cetăţeni concurenţa acerbă dintre bănci a dus la reducerea dobânzilor la creditele de nevoi personale în lei de la 30% la sub 10%. respectiv 30 de ani la cele pentru locuinţe. şi la îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi produselor.Deşi ele încearcă să îşi diversifice. pe care băncile le oferă clienţilor. asupra celui mai principal. precum multicanal de tip click. prin analizarea comportamentului acestuia.Extinderea perioadelor de rambursare a creditelor până la 10 ani în cazul creditelor de nevoi personale. reţeua de sucursale ultimul rămâne pilonul principal de distribuire a produselor bancare.Calitativ prin îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor pe care băncile le oferă. Însă. băncile au "inventat" noi comisioane pentru a-şi menţine profitabilitatea. Din prisma concurenţei sistemul bancar românesc s-a dezvoltat atât din punct de vedere calitativ cât şi cantitativ. canalelor de distribuţie.Astfel. Concurenţa din ce în ce mai acerbă a determinat băncile comerciale să reducă dobânzile la credite. odată cu reducerea dobânzilor. a apărut pe piaţă comisionul lunar plătibil la sold şi comisionul pentru rezerva minima obligatorie pentru creditele în valută.

nr. 2004 8. .III-a. 1995 16. Editura Lumina Lex. Lăzărescu V.Marketing bancar. Bucureşti 2000.Management Bancar. 2004 19. 3/ 2005.. Dănilă N.. . . Sistemul bancar românesc şi integrare europeană.Editura . Ifrim V. Gust M.. 20.. Managementul performanţei bancare. Stoica M..Managementul ServiciilorBancare –coordonate actuale şi perspective. Ediţia a. Editura Lumina Lex. Moşteanu T. Rotaru. Finanţe .”Dunărea de Jos” Galaţi. 2001.. Bucureşti 2000 14. 2003 6.. Editura Economică. .. Editura Economică. .Activitatea Bancară.. Băncile în Economia Economică. Editura Expert.Management bancar. Revista. Editura Expert. Bucureşti. Buglea A. Bucureşti. Editura Independenţa Economică. Ilie M. Editura Expert. Editura Universitară Politeia. Ciobanu I.. . Editura Expert. Pintea A.. Bucureşti. .Marketing Industrial. Ruscanu G. Cişcă V. Bucureşti. Coman F.Principii ale profitabilităţii bancare. Heţeş-Gavra I... – Modernizarea Sistemului Bancar... Editura Agora. Brânză A.. Editura Expert. Iaşi. Editura Fundaţiei Academice . . 17. . Berea P.. . Purcărea T.Bucureşti . Iaşi 2004 15. Heţeş-Gavra R. Berea O.. Iaşi.. Editura Sedcom Libris. Fundamente şi orientări. .2002 12. Bacău 1998. Editura Expert.Abordări teoretice şi practice. Bucureşti 2000. Aurelian A. . 2005 4.. 2004. ..Perspective ale sistemului bancar Românesc în contextual European –o viziune modernă.. Bucureşti 2003 2. 2005 3. Editura Fundaţie Universitare. Costache M.Gh...Concurenţa . 2000 7. Bucureşti 2002.Orizonturi Universitare. Timişoara.Bibliografie 1. 2000. C. . 21. Edtura Expert.Bănci – Asigurări.Tehnica şi managementul operaţiunilor bancare. 13. Zane”.. Rotaru C. .Băncile comerciale în economia de piaţă din România.Editura Junimea. Bucureşti. 5. Niţu I. Pascariu Gh.Marketingul Serviciilor. Brăila 1999 9. Franc V. 2004 10.Marketing. 18.Gestiune bancară.Editura. . Bucureşti. Bucureşti.. Profit şi performanţă. Zaiţ A.Managementul Bancar. Dănilă N.Retail Banking. 2003 11. Supliment lunar Tribuna Economică 80 Românească 1774-1995 ..

ro 39.ro 38.7.ingbank.ro 30. www.289/ 2004. www.ro 35.15 din 13 04 2006 26.04.raiffeisen. Revista.ro 37. www.ro 40.btrl. nr 61 din sept. Tribuna Economică.5 /2005 25. privind contractul de credit – Publicată în Monitorul Oficial partea I. Supliment Piaţa Financiară 24.rompress.ro 81 . www. www. 23.brd.2004 Situri internet 28. www. Revista.marketwatch. www. Revista.ro 29. www. Săptămâna financiară 27.8 /2004. www. din 6.22. Legea Nr.smartfinancial. nr. Piaţa financiară.ro 34. Capital nr.banca-românească. Nr.primet. www. www. www. nr.banking.ro 32.creditulimobiliar.ro 33.bcr. 611. Efinance. www.ro 36. www.capital. Revista.spiruharet.ro 31.ro 41.2005.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->