Sunteți pe pagina 1din 9

Clasicismul in literatura romana. Prezentare generala.

Curent literar- miscare literara dintr-o anumita perioada social-istorica, reunind scriitori care impartasesc principia estetice similar, se raporteaza intr-o maniera comuna la o anumita traditie literara (la inceputurile lor, au character polemic fata de traditie), concorda in preferintele pentru anumite genuri si specii literare si utilizeaza in opera lor modalitati artistice similar. Principiile estetice ale unui current sunt cristalizate, de obicei, intr-un manifest literar, dar exista si curente reprezentate de mai multe manifeste. Curentele literare nu exista in stare pura, intre ele aparand interferente, iar opera unui mare scriitor nu poate fi subsumata in toatalitate unui singur current. Marii scriitori depasesc limitele unui current sau ilustreaza mai multe curente literare, dar isi creeaza opera intr-o epoca sau in alta; clasificarea lor se face din motive didactice, insa fara a putea sureprinde originalitatea operei sau interferentele specific. Nu exista in realitate un fenomen artistic pur, clasic ori romantic. [] Clasicism- Romantism sunt doua tipuri ideale, inexistente practice in stare genuine, reperabile numai la analiza in retorta. (G. Calinescu, Clasicism, romantism si baroc, in vol Impresii asupra literaturii spaniole).

n cea de-a doua jum tate a secolului al XIX-lea s-au manifestat n literature noastr o serie de curente i tendin e, de direc ii literare: clasicism,romantism,baroc,manierism,realism,naturalism,parnasianism, prerafaelitism, simbolism i fantastic.Toate aceste concepte polisemantice trebuie bine clarificate pentru a le n elege n toateaccep iunile i semnifica iile lor. Termenul cel mai polivalent este cel de clasic, care are mai multe sensuri: social, axiologic, istoric, tipologic i stilistic. Sensul primordial, de baz este social. Clasic provine de la latinescul clasicus, care desemna apartenen a la o anumit clas social i care nseamn cel care apar ine unei clase. Cu timpul termenul de clasic a c p tat un sens axiologic. Au fost numi i clasici scriitorii de cea mai mare valoare, apar innd primei clase valorice, care erau preda i la coal , scriitori exemplari ale c ror opere s-au dovedit capabile s nfrunte timpul i care s-au constituit n adev rate modele demne de urmat. Din operele acestor scriitori s-a format fondul de aur al Antichit ii greco-latine,ceea ce s-a numit clasicismul antic. n sens istoric, clasicismul este un curent, o coal literar , care a ap rut mai nti n Fran a, n secolul al XVII-lea, numit i Marele Secol n timpul monarhiei luminate alui Ludovic al XIV-lea, supranumit i Regele Soare. Clasicismul francez a avut la baz filosofia lui Descartes i a fost o expresie n plan literar a ra ionalismului cartezian. Idealul literar clasic a fost ntruchipat de scriitori precum: Corneille, Racine, Moliere, LaFontaine, iar teoreticianul clasicismului francez a fost Boileau, prin celebra sa Art poetic . Doctrina clasicist s-a ntemeiat pe o serie de norme i de reguli fixe: -cultul, primatul ra iunii (clasicii puneau ra iunea mai presus de toate i o considerau suprema valoare)

-valorificarea mo tenirii Antichit ii greco-latine; - regula verosimilit ii (cu punctul de plecare n teoria mimesului aristotelic, pecare clasicii au denaturat-o n elegnd arta nu ca o transfigurare a realit ii, ci ca o fotografie mecanic a realit ii); -regula caracterului (clasicii considerau personajele ca ni te caractere atemporale, general-valabile, dincolo de contextul socio-istoric, alc tuite pe baza unei singure tr s turi dominante); -regula celor trei unit i de timp, de loc i de ac iune (care conducea spre o stnjenitoare limitare a imagina iei); -puritatea genurilor genuri i specii); i speciilor (clasicii nu admiteau amestecul de

-puritatea stilului (clasicii erau adep ii stilului nalt, aristocratic). Termenul de clasic are i un sens tipologic. Exist un tip clasic homo clasicus, c ruia i se va opune un tip romantic homo romanticus. Termenul de clasic are i un sens stilistic. Clasicismul este un stil permanent, unul dintre cele cinci mari stiluri permanente din istoria culturii, al turi de: romantism, baroc, manierism i realism. Clasicismul este o form nchis de cultur . Din clasicism nu s-a n scut nici un alt curent literar; din clasicism nu s-a n scut dect tot clasicism, sub forma neoclasicismului. n literatura romana, clasicismul, ca un curent literar, a fost destul de slab reprezentat i a ap rut cu o ntrziere de peste un secol fa de clasicismul francez. Clasicismul romnesc s-a manifestat n literatura noastr spre sfr itul secolului al XVIII-lea i nceputul secolului al XIX-lea prin scriitori lipsi i de o valoare deosebit : poe ii V c re ti i Costache Conachi. Clasicismul romnesc a fost mai mult o imita ie dup

clasicismul francez, la care s-a ad ugat influen a anacreontismului grecesc. Dincolo de aceast perioad istoric se poate spune c de fapt clasicismul s-a manifestat pe tot parcursul secolului al XIX-lea, coexistnd cu romantismul n operele multor scriitori. Clasicul este: - obiectiv- ra ional- echilibrat (apolinic) - dezinteresat de natur element de decor) (Natura reprezint pentru clasic un simplu

- moralist (preocupat de caracterologie)- canonic (respect normele i regulile

Marii clasici. Perioada marilor no tri clasici


Perioada marilor clasici este perioada care a urmat dup perioada post pa optist , corespunz toare epocii reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866). Perioada marilor clasici ncepe odat cu afirmarea spiritului junimist n cultura noastr , pe la mijlocul deceniului al aptelea al secolului al XIX-lea, i dureaz pn n ultimul deceniu al secolului al XIX-lea. De i a fost o perioad relativ scurt , de aproximativ trei decenii, perioada marilor clasici r mne perioada cea mai important i cea mai valoroas din ntreaga istorie a literaturii romne. Aceast perioad a fost numit astfel de critic nu pentru c n aceast perioad s-ar fi manifestat curentul clasicist. Clasicismul s-a manifestat n literatura noastr mult mai devreme, la sfr itul secolului al XVIII-lea i nceputul secolului al XIX-lea prin operele poe ilor V c re ti, Costache Conachi i Gheorghe Asachi, i a fost un curent minor. Din punctul de

vedere al apartenen ei la curente i direc ii literare, putem spune c , n mod paradoxal, nici unul dintre marii no tri clasici n-a fost un clasic propriu-zis: Eminescu a fost romantic, Ion Creang este un realist fantastic, la care realismul fuzioneaz cu fantasticul, Ion Luca Caragiale este realist, naturalist, manierist i fantastic, Ioan Slavici este un realist analitic, la care observa ia realist se mplete te cu analiza psihologic . Numai Titu Maiorescu poate fi considerat un clasic, dar mai mult ca structur i temperament i prin orientarea cultural . Singurul sens al termenului de clasic care a fost luat n considerare de critic pentru denumirea acestei perioade a fost cel axiologic, pentru c n aceast perioad au activat i au scris cei mai mari i cei mai valoro i scriitori ai no tri din toate timpurile. Perioada marilor clasici reprezint vrsta de aur a literaturii romne n care, ca s mprumut m o expresie metaforic a lui Nietsche zeii mai umblau nc pe p mnt. Marii no tri clasici au fost mitiza i, au devenit mituri i au intrat nc din timpul vie ii n legend . Aceasta nu nseamn ns c marii no tri clasici nu trebuie privi i i judeca i n spirit critic. Dimpotriv , ei trebuie mereu reactualiza i i reinterpreta i, aborda i dintr-o perspectiv modern , pentru c numai astfel le putem dovedi valoarea i perenitatea. n jurul marilor no tri clasici trebuie s ntre inem un cult lucid i ra ional.

Societatea Junimea, junimismului

programul

si

trasaturile

Aceast perioad a fost dominat de societatea Junimea i de personalitatea lui Titu Maiorescu. Societatea Junimea a fost nfiin at la Ia i, spre finele anului 1863 i nceputul anului 1864, de un grup de

tineri ntor i de la studii din str in tate precum: Petre Carp, Vasile Pogor, Theodor Rosetti, Ioan Negruzzi, care a devenit secretarul societ ii, i Titu Maiorescu, care a devenit mentorul societ ii. Societatea Junimea n-a fost doar o societate literar , a a cum se spune de obiecei, ci i o societatea cultural n sensul cel mai larg al cuvntului. Junimi tii n-au fost numai scriitori, ci i oameni de tiin i mari savan i, ca filosoful Vasile Conta, istoricul N. D. Xenopol, sau lingvistul i folcloristul AlexandruLambrior.

n evolu ia societ ii, Junimea ase remarc trei perioade distincte: 1. perioada ie ean , cnd edin ele societ ii s-au desf urat la Ia i, r mne i cea mai valoroas perioad din istoria Junimii i a durat pn n anul 1874, cnd Titu Maiorescu a plecat la Bucure ti i a fost numit ministrul Cultelor i Instruc iei publice. 2. perioada ie ean i bucure tean a durat pn n anul 1885. n aceast perioad edin ele s-au desf urat alternativ la Ia i i la Bucure ti. 3. s-a desf urat dup anul 1885, cnd aproape to i membrii mai importan i ai societ ii s-au mutat la Bucure ti. Societatea Junimea a avut un program i a desf urat o activitate complex pe mai multe planuri. O prim form de activitate au constituit-o o serie de prelegeri numitePrelec iuni populare, pe cele mai diverse teme culturale care urm reau educarea i formarea gustului public. O alt form de activitate o reprezenta lupta pentru puritatea i unitatea limbii noastre literare. n studiul Despre descrierea limbii romne, (1866) Titu Maiorescu a nlocuit principiul etimologic n ortografie care ar fi condus spre o scriere greoaie i artificial cu principiul fonetic. Datorit lui Titu Maiorescu noi scriem cum vorbim, normele ortografice propuse de Titu

Maiorescu au fost specializate prin discursul s u rostit la Academia Romn numit Raport cetit n Academia Romn cu privire la un nou proiect de ortografie,(1880). Normele ortografice maioresciene stau, cu pu ine excep ii, la baza ortografiei noastre actuale. Titu Maiorescu a desf urat adev rate campanii polemice mpotriva stric torilor de limb , n articolul Limba romn n jurnalele din Austria, (1868) i mpotriva abuzului de neologisme n articolul Neologismele, (1888). O alt form de activitate a fost orientarea literaturii i promovarea adev ratelor valori literare. Societatea Junimea a avut un cenaclu i o revist literar bilunar Convorbiri literare, nfiin at n 1867. Cenaclul Junimii r mne cel mai important cenaclu n istoria culturii noastre. Atmosfera cenaclului junimist a fost evocat de mai mul i memoriali ti, printre care Gheorghe Panu, Amintiri de la Junimea. n cenaclul junimist spiritul critic se manifesta liber i f r menajamente. O deviz junimist era: la Junimea vine cine vrea i r mne cine poate. Junimi tii cultivau umorul i anecdotica; o alt deviz era: anecdota primeaz . n cenaclul Junimii i-a desc rcat Ion Creang sacul cu anecdote trezind hazul auditoriului. Cele mai bune lucr ri erau citite n cenaclu i erau publicate n Convorbiri literare. Publicarea n Convorbiri literare era echivalent cu o consacrare. O alt form de activitate junimist a constituit-o combaterea formelor f r fond. n aceast direc ie Titu Maiorescu a avut cea mai mare contribu ie. Teoria formelor f r fond a fost expus de Titu Maiorescu n articolul n contra dezvolt rii de ast zi a culturii romne, (1868). Spiritul junimist s-a caracterizat printr-o serie de tr s turi specifice: 1.orientarea filosofic junimi tii erau n general, oameni de forma ie i orientare filosofic i abordau toate fenomenele culturale dintr-o perspectiv larg , filosofica

2. oratoria junimi tii au respins veche retoric parlamentar , g unoas i superficial i au nlocuit-o cu un tip nou de oratorie riguroas , logic , precis i exact ,la obiect.

n articolul Be ia de cuvinte, (1873) Titu Maiorescu a criticat be ia de cuvinte n care vedea un fenomen patologic al limbajului primejdios n epoca sa. ntr-un alt articol numit Oratori, retori, limbu i, (1902) Titu Maiorescu f cea urm toarele disocieri nelipsite de ironie i umor ntre aceste trei categorii de vorbitori i spunea c oratorii vorbesc ca s comunice, retorii vorbesc ca s se asculte pe ei n i i, iar limbu ii ca s se afle n treab . 3. clasicismul n forme academiceaceast tr s tur este legat voca ia de pedagog a lui Titu Maiorescu. Clasicismul junimist a fost clasicism axiologic, junimi tii priveau i judecau literatura de pozi iile marilor valori clasice i manifestau unele rezerve fa curentele i orient rile moderne ale literaturii; de un pe de

4. spiritul polemic Titu Maiorescu a fost cel mai redutabil polemist al nostru din toate timpurile care a de inut, ca nimeni altul, arta ridiculiz rii adversarilor. Polemicile sale sunt demonstra ii logice i strngeri de argumente. Minte logic i clar , Titu Maiorescu demonstra ntr-un limbaj ct se poate de accesibil mecanismul de gndire al adversarilor s i i i ar ta deficien ele de func ionare. Aceasta este lec ia pe n elesul tuturor , cum spunea Titu Maiorescu 5. spiritul criticaceasta este cea mai important tr s tur a junimismului. Printr-un spirit critic echilibrat i constructiv junimi tii au respins non-valorile si imposture si-au impus adevaratele valori.

Bibliografie:
-G. C linescu Istoria literaturii romne de la origini pn n prezent , edi ia a II-a, Editura Minerva, 1982 - G. C linescu Istoria literaturii romne. Compendiu, Editura pentru literatura 1968 - G. C linescu Clasicism, romantism, baroc, prefa asupra literaturii spaniole, E. P. L., 1965 la Impresii

http://www.scribd.com/doc/77223521/ist-litrom-an2