Sunteți pe pagina 1din 7

Asocierea ntre consumul de alcool al mamelor n timpul sarcinii i apari ia cheilopalatoschizisului la copiii acestora

Pavel Andrei

Scopul cercetarii

 Evaluarea existen ei unei leg turi ntre consumul de alcool al mamelor n timpul sarcinii i apari ia cheilopalatoschizisului la copiii acestora  Cuantificarea importan ei acestei leg turi

Populatia tinta si esantionul de studiu

Datele au fost culese prin chestionarea mamelor privind prezen a sau absen a consumului regulat de alcool n timpul sarcinii. Popula ia int :  Caracteristici clinice: prezenta despic turilor labiale sau labio-maxilo-palatine  Caracteristici demografice: nou-n scu i Popula ia accesibil : subiec ii de studiu veni i pe lume ntre anii 1960-2000 n sec ia de obstetric a Spitalului Jude ean din Baia Mare

Modalitatea de culegere a datelor

 In functie de durata culegerii datelor: studiu retrospectiv  In functie de modul de alcatuire a grupei sau grupelor de subiecti luati in studiu: cercetare de tip caz-martor Boala fixata: cheilopalatoschizis Factorul de expunere urmarit: consumul de alcool in sarcina Metoda statistica utilizata: Testul hi p trat

Rezultate
Tabel de frecven pentru consumul de alcool n sarcin :
38

au consumat alcool in timpul sarcinii NU au consumat alcool in timpul sarcinii

Grafic sectorial pentru consumul de alcool n sarcin :

Tabel frecven

pentru cheilopalatoschizis:
43 67

Prezinta cheilopalatoschizis NU prezinta cheilopalatoschizis

Grafic sectorial pentru cheilopalatoschizis:

Tabelul de contingen

dintre factorul de risc i boal : NU 55 12 67 DA 17 26 43 Total 72 38 110

CHEILOPALATOSCHIZIS ALCOOL IN SARCINA NU DA Total