Sunteți pe pagina 1din 1

1 Se precizeaza numele, initiala tatalui si prenumele studentului 2 Se mentioneaza denumirea intreaga a entitatii unde s-a desfasurat practica de specialiatate

iar locatiile unde se poate face stagiul de practica sunt: - instante judecatoresti (judecatorii, tribunale, etc.) - parchete de pe langa instante judecatoresti - cabinete de avocatura - birouri notariale - birouri de executori judecatoresti - organe ale administratiei centrale (ministere, agentii) - birouri, servicii, directii juridice din structuri administrative, regii autonome, societati comerciale, etc. - organe ale administratiei locale -birouri, servicii de cercetari penale din cadrul unitatilor de politie. durata perioadei de practica este: pentru anii II zi,fr,id - 3 saptamani, timp de 6 ore pe zi totalizand un numar de 90 ore pentru anii III zi, fr, id - 4 saptamani, totalizand un numar de 120 de ore -lucrarea - se desfasoara pe 5-10 pagini A4, in care se descrie activitatile intreprinse la entitatea respectiva - spetele comentate in lucrare vor avea nume si denumiri fictive mult succes