Sunteți pe pagina 1din 40

Determinarea drumului

Determinarea drumului de la surs la destina ie este datoria nivelului 3. Ruterele evalueaz diferite drumuri i alege dintre acestea cel mai bun c tre destina ie pentru transmiterea datelor. datelor. Informa iile de rutare pot fi configurate de c tre administrator (rute statice) sau determinate dinamic (rute statice de c tre protocoalele de rutare. rutare.

Comunica ii End-to-End End-to Adresele de re ea reprezint reprezint diverse drumuri ntre rutere. rutere. Prin nv area drumurilor consistente ntre capete, capete, ruterele pot reduce mesajele broadcast i spori eficien a. spori a.

Adresarea re elelor i a calculatoarelor gazd


Adresele de re ea permit ca datele s fie direc ionate de la o re ea la alt re ea. ea. Adresele host sunt atribuite host local i permit distribuirea datelor c tre calculatoarele gazd .

Func iunile unui ruter


Ruterele au rolul de a determina ruta i de a face Ruterele comutarea pachetelor. pachetelor. Determinarea rutei implic examinarea por iunii de re ea a adresei pentru a determina pe ce interfa de ie ire va trimite datele n exterior. exterior. Comutarea pachetelor reprezint ac iunea de intrarea unui pachet pe o anumit interfa i direc ionarea lui pe o alt interfa (de ie ire). ire).

Protocoale rutate vs. Protocoale de rutare

Protocoale rutate rutate


Un protocol rutat este orice protocol de re ea ce ofer suficiente informa ii n adresa de re ea (L3) pentru a permite pachetului s fie direc ionat de la un host la altul pe baza unei scheme de adresare. Exemple de protocoale rutate:

IP IPX Apple Talk

Protocoale de rutare
Protocoalele de rutare ofer suport pentru un protocol rutat prin oferirea unor mecanisme de partajare a informa iilor legate de rutare. Mesajele protocoalelor de rutare se schimb ntre rutere. Un protocol de rutare permite ruterelor s comunice ntre ele pentru a actualiza i a administra tabelele de rutare. Exemple de protocoale de rutare din TCP/IP sunt:
y RIP (Routing Information Protocol) y IGRP (Interior Gateway Routing Protocol) y EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) y OSPF (Open Shortest Path First)

Rutare multi-protocol multi-

Rutare multi-protocol multi Ruterele sunt capabile s ofere suport pentru mai multe protocoale de rutare diferite i s administreze tabele de rutare pentru diverse protocoale rutate. Aceast capacitate permite unui ruter s transmit pachete provenite de la diverse protocoale rutate de-a lungul aceleia i leg turi fizice.

Rutare static vs. dinamic static


Rutarea dinamic ac ioneaz diferit fa de cea static . Adiministratorul de re ea utilizeaz comenzi de configurare pentru a porni rutarea dinamic . Procesul de rutare actualizezaz automat informa iile pe care le posed ruterul ori de cte ori apar noi informa ii din inter-re ea. Modific rile f cute n tabelele de rutare dinamice sunt schimbate ntre rutere n cadrul procesului de actualizare.

Rutare static vs. dinamic static


Informa iile legate de rutele statice sunt administrate manual de c tre administratorul de re ea care introduce aceste informa ii n configura ia ruterului. Administratorul trebuie s actualizeze manual rutele statice ori de cte ori topologia inter-re elei se modific .

Rutarea static static


Rutarea static permite selectarea informa iilor pe care le oferim legate de re ea (re ea securizat ). Rutarea dinamic ofer toate informa iile legate de re ea. ea. Atunci cnd o re ea este accesibil printr-o singur printrrut , rutarea static elimin traficul nedorit ce poate bloca re eaua.

Rute implicite
Rutele implicite sunt utilizate de c tre un ruter pentru a fi folosite n cazul destina iilor necunoscute. Aceste rute sunt determinate n mod static. static.

Avantajele rut rii dinamice


Dac ruta dintre A i D ar fi fost static , nu s-ar fi produs snici un flux de date. date. Rutarea dinamic permite lui dinamic A s descopere defec iunea rutei i s fac reconfigurarea c tre B. Atunci cnd ruta A-D este ok, A va reconfigura ruta, reconfigura aducndaducnd-o la starea ini ial .

Rutarea dinamic
Succesul rut rii dinamice depinde de dou func ii de baz ale unui ruter:
Administrarea tabelei de rutare Distribuirea, la diferite intervale de timp, a tabelei de rutare (sub form de actualizare a rut rii) c tre ruterele adiacente

Rutarea dinamic
Rutarea dinamic se bazeaz pe un protocol de rutare pentru a putea partaja informa iile cu alte rutere. Un protocol de rutare define te un set de reguli utilizate de c tre un ruter atunci cnd comunic cu ruterele adiacente.

Rutarea dinamic
De exemplu, un protocol de rutare poate descrie: y Modul de trimitere a actualiz rilor y Informa iile ce sunt con inute n aceste actualiz ri y Momentul n care sunt trimise informa iile y Modul de localizare a destinatarilor

Modul de alegere a rutelor dinamice


Protocoalele de rutare utilizeaz algoritmi pentru a alege cea mai bun rut c tre destina ie. ie. Tabelele de rutare sunt actualizate pentru a se putea alege cea mai bun rut c tre destina ie. ie. Algoritmul genereaz un num r denumit metric pentru a determina cea mai bun rut . Cu ct metrica este mai mic , cu att ruta este mai bun .

Metrici de rutare
Metricile pot fi Metricile determinate de o singur caracteristic sau pot fi determinate prin combinarea unor caracteristici diverse.

Metrici de rutare
Metrici utilizate n mod obi nuit: nuit:
L imea de band ntrzierile nc rcarea re elei Fiabilitatea Num rul de hop-uri hopCostul Costul

Clase de protocoale de rutare


Toate protocoalele de rutare sunt clasificate clasificate astfel: astfel:
Bazate pe Distance Vector Distance Vector Bazate pe Link-State Link-State Hibride bride

Protocoale de rutare bazate pe vectorul distan


Abordarea bazat pe vectorul distan determin direc ia (vectorul) i distan a c tre orice leg tur n inter-re ea.

Protocoale de rutare bazate starea leg turii


Abordarea link state reface topologia precis a ntregii inter-re ele (sau cel pu in a por iunii de re ea n care ruterul este situat). Acest tip de abordare mai poart numele i de SPF(shortest path first).

Protocoale de rutare hibride


Abordarea hibrid combin aspecte legate de starea leg turii cu cele legate de algoritmii vectorilor distan .

Convergen Convergen
Ori de cte ori se modific topologia de re ea din cauza cre terii, reconfigur rii sau c derilor, baza de cunoa tere a re elei trebuie, de asemenea, s se modifice. Baza de cunoa tere trebuie s reflecte o vedere clar i consistent a noii topologii. Aceast abordare se nume te convergen .

Convergen Convergen
Atunci cnd toate ruterele dintr-o inter-re ea opereaz pe baza aceleia i baze de cunoa tere, se spune c inter-re eaua este convergent . Cu ct convergen a este mai rapid , cu att este mai bine pentru re ea; se reduce astfel perioada de timp n care ruterele ar putea lua decizii gre ite privind procesul de rutare.

Rutarea bazat pe vectorul distan


Algoritmii de rutare baza i pe vectorul distan transmit periodic copii ale tabelelor de rutare de la ruter la ruter. ruter. Aceste actualiz ri periodice ntre rutere asigur transmiterea modific rilor de topologie. topologie.

Rutarea bazat pe vectorul distan


Fiecare ruter recep ioneaz o tabel de rutare din partea vecinului conectat direct. direct. Fiecare ruter calculeaz vectorul distan (num rul de hopuri, etc.) pentru fiecare hopuri, loca ie. ie. Acest lucru continu pn cnd toate ruterele partajeaz aceea i baz de cunoa tere (acelea i informa ii). Acest lucru poart numele de convergen .

Rutarea bazat pe vectorul distan


Ruterele direct conectate au un vector distan n valoare de 0. A->B=0, A->D=0 A Ruterul B raporteaz ruterului A raporteaz existen a unei rute c tre ruterul C. A->C=1 Ruterul C raporteaz ruterului B Ruterul raporteaz uterului existen a unei rute c tre ruterul D. ruterul B->D=1 Ruterul B raporteaz ruterului A de Ruterul raporteaz existen a unei rute c tre ruterul D. A->D=2

Rutarea bazat pe vectorul distan

Rutarea bazat pe vectorul distan Modific ri de topologie


Fiecare ruter va trimite periodic propria tabel de rutere c tre ruterele adiacente (vecine). (vecine). n momentul n care apar modific ri de topologie, topologie, ruterele afectate actualizeaz propriile tabele de rutare i apoi direc ioneaz modific rile c tre ruterele direct conectate. conectate.

Cicluri infinite de rutare


Ciclurile infinite de rutare pot ap rea n cazul unei slabe convergen e pe care o poate induce apari ia unei noi configura ii ce produce informa ii inconsistente n tabelele de rutare

Cicluri infinite de rutare


nainte de c derea re elei 1, toate ruterele posed informa ii corecte de rutare. rutare. Re eaua este convergent . Presupunem n continuare c ruta preferat a ruterului C c tre re eaua 1 se face prin ruterul B iar vectorul distan de la ruterul C la re eaua 1 este 3.

Cicluri infinite de rutare


Atunci cnd re eaua 1 cade, ruterul E trimite o actualizare c tre ruterul A. n acest moment, ruterul A blocheaz rutarea pachetelor c tre re eaua 1. Totu i, ruterele B, C i D pot continua s fac acest lucru deoarece ele nu au fost nc informate despre c derea re elei. Atunci cnd ruterul A trimite actualizarea, ruterele B i D blocheaz rutarea c tre re eaua 1. Cu toate acestea, ruterul C nu a recep ionat actualizarea. Pentru ruterul C, re eaua 1 este nc disponibil prin intermediul ruterului B.

Cicluri infinite de rutare


Ruterul C trimite o actualizare periodic c tre ruterul D, indicnd D, o rut c tre re eaua 1 prin intermediul ruterului B. Ruterul D i modific tabela de Ruterul rutare pentru a reflecta aceast informa ie incorect transmi nd-o ndmai departe c tre ruterul A. Ruterul A trimite informa ia c tre Ruterul ruterele B i E .a.m.d. Orice .a.m.d. pachet destinat re elei 1 va produce un ciclu infinit de la ruterul C c tre B c tre A c tre D i napoi c tre C.

Cicluri infinite de rutare

Dac nu se iau alte m suri, acest proces va continua pn n momentul n care un anumit proces va opri aceast ac iune. iune. Acest fenomen se nume te count to infinity. infinity

Solu ii pentru ciclurile infinite Definirea Definirea unui maxim


O solu ie pentru ciclurile infinite este aceea de a seta o valoare maxim pentru o metric (de exemplu num rul de hopuri <16) Dac vectorul distan dep e te acest num r maxim, ruta este nl turat .

Solu ii pentru ciclurile infinite Split horizon horizon


Split horizon specific faptul horizon c nu este recomandat s se trimit informa ii despre o rut de la care a provenit nainte o actualizare. actualizare. Atunci cnd ruterul A ini iaz o actualizare n momentul c derii re elei 1, nici un alt ruter nu poate transmite ruterului A c are o ruta valid c tre re eaua 1.

Solu ii pentru ciclurile infinite Hold down timers


Atunci cnd apare o nou actualizare datorit c derii unei rute, ruterul porne te un holdholddown timer pentru acea rut . Rutele actualizate cu metrici mai bune sunt permise iar rutele cu o valoare mai mare a metricii sunt ignorate n timpul acestui hold-down time. holdtime

Algoritmi Distance Vector Distance Vector


Baza i pe algoritmi Baza Se atribuie numere distance vector fiec rei distance vector rute Periodic se actualizeaz ntreaga tabel de rutare Ruterele actualizez doar Ruterele vecinii direct conecta i Ciclurile infinite de rutare sunt cauzate de slaba convergen Exemplu de ciclu infinit count to infinity count nfinity Ciclurile infinite sunt rezolvate prin setarea unei valori maxime a metricii iar cele split horizon horizon folosesc hold-down holdtimers timers RIP & IGRP sunt exemple de protocoale de rutare distance vector vector