Sunteți pe pagina 1din 12

LEGE Nr.

279 din 7 decembrie 2011

pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii

Publicat n: Monitorul Oficial Nr. 872 din 9 decembrie 2011

Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.

Articol unic. - Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz: 1. La articolul 3, dup litera s) se introduce o nou liter, litera s1), cu urmtorul cuprins: "s1) parteneriat public-public - derularea n comun a unui proiect de ctre dou ori mai multe entiti publice naionale i/sau internaionale;". 2. La articolul 8, litera c) se modific i va avea urmtorul cuprins: "c) oricare asociere format de una sau mai multe autoriti contractante dintre cele prevzute la lit. a), b), d) sau e);". 3. Dup articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu urmtorul cuprins: "Art. 81 - Derularea unui proiect n cadrul unui parteneriat public-public se supune regulilor din domeniul achiziiilor publice." 4. La articolul 14 alineatul (1), litera a) se modific i va avea urmtorul cuprins: "a) unui acord internaional ncheiat n conformitate cu prevederile Tratatului cu unul sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene i care vizeaz furnizarea de produse, prestarea de servicii sau execuia de lucrri, destinate implementrii ori exploatrii unui proiect n comun cu statele semnatare, i numai

dac prin acordul respectiv a fost menionat o procedur specific pentru atribuirea contractului respectiv;". 5. Art. 19 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 19 - Autoritatea contractant achiziioneaz direct produse, servicii sau lucrri, n msura n care valoarea achiziiei, estimat conform prevederilor seciunii a 2-a a prezentului capitol, nu depete echivalentul n lei a 15.000 euro pentru fiecare achiziie de produse, servicii ori lucrri. Achiziia se realizeaz pe baz de document justificativ." 6. Art. 20 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 20 - (1) n cazul n care valoarea estimat este egal sau mai mare dect cea prevzut la art. 124, autoritatea contractant are obligaia de a atribui contractul de achiziie public prin aplicarea procedurilor de licitaie deschis sau licitaie restrns. (2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractant are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevzute la art. 18 alin. (1), dup caz, numai n circumstanele specifice prevzute la art. 94, art. 110 alin. (1) sau art. 122." 7. La articolul 33 alineatul (2), litera b) se modific i va avea urmtorul cuprins: "b) formaliti care trebuie ndeplinite n legtur cu participarea la procedura de atribuire;". 8. Dup articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 331, cu urmtorul cuprins: "Art. 331 - (1) Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice evalueaz, nainte de transmiterea spre publicare a invitaiei/anunului de participare, conformitatea cu legislaia aplicabil din domeniul achiziiilor publice a documentaiei de atribuire aferente contractelor de achiziie public care intr sub incidena prevederilor prezentei ordonane de urgen. (2) n termen de maximum 14 zile de la data primirii documentaiei n SEAP, Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice are obligaia: a) de a emite autoritii contractante acceptul n vederea iniierii procedurii de atribuire, dac prevederile din documentaia de atribuire sunt conforme cu prevederile legale privind achiziiile publice; b) de a informa autoritatea contractant asupra neconformitilor constatate la nivelul documentaiei de atribuire i a motivului pentru care acestea nu sunt n concordan cu prevederile legale privind achiziiile publice.

(3) Documentele se transmit n SEAP n zile lucrtoare de ctre autoritile contractante i vor fi semnate cu semntur electronic extins, emis de un furnizor autorizat." 9. La articolul 40, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins: "(2) Prin excepie de la dispoziiile alin. (1), n situaia n care ataarea documentaiei de atribuire n SEAP nu este posibil din motive tehnice imputabile operatorului SEAP, autoritatea contractant are obligaia de a pune la dispoziia oricrui operator economic care a naintat o solicitare n acest sens sau, dup caz, cruia i s-a transmis o invitaie de participare, a unui exemplar din documentaia de atribuire, pe suport hrtie ori pe suport magnetic." 10. La articolul 431, partea introductiv a alineatului (2) se modific i va avea urmtorul cuprins: "(2) Autoritatea contractant are obligaia de a solicita ofertanilor constituirea garaniei de participare, n vederea participrii la procedura de atribuire a contractului, atunci cnd prezenta ordonan de urgen prevede obligativitatea publicrii unui anun sau a unei invitaii de participare. Documentaia de atribuire trebuie s conin urmtoarele informaii:". 11. La articolul 46 alineatul (1), dup litera b) se introduce o nou liter, litera c), cu urmtorul cuprins: "c) s depun ofert individual/comun i s fie nominalizat ca ter susintor n cadrul unei alte oferte, sub sanciunea excluderii ofertei individuale sau, dup caz, a celei n care este ofertant asociat." 12. La articolul 49 alineatul (2), literele a) i b) se modific i vor avea urmtorul cuprins: "a) fiecare anun de intenie/participare transmis de ctre autoritatea contractant pentru publicare n SEAP, n msura n care anunul respectiv este n legtur cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract cu o valoare estimat egal sau mai mare dect pragurile valorice prevzute la art. 124; b) fiecare invitaie/anun de participare transmis de ctre autoritatea contractant pentru publicare n SEAP, cu o valoare estimat mai mic dect pragurile valorice prevzute la art. 124." 13. Articolul 691 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 691 - Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terul susintor care are drept membri n cadrul consiliului de administraie/organ de conducere ori de supervizare i/sau are acionari ori asociai persoane care sunt so/soie, rud sau afin pn la gradul al patrulea inclusiv ori care se afl n relaii

comerciale, astfel cum sunt acestea prevzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce dein funcii de decizie n cadrul autoritii contractante, este exclus din procedura de atribuire." 14. La articolul 122, literele i) i j) se modific i vor avea urmtorul cuprins: "i) atunci cnd este necesar achiziionarea unor lucrri sau servicii suplimentare/adiionale, care nu au fost incluse n contractul iniial, dar care datorit unor circumstane imprevizibile au devenit necesare pentru ndeplinirea contractului n cauz, i numai dac se respect, n mod cumulativ, urmtoarele condiii: - atribuirea s fie fcut contractantului iniial; - lucrrile sau serviciile suplimentare/adiionale s nu poat fi, din punct de vedere tehnic i economic, separate de contractul iniial fr apariia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractant sau, dei separabile de contractul iniial, s fie strict necesare n vederea ndeplinirii acestuia; - valoarea cumulat a contractelor care vor fi atribuite i a actelor adiionale care vor fi ncheiate pentru lucrri i/sau servicii suplimentare ori adiionale s nu depeasc 20% din valoarea contractului iniial; j) atunci cnd, ulterior atribuirii unui contract de lucrri sau de servicii, autoritatea contractant i propune s achiziioneze noi lucrri, respectiv noi servicii, care sunt similare lucrrilor ori serviciilor achiziionate prin atribuirea contractului iniial i numai dac se respect, n mod cumulativ, urmtoarele condiii: - atribuirea se face contractantului iniial, iar noile lucrri, respectiv noile servicii, constau n repetarea unor lucrri sau servicii similare celor prevzute n contractul atribuit iniial i sunt conforme cu cerinele prevzute n caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract; - contractul de lucrri/servicii iniial a fost atribuit prin procedura de cerere de oferte/licitaie deschis sau restrns; - valoarea estimat a contractului iniial de lucrri/servicii s-a determinat prin luarea n considerare inclusiv a lucrrilor/serviciilor similare care pot fi achiziionate ulterior; - n anunul de participare la procedura aplicat pentru atribuirea contractului iniial s-a precizat faptul c autoritatea contractant are dreptul de a opta pentru achiziionarea ulterioar de noi lucrri similare, respectiv noi servicii similare, de la operatorul economic a crui ofert va fi declarat ctigtoare n cadrul procedurii respective;

- autoritatea contractant are dreptul de a aplica aceast procedur ntr-un interval care nu poate depi 3 ani de la atribuirea contractului iniial." 15. La articolul 124, partea introductiv se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 124 - Peste pragul prevzut la art. 19, autoritatea contractant are obligaia de a aplica procedura de cerere de oferte n cazul n care valoarea estimat, fr TVA, a contractului de achiziie public este mai mic dect echivalentul n lei al urmtoarelor praguri:". 16. La articolul 127, alineatul (3) se abrog. 17. La articolul 178, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 178 - (1) n cazul n care, pentru criteriile de natura celor prevzute la art. 176 lit. c) i d), autoritatea contractant consider c se justific impunerea anumitor cerine minime pe care ofertanii/candidaii trebuie s le ndeplineasc pentru a fi considerai calificai, atunci aceste cerine trebuie s fie precizate, conform principiului transparenei, n cadrul invitaiei/anunului de participare." 18. Articolul 179 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 179 - (1) Criteriile de calificare i selecie stabilite de ctre autoritatea contractant trebuie s aib o legtur evident cu obiectul contractului ce urmeaz s fie atribuit. (2) Autoritatea contractant are obligaia de a respecta principiul proporionalitii atunci cnd stabilete criteriile de calificare i selecie, precum i nivelul cerinelor minime pe care ofertanii/candidaii trebuie s le ndeplineasc. (3) Criteriile de calificare i selecie precizate n cadrul invitaiei/anunului de participare trebuie s fie aceleai cu cele precizate n cadrul documentaiei de atribuire. (4) Orice modificare i/sau completare a criteriilor de calificare i selecie precizate conform alin. (3) conduce la anularea procedurii de atribuire, cu excepia modificrilor dispuse prin decizia Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor." 19. La articolul 186, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins: "(2) n cazul n care ofertantul/candidatul i demonstreaz situaia economic i financiar invocnd i susinerea acordat, n conformitate cu prevederile alin. (1), de ctre o alt persoan, atunci acesta are obligaia de a dovedi susinerea de care beneficiaz, de regul, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, ncheiat n form autentic, prin care aceasta confirm faptul c va pune la dispoziia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigur susinerea financiar nu trebuie s se afle n situaia care determin

excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 i ale art. 181 lit. a), c1) i d)." 20. La articolul 190, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins: "(2) n cazul n care ofertantul/candidatul i demonstreaz capacitatea tehnic i profesional invocnd i susinerea acordat, n conformitate cu prevederile alin. (1), de ctre o alt persoan, atunci acesta are obligaia de a dovedi susinerea de care beneficiaz, de regul, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, ncheiat n form autentic, prin care aceasta confirm faptul c va pune la dispoziia candidatului/ofertantului resursele tehnice i profesionale invocate. Persoana care asigur susinerea tehnic i profesional nu trebuie s se afle n situaia care determin excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 i ale art. 181 lit. a), c1) i d)." 21. La articolul 199, alineatele (1) i (3) se modific i vor avea urmtorul cuprins: "Art. 199 - (1) n cazul aplicrii criteriului oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic, oferta stabilit ca fiind ctigtoare este oferta care ntrunete punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative. n cazul n care, din motive obiective, pe care autoritatea contractant le poate justifica temeinic, este imposibil stabilirea exact a ponderilor relative pentru fiecare factor de evaluare, autoritatea contractant are obligaia de a indica n anunul de participare i n documentaia de atribuire cel puin ordinea descresctoare a importanei factorilor de evaluare care urmeaz s fie utilizai. ................................................................................................................................. .............. (3) Autoritatea contractant are obligaia de a preciza, n mod clar, n invitaia/anunul de participare, precum i n documentaia de atribuire, factorii de evaluare a ofertei cu ponderile relative ale acestora." 22. La articolul 199, dup alineatul (3) se introduc dou noi alineate, alineatele (4) i (5), cu urmtorul cuprins: "(4) Autoritatea contractant are obligaia de a preciza n documentaia de atribuire algoritmul de calcul sau metodologia concret de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice i financiare prezentate de ofertani. (5) Orice modificare i/sau completare a factorilor de evaluare precizai conform alin. (3) conduce la anularea procedurii de atribuire." 23. La articolul 204, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:

"(2) Autoritatea contractant are obligaia de a asigura obinerea i pstrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricrei proceduri de atribuire prevzute la art. 18." 24. Dup articolul 204 se introduce un nou articol, articolul 2041, cu urmtorul cuprins: "Art. 2041 - ntr-un contract de achiziie public este permis doar cesiunea creanelor nscute din acel contract, obligaiile nscute rmnnd n sarcina prilor contractante, astfel cum au fost stipulate i asumate iniial." 25. Articolul 209 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 209 - (1) Autoritatea contractant are obligaia de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziie public n urmtoarele cazuri: a) dac au fost depuse numai oferte inacceptabile i/sau neconforme; b) dac nu a fost depus nicio ofert sau dac au fost depuse oferte care, dei pot fi luate n considerare, nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluiilor tehnice i/ori financiare; c) dac abateri grave de la prevederile legislative afecteaz procedura de atribuire sau dac este imposibil ncheierea contractului. (2) Prin excepie de la prevederile art. 204, autoritatea contractant are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziie public, dac ia aceast decizie nainte de data ncheierii contractului, numai n urmtoarele cazuri: a) dac autoritatea contractant se afl n una dintre situaiile prevzute la art. 86 alin. (2) lit. a), art. 102 alin. (2) lit. a), art. 117 alin. (2) lit. a) sau art. 1481 lit. a); b) ca urmare a deciziei pronunate de Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor, prin care se dispune eliminarea oricror specificaii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise n legtur cu procedura de atribuire. (3) Dispoziiile alin. (2) nu pot aduce atingere obligaiei autoritii contractante de a anula o procedur de atribuire n urma unei hotrri judectoreti sau a unei decizii n acest sens a Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor. (4) n sensul prevederilor alin. (1) lit. c), prin abateri grave de la prevederile legislative se nelege: a) criteriile de calificare i selecie, precum i criteriul de atribuire sau factorii de evaluare prevzui n cadrul invitaiei/anunului de participare, precum i n documentaia de atribuire au fost modificai;

b) pe parcursul analizei, evalurii i/sau finalizrii procedurii de atribuire se constat erori sau omisiuni, iar autoritatea contractant se afl n imposibilitatea de a adopta msuri corective fr ca acestea s conduc la nclcarea principiilor prevzute la art. 2 alin. (2) lit. a) - f)." 26. La articolul 213 alineatul (1), litera o) se modific i va avea urmtorul cuprins: "o) documentele referitoare la funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, dac este cazul;". 27. La articolul 222, alineatul (5) se modific i va avea urmtorul cuprins: "(5) Prevederile art. 48 - 50 i ale art. 56 se aplic n mod corespunztor." 28. La articolul 252, litera k) se modific i va avea urmtorul cuprins: "k) atunci cnd, ulterior atribuirii unui contract de lucrri, autoritatea contractant i propune s achiziioneze noi lucrri care sunt similare lucrrilor achiziionate prin atribuirea contractului iniial i numai dac se respect, n mod cumulativ, urmtoarele condiii: - atribuirea se face contractantului iniial, iar noile lucrri constau n repetarea unor lucrri similare celor prevzute n contractul atribuit iniial i sunt conforme cu cerinele prevzute n caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract; - contractul de lucrri iniial a fost atribuit prin procedura de cerere de oferte/licitaie deschis, licitaie restrns sau negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare; - valoarea estimat a contractului iniial de lucrri s-a determinat prin luarea n considerare inclusiv a lucrrilor similare care pot fi achiziionate ulterior; - n anunul de participare la procedura aplicat pentru atribuirea contractului iniial s-a precizat faptul c autoritatea contractant are dreptul de a opta pentru achiziionarea ulterioar de noi lucrri similare de la operatorul economic a crui ofert va fi declarat ctigtoare n cadrul procedurii respective." 29. Articolul 254 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 254 - (1) n cazul n care ofertele prezentate n cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de furnizare conin produse originare din ri tere cu care Uniunea European nu a ncheiat niciun acord ntr-un cadru multilateral sau bilateral care s asigure accesul efectiv al entitilor comunitare la pieele acestor ri tere, aceste oferte pot fi respinse dac proporia produselor originare din rile tere depete 50% din valoarea total a produselor care constituie oferta. n

sensul prezentului alineat, programele de calculator utilizate n echipamentele pentru reele de telecomunicaii sunt considerate produse. (2) n cazul n care dou sau mai multe oferte sunt egale sau echivalente din punctul de vedere al punctajului obinut n urma aplicrii factorilor de evaluare, va fi aleas acea ofert care nu poate fi respins n temeiul dispoziiilor alin. (1). Valoarea acelor oferte este considerat echivalent, n sensul prezentului articol, n cazul n care diferena dintre preurile prevzute n propunerile financiare nu depete 3%. (3) Cu toate acestea, o ofert nu poate fi aleas n detrimentul altei oferte dac aceast alegere ar obliga autoritatea contractant s achiziioneze un material cu caracteristici tehnice diferite de cele ale materialului existent, ceea ce ar determina o incompatibilitate ori dificulti tehnice de utilizare sau de ntreinere ori costuri disproporionale." 30. La articolul 266, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 266 - (1) Consiliul este competent s soluioneze contestaiile cu privire la procedura de atribuire, prin complete specializate, constituite potrivit Regulamentului de organizare i funcionare a Consiliului, aprobat potrivit art. 291." 31. La articolul 274, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 274 - (1) n vederea soluionrii contestaiei/contestaiilor, autoritatea contractant are obligaia de a transmite Consiliului, n termen de cel mult 3 zile lucrtoare de la data expirrii termenului prevzut la art. 205 alin. (1), punctul su de vedere asupra acesteia/acestora, nsoit de orice alte documente considerate edificatoare, precum i, sub sanciunea amenzii prevzute la art. 275 alin. (3), o copie a dosarului achiziiei publice, cu excepia anunurilor publicate n SEAP i a documentaiei de atribuire, atunci cnd aceasta este disponibil i poate fi descrcat direct din SEAP. Lipsa punctului de vedere al autoritii contractante nu mpiedic soluionarea contestaiei/contestaiilor, n msura n care s-a fcut dovada comunicrii acesteia/acestora." 32. La articolul 276, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 276 - (1) Consiliul are obligaia de a soluiona pe fond contestaia, indiferent dac exist alte cauze aflate pe rolul instanelor de judecat referitoare la aceeai procedur de atribuire, n termen de 20 de zile de la data primirii dosarului achiziiei publice de la autoritatea contractant, respectiv n termen de 10 zile n situaia incidenei unei excepii care mpiedic analiza pe fond a contestaiei, conform art. 278 alin. (1). n cazuri temeinic justificate, termenul de soluionare a contestaiei poate fi prelungit o singur dat cu nc 10 zile." 33. La articolul 278, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:

"(2) Consiliul examineaz din punctul de vedere al legalitii i temeiniciei actul atacat i poate pronuna o decizie prin care l anuleaz n parte sau n tot, oblig autoritatea contractant s emit un act sau dispune orice alt msur necesar pentru remedierea actelor ce afecteaz procedura de atribuire. n cazul n care Consiliul dispune modificarea/eliminarea oricror specificaii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise n legtur cu procedura de atribuire, autoritatea contractant are dreptul de a anula aplicarea procedurii de atribuire." 34. La articolul 2781, partea introductiv a alineatului (1) se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 2781 - (1) n msura n care Consiliul respinge contestaia ca nefondat, autoritatea contractant va reine contestatorului din garania de participare n raport cu valoarea estimat a contractului urmtoarele sume:". 35. Articolul 2871 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 2871 - (1) Judectorul, de ndat ce constat c sunt ndeplinite condiiile prevzute de lege pentru cererea de chemare n judecat, dispune prin rezoluie comunicarea acesteia, precum i a nscrisurilor depuse ctre prt i stabilete primul termen de judecat, care va fi de cel mult 20 de zile de la data nregistrrii. (2) Termenele de judecat ulterioare nu pot fi mai mari de 10 zile. (3) Prtul este obligat s depun ntmpinarea n termen de 3 zile de la comunicarea cererii de chemare n judecat, sub sanciunea decderii, n conformitate cu prevederile Codului de procedur civil. (4) Reclamantului i se va comunica de ndat ntmpinarea depus de prt n termenul prevzut la alin. (3). (5) Cererea reconvenional se introduce n termenul prevzut la alin. (3)." 36. Articolul 2874 se abrog. 37. La articolul 293, literele a) i e) se modific i vor avea urmtorul cuprins: "a) nclcarea prevederilor art. 23; ................................................................................................................................. .............. e) nclcarea regulilor de publicitate prevzute de prezenta ordonan de urgen, cu excepia celor referitoare la anunul de atribuire, i/sau nendeplinirea de ctre autoritile contractante a obligaiei de nregistrare n SEAP, astfel cum este prevzut de legislaia n materia achiziiilor publice;".

38. La articolul 293, dup litera e) se introduce o nou liter, litera e1), cu urmtorul cuprins: "e1) nclcarea regulilor de publicitate prevzute de prezenta ordonan de urgen cu privire la anunul de atribuire;". 39. La articolul 293, literele j1) i l) se modific i vor avea urmtorul cuprins: "j1) schimbarea criteriului de atribuire precizat la nivelul invitaiei/anunului de participare i n documentaia de atribuire pe parcursul aplicrii procedurii de atribuire; ................................................................................................................................. .............. l) aplicarea incorect, n cadrul procesului de selecie i/sau de evaluare, a criteriilor stabilite prin documentaia de atribuire ori aplicarea altor criterii dect a celor stabilite la nivelul invitaiei/anunului de participare i prin documentaia de atribuire;". 40. La articolul 293, dup litera v) se introduce o nou liter, litera w), cu urmtorul cuprins: "w) nesolicitarea de ctre autoritatea contractant a informaiilor necesare pentru evaluarea ofertelor care prezint un pre neobinuit de sczut n raport cu ceea ce urmeaz a fi furnizat/prestat/executat." 41. La articolul 294, alineatele (1) i (2) se modific i vor avea urmtorul cuprins: "Art. 294 - (1) Contraveniile prevzute la art. 293 lit. e1), f), n), u) i v) se sancioneaz cu amend de la 20.000 lei la 40.000 lei. (2) Contraveniile prevzute la art. 293 lit. a), c), k), m1), q), s), t) i w) se sancioneaz cu amend de la 40.000 lei la 80.000 lei." 42. La articolul 295, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins: "(2) Aplicarea sanciunii amenzii contravenionale se prescrie n termen de 36 de luni de la data svririi faptei." 43. La articolul 2961 alineatul (1), litera b) se modific i va avea urmtorul cuprins: "b) au fost nclcate prevederile art. 205 alin. (1), art. 206 alin. (3), art. 2563 alin. (3);". 44. La articolul 2961 alineatul (1), dup litera f) se introduc dou noi litere, literele g) i h), cu urmtorul cuprins:

"g) nerespectarea/modificarea criteriilor de calificare i selecie i/sau a factorilor de evaluare prevzute/prevzui n cadrul invitaiei/anunului de participare; h) modificarea contractului a condus la diminuarea avantajelor i, dup caz, a factorilor de evaluare care au stat la baza declarrii ofertei ctigtoare." 45. La articolul 2961, dup alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmtorul cuprins: "(4) n cazuri temeinic justificate, instana, pn la soluionarea fondului cauzei, poate s dispun la cererea Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, prin ncheiere motivat dat cu citarea prilor, suspendarea executrii contractului."

Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din Constituia Romniei, republicat.

PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR ROBERTA ALMA ANASTASE

PREEDINTELE SENATULUI MIRCEA-DAN GEOAN _____________

Procesat de CL C.J. DA

Evaluare