Sunteți pe pagina 1din 5

Metoda integrarii globale

Societatea mama M detine 45% din capitalul social al societatii fiice F formand impreuna grupul M. De regula denumirea grupului este preluata de la denumirea societatii mama. Situatiile financiare ale societatilor grupului M se prezinta astfel la 31.12.N: Bilantul societatii M Elemente patrimoniale Imobilizari corporale-cladiri Titluri de patricipare Stocuri-marfuri Clienti(1) Disponibilitati Total activ Capital social Rezerve Rezultat Furnizori Total pasiv (1) creante asupra societatii fiice in valoare de 40.000 lei. Contul de profit si pierdere M Elemente Venituri totale(1) Cheltuieli totale Rezultat(2) (1):venituri din dividende incasate de la societatea 50.000 lei; (2): vanzarile catre societatea fiica s-au realizat cu o marja de profit de 25%. Valori 350.000 90.000 35.000 145.000 100.000 720.000 250.000 50.000 140.000 280.000 720.000

Valori 1.100.000 960.000 140.000

Bilantul societatii F Elemente patrimoniale Valori Imobilizari corporale-cladiri 200.000 Stocuri-marfuri(1) 100.000 Clienti 170.000 Disponibilitati 30.000 Total activ 500.000 Capital social 200.000 Rezerve 40.000 Rezultat 50.000 Furnizori(2) 210.000 Total pasiv 500.000 (1): din care marfuri cumparate de la societatea mama: la sfarsitul exercitiului financiar 25.000, iar la inceputul exercitului financiar 15.000. Marja de profit este de 25%; (2): din care datorii catre societatea mama in valoare de 40.000 lei. Contul de profit si pierdere F Elemente Venituri totale Cheltuieli totale Rezultat Valori 700.000 650.000 50.000

Chiar daca societatea M nu detine peste 50% in capitalul societatii F se va aplica metoda integrarii globale, deoarece aceasta societate detine cel mai mare procent din capitalul fiicei.

Fluxul informational contabil al acestei metode se prezinta astfel: Etapa nr.1: agregarea posturilor din situatiile financiare a. preluarea posturilor din bilantul societatii mama in proportie de 100%: Sume debit Conturi debit Conturi credit 720.000 ./. ./. 350.000 212 1012 90.000 261 106 35.000 371 121 145.000 4111 401 100.000 5121 b. preluarea posturilor din bilantul societatii fiice in proportie de 100%: Sume debit Conturi debit Conturi credit 500.000 ./. ./. 200.000 212 1012 100.000 371 106 170.000 4111 121 30.000 5121 401 Sume credit 720.000 250.000 50.000 140.000 280.000

Sume credit 500.000 200.000 40.000 50.000 210.000

c. preluarea posturilor din contul de profit si pierdere al societatii mama in proportie de 100%: Conturi debit Conturi credit Sume ./. Venituri totale 1.100.000 Cheltuieli totale 960.000 Rezultat M 140.000 d. preluarea posturilor din contul de profit si pierdere al societatii fiice in proportie de 100%: Conturi debit Conturi credit ./. Venituri totale Cheltuieli totale Rezultat F Etapa nr.2: eliminarea operatiunilor reciproce a. eliminarea operatiunilor reciproce din bilantul contabil (creantele si datoriile reciproce): 401 Furnizori = 4111 Clienti 40.000 b. eliminarea plusvalorilor din cadrul stocului final de marfa: - din bilant: 121 Rezultatul exercitiului = 371 Marfuri Sume 700.000 650.000 50.000

6.250

- din contul de profit si pierdere: 607 Cheltuieli cu marfurile = 121 Rezultatul exercitiului 6.250 c. eliminarea plusvalorilor incluse in stocul initial: - din bilant: 106 Rezerve = 121 Rezultatul exercitului 3.750 - din contul de profit si pierdere: 121 Rezultatul exercitului

607 Cheltuieli cu marfurile

3.750

Plusvaloarea din stocul final: 25.000 * 25% = 6.250 lei Plusvaloarea din stocul initial: 15.000 * 25% = 3.750 lei

c. eliminarea dividendelor interne: - din bilant: 121 Rezultatul exercitului - din contul de profit si pierdere: 761 Venituri din particpatii

106 Rezerve

50.000

121 Rezultatul exercitului 50.000

Etapa nr.3: repartizarea capitalurilor proprii ale societatii fiice Elemente Capital social si rezerve ale societatii fiice Titluri de participare cost de achizitie Rezerva consolidata Rezultat consolidat IM : interes minoritar

Total 240.000 50.000

M(45%) 108.000 90.000 18.000 22.500

IM(55%) 132.000 27.500

Etapa nr.4 : eliminarea titlurilor de participare detinute de M in capitalul social al lui F a. din bilantul contabil : Sume debit Conturi debit 290.000 ./. 200.000 1012.F 40.000 106.F 50.000 121.F 106.C rezerva consolidata 121.C rezultat consolidat b. din contul de profit si pierdere : Conturi debit Conturi credit Rezultat.F ./. Rezultat consolidat Interes minoritar in rezultat Sume 50.000 22.500 27.500

Conturi credit ./. 261.F 106.C 121.C IM

Sume credit 290.000 90.000 18.000 22.500 159.500

Etapa nr.5 : transferul rezervelor si rezultatului societatii M la rezervele si rezultatele consolidate a. din bilantul contabil : Sume debit Conturi debit Conturi credit Sume credit 183.750 ./. ./. 183.750 96.250 106.M 106.C 96.250 87.500 121.M 121.C 87.500 Rezerva consolidata : 50.000 3.750 + 50.000 = 96.250 lei ; Rezultat consolidat : 140.000 + 3.750 6.250 50.000 = 87.500 lei.

b. din contul de profit si pierdere : Conturi debit Conturi credit Rezultat.M Rezultat consolidat

Sume 87.500

Etapa nr.6: prezentarea tabloului de cumul a. aferent bilantului contabil: Activ M Cladiri Titluri participare Marfuri Clienti Disponibilitati Total activ Capital social Rezerve Rezerva consolidata Rezultat 350.000 90.000 35.000 145.000 100.000 720.000 250.000 50.000 0 140.000 F 200.000 0 100.000 170.000 30.000 500.000 200.000 40.000 0 50.000 Total + 550.000 90.000 135.000 315.000 130.000 1.220.00 0 450.000 90.000 0 190.000 0 200.000 3.750 40.000 96.250 0 6.250 50.000 50.000 87.500 0 Corectii 90.000 6.250 40.000 136.250 50.000 18.000 96.250 3.750 550.000 0 128.750 275.000 130.000 1.083.750 250.000 0 114.250 0 Consolidat

Rezultat consolidat Interes minoritar Furnizori Total pasiv

0 0 280.000 720.000

0 0 210.000 500.000

0 0 159.500 490.000 40.000 450.000 1.220.00 573.750 1.083.750 0 OBS: in cazul elementelor de pasiv semnul corectiilor se schimba, astfel prima coloana este reprezentata de corectiile cu minus, iar cea de a doua coloana de corectiile cu plus. Verificarea corectitudinii muncii de consolidare se realizeaza prin doua chei: a. egalitatea bilantiera dintre total activ si total pasiv; b. egalitatea corectiilor din activul si pasivul bilantier (activ: 136.250 si pasiv: 573.750 437.500 = 136.250). Aceste chei de verificare sunt valabile si in cazul contului de profit si pierdere. b. aferente contului de profit si pierdere: Cheltuieli si rezultat M F Total + 1.610.00 0 190.000 Corectii 6.250 3.750 3.750 6.250 50.000 50.000 87.500 0 197.500 0 0 1.612.500 0 Consolidat

22.500 87.500 159.500 0 437.500

110.000

Cheltuieli Rezultat

960.000 140.000

650.000 50.000

Rezultat consolidat Interes minoritar Total chelt.-rezult. Venituri Total pasiv

0 0 1.100.00 0 1.100.00 0 1.100.00

0 0 700.000 700.000 700.000

0 0 1.800.00 0 1.800.00 0 1.800.00

22.500 87.500 27.500 147.500 50.000 50.000

110.000 27.500 1.750.000 1.750.000 1.083.750

Etapa nr.7: intocmirea si prezentarea situatiilor financiare consolidate Situatiile financiare consolidate sunt intocmite pe baza tabloului de cumul aferent fiecareia dintre acestea. In exemplul prezentat am considerat bilantul contabil si contul de profit si perdere, dar daca societatea doreste sa extinda consolidarea poate realiza acest proces si pentru celelalte situatii financiare, si anume: situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor de capitaluri proprii si notele explicative. Conditia este valabila si in cazul celorlaltor situatii financiare, si anume sa se respecte principiile de baza ale consolidarii prezentate mai sus. Bilantul contabil consolidat Elemente patrimoniale Imobilizari corporale Stocuri Clienti Disponibilitati Total activ Capital social Rezerva consolidata Rezultat consolidat Interes minoritar Furnizori Total pasiv Contul de profit si pierdere consolidat Elemente Venituri totale Cheltuieli totale Interes minoritar in rezultat Rezultat Valori 550.000 128.750 275.000 130.000 1.083.750 250.000 114.250 110.000 159.500 450.000 1.083.750 Valori 1.750.000 1.612.500 27.500 110.000

Deoarece societatea mama nu detine 100% din capitalul societatii fiice, in bilantul contabil si contul de profit si pierdere acest lucru este prezentat prin intermediul postului Interes minoritar. Sunt obligate la consolidarea conturilor toate societatile care indeplinesc cumulativ conditiile prezentate de OMFP 1752/2005 Directiva a VII a. Societatile comerciale care formeaza grup de societati si intocmesc situatii financiare consolidate sunt obligate pentru auditare conform acestui act normativ national.