P. 1
Bio

Bio

|Views: 1,665|Likes:
Published by misha

More info:

Published by: misha on Jan 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2013

pdf

text

original

SUBIECTUL II ACIZI NUCLEICI, ORGANIZAREA MATERIALULUI GENETIC, GENETICA UMANA, MUTAGENEZA T ERATOGENEZA, DOMENII DE APLICABILITATE…. VAR.

1 - 100 ACIZI NUCLEICI O molecula de ADN bicatenar este alcatuita din 2000 de nucleotide, din care 400 contin guanina. a) calculati numarul de nucleotide care contin adenina; b) stabiliti numarul legaturilor duble si triple din molecula de ADN; c) definiti doua procese în care este implicata molecula de ADN datorita structuri i sale bicatenare. Pe baza codului genetic, sinteza proteinelor are loc în doua etape: transcriptia s i translatia. a) Definiti translatia. b) Denumiti doua enzime implicate în procesul de translatie a informatiei genetice . c) Alcatuiti un text coerent format din doua propozitii / o fraza, în care sa folo siti corect si în corelatie urmatoarele notiuni: ARN de transfer, ARN mesager, anticodon, codon. O molecula de ADN bicatenar este alcatuita din 3000 de nucleotide, din care 600 contin guanina. a) calculati numarul de nucleotide care contin adenina; b) stabiliti numarul legaturilor duble si triple din molecula de ADN; c) precizati doua argumente în favoarea stabilitatii fizice mai mari a moleculei d e ADN fata de molecula de ARN. Materialul genetic îndeplineste doua functii: autocatalitica si heterocatalitica. a) Denumiti doua enzime implicate în translatie. b) Prezentati trei particularitati ale modelului semiconservativ de replicare a ADN-ului. c) Explicati de ce extragerea nucleului dintr-o celula stopeaza sinteza de prote ine. ARN-ul este sintetizat în procesul de transcriptie. a) Definiti transcriptia. b) Precizati trei tipuri de ARN celular si c?te un rol îndeplinit de fiecare în part e. c) Stabiliti o asemanare si doua deosebiri între nucleotida de tip ARN si cea de t ip ADN. ARN-ul mesager este întâlnit atât la procariote, cât si la eucariote. a) Stabiliti doua deosebiri între ARN-ul mesager de la procariote si cel de la euc ariote. b) Descrieti procesul de maturare a ARN-ului premesager în sinteza proteica la euc ariote. c) Alcatuiti un text coerent format din doua propozitii / o fraza, în care sa folo siti corect si în corelatie urmatoarele notiuni: nucleotida, riboza, uracil, timina. O catena de ADN, alcatuita din 11 exoni, fiecare a câte 500 de nucleotide si 10 in troni, este copiata de catre un ARN mesager precursor. Stabiliti urmatoarele: a) doua deosebiri între catena de ADN transcrisa si catena de ARN mesager matur;

b) numarul de nucleotide din ARN-ul mesager matur; c) secventa de nucleotide a ARN-ului mesager, pornind de la o secventa de nucleo tide a ADN-ului: TAGCAT. ARN-ul mesager este o substanta macromoleculara alcatuita dintr-o singura catena polinucleotidica. a) Precizati doua tipuri de ARN celular implicate în sinteza proteinelor si roluri le îndeplinite de acestea. b) Stabiliti o asemanare si o deosebire între nucleotida de tip ARN si cea de tip ADN. c) Alcatuiti un text coerent format din doua propozitii / o fraza, în care sa folo siti corect si în corelatie urmatoarele notiuni: virus gripal, ARN nuclear mic, ARN viral, ribozom i ADN-ul este un polimer de nucleotide. a) Enumerati toate tipurile de baze azotate din structura moleculei de ADN. b) Precizati doua particularitati ale structurii secundare a ADN-ului. c) Alcatuiti un text coerent format din doua propozitii / o fraza, în care sa folo siti corect si în corelatie urmatoarele notiuni: replicatie, ADN polimeraza, model semiconservativ , functie autocatalitica. Sinteza proteinelor se realizeaza în doua etape: transcriptie si translatie. a) Definiti transcriptia. b) Enumerati trei etape ale translatiei. c) Explicati necesitatea maturarii ARN-ului mesager la eucariote. În lumea vie exista mai multe tipuri de ARN. a) Denumiti bazele azotate din structura moleculei de ARN. b) Stabiliti doua asemanari si o deosebire între ARN-ul precursor si ARN-ul mesage r. c) Alcatuiti un text coerent format din doua propozitii / o fraza, în care sa folo siti corect si în corelatie urmatoarele notiuni: translatie, ARN de transfer, aminoacizi. Se cunoaste urmatoarea succesiune de baze azotate dintr-o catena de ADN: TACCTGG A. a) precizati succesiunea nucleotidelor de pe catena de ADN complementara catenei date; b) stabiliti tipurile de punti întâlnite între perechile de baze azotate de pe cele do ua catene ale unei molecule de ADN; c) indicati secventa de ARN mesager complementara urmatoarei succesiuni de baze azotate dintr-o catena de ADN: ATGC. Unul din principiile fundamentale ale geneticii poate fi sintetizat prin relatia : ADN?ARN?proteine. a) Numiti functiile îndeplinite de materialul genetic. b) Argumentati prezenta ARN-ului precursor la eucariote; indicati doua particula ritati structurale ale acestuia. c) Alcatuiti un text coerent format din doua propozitii / o fraza, în care sa folo

siti corect si în corelatie urmatoarele notiuni: ARN de transfer, aminoacil-sintetaza, translatie, aminoacizi. Se da urmatoarea succesiune de nucleotide pentru o catena din molecula de ADN: ACGGTATC. a) enumerati doua componente structurale comune ADN-ului si ARN-ului; b) stabiliti succesiunea nucleotidelor de pe catena de ADN complementara catenei date; c) precizati secventa de ARN mesager complementara catenei de ADN obtinuta la pu nctul b Acizii nucleici au rol în transmiterea informatiei genetice de la o generatie la a lta. a) Denumiti bazele azotate purinice din structura acizilor nucleici. b) Precizati o asemanare si o deosebire între ARNm si ARNt. c) Alcatuiti un text coerent, format din doua propozitii / o fraza, în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: replicare , catena veche, molecule fiice, catena noua. Secventa unei catene de ADN este: AGCGTGTCA . a) precizati tipurile legaturilor de hidrogen întâlnite în structura unei macromolecul e de ADN; b) alcatuiti structura catenei de ARN mesager care copiaza secventa data si stab iliti numarul de aminoacizi din catena polipeptidica codificata de acesta. Secventa unei catene de ARNm este 5’-UCCGUACCA -3’ si codifica aminoacizii: prolina, valina, serina. Acestor aminoacizi le corespund urmatorii codoni: - prolina: CCU; CCA; - valina: GUU; GUA; - serina: UCC; UCU; a) asezati aminoacizii corespunzatori secventei de ARNm data, în ordinea sosirii l or la nivelul ribozomilor si denumiti aceasta etapa a sintezei proteinelor; b) enumerati celelalte tipuri de ARN care intervin în sinteza proteinelor; c) restabiliti catena de ADN care a fost copiata în catena de ARNm data . Acizii nucleici sunt substante chimice macromoleculare, cu rol în sinteza proteine lor. a) Denumiti pentozele din structura acizilor nucleici. b) Precizati o asemanare si o deosebire între procesele de sinteza ale ADN-ului si ale ARNului mesager. c) Explicati rolul enzimei aminoacil – sintetaza în sinteza proteinelor. O molecula de ADN bicatenar contine 900 de nucleotide, dintre care 300 contin ad enina. a) calculati numarul nucleotidelor care contin citozina; b) stabiliti numarul nucleotidelor din ARNm rezultat în urma transcriptiei; c) determinati numarul de aminoacizi dintr-o catena polipeptidica codificata de acest ARNm Sinteza proteinelor este un proces controlat genetic. a) Numiti cele doua etape ale sintezei proteinelor. b) Precizati doua roluri ale proteinelor. c) Explicati procesul maturarii ARN-ului mesager, în timpul sintezei proteice la e ucariote.

Sinteza unei proteine plasmatice este determinata de un fragment de ADN bicatena r format din 900 de nucleotide. Stabiliti urmatoarele: a) numarul nucleotidelor cu timina din alcatuirea genei, daca se stie ca 260 de nucleotide contin guanina; b) numarul codonilor din ARNm care au copiat informatia; c) numarul aminoacizilor care formeaza proteina. Scrieti toate etapele rezolvarii problemei În urma procesului de transcriptie la eucariote s-a obtinut urmatoarea catena de A RN mesager: AUCGUC. a) scrieti secventa de nucleotide de ADN care a fost transcrisa. b) prezentati proprietatea pe baza careia ati stabilit secventa de nucleotide di n ADN; c) numiti enzima care intervine în realizarea transcriptiei la eucariote si preciz ati rolul acesteia. Replicatia ADN-ului corespunde functiei autocatalitice a materialului genetic. a) Numiti doua modele propuse pentru explicarea replicatiei ADN -ului. b) Explicati importanta obtinerii hibrizilor moleculari ADN -ADN. c) Alcatuiti un text coerent, format din doua propozitii/o fraza în care sa utiliz ati corect si în corelatie urmatorii termeni: ARN, ARN - polimeraza, ADN, transcriptie ARN-ul mesager (ARNm) este un tip de ARN. a) Numiti alte doua tipuri de ARN prezente la eucariote. b) Definiti transcriptia si precizati rolul ARN – polimerazei în acest proces. c) Alcatuiti un text coerent, format din doua propozitii/o fraza în care sa utiliz ati corect si în corelatie urmatorii termeni: replicatie, ADN - polimeraza, model semiconservativ , functie autocatalitica. ADN - ul este materialul genetic al majoritatii organismelor. a) Numiti bazele azotate purinice si pirimidinice din structura nucleotidelor de tip ADN. b) Prezentati o asemanare si o deosebire între nucleotida de tip ADN si cea de tip ARN. c) Alcatuiti un text coerent, format din doua propozitii/o fraza în care sa utiliz ati corect si în corelatie urmatorii termeni: proteine, ARN - polimeraza, transcriptie, translati e. Transcriptia este o etapa a procesului de sinteza a proteinelor. a) Precizati doua tipuri de ARN care intervin în sinteza proteinelor. b) Daca secventa nucleotidelor din catena ADN -ului este TACG, scrieti secventa complementara rezultata în urma transcrierii. c) Alcatuiti un text coerent, format din doua propozitii/o fraza în care sa utiliz ati corect si în corelatie urmatoarele notiuni: ADN, dogma centrala, ARN, proteina. Sinteza proteinelor reprezinta functia heterocatalitica a materialului genetic. a) Enumerati doua roluri îndeplinite de proteine în celula. b) Definiti transcriptia si translatia. c) Alcatuiti un text coerent, format din doua – trei propozitii/o fraza în care sa u tilizati corect si în corelatie urmatorii termeni: aminoacid, proteine, ARN mesager, codoni. ADN-ul – spirala vietii. a) Enumerati componentele unei nucleotide.

c) Explicati necesitatea maturarii ARN mesager la eucariote. a) Reprezentati schematic functia heterocatalitica a materialului genetic. Stabiliti: a) succesiunea nucleotidelor din ARN-ul mesager complementar. ARN-ul mesager precursor. ribozomi. translatie. b) Precizati etapele proteinosintezei si o enzima implicata în acest proces. b) secventa de nucleotide din ARN-ul mesager ce se sintetizeaza folosind ca mode . format di n 2400 nucleotide. transcriptie. Materialul genetic îndeplineste doua functii esentiale: autocatalitica si heteroca talitica. c) Argumentati afirmatia: „Codul genetic realizeaza legatura dintre ADN si protein e”. c) Alcatuiti un text coerent. stabiliti succesiun ea nucleotidelor la nivelul anticodonilor moleculelor de ARN de transfer care inter vin în translatia urmatorului fragment din ARN mesager : UAUGUCAGG. b) numarul aminoacizilor implicati în procesul de translatie. Stabiliti urmatoarele: a) numarul nucleotidelor cu adenina. b) Definiti si localizati transcriptia. c) Alcatuiti un text coerent. Stabiliti: a) secventa de nucleotide din catena 5’-3’ complementara. Scrieti toate etapele rezolvarii problemei Codul genetic cuprinde totalitatea codonilor. c) schema corespunzatoare dogmei centrale a geneticii si doua enzime implicate în sinteza proteinelor. stiind ca 30% contin guanina. dintre care 250 contin gu anina. ca etapa a sintezei proteice. Functia heterocatalitica reprezinta una din functiile ADN-ului. O molecula de ADN prezinta pe catena 3’-5’ urmatoarea secventa de nucleotide: CAGT. a) calculati numarul nucleotidelor care contin timina. introni. O molecula de ADN bicatenar contine 800 de nucleotide. format din doua propozitii/ o fraza în care sa utili zati corect si în corelatie urmatoarele notiuni: exoni. Sinteza unei proteine este determinata de un segment de ADN bicatenar. b) Precizati o asemanare si o deosebire între nucleotidele din ADN si cele din ARN . a) Definiti notiunea de codon si precizati numarul de codoni ai codului genetic. c) numarul aminoacizilor din macromolecula proteica sintetizata. b) stabiliti secventa nucleotidelor în ARN-ul mesager pornind de la nucleotidele A DN-ului AGCTAC si numarul aminoacizilor ce vor fi codificati Într-o catena a ADN-ului succesiunea nucleotidelor este TAAGAT. b) numarul codonilor din ARN – ul mesager care a copiat informatia. ARN-ul mesager matur.b) Precizati tipurile legaturilor de hidrogen care se stabilesc între bazele azota te complementare si tipul structurii ADN – ului bicatenar. format din doua propozitii/ o fraza în care sa utili zati corect si în corelatie urmatoarele notiuni: nucleu. a) Numiti o alta functie a ADN-ului si modelul prin care se realizeaza aceasta.

b) Secventa nucleotidelor din catena de ARNm. b) Precizati doua asemanari dintre ADN si ARN. polinucleotide. antiparalele. c) Explicati importanta acidului ribonucleic mesager în procesul de sinteza protei ca. format din doua propozitii/ o fraza. maturare. având urmatoarea secventa de nucleotide: AACTCG. catena polip . a) Enumerati cele trei componente ale unei nucleotide. format din doua propozitii / o fraza.l catena 3’. b) Precizati o asemanare si o deosebire structurala între nucleotidele din ADN si cele din ARN. Acizii nucleici contin codificata biochimic informatia ereditara. b) Importanta replicatiei ADN-ului dupa modelul semiconservativ. c) Alcatuiti un text coerent. sintetizat prin transcriptie. Proteinele sunt substante macromoleculare sintetizate pe baza informatiei din AD N. Un fragment de ADN. este AUGG. c) Alcatuiti un text coerent. a) calculati numarul codonilor care se pot forma în aceasta situatie ipotetica. în conditiile în care în celule exista numai 20 aminoacizi proteinogeni. în care sa folo siti corect si în corelatie urmatoarele notiuni : transcriptie. scrieti secventa nucleotidelor din catena de ADN care a fost transcrisa. c) Explicati cum este posibila sinteza unui numar imens de proteine. b) definiti transcriptia si stabiliti succesiunea de nucleotide obtinuta prin tr anscriptia fragmentului de mai sus. a) Enumerati tipurile principale de ARN care intervin în acest proces si precizati rolul unuia dintre ele. b) Precizati doua deosebiri între cele doua etape ale procesului de sinteza protei ca. translatie. Ribozomii sunt organite celulare implicate în sinteza proteinelor. Acizii nucleici reprezinta materialul genetic al tuturor vietuitoarelor. c) Alcatuiti un text coerent. lant polipeptidic. c) definiti translatia si precizati doua tipuri de ARN implicate în aceasta etapa a sintezei proteice.5’. a) Enumerati cele trei etape ale procesului de translatie. este supus transcriptiei si translatiei. sa utilizati corect si corelat urmatoarele notiuni: translatie. c) numarul perechilor de nucleotide dintr-un fragment bicatenar de ADN cu catena 3’-5’ CAGTTTAAGGCATGC. a) Numiti tipul de acid nucleic care trasporta aminoacizii activati la ribozomi. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: complementare. format din doua propozitii / o fraza. maturare. a) Precizati o asemanare si doua deosebiri dintre structura chimica a ADN-ului s i structura chimica a ARN–ului. Functia heterocatalitica consta în decodificarea informatiei genetice într-o protein a sau enzima specifica celulei. ribozomi.

antiparalele. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: replicare. matrita. b) Precizati o asemanare si o deosebire între molecula de ADN si cea de ARN. c) Alcatuiti un text coerent. c) scrieti codonii de tip ARN mesager ce contin baza azotata uracil. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: nucleosomi. a) Enumerati doua componente ale unei nucleotide. Calculati: a) numarul de nucleotide cu timina continte de fragmentul de ARN mesager transcr is. . eucariote Nucleotidele sunt componentele de baza ale acizilor nucleici. Nucleotidele reprezinta unitatea de baza a acizilor nucleici. Acizii nucleici sunt macromolecule formate din unitati chimice numite nucleotide . format din doua propozitii / o fraza. Stabiliti urmatoarele: a) ordinea în care se vor dispune nucleotidele pe catena complementara de ADN. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: punti de hidrogen. Un fragment de ADN contine 1600 nucleotide pe ambele catene. catene compl ementare. a) Enumerati functiile acizilor nucleici. a) Numiti cele doua tipuri de baze azotate prezente în structura nucleotidelor. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: nucleotide. cromozomi. b) Precizati o asemanare si o deosebire între cele doua catene din structura acidu lui dezoxiribonucleic. model semi conservativ. Precizati: a) Componentele chimice ale nucleotidei de ARN si baza azotata pirimidinica spec ifica acestui acid nucleic. format din doua propozitii / o fraza. format din doua propozitii / o fraza. c) câte nucleotide cu riboza va contine ARN mesager nou sintetizat. monocatenar. dintre care cele cu adenina reprezinta un sfert din numarul total de nucleotide. c) Alcatuiti un text coerent. ADN. b) Stabiliti o asemanare si o deosebire între o nucleotida de tip ADN si una de ti p ARN. utilizarea informatiei.eptidica. format din doua propozitii / o fraza. câte legaturi duble si triple se stabilesc între ADN si ARN mesager. Acidul ribonucleic apartine materialului genetic la eucariote. Un fragment de ADN contine pe una dintre catene. urmatoarele nucleotide 3’ATCCGCTAT5’. b) Numiti procesul prin care are loc sinteza de ARN mesager. b) Stabiliti o asemanare si o deosebire între ARN mesager precursor si ARN mesager matur la eucariote. c) Alcatuiti un text coerent. b) numarul codonilor din catena de ARN mesager. c) Alcatuiti un text coerent. baze azotate. Scrieti toate etapele rezolvarii problemei. b) în cazul transcriptiei. a) Numiti doua componente chimice ale unei nucleotide. complementaritate. proteine specifice Acizii nucleici sunt molecule esentiale ale materiei vii.

Scrieti toate etapele rezolvarii pe foaia de examen. la procariote. plecând de la catena de ADN data: 3’-ACTCGTA-5’. Acizii nucleici stau la baza transmiterii caracterelor ereditare. iar 800 dintre ele contin ca baza azotata guanina. Stabiliti: a) numarul de nucleotide care contin timina. Acizii nucleici reprezinta fundamentul biochimic al vietii. 30% dintre acestea contin adenina. format din doua propozitii / o fraza. c) Reprezentati structura moleculei de ARN mesager. între ADN si ARN. c) corelatia dintre rapiditatea denaturarii si tipul de legaturi formate între ade nina si timina la nivelul macromoleculei de ADN. acid ribo nucleic. O molecula de ADN contine 2600 de nucleotide. În structura unei macromolecule de ADN bicatenar de 3260 de nucleotide. b) Explicati printr-un exemplu care perechi de baze azotate confera mai multa st abilitate macromoleculei de ADN. c) Prezentati rolurile ARNm si ARNt în procesul de sinteza a proteinelor. plecând de la catena de ADN data: 3’-GCTACGTACGTA-5’. a) Precizati o asemanare si o deosebire. b) Precizati doua asemanari si doua deosebiri între structura. Acizii nucleici stau la baza transmiterii caracterelor ereditare. acid dezoxiribonucleic. Acizii nucleici sunt purtatorii informatiei ereditare. Stabiliti: a) numarul de nucleotide care contin adenina în molecula de ADN . b) numarul de nucleotide care contin citozina. c) Reprezentati molecula de ARN precursor obtinuta prin procesul de transcriptie . uracil. la nivel structural. c) Denumiti trei tipuri de ARN. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: timina. b) Explicati printr-un exemplu care perechi de baze azotate confera mai putina s tabilitate macromoleculei de ADN. obtinuta prin procesul de transcriptie. a) Enumerati componentele structurale comune nucleotidelor din ADN si ARN. precizând tipurile s i numarul legaturilor stabilite intre bazele azotate complementare ale acestor nucleotide c) cum influenteaza cantitatea de guanina continuta într-o molecula de ADN gradul de stabilitate al acesteia la actiunea agentilor denaturanti O secventa de nucleotide a unei catene de ADN din nucleu contine 3000 de nucleot ide. . a) Enumerati componentele chimice ale unei nucleotide. reprezentând exoni si 1000 de nucleotide ce reprezinta intronii. precizati etapa sintezei proteice în care intervin e fiecare tip. b) doua exemple de perechi de nucleotide din molecula de ADN. compozitia chimica a ADN si ARN. b) Precizati tipurile de legaturi dintre nucleotidele din structura bicatenara a ADN-ului.c) Alcatuiti un text coerent. a) Precizati deosebirea structurala dintre ARNm precursor si ARNm matur.

care apar între nucleotidele macromoleculelor de ADN si ARN. c) numarul maxim de aminoacizi din molecula proteica sintetizata în citoplasma. b) numarul codonilor din molecula de ARN mesager ce a copiat în totalitate catena 3’-5’ a acestei molecule de ADN. c) Stabiliti o asemanare si doua deosebiri între macromolecula de ADN si cea de AR N. o enzima implicata si modul de realizare a procesului de maturare. b) Precizati doua etape ale procesului de sinteza proteica si câte o caracteristic a pentru fiecare dintre aceste etape. Catena ADN contine timina în procent de 60% din numarul total . Un fragment al unei molecule de ADN bicatenar contine 810 nucleotide. dintre car e 240 contin adenina.Calculati: a) numarul nucleotidelor cu guanina. b) posibilitatile de unire ale bazelor azotate din molecula de ADN si tipurile d e legaturi care se stabilesc între acestea. iar 600 dintre aces tea contin adenina. Proteinele îndeplinesc în celula umana roluri structurale si functionale. de natura chimica. Stabiliti: a) numarul legaturilor triple din fragmentul de ADN. c) Prezentati mecanismul transcriptiei ARN mesager la eucariote: locul de desfas urare. Acizii nucleici au rol în stocarea informatiei genetice la procariote si eucariote . c) primele 4 nucleotide din ARN-ul mesager ce a copiat catena 3’-5’ a acestei molecu le de ADN. stiind ca macromolecula de ADN (bicatenar) contine 20% nucleotide cu timina. b) numarul nucleotidelor cu adenina din molecula ARN-mesager. stabiliti: a) numarul nucleotidelor cu citozina din molecula de ADN. a) Clasificati virusurile în functie de materialul genetic continut. a) Enumerati trei hormoni secretati de adenohipofiza. c) necesitatea unei temperaturi mai coborâte la denaturarea unei molecule de ADN c are contine mai multe nucleotide care au ca baza azotata purinica adenina. a) Enumerati alte trei tipuri de ARN. b) Explicati mecanismul maturarii ARN premesager. Stiind ca acest fragment prezinta o secventa initiala TACC TGAGT pe catena 3’-5’. b) numarul codonilor din molecula de ARN mesager complementara. care a copiat info rmatia dintr-o catena a ADN-ului. ARN mesager are rol important în sinteza proteinelor. b) Precizati doua asemanari si doua deosebiri. O secventa informationala de ADN contine 2000 de nucleotide. Un fragment de ADN bicatenar contine 1500 nucleotide dintre care 600 sunt cu tim ina. c) Explicati modul în care actioneaza insulina pentru a-si îndeplini rolul de hormon hipoglicemiant. Stabiliti: a) numarul de nucleotide cu citozina din macromolecula de ADN.

a) Enumerati doua componente care intra în compozitia chimica a cromatinei. b) calculati numarul nucleotidelor cu adenina din fragmentul de ADN-linker. b) succesiunea de nucleotide din ARN-ul mesager ce rezulta prin transcriptie. nucleosom. b) Precizati starile functionale ale cromatinei si o caracteristica pentru fieca re. c) Cunoscând modelul.3 a ADN-ului. O fibra de cromatina are în totalitate 64 de proteine histonice. rol si doua componente chimice. histona H1. b) Definiti genomul nuclear si enumerati trei componente chimice din structura A DN-ului la eucariote. Stiind ca o catena de ADN are urmatoarea secventa de nucleotide: 3 -TTTACCGGTCAA TGC5 . ADN. c) numarul aminoacizilor codificati în secventa de ARNm stabilita la punctul b.ului. a) enumerati alte doua substante care intra în alcatuirea cromatinei. O molecula de ADN bicatenar are 2000 de nucleotide. “sirag de perle” al cromatinei. c) Alcatuiti un text coerent format din doua –trei propozitii/ o fraza în care sa fo lositi corect si corelat urmatoarele notiuni: cromatina.ul. iar ADN-ul linker dintre doi nucleosomi vecini contine 40 perechi de nucleotide din care 12 perechi cu guanin a. iar 300 dintre acestea conti n timina: a) calculati câte nucleotide cu guanina contine molecula de ADN. replicatie. a) Precizati tipurile de material genetic existent în celula bacteriana. Materialul genetic la procariote si eucariote este reprezentat prin ADN. enzime. b) Definiti notiunea de ADN denaturat. explicati ce reprezinta fiecare “p erla”: denumire. c) calculati câte nucleotide cu uracil contine ARN-ul mesager care a copiat inform atia uneia dintre catenele de ADN ce contine 20% din nucleotidele cu timina ORGANIZAREA MATERIALULUI GENETIC Principala substanta din alcatuirea cromozomilor umani o reprezinta ADN .             . c) numarul nucleotidelor cu citozina din fragmentul de ADN. a) Enumerati alte doua substante din compozitia chimica a cromozomilor umani. stabiliti: a) secventa de nucleotide a catenei complementare 5 -3 . c) calculati numarul de nucleosomi din fibra de cromatina prezentata în enunt. Cromozomul la eucariote are o arhitectura mai complexa decât la procariote. po rnind de la catena 5 . format din doua propozitii / o fraza.al nucleotidelor cu timina. explicati importanta procesului de denatu rare/ renaturare a ADN . c) Alcatuiti un text coerent. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: nucleotide.linker. b) precizati numarul legaturilor duble si triple din molecula ADN. Scrieti toate etapele rezolvarii problemei.

a) Definiti amniocenteza si precizati importanta ei. c) Alcatuiti un text coerent. b) Indicati patru situatii în care un cuplu poate apela la sfatul genetic. a) Numiti tipurile morfologice de cromozomi metafazici. b) Precizati o asemanare si o deosebire între complementul cromozomial normal de l a femeie si de la barbat. a) Denumiti cele doua categorii de cromozomi prezenti în celulele somatice umane. format din doua propozitii / o fraza. XII B Proiectul genomului uman a fost finalizat în anul 2003. c) Alcatuiti un text coerent format din doua propozitii / o fraza. transplant. format din doua propozitii / o fraza. în care sa folo siti corect si în corelatie urmatoarele notiuni: clonare. gameti. c) Enumerati doua metode utilizate pentru depistarea intrauterina a anomaliilor fetale. cromozom Y. c) Încadrati cromozomii sexuali (heterozomi) în grupele corespunzatoare. . c) Alcatuiti un text coerent format din doua propozitii / o fraza. Genetica umana studiaza ereditatea si variabilitatea omului. Cromozomii umani au fost împartiti în sapte grupe morfologice. a) Indicati doua criterii care au condus la aceasta clasificare. a) Definiti notiunea de genom uman. în functie de poziti a centromerului. b) Precizati o asemanare si o deosebire între complementul cromozomial normal la c ele doua sexe. cromozomi acroc entrici. b) Precizati trei criterii care au fost folosite la repartizarea cromozomilor um ani în cele sapte grupe. c) Alcatuiti un text coerent. centromer. în care sa folo siti corect si în corelatie urmatoarele notiuni: cromozom X. heterozomi. Complementul cromozomial uman cuprinde 46 de cromozomi. b) Precizati o asemanare si o deosebire între cromozomii metacentrici si cei subme tacentrici. boli genetice. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: centromer.GENETICA UMANA GENOMUL UMAN Complementul cromozomial uman este format din 46 de cromozomi. cromozomi telocentrici. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: sateliti. constr ictie secundara Cromozomii asemanatori din cariotipul uman sunt reuniti în sapte grupe morfologice . celule stem. cromozomi metafazici. sateliti. b) Precizati patru tipuri de cromozomi dupa pozitia centromerului. a) Enumerati doua tipuri morfologice de cromozomi metafazici. XII B Acizii nucleici intra în compozitia chimica a cromatinei.

a) Enumerati doua tipuri de cromatina. b) Precizati o asemanare si o deosebire între complementul cromozomial normal la c ele doua sexe. celule diplo ide. format din doua propozitii / o fraza. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: eucariote. heterozomi. Genomul reprezinta întreaga informatie genetica a unui organism. c) Enumerati doua metode utilizate pentru depistarea intrauterina a anomaliilor fetale. cromatide. în functie de afinitatea acesteia pentru co lorantii bazici. format din doua propozitii/ o fraza în care sa utili zati corect si în corelatie urmatoarele notiuni: celule somatice. cro mozomi. Complementul cromozomial uman normal contine un numar fix de cromozomi. set haploid. c) Încadrati cromozomul Y în grupa corespunzatoare si motivati raspunsul. cromatide. c) Alcatuiti un text coerent. b) Precizati tipurile de baze azotate din structura ADN. a) Definiti complementul cromozomial uman. format din doua propozitii / o fraza. a) Precizati numarul de cromozomi din celulele somatice si numarul de grupe în car e sunt repartizati acestia la om. autozomi. Numarul de cromozomi este caracteristic fiecarei specii. b) Precizati tipurile de nucleotide din structura ARN. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: eucariote. 12 AB Complementul cromozomial uman cuprinde 46 de cromozomi. b) Precizati o asemanare si o deosebire între cromozomii metacentrici si cei subme tacentrici. c) Alcatuiti un text coerent. c) Alcatuiti un text coerent. centr omer. XII AB Cromozomii sunt componente nucleare cu rol în transmiterea ereditara. b) Prezentati doua caracteristici ale complementului cromozomial uman. cromozomi metafazici. b) Enumerati cele trei tipuri de cromozomi metafazici în functie de pozitia centro merului. cromozomi metafazici. format din doua propozitii/o fraza în care sa utiliz ati corect si în corelatie urmatorii termeni: celule haploide. c) Alcatuiti un text coerent. heterozomi. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: complement cromozomial.a) Numiti doua tipuri de cromatina din nucleul interfazic. c) Alcatuiti un text coerent. Acidul dezoxiribonucleic intra în compozitia chimica a cromatinei. a) Indicati doua criterii care au stat la baza clasificarii cromozomilor în cele s . centr omer. celule sexuale. autozomi. 12 AB Cromozomii umani sunt clasificati în sapte grupe. a) Definiti cariotipul. a) Definiti termenii: cariotip si genom. b) Mentionati trei tipuri de cromozomi metafazici dupa pozitia centromerului. a) Numiti tipurile morfologice de cromozomi metafazici. celule somatic e. format din doua propozitii / o fraza.

XII AB Totalitatea cromozomilor umani formeaza complementul cromozomial. a) Numiti trei tipuri de agenti carcinogeni. Definiti carcinogeneza. a) Definiti notiunea de cancer. b) Argumentati fraza „Cancerul are caracter clonal“. Cancerul este o maladie frecventa în populatia umana. Explicati modul de producere a metastazelor. . în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: heterozom. precizati o deosebire care exis ta între tumorile benigne si cele maligne. 25 NOIEMBRIE 2010 12B PANA AICI AU PRIMIT XEROX MUTAGENEZA SI TERATOGENEZA Carcinogeneza este rezultatul mutatiilor care afecteaza ciclul celular. a) Definiti carcinogeneza. c) Enumerati patru tipuri de cancer în functie de tesutul în care se produc Cancerul este o proliferare necontrolata a celulelor. c) Precizati denumirea celor trei etape ale procesului de carcinogeneza si câte o caracteristica pentru fiecare. b) Numiti patru tipuri de cancer în functie de tesutul afectat. dupa pozitia centromerului. b) Enumerati doi agenti carcinogeni.apte grupe. c) Scrieti formula complementului cromozomial normal la cele doua sexe. a) Precizati numarul de autozomi si de heterozomi umani si specificati heterozom ii prezenti la barbati. a) Numiti doua caracteistici ale complementului cromozomial uman. stabiliti patru situatii în care aceasta proced ura este indicata. b) Argumentati de ce cancerul este considerat o boala genetica. c) Explicati importanta clonarii terapeutice la om. 12 a) b) c) AB Cancerul este caracterizat prin proliferarea necontrolata a celulelor. sateliti. b) Numiti patru tipuri de cromozomi. a) Indicati o metoda prin care pot fi detectate o serie de maladii cromozomiale si genetice. b) Definiti fertilizarea in vitro. acrocentric. c) Alcatuiti un text coerent. b) Precizati numarul de cromozomi dintr-o celula somatica umana si denumiti cele doua tipuri de cromozomi pe care le contine. c) Explicati importanta bandarii cromozomilor. b) Enumerati doua grupe de cromozomi metacentrici si mentionati din ce grupe fac parte cromozomii X si Y. Carcinogeneza reprezinta procesul prin care este indus cancerul. Enumerati patru agenti carcinogeni. 12 AB Complementul cromozomial normal prezinta anumite caracteristici. format din doua propozitii / o fraza. 12 AB Eredopatologia umana consemneaza pâna în prezent peste 2500 de maladii eredita re. c) Prezentati doua tehnici folosite în diagnoza prenatala: un avantaj si un dezava ntaj . a) Clasificati agentii carcinogeni si mentionati câte un exemplu pentru fiecare.

c) Reprezentati. b) Prezentati trei situatii care recomanda utilizarea fertilizarii in vitro. 12 a) b) c) AB Agentii carcinogeni produc alterari ale materialului genetic. printr-o schema. a) Numiti doua tipuri de cancer. c) Alcatuiti un text coerent. Carcinogeneza este procesul prin care este induc cancerul.c) Explicati producerea de metastaze. b) Precizati doua tipuri de tumori. Celulele canceroase provin din celule normale care au suferit modificari irevers ibile. cancer. c) Explicati caracterul clonal al cancerului. terapie genic a. Cancerul este rezultatul proliferarii anormale a celulelor: a) Definiti carcinogeneza. a) Definiti amniocenteza. numiti doi agenti carcinogeni. celule stem. agent carcinogen. c) Alcatuiti un text coerent format din doua propozitii/ o fraza în care sa folosi ti corect si corelat urmatoarele notiuni: mutatii. c) Explicati încadrarea cromozomului Y în grupa G a genomului uman. Precizati o asemanare si o deosebire între leucemie si limfom. b) Precizati patru situatii în care se apeleaza la sfaturile genetice. plamân. Carcinogeneza reprezinta geneza cancerului. a) Enumerati doua tipuri de tumori. mentionând pentru fiecare câte un exe mplu. b) Precizati doua fenotipuri de cancer si câte o structura afectata în cazul fiecaru ia. Domenii de aplicabilitate Si consideratii bioetice în genetica umana Diagnosticul prenatal. Prin carcinogeneza celulele normale se transforma în celule canceroase. b) Precizati doua grupe de agenti carcinogeni. ADN. a) Definiti carcinogeneza. format din doua propozitii/o fraza în care sa utiliz ati corect si în corelatie urmatorii termeni: tumora. mutatie . format din doua propozitii / o fraza. diviziune celulara. c) Alcatuiti un text coerent. b) Precizati o asemanare si o deosebire între sarcom si limfom. agenti cancerigeni. Genetica umana studiaza genomul uman. c) Alcatuiti un text coerent format din doua propozitii/o fraza în care sa utiliza ti corect si coerent urmatoarele notiuni: fumul de tigara. particul e de azbest. . caracterul clonal al cancerului. agenti carcinogeni. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: clonarea terapeutica. a) Precizati doua metode utilizate în stabilirea diagnosticului prenatal. b) Stabiliti o asemanare si o deosebire între leucemie si limfom. Explicati caracterul clonal al cancerului. a) Enumerati doi factori carcinogeni. urmareste detectarea unor maladii genetice din primele lu ni de sarcina. metastaza. Numiti doua tipuri de agenti carcinogeni.

c) Alcatuiti un text coerent. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: celule stem. Bioetica – domeniu interdisciplinar în studiul aspectelor vietii si sanatatii. transplant. diagnoza prenatala. 12 AB Bioetica studiaza problemele etice rezultate din progresele medicinei si a le biologiei. c) Alcatuiti un text coerent. embrion. a) Definiti clonarea. c) Alcatuiti un text coerent. c) Alcatuiti un text coerent format din doua propozitii / o fraza. boli genetice. Sfatul genetic permite evitarea unor esecuri reproductive la om. în care sa folo siti corect si în corelatie urmatoarele notiuni: bioetica. format din doua propozitii/o fraza în care sa utiliz ati corect si în corelatie urmatorii termeni: diagnoza prenatala. maladii genetice. b) Indicati patru situatii în care un cuplu poate apela la sfatul genetic. b) Precizati un avantaj si un dezavantaj al diagnosticului prenatal. sfat genet ic. clonare. b) Precizati doua avantaje ale clonarii terapeutice. a) Prezentati doua cazuri în care un cuplu poate apela la sfaturi genetice.Genetica umana are numeroase domenii de aplicabilitate. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: sfatul genetic. a) Definiti terapia genica si indicati o afectiune care poate fi tratata prin te rapie genica. format din doua propozitii / o fraza. b) Prezentati doua avantaje ale clonarii terapeutice. a) Enumerati doua metode de diagnosticare prin care se poate preveni nasterea un or copii cu afectiuni genetice. format din doua propozitii/ o fraza în care sa utili zati corect si în corelatie urmatoarele notiuni:amniocenteza. c) Explicati importanta fertilizarii in vitro la om Terapia genica reprezinta un domeniu nou al geneticii umane. ca metoda de diagnostic prenatal. a) Numiti doua situatii în care un cuplu apeleaza la sfatul unui genetician. . a) Definiti amniocenteza. celule stem. b) Precizati doua caracteristici ale celulelor stem care au condus la utilizarea lor în clonarea terapeutica. inginerie ge netica. ecografia. embrion. a) Definiti amniocenteza si precizati importanta ei. nediferentiat Genetica umana studiaza ereditatea si variabilitatea omului. 12 AB Prin clonare se poate obtine un organism identic cu un alt organism. c) Alcatuiti un text coerent. c) Explicati importanta sfatului genetic. anomalii. format din doua propozitii / o fraza. b) Stabiliti o asemanare si o deosebire între clonare terapeutica si tehnica fecun darii in vitro. cuplu. c) Alcatuiti un text coerent format din doua propozitii / o fraza. amniocenteza. ecografie. în care sa folo siti corect si în corelatie urmatoarele notiuni: clonare. b) Stabiliti trei situatii în care pot fi solicitate sfaturile genetice. b) Definiti clonarea terapeutica si doua metode utilizate. tratament. a) Definiti sfatul genetic. Prin diagnoza prenatala se pot detecta unele maladii umane chiar de la începutul s arcinii.

a) Enumerati componentele ecosistemului antropizat. c) Alcatuiti un text coerent. c) Precizati doua caracteristici si un avantaj al unei metode de investigatie pr enatala. a) Prezentati trei situatii care recomanda solicitarea sfaturilor genetice.Diagnosticul prenatal vizeaza examinarea embrionului în vederea supravegherii evol utiei sarcinii. Sfaturile genetice au rol important în prevenirea maladiilor ereditare. format din doua propozitii/ o fraza. c) Prezentati necesitatea întocmirii arborelui genealogic în elaborarea sfatului gen etic. poluarea . ECOLOGIE SUB. III – 17. 82. în care sa folo siti corect si în corelatie urmatoarele notiuni: amniocenteza. diagnoza prenata la. 63. industrializarea. format din doua propozitii / o fraza. b) Prezentati. c) Precizati patru situatii în care este indicat sa se solicite sfaturile genetice . analiza genetica. b) Precizati un avantaj si un dezavantaj al amniocentezei. SUB . b) Precizati mecanismul prin care consangvinizarea mareste riscul aparitiilor ma lformatiilor. una dintre aceste metode (date furnizate. b) Mentionati patru situatii în care se apeleaza la sfatul genetic. a) Enumerati patru situatii în care se apeleaza la sfaturile genetice. concluzii). Diagnosticul prenatal permite identificarea embrionilor anormali. anomalii cromozomiale. b) Prezentati patru particularitati ale ecosistemelor antropizate. c) Alcatuiti un text coerent format din doua – trei propozitii/ o fraza în care sa f olositi corect si corelat urmatoarele notiuni: urbanizarea. gene somatice. c) Alcatuiti un text coerent. în care sa fol ositi corect si în corelatie urmatoarele notiuni: terapia genica. 52. mutatii. a) Numiti doua situatii în care un cuplu care doreste sa conceapa un copil apeleaz a la sfatul unui genetician. Sfaturile genetice pot contribui la scaderea numarului de indivizi cu boli genet ice. celule fetale. a) Enumerati trei factorii cu efect teratogen. 91 . 90. pe scurt. Diagnosticul prenatal este o metoda eficienta de depistare a unor eventuale anom alii ale fatului. b) Prezentati doua avantaje ale utilizarii clonelor terapeutice. vectori. II Ecosistemele antropizate sunt generate de influentele specifice activitatii uman e. supraexploatarea res urselor. a) Enumerati doua metode folosite în diagnoza prenatala.

precizarea a patru tipuri de poluanti chimici ai atmosferei si câte un efect asu pra organismelor pentru fiecare. . . o sursa de poluare fizica.definirea notiunii de poluare. .procesul de eutrofizare a apelor: definitie. Alcatuiti un eseu cu tema “Impactul antropic asupra ecosistemelor naturale” dupa urm atorul plan: .doua modalitati de supraexploatare a resurselor naturale din ecosistemele tere stre.definitia poluarii. .precizarea a trei tipuri de agenti poluanti de natura chimica si a doua efecte ale poluarii chimice.definitia notiunii de ecosistem. doua efecte asupra ecosistemului natural.enumerarea tipurilor de poluare fizica. . . o sursa de poluare chimica. Alcatuiti un eseu cu tema “Poluarea ecosistemelor” dupa urmatorul plan: . denumirea populara sau stiintifica a speciei suprae xploatate. denumirea populara sau stiintifica a speciei introd use în ecosistem. . Alcatuiti un eseu cu tema “Caracteristicile ecosistemelor antropizate” dupa urmatoru l plan: . . doua efecte ale poluarii fizice asupra ecosistemelor.introducerea de specii noi în ecosistemele naturale: doua modalitati de introduc ere a speciilor noi în ecosistemele naturale si un efect al introducerii de specii noi a supra ecosistemelor naturale. .o sursa de contaminare biologica a apei: denumire.poluarea fizica: denumirea a trei tipuri de agenti poluanti de natura fizica.doua exemple de ecosisteme în care au fost introduse specii noi.doua exemple de ecosisteme deteriorate prin supraexploatare. precizând pentru fiecare: tipul de ecosistem. doua efecte ale poluarii chimice asupra ecosistemelor. un efect.prezentarea unei cauze ce determina procesul de eutrofizare a apelor.descrierea mecanismului eutrofizarii apelor. .definirea ecosistemelor antropizate. precizând pentru fiecare: tipul de ecosistem. .poluarea chimica: denumirea a trei tipuri de agenti poluanti de natura chimica .enumerarea a trei surse de poluare biologica.definitia notiunii de ecosistem.denumirea a trei tipuri de agenti poluanti de natura fizica si a doua efecte a le poluarii fizice. . o cauza naturala a acestui proces . .precizarea unei surse de poluare biologica a apei. enumerarea a doua componente din structur . . Alcatuiti un eseu cu tema “Deteriorarea mediului prin poluare” dupa urmatorul plan: . doua efecte pe care supraexploatarea acestei specii o are asupra ecosistemului n atural. . . doua efecte pe care introducerea acestei specii o are asupra ecosiste mului natural în care a fost introdusa.Alcatuiti un eseu cu tema “Deteriorarea ecosistemelor terestre prin poluare” dupa ur matorul plan: .

denumirea elementelor componente ale unui ecosistem. implicat în transcriptie c) ribozomal. . sintetizat prin replicare d) viral. component al subunitatilor ribozomale b) mesager.definirea ecosistemelor si clasificarea acestora dupa origine.100 ACIZI NUCELICI STRUCTURA SI FUNCTII Din punct de vedere chimic. SUBIECTUL I ACIZI NUCELICI STRUCTURA SI FUNCTII. . de obicei. cât si introni b) este caracteristic procariotelor c) intervine în procesul de translatie .prezentarea a doua exemple de ecosisteme antropizate si a doua lanturi trofice cu minim trei verigi trofice fiecare. . precizati locul omului în cadrul acestor lantur i trofice. .precizarea a trei consecinte ale impactului antropic asupra ecosistemelor natu rale. . . o forma circulara ARN -ul mesager: a) este format din doua catene polinucleotidice b) are aspectul unei frunze de trifoi c) copiaza informatia genetica dintr-o catena de ADN d) se replica dupa modelul semiconservativ ARN-ul poate fi: a) de transfer.a unui ecosistem antropizat. GENET ICA UMANA VARIANTELE 1.identificarea a trei modalitati de interventie a omului în cadrul ecosistemelor naturale. acizii nucleici sunt: a) dizaharide b) polinucleotide c) polizaharide d) lipide ARN -ul viral: a) a fost evidentiat în nucleii celulelor animale b) contine în structura chimica timina c) constituie materialul genetic la HIV d) prezinta.enumerarea a cinci actiuni de deteriorare a ecosistemelor. constituent al dezoxiribovirusurilor ARN – ul mesager precursor: a) contine atât exoni. Alcatuiti un eseu cu tema “Impactul antropic asupra ecosistemelor naturale” dupa urm atorul plan: .prezentarea a trei caracteristici ale unui ecosistem antropizat.prezentarea a doua exemple de ecosisteme supuse impactului antropic. ORGANIZAREA MATERIALULUI GENETIC.stabilirea a doua efecte ale interventiei omului în ecosistemele naturale. . .

legat de proteine ARN-ul ribozomal: a) este monocatenar si are lungimi diferite b) este asociat cu proteine specifice c) poarta informatia genetica la virusuri d) transporta aminoacizii la ribozomi ARN-ul de transfer: a) are ca pentoza dezoxiriboza b) contine timina si adenina c) intervine în transcriptie d) intervine în translatie ARN-ul de transport: a) are forma de frunza de trifoi b) face parte din structura ribozomilor c) are rol în procesul de replicatie d) transfera aminoacizii în nucleu Timina este: a) baza azotata pirimidinica b) complementara cu uracilul c) baza azotata purinica d) pentoza prezenta în AND Procesul de maturare a ARN-ului mesager are loc: a) în citoplasma b) în nucleu c) prin asamblarea intronilor d) prin eliminarea exonilor Prezinta portiuni bicatenare: .d) se sintetizeaza prin replicare Despre ARN-ul mesager putem afirma: a) are structura bicatenara b) contine dezoxiriboza c) se replica discontinuu d) se sintetizeaza prin transcriptie ARN-ul mesager: a) poate avea lungimi variabile b) cuprinde portiuni bicatenare c) este materialul genetic al plasmidelor d) constituie materialul genetic al virusurilor ARN-ul mesager: a) are portiuni bicatenare b) este monocatenar c) intra în structura ribozomilor d) prezinta aspectul unei frunze de trifoi ARN nuclear mic: a) controleaza translatia informatiei genetice b) intervine în functionarea nucleului la procariote c) are rol în maturarea ARN-ului mesager d) se gaseste în ribozomi.

intervine enzima: ADN-polimeraza aminoacil-sintetaza ARN-polimeraza peptid-polimeraza Este baza azotata pirimidinica din ARN: a) adenina b) guanina c) timina d) uracilul Baza azotata prezenta doar în ADN este: a) adenina b) timina c) citozina d) guanine În a) b) c) d) ADN se formeaza punti duble de hidrogen între: adenina si guanina adenina si uracil citozina si guanina timina si adenina Denatureaza mai usor legaturile dintre: a) adenina si citozina b) citozina si uracil c) guanina si citozina d) timina si adenina Timina este: a) baza azotata pirimidinica b) pentoza prezenta în ADN c) complementara cu uracilul d) prezenta în ADN si ARN .a) b) c) d) ARN-ul ARN-ul ARN-ul ARN-ul mesager nuclear mic de transfer viral Macromolecula de ARNm: a) are structura bicatenara b) contine ribonucleotide c) contine timina si uracil d) formeaza un dublu helix În a) b) c) d) ARN-ul de transfer se pot forma punti duble de hidrogen între: adenina si guanina adenina si timina citozina si guanina uracil si adenina Anticodonul reprezinta: a) un fragment din catena ADN-ului b) portiunea centrala a ARNm c) o regiune complementara unui codon d) locul de legare a aminoacidului La a) b) c) d) eucariote. în procesul de transcriptie.

caracteristica ADN-ului este: a) adenina b) citozina c) uracilul d) timina Baza azotata pirimidinica.Uracilul este: a) baza azotata pirimidinica b) prezent în ADN si ARN c) complementar cu guanina d) baza azotata purinica Baza azotata caracteristica structurii ARN-ului este: a) adenina b) citozina c) guanina d) uracilul Baza azotata pirimidinica specifica ARN-ului este: a) citozina b) guanina c) timina d) uracilul Baza azotata pirimidinica. caracteristica ARN-ului este: a) citozina b) guanina c) timina d) uracilul Bazele azotate pirimidinice din ARN sunt: a) adenina si citozina b) citozina si uracilul c) guanina si citozina d) guanina si uracilul Pentoza din structura ARN-ului este: a) fructoza b) glucoza c) maltoza d) riboza Monozaharidul prezent în structura ADN .ului este: a) dezoxiriboza b) fructoza c) glucoza d) riboza La a) b) c) d) eucariote: denaturarea consta în ruperea puntilor de hidrogen dintre cele doua catene replicatia ADN – ului se desfasoara la nivelul ribozomilor transcriptia este un proces care se desfasoara în citoplasma translatia informatiei genetice se realizeaza în nucleu Sunt baze azotate purinice: a) adenina si guanina b) adenina si timina c) citozina si guanina d) citozina si timina .

polimeraza c) peptid .polimeraza d) reverstranscriptaza Sunt baze azotate purinice: a) adenina si guanina b) adenina si timina c) citozina si guanina d) timina si citozina ADN-ul este format din: a) doua catene complementare si antiparalele b) baze azotate purinice : adenina si timina c) baze azotate pirimidinice : citozina si guanina d) unitati structurale numite polynucleotide În a) b) c) d) structura nucleotidei din ADN. enzima: a) ADN .Denatureaza mai greu legaturile de hidrogen dintre: a) adenina si citozina b) adenina si timina c) citozina si guanina d) timina si citozina Aminoacizii sunt activati în translatie sub actiunea enzimei: a) ADN-polimeraza b) aminoacil-sintetaza c) ARN-polimeraza d) peptid-polimeraza Dublarea cantitatii de ADN corespunde: a) replicatiei b) transcriptiei c) translatiei d) renaturarii Sinteza ADN-lui se realizeaza prin: a) denaturare b) replicatie c) transcriptie d) translatie Enzimele care catalizeaza reactia de activare a aminoacizilor în translatie sunt: a) aminoacil-sintetaze b) ARN-polimeraze c) ADN-polimeraze d) peptid-polimeraze Decodificarea informatiei genetice din ARN mesager se numeste: a) denaturare b) replicatie c) transcriptie d) translatie Intervine în procesul de translatie.polimeraza b) ARN . fosfatul se leaga de: riboza baza purinica dezoxiriboza baza pirimidinica .

ului este: a) timina b) citozina c) adenina d) uracilul Activarea aminoacizilor în translatie are loc în prezenta enzimei: a) aminoacilsintetaza b) ARN-polimeraza c) ARN-transcriptaza d) peptidpolimeraza Replicatia semiconservativa este procesul prin care: a) se formeaza molecule de ADN monocatenar b) se obtin hibrizi moleculari de ADN-ARN c) se sintetizeaza molecule de ARN mesager d) se dubleza cantitatea de ADN nuclear Baza azotata pirimidinica din structura ARN . etapa a functiei heterocatalitice consta în: a) activarea ARN .ului de transfer prin reactia lui cu ATP-ul b) copierea informatiei genetice din ADN în ARN mesager c) sinteza lantului polipeptidic din structura unei proteine d) transportul aminoacizilor la locul sintezei proteice Prin transcriptie se realizeaza: a) formarea moleculelor de ADN monocatenar b) replicatia dupa model semiconservativ c) copierea informatiei genetice în ARNm d) sinteza unei proteine ribozomale Baza azotata pirimidinica prezenta în ambele tipuri de acizi nucleici.Transcriptia.ului este: a) adenina b) guanina c) timina d) uracilul În a) b) c) d) procesul transcriptiei la eucariote intervine enzima: ADN-polimeraza ARN-polimeraza aminoacil-sintetaza peptid-polimeraza . este: a) timina b) guanina c) citozina d) uracil Translatia consta în sinteza de: a) hibrizi ADN-ARN b) ARN de transfer c) ARN mesager d) proteine structurale În a) b) c) d) transportul aminoacizilor la nivelul ribozomilor intervine ARN-ul: mesager ribozomal de transfer viral Baza azotata purinica din structura ADN.

deoarece: a) se sintetizeaza prin transcriere b) este de obicei monocatenar c) prezinta doua catene paralele d) contine codificata informatia genetica Sinteza proteinelor: a) are ca prima etapa translatia b) este intiata de ADN polimeraza c) se realizeaza dupa modelul semiconservativ d) se finalizeaza în citoplasma Baza azotata specifica ARN-ului este: a) citozina b) riboza c) timina d) uracilul Timina este: a) prezenta în ADN si ARN b) baza azota pirimidinica c) complementara cu uracilul d) baza azotata purinica Adenina este: a) baza azotata purinica b) complementara guaninei c) o pentoza din ARN d) prezenta doar în AND Guanina este: a) baza azotata pirimidinica b) complementara citozinei c) o pentoza din ARN mesager d) prezenta doar în AND Citozina este: a) baza azotata pirimidinica b) prezenta doar în ADN c) complementara cu uracilul d) pentoza din ARN mesager Timina: a) este prezenta doar în ADN b) este o pentoza din ARN c) se leaga de citozina prin trei punti de hidrogen d) se leaga de uracil prin doua punti de hidrogen Uracilul este: a) baza azotata purinica b) prezent doar în ARN c) complementar cu timina d) o pentoza din ARN ARN-ul mesager: a) este bicatenar cu portiuni monocatenare b) intra în alcatuirea ribozomilor c) se sintetizeaza prin transcriptie d) conduce aminoacizii la ribozomi .ADN-ul reprezinta materialul genetic al majoritatii organismelor.

timina se leaga de: adenina prin doua punti de hidrogen citozina prin trei punti de hidrogen guanina prin doua punti de hidrogen uracil prin trei punti de hydrogen     .ARN-ul mesager: a) are portiuni bicatenare b) intra în alcatuirea ribozomilor c) conduce aminoacizii la ribozomi d) se sintetizeaza prin transcriptie ARN-ul de transfer: a) este format din exoni b) intra în alcatuirea ribozomilor c) se sintetizeaza prin replicatie d) conduce aminoacizii la ribozomi Este acid nucleic monocatenar cu portiuni bicatenare: a) ARN nuclear b) ARN de transfer c) ARN viral d) ARN mesager Nucleotidele ADN se deosebesc de cele ARN prin: a) tipurile de purine b) tipurile de pirimidine c) numarul pentozelor d) numarul bazelor azotate Uracilul este: a) baza azotata pirimidinica b) complementar timinei c) o pentoza din ARN d) prezent doar în AND Are structura bicatenara de tip dublu helix: a) ADN-ul eucariot b) ADN-ul denaturat c) ARN-ul de transfer d) ARN-ul mesager ARN -ul mesager: a) se autocopiaza b) este monocatenar c) are portiuni bicatenare d) transfera aminoacizii Molecula de ADN este stabila deoarece: a) catenele sunt antiparalele b) contine patru baze azotate c) informatia genetica este copiata în sensul 5 .3 d) cele doua catene sunt legate prin punti de hidrogen Are structura moleculara similara unei frunze de trifoi: a) ARN-ul de transfer b) ARN-ul mesager c) ARN-ul viral d) ARN-ul ribosomal În a) b) c) d) structura bicatenara a ADN-ului.

ARN de transfer d) intra în structura ribozomilor 1.ului: a) necesita variatii de temperatura b) se face dupa modelul conservativ c) implica prezenta ARN polimerazei d) duce la dublarea cantitatii de AND ARN-ul de transport: a) copiaza o catena de ADN pentru sinteza proteica b) este monocatenar. TTGC 1. 3. d) ATG CAG TGC UCG 1. CTAC 3. ATTC 2. d) purinice din ADN pirimidinice din ARN pirimidinice din ADN adenina si uracil a) citozina si timina b) adenina si guanina c) uracil si citozina a) AACG b) CCTG c) GATG d) TAAG a) ACG b) GUC c) UAC a) transporta aminoacizii la ribozomi b)copiaza informatia genetica a unei c) reprezinta materialul genetic viral a) ARN 1. ARN ribozomal catene de ADN 3.ADN-ul denaturat dintr-o solutie racita treptat: a) are aspect de frunza de trifoi b) are structura bicatenara c) îsi poate reface puntile de hidrogen d) prezinta nucleotide cu uracil Alegeti afirmatia corecta: a) ARN-ul de transfer este dublu catenar b) ADN-ul ramâne permanent în stare de dublu helix c) ARN mesager se sintetizeaza în citoplasma prin translatie d) ARN viral este materialul genetic la virusul gripal Sinteza proteinelor: a) are ca prima etapa transcriptia b) presupune renaturarea ARNm precursor c) se finalizeaza în nucleoplasma d) se realizeaza dupa modelul semiconservativ Replicatia ADN . 2. contine informatia genetica la ribovirusuri mesager . ARN mesager 2. 3. 2. cu portiuni bicatenare c) se formeaza în timpul translatiei d) intra în alcatuirea ribozomilor Molecula de ADN se caracterizeaza prin: a) are ca baza pirimidinica specifica uracilul b) are o structura monocatenara cu portiuni bicatenare c) prezinta legaturi duble de hidrogen între adenina si timina d) se denatureza dupa modelul semiconservativ 1.

..... ARNm 2.... 1..... Pentozele din structura chimica a nucleotidelor sunt ..... .... ARN ribosomal ilor 3. transfera un mesaj genetic din ADN la ribozomi 3...... ARNr 3. . specifica pentru ARN b) guanina 3..... d) b) ARN ribozomal c) ARN de a) are rol în transcriptie b) este materialul genetic al virusur c) intra în alcatuirea ribozomilor d) transporta aminoacizii a) are doi poli functionali b) copiaza informatia continuta de ADN c) contine timina si uracil d) se asociaza cu proteine riboz ARN-ul de transfer a) copiaza informatia de la ADN ARN-ul mesager b) se asociaza cu proteinele nucleare ARN-ul ribozomal c) se asociaza cu proteinele ribozomale transporta aminoacizii activati Adenina este o baza azotata . pirimidinica. 3... ARN de transport pe o catena de ADN 3.. .... purinica..... celulei... c elulei...... copiaza informatia genetica a unei catene de ADN 3.2...... formeaza genomul entitatilor infectioase 2... transporta aminoacizii la locul sintezei proteice transfer d) ARN viral 1.............. specifica pentru ADN c) uracil d) citozina a) intra în alcatuirea ribozomilo b) copiaza informatia genetica de c) transfera aminoacizii la riboz a) 1. care se desfasoara în ............... Transcriptia este o etapa în sinteza ..... ARN de transfer 2. Bazele azotate pirimidinice din structura ARN-ului sunt . .. si ... . si . ....... 2.... Bazele azotate pirimidinice din structura ADN-ului sunt ..... ARN mesager r 2...... contine un anticodon a) ARN mesager b) ARN transportor c) ... pirimidinica....... .... ARNt omale 1.. si . Translatia are ca rezultat un lant ..... ARN ribozomal omi d) formeaza genomul viral 1.. iar citozina o baza azotata ...... ARN mesager la ribozomi 1. si se desfasoara în . .... comuna pentru ADN si ARN timina 2.

ARN viral c) transporta aminoacizii la locul sintezei proteice d) se matureaza prin eliminarea intronilor 1. ARN-ul mesager intervine în procesul de transcriptie. transporta aminoacizii la ribozomi r mic 3. alaturi de proteine. ARN-polimeraza are rol în denaturarea ADN-ului. se matureaza în nucleu mesager 2. 3. d) CCTGAA GAGTTC TTACGG UGCAUA a) CUCAAG b) AAUGCC c) GGACUU În replicatia ADN . ARN – ul mesager este implicat în sinteza proteinelor. Replicatia ARN-ului se realizeza dupa modelul semiconservativ. . intra în alcatuirea ribozomilor 2. . Procesul de maturare a ARN-ului mesager are loc prin eliminarea exonilor si asam blarea intronilor ARN-ul mesager este o macromolecula cu portiuni bicatenare Adenina si guanina sunt baze azotate purinice. un rol important îl are enzima ADN . Sinteza ADN-ului are loc prin procesul de replicatie Baza azotata specifica moleculei de ARN este uracilul. Molecula de ARN mesager are o structura monocatenara. Bazele azotate ce realizeaza legaturi duble de hidrogen sunt adenina si guanina ARN-ul mesager matur rezulta din cel precursor prin eliminarea intronilor. reprezinta materialul genetic al ribovirusurilor 3. TAC a) GUC 2. cât si introni ADN-ul are structura bicatenara sub forma unui dublu helix. ARN-ul este o molecula ce prezinta structura primara monocatenara. ARN mesager a) reprezinta materialul genetic al ribovirusur ilor 2.ului se realizeaza dupa modelul semiconservativ.ului.ARN ribosomal d) ARN viral 1. copiaza informatia de pe o catena de ADN d) ARN ribozomal a) ARN b) ARN de transfer a) ARN mesager b) ARN nuclea c) ARN de transfer 1. ACT b) CUG 3. ARN-ul mesager are o greutate moleculara variabila.polimeraza. 2. transporta aminoacizii la ribozomi c) ARN ribozomal d) ARN viral 1. ARN-ul mesager intra în structura ribozomilor. GAC c) AUG d) UGA 1. Replicatia ADN-ului reprezinta functia autocatalitica a materialului genetic. Replicarea ADN-ului se realizeaza dupa modelul semiconservativ Replicatia ADN . ARN de transfer b) se ataseaza de proteinele rib ozomale 3. Marimea genei eucariote determina marimea ARN-ului mesager. ARN-ul mesager precursor contine atât exoni.

Codul genetic prezinta patru codoni STOP... Denaturarea determina formarea puntilor de hidrogen între nucleotide complementare .. .... Pentoza caracteristica macromoleculei de ADN este . în macromolecula de ADN. ARN-ul de transfer are aspect morfologic de .. Timina este o baza azotata specifica acidului dezoxiribonucleic.. Timina este baza azotata pirimidinica specifica pentru macromolecula de ARN.... citozina si guanina formeaza punti duble de hidrogen. la temperaturi de 85 – 95 gr ade Celsius....... ... Baza azotata pirimidinica comuna pentru moleculele de ADN si ARN este citozina....... . Bazele azotate ce realizeaza legaturi duble de hidrogen sunt adenina si guanina În structura ADN-ului.... Între adenina si timina.ARN-ul viral constituie materialul genetic al ribovirusurilor.......si asamblarea .. un rol important îl are enzima ADN .... Maturarea ARN-ului premesager presupune eliminarea . ... ..... rezulta o . Denaturarea ADN-ului are loc în conditii experimentale... În replicatia ADN ... În molecula unui acid nucleic. .. duble între a denina si citozina si triple între timina si guanina.. Guanina este baza azotata purinica....ul ribozomal copiaza informatia genetica de pe o catena de ADN Între cele doua catene ale ADN – ului se stabilesc legaturi de hidrogen.. ... Transcriptia si translatia reprezinta etapele proteinosintezei ARN ... iar cea caracter istica macromoleculei de ARN este ............. ....ului.. Prin atasarea unui radical fosfat la molecula unei nucleoside... Transcriptia ADN la eucariote se desfasoara în nucleu. spre deosebire de A DN... se stabilesc legaturi duble de hid rogen ................ si . În prima etapa a sintezei proteice intervine enzima ARN – polimeraza... Replicatia pe ambele catene ale ADN se realizeaza în directia 5’ ? 3’...... Copierea informatiei genetice de pe o catena de ADN se realizeaza sub actiunea A DN polimerazei. prin atasarea unui radical fosfat la o ......... Functia heterocatalitica a materialului genetic consta în decodificarea informatie i prin doua procese: .. baza azotata numita ..... Replicatia dupa modelul semiconservativ este o functie a ARN-ului Secventele informationale ale genelor sunt exonii. ... ADN-polimeraza intervine în procesul de translatie ADN polimeraza intervine în procesul de replicatie a ADN-ului..... si........ în compozitia chimica. Translatia este un proces ce are loc la nivelul ribozomilor. iar timina pirimidinica........ rezulta o nucleot ida. Pentoza caracteristica macromoleculei de ADN este .. are.. ARN-ul de transfer are doi poli functionali Uracilul este baza azotata pirimidinica specifica ARN-ului.. Replicatia ADN-ului are loc prin încalzire........... la temperaturi de 85 – 95 grade Celsius.. iar cea caracter istica macromoleculei de ARN este . Codul genetic este alcatuit din 64 de codoni Bacteriile au cromozomul reprezentat de o macromolecula circulara de ADN.. Baza azotata pirimidinica specifica macromoleculei de ADN este ...polimeraza...... ia r cea specifica macromoleculei de ARN este .

ARN-ul mesager copiaza informatia genetica a unei macromolecule de ADN. cu portiuni bicatenare Nucleotidele ADN se deosebesc de nucleotidele ARN prin tipurile de baze purinice GENETICA UMANA Cromozomii umani sunt: a) 23 în celulele somatice diploide b) 44 heterozomi si 2 autozomi c) 46 în celulele sexuale haploide d) clasificati în 7 grupe morfologice Heterozomii umani sunt: a) cromozomi somatici b) cromozomi sexuali c) diferiti la femei d) identici la barbati Cromozomul uman Y: a) este identic cu cromozomul X b) este încadrat în grupa G c) este un cromozom metacentric d) face parte din categoria autozomilor Cromozomul Y: a) are centromer median b) contine gene ale sexului c) este încadrat în grupa A d) se gaseste în stare dubla la barbati Cariotipul uman normal: a) prezinta 6 grupe de cromozomi b) include cromozomul X în grupa G c) include cromozomul Y în grupa C d) prezinta 7 grupe de cromozomi 1. ADN-polimeraza intervine în procesul de replicatie al ADN -ului. Nucleotida este formata dintr-un radical fosforic si o nucleosida. în care procentul legaturilor triple este ridicat. Nucleosida este formata dintr-un radical fosforic si o nucleotida. 2. necesita o t emperatura mai mare de denaturare Catenele moleculei de ADN sunt antiparalele si complementare. O molecula de ADN. ARN-ul de transfer prezinta portiuni bicatenare. d) telocentrici a) centromer median submetacentrici b) centromer terminal metacentrici c) centromer submedian centromer aproape de unul din capete Contine doi heterozomi identici: a) ovulul b) zigotul femel c) zigotul mascul d) spermatozoidul . ARN-ul de transfer copiaza informatia genetica a unei macromolecule de ADN.ADN-ul contine stocata informatia necesara pentru sinteza apei. Molecula de ARN de transfer are structura monocatenara. Molecula de ADN contine patru tipuri de nucleotide Molecula de ARN ribozomal este implicata în sinteza aminoacizilor la nivelul celul ar. 3.

.......... Complementul cromozomial normal la om are 46 de cromozomi. Complementul cromozomial al genomului uman este alcatuit din doua seturi haploid e..... ORGANIZAREA MATERIALULUI GENETIC Materialul genetic al ribovirusurilor este reprezentat de: a) ARN -ul mesager b) ARN -ul ribozomal ... fiecare cuprinzând câte 23 de cromozomi Complementul cromozomial uman contine doi heterozomi Cromozomii metacentrici au centromerul plasat aproape de unul din capetele molec ulei de ADN... Pentru a fi studiati cu usurinta. lipsesc la om 3... Din cariotipul uman fac parte cromozomi metacentrici Complementul cromozomial uman normal are 44 de autozomi. Complementul cromozomial uman cuprinde 44 ..... si 2 ... Cromozomii umani metacentrici au bratele inegale.... pot avea sateliti trici d) telocentrici a) acrocentrici b) metacentrici c) submetacen Complementul cromozomial uman cuprinde 44 ... au doua brate egale 2... Cromozomii telocentrici au centromerul plasat la unul din capetele moleculei de ADN.. fiecare cuprinzând câte 23 de cromozomi Heterozomii umani sunt notati cu XX la femei si XY la barbati Cromozomul Y este un heterozom caracteristic sexului barbatesc..Autozomii umani: a) au centromerul dispus terminal b) difera numeric la cele doua sexe c) sunt douazeci si doua de perechi d) sunt identici ca forma si marime Cariotipul uman normal: a) prezinta 6 grupe de cromozomi b) include cromozomul X în grupa G c) include cromozomul Y în grupa C d) prezinta 7 grupe de cromozomi Cromozomul Y: a) reprezinta un autozom b) contine gene ale masculinitatii c) este prezent în toate celulele sexuale masculine d) are aceleasi dimensiuni cu cromozomul X Heterozomii: a) au centromerul terminal b) difera la cele doua sexe c) prezinta patru sateliti d) sunt patru identici ca marime 1. cromozomii umani sunt ordonati în sapte grupe.. . si 2 ... Cromozomii telocentrici au centromerul plasat median..... Complementul cromozomial al genomului uman este alcatuit din doua seturi haploid e....

c) ARN -ul de transfer d) ARN -ul viral Cromozomul bacterian: a) are forma liniara b) contine ADN monocatenar c) este dispus în nucleu d) prezinta bucle si superrasuciri Cromozomul bacterian: a) are forma liniara b) contine ADN monocatenar c) este dispus în nucleu d) prezinta bucle si superrasuciri Nucleozomul: a) constituie unitatea de structura a fibrei de cromatina b) este caracteristic celulelor procariote c) este format dintr-un miez glucidic d) uneste cele doua cromatide ale unui cromozom Contin ARN viral : a) adenovirusurile b) bacteriile c) bacteriofagii d) ribovirusurile XII B Genomul viral este protejat de: a) capsida b) capsula gelatinoasa c) membrana nucleara d) plasmalema Cromozomul bacterian: a) are forma circulara b) contine proteine histonice c) este atasat de peretele celular d) este constituit numai din ARN Plasmidele bacteriene sunt: a) agenti patogeni ce infecteaza bacteriile b) molecule de ADN monocatenar c) entitati infectioase cu genom ARN d) utilizate pentru producerea de ADN recombinat Cromozomul bacterian: a) are forma circulara b) este alcatuit din ADN monocatenar c) are forma liniara d) este alcatuit din ARN bicatenar Plasmidele: a) constituie materialul genetic al virusurilor b) pot fi transferate de la o bacterie la alta c) sunt alcatuite din ADN monocatenar d) cuprind portiuni bicatenare de ARN Materialul genetic bacterian: .

.. ... cu forma circ ulara.. ADN monocatenar sau dublucatenar protejat de capsida c) plasmide d) dezoxiribovirusuri Dupa tipul acidului nucleic din genom.si . ADN circular. monocatenar d) prezinta bucle si superrasuciri 1. Cromatina prezinta doua stari structurale si functionale:.... .... ARN-ul viral este materialul genetic al dezoxiribovirusurilor.... dublucatenar împachetat sub forma unui cromozom unic b) eucariote 3. Cromatina eucariotelor este alcatuita din unitati care se repeta numite nucleoso mi. ..... HIV-ul este un adenovirus deoarece are ca material genetic o molecula de ADN.. Cromozomul bacterian este alcatuit din ADN bicatenar circular....a) b) c) d) este situat în nucleu contine cromatina poate forma un plasmid contine nucleosomi Genele la eucariote: a) au structura continua b) cuprind nucleotide cu uracil c) prezinta în structura lor exoni d) codifica direct ARN mesager Contin ARN viral : a) adenovirusurile b) bacteriile c) bacteriofagii d) ribovirusurile La a) b) c) d) unele virusuri.. delimitat de o membrana nucleara. genomul este protejat de: capsida cromatina membrana celulara membrana nucleara Cromozomul bacterian: a) poate fi reprezentat de ADN sau ARN b) se mai numeste si plasmid c) este o macromolecula de ARN.. Heterocromatina este inactiva în transcrierea informatiei genetice. ADN dublucatenar asociat cu proteine histonice a) bacterii 2.... ADN-ul reprezinta materialul genetic al virusului gripal...... virusurile se clasifica în . Cromozomul bacterian este bine individualizat.. Procariotele au ca material genetic o molecula de ARN viral. Nucleosomul constituie unitatea structurala a fibrei de cromatina... Virusurile sunt considerate forme celulare de viata.. Cromozomul bacterian are în structura sa o molecula de ADN sau ARN.. Cromozomul bacterian contine o macromolecula de ADN dublu catenar... .... si ..

. 70 La eucariote cromatina este organizata dupa modelul nucleosomului............... ........... Nucleosomii contin un miez format din proteine nonhistonice. Partea activa si functionala a genomului la eucariote este heterocromatina..... Materialul genetic al bacteriilor este o molecula de ARN.. .. pe care se înfasoara un segment de ........ Genomul viral poate fi reprezentat de catre o molecula de ADN sau ARN Virusul gripal este un ribovirus doarece are materialul genetic reprezentat de A RN.... si cele care contin ARN .........si . Plasmidele reprezinta material genetic accesoriu la virusuri.. .. . Un nucleosom e format din proteine .. unite p rintr-un .... numarul de cromozomi este constant în cadrul speciei..... Cromatina are aspect de sirag de margele.. .56??? Tipurile de nucleotide din molecula de ADN difera cantitativ si calitativ de la o specie la alta.....56??? La eucariote cromatina este organizata dupa modelul nucleosomului... ARN-ul de transfer împreuna cu proteinele histonice formeaza genomul viral Nucleosomul este format dintr-un miez histonic si un fragment de ADN Materialul genetic al virusurilor este reprezentat de capsida virala. Heterocromatina nu este accesibila enzimelor transcriptiei La eucariote fiecare catena de ADN reprezinta un cromozom. Cromatina prezinta doua stari structurale si functionale:.......... 1-100 CANCERUL Sunt agenti cancerigeni de natura chimica: a) aditivii alimentari b) bacteriile si virusurile c) radiatiile ionizante d) radiatiile ultraviolete Cancerul epiteliilor este: a) carcinomul b) limfomul c) mielomul ........... 57 Heterocromatina poate fi observata în nucleul interfazic. .. Virusurile care contin ADN se numesc . de forma ... Procariotele au ca material genetic o molecula de ARN viral. Genomul bacterian e reprezentat de un singur .... ARN-ul viral constituie materialul genetic al bacteriofagilor........ La eucariote...Heterocromatina nu este accesibila enzimelor transcriptiei La eucariote fiecare catena de ADN reprezinta un cromozom... Cromozomii metafazici ai eucariotelor sunt formati din doua ........ Nucleozomul constituie unitatea structurala a fibrei de cromatina.

Cancerul reprezinta proliferarea necontrolata a celulelor Radiatiile ionizante pot induce cancer de piele. Radiatiile ionizante pot declansa carcinogeneza Procesul de carcinogeneza se desfasoara în trei etape: .... Cancerul se caracterizeaza prin proliferarea necontrolata a celulelor. Celulele canceroase sunt mutante ale unor celule normale care au suferit modific ari reversibile.. cunoscuti în prezent..d) sarcomal Carcinomul este cancerul: a) sângelui b) epiteliilor c) maduvei osoase d) plasmei Carcinomul este cancer al: a) globulelor albe b) maduvei oaselor c) tesutului epitelial d) tesutului mezenchimal Metastaza reprezinta: a) formarea de tumori benigne b) raspândirea tumorilor c) mentinerea homeostaziei d) vindecarea cancerului Carcinomul este un tip de cancer care afecteaza: a) tesutul mezenchimal b) globulele albe c) tesutul epitelial d) celulele plasmei Cancerul epiteliilor poarta denumirea de carcinom.. Pesticidele bogate în arsenic pot induce cancerul pulmonar.. Adenomul de prostata este o tumoare maligna care afecteaza numai femeile. .... Multi dintre agentii carcinogeni. BIOETICA Amniocenteza: a) consta în prelevarea si cercetarea unor celule embrionare b) este o metoda biochimica si genetica de diagnostic postnatal c) se finalizeaza cu producerea unor hibrizi moleculari ADN-ARN d) este o metoda de prevenire si tratare a maladiilor genetice . .... Agentii carcinogeni fizici sunt reprezentati de unele virusuri si unele substant e. Procesul de carcinogeneza se desfasoara în trei etape: initierea. dezvoltarea si p rogresia. Carcinogeneza este rezultatul mutatiilor ce afecteaza ciclul celular.. Cancerul se caracterizeaza printr-o multiplicare celulara necontrolata. Leucemia reprezinta cancerul globulelor albe ale sângelui. au si efect mutagen Unele substante chimice pot avea concomitent actiune mutagena si cancerigena.. dezvoltarea si .... Cancerul reprezinta proliferarea anormala a celulelor. Agentii carcinogeni pot induce modificari în structura si functiile materialului g enetic....

se recomanda: terapia genica fertilizarea in vitro sfatul genetic clonarea terapeutica Diagnosticul prenatal este recomandat în urmatorul caz: a) mama a fost expusa accidental la un agent teratogen b) mama este purtatoarea unei mutatii pe cromozomul Y c) parintii mai au si alti copii. Amniocenteza reprezinta o metoda de diagnoza prenatala a unor maladii genetice.in vitro” poate fi utilizata în tratamentul sterilitatii.Diagnosticul prenatal este recomandat în urmatoarele cazuri: a) mama are vârsta de 24 de ani si este la prima sarcina b) mama este purtatoarea unei mutatii pe cromozomul Y c) parintii mai au copii afectati de mutatii autozomale d) parintii sunt purtatorii unui complement cromozomial normal Diagnosticul prenatal este recomandat în urmatorul caz: a) mama are vâsta de 24 de ani si mai are 2 copii gemeni b) mama este purtatoarea unei mutatii pe cromozomul X c) parintii mai au copii neafectati de mutatii autozomale d) parintii sunt purtatorii unui complement cromozomial normal Diagnosticul prenatal este recomandat în urmatorul caz: a) mama are vâsta de 24 de ani si nu a mai avut copii b) mama este purtatoarea unei mutatii pe cromozomul Y c) parintii mai au copii neafectati de mutatii heterozomale d) parintii sunt purtatorii unor mutatii recesive autozomale Amniocenteza este o metoda folosita în: a) terapia genica b) clonarea terapeutica c) diagnoza postnatala d) diagnoza prenatala În a) b) c) d) cazul viitoarelor mame ce au rude cu maladii genetice. În clonarea terapeutica la om se utilizeaza ovulul enucleat. Ecografia prenatala permite identificarea unor malformatii ale fatului. Amniocenteza reprezinta o metoda folosita în diagnoza prenatala. XII B Tehnica fecundarii . . Diagnosticul prenatal urmareste detectarea unor maladii din primele luni de sarc ina. Fertilizarea in vitro presupune extragerea laparoscopica a ovocitelor. Terapia genica este o metoda de tratare a unor boli genetice umane.. Bioetica reprezinta atitudinea comuna a omenirii la posibilele repercursiuni ale descoperirilor stiintei. Clonarea umana în scop reproductiv este interzisa. neafectati de mutatii autozomale d) parintii sunt purtatorii unui complement cromozomial normal Planificarea familiala previne sarcina nedorita. Contraceptia vizeaza unul sau ambii parteneri si limiteaza avortul.

ECOLOGIE Speciile invazive. se numesc: a) aclimatizate b) naturalizate c) exogene d) native Ecosistemele antropizate prezinta: a) consum crescut de energie b) lanturi trofice complexe c) biocenoze complexe d) stabilitate crescuta Ecosistemele antropizate prezinta: a) consum crescut de energie b) lanturi trofice complexe c) biocenoze complexe d) stabilitate crescuta Ecosistemele antropizate se caracterizeaza prin: a) diversitatea mare a speciilor b) stabilitate scazuta c) consum energetic redus d) retele trofice complexe Mediul abiotic natural reprezinta: a) biocenoza b) biotopul c) fitocenoza . care se pot reproduce.

d) zoocenoza Apartin ecosistemelor acvatice antropizate: a) agroecosistemele b) culturile agricole c) complexele zootehnice d) helesteele piscicole Poluarea biologica este produsa de: a) gaze de esapament b) microorganisme c) radiatii ionizante d) zgomote puternice Poluanti fizici sunt: a) metalele grele b) parazitii c) pulberile d) ultrasunetele Conduce la aparitia efectului de sera: a) defrisarea padurilor b) diminuarea concentratiei de CO2 în aer c) poluarea prin zgomote puternice d) scaderea temperaturii globale În a) b) c) d) agroecosisteme: lanturile trofice sunt complexe fitocenoza este controlata direct de om producatorii primari sunt fitofagii consumatorii de ordinul I sunt parazitii Eutrofizarea apelor este un fenomen de poluare: a) biologica b) chimica c) radioactiva d) termica Poluanti chimici sunt: a) microorganismele patogene b) pesticidele c) radiatiile ultraviolete d) ultrasunetele Este agrosistem: a) cultura de grâu b) complexul zootehnic c) iazul d) helesteul Ecosistemele naturale pot fi deteriorate prin: a) fertilizare b) împadurire c) irigatie d) suprapasunat Este ecosistem natural: a) padurea de tei b) cultura de grâu c) lacul de acumulare .

... Ecosistemul... ecosistemele se clasifica în ............ .... Dupa originea lor... si ....... este alcat uit din .d) padurea de conifere Ecosistemele de tip rural: a) folosesc în mare masura energia nucleara b) sunt aprovizionate cu apa din surse locale c) au contact redus cu mediul natural d) apar în mod spontan în natura Sunt ecosisteme acvatice naturale: a) iazurile b) helesteele c) lacurile de acumulare d) baltile Ecosistemele de tip urban prezinta urmatoarele caracteristici: a) contact strâns cu mediul natural b) prezinta zoocenoze diversificate c) sunt izolate de alte ecosisteme de acelasi tip d) dotarea cu statii de depozitare a deseurilor Ecosistemele de tip rural: a) prezinta contact strâns cu mediul natural b) sursa energetica provine din centrale nucleare c) apar în mod spontan în natura d) sunt dotate cu statii de depozitare a reziduurilor Într-un ecosistem descompunatorii de substanta organica sunt organismele: a) parazite b) fitofage c) zoofage d) saprofage Ecosistemele antropizate: a) apar spontan sub influenta factorilor de mediu b) prezinta ca parte componenta ecosfera c) sunt dependente de controlul uman d) sunt lipsite de factori abiotici si biotici Un a) b) c) d) ecosistem antropizat se caracterizeaza prin: lanturi trofice lungi numar mare de specii stabilitate redusa diversitatea relatiilor trofice Într-un ecosistem terestru... ... Cele doua categorii de lacuri artificiale sunt ... unitatea de baza structurala si functionala a ecosferei. .............. si .......... elemente ale biotopului sunt: a) animalele b) factorii climatici c) plantele d) organismele saprofite Ecosistemele antropizate au o stabilitate redusa.

. Ecosistemele antropizate contin un numar mic de specii.. Influentele specifice existentei si activitatii umane în mediul natural au generat ecosisteme antropizate. Ecosistemul este format din biotop si biocenoza.. Consumatorii primari dintr –un ecosistem terestru sunt reprezentati de plantele ve rzi. Agroecositemul este un ecosistem antropizat. Ecosistemele de tip urban prezinta contact strâns cu mediul natural... Eutrofizarea apelor reprezinta un proces natural de poluare. Agroecosistemele sunt independente de actiunea factorului antropic.. Ecosistemele antropizate au o stabilitate mai mare decât cele naturale.. an imalele domestice si salbatice si factorul uman. În ecosistemele antropizate lanturile trofice sunt mult modificate si foarte compl exe. Speciile aclimatizate se pot reproduce într-un habitat nou... Prin introducerea de noi specii are loc deteriorarea ecosistemelor naturale. . si .. Consumatorii primari dintr-un ecosistem acvatic sunt organisme fitofage... Ecosistemele antropizate au aparut spontan. Supraexploatarea florei si faunei a condus la disparitia multor specii de plante si de animale........ Ecosistemele antropizate sunt caracterizate prin lanturi trofice scurte. Deteriorarea ecosistemelor naturale poate fi provocata de urbanizare si de tehni cizare. În ecosisteme se desfasoara doua procese fundamentale: circuitul materiei si fluxu l de energie. Biotopul este reprezentat de totalitatea factorilor abiotici. Principalele surse de poluare sonora sunt accidentele produse la centralele nucl eare. Cresterea numerica a populatiei umane determina degradarea habitatelor naturale. introducerea de specii noi si supraexploatarea resurselor biologice. Defrisarea padurilor a contribuit la degradarea solurilor Ecosistemele antropizate sunt create si dirijate de om.. Ecosistemul. În cadrul ecosistemelor antropizate se modifica atât factorii biotici cât si cei abiot ici. Lacurile de acumulare si lacurile de baraj sunt lacuri artificiale...si .. este alcat uit din biotop si biocenoza. ... În ecosistemele antropizate diversitatea biocenozelor este crescuta. unitatea de baza structurala si functionala a ecosferei. Poluarea radioactiva este o forma de poluare chimica..Ecosistemele naturale sunt capabile de autoreglare Dezvoltarea rapida a cailor de comunicatie rutiera are un impact negativ asupra ecosistemelor naturale Poluarea radioactiva este o forma de poluare fizica.. Ecosistemul este format din . Impactul antropic asupra ecosistemelor naturale consta în degradarea habitatelor.... Una dintre diversele surse de energie folosite în ecosistemele antropizate este ce a eoliana. Biotopul ecosistemelor culturilor protejate este realizat si controlat de catre om. Lacurile de acumulare au ca biotop totalitatea factorilor biotici. Principalele surse de poluare biologica sunt scurgerile radioactive de la centra . Biocenoza unui ecosistem antropizat cuprinde: plantele cultivate si spontane... Distrugerea covorului vegetal apare ca urmare a procesului de pasunare intensiva .. Ecosistemele antropizate au o stabilitate crescuta.

lele nucleare. . Apele menajere deversate în cursurile naturale de apa reprezinta o sursa de poluar e biologica a apei. Ecosistemul este format din biotop si biocenoza. Ecosistemele antropizate contin un numar mare de specii. Cresterea numerica a populatiei umane este un factor inhibitor al fenomenului de poluare antropica.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->