P. 1
Codul Deontologic Al Magistratilor

Codul Deontologic Al Magistratilor

|Views: 140|Likes:
Published by Georgiana Nastase

More info:

Published by: Georgiana Nastase on Jan 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2013

pdf

text

original

REFERAT

Tema: „CODUL DEONTOLOGIC AL MAGISTRATILOR”

STATUL MAGISTRATULUI Justiţia ca funcţie şi principiul separaţiei puterilor în stat În dreptul modern justiţia este o funcţie fundamentală a statului, administrarea ei fiind unul dintre atributele puterii suverane. Această funcţie presupune existenţa unui serviciu public cu o structură corespunzătoare activităţii jurisdicţionale. Justiţia ca funcţie, dar şi ca ansamblu de organe este în acelaşi timp şi o instituţie alcătuită din persoane, integrată în sistemul politic, economic, social.
1

Puterea judecătorească exercită la rândul său un control asupra puterii legislative (exprimată prin soluţionarea contestaţiilor la alegeri ori prin judecarea unui membru al Parlamentului). puterea judecătorească se află într-un raport aparent de dependenţă. puterea judecătorească exercită un control asupra puterii executive. puterea judecătorească depinde în unele aspecte. Acest lucru îl face organul legislativ cu respectarea principiului neretroactivităţii legii. magistratura este activitatea desfăşurată de judecători în scopul înfăptuirii justiţiei şi de procurori în scopul apărării intereselor generale ale societăţii. principiul presupune analiza raporturilor constituţionale dintre cele trei funcţii (legislativă. el impunându-şi puterea de control nu numai faţă de subiecţii de drept. civ. Noţiunea de magistrat şi de magistratură Derivând din termenul latinesc magistratus. Prin urmare. judecătorul este oprit (art. puterea este unică şi suverană. 2 . termenul nu se mai regăseşte ca atare în lege. deoarece numirea se face la propunerea CSM. începând cu cea din 1865 şi terminând cu fosta lege de organizare judecătorească (Legea nr.Legea nr. O funcţie importantă a justiţiei o constituie şi posibilitatea controlului constituţionalităţii legilor.În doctrina clasică. După ce în forma iniţială a Legii de organizare judiciară nr. judecătorul are un rol esenţial în statul de drept. Conform art. 1 din Statutul judecătorilor şi procurorilor (Legea nr. principiul realizării justiţiei prin organele sale şi reglementarea strictă a competenţei generale a instanţelor judecătoreşti (sfera puterii judecătoreşti). statutului magistratului. Faţă de puterea executivă. Dreptul de control al Parlamentului se exercită prin reglementarea organizării judecătoreşti. Una dintre cele mai importante garanţii ale separaţiei de celelalte puteri este reprezentată de principiul independenţei judecătorului. şi.) să se pronunţe prin dispoziţii generale. 504/2004). în special. Pe de altă parte. prin faptul că soluţionează cererile persoanelor vătămate prin acte administrative nelegale (prin contenciosul administrativ . conceptul a determinat în timp persoana învestită cu autoritate publică jurisdicţională. corespunzător anumitor funcţii. Această dependenţă este numai aparentă. prin modificarea adusă de Legea nr. într-un stat democratic puterea emană de la popor. Există principii şi norme care asigură concret respectarea raporturilor constituţionale între puterea judecătorească şi celelalte puteri. 5 C. cel puţin prin faptul că magistraţii sunt numiţi în funcţie de Preşedintele României la propunerea CSM. Realizarea ei se face prin diferite categorii de organe. 92/1992). Termenul de magistrat a fost utilizat de toate legile de organizare judiciară. 304/2004 regăsim termenul de magistrat. magistratul. 247/2005. În acest sens menţionăm. edictarea normelor de competenţă şi de procedură propriu-zisă. Însă tocmai datorită specificului activităţii magistratului trebuie să i se asigure garanţii ale independenţei faţă de celelalte puteri. sau altfel spus de principiul controlului şi echilibrului reciproc. Faţă de puterea executivă. ci şi faţă de celelalte puteri. În schimb. judecătorească). De asemenea. Principiul presupune separarea funcţiilor în stat. cum ar fi numirea judecătorilor de către Preşedintele României. 303/2004). a ordinii de drept şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. În raportul dintre puterea legislativă şi cea judecătorească prima nu poate interveni în procesul de realizare a justiţiei. În acest context se vorbeşte de principiul separaţiei puterilor în stat. executivă.

vorbim în desemnarea celor două categorii. În funcţia lor ei se bucură de stabilitate. Durata stagiului este de 1 an. 3 . în sensul că lor li se aplică reguli unitare de numire. conceptul de magistrat are o sferă mai largă.fiind înlocuit de sintagma judecător/procuror. Procurorii îşi desfăşoară activitatea potrivit principiului legalităţii. de către stat prin reprezentanţii săi legali. sub autoritatea ministrului justiţiei. constituiţi în parchete. 16 din Legea de organizare. transfer etc. legea de organizare judiciară consacră un capitol distinct instanţelor militare. auditorii de justiţie efectuează stagii de practică la instanţe şi parchete. Categorii de magistraţi Judecătorii Judecătorul este persoana cu studii juridice superioare care. 247/2005 şi Legea statutului magistraţilor reconfigurează categoria magistraţilor militari. 54/1993 privind organizarea instanţelor şi parchetelor militare a fost abrogată prin Legea nr. asistă la activitatea de judecată şi de urmărire penală. cursanţii Institutului Naţional al Magistraturii au calitatea de auditor de justiţie. În doctrină au fost propuse o serie de principii ale constituirii corpului magistraţilor: . Ei beneficiază de o bursă cu cuantumul unei indemnizaţii lunare corespunzătoare juncţiei de judecător sau procuror stagiar. pe baza mediei generale de absolvire a Institutului Naţional de Magistratură. De lege lata.S. el este considerat magistrat de legea în vigoare. Ministerul Public îşi exercită atribuţiile prin procurori. De fapt. cu drepturi şi obligaţii identice cu cele ale judecătorului. În perioada cursurilor. promovare. În schimb activitatea acestora este în continuare desemnată prin termenul de magistratură. în condiţiile prevăzute de lege.ierarhia funcţiilor se stabileşte în raport de gradul profesional sau nivelul instanţei sau parchetului. salarizare.unitatea corpului magistraţilor.). în capitolul care reglementează Autoritatea judecătorească. Procurorii Procurorul este persoana fizică absolventă de studii juridice superioare învestită în funcţie în condiţiile specifice prevăzute de lege. statutul conţine doar dispoziţii referitoare la numire. Constituţia consacră o secţiune separată Ministerului Public. este învestită în funcţie de către stat prin reprezentanţii săi constituţionali. desemnând atât pe judecător cât şi pe procuror. al imparţialităţii şi al controlului ierarhic. cu drepturi şi obligaţii specifice derivând direct din Constituţie şi din lege şi care au dreptul şi responsabilitatea aplicării legii în cadrul sistemului instanţelor judecătoreşti. . De altfel. Judecătorii şi procurorii militari După ce Legea nr. imparţială şi stabilă care are dreptul şi responsabilitatea să asigure şi să supravegheze aplicarea legii în cadrul organizat al parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti. independentă. indiferent de funcţie şi de locul ocupat în ierarhia profesională. sancţionare etc. Auditorii de justiţie Conform art. Judecătorii stagiari judecă numai anumite categorii de litigii (art. 23 din Statut). de corpul magistraţilor. În schimb. Judecătorii şi procurorii stagiari Sunt numiţi în funcţie de către Consiliul Superior al Magistraturii (C.M. În privinţa naturii juridice a instituţiei procurorului. pensie. Ei pot fi numiţi numai la o judecătorie sau la un parchet de pe lângă judecătorie.

personalul de specialitate juridică din Ministerul Justiţiei. Acelaşi regim juridic se aplică şi în cazul sancţiunilor. să efectueze acte procedurale numai sub coordonarea unui procuror definitiv şi cu contrasemnătura acestuia. Lipsa nejustificată de la acest examen sau respingerea la două sesiuni atrage pierderea calităţii de judecător/procuror stagiar. Institutul Naţional de Criminologie este asimilat judecătorilor şi procurorilor în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile.S. 87 din Statut. 55 completul pentru soluţionarea. în primă instanţă. Conform art. Personalul de specialitate juridică asimilat magistraţilor Dacă sub imperiul legilor de organizare anterioare anului 1992 personalul de specialitate era asimilat magistratului doar în privinţa salarizării. Legea nr. Institutul Naţional de Magistratură. se va prezenta la sesiunea următoare.M. ca reprezentanţi ai poporului la activitatea de justiţie şi nu se confundă din punct de vedere al statului cu asesorii populari din reglementarea anterioară anului 1989. Activitatea magistratului asistent nu se confundă cu cea a grefierului de şedinţă. Poate influenţa hotărârea nepronunţată prin prezentarea jurisprudenţei în materie. cu magistraţii. După încheierea perioadei de stagiu. cu vot consultativ. drepturile şi îndatoririle asistenţilor judiciari. Condiţiile generale de numire sunt aceleaşi cu cele prevăzute de lege pentru judecători şi procurori. Aceştia participă la deliberări cu vot consultativ şi semnează hotărârea.) 4 . reprezentând însă o categorie profesională distinctă. a legislaţiei aplicabile şi a dreptului comparat. cu caracteristici proprii în ceea ce priveşte recrutarea şi atribuţiile. Statutul său este aproape identic cu cel al magistratului. În înfăptuirea actului de justiţie ei reprezintă asociaţiile patronale şi sindicale.Procurorii stagiari au dreptul să pună concluzii. Conform art.S. Asistenţii judiciari Instituţia asistenţilor judiciari are rădăcini în istorie. în instituţia juraţilor. Examenul de capacitate poate fi susţinut în cel mult 2 ani. Magistraţii asistenţi Sunt persoanele cu studii juridice superioare numite în funcţie la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de către C. ORGANELE AUTORITĂŢII JUDECĂTOREŞTI CU ATRIBUŢII ÎN GESTIONAREA CAMEREI PROFESIONALE A MAGISTRAŢILOR CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII (C. 304/2004 prevede condiţiile de numire. care asigură profesional pregătirea şedinţelor de judecată şi judecarea cauzelor. pe durata îndeplinirii funcţiei. a cauzelor privind conflictele de muncă şi asigurări sociale se constituie din 2 judecători şi 2 asistenţi judiciari. în timp ce persoanele ce fac parte din personalul asimilat sunt numite de conducătorul instituţiei din care fac parte. Dacă este respins. Magistraţii asistenţi redactează încheierile hotărârile judecătoreşti. inclusiv în ceea ce priveşte admiterea în magistratură. Legea de organizare din 1992 a realizat o asimilare efectivă a personalului de specialitate juridică din Ministerul Justiţiei.M. Consiliul Superior al Magistraţilor. Ministerul Public. susţinerea examenului de capacitate şi de promovare. Magistraţii de carieră sunt numiţi de Preşedintele României. judecătorii şi procurorii stagiari sunt obligaţi să se prezinte la examenul de capacitate.

.C.C.J.admiterea în magistratură. au atribuţii sporite: se pronunţă asupra numirii în funcţiile de conducere a magistraţilor.M.adoptarea Codului deontologic al magistratului şi a regulamentelor..C. . Din CSM mai fac parte Ministrul Justiţiei.A.C.J..Activitatea C.C.C. Ei participă numai la lucrările în plen. CSM îndeplineşte rolul de instanţă de judecată prin secţiile sale în cazul răspunderii disciplinare a judecătorilor şi procurorilor. Preşedintele României prezidează lucrările CSM la care participă.C. INM este condus de un consiliu ştiinţific format din 13 membrii magistraţi şi nemagistraţi. Secţia pentru procurori este alcătuită dintr-un procuror de la Parchetul de pe lângă Î.C. Aceştia fac parte din două secţii. Activităţile CSM au fost structurate pe următoarele categorii: .avizarea proiectelor de acte normative care privesc activitatea judecătorească. Activitatea sa mai este reglementată şi de un regulament aprobat prin Hotărârea CSM nr.127/2007 completată prin Hotărârea nr. 317/2004 şi de art.J.J. . Durata mandatului membrilor CSM este de 6 ani. dintre care 14 sunt aleşi în adunările generale ale magistraţilor şi validaţi de Senat. una pentru judecători. şedinţele CSM sunt publice. În completare sunt numiţi doi reprezentanţi ai societăţii civile specialişti în domeniul dreptului cu înaltă reputaţie profesională şi morală. formarea continuă a magistraţilor şi formarea formatorilor. Hotărârile CSM în materie disciplinară pot fi atacate la Î. 133. Activitatea CSM are caracter de permanenţă. alcătuită din cinci membri.S.cariera magistraţilor. este reglementată de Legea nr. avizează propunerile Ministrului Justiţiei privind funcţiile de conducere din Parchetul General şi Direcţia Naţională Anticorupţie (D. 134 din Constituţie. propun Preşedintelui României numirea şi revocarea din funcţie a magistraţilor cu funcţii de conducere la nivelul Înaltei Curţi. formarea şi examenele magistraţilor.N. alcătuită din nouă judecători şi una pentru procurori. aprobă transferul judecătorilor şi procurorilor. Secţia pentru judecători este alcătuită din doi judecători de la I.J şi Procurorul General nu au drept de vot. Institutul este o instituţie publică cu personalitate juridică aflată în coordonarea CSM şi realizează formarea iniţială a judecătorilor şi procurorilor. membri aleşi de Senat. Ministrul Justiţiei. trei de la curţile de apel. dispun suspendarea din funcţie a acestora. CSM îşi desfăşoară activitatea în plen şi pe secţii. doi de la tribunale şi doi de la judecătorii. CSM este garantul independenţei justiţiei. Spre deosebire de vechea reglementare. În aceste situaţii.C. un procuror de la parchetele de pe lângă curţile de apel.C. Preşedintele Î. . INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII (INM) A fost înfiinţat în 1997.) şi procurorul general al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. doi de la parchetele de pe lângă tribunale şi un procuror de la parchetele de pe lângă judecătorii. . În prezent organizarea sa este reglementată de Legea 304/2004. preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (I.numirea secretarului general al CSM şi a aparatului cu funcţii de conducere din interiorul CSM. secţiile C. El este alcătuit din 19 membri. 5 .). 452/2007 şi 89/2008.S. De regulă.organizarea şi funcţionarea instanţelor şi parchetelor.M. Preşedintele CSM este ales pentru mandat e un an şi nu poate fi reînnoit.

. Institutul se finalizează cu un examen de absolvire. Persoana admisă dobândeşte calitatea de auditor de justiţie şi apoi pe cea de judecător/ procuror. Admiterea la INM se face cu respectarea principiilor transparenţei. . nr. 3) recrutarea chiar de către corpul magistraţilor. dar şi morală. 2) alegerea. domiciliul în România şi capacitate de exerciţiu deplină.cunoaşte limba română. Media generală trebuie să fie 7.dobândirea calităţii prin concurs cu posibilitatea numirii directe în funcţie. Principalele două modalităţi sunt: . În legislaţia noastră. . La concurs se poate înscrie persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: .este aptă din punct de vedere medical şi psihologic.dobândirea calităţii prin concurs la INM. 303/2004 în două modalităţi principale şi două secundare. Concursul este reglementat de Regulamentul privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a INM. 475/2007 şi 538/2008. Se pot distinge trei mari sisteme: 1) numirea de către puterea executivă.DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE MAGISTRAT M ODALITĂŢI DE RECRUTARE A MAGISTRAŢILOR Modul de recrutare trebuie să fie o preocupare majoră pentru legislaţia în domeniu întrucât magistraţii trebuie să corespundă unei exigenţe tehnice cum ar fi pregătirea profesională. 439/2006. 6 . A DMITEREA PRIN INM Admiterea în magistratură se face prin concurs pe baza competenţei profesionale a aptitudinilor şi a bunei reputaţii. Examenul de capacitate se organizează anual. fără concurs. constă într-o probă scrisă şi una orală.nu are antecedente penale sau cazier fiscal. . Candidaţii admişi dobândesc calitatea de auditori de justiţie. dobândirea calităţii este reglementată de Legea nr. în urma căruia se dobândeşte calitatea de judecător sau procuror stagiar. În vechea reglementare exista şi posibilitatea dobândirii calităţii de judecător/ procuror. Calitatea de judecător/procuror definitiv de dobândeşte în urma examenului de capacitate. Prima presupune verificarea cunoştinţelor prin examen de tip grilă. egalităţii şi numai pe bază de concurs. . adoptat prin Hotărârea CSM nr. pe cale excepţională. Sistemele de recrutare a judecătorilor au fost diferite în timp în raport de necesităţile impuse de dezvoltarea societăţii. Cele două modalităţi subsidiare se referă la magistratul asistent cu sau fără concurs. În termeni de 30 de zile de la promovarea examenului CSM propune Preşedintelui României numirea în funcţie.are cetăţenia română. A doua etapă presupune două trepte: un test grilă privind verificarea raţionamentului logic şi a doua un interviu. experienţa juridică.este licenţiată în drept. modificată prin Hotărârea 144/2008. Concursul constă în două etape.

Curţii Constituţionale.C. administraţiei prezidenţiale. 152/2006 modificată prin Hotărârea nr. 303/2004. de răspunderea şi complexitatea funcţiei de magistrat de interdicţiile şi incompatibilităţile prevăzute de lege şi urmăreşte garantarea independenţei şi imparţialităţii acestora". anterioară anului 2008. cu excepţia Î.inamovibilitatea judecătorilor şi stabilitatea procurorilor. dreptul la prime. Concursul este reglementat de Hotărârea CSM nr. precum şi avocaţii cu o vechime în profesie de cel puţin 10 ani puteau fi numiţi fără concurs în funcţia de magistraţi.dreptul la apărarea reputaţiei. persoanele care au îndeplinit funcţia de judecător sau procuror minim 10 ani şi care au încetat activitatea din motive neimputabile puteau fi numite. Magistratul admis va urma un curs la INM. avocaţii. Numirea candidaţilor admişi se face de Preşedintele României care poate refuza o singură dată numirea. dreptul la călătorii gratuite. în funcţia de judecător sau procuror. organizare judiciară şi Codul deontologic). D REPTURILE MAGISTRAŢILOR Se pot împărţii în două categorii: drepturile specifice funcţiei şi drepturile generale. 7 . consilierii juridici.A DMITEREA DIRECTĂ ÎN MAGISTRATURĂ PE BAZĂ DE CONCURS Pot fi numiţi în magistratură pe bază de concurs persoanele care au îndeplinit funcţia de judecător/ procuror şi care şi-au încetat activitatea din motive neimputabile. notarii. DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE MAGISTRAŢILOR Drepturile şi îndatoririle magistraţilor sunt reglementate de art. D OBÂNDIREA CALITĂŢII DE MAGISTRAT FĂRĂ CONCURS În reglementarea art. Persoanele menţionate mai sus care îndeplineau condiţiile prin cumularea vechimei în funcţia de judecător/ procuror/ avocat puteau fi numite în magistratură fără concurs la instanţa sau parchetul unde au funcţionat. Curţii de Conturi.independenţa magistraţilor. cu o vechime în specialitate de cel puţin 5 ani. jurisprudenţa CEDO şi drept comunitar) şi practică (instituţii de bază din dreptul civil. persoanele care au îndeplinit funcţii de specialitate juridică în cadrul Parlamentului. Drepturile specifice funcţiei sunt: . Drepturile generale sunt: . cadre didactice din învăţământul juridic superior acreditat. asistenţii judiciari. . 33 din Legea nr. premii. .C. personalul de specialitate juridică asimilat magistraţilor.73 din Statutul judecătorilor şi procurorilor: "stabilirea drepturilor magistraţilor se face ţinându-se seama de locul şi rolul justiţiei în statul de drept. De asemenea.J. drept procesual. precum şi magistraţi asistenţi cu o vechime de 5 ani care şi-au încetat activitatea din motive neimputabile. a magistraţilor asistenţi şi a judecătorilor stagiari. fără concurs. magistraţii asistenţi cu o vechime de cel puţin 10 ani. Guvernului. Avocatului poporului. Constă într-o probă scrisă teoretică (fundamentele constituţionale ale statului. 80/2007 şi 123/2007. însă numai la judecătorii şi parchetele de pe lângă acestea. dreptul la locuinţă de serviciu. penal. Consiliului Administrativ.drepturile băneşti: dreptul la salariu.

. Stabilitatea reprezintă limitat ceea ce reprezintă inamovibilitatea pentru judecători. însă numai de către CSM. Împotriva judecătorilor pot fi dispuse măsuri sancţionatorii pentru abateri profesionale sau deontologice. Independenţa poate fi funcţională: independenţa justiţiei. . detaşaţi sau promovaţi numai cu acordul lor. principiul separaţiei puterilor în stat şi independenţă personală care implică cerinţa soluţionării litigiilor fără nici o ingerinţă. 8 . I NAMOVIBILITATEA JUDECĂTORULUI Este un drept. Esenţa principiului inamovibilităţii o constituie faptul că împotriva judecătorului nu se pot lua nici un fel de măsuri de genul celor menţionate şi nici nu se pot aplica sancţiuni pentru modul în care a soluţionat o cauză. Independenţa procurorului este statuată în art. dreptul de a folosi casele de odihnă. cât şi pe judecătorii stagiari şi magistraţii asistenţi. dreptul de a primi distincţii. delegare.drepturi privind asigurarea capacităţii de muncă: dreptul la concediu.drepturi privind siguranţa magistratului: dreptul la protecţia persoanei. Controlul judiciar prin intermediul căilor de atac nu aduce atingere independenţei judecătorului. Procurorii îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministrului Justiţiei şi sunt supus controlului ierarhic. S TABILITATEA PROCURORILOR Vizează atât pe procurori. 174 din Constituţie judecătorii sunt independenţi.drepturi de pensionare: dreptul la indemnizaţii compensatorii. dreptul de asociere. dreptul la pensie de serviciu. dreptul la asistenţă medicală. Independenţa este asigurată de publicitatea dezbaterilor. În mod similar procurorii pot fi transferaţi. 3 din Statut.drepturi profesionale: dreptul de a ocupa funcţii didactice în învăţământul superior. D REPTUL LA APĂRAREA REPUTAŢIEI CSM are obligaţia de a apăra magistraţii împotriva oricărui act care le-ar putea afecta independenţa sau imparţialitatea ori ar crea suspiciuni cu privire la acestea. . Judecătorii inamovibili pot fi mutaţi prin transfer. conform căruia procurorii se bucură de stabilitate şi sunt independenţi în condiţiile legi. I NDEPENDENŢA MAGISTRAŢILOR Conform art. secretul deliberării şi de inamovibilitate. Magistraţii care consideră că independenţa sau imparţialitatea sunt afectate în orice mod prin acte de imixiune în activitatea lor profesională se pot adresa CSM pentru ca acesta să dispună măsurile necesare. dar şi o garanţei a independenţei. în schimb ei pot fi delegaţi în condiţiile prevăzute de lege. dreptul la asigurare de risc profesional. Conform Constituţiei judecătorii numiţi de Preşedintele sunt inamovibili. dreptul de a participa la alte activităţi profesionale. . detaşare sau promovare numai cu acordul lor şi pot fi suspendaţi sau eliberaţi din funcţie numai în condiţiile legii. Independenţa judecătorului asigură imparţialitatea.

apoi este prezentat un raport plenului. 9 . atacabilă. Magistraţii depun o cerere care este verificată de inspectori din cadrul inspecţiei judiciare a CSM. la rândul său cu recurs.Competenţa aparţine plenului CSM conform regulamentului de funcţionare al acestui organism. care pronunţă o hotărâre.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->