UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : cu clasele I-VIII “N.

Crevedia” PROFESOR DIRIGINTE: Jurubita Mirela CLASA: a V – a AN ŞCOLAR 2011-2012

CONSILIERE ŞI ORIENTARE
Planificare anuală
Nr.crt 1 2 3 4 5 MODULUL Autocunoaştere şi dezvoltare personală Comunicare şi abilităţi sociale Managementul informaţiilor şi al învăţării Planificarea carierei Calitatea stilului de viaţă Total ore Semestrul 1 Număr de ore 3 3 3 1 5 15 Semestrul 2 Număr de ore 4 4 4 1 8 21 Anual Număr de ore 7 7 7 2 12 36

Menţionăm că în perioada 2-6 aprilie 2012 se desfăşoară săptămâna dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare ,,Şcoala altfel “ având orar specific, ora de consiliere şi orientare fiind inclusă în acesta.

.COMUNICAREA ABILITĂŢILE SOCIALE ŞI 2.2 să exerseze . • Solidaritate 2.... Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă.Cum ne organizăm comportamente clasa? .1 să analizeze rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale .Planificare semestrială . Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”.semestrul I Clasa a V – a Modul Conţinuturi Obiective de referinta Tema Nr. 5. Rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale.2 ABILITĂŢI SOCIALE • Importanţa contribuţiei fiecărui membru al unui grup la activitatea grupului. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra. ore Sapt Strategii de lucru 2.Eu şi colegii de cooperare în mei .Clasa la prima întâlnire cu dirigintele regulamentul şcolardrepturi şi îndatoriri. 1 S2 . grup S1 1 Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale. Discuţii de grup.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.1 CALITATEA RELAŢIILOR SOCIALE • Apartenenţa la grup. • Avantajele cooperării în grup. 5.

Imagine de sine – comportament” 1 S4 Exerciţii pentru cunoaşterea de sine. Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra. cum să-şi recunoască emoţiile şi să caute modalităţi de a le depăşi. aşteptări 1. Discuţii de grup. Portofoliul personal pentru clasa a V a Stabilirea 4. ŞI DEZVOLTARE CREŞTERE. 4. mediu 2.1 MANAGEMENTUL EMOŢIILOR Relaţia dintre evenimente.1 să exerseze exprimarea adecvată a emoţiilor “Emoţii .PLANIFICAREA CARIEREI 4. gânduri şi emoţiile generate. portofoliul resurselor personale.1 să prezinte sarcinile şi responsabilităţi le asumate în activitatea preferată „Eroul meu preferat” 1 S5 .AUTOCUNOAŞTERE 1.1 EXPLORAREA CARIEREI Caracteristicile unei activităţi – sarcini. cum facem faţă emoţional situaţiilor dificile?. responsabilităţi. Joc de rol. dezvoltarea personalităţii. chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale.2 SCHIMBARE. relaţiile cu colegii.1. PERSONALĂ DEZVOLTARE • Caracteristicile preadolescenţei: schimbările fizice.COMUNICAREA ŞI ABILITĂŢILE SOCIALE 2.2 să exemplifice „Cine sunt eu ?” caracteristici specifice preadolescenţei 1 S3 2.

acomodare 3. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă.MANAGEMENTUL 3.de lucru.Ştiu ce ştiu. echipamente. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”.2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE Alegerea alternativei optime (centura de siguranţă.1.1 MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI INFORMATIILOR ÎNVĂŢĂRII Modalităţi de identificare a informaţiilor. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă 5.2. 3.2. ce trebuie să ştiu” 1 S8 Discuţii de grup. Exerciţii specifice gândirii critice. respectarea regulilor de circulaţie.să identifice alternativa optimă de soluţionare a unei probleme personale. vreau să ştiu. Rolul informaţiilor în procesul de cunoaştere.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. pornind de la „Singur acasă -împreună la şcoală .2 ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ • Factorii favorizanţi/ frenatori ai învăţării eficiente 5. învăţare.să analizeze „Ce sunt tezele?” factorii favorizanţi ai învăţării eficiente 1 S7 Exerciţii specifice gândirii critice.să analizeze rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale „Noi şi televizorul/ Cum şi când folosesc calculatorul în pregătirea lecţiilor” 1 S6 obiectivelor de lungă durată ale planului personal de educaţie şi carieră. orar 3. Completarea unor fişe de lucru cu . a 5.

AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 1. a normelor de primajutor etc.2.MANAGEMENTUL 3. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă.să analizeze „Disciplina factorii pregătirii temelor” favorizanţi ai învăţării eficiente 1 S10 Exerciţii pentru cunoaşterea de sine.) 1.1. portofoliul resurselor personale. .2 ÎNVAŢARE INFORMAŢIILOR ŞI EFICIENTĂ ÎNVĂŢĂRII • Factorii favorizanţi/ frenatori ai învăţării eficiente 3.1 AUTOCUNOAŞTERE Stima de sine: ce este stima de sine şi în ce situaţii se manifestă. chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale. 3. atitudinea pozitivă faţă de propria persoană resursele şi interesele proprii 1.să „Ce este important identifice pentru mine?” situaţii în care se manifestă stima de sine 1 S9 atitudini faţă de stilul de viaţă.normelor de prevenire a incendiilor. Exerciţii specifice gândirii critice.

2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE • Alegerea alternativei optime (centura de siguranţă. respectarea regulilor de circulaţie. a normelor de primajutor etc. 5. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.2. Rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale.să analizeze rolul grupului „De la învăţător la în formularea profesori şi şi în realizarea diriginte” opţiunilor personale 1 S11 Discutii de grup. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”.5. Ce fac dacă sunt singur acasă?” 1 S12 „Sănătatea cea mai de preţ avuţie” 1 S13 .1 CALITATEA RELAŢIILOR SOCIALE • Apartenenţa la grup.) 5. a normelor de prevenire a incendiilor.să identifice alternativa optimă de soluţionare a unei probleme personale.1. 5. pornind de la resursele şi interesele proprii „Strada şi capcanele ei.

Practicarea exprimării opiniilor pro/contra. . Exerciţii pentru cunoaşterea de sine.2. chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale.2.să exerseze comportamente de cooperare în grup „Sărbătorile de iarnă la români” 1 S14 1. portofoliul resurselor personale. ABILITĂŢI SOCIALE Importanţa contribuţiei fiecarui membru al unui grup la activitatea grupului.AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 1.să „Bilanţ la sfârşit de identifice semestru” situaţii în care se manifestă stima de sine 1 S15 Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale.1. • Avantajele cooperării în grup.2.1 AUTOCUNOAŞTERE • Stima de sine: ce este stima de sine şi în ce situaţii se manifestă. Atitudinea pozitivă faţă de propria persoană 2. Solidaritate 1.COMUNICAREA ŞI ABILITĂŢILE SOCIALE 2.

Modul Conţinuturi Planificare semestrială . portofoliul resurselor personale. S16 Strategii de lucru Exerciţii pentru cunoaşterea de sine. Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale.2. Avantajele cooperării în grup.semestrul II Clasa a V – a Obiective de Tema referinta 1.să identifice situaţii în care se manifestă stima de sine „Autoaprecierea ” Nr.O prietenie sinceră Prietenul la nevoie se cunoaşte“ 1 S17 . Atitudinea pozitivă faţă de propria persoană 2.1 ŞI DEZVOLTARE AUTOCUNOAŞTERE PERSONALĂ stima de sine: ce este stima de sine şi în ce situaţii se manifestă. Ore 1 Sapt . Practicarea exprimării opiniilor pro/contra. chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale. Solidaritate 2..AUTOCUNOAŞTERE 1.2. ABILITĂŢI SOCIALE Importanţa contribuţiei fiecărui membru al unui grup la activitatea grupului.COMUNICAREA ABILITĂŢILE SOCIALE ŞI 2.1. 1.să exerseze comportamente de cooperare în grup .

Criterii de identificare a stilului propriu de învăţare 1.2 ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ • stiluri de învăţare: vizual.AUTOCUNOAŞTERE 1. auditiv. adolescenţa. tinereţe. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă.2 SCHIMBARE. portofoliul resurselor personale.1 MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI INFORMAŢIILOR ÎNVĂŢĂRII • tehnici de prezentare a informaţiilor 3. Chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale.MANAGEMENTUL 3.2 să analizeze varietatea schimbărilor specifice dezvoltării umane „Eu copilul! .Să facem cunoştinţă cu preadolescenţa” 1 S20 2. Exerciţii specifice gândirii critice . kinesteziccaracteristici. responsabilitatea pentru consecinţele propriilor acţiuni 2. bătrâneţe 3.1 să exerseze abilităţi de prezentare a informaţiilor 3.2 să identifice stilul propriu de învăţare „Cum să caut eficient informaţii şi să respect drepturile copilului” „Cum învăţ ?” 1 S18 Exerciţii specifice gândirii critice . PERSONALĂ DEZVOLTARE • etapele dezvoltării umane: copilărie.3.1 MANAGEMENTUL EMOŢIILOR importanţa autocontrolului. Exerciţii pentru cunoaşterea de sine. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă. pubertate. ŞI DEZVOLTARE CREŞTERE. maturitate.1 să aplice tehnici de autocontrol „Ce înseamnă şi unde poate duce un comportament agresiv” 1 S21 .COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE 2. Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii 1 S19 1.

MANAGEMENTUL 3. distincţii şi caracteristici criterii de alegere a unei meserii 3. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă. ocupatie. Portofoliul personal pentru clasa a V a Stabilirea obiectivelor de lungă durată ale planului personal de educaţie şi carieră. ocupaţie şi carieră „Cum şi până când ne ajutăm colegii la învăţătură” 1 S22 Exerciţii specifice gândirii critice. Joc de rol.1 EXPLORAREA CARIEREI • muncă. carieră: definiţie.1 să se familiarizeze cu termenii de muncă.2. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra.2.2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE alegerea alternativei optime 5.să analizeze factorii favorizanţi ai învăţării eficiente 4.2 ÎNVAŢARE INFORMAŢIILOR ŞI EFICIENTĂ ÎNVĂŢĂRII • Factorii favorizanţi/ frenatori ai învăţării eficiente 4.sociale.să identifice alternativa optimă de soluţionare a „Cât şi cum îmi ajut familia” 1 S24 . Discuţii de grup.PLANIFICAREA CARIEREI 4. Discutii de grup. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii „Dicţionarul ocupaţiilor” 1 S23 5. 3.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.

tutunului şi drogurilor asupra sănătăţii„ .2. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii . Discuţii de grup.să exerseze „Eu şi colegii comportamente mei.2.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. pornind de la resursele şi interesele proprii 2.. ABILITĂŢI ABILITĂŢI SOCIALE SOCIALE importanţa contribuţiei fiecărui membru al unui grup la activitatea grupului.COMUNICARE ŞI 2. eu şi de cooperare în prietenii mei” grup 1 S25 de examinare”.să identifice alternativa optimă de soluţionare a „Regimul zilnic al elevului” 1 S28 Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale. Avantajele cooperării în grup.2.Micii voluntari”.unei probleme personale. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă. solidaritate 5.2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE alegerea alternativei optime „Efectele alcoolului. viaţa noastră şi a celor din jur” 2. 1 S26 1 S27 5. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra.să protejăm natura.

Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă.1 să aplice tehnici de autocontrol „Cum aleg un produs de calitate” 1 S29 de examinare”. pornind de la resursele şi interesele proprii 2. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra.AUTOCUNOAŞTERE 1.să identifice situaţii în care se manifestă stima de sine „Eu în oglindă” 1 S31 . portofoliul resurselor personale. Exerciţii pentru cunoaşterea de sine. Chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale. cadre didactice” 1 S30 1. Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale. „Violenţa şi urmările ei semnal de alarmă pentru elevi.1 MANAGEMENTUL EMOŢIILOR • importanţa autocontrolului.2.1AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE stima de sine: ce PERSONALĂ este stima de sine şi în ce situaţii se manifesta.COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE 2. părinti. responsabilitatea pentru consecinţele propriilor acţiuni unei probleme personale. Atitudinea pozitivă faţă de propria persoană 1.1.

1 S34S35 .2. Discuţii de grup.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.să analizeze rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale „Strada nu este loc de joacă „ 1 S32 3. Exersarea deprinderilor de invăţare eficientă.2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE alegerea alternativei optime 3. Rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale. 5.să analizeze factorii favorizanţi ai învatării eficiente 5. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă.2.1 CALITATEA RELAŢIILOR SOCIALE Apartenenţa la grup.MANAGEMENTUL 3. Proiect si joc de rol pe tema “Managementul stresului in situatii de examinare”.să identifice alternativa optima de soluţionare a unei probleme personale.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. Exercitii specifice găndirii critice .5. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”.2 ÎNVĂŢARE INFORMAŢIILOR ŞI EFICIENTĂ ÎNVĂŢĂRII Factorii favorizanţi/ frenatori ai învaţării eficiente 5. pornind de la resursele şi interesele proprii „Cum mă pregătescu eu acasă pentru recapitularea finală” „Cum îmi petrec vacanţa” 1 S33 Discuţii de grup.1. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţa de stilul de viaţa.

Chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilitătilor personale. ŞI DEZVOLTARE CRESTERE .2 să analizeze varietatea schimbărilor specifice dezvoltării umane „Bilanţ la sfârşit de an” 1 S36 Exerciţii pentru cunoasterea de sine.AUTOCUNOASTERE 1. PERSONALĂ DEZVOLTARE • etapele dezvoltării umane: copilărie. bătrăneţe 1. .2 SCHIMBARE . adolescentă. portofoliul resurselor personale. maturitate.1. tinereţe.pubertate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful