UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : cu clasele I-VIII “N.

Crevedia” PROFESOR DIRIGINTE: Jurubita Mirela CLASA: a V – a AN ŞCOLAR 2011-2012

CONSILIERE ŞI ORIENTARE
Planificare anuală
Nr.crt 1 2 3 4 5 MODULUL Autocunoaştere şi dezvoltare personală Comunicare şi abilităţi sociale Managementul informaţiilor şi al învăţării Planificarea carierei Calitatea stilului de viaţă Total ore Semestrul 1 Număr de ore 3 3 3 1 5 15 Semestrul 2 Număr de ore 4 4 4 1 8 21 Anual Număr de ore 7 7 7 2 12 36

Menţionăm că în perioada 2-6 aprilie 2012 se desfăşoară săptămâna dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare ,,Şcoala altfel “ având orar specific, ora de consiliere şi orientare fiind inclusă în acesta.

2 ABILITĂŢI SOCIALE • Importanţa contribuţiei fiecărui membru al unui grup la activitatea grupului..2 să exerseze . grup S1 1 Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale... Practicarea exprimării opiniilor pro/contra.1 CALITATEA RELAŢIILOR SOCIALE • Apartenenţa la grup. 5. 5.. Rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale.Clasa la prima întâlnire cu dirigintele regulamentul şcolardrepturi şi îndatoriri.semestrul I Clasa a V – a Modul Conţinuturi Obiective de referinta Tema Nr.Cum ne organizăm comportamente clasa? . Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”.1 să analizeze rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale . ore Sapt Strategii de lucru 2. 1 S2 .Eu şi colegii de cooperare în mei . Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă. • Avantajele cooperării în grup. • Solidaritate 2.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.Planificare semestrială .COMUNICAREA ABILITĂŢILE SOCIALE ŞI 2. Discuţii de grup.

relaţiile cu colegii.COMUNICAREA ŞI ABILITĂŢILE SOCIALE 2. gânduri şi emoţiile generate.1. 4.AUTOCUNOAŞTERE 1.2 să exemplifice „Cine sunt eu ?” caracteristici specifice preadolescenţei 1 S3 2.1 să exerseze exprimarea adecvată a emoţiilor “Emoţii . mediu 2.1 EXPLORAREA CARIEREI Caracteristicile unei activităţi – sarcini. chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale. Portofoliul personal pentru clasa a V a Stabilirea 4.Imagine de sine – comportament” 1 S4 Exerciţii pentru cunoaşterea de sine. aşteptări 1.1 MANAGEMENTUL EMOŢIILOR Relaţia dintre evenimente.1 să prezinte sarcinile şi responsabilităţi le asumate în activitatea preferată „Eroul meu preferat” 1 S5 . cum facem faţă emoţional situaţiilor dificile?. cum să-şi recunoască emoţiile şi să caute modalităţi de a le depăşi. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra. Joc de rol. Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale.2 SCHIMBARE. ŞI DEZVOLTARE CREŞTERE. portofoliul resurselor personale. PERSONALĂ DEZVOLTARE • Caracteristicile preadolescenţei: schimbările fizice. responsabilităţi. dezvoltarea personalităţii. Discuţii de grup.PLANIFICAREA CARIEREI 4.

Completarea unor fişe de lucru cu .2 ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ • Factorii favorizanţi/ frenatori ai învăţării eficiente 5. acomodare 3. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă 5.să analizeze „Ce sunt tezele?” factorii favorizanţi ai învăţării eficiente 1 S7 Exerciţii specifice gândirii critice.1 MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI INFORMATIILOR ÎNVĂŢĂRII Modalităţi de identificare a informaţiilor.de lucru. orar 3. pornind de la „Singur acasă -împreună la şcoală .MANAGEMENTUL 3. învăţare.să analizeze rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale „Noi şi televizorul/ Cum şi când folosesc calculatorul în pregătirea lecţiilor” 1 S6 obiectivelor de lungă durată ale planului personal de educaţie şi carieră.Ştiu ce ştiu.2. a 5. Rolul informaţiilor în procesul de cunoaştere.să identifice alternativa optimă de soluţionare a unei probleme personale.2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE Alegerea alternativei optime (centura de siguranţă. echipamente.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. Exerciţii specifice gândirii critice. vreau să ştiu.1. 3. ce trebuie să ştiu” 1 S8 Discuţii de grup. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”.2. respectarea regulilor de circulaţie. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă.

atitudinea pozitivă faţă de propria persoană resursele şi interesele proprii 1.să analizeze „Disciplina factorii pregătirii temelor” favorizanţi ai învăţării eficiente 1 S10 Exerciţii pentru cunoaşterea de sine.1 AUTOCUNOAŞTERE Stima de sine: ce este stima de sine şi în ce situaţii se manifestă.normelor de prevenire a incendiilor.) 1. portofoliul resurselor personale. a normelor de primajutor etc. 3.2 ÎNVAŢARE INFORMAŢIILOR ŞI EFICIENTĂ ÎNVĂŢĂRII • Factorii favorizanţi/ frenatori ai învăţării eficiente 3.MANAGEMENTUL 3. Exerciţii specifice gândirii critice.2.1.AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 1. . chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale.să „Ce este important identifice pentru mine?” situaţii în care se manifestă stima de sine 1 S9 atitudini faţă de stilul de viaţă. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă.

a normelor de prevenire a incendiilor.să identifice alternativa optimă de soluţionare a unei probleme personale. Ce fac dacă sunt singur acasă?” 1 S12 „Sănătatea cea mai de preţ avuţie” 1 S13 .2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE • Alegerea alternativei optime (centura de siguranţă. Rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.1.) 5. pornind de la resursele şi interesele proprii „Strada şi capcanele ei.1 CALITATEA RELAŢIILOR SOCIALE • Apartenenţa la grup. respectarea regulilor de circulaţie.2. 5. a normelor de primajutor etc.să analizeze rolul grupului „De la învăţător la în formularea profesori şi şi în realizarea diriginte” opţiunilor personale 1 S11 Discutii de grup.5. 5. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”.

1.2.COMUNICAREA ŞI ABILITĂŢILE SOCIALE 2.2. Exerciţii pentru cunoaşterea de sine.să „Bilanţ la sfârşit de identifice semestru” situaţii în care se manifestă stima de sine 1 S15 Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale. chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale. • Avantajele cooperării în grup.2.AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 1. ABILITĂŢI SOCIALE Importanţa contribuţiei fiecarui membru al unui grup la activitatea grupului. portofoliul resurselor personale.să exerseze comportamente de cooperare în grup „Sărbătorile de iarnă la români” 1 S14 1. . Practicarea exprimării opiniilor pro/contra.1 AUTOCUNOAŞTERE • Stima de sine: ce este stima de sine şi în ce situaţii se manifestă. Solidaritate 1. Atitudinea pozitivă faţă de propria persoană 2.

Ore 1 Sapt .AUTOCUNOAŞTERE 1.O prietenie sinceră Prietenul la nevoie se cunoaşte“ 1 S17 . ABILITĂŢI SOCIALE Importanţa contribuţiei fiecărui membru al unui grup la activitatea grupului. Avantajele cooperării în grup. Solidaritate 2. portofoliul resurselor personale. Atitudinea pozitivă faţă de propria persoană 2.Modul Conţinuturi Planificare semestrială . Practicarea exprimării opiniilor pro/contra. 1.1.COMUNICAREA ABILITĂŢILE SOCIALE ŞI 2. chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale.2. S16 Strategii de lucru Exerciţii pentru cunoaşterea de sine. Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale.2.să identifice situaţii în care se manifestă stima de sine „Autoaprecierea ” Nr.1 ŞI DEZVOLTARE AUTOCUNOAŞTERE PERSONALĂ stima de sine: ce este stima de sine şi în ce situaţii se manifestă.semestrul II Clasa a V – a Obiective de Tema referinta 1..să exerseze comportamente de cooperare în grup .

1 să exerseze abilităţi de prezentare a informaţiilor 3. PERSONALĂ DEZVOLTARE • etapele dezvoltării umane: copilărie. tinereţe. portofoliul resurselor personale.2 SCHIMBARE. Criterii de identificare a stilului propriu de învăţare 1. Exerciţii pentru cunoaşterea de sine. Chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale. adolescenţa.COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE 2. auditiv.2 să analizeze varietatea schimbărilor specifice dezvoltării umane „Eu copilul! . Exerciţii specifice gândirii critice .AUTOCUNOAŞTERE 1.1 să aplice tehnici de autocontrol „Ce înseamnă şi unde poate duce un comportament agresiv” 1 S21 .2 ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ • stiluri de învăţare: vizual. Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii 1 S19 1.Să facem cunoştinţă cu preadolescenţa” 1 S20 2. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă. responsabilitatea pentru consecinţele propriilor acţiuni 2.2 să identifice stilul propriu de învăţare „Cum să caut eficient informaţii şi să respect drepturile copilului” „Cum învăţ ?” 1 S18 Exerciţii specifice gândirii critice . maturitate. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă. pubertate.1 MANAGEMENTUL EMOŢIILOR importanţa autocontrolului. ŞI DEZVOLTARE CREŞTERE.1 MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI INFORMAŢIILOR ÎNVĂŢĂRII • tehnici de prezentare a informaţiilor 3.MANAGEMENTUL 3. bătrâneţe 3. kinesteziccaracteristici.3.

Portofoliul personal pentru clasa a V a Stabilirea obiectivelor de lungă durată ale planului personal de educaţie şi carieră.2.să analizeze factorii favorizanţi ai învăţării eficiente 4.1 EXPLORAREA CARIEREI • muncă.sociale.PLANIFICAREA CARIEREI 4.MANAGEMENTUL 3. carieră: definiţie. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă. distincţii şi caracteristici criterii de alegere a unei meserii 3. ocupatie.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE alegerea alternativei optime 5. Discuţii de grup. 3. ocupaţie şi carieră „Cum şi până când ne ajutăm colegii la învăţătură” 1 S22 Exerciţii specifice gândirii critice.să identifice alternativa optimă de soluţionare a „Cât şi cum îmi ajut familia” 1 S24 .2. Discutii de grup. Joc de rol. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii „Dicţionarul ocupaţiilor” 1 S23 5. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra.2 ÎNVAŢARE INFORMAŢIILOR ŞI EFICIENTĂ ÎNVĂŢĂRII • Factorii favorizanţi/ frenatori ai învăţării eficiente 4.1 să se familiarizeze cu termenii de muncă.

2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE alegerea alternativei optime „Efectele alcoolului. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă.unei probleme personale.. eu şi de cooperare în prietenii mei” grup 1 S25 de examinare”.2. ABILITĂŢI ABILITĂŢI SOCIALE SOCIALE importanţa contribuţiei fiecărui membru al unui grup la activitatea grupului. solidaritate 5. tutunului şi drogurilor asupra sănătăţii„ . viaţa noastră şi a celor din jur” 2.să identifice alternativa optimă de soluţionare a „Regimul zilnic al elevului” 1 S28 Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale. 1 S26 1 S27 5.COMUNICARE ŞI 2.2. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii .să protejăm natura. pornind de la resursele şi interesele proprii 2.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra. Discuţii de grup.Micii voluntari”.să exerseze „Eu şi colegii comportamente mei.2. Avantajele cooperării în grup.

1 să aplice tehnici de autocontrol „Cum aleg un produs de calitate” 1 S29 de examinare”.2. Atitudinea pozitivă faţă de propria persoană 1. Chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale. responsabilitatea pentru consecinţele propriilor acţiuni unei probleme personale. pornind de la resursele şi interesele proprii 2. Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale. Exerciţii pentru cunoaşterea de sine. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra. cadre didactice” 1 S30 1. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă.1AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE stima de sine: ce PERSONALĂ este stima de sine şi în ce situaţii se manifesta.COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE 2.AUTOCUNOAŞTERE 1.1 MANAGEMENTUL EMOŢIILOR • importanţa autocontrolului.1. părinti. portofoliul resurselor personale.să identifice situaţii în care se manifestă stima de sine „Eu în oglindă” 1 S31 . „Violenţa şi urmările ei semnal de alarmă pentru elevi.

2 ÎNVĂŢARE INFORMAŢIILOR ŞI EFICIENTĂ ÎNVĂŢĂRII Factorii favorizanţi/ frenatori ai învaţării eficiente 5. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţa de stilul de viaţa.1 CALITATEA RELAŢIILOR SOCIALE Apartenenţa la grup. Exercitii specifice găndirii critice .2.2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE alegerea alternativei optime 3.2.MANAGEMENTUL 3. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”. Proiect si joc de rol pe tema “Managementul stresului in situatii de examinare”. Discuţii de grup.să identifice alternativa optima de soluţionare a unei probleme personale.5. pornind de la resursele şi interesele proprii „Cum mă pregătescu eu acasă pentru recapitularea finală” „Cum îmi petrec vacanţa” 1 S33 Discuţii de grup. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă. 5. 1 S34S35 . Exersarea deprinderilor de invăţare eficientă.să analizeze rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale „Strada nu este loc de joacă „ 1 S32 3. Rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.1.să analizeze factorii favorizanţi ai învatării eficiente 5.

pubertate. bătrăneţe 1.2 SCHIMBARE . portofoliul resurselor personale.2 să analizeze varietatea schimbărilor specifice dezvoltării umane „Bilanţ la sfârşit de an” 1 S36 Exerciţii pentru cunoasterea de sine.AUTOCUNOASTERE 1. ŞI DEZVOLTARE CRESTERE . tinereţe. . PERSONALĂ DEZVOLTARE • etapele dezvoltării umane: copilărie. Chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilitătilor personale.1. adolescentă. maturitate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful