UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : cu clasele I-VIII “N.

Crevedia” PROFESOR DIRIGINTE: Jurubita Mirela CLASA: a V – a AN ŞCOLAR 2011-2012

CONSILIERE ŞI ORIENTARE
Planificare anuală
Nr.crt 1 2 3 4 5 MODULUL Autocunoaştere şi dezvoltare personală Comunicare şi abilităţi sociale Managementul informaţiilor şi al învăţării Planificarea carierei Calitatea stilului de viaţă Total ore Semestrul 1 Număr de ore 3 3 3 1 5 15 Semestrul 2 Număr de ore 4 4 4 1 8 21 Anual Număr de ore 7 7 7 2 12 36

Menţionăm că în perioada 2-6 aprilie 2012 se desfăşoară săptămâna dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare ,,Şcoala altfel “ având orar specific, ora de consiliere şi orientare fiind inclusă în acesta.

1 S2 . ore Sapt Strategii de lucru 2. • Solidaritate 2.1 să analizeze rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale . grup S1 1 Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale.. Discuţii de grup. Rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale..2 ABILITĂŢI SOCIALE • Importanţa contribuţiei fiecărui membru al unui grup la activitatea grupului.1 CALITATEA RELAŢIILOR SOCIALE • Apartenenţa la grup.Clasa la prima întâlnire cu dirigintele regulamentul şcolardrepturi şi îndatoriri.Eu şi colegii de cooperare în mei ..2 să exerseze . • Avantajele cooperării în grup.. 5. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra. 5.COMUNICAREA ABILITĂŢILE SOCIALE ŞI 2. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă.Cum ne organizăm comportamente clasa? .Planificare semestrială . Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”.semestrul I Clasa a V – a Modul Conţinuturi Obiective de referinta Tema Nr.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.

chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale.1 MANAGEMENTUL EMOŢIILOR Relaţia dintre evenimente. cum să-şi recunoască emoţiile şi să caute modalităţi de a le depăşi. Discuţii de grup.AUTOCUNOAŞTERE 1. ŞI DEZVOLTARE CREŞTERE. aşteptări 1. portofoliul resurselor personale. PERSONALĂ DEZVOLTARE • Caracteristicile preadolescenţei: schimbările fizice.2 să exemplifice „Cine sunt eu ?” caracteristici specifice preadolescenţei 1 S3 2. relaţiile cu colegii. mediu 2. Joc de rol.1 să exerseze exprimarea adecvată a emoţiilor “Emoţii . Portofoliul personal pentru clasa a V a Stabilirea 4.Imagine de sine – comportament” 1 S4 Exerciţii pentru cunoaşterea de sine.1. gânduri şi emoţiile generate.1 să prezinte sarcinile şi responsabilităţi le asumate în activitatea preferată „Eroul meu preferat” 1 S5 . Practicarea exprimării opiniilor pro/contra. 4. cum facem faţă emoţional situaţiilor dificile?. Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale.2 SCHIMBARE. dezvoltarea personalităţii.1 EXPLORAREA CARIEREI Caracteristicile unei activităţi – sarcini. responsabilităţi.PLANIFICAREA CARIEREI 4.COMUNICAREA ŞI ABILITĂŢILE SOCIALE 2.

vreau să ştiu. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă.2. orar 3. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă 5. pornind de la „Singur acasă -împreună la şcoală . învăţare.2 ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ • Factorii favorizanţi/ frenatori ai învăţării eficiente 5.2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE Alegerea alternativei optime (centura de siguranţă. Rolul informaţiilor în procesul de cunoaştere.1. Exerciţii specifice gândirii critice. respectarea regulilor de circulaţie. Completarea unor fişe de lucru cu .să identifice alternativa optimă de soluţionare a unei probleme personale. a 5. 3. echipamente.1 MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI INFORMATIILOR ÎNVĂŢĂRII Modalităţi de identificare a informaţiilor.să analizeze rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale „Noi şi televizorul/ Cum şi când folosesc calculatorul în pregătirea lecţiilor” 1 S6 obiectivelor de lungă durată ale planului personal de educaţie şi carieră. ce trebuie să ştiu” 1 S8 Discuţii de grup. acomodare 3.Ştiu ce ştiu.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.să analizeze „Ce sunt tezele?” factorii favorizanţi ai învăţării eficiente 1 S7 Exerciţii specifice gândirii critice.de lucru.MANAGEMENTUL 3.2.

Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă. atitudinea pozitivă faţă de propria persoană resursele şi interesele proprii 1.2.) 1.MANAGEMENTUL 3. chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale. 3.să „Ce este important identifice pentru mine?” situaţii în care se manifestă stima de sine 1 S9 atitudini faţă de stilul de viaţă. portofoliul resurselor personale.1 AUTOCUNOAŞTERE Stima de sine: ce este stima de sine şi în ce situaţii se manifestă.normelor de prevenire a incendiilor. Exerciţii specifice gândirii critice.AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 1. a normelor de primajutor etc.1.2 ÎNVAŢARE INFORMAŢIILOR ŞI EFICIENTĂ ÎNVĂŢĂRII • Factorii favorizanţi/ frenatori ai învăţării eficiente 3.să analizeze „Disciplina factorii pregătirii temelor” favorizanţi ai învăţării eficiente 1 S10 Exerciţii pentru cunoaşterea de sine. .

a normelor de prevenire a incendiilor.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.5. pornind de la resursele şi interesele proprii „Strada şi capcanele ei. respectarea regulilor de circulaţie. Rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale.să analizeze rolul grupului „De la învăţător la în formularea profesori şi şi în realizarea diriginte” opţiunilor personale 1 S11 Discutii de grup.2. a normelor de primajutor etc. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”. 5.să identifice alternativa optimă de soluţionare a unei probleme personale. Ce fac dacă sunt singur acasă?” 1 S12 „Sănătatea cea mai de preţ avuţie” 1 S13 .2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE • Alegerea alternativei optime (centura de siguranţă.) 5. 5. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă.1.1 CALITATEA RELAŢIILOR SOCIALE • Apartenenţa la grup.

Solidaritate 1. ABILITĂŢI SOCIALE Importanţa contribuţiei fiecarui membru al unui grup la activitatea grupului.1.2. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra. Exerciţii pentru cunoaşterea de sine.2.2.COMUNICAREA ŞI ABILITĂŢILE SOCIALE 2.1 AUTOCUNOAŞTERE • Stima de sine: ce este stima de sine şi în ce situaţii se manifestă. chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale. . Atitudinea pozitivă faţă de propria persoană 2.AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 1.să „Bilanţ la sfârşit de identifice semestru” situaţii în care se manifestă stima de sine 1 S15 Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale. portofoliul resurselor personale.să exerseze comportamente de cooperare în grup „Sărbătorile de iarnă la români” 1 S14 1. • Avantajele cooperării în grup.

2.să identifice situaţii în care se manifestă stima de sine „Autoaprecierea ” Nr.. S16 Strategii de lucru Exerciţii pentru cunoaşterea de sine.1. portofoliul resurselor personale.1 ŞI DEZVOLTARE AUTOCUNOAŞTERE PERSONALĂ stima de sine: ce este stima de sine şi în ce situaţii se manifestă. 1. Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale.O prietenie sinceră Prietenul la nevoie se cunoaşte“ 1 S17 .să exerseze comportamente de cooperare în grup . ABILITĂŢI SOCIALE Importanţa contribuţiei fiecărui membru al unui grup la activitatea grupului. chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale. Solidaritate 2. Atitudinea pozitivă faţă de propria persoană 2. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra. Ore 1 Sapt .Modul Conţinuturi Planificare semestrială .COMUNICAREA ABILITĂŢILE SOCIALE ŞI 2.semestrul II Clasa a V – a Obiective de Tema referinta 1.2.AUTOCUNOAŞTERE 1. Avantajele cooperării în grup.

2 să analizeze varietatea schimbărilor specifice dezvoltării umane „Eu copilul! .1 MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI INFORMAŢIILOR ÎNVĂŢĂRII • tehnici de prezentare a informaţiilor 3. Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii 1 S19 1.2 ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ • stiluri de învăţare: vizual.2 să identifice stilul propriu de învăţare „Cum să caut eficient informaţii şi să respect drepturile copilului” „Cum învăţ ?” 1 S18 Exerciţii specifice gândirii critice . Exerciţii specifice gândirii critice . portofoliul resurselor personale. maturitate. responsabilitatea pentru consecinţele propriilor acţiuni 2. Criterii de identificare a stilului propriu de învăţare 1.MANAGEMENTUL 3. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă. PERSONALĂ DEZVOLTARE • etapele dezvoltării umane: copilărie. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă.3. Chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale.Să facem cunoştinţă cu preadolescenţa” 1 S20 2.1 să aplice tehnici de autocontrol „Ce înseamnă şi unde poate duce un comportament agresiv” 1 S21 .1 MANAGEMENTUL EMOŢIILOR importanţa autocontrolului. tinereţe. ŞI DEZVOLTARE CREŞTERE.2 SCHIMBARE. pubertate. auditiv. bătrâneţe 3. Exerciţii pentru cunoaşterea de sine. kinesteziccaracteristici. adolescenţa.COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE 2.AUTOCUNOAŞTERE 1.1 să exerseze abilităţi de prezentare a informaţiilor 3.

să analizeze factorii favorizanţi ai învăţării eficiente 4.1 să se familiarizeze cu termenii de muncă. distincţii şi caracteristici criterii de alegere a unei meserii 3. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra.2.2 ÎNVAŢARE INFORMAŢIILOR ŞI EFICIENTĂ ÎNVĂŢĂRII • Factorii favorizanţi/ frenatori ai învăţării eficiente 4. ocupatie. Discuţii de grup.2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE alegerea alternativei optime 5. Portofoliul personal pentru clasa a V a Stabilirea obiectivelor de lungă durată ale planului personal de educaţie şi carieră. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii „Dicţionarul ocupaţiilor” 1 S23 5. ocupaţie şi carieră „Cum şi până când ne ajutăm colegii la învăţătură” 1 S22 Exerciţii specifice gândirii critice.MANAGEMENTUL 3. Discutii de grup.2.sociale.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă.1 EXPLORAREA CARIEREI • muncă.să identifice alternativa optimă de soluţionare a „Cât şi cum îmi ajut familia” 1 S24 . carieră: definiţie.PLANIFICAREA CARIEREI 4. Joc de rol. 3.

să exerseze „Eu şi colegii comportamente mei. Avantajele cooperării în grup. tutunului şi drogurilor asupra sănătăţii„ . 1 S26 1 S27 5. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă.să identifice alternativa optimă de soluţionare a „Regimul zilnic al elevului” 1 S28 Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale.2.COMUNICARE ŞI 2.să protejăm natura.Micii voluntari”. Discuţii de grup. solidaritate 5.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.. ABILITĂŢI ABILITĂŢI SOCIALE SOCIALE importanţa contribuţiei fiecărui membru al unui grup la activitatea grupului. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii . eu şi de cooperare în prietenii mei” grup 1 S25 de examinare”.unei probleme personale. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra.2.2. pornind de la resursele şi interesele proprii 2.2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE alegerea alternativei optime „Efectele alcoolului. viaţa noastră şi a celor din jur” 2.

COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE 2.1 MANAGEMENTUL EMOŢIILOR • importanţa autocontrolului. Exerciţii pentru cunoaşterea de sine. părinti. „Violenţa şi urmările ei semnal de alarmă pentru elevi. responsabilitatea pentru consecinţele propriilor acţiuni unei probleme personale. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra. portofoliul resurselor personale. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă. Atitudinea pozitivă faţă de propria persoană 1.AUTOCUNOAŞTERE 1.să identifice situaţii în care se manifestă stima de sine „Eu în oglindă” 1 S31 . pornind de la resursele şi interesele proprii 2.1.1AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE stima de sine: ce PERSONALĂ este stima de sine şi în ce situaţii se manifesta. Chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale.2. Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale.1 să aplice tehnici de autocontrol „Cum aleg un produs de calitate” 1 S29 de examinare”. cadre didactice” 1 S30 1.

să identifice alternativa optima de soluţionare a unei probleme personale. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţa de stilul de viaţa.1 CALITATEA RELAŢIILOR SOCIALE Apartenenţa la grup. Exersarea deprinderilor de invăţare eficientă. Discuţii de grup. Proiect si joc de rol pe tema “Managementul stresului in situatii de examinare”.să analizeze factorii favorizanţi ai învatării eficiente 5.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.să analizeze rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale „Strada nu este loc de joacă „ 1 S32 3.2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE alegerea alternativei optime 3. Exercitii specifice găndirii critice .5. 5.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.1.2 ÎNVĂŢARE INFORMAŢIILOR ŞI EFICIENTĂ ÎNVĂŢĂRII Factorii favorizanţi/ frenatori ai învaţării eficiente 5.2. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă.MANAGEMENTUL 3.2. Rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale. 1 S34S35 . pornind de la resursele şi interesele proprii „Cum mă pregătescu eu acasă pentru recapitularea finală” „Cum îmi petrec vacanţa” 1 S33 Discuţii de grup.

2 să analizeze varietatea schimbărilor specifice dezvoltării umane „Bilanţ la sfârşit de an” 1 S36 Exerciţii pentru cunoasterea de sine. portofoliul resurselor personale.AUTOCUNOASTERE 1. Chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilitătilor personale. ŞI DEZVOLTARE CRESTERE . adolescentă.pubertate.2 SCHIMBARE . tinereţe. bătrăneţe 1. PERSONALĂ DEZVOLTARE • etapele dezvoltării umane: copilărie.1. maturitate. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful