UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : cu clasele I-VIII “N.

Crevedia” PROFESOR DIRIGINTE: Jurubita Mirela CLASA: a V – a AN ŞCOLAR 2011-2012

CONSILIERE ŞI ORIENTARE
Planificare anuală
Nr.crt 1 2 3 4 5 MODULUL Autocunoaştere şi dezvoltare personală Comunicare şi abilităţi sociale Managementul informaţiilor şi al învăţării Planificarea carierei Calitatea stilului de viaţă Total ore Semestrul 1 Număr de ore 3 3 3 1 5 15 Semestrul 2 Număr de ore 4 4 4 1 8 21 Anual Număr de ore 7 7 7 2 12 36

Menţionăm că în perioada 2-6 aprilie 2012 se desfăşoară săptămâna dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare ,,Şcoala altfel “ având orar specific, ora de consiliere şi orientare fiind inclusă în acesta.

Clasa la prima întâlnire cu dirigintele regulamentul şcolardrepturi şi îndatoriri. grup S1 1 Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale. 5. 5.COMUNICAREA ABILITĂŢILE SOCIALE ŞI 2. • Solidaritate 2.semestrul I Clasa a V – a Modul Conţinuturi Obiective de referinta Tema Nr. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.Eu şi colegii de cooperare în mei . Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă.1 să analizeze rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale . 1 S2 .. ore Sapt Strategii de lucru 2.. • Avantajele cooperării în grup..2 ABILITĂŢI SOCIALE • Importanţa contribuţiei fiecărui membru al unui grup la activitatea grupului. Rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale..Cum ne organizăm comportamente clasa? . Practicarea exprimării opiniilor pro/contra.Planificare semestrială . Discuţii de grup.2 să exerseze .1 CALITATEA RELAŢIILOR SOCIALE • Apartenenţa la grup.

1 EXPLORAREA CARIEREI Caracteristicile unei activităţi – sarcini.1 să prezinte sarcinile şi responsabilităţi le asumate în activitatea preferată „Eroul meu preferat” 1 S5 . Discuţii de grup.2 să exemplifice „Cine sunt eu ?” caracteristici specifice preadolescenţei 1 S3 2. dezvoltarea personalităţii. chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale. relaţiile cu colegii.1 MANAGEMENTUL EMOŢIILOR Relaţia dintre evenimente.PLANIFICAREA CARIEREI 4.Imagine de sine – comportament” 1 S4 Exerciţii pentru cunoaşterea de sine. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra.COMUNICAREA ŞI ABILITĂŢILE SOCIALE 2. Portofoliul personal pentru clasa a V a Stabilirea 4. responsabilităţi. cum facem faţă emoţional situaţiilor dificile?. Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale. PERSONALĂ DEZVOLTARE • Caracteristicile preadolescenţei: schimbările fizice.AUTOCUNOAŞTERE 1. ŞI DEZVOLTARE CREŞTERE. mediu 2. portofoliul resurselor personale.1 să exerseze exprimarea adecvată a emoţiilor “Emoţii . 4. cum să-şi recunoască emoţiile şi să caute modalităţi de a le depăşi. aşteptări 1. gânduri şi emoţiile generate.1. Joc de rol.2 SCHIMBARE.

acomodare 3. echipamente. a 5.MANAGEMENTUL 3.2.1. ce trebuie să ştiu” 1 S8 Discuţii de grup. pornind de la „Singur acasă -împreună la şcoală . Rolul informaţiilor în procesul de cunoaştere. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”. vreau să ştiu. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă.2.să analizeze „Ce sunt tezele?” factorii favorizanţi ai învăţării eficiente 1 S7 Exerciţii specifice gândirii critice. respectarea regulilor de circulaţie.să analizeze rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale „Noi şi televizorul/ Cum şi când folosesc calculatorul în pregătirea lecţiilor” 1 S6 obiectivelor de lungă durată ale planului personal de educaţie şi carieră. Completarea unor fişe de lucru cu .CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. orar 3. Exerciţii specifice gândirii critice.să identifice alternativa optimă de soluţionare a unei probleme personale.de lucru.2 ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ • Factorii favorizanţi/ frenatori ai învăţării eficiente 5. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă 5. învăţare.2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE Alegerea alternativei optime (centura de siguranţă. 3.Ştiu ce ştiu.1 MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI INFORMATIILOR ÎNVĂŢĂRII Modalităţi de identificare a informaţiilor.

. a normelor de primajutor etc.MANAGEMENTUL 3. Exerciţii specifice gândirii critice. atitudinea pozitivă faţă de propria persoană resursele şi interesele proprii 1. portofoliul resurselor personale.2 ÎNVAŢARE INFORMAŢIILOR ŞI EFICIENTĂ ÎNVĂŢĂRII • Factorii favorizanţi/ frenatori ai învăţării eficiente 3.să analizeze „Disciplina factorii pregătirii temelor” favorizanţi ai învăţării eficiente 1 S10 Exerciţii pentru cunoaşterea de sine. chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale. 3.normelor de prevenire a incendiilor.1.să „Ce este important identifice pentru mine?” situaţii în care se manifestă stima de sine 1 S9 atitudini faţă de stilul de viaţă. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă.) 1.AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 1.1 AUTOCUNOAŞTERE Stima de sine: ce este stima de sine şi în ce situaţii se manifestă.2.

) 5. 5. Ce fac dacă sunt singur acasă?” 1 S12 „Sănătatea cea mai de preţ avuţie” 1 S13 . Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă.2. pornind de la resursele şi interesele proprii „Strada şi capcanele ei.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE • Alegerea alternativei optime (centura de siguranţă. respectarea regulilor de circulaţie.să identifice alternativa optimă de soluţionare a unei probleme personale. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”. Rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale.5. a normelor de prevenire a incendiilor.1. 5.1 CALITATEA RELAŢIILOR SOCIALE • Apartenenţa la grup.să analizeze rolul grupului „De la învăţător la în formularea profesori şi şi în realizarea diriginte” opţiunilor personale 1 S11 Discutii de grup. a normelor de primajutor etc.

Practicarea exprimării opiniilor pro/contra.să exerseze comportamente de cooperare în grup „Sărbătorile de iarnă la români” 1 S14 1.2.COMUNICAREA ŞI ABILITĂŢILE SOCIALE 2.2. Exerciţii pentru cunoaşterea de sine. Atitudinea pozitivă faţă de propria persoană 2. • Avantajele cooperării în grup.AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 1. .2.1 AUTOCUNOAŞTERE • Stima de sine: ce este stima de sine şi în ce situaţii se manifestă.1. Solidaritate 1. portofoliul resurselor personale. ABILITĂŢI SOCIALE Importanţa contribuţiei fiecarui membru al unui grup la activitatea grupului. chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale.să „Bilanţ la sfârşit de identifice semestru” situaţii în care se manifestă stima de sine 1 S15 Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale.

Atitudinea pozitivă faţă de propria persoană 2. ABILITĂŢI SOCIALE Importanţa contribuţiei fiecărui membru al unui grup la activitatea grupului.să exerseze comportamente de cooperare în grup . portofoliul resurselor personale. Solidaritate 2.AUTOCUNOAŞTERE 1.2. chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale. Avantajele cooperării în grup.1. Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale.O prietenie sinceră Prietenul la nevoie se cunoaşte“ 1 S17 .Modul Conţinuturi Planificare semestrială . Ore 1 Sapt . Practicarea exprimării opiniilor pro/contra.COMUNICAREA ABILITĂŢILE SOCIALE ŞI 2.semestrul II Clasa a V – a Obiective de Tema referinta 1.1 ŞI DEZVOLTARE AUTOCUNOAŞTERE PERSONALĂ stima de sine: ce este stima de sine şi în ce situaţii se manifestă.2.. 1. S16 Strategii de lucru Exerciţii pentru cunoaşterea de sine.să identifice situaţii în care se manifestă stima de sine „Autoaprecierea ” Nr.

1 MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI INFORMAŢIILOR ÎNVĂŢĂRII • tehnici de prezentare a informaţiilor 3.COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE 2. Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii 1 S19 1. ŞI DEZVOLTARE CREŞTERE. Exerciţii specifice gândirii critice .Să facem cunoştinţă cu preadolescenţa” 1 S20 2. pubertate.MANAGEMENTUL 3.1 să exerseze abilităţi de prezentare a informaţiilor 3.2 să analizeze varietatea schimbărilor specifice dezvoltării umane „Eu copilul! . responsabilitatea pentru consecinţele propriilor acţiuni 2. PERSONALĂ DEZVOLTARE • etapele dezvoltării umane: copilărie. kinesteziccaracteristici. maturitate. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă.AUTOCUNOAŞTERE 1.1 să aplice tehnici de autocontrol „Ce înseamnă şi unde poate duce un comportament agresiv” 1 S21 .1 MANAGEMENTUL EMOŢIILOR importanţa autocontrolului. bătrâneţe 3. adolescenţa. Exerciţii pentru cunoaşterea de sine. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă.3. portofoliul resurselor personale. tinereţe.2 ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ • stiluri de învăţare: vizual. auditiv.2 SCHIMBARE. Chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale. Criterii de identificare a stilului propriu de învăţare 1.2 să identifice stilul propriu de învăţare „Cum să caut eficient informaţii şi să respect drepturile copilului” „Cum învăţ ?” 1 S18 Exerciţii specifice gândirii critice .

Discuţii de grup.2.2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE alegerea alternativei optime 5. 3. Portofoliul personal pentru clasa a V a Stabilirea obiectivelor de lungă durată ale planului personal de educaţie şi carieră. Discutii de grup.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. carieră: definiţie. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra.să analizeze factorii favorizanţi ai învăţării eficiente 4.sociale. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă. ocupaţie şi carieră „Cum şi până când ne ajutăm colegii la învăţătură” 1 S22 Exerciţii specifice gândirii critice.PLANIFICAREA CARIEREI 4. Joc de rol.2 ÎNVAŢARE INFORMAŢIILOR ŞI EFICIENTĂ ÎNVĂŢĂRII • Factorii favorizanţi/ frenatori ai învăţării eficiente 4. ocupatie.MANAGEMENTUL 3. distincţii şi caracteristici criterii de alegere a unei meserii 3.2.1 să se familiarizeze cu termenii de muncă. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii „Dicţionarul ocupaţiilor” 1 S23 5.1 EXPLORAREA CARIEREI • muncă.să identifice alternativa optimă de soluţionare a „Cât şi cum îmi ajut familia” 1 S24 .

viaţa noastră şi a celor din jur” 2.să identifice alternativa optimă de soluţionare a „Regimul zilnic al elevului” 1 S28 Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii .Micii voluntari”.unei probleme personale. ABILITĂŢI ABILITĂŢI SOCIALE SOCIALE importanţa contribuţiei fiecărui membru al unui grup la activitatea grupului.COMUNICARE ŞI 2. 1 S26 1 S27 5.2.2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE alegerea alternativei optime „Efectele alcoolului. Discuţii de grup.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. eu şi de cooperare în prietenii mei” grup 1 S25 de examinare”. Avantajele cooperării în grup. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra. pornind de la resursele şi interesele proprii 2. tutunului şi drogurilor asupra sănătăţii„ . Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă.2. solidaritate 5.2.să protejăm natura.să exerseze „Eu şi colegii comportamente mei..

portofoliul resurselor personale.1. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă.AUTOCUNOAŞTERE 1.1 MANAGEMENTUL EMOŢIILOR • importanţa autocontrolului. părinti.1AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE stima de sine: ce PERSONALĂ este stima de sine şi în ce situaţii se manifesta. Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra.2. Exerciţii pentru cunoaşterea de sine.să identifice situaţii în care se manifestă stima de sine „Eu în oglindă” 1 S31 .1 să aplice tehnici de autocontrol „Cum aleg un produs de calitate” 1 S29 de examinare”. cadre didactice” 1 S30 1. pornind de la resursele şi interesele proprii 2. „Violenţa şi urmările ei semnal de alarmă pentru elevi.COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE 2. responsabilitatea pentru consecinţele propriilor acţiuni unei probleme personale. Chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale. Atitudinea pozitivă faţă de propria persoană 1.

Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţa de stilul de viaţa.să identifice alternativa optima de soluţionare a unei probleme personale.să analizeze rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale „Strada nu este loc de joacă „ 1 S32 3.MANAGEMENTUL 3. Exercitii specifice găndirii critice .2. pornind de la resursele şi interesele proprii „Cum mă pregătescu eu acasă pentru recapitularea finală” „Cum îmi petrec vacanţa” 1 S33 Discuţii de grup.2 ÎNVĂŢARE INFORMAŢIILOR ŞI EFICIENTĂ ÎNVĂŢĂRII Factorii favorizanţi/ frenatori ai învaţării eficiente 5.1. 1 S34S35 . Exersarea deprinderilor de invăţare eficientă. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă.să analizeze factorii favorizanţi ai învatării eficiente 5.1 CALITATEA RELAŢIILOR SOCIALE Apartenenţa la grup.2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE alegerea alternativei optime 3.5.2. Proiect si joc de rol pe tema “Managementul stresului in situatii de examinare”. Discuţii de grup.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. Rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. 5.

adolescentă. PERSONALĂ DEZVOLTARE • etapele dezvoltării umane: copilărie. Chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilitătilor personale.AUTOCUNOASTERE 1.2 să analizeze varietatea schimbărilor specifice dezvoltării umane „Bilanţ la sfârşit de an” 1 S36 Exerciţii pentru cunoasterea de sine. ŞI DEZVOLTARE CRESTERE . portofoliul resurselor personale.pubertate. bătrăneţe 1. maturitate. . tinereţe.2 SCHIMBARE .1.