UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : cu clasele I-VIII “N.

Crevedia” PROFESOR DIRIGINTE: Jurubita Mirela CLASA: a V – a AN ŞCOLAR 2011-2012

CONSILIERE ŞI ORIENTARE
Planificare anuală
Nr.crt 1 2 3 4 5 MODULUL Autocunoaştere şi dezvoltare personală Comunicare şi abilităţi sociale Managementul informaţiilor şi al învăţării Planificarea carierei Calitatea stilului de viaţă Total ore Semestrul 1 Număr de ore 3 3 3 1 5 15 Semestrul 2 Număr de ore 4 4 4 1 8 21 Anual Număr de ore 7 7 7 2 12 36

Menţionăm că în perioada 2-6 aprilie 2012 se desfăşoară săptămâna dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare ,,Şcoala altfel “ având orar specific, ora de consiliere şi orientare fiind inclusă în acesta.

grup S1 1 Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale... Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă.. • Avantajele cooperării în grup. • Solidaritate 2.1 să analizeze rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale . 5.1 CALITATEA RELAŢIILOR SOCIALE • Apartenenţa la grup.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.Cum ne organizăm comportamente clasa? .Eu şi colegii de cooperare în mei . 5. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra.2 să exerseze .COMUNICAREA ABILITĂŢILE SOCIALE ŞI 2.Planificare semestrială .2 ABILITĂŢI SOCIALE • Importanţa contribuţiei fiecărui membru al unui grup la activitatea grupului.semestrul I Clasa a V – a Modul Conţinuturi Obiective de referinta Tema Nr.. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”. Rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale. Discuţii de grup.Clasa la prima întâlnire cu dirigintele regulamentul şcolardrepturi şi îndatoriri. 1 S2 . ore Sapt Strategii de lucru 2.

cum să-şi recunoască emoţiile şi să caute modalităţi de a le depăşi. portofoliul resurselor personale.AUTOCUNOAŞTERE 1. ŞI DEZVOLTARE CREŞTERE.2 să exemplifice „Cine sunt eu ?” caracteristici specifice preadolescenţei 1 S3 2. aşteptări 1. dezvoltarea personalităţii. cum facem faţă emoţional situaţiilor dificile?. Portofoliul personal pentru clasa a V a Stabilirea 4. Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale.2 SCHIMBARE. gânduri şi emoţiile generate.1 EXPLORAREA CARIEREI Caracteristicile unei activităţi – sarcini.COMUNICAREA ŞI ABILITĂŢILE SOCIALE 2. Discuţii de grup.Imagine de sine – comportament” 1 S4 Exerciţii pentru cunoaşterea de sine. mediu 2.1 să prezinte sarcinile şi responsabilităţi le asumate în activitatea preferată „Eroul meu preferat” 1 S5 . responsabilităţi.PLANIFICAREA CARIEREI 4.1 MANAGEMENTUL EMOŢIILOR Relaţia dintre evenimente. chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra. Joc de rol. PERSONALĂ DEZVOLTARE • Caracteristicile preadolescenţei: schimbările fizice. relaţiile cu colegii.1 să exerseze exprimarea adecvată a emoţiilor “Emoţii .1. 4.

orar 3. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă 5. Rolul informaţiilor în procesul de cunoaştere.2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE Alegerea alternativei optime (centura de siguranţă.să analizeze „Ce sunt tezele?” factorii favorizanţi ai învăţării eficiente 1 S7 Exerciţii specifice gândirii critice. respectarea regulilor de circulaţie. învăţare.1 MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI INFORMATIILOR ÎNVĂŢĂRII Modalităţi de identificare a informaţiilor. 3. vreau să ştiu.2. acomodare 3.MANAGEMENTUL 3. pornind de la „Singur acasă -împreună la şcoală . echipamente.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă. ce trebuie să ştiu” 1 S8 Discuţii de grup. a 5.1.2.Ştiu ce ştiu.să identifice alternativa optimă de soluţionare a unei probleme personale. Completarea unor fişe de lucru cu . Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”.de lucru.2 ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ • Factorii favorizanţi/ frenatori ai învăţării eficiente 5.să analizeze rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale „Noi şi televizorul/ Cum şi când folosesc calculatorul în pregătirea lecţiilor” 1 S6 obiectivelor de lungă durată ale planului personal de educaţie şi carieră. Exerciţii specifice gândirii critice.

AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 1.MANAGEMENTUL 3. atitudinea pozitivă faţă de propria persoană resursele şi interesele proprii 1.să analizeze „Disciplina factorii pregătirii temelor” favorizanţi ai învăţării eficiente 1 S10 Exerciţii pentru cunoaşterea de sine.2 ÎNVAŢARE INFORMAŢIILOR ŞI EFICIENTĂ ÎNVĂŢĂRII • Factorii favorizanţi/ frenatori ai învăţării eficiente 3. 3.să „Ce este important identifice pentru mine?” situaţii în care se manifestă stima de sine 1 S9 atitudini faţă de stilul de viaţă.) 1.1 AUTOCUNOAŞTERE Stima de sine: ce este stima de sine şi în ce situaţii se manifestă.2.normelor de prevenire a incendiilor. chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale.1. a normelor de primajutor etc. . portofoliul resurselor personale. Exerciţii specifice gândirii critice. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă.

să analizeze rolul grupului „De la învăţător la în formularea profesori şi şi în realizarea diriginte” opţiunilor personale 1 S11 Discutii de grup. respectarea regulilor de circulaţie. a normelor de prevenire a incendiilor.să identifice alternativa optimă de soluţionare a unei probleme personale. 5. Ce fac dacă sunt singur acasă?” 1 S12 „Sănătatea cea mai de preţ avuţie” 1 S13 .5.) 5. a normelor de primajutor etc.1. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă.2. Rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale.2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE • Alegerea alternativei optime (centura de siguranţă. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”. 5. pornind de la resursele şi interesele proprii „Strada şi capcanele ei.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.1 CALITATEA RELAŢIILOR SOCIALE • Apartenenţa la grup.

să exerseze comportamente de cooperare în grup „Sărbătorile de iarnă la români” 1 S14 1. portofoliul resurselor personale. Solidaritate 1. Atitudinea pozitivă faţă de propria persoană 2.2. chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale. ABILITĂŢI SOCIALE Importanţa contribuţiei fiecarui membru al unui grup la activitatea grupului. • Avantajele cooperării în grup. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra.2. . Exerciţii pentru cunoaşterea de sine.să „Bilanţ la sfârşit de identifice semestru” situaţii în care se manifestă stima de sine 1 S15 Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale.AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 1.1 AUTOCUNOAŞTERE • Stima de sine: ce este stima de sine şi în ce situaţii se manifestă.1.2.COMUNICAREA ŞI ABILITĂŢILE SOCIALE 2.

portofoliul resurselor personale. Solidaritate 2. chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale.Modul Conţinuturi Planificare semestrială .AUTOCUNOAŞTERE 1. S16 Strategii de lucru Exerciţii pentru cunoaşterea de sine. 1.să identifice situaţii în care se manifestă stima de sine „Autoaprecierea ” Nr. Ore 1 Sapt . Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale. Avantajele cooperării în grup.să exerseze comportamente de cooperare în grup .2. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra.1.COMUNICAREA ABILITĂŢILE SOCIALE ŞI 2. ABILITĂŢI SOCIALE Importanţa contribuţiei fiecărui membru al unui grup la activitatea grupului. Atitudinea pozitivă faţă de propria persoană 2.1 ŞI DEZVOLTARE AUTOCUNOAŞTERE PERSONALĂ stima de sine: ce este stima de sine şi în ce situaţii se manifestă.2..O prietenie sinceră Prietenul la nevoie se cunoaşte“ 1 S17 .semestrul II Clasa a V – a Obiective de Tema referinta 1.

Chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale.1 să exerseze abilităţi de prezentare a informaţiilor 3. pubertate. adolescenţa. maturitate.AUTOCUNOAŞTERE 1. PERSONALĂ DEZVOLTARE • etapele dezvoltării umane: copilărie.2 să analizeze varietatea schimbărilor specifice dezvoltării umane „Eu copilul! .2 SCHIMBARE. auditiv. responsabilitatea pentru consecinţele propriilor acţiuni 2. Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii 1 S19 1.1 să aplice tehnici de autocontrol „Ce înseamnă şi unde poate duce un comportament agresiv” 1 S21 . tinereţe. kinesteziccaracteristici.2 să identifice stilul propriu de învăţare „Cum să caut eficient informaţii şi să respect drepturile copilului” „Cum învăţ ?” 1 S18 Exerciţii specifice gândirii critice .2 ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ • stiluri de învăţare: vizual. bătrâneţe 3.MANAGEMENTUL 3. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă.1 MANAGEMENTUL EMOŢIILOR importanţa autocontrolului. Exerciţii pentru cunoaşterea de sine. ŞI DEZVOLTARE CREŞTERE.1 MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI INFORMAŢIILOR ÎNVĂŢĂRII • tehnici de prezentare a informaţiilor 3. Exerciţii specifice gândirii critice . Criterii de identificare a stilului propriu de învăţare 1.COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE 2. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă. portofoliul resurselor personale.3.Să facem cunoştinţă cu preadolescenţa” 1 S20 2.

2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE alegerea alternativei optime 5. ocupaţie şi carieră „Cum şi până când ne ajutăm colegii la învăţătură” 1 S22 Exerciţii specifice gândirii critice.2. Discutii de grup.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.MANAGEMENTUL 3. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra. Portofoliul personal pentru clasa a V a Stabilirea obiectivelor de lungă durată ale planului personal de educaţie şi carieră. Discuţii de grup. 3. ocupatie. carieră: definiţie. Joc de rol.să identifice alternativa optimă de soluţionare a „Cât şi cum îmi ajut familia” 1 S24 .PLANIFICAREA CARIEREI 4.2 ÎNVAŢARE INFORMAŢIILOR ŞI EFICIENTĂ ÎNVĂŢĂRII • Factorii favorizanţi/ frenatori ai învăţării eficiente 4.2. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă.1 să se familiarizeze cu termenii de muncă. distincţii şi caracteristici criterii de alegere a unei meserii 3.sociale.să analizeze factorii favorizanţi ai învăţării eficiente 4.1 EXPLORAREA CARIEREI • muncă. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii „Dicţionarul ocupaţiilor” 1 S23 5.

2.2. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă.Micii voluntari”. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra. tutunului şi drogurilor asupra sănătăţii„ .2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE alegerea alternativei optime „Efectele alcoolului.să identifice alternativa optimă de soluţionare a „Regimul zilnic al elevului” 1 S28 Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale. eu şi de cooperare în prietenii mei” grup 1 S25 de examinare”.să exerseze „Eu şi colegii comportamente mei.2.. ABILITĂŢI ABILITĂŢI SOCIALE SOCIALE importanţa contribuţiei fiecărui membru al unui grup la activitatea grupului. Avantajele cooperării în grup. 1 S26 1 S27 5.să protejăm natura. Discuţii de grup.unei probleme personale. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii .COMUNICARE ŞI 2. solidaritate 5.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. pornind de la resursele şi interesele proprii 2. viaţa noastră şi a celor din jur” 2.

1 MANAGEMENTUL EMOŢIILOR • importanţa autocontrolului. responsabilitatea pentru consecinţele propriilor acţiuni unei probleme personale. „Violenţa şi urmările ei semnal de alarmă pentru elevi. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă.1 să aplice tehnici de autocontrol „Cum aleg un produs de calitate” 1 S29 de examinare”. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra. cadre didactice” 1 S30 1.1AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE stima de sine: ce PERSONALĂ este stima de sine şi în ce situaţii se manifesta.COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE 2. Chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale. pornind de la resursele şi interesele proprii 2. Atitudinea pozitivă faţă de propria persoană 1.1.AUTOCUNOAŞTERE 1. portofoliul resurselor personale. Exerciţii pentru cunoaşterea de sine.să identifice situaţii în care se manifestă stima de sine „Eu în oglindă” 1 S31 . Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale.2. părinti.

Exersarea deprinderilor de invăţare eficientă.să identifice alternativa optima de soluţionare a unei probleme personale.să analizeze factorii favorizanţi ai învatării eficiente 5. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţa de stilul de viaţa. Exercitii specifice găndirii critice .1. 1 S34S35 .CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. 5. Rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale.să analizeze rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale „Strada nu este loc de joacă „ 1 S32 3.2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE alegerea alternativei optime 3.2 ÎNVĂŢARE INFORMAŢIILOR ŞI EFICIENTĂ ÎNVĂŢĂRII Factorii favorizanţi/ frenatori ai învaţării eficiente 5. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă. Discuţii de grup.MANAGEMENTUL 3. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”.2. pornind de la resursele şi interesele proprii „Cum mă pregătescu eu acasă pentru recapitularea finală” „Cum îmi petrec vacanţa” 1 S33 Discuţii de grup.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.2. Proiect si joc de rol pe tema “Managementul stresului in situatii de examinare”.1 CALITATEA RELAŢIILOR SOCIALE Apartenenţa la grup.5.

tinereţe. ŞI DEZVOLTARE CRESTERE . portofoliul resurselor personale. . bătrăneţe 1. Chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilitătilor personale.2 SCHIMBARE .AUTOCUNOASTERE 1. maturitate. adolescentă.1. PERSONALĂ DEZVOLTARE • etapele dezvoltării umane: copilărie.pubertate.2 să analizeze varietatea schimbărilor specifice dezvoltării umane „Bilanţ la sfârşit de an” 1 S36 Exerciţii pentru cunoasterea de sine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful